Milforum

Globalt toppbanner

Collapse

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Offisersutdannelse

Collapse

Annonse før emne

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • Sv: Offisersutdannelse

  GOK er svjv en fortsettelse av dagens kvalifiseringskurs, så det er vel mye samme slags bachelor- og mastergrader som i dag. HR, økonomi, noen ingeniørfag, sykepleier, musiker... Ingeniører fra FIH og nerder fra FEH skal kunne hoppe fra OR- til OF-søylen den vegen etc.

  Det skal ikke være noen alternativ inngang til offisersyrket med "hvilken som helst" akademisk grad, men en ordning for å rekruttere spesialistoffiserer med fag Forsvaret antar de har bruk for.

  Jeg kan ta feil, utdanningsreformen ser ut til å ombestemme seg om hvor den vil ca en gang i uka.
  "Commander’s judgment and intuition may be as good as the best mathematical models. Don’t trust analysis just because it has numbers behind it."

  Kommentér


  • Sv: Offisersutdannelse

   Her er siste utlysning fra Luftkrigsskolen:

   Alle sivile studieretninger kan vurderes som relevante, men Luftforsvaret er spesielt ute etter søkere med fullført bachelorgrad innen følgende fagområder:
   • ​​Økonomi/virksomhetsstyring eller tilsvarende
   • Human Resource Management (HRM)
   • Kvalitet og sikkerhetsstyring
   https://forsvaret.no/karriere/utdann...ifiseringskurs
   "Commander’s judgment and intuition may be as good as the best mathematical models. Don’t trust analysis just because it has numbers behind it."

   Kommentér


   • Sv: Offisersutdannelse

    En annen ting jeg lurer på, er hvordan tjenestemønsteret for offiserer kommer til å arte seg.

    I riktig gamle dager, da man fortsatt hadde KS og BSØA, var karrieren for en KS-utdannet slik, eksemplifisert ved Kavaleriet: Først et par år som løytnant på Trandum, typisk ved rekruttskole eller befalsskole. Deretter til stående avdeling, f eks Oppklesk/N, for tre år - det første som troppssjef, det andre som NK eskadron, og det tredje som esksjef og rittmester. Man ble løytnant når man ble uteksaminert fra KS, etter totalt fem års skole og tjeneste. Den ordningen har vi fortsatt i dag, mens de som har gjennomgående KS, og dermed fire års skole ved uteksaminering, går ett år som fenrik før de blir løytnanter.

    I den nye ordningen går man altså tre år på skole, og, antar jeg, vil få tre års plikttjeneste. Dersom ordningen med fem år før man blir løytnant blir opprettholdt, vil de første to årene av plikttjeneste bli som fenrik og det siste som løytnant. Dette gir visse føringer for hvilke tjenestestillinger man kan ha. F eks er det lite trolig at man lar en første års løytnant bli NK kp/btt/esk. Altså sannsynligvis tre år på troppsnivå.

    Hva med videre tjeneste? Hvordan blir fordelingen mellom stabs- og avdelingstjeneste? Når blir man avdelingssjef - vil man fortsette med disse på nivå kaptein/rittmester, eller gjøre som britene, og ha mer erfarne majorer som avdelingssjefer?
    Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

    Kommentér

    • Trådstarter

     Sv: Offisersutdannelse

     Jeg synes det er litt spesielt at man er så overbevist om at den norske modellen for utdanning av offiserer er så overlegen modellen i andre land. Er det virkelig slik at norske offiserer er så utrolig mye bedre enn f.eks. amerikanske eller britiske offiserer?

     La oss ta for eksempel den nåværende amerikanske forsvarsministeren, pensjonert general (USMC) James Mattis. Han studerte altså til bachelorgrad i historie i ved Central Washington University (i staten Washington). Han fulgte ROTC-programmet ved universitetet (deltids offisersopplæring for studenter ved amerikanske universiteter, tilsvarfer ca. 12 uker fulltid) og ble beskikket til fenrik i US Marines 1. januar 1972 da han 21 år gammel fullførte bachelorgraden. Han gjennomførte så "The basic school" (28 uker langt kurs som alle nybeskikkede offiserer i US Marines gjennomfører uansett tjenestefelt) og så (siden han hadde valgt infanteri som tjenestefelt) det 12 uker lange Infantry Officer Course) før han startet tjenesten som geværtroppssjef. Etter tjeneste som først geværtroppssjef og så støttevåpentroppssjef i 3rd marine Division, ble han forfremmet til kaptein og tjenestegjorde først som geværkompanisjef og så støttekompanisjef i 1st Marine Brigade. mellom forskjellige tjenestestillinger i operative avdelinger (mest det), staber og skoler gjennomførte han foruten kortere kurs Marine Corps Amphibious Warfare School, Marine Corps Command and Staff College og National War College (med mastergrad).

     Som 40 år gammel oberstløytnant var han i 1991 bataljonssjef for 1st Battalion 7th Marines, som var en del av Task Force Ripper i Gulfkrigen. 10 1/2 år senere, som brigader (noe han ble forfremmet til i 1997, 47 år gammel), var han sjef for Task Force 58, en avdeling bestående av to Marine Expeditionary Units (SOC) som via en meget lang luftinnsetting fra det Indiske hav sikret Kandahar. Og så vil de fleste kjenner ham fra da han som generalmajor ledet 1st Marine Division i Irak i 2003.

     Men tilbake til starten: Da han startet i tjenesten som geværtroppssjef hadde han altså totalt omtrent 12 + 28 + 12 uker = ett års rent militær opplæring (og det har fremdeles infanterioffiserer i US Marines), samt en bachelorgrad i historie. En fersk norsk troppssjef i manøveravdeling har minst 5 års befalsskole + krigsskole, hvor bare en liten del (stort sett engelsk og litt statsvitenskap og andre samfunnsfag) er sivile fag. Gjør det en norsk oberstløytnant til en bedre oberstløytnant enn det Mattis var i 1991? Eller gjør det en norsk generalmajor til en bedre generalmajor enn det Mattis var i 2003?
     At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

     Kommentér

     • Trådstarter

      Sv: Offisersutdannelse

      Til Rittmester: over: Jeg har det med å gjenta meg selv i denne tråden. Jeg skrev tidligere om avansementssystemet i det amerikanske forsvaret. Ved fullført innledende offisersutdanning (f.eks. sivil bachelorgrad i hva som helst + ROTC) beskikkes man til fenrik. Som fenrik fortsetter man offisersopplæringen en stund (som f.eks. i US Marines over med et halvt år Basic School og 12 uker Infantry Officer Course) før man starter som troppssjef (tilsv.). Forfremmelse til løytnant skjer automatisk 18 måneder etter at man ble beskikket til fenrik, og altså 1/2 - 1 år etter at man startet egentlig offiserstjeneste. Man vil gjerne ha vært NK kompani eller noe tilsvarende det siste året som løytnant. Stort sett alle skikkede som ønsker å fortsette den militære karrieren (plikttjenesten etter offisersutdannelsen er normalt 4 år og mange slutter da) vil 4 år etter beskikkelsen til fenrik (etter 2,5 år som løytnant) bli forfremmet til kaptein og gjennomgå videre opplæring av 6-9 måneders varighet (i US Army f.eks. Manuever Captain's Career Course, i US Marines Expeditionary Warfare School) før man blir kompanisjef (tilsv.). Derfra har man et opp eller ut-system, der man tjenestemessig veksler mellom sjefsjobber ved dels operative avdelinger, dels utdanningsavdelinger, og stabsstillinger. Opp eller ut-systemet er meget strengt, seks år etter forfremmelse til kaptein blir man evaluert for forfremmelse til major. De 80% av kapteinene som blir rangert høyest blir majorer, de øvrige må slutte i forsvaret. Etter seks år som major skjer det samme, dvs. bare de 70% høyest rangerte blir oberstløytnanter, de øvrige må slutte. Etter 6 år som oberstløytnant er det enda strengere, de 50% høyest rangerte blir oberster, de 50% lavest rangerte må slutte i Forsvaret. (På hvert trinn blir et lite antall forfremmet etter bare 5 år i den forrige stillingen, og det kan ellers være noen måneder foran eller bak i påvente av ledig stilling.)

      Systemet er slik at man får den rette "pyramiden" og man har heller ikke 35 år gamle løytnanter eller 40 år gamle kapteiner eller majorer på 50+. I Norge har vel stort sett den store ekstramengden eldre offiserer blitt brukt til de stillinger senior underoffiserer brukes til i andre land (bl.a. administrative stillinger på mellom- og til dels høyere nivå, undervisningsstillinger etc.). Men nå når vi får OR-7, 8 og 9, hva gjør vi da med de eldre offiserene som i USA ville vært tvunget til å ta avskjed? Bør ikke nettopp slike stillinger være gulroten som gir avansementsmuligheter for senior-OR?
      At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

      Kommentér


      • Sv: Offisersutdannelse

       Det du beskriver hvlt: er greitt nok og jeg er litt enig i at man kanskje forherliger KS litt for mye men så er det også enorme forskjeller mellom USA og Norge.

       Som alle sikkert har skjønt så er det ikke utdanningen som gjør en general, i alle fall en god en. De beste offiserene har et sett med medfødte egenskaper. USA kan tydeligvis ta seg god råd og kjøre et utsilingsopplegg som i Norge ville blitt altfor dyrt. I tillegg har de et urgammelt OR-korps som kompenserer der offiserene blir litt for lette. Vi kommer ikke dit før om mange år, kanskje ikke før den første kommandersersjanten med 100% OR-løp blir beskikket og det er vel noen år til enda.

       Frem til nå har de norske offiserene måtte dekke opp for mangelen på OR og det har sannsynligvis krevd en tyngre og lengre utdanning. Jeg tror også norske offiserer er en tanke mer selvstendige, eller skal vi si militært modne, siden de sannsynligvis må jobbe mer autonomt enn det offiserer gjør i svære hærer med alskens support og staber over seg.

       Kanskje vil en mellomting være bra og man skal heller ikke undervurdere effekten av gode kurs, mao, det er ikke sikkert vi kan ta oss råd til å pushe kadetter gjennom et visst pensum på så kort tid som amrisen klarer.

       Noe som bekymrer meg mer enn dette med bachelorgrader er hvilke bakgrunner vi forventer å se i hhv OR og OF. Hittil har det vel vært slik at OF stort sett har hatt genstudkomp og OR mere blanda drops. På sikt blir vel OR bestående av de med yrkesfag eller mindre, altså de uten genstudkomp. Jeg kunne tenkt meg en modell som "emulerer" BS ved at man fanger opp de som vil være befal i noen år før de bestemmer seg for å fortsette som OR, skli over i OF med en eller annen ordning eller avslutte karrieren til fordel for sivile studier. Dette for å sikre bred rekruttering til OR, spre militær kompetanse i alle lag i befolkningen og ikke minst gjøre offiserer også ut av de som innledningsvis trives best i typiske OR-stillinger.
       Artillery is the God of War

       Kommentér


       • Sv: Offisersutdannelse

        USA tar seg jo også råd til å opprettholde opptil flere krigsskoler i tillegg til ROTC-modellen. I tillegg har de opptil flere militære høyere utdanningsinstitusjoner hvor offiserer tar militært innrettede mastergrader (ikke grad for gradens skyld altså..). Jeg tror ikke at beskyldninger om "fragmentert og uoversiktlig" vil treffe så dårlig der heller. Det vil si at de har en mengde forsknings- og utdanningsinstitusjoner som driver faglig utvikling. (Hvor henter ROTC-avdelingene sine fagplaner og slikt noe fra? Jeg spør fordi jeg ikke vet, ikke for å være ironisk.)

        De aksepterer også at mere av offisersutdanningen i praksis foregår som on the job training - altså at noe av "kostnaden" legges over på de operative avdelingene som tar i mot en jevn strøm av mer eller mindre brukelige offisersemner, som underoffiserskorpset og de mer erfarne offiserene må bruke tid og energi på å oppdra. Det kan sikkert funke fint, men da må man være klar over at dette er en kostnad i tid og energi - det synes jeg ikke er særlig tydelig i promoteringen av utdanningsreformen.

        Det amerikanerne tilsynelatende er flinkere til er å legge opp til mere utdanning - på heltid - underveis i offisersløpet. Det får de selvfølgelig til fordi de har råd til (både på grunn av budsjetter og lønnsnivå) å ha temmelig stor redundans i personelloppsetningene sine. Livslang læring er bra for offiserer, jeg vet ikke om så mange andre yrker hvor oppgavene forandrer seg såpass i løpet av en karriere - det er et langt sprang fra å være geværtroppssjef til å være sjef for militærmisjonen i Brussel, for eksempel. Hvor mange år med utdanning - på heltid - hadde Mattis samlet opp da han ble brigader? I Norge skal man helst ikke ta noe mere utdanning, "utdanningsfravær" heter det...

        Når det gjelder å få rett pyramide vet jeg at amerikanerne i hvert fall i perioder har slitt med å beholde nok kapteiner/majorer, ettersom såpass mange sluttet etter plikttjenesten. (Det har nok gått litt i bølgedaler.) Det vil jeg spå at vil skje her også - flere kommer til å slutte etter plikttjeneste når de ute i avdeling oppdager at dette ikke er noe for dem. Sikkert bra for HV, men ikke så bra for krigsskolene som må utvide kapasiteten sju-åtte år etter at de ble nedbemannet.

        Fem år skal jeg være enig i at er i overkant før du i det hele tatt får begynt. Men at en General (eller sågar en oberstløytnant) har tilbragt fem - seks år på skolebenken og på et eller annet vis har en relevant masterkompetanse tror jeg er bra.

        Om utdanningsreformen kan lage litt balanse i det norske bildet ("slankere" start, mer tyngde etterhvert), så er det fint. Men foreløpig ser den mest ut til å bare slanke overalt.
        "Commander’s judgment and intuition may be as good as the best mathematical models. Don’t trust analysis just because it has numbers behind it."

        Kommentér


        • Sv: Offisersutdannelse

         Opprinnelig skrevet av 88charlie Vis post

         Noe som bekymrer meg mer enn dette med bachelorgrader er hvilke bakgrunner vi forventer å se i hhv OR og OF. Hittil har det vel vært slik at OF stort sett har hatt genstudkomp og OR mere blanda drops. På sikt blir vel OR bestående av de med yrkesfag eller mindre, altså de uten genstudkomp. Jeg kunne tenkt meg en modell som "emulerer" BS ved at man fanger opp de som vil være befal i noen år før de bestemmer seg for å fortsette som OR, skli over i OF med en eller annen ordning eller avslutte karrieren til fordel for sivile studier. Dette for å sikre bred rekruttering til OR, spre militær kompetanse i alle lag i befolkningen og ikke minst gjøre offiserer også ut av de som innledningsvis trives best i typiske OR-stillinger.
         Per tid er det vel ikke noe som tilsier at OR skal være mer "doere" eller stort sett ha yrkesfag eller mindre, slik du skisserer, seleksjonsmessig. Ihht Forsvaret.no krever flere av BS-linjene generell studiekompetanse - i tråd med en ofte hørt klage om at man "selekterer akademikere, ikke håndtverkere". Hvorvidt det har en reell betydning ... tja. Seleksjon og krav må jo kunne sies å være litt interessant og aktuelt i disse endringstider.
         "Excellence leads to not being Force-choked"

         Kommentér


         • Sv: Offisersutdannelse

          Sjefen på Sandhurst ønsker seg flere kadetter rett fra videregående, som tar en "skreddersydd" offisersbachelor på deltid etter graduasjon derfra: http://www.telegraph.co.uk/education...urst-offering/

          Han begrunner dette dels med at de heller vil forme ungdommen selv enn å ta inn "ferdige" bachelorkandidater, dels med at universitetsutdannelse i Storbritannia nå er blitt så dyrt at de går glipp av mye talent. Det står ingenting om hva den britiske hæren betaler universitetet i Reading for kurset.
          "Commander’s judgment and intuition may be as good as the best mathematical models. Don’t trust analysis just because it has numbers behind it."

          Kommentér


          • Sv: Offisersutdannelse

           NOF har trukket seg fra deltagelse i arbeidet med utdanningsreformen, som de mener går alt for fort og uten tilstrekkelig involvering av alle berørte:

           https://www.nof.no/arkiv/NOF-trekker...nningsreformen
           "Commander’s judgment and intuition may be as good as the best mathematical models. Don’t trust analysis just because it has numbers behind it."

           Kommentér


           • Sv: Offisersutdannelse

            En bekymring jeg har hørt når det gjelder å kutte ned til tre års offisersutdannelse, er at man på disse tre årene må prioritere utdannelsen strengt på det som skal til for å kvalifisere til en bachelor. I dag gjør kadettene mye annet praktisk, f eks skyting og felttjeneste, som det vil bli mindre tid til. En del av denne praktiske utdannelsen må man så ta den første tiden som offiser. Men da går man i full lønn, kanskje på ØUA, noe som er mye dyrere enn å la kadetter gjøre de samme tingene. Imidlertid går dette på budsjettet til de operative avdelingene, og ikke utdannelsesinstitusjonene, slik at man kan si at man har vridd virksomheten over i operativ retning...

            Jeg sier ikke at det ikke kan være rom for besparinger - kanskje kan vi på sikt gå helt ned til den ettårige Sandhurst-modellen, men vi burde hatt is i magen til å bygge opp et erfarent OR-korps først.
            Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

            Kommentér


            • Sv: Offisersutdannelse

             Det har jo vært åpenbart fra begynnelsen av at mye av utdannelsen og oppdragelsen som nå foregår i pliktår(ene) som sersjant og på krigsskolene vil velte over på de operative avdelingene.

             I land med "Sandhurst" /ROTC-modeller anses jo nyutdannede offiserer som å være på OJT/tilnærmet ubrukelige de første årene.
             "Commander’s judgment and intuition may be as good as the best mathematical models. Don’t trust analysis just because it has numbers behind it."

             Kommentér

             • Trådstarter

              Sv: Offisersutdannelse

              Samtidig var det for et par år siden en artikkel i Forposten (har ikke tid til å lete den opp nå), skrevet av to norske løytnanter som var ferdige med KS og hadde et par års erfaring som infanterioffiserer i operativ avdeling, om deres deltagelse i det britiske infanteriets Platoon Commanders' Battle Course. Beskrivelsen sa at dette var et enormt lærerikt kurs for dem. Dette er altså det 4 måneders kurset alle infanterioffiserer i den britiske hær går gjennom umiddelbart etter at de har fullført den 44 uker lange offisersutdannelsen ved Sandhurst, og før de tiltrer som troppssjef i en infanteritropp. Man skulle jo tro at en norsk offiser med befalsskole, pliktår fra befalsskolen, 3-årig krigsskole og deretter et par års erfaring ville synes Platoon Commanders' Battle Course var peanuts hvor de heller burde ha vært instruktører enn kurselver, men slik var det ikke i følge artikkelen i Forposten.

              Her er en britisk offisers beskrivelse av Platoon Commanders' Battle Course:

              Arrival at the Infantry Battle School
              Following commissioning from RMA Sandhurst into The Royal Anglian Regiment, 2LT Monk, 2LT Peters and I arrived at the Infantry Battle School (IBS) Brecon to attend the Platoon Commanders’ Battle Course (PCBC). The course is split into two phases; the first covers tactical training and lasts for 11 weeks, the second phase is Live Firing Tactical Training (LFTT) and lasts for 5 weeks.

              Tactics
              As with the rest of the courses at IBS, the majority of tactics is spent on exercise both in and out of command appointments. It initially confirms and adjusts what was learnt during our time at Sandhurst. This is foundation training, and the focus is on the combat estimate and orders process. Much of the teaching is conducted through assessed TEWTs and formal lectures.

              I found that these set me up well for conducting the process whilst under field conditions. Other elements of foundation training included Weapon Handling Tests (WHTs) on the platoon weapon systems, numerous lectures and practicals varying from joint fires to the CASEVAC procedure. Some of the physical tests were also conducted during this early stage including the 2-miler, 5-miler and CFT.

              Developmental training was conducted on weeks 4-7 of the course. This was the exercise phase in Brecon and it focussed on tactical actions. During each exercise command, appointments were given for every position in the platoon. PCBC ensures that we leave with a thorough understanding of the responsibilities and pressures experienced at every rank.

              The first exercise
              The first exercise focused on offensive actions, with numerous attacks and raids conducted over a more realistic timeline than that experienced before at Sandhurst. The exercise was also very instructional as the debriefs allowed discussion and a thorough walk through if necessary.

              The next weeks were focussed on enabling actions, defensive actions and stability actions. During this time we spent a period learning more in-depth Fighting in Built Up Areas (FIBUA) techniques, as well as the finer details of infanteering that the commissioning course at Sandhurst does not have time to teach.

              We finished this stage of training with the Fan Dance. This, as many will know, is a pretty gruelling event that tests not only the platoons’ endurance but also teamwork. I found this to be the hardest physical test at Brecon, but luckily we did not lose so were spared the curse of being the baggage party!

              Exercise Grim Warrior in Cyprus
              The culmination of training was Exercise Grim Warrior in Cyprus. For this exercise we had A (Lincolnshire) Company, 2 Royal Anglian join us as the enemy troops. For this they filled a number of roles, ranging from exercising troops to CIVPOP and enemy.

              The exercise itself was well resourced, utilising support such as military working dogs and RAF helicopters throughout. After a brief RSOI package, the exercise started with conventional operations being the initial focus. The scenarios that we encountered were complex and the ground in the Lima training areas was a shock for some.

              The missions moved from platoon level operations up to company group with the final attack being launched onto Paramali Village. The focus then shifted to contemporary operations and this is where the knowledge and understanding of the A Company NCOs and soldiers excelled.

              In this stage we were operating out of FOBs and PBs and were trying to control the mess CIVPOP/Enemy were creating in the village. This stage was testing and saw everyone become worn down with the never-ending patrols/guard/QRF cycle. However, the professionalism of all the Poachers was commented on by others on the course.

              Battle Camp came to an end with a company dawn attack onto an ammunition compound with a number of enemy positions. It was fairly complex and tested the command and control, CASEVAC procedure and prisoner of war chain to a high level. Exercise Grim Warrior was a good exercise that tested us in many areas.

              Having A Company as our enemy troops was brilliant and their professionalism and competency was noted throughout. The CO of IBS said that the Poachers were the best exercising troops that they have had on a PCBC exercise.

              Live Firing Tactical Training (LFTT)
              After finishing tactics we expected a relaxed 5 week course with plenty of visits to the local pubs - unfortunately we were wrong; LFTT is very busy! The course is well structured and gives a lot of time to practice the running of a LFTT range.

              After the initial lectures that taught us the theory behind planning and running ranges and Weapon Handling Tests on the GPMG (SF), we spent time in the classroom making templates and constructing traces to allow us to do the practical work in the following weeks. The traces were frustrating, often taking hours, as the slightest mistake meant that they had to be done again.

              Once done though, it was into the field to gain the qualification. I enjoyed this part of the course as it was the most live firing that we had conducted and we had a lot of ammunition available to us.

              The 16 weeks spent at Brecon was hard work but we learnt a great deal. The learning curve was steep but the directing staff were very good.
              At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

              Kommentér


              • Sv: Offisersutdannelse

               Sikkert et bra kurs, lykke til med å fortelle pengetellerne som driver utdanningsreformen at "ferdigutdannede" offiserer skal rett på et fire måneders kurs (formodentlig med full lønn), med lassevis av instruktører (fra hvilken fagskole?) på øua og en stor operativ avdeling opptatt som øvingsapparat.

               Det er ikke det at det nødvendigvis er noe galt med hvordan ting gjøres andre steder, men det virker av og til som om man glemmer eller ser bort fra at konsekvensen av å skjære ned på et område ofte er at kompetansen må tilføres et annet sted.
               "Commander’s judgment and intuition may be as good as the best mathematical models. Don’t trust analysis just because it has numbers behind it."

               Kommentér

               • Trådstarter

                Sv: Offisersutdannelse

                Ja, det er slik det er i UK. Selve offisersutdannelsen, som er felles for alle våpen/troppearter varer i underkant av ett år (44 uker) ved Sandhurst (Commissioning course). De aller fleste kadettene har en sivil bachelorgrad før de begynner, men det er ikke et absolutt krav for alle våpen/troppearter. Lett infanteri er troppetypen som stort sett brukes som eksempel i ledelsesutdannelsen. Når det er fullført blir de "commissioned", altså utnevnt til offiser med dokument signert av Dronningen, og tilført et regiment, og med det våpen/troppeart. Det første man da gjør før man begynner som troppssjef eller tilsv. er å gjennomføre sin våpen/troppearts fagkurs. For infanteriet er det Platoon Commander's Battle Course som varer 4 måneder, for andre kan fagkurset være lengre. F.eks. varer det 6 måneder for ingeniørvåpenet (Royal Engineers Troop Commander's Course).
                At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                Kommentér


                • Sv: Offisersutdannelse

                 Her i Norge virker det ikke som den venstre hånda vet hva den høyre gjør. At kadettene avlønnes med 1G vil gi en betydelig besparelse på lønnsutgiftene, men når man da kutter ned fra 4 til 3 år reduseres den potensielle besparelsen tilsvarende. (At dette vil ha innflytelse på rekruttering er en annen sak.)
                 Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                 Kommentér


                 • Sv: Offisersutdannelse

                  Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
                  Jeg sier ikke at det ikke kan være rom for besparinger - kanskje kan vi på sikt gå helt ned til den ettårige Sandhurst-modellen, men vi burde hatt is i magen til å bygge opp et erfarent OR-korps først.
                  Det har vært en av de store hjertesukkene. Å ta ut gevinsten før ordningen fungerer er helt håpløst og viser bare hvor desperat man er etter å spare inn for å betale forpliktelser man har gjort.
                  Svolten og tyst, samband fyst

                  Kommentér


                  • Sv: Offisersutdannelse

                   Som oftest er jeg oppgitt over hvor lang tid det tar å få gjort noe som helst i Forsvaret. Men i akkurat denne saken, hvor man tilsynelatende kan se innsparinger raskt, har man gått frem med ekspressfart. Og dersom hele det økonomiske argumentet faller i fisk, f eks om man regner på hvor mye f eks 6 måneders etterutdannelse for en OF-1 koster, kontra hvor mye det ville ha kostet å holdt samme person på KS med en 'lønn' på 1G, tviler jeg på at det er en innsparelse i det hele tatt.

                   Skal man virkelig spare penger for Forsvaret, tror jeg heller man burde skyve kostnadene over på Lånekassen og den enkelte, ved å ta inn flere som har en sivil bachelor av et eller annet slag, og så gi dem en Sandhurst-modell på toppen.

                   Uansett, både av økonomiske og praktiske årsaker burde man tatt seg tid til å vente til effekten av OR-korpset begynner å komme, eller i hvert fall til vi har tilstrekkelig OR-6 på troppsnivå med bred erfaring og rekruttert fra bunnen. Når det gjelder det økonomiske, må man også ha i tankene at bare 30% skal være OF fremover (jeg tror dette tallet er for høyt) og at antall kadetter derfor vil bli kraftig redusert, noe som i seg selv burde gi innsparinger.
                   Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                   Kommentér

                   • Trådstarter

                    Sv: Offisersutdannelse

                    Er det noen statistikk over hvor stor andel av offiserer som går over i det sivile på forskjellige gradsninvåer/år etter fullført KS? I USA slutter et ganske stort flertall rett etter plikttjenesten (normalt 4 år etter beskikkelse til fenrik), men de fleste går jo ROTC først og fremst for å få forsvaret til å betale universitetsutdannelsen deres. Men også i UK slutter flertallet etter noen år, da Sandhurst er berømt i britisk næringsliv for å gi en god lederutdannelse og det britiske næringslivet er svært glade i å ansette ledere med offisersutdannelse + en sivil universitetsgrad. Men hvordan er statistikken på dette i Norge (ut fra de jeg kjenner som har krigsskole og nå jobber i næringslivet [inklusive min svigersønn...], må det være en ganske stor andel som går over i det sivile en eller annen gang i karrieren, men jeg har ikke sett noen tall for det).
                    At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                    Kommentér


                    • Sv: Offisersutdannelse

                     Jeg har heller ikke sett disse tallene, men det kunne vært interessant.

                     Jeg liker det britiske systemet, som er forutsigbart både for den ansatte og for Forsvaret. Veldig kort fortalt får alle nye offiserer (med noen unntak) en såkalt Short Service Commission. Vedkommende får da 3 års tilsetting, som kan forlenges til inntil 8 år, hvis alle parter er enige. I løpet av denne perioden (dvs etter to år) kan man søke om en Intermediate Regular Commission, som gir 18 års tjeneste. Og etter to år av denne kan man søke om en Regular Commission, som gir yrkestilsetting til pensjonsalder.
                     Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                     Kommentér


                     • Sv: Offisersutdannelse

                      Jeg tror ikke det finnes noen offisiell statistikk. Et røft overslag gjort på LKSK ifm reformarbeidet tilsa at ca 40% hadde sluttet før det var gått ti år.

                      Å regne med reduserte kadettall er ikke realistisk. I dag (eller strengt tatt i går, før konverteringskjøret startet) var det også ca 30% offiserer med krigsskole. Resten var avdelingsbefal, teknikere, ekstraordinær yrkestilsetting, etc.

                      I tillegg må vi regne med større frafall underveis. Dagens kadetter vet hva de går til, kidsa som starter neste høst vet det ikke. Og ikke vet de hva de går til ute på avdelingene heller, så at fler enn i dag slutter så snart de kan etter plikttjenesten anser jeg som sannsynlig.
                      "Commander’s judgment and intuition may be as good as the best mathematical models. Don’t trust analysis just because it has numbers behind it."

                      Kommentér

                      • Trådstarter

                       Sv: Offisersutdannelse

                       Jeg kjenner KS-utdannede folk som har gått av og over i det sivile både mens de var løytnanter, mens de var kapteiner, mens de var majorer og mens de var oberstløytnanter, men det skulle være svært interessant å se en fordeling der, hvor mange gå over i det sivile umiddelbart ved plikttjenestens slutt, hvor mange går av mens de er kapteiner, majorer, oberstløytnanter etc.

                       Antallet offiserer som ikke har KS har jo vært stort, inntil 1984 ble flertallet av offiserer i Hæren utdannet ved BSØA, Befalsskolens Øverste Avdeling, som var en 10 måneders utdanning (etter vanlig befalsskole og plikttjeneste) som utdannet yrkesoffiserer i avansementskrets II. Offiserene i avansementskrets II avanserte (som navnet antyder) mye langsommere enn KS-utdannede, dvs. offiserer i avansementskrets I, men de kunne avansere til i hvert fall oberstløytnant. Normalt ville de, etter lengre tid som troppssjefer, NK kompani etc., i alder 35-40 gå Hærens forvaltningsskole og deretter for det meste tjenestegjøre i administrative stillinger. Disse utgjorde flertallet av yrkesoffiserer i Hæren i hvert fall på 1970- og 1980-tallet, og de siste er vel ennå ikke pensjonert (en som fullførte BSØA i 1984 kunne ha begynt befalsskolen i 1981 og vært født i 1962, i år 55 år gammel). BSØA ble flyttet fra Heistadmoen til Gimlemoen og omgjort til Krigsskolen Gimlemoen (KSG) i 1984, men fortsatte som ettårig og svært lik BSØA til 1987. I 1987 ble KSG 2-årig, og den ble nedlagt i 1995.
                       At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                       Kommentér

                       • Trådstarter

                        Sv: Offisersutdannelse

                        Her er hva som i 1945 ble definert som formålet med Krigsskolen.

                        Krigsskolens formål er å utdanne yrkesoffiserer for Hæren. Målet for utdannelsen ved skolen er:
                        Å utdanne yrkesoffiserer med tilstrekkelig almen militær og sivil utdannelse.
                        a) militært sett å gi offiserene tilstrekkelig kunnskaper - teoretisk og praktisk - til å forstå mulighetene av samvirke, mellom Hærens forskjellige våpen og troppearter, og
                        b) sivilt sett gi offiserene de almendannende kunnskaper de må ha for å kunne hevde seg som medlemmer av samfunnet, og å gi de offiserer som skal tjenestegjøre i de mer tekniske våpen og som ellers skal føre den militærtekniske utvikling i Hæren videre, en videregående utdannelse i matematikk, mekanikk og fysikk, bygd på realartiums pensum. Videre å gi offiserene, for hvem en vesentlig oppgave vil være å følge med i den militære utvikling ute i verden og å nyttiggjøre seg denne utvikling for norske forhold, en videregående utdannelse i språk, dels engelsk og fransk, dels russisk.
                        At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                        Kommentér

                        • Trådstarter

                         Sv: Offisersutdannelse

                         Litt nyere historie, timefordelingen i teoretiske fag på Krigsskolen (3-årig) fra 1980 til den ble delt i KS 1 og KS 2:

                         Taktikk: 797 timer
                         Offentlig politikk og rett: 177 timer
                         Pedagogikk: 274 timer
                         Fysisk trening: 382 timer
                         Forvaltning: 130 timer
                         Diverse: 281 timer
                         Selvstendige studier: 100 timer

                         Linjedelte fag:

                         Reallinjen:
                         Strategi og operasjoner: 166 timer
                         Realfag: 697 timer
                         Engelsk: 196 timer

                         Språklig linje:
                         Strategi og operasjoner: 250 timer
                         Realfag: 392 timer
                         Engelsk: 417 timer

                         En annen historisk sak: På 1970 gjennomførte alle kadetter etter fullført Krigsskole enten 5 ukers lettdykkerkurs ved Sjøforsvarets dykker- og froskemannskole eller 7 ukers frittfallkurs ved Hærens jegerskole.
                         At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                         Kommentér

                         • Trådstarter

                          Sv: Offisersutdannelse

                          En interessant uttalelse (referert i siste nummer av Pro Patria) av en av Norges mest erfarne operative marineoffiserer fra 2. verdenskrig, som også ble den som noensinne har vært forsvarssjef lengst. Folke Hauger Johannessen (1913-1997) var NK på jageren St. Albans 1941-1942 og skipssjef (28 år gammel) på St. Albans fra 1942 til 1944, deretter sjef for en større alliert eskortegruppe nesten til krigens slutt. Han deltok i en mengde konvoier, både på Atlanterhavet og til Murmansk. Etter krigen var han bl.a. sjef for Sjøkrigsskolen 1958-1963, og han var forsvarssjef 1964-1972, den lengste tid noen har vært forsvarssjef, og han var en av de mest innflytelsesrike norske offiserer under store deler av den kalde krigen.

                          Uttalelsen hans dreier seg om utdannelse av marineoffiserer, og den var: "Sjøkrig dreier seg 99% om sjø og 1% om krig". Det kan i hvert fall utlegges at det meste av de kunnskaper og ferdigheter en marineoffiser trenger (først og fremst for å være skipssjef på et marinefartøy) er helt spesifikke for skipstjeneste og har svært lite felles med de kunnskaper og ferdigheter f.eks. en hæroffiser trenger. En marineoffiser har mye mer felles med det en sjøkaptein i handelsflåten enn med en hæroffiser.
                          At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                          Kommentér


                          • Sv: Offisersutdannelse

                           Er det noen som vet mer om gradsnivå og plikttjeneste ved GOU i det nye systemet? Tidligere har det tatt fem år å bli løytnant. Ved gammeldags BS+plikttjeneste+3 år ved kom man ut som løytnant, mens gjennomgående fire-årig KS nominelt ga ett år som fenrik etterpå før man ble løytnant. Sånn sett burde treårig GOU gi to år som fenrik etterpå, før man ble løytnant. Plikttjeneste har vanligvis fulgt lengden på utdannelsen, slik at det nå burde bli tre år etter KS. (Eller for å være mer presis, militære studier som leder frem til en bachelor). Altså to år som fenrik og ett som løytnant.

                           Så har jeg lyst til å si noen ord om master i militære studier, som er den høyeste fagmilitære utdanningen her i landet. Det tar halvannet år, hvor det første året er stabsstudiet. Det erstatter den gamle stabsskolen, og man må ikke ta en master for å ta stabsstudiet. https://forsvaret.no/hogskolene/fors...20kurs/Studier

                           I dag kommer stabsstudiet når offiserene er ganske voksne, dvs nivå maj/OK. Befalsorganisasjonene kritiserer dette, etter min mening med rette, fordi dette er mye senere enn de fleste i det sivile vil ta en mastergrad. I statuttene finner vi da også at man kan tas opp til master på grunnlag av en bachelor og minimum to års relevant erfaring. Dette er nærmere den sivile modellen (selv om man i mange studier har en ren gjennomgående femårig master).

                           Mitt forslag ville vært at de som har fullført GOU og gjennomført de tre(?) pliktårene ikke automatisk får en T60, men får følgende valg:
                           a) gå over i reserven som løytnanter, og finne seg en stilling der (i HV typisk som NK område, evt først som troppssjef, og mulighet til å avansere til kaptein eller endog rittmester), og samtidig bruke bacheloren sin enten i relevante sivile jobber eller ta en sivil master på toppen, eller
                           b) fortsette på en T35 som OF, typisk på kompaninivå og stabsnivå i bataljon, med grad opp til major, eller
                           c) ta en master ved FHS snarest mulig etter plikttjenesten fra GOU, få en T60 og kunne gå til topps (men utdannelsen bør likevel suppleres med en form for stabskurs omtrent på det tidspunktet man nå tar stabsstudiet). Ikke-militære mastergrader kan evt også vurderes gi T60.
                           Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                           Kommentér


                           • Sv: Offisersutdannelse

                            Det blir tre år plikttjeneste, gradsnivå er jeg usikker på. Befalsorganisasjonene er forbannet nok på utdanningsreformen som de er, å foreslå å ta bort T-60 vil få dem til å klikke i vinkel.

                            Ellers tror jeg ikke det er noen fare, det kommer til å være plenty frafall etter plikttjenesten når løytnantene har oppdaget at livet på avdeling ikke er en reklamefilm fra FMS.
                            Last edited by Lille Arne; DTG 292157A Jan 18, . Begrunnelse: Mmmm
                            "Commander’s judgment and intuition may be as good as the best mathematical models. Don’t trust analysis just because it has numbers behind it."

                            Kommentér


                            • Sv: Offisersutdannelse

                             Dårlig stemning på vannverkets kringvernakademi.
                             https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/5...ndre-attraktiv
                             Er det virkelig noen som tror at man kan halvere utdanningsbudsjette og alikevel få et like godt resultat.
                             When in doubt,empty your magazine.

                             Kommentér


                             • Sv: Offisersutdannelse

                              Neimen om jeg sender én av mine surt oppsparte kronestykker helt til Bergen bare for å få lest den artikkelen. Står det noe smart der?
                              Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                              Kommentér


                              • Sv: Offisersutdannelse

                               Har du f.eks aftenposten digital? Jeg tror at aftenposten og bt (samt utvalgte andre) har et eller annet samarbeid som gjør at utvalgte artikler kan leses med abo hos de andre.
                               Where is, repeat, where is Task Force Thirty Four? The world wonders.

                               Kommentér

                               Working...
                               X