Milforum

Globalt toppbanner

Collapse

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Befals- og spesialistutdannelse

Collapse

Annonse før emne

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • #61
  Sv: Befals- og spesialistutdannelse

  Opprinnelig skrevet av 93A Vis post
  Den blir anbefalt fjernet på lik linje som opptjening i tid som OR2-4 anbefales 1 til 1 mot befalsgradene.
  Takk for svar.

  Støttar forøvrig påstanden om at me bør ha to grenaderopptak i året. Om bruken av 6 mnd mellombels tilsetting er like stor i alle avdelingar er eg ikkje sikker på, men eg kjenner til ei knipe tilfeller i tre forskjellige bataljonar vertfall. Ein av dei faktisk som mellombels sersjant. Vinteren før eg byrja som grenader køyrde til og med min noverande bataljon eit eige internt grenaderopptak, det er det einaste av sitt slag som eg har høyrt om.

  Siste GBK blir forøvrig gjennomført i vår.
  Ubique quo fas et gloria ducunt

  Kommentér


  • #62
   Sv: Befals- og spesialistutdannelse

   Fleire avdelinger he gjennomført eigne opptak, usikker på omfanget.

   Sent fra min E6653 via Tapatalk
   Your signature cannot be longer than 70 characters long.

   Kommentér


   • #63
    Sv: Befals- og spesialistutdannelse

    Opprinnelig skrevet av West Vis post
    Men forstår jeg det nå slik at man ikke lenger kan søke befalsskole direkte?
    Må man også da ha enten bagrunn som grenader eller denne lagførerskolen for å kunne søke GBK, eller kan det søkes direkte fra førstegangstjeneste?
    I så fall, må hele førstegangstjenesten være fullført først?
    Og hvordan søkes denne lagførerskolen?
    Har GBK kun opptakk i januar?

    Og mange "dumme" spørsmål jeg burde ha vist, men jeg må ærlig innrømme at jeg ikke trodde befalsskole-løpet skulle berører meg igjen. Ingen tar mine stjerner, så jeg skal ikke den veien selv uansett :-)
    Akkurat hvordan mekanismene for rekrutering skal være er ikke hugget i stein ennå. Basisen er førstegangstjeneste i bunn uansett men det diskuteres om man skal kunne søke på sesjon slik at man blir kalt inn til relevant førstegangstjeneste. Videre så må alle inne til tjeneste også kunne søke, men her er det flere om beinet. Både KS, grenaderer, LF skolen kan og skal rekrutere fra soldatene som er inne selv om KS er åpnet for å kunne hente rett fra russebussen.

    Opprinnelig skrevet av Lille Arne Vis post
    Slik jeg har forstått det skal man rekrutteres som lagfører inn i eget fagfelt fra førstegangstjeneste eller verving. Det er nesten en forutsetning for at dette skal fungere, om jeg husker rett er lagførerskolen på ca 12 uker, den inneholder ikke fagspesifikk utdanning. Dersom et fagfelt/forsvarsgren mangler kvalifiserte kandidater til lagførere og vil rekruttere den veien, må de eventuelt gi fagutdanning før eller etter lagførerskolen før OR-4en kan begynne å virke som lagfører.
    Fagplanen for lagførerutdanningen vil bli satt slik at mest mulig er dekket opp igjennom førstegangstjenesten. Dvs at en VF på CV90 skal tilbake til CV90 som VK etter LF skolen og må ha påfyll for å kunne fungere som VK. Samme for SB, SAN , ING osv. Når det gjelder de som er vervet så har de en langt tyngre fagutdanning igjennom tjenesten slik at de er i stand til å fylle flere roller som LF etter utdanningen.

    Opprinnelig skrevet av Lille Arne Vis post
    Det vil ikke lenger gå an å søke befalsskole direkte. Befalsskolen er et 12 ukers kurs, som sammen med lagførerskolen erstatter GBK. (Jeg har det for meg at GBK alt er avviklet, men det er mulig det skal kjøres et kurs eller to til? 93A:?)
    Det skal så vidt jeg vet ikke gå an å søke befalsskolen direkte etter førstegangstjeneste, i hvert fall ikke for stillinger i Hæren. (Jfr. innlegget til 93A: over.) Hvordan sjø og luft tenker vet jeg ikke, om det blir mulig å søke rett fra førstegangstjeneste der vil jeg tro det blir som en del av en større "pakke" med forsvarsgrensvis fagutdanning inkludert.

    Jeg vet ikke hvordan man søker lagførerskole, jeg vil tro at det blir mulig å søke alt mot slutten av førstegangstjenesten.
    Hvis jeg ikke husker helt feil så er det et GBK kull inne nå, men det må jeg verifisere. HBS legges formelt ned 1/8-18.

    Opprinnelig skrevet av Hulkinator Vis post
    Den nye ordningen gjør at det bør være to grenaderopptak i året, eller utvidet førstegangstjenestr for de som har innrykk i januar, så de slipper å bli sivile før de får fortsette.

    Sent fra min E6653 via Tapatalk
    Antall grenaderopptak er jeg usikker på, men to i året burde det være. Det er ihvertfall et behov i dag for det. LF skolen planlegger å gjennomføre 2 eller 3 kull i året. Den analysen jobbes med i disse dager.

    Opprinnelig skrevet av West Vis post
    Takk for input der gutter. Har jammen endret seg dette, så greit å få det sjekket. Må være enig med min nevø her at informasjonen på forsvaret.no er mildt sagt tynn. Det står ikke engang hva kravene er.
    Jeg ser også dette med at det er en liten utfordring for disse i januaropptaket som blir gående å surre ett halv år.
    Jeg tror han har fått inntrykk fra sitt troppsbefal at det er muligheter for noen av de ivrigste/flinkeste som er interessert i å fortsette til å få 6 mnd kontrakt frem til sommeren for å holde seg innenfor organisasjonen, men det er neppe noen garanti for dette.
    Alt var bedre i gamledager....
    Informasjon kommer stykkevis og delt fordi prosessen med å lage ordningen har pågått kontinuerlig siden i fjor høst. Så fort beslutninger er tatt så formaliseres og legges ut.

    Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
    Ja, det synes jeg høres fornuftig ut. Så får man en grad pr OR-nivå, og ikke disse mellomnivåene.

    Det eneste jeg da lurer på er hvordan tekniske spesialister uten befalsutdannelse, men på T-60, som i hvert fall Luftforsvaret skal ha, vil passe inn. For folk på T-35 er det vel ikke noe stort problem å bli korporal i en alder av 30 og slutte fem år senere, men jeg forsto det slik at man tenkte seg å gi OR-4+ til de som fortsetter til de er 60. Mitt forslag, som jeg har kommet med før, ville vært at Luftforsvaret gikk tilbake til å kalle OR-4 korporal, men at alle forsvarsgrenene innførte en egen grad 'Spesialist' på OR-4+, med helt egne distinksjoner, og som var reservert de på T-60.
    Denne er ikke helt landet ennå.
    Svolten og tyst, samband fyst

    Kommentér


    • #64
     Sv: Befals- og spesialistutdannelse

     Stemmer at det er et kull inne til GBK nå, ja.
     .

     Kommentér

     • Trådstarter

      #65
      Sv: Befals- og spesialistutdannelse

      Fra annen tråd, skrevet av opshunter::      Luftforsvaret etablerer ny skole for opplæring av spesialistkorpset.

      Sjef ved Luftforsvarets skolesenter, oberst Harald Minde, forteller at Luftforsvarets spesialistskole (LSS) opprettes av to hovedårsaker. Det ene er at vi fikk tilbakeført nivågivende utdanning av spesialister fra Forsvarets høgskole i forbindelse med utdanningsreformen. Den andre grunnen er økt behov innen vakthold og sikring, med blant annet etableringen av ledende flysoldat. Det resulterer i økt volum av rekrutter utover tilgjengelig kapasitet ved eksisterende skoler, forteller obersten.
      Oppdragsporteføljen til Luftforsvarets spesialistskole:
      8 uker rekruttopplæring av inntil 200 rekrutter
      3 uker idrettsassistentopplæring til Luftforsvaret og fellesmiljøer.
      5 uker vakthold- og sikringskurs av inntil 140 vernepliktige
      3+3 uker ledende flysoldat kurs av inntil 84 vernepliktig
      6 uker grunnleggende spesialistkurs – obligatorisk før spesialisttilsetting
      6 uker videregående spesialistkurs – obligatorisk før opprykk OR-4      Det jeg lurer på er om de øvrige forsvarsgrenene har noenlunde tilsvarende opplegg?
      Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

      Kommentér


      • #66
       Sv: Befals- og spesialistutdannelse

       Ja. Se post #40-42 over.
       "Jointness is using the right forces, in the right places, at the right times. It is not homogeneity or following “Little League” rules of everyone gets to play to equal degrees."
       -David Deptula

       Kommentér

       • Trådstarter

        #67
        Befals- og spesialistutdannelse

        I Forposten #1 2018 (lenke) side 12-14 finner vi mer informasjon som delvis supplerer det som står i innlegg #42 og følgende over.

        For lagførerskolen (LFS) merker jeg meg følgende formulering på side 13:
        Den nivådannende delen av LF-utdanningen er totalt 10 uker, med fokus på instruktøren og lederen. Utdanningen suppleres med nødvendig fag- og funksjonsutdanning som setter personellet i stand til å bekle lagførerstilling i Hærens operative struktur.
        Disse kursene skal for øvrig kunne holdes tre ganger årlig.

        Videre:
        Et vesentlig krav for utdanningen er at rekrutteringen hovedsakelig skjer fra vernepliktige med fullført førstegangstjeneste. (...) Alternativ rekrutteringsvei inn til utdanningen er også fra grenaderer på OR 2-nivå.
        Dette tolker jeg dithen at den ønskelige normalsituasjonen er at man identifiserer lederemner i løpet av førstegangstjenesten, som deretter umiddelbart får LFS (som i innhold også dekker VGK (videregående grenaderkurs)). Det fremstår som mindre ønskelig (dersom jeg tolker dette rett) at man går via OR-2 og OR-3 for å bli lagfører.

        Og:
        Etter fullført og bestått LF-utdanning, samt tilhørende fag- og funksjonsutdanning, tilsettes personellet som OR 4, og tjenestegjør minimum to år i stilling som lagfører.
        Med dette kan det se ut som hovedtyngden av lagførere og vognkommandører kommer til å bli korporaler, noe som er nærmere den britiske tradisjonen enn dagens ordning. Dette er også beskrevet på side 14:
        Den synlige endringen ute er at Hærens lagførere i hovedsak vil bekle OR 4-gradsnivået, men de vil minst ha den samme solide faglige balasten som dagens sersjanter.
        Til slutt kan nevnes at den høyeste befalsutdannelsen, HBU, som kvalifiserer til OR-9, ser ut til å bli holdt ved utenlandske skoler (noen av våre sersjantmajorer går allerede slike skoler).
        Last edited by Rittmester; DTG 122356A Jun 18, .
        Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

        Kommentér


        • #68
         Sv: Befals- og spesialistutdannelse

         Det jeg lurer på nå er egentlig hva som kommer til å bli "begynnerstillinger" for OR-5? Og hva som egentlig skal skille GBU fra LFS, siden det også er tenkt som en leder- og instruktørutdanning uten fagkomponent. Det kan fort bli to i overkant like og overlappende utdanninger.
         "Jointness is using the right forces, in the right places, at the right times. It is not homogeneity or following “Little League” rules of everyone gets to play to equal degrees."
         -David Deptula

         Kommentér

         • Trådstarter

          #69
          Sv: Befals- og spesialistutdannelse

          Enig med du. Kanskje 93A:, sbaar:, Hulkinator: eller andre kan kaste lys over temaet?
          Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

          Kommentér

          • Trådstarter

           #70
           Sv: Befals- og spesialistutdannelse

           ...men skulle jeg spekulere, uten å vite, ville jeg antatt at sersjanter dels vil være erfarne lagførere (lik sjt 1.kl i dag), dels spesiallagførere og dels rene instruktører, samt være i noen stabsfunksjoner.
           Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

           Kommentér


           • #71
            Sv: Befals- og spesialistutdannelse

            Hadde det ikke vært best å vente litt, hva var problemet med det man nå hadde, med OR-5 som den typiske lagførergraden, OR-6 som troppssersjantgrad og OR-7 som typisk kompanisersjantgrad, mens OR-4 var nestlagfører/gjengleder (heter det stadig gjeng nå når fotlaget er delt i to like deler med hver sin Minimi, før var det jo geværgjeng og MG-gjeng)?

            I US Army er standard grad for nestlagfører/gjengleder OR-5, for lagfører OR-6, for troppssersjant OR-7 og kompanisersjant OR-8. U.S. Marines har litt lavere på nederste nivåer. British Army har OR-3 som nestlagfører/gjengleder, OR-4 for lagfører, OR-6 for troppssersjant og OR-8 for kompanisersjant (Company Sergeant Major = WO2). Så det er mange muligheter!
            At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

            Kommentér


            • #72
             Sv: Befals- og spesialistutdannelse

             Problemet var nok ikke med gradsstrukturen i seg selv, men med at forsvarsgrenene ikke hadde tillit til den felles befalsskolen. Og siden det alt var besluttet at befalsutdanning skulle være felles under FHS, måtte svaret bli å gjøre om det grenene fortsatt hadde kontroll på, grenader- og konstabelutdanningen, til en "pseudobefalsutdanning" og justere gradsnivå deretter.
             "Jointness is using the right forces, in the right places, at the right times. It is not homogeneity or following “Little League” rules of everyone gets to play to equal degrees."
             -David Deptula

             Kommentér

             • Trådstarter

              #73
              Sv: Befals- og spesialistutdannelse

              Det høres da litt betenkelig ut. Burde man da ikke heller hatt et større faglig innslag i den forsvarsgrenvise utdanningen?
              Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

              Kommentér


              • #74
               Sv: Befals- og spesialistutdannelse

               Opprinnelig skrevet av Lille Arne Vis post
               Det jeg lurer på nå er egentlig hva som kommer til å bli "begynnerstillinger" for OR-5? Og hva som egentlig skal skille GBU fra LFS, siden det også er tenkt som en leder- og instruktørutdanning uten fagkomponent. Det kan fort bli to i overkant like og overlappende utdanninger.
               Jeg kan ikke snakke for hele Hæren da jeg kun har innsyn i egen våpenart. Videre så er ikke karriereplanene tegner opp på nytt ennå, selv om prosessene i hver våpenart pågår internt.
               For HSB sin del så vil naturlige stillinger være gruppesjefer, seksjonssjefer, befal i kompanistab og i noen grad befalsstillinger i bn stab. Selvfølgelig også instruktører på HVS innenfor fag og på LF skolen, og når rekruttskolene er etablert så trenger Hæren mange dyktige og erfarne befal her.

               Min forståelse av LF skolen er å sørge for at lagførerene våre har en rettet utdanning som sikrer at de vil fungere som lagførere rett ut av skolen, og at lederutdanningen der rettes mot dette.
               Bekymringen rundt FBS gikk på at de ble for generisk og at Hæren alikevel måtte etablere egne utdanningsordninger for å sikre nivået på lagførerene våre. Jeg har selv sett utkastet til fagplan ifm URE arbeidet og den utdanningen blir alt for lite rettet mot utøvelse som lagfører i Hæren.

               FBS vil gi en god utdanning for befalet som skal inn på de neste nivåene, og dekke et bredere område enn LF skolen som kun fokuserer på dette.

               Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
               ...men skulle jeg spekulere, uten å vite, ville jeg antatt at sersjanter dels vil være erfarne lagførere (lik sjt 1.kl i dag), dels spesiallagførere og dels rene instruktører, samt være i noen stabsfunksjoner.
               Ikke så håpløs spekulasjon Rittmester:
               Opprinnelig skrevet av hvlt Vis post
               Hadde det ikke vært best å vente litt, hva var problemet med det man nå hadde, med OR-5 som den typiske lagførergraden, OR-6 som troppssersjantgrad og OR-7 som typisk kompanisersjantgrad, mens OR-4 var nestlagfører/gjengleder (heter det stadig gjeng nå når fotlaget er delt i to like deler med hver sin Minimi, før var det jo geværgjeng og MG-gjeng)?

               I US Army er standard grad for nestlagfører/gjengleder OR-5, for lagfører OR-6, for troppssersjant OR-7 og kompanisersjant OR-8. U.S. Marines har litt lavere på nederste nivåer. British Army har OR-3 som nestlagfører/gjengleder, OR-4 for lagfører, OR-6 for troppssersjant og OR-8 for kompanisersjant (Company Sergeant Major = WO2). Så det er mange muligheter!
               Med den justeringen som nå gjøres så går det en mye mer rød tråd fra OR2 til 9.

               Opprinnelig skrevet av Lille Arne Vis post
               Problemet var nok ikke med gradsstrukturen i seg selv, men med at forsvarsgrenene ikke hadde tillit til den felles befalsskolen. Og siden det alt var besluttet at befalsutdanning skulle være felles under FHS, måtte svaret bli å gjøre om det grenene fortsatt hadde kontroll på, grenader- og konstabelutdanningen, til en "pseudobefalsutdanning" og justere gradsnivå deretter.
               Tillit kombinert med at forslagene på fagplaner ikke var gode nok tvang frem beslutningen fra Hæren sin side.
               Svolten og tyst, samband fyst

               Kommentér

               • Trådstarter

                #75
                Sv: Befals- og spesialistutdannelse

                Opprinnelig skrevet av @93A
                (...)og når rekruttskolene er etablert så trenger Hæren mange dyktige og erfarne befal her.
                Ja, her håper jeg inderlig man ikke går i Harald Hårfagre-fellen og bruker ferske UB'er i en så viktig jobb som det er å være rekruttskoleinstruktør. Siden det ikke lenger finnes UB'er bør det gå greit...


                Fra nyhetstråden:
                Opprinnelig skrevet av hvlt Vis post
                Svært interessant, spesielt det med å satse på å plukke ut befalsemnene tidlig isteden for å gjøre de som har vært grenaderer i årevis til sersjanter.
                Nå finnes det "late bloomers" som man kanskje ikke vil oppdage før etter noen år, men prinsipielt enig i at man må plukke ut befalsemner så tidlig som mulig for å gi dem tid til å vokse i rollen. Allerede under førstegangstjenesten er man i stand til å identifisere lederemner, og bør bruke den kunnskapen til å pense dem inn på riktig spor. Så får man heller ha åpninger for å ta befalsutdannelse senere, som en sekundær ordning. Jeg oppfatter at det også er slik det kommer til å bli lagt opp.
                Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                Kommentér


                • #76
                 Sv: Befals- og spesialistutdannelse

                 Her er erfaringen fra de bataljoner som har hatt vernepliktige lagfører at det er godt potensiale i massen og de blir dyktige ledere men rekker ikke å bygge seg erfaringen får utnytte potensialet fullt ut.
                 Svolten og tyst, samband fyst

                 Kommentér


                 • #77
                  Sv: Befals- og spesialistutdannelse

                  Før 1977 ble lagførere til geværlag og kanonlag i geværkompanier plukket ut og utdannet under 3 måneders rekruttskole der utdannelsen til dels skjedde sammen med de vanlige geværmennene/kanonmennene, kun for lagførerne under ca. siste måneden av førstegangstjenesten (de ble korporaler etter 6 måneders tjeneste). Erfaringen var da at selv om mange fungerte bra under resten av førstegangstjenesten og under repetisjonsøvelser, var det mange som opparbeidet lite autoritet overfor lagene sine. Bl.a. på bakgrunn av erfaringer fra NORBATT I ble Infanteriets lagførerskole opprettet (høsten 1978 så vidt jeg kjenner til). Den ble underlagt skolekompaniene som utdannet USK, men var basert på 6 måneders utdannelse rettet helt mot gevær- og kanonlagførere i geværkompani, med tjeneste som korporal og lagfører resten av førstegangstjenesten, og senere i mob-hæren. USK i infanteriet hadde en 3+6+3 modell, med 3 måneders rekruttskole (intensivt gevær-rettet), 6 måneders spesialutdannelse, og 3 måneders tjeneste som USK-korporal i avdeling, før man ble beskikket til utskrevet sersjant i mob-hæren. Lagførerskolen hadde den samme tre måneders rekruttskolen, men deretter altså tre måneders intensiv trening som lagfører på geværlag eller kanonlag, før man tjenestegjorde 6 måneder som lagfører før overføring til mob-forsvaret. I motsetning til USK-korporalene ble de som gikk lagførerskolen ikke befal.

                  Jeg vet ikke når infanteriets lagførerskoler ble avviklet? Erfaringene med lagførere utdannet ved lagførerskolen var visstnok svært gode, og kan sikkert være et eksempel for etterfølgelse i dag. Det finnes vel kanskje noen i systemet som husker så langt tilbake, eventuelt er vel planer etc. dokumentert.
                  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                  Kommentér

                  • Trådstarter

                   #78
                   Sv: Befals- og spesialistutdannelse

                   Bortsett fra en kort periode på 90-tallet (hvis jeg ikke husker feil) hadde Kavaleriet ikke UB/USK-utdannelse for lagførere og tilsvarende. I utgangspunktet hadde alt befal befalsskole, og lagførere var sersjanter under plikttjenesten og fenriker senere.

                   Nestlagførere ble selektert i løpet av den tre måneder lange rekruttskolen, men fikk så vidt jeg vet ikke noen spesialutdannelse der. I løpet av de første tre månedene ved stående avdeling ble alle fordelt til spesialutdannelse, hvor nestlagførerne fulgte et eget kurs (parallelt med at alle også hadde felles lags- og troppstjeneste). De ble midlertidige korporaler for resten av førstegangstjenesten, og tilbakeført til menige etterpå. Ved repøvelser ble de igjen midlertidig utskrevne korporaler dersom de tjenestegjorde i en korporalsstilling. Noen ble også midlertidig utskrevne sersjanter dersom det var ledige befalsstillinger etter at alt vernepliktig befal hadde blitt fordelt på stillinger. (Ved ett tilfelle hadde jeg en midlertidig utskreven fenrik som NK tropp, men det var nok et unntak.) I oppklaringseskadronene kom det også til en god del med bakgrunn som fallskjermjegere, disse ble utskrevne sersjanter dersom de ikke hadde ytterligere befalsutdannelse.
                   Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                   Kommentér


                   • #79
                    Sv: Befals- og spesialistutdannelse

                    Hæren har gitt ut et nytt konsept for leder og ledelsesutvukling. Dette ble presentert på Hærens lederskapsseminar i går og dag.

                    https://m.facebook.com/story.php?sto...27652790640851
                    Svolten og tyst, samband fyst

                    Kommentér


                    • #80
                     Sv: Befals- og spesialistutdannelse

                     kommet noe dato for når første kullet til LFS skal til opptakket eller begynne utdanningen? leste at det blir 3 ganger i året så har troen på at første opptaket blir snart?

                     Kommentér

                     • Trådstarter

                      #81
                      Sv: Befals- og spesialistutdannelse

                      "Prosjekt spesialisten" har startet opp.

                      Nina Lynmo i FST HR forteller:

                      Bakgrunn for prosjektet: Norge har generelt behov for flere fagfolk - noe som fagskolemeldingen (Meld. St. 9 (2016-2017)) tydeliggjør og setter en ambisjon for. Videre har Forsvaret behov for både gode ledere og gode fagfolk, og vi har behov for å beholde personellet (især spesialistene) lenger enn vi gjør i dag. For å ha bedre forutsetning for å ta gode beslutninger i årene som kommer, er prosjekt spesialisten iverksatt med fire delutredninger;
                      1. Kartlegging av all fag- og funksjonsutdanning, se på tvers av DIF-er, mulig med mer samarbeid for å høyne kvalitet? Er det mangler, eller tilbyr vi kurs med liten effekt i andre enden? Alle våpenskolene er sterkt involvert i arbeidet.
                      2. Muligheter for å akkreditere utdanning/kursing/erfaring ervervet i Forsvaret sett opp mot sivilt utdanningsnivå (fagbrev, studiepoeng)
                      3. Læringsteknologi og utnyttelse av dette slik at vi lærer mer på en mer effektiv måte. Hvilke muligheter finnes innenfor e-læringskurs, simulator-trening etc, og kan vi benytte oss mer av dette på flere steder i landet enn vi gjør pr i dag?
                      4. Utredning av ståtid - hvor lang ståtid har vi på ulike kategorier spesialister per i dag, hva har vi behov for, og hvilke incentiver anbefales for å komme dit.

                      Prosjektet startet opp før sommeren 2018 og vil gå frem til sommer 2019😃 Undertegnede har på vegne av FST HR, sammen med FFI, ansvar for 4. delutredning.
                      Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                      Kommentér


                      • #82
                       Sv: Befals- og spesialistutdannelse

                       Hærens første GGK (grunnleggende grenaderkurs) hadde oppstart i dag.

                       Sakset fra Hærens sjefssersjant sin Facebookside

                       Jeg hadde i dag gleden av å åpne Hærens første nivådannende kurs for grenadererene våre. En flott bukett soldater som vil bære Hæren i mange år fremover. Utrolig interessant å lytte til deres refleksjoner om soldatprofesjonen.

                       Les mer om hva dette går ut på:

                       Grunnleggende Grenaderkurs (GGK) - en viktig milepæl.

                       Denne uken starter Hærens første Grunnleggende Grenaderkurs (GGK). GGK gjennomføres i uke 48 på Rena og uke 49 på Bardufoss. Kurset er en viktig milepæl i ordningen for militært tilsatte (OMT). GGK er en viktig byggekloss i våre soldaters utdanning. Kurset omhandler i hovedsak innblikk i profesjonen den enkelte soldat nå har startet et mulig livsvarig karriereløp innenfor. Øvrige leksjoner er; Hærens organisasjon og oppdrag, Hærens historie og utvikling, Forvaltning av personell, Ledelse, FSJ Grunnsyn på ledelse, Krigens Folkerett, Etikk, Risikovurdering, Erfaringsforedrag etc.

                       For Hæren er dette en unik mulighet å sikre at våre soldater får en forståelse for hva et yrke som soldat innebærer, samt gi den enkelte en god ballast i sine første år i Hæren. Det er viktig at også grenaderene våre får sin profesjonsutdanning.

                       I dialogen med Hærens grenaderer så har det vært meget etterspurt med oppstart av GGK, spesielt med argumentasjonen at utdanning er et viktig virkemiddel for å påvirke tjenestetid og motivasjon hos grenaderene.

                       Kursene gjennomføres av Lagførerskolen (LFS) ved Hærens Våpenskole (HVS). LFS har med dette en unik mulighet til å ta med seg erfaringer til oppstart av Lagførerskolen i februar 2019, og se disse to utdanningene opp mot hverandre.

                       Hærens Våpenskole skal videreutvikle GGK slik at utdanningen treffer avdelingene på en best mulig måte og ønsker aktive elever som gir ærlig og konstruktiv tilbakemelding. Tilbakemelding ønskes også via avdelingene når soldatene er tilbake i sine tjenestestillinger.

                       Kristian Simonsen
                       Sjefssersjant Hærens Våpenskole
                       Bildene er fra samme post.


                       https://www.facebook.com/22231410111...1606099187971/
                       Svolten og tyst, samband fyst

                       Kommentér


                       • #83
                        Sv: Befals- og spesialistutdannelse

                        CYFOR hadde forøvrig oppstart på sitt GGK-kurs på mandag, skal se om vi kan få noe dekning om det også.
                        “If you find yourself in a fair fight, your tactics suck.”
                        ― John Steinbeck

                        Kommentér


                        • #84
                         Sv: Befals- og spesialistutdannelse

                         Opprinnelig skrevet av 93A Vis post
                         Hærens første GGK (grunnleggende grenaderkurs) hadde oppstart i dag.

                         Sakset fra Hærens sjefssersjant sin Facebookside                         Bildene er fra samme post. …. ….
                         Ganske utrolig at man finner så mye tjenestetid å sette av til fysisk trening, når man har samlet så mye folk i 5 dager?

                         Kommentér


                         • #85
                          Sv: Befals- og spesialistutdannelse

                          Ment for å gi de kunnskap om trening av seg selv og andre. Ikke egentrening.
                          Svolten og tyst, samband fyst

                          Kommentér


                          • #86
                           Sv: Befals- og spesialistutdannelse

                           Kort innslag om Hærens GGK på Hærens Facebookside.

                           https://www.facebook.com/12765279064...5201247552650/
                           Svolten og tyst, samband fyst

                           Kommentér


                           • #87
                            Sv: Befals- og spesialistutdannelse

                            Opprinnelig skrevet av 93A Vis post
                            Ment for å gi de kunnskap om trening av seg selv og andre. Ikke egentrening.


                            Det er vel en blanding, slik jeg leser det (det står faktisk "egentrening" et par steder).

                            For øvrig så regner jeg med at konseptet med slike kurs blir videreutviklet.

                            Kommentér


                            • #88
                             Våpenteknisk Skule

                             Det kan sjå ut som om gamle Forsvarets Tekniske Befalsskule kjem tilbake i ny innpakking.

                             https://forsvaret.no/tlu

                             Teknisk lederutdanning - Våpenteknisk skole (VTS) på Sessvollmoen

                             [...]

                             En teknisk leder, med sitt mekanikerlag, er uunnværlige for Forsvarets operative evne og kampkraft. Forsvaret har avansert landbasert teknisk materiell og en tekniker må ha evnen til å bruke, vedlikeholde og reparere materiellet i varierende og utfordrende situasjoner. I tillegg må de være handlekraftige og omsorgsfulle ledere i et operativt miljø.

                             Teknisk lederutdanning ved VTS er en unik og intensiv utdannelse som krever motiverte og arbeidsvillige elever med gode tekniske, mentale og fysiske ferdigheter
                             Dei har to utdanningsløp; eit for personell med fagbrev og eit for personell med fullført VG2. I praksisperioden vil ein fungere som lagførar ved avdeling

                             Artig å sjå, dette vil nok gje oss dyktige fagfolk!
                             Last edited by Grasklyppertraktor; DTG 050229A Jan 19, . Begrunnelse: Korrekt nynorsk
                             Ubique quo fas et gloria ducunt

                             Kommentér


                             • #89
                              Sv: Våpenteknisk Skule

                              Opprinnelig skrevet av Grasklyppertraktor Vis post
                              ….. Sist endret av Grasklyppertraktor; 05-01-19 kl 02:29 Begrunnelse: Korrekt nynorsk
                              I min verden betyr "nynorsk" vanligvis engelsk - men tydeligvis ikke her.


                              For øvrig så spiller det liten rolle at du skriver på nynorsk, vanligvis så kan jeg dekode det til Norsk uten problemer.

                              Kommentér


                              • #90
                               Sv: Våpenteknisk Skule

                               Opprinnelig skrevet av Niko Vis post
                               ...så kan jeg dekode det til Norsk uten problemer.
                               Ah! Du tenker på dansk...
                               I min verden betyr engelsk fremmedspråk.
                               Det er bedre å ta toget med NSB enn å fly med LSD.

                               Kommentér

                               Working...
                               X
                               Besøksstatistikk