Milforum

Globalt toppbanner

Collapse

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Offisersutdannelse

Collapse

Annonse før emne

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts
 • Trådstarter

  Sv: Offisersutdannelse

  I stedet for å synse, tror jeg vi bør se hvilke reelle erfaringer Danmark gjør med dette systemet, spesielt når det gjelder rekruttering. Nå er det en forskjell mellom Danmark og Norge, SU er stort sett rent stipend, men samtidig er utdanningsstøtten lavere totalt i Danmark, slik at levestandarden for danske studenter er (enda) lavere enn for norske.
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

  Kommentér


  • Sv: Offisersutdannelse

   Jeg tror ikke det er noen god løsning at Forsvaret sponser sivil bachelor (pga. pris). Forsvaret er en såpass sterk merkevare i Norge at rekruttering av folk som har kostet sin egen bachelorgrad vil være uproblematisk. Det er ikke akkurat hundretusner av hoder vi snakker om her. Hele FMO er vel under 20000 mann.

   Kommentér


   • Sv: Offisersutdannelse

    Opprinnelig skrevet av hvlt Vis post
    I stedet for å synse, tror jeg vi bør se hvilke reelle erfaringer Danmark gjør med dette systemet, spesielt når det gjelder rekruttering. Nå er det en forskjell mellom Danmark og Norge, SU er stort sett rent stipend, men samtidig er utdanningsstøtten lavere totalt i Danmark, slik at levestandarden for danske studenter er (enda) lavere enn for norske.
    Det vil jo ta noen år før vi ser resultater og ikke minst trender fra Danmark?
    Artillery is the God of War

    Kommentér


    • Sv: Offisersutdannelse

     Enig med hvlt: at det beste ville vært å se hvordan det virker i Danmark, men jeg er redd for at politiske myndigheter har det så travelt med å spare penger at vi ikke rekker det. En stor forskjell på de to landene er at danskene lenge har hatt et fungerende sersjantkorps, mens vi nå innfører et, og det hadde vært smart å beholde en fot i bakken noen år til, og ikke forandre alt med én gang. Jeg tror ikke vi har den luksusen, og derfor må gjøre endringer allerede nå (eller før 2018, da).

     Vi får uansett det systemet som andre har nevnt, med en tre-årig militær bachelorutdannelse på krigsskolene, med opptak rett fra videregående. Det vi diskuterer her er altså et supplement til dette, hvor man rekrutterer fra folk som allerede har en sivil bachelor (og her er det litt avvikende meninger om denne bør kunne velges helt fritt eller ikke). Kan vi, som danskene, legge to år militært oppå denne, eller må vi som britene nøye oss med ett år? Eller bør vi ha noe ala ROTC med militærfaglig påfyll underveis i de sivile studiene?

     Når det gjelder studielån, så er en mulig løsning i hvert fall å la studentene ta opp lån og stipend på vanlig måte underveis i sine sivile studier. Så, når de består bacheloren, kan de søke til Forsvaret, bli kalt inn til FOS og konkurrere seg til plass på en ett- eller toårig krigsskole. De som kommer inn får ettergitt hele eller deler av studielånet, og får samme 1G-lønn på krigsskolen som de andre kadettene får.
     Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

     Kommentér

     • Trådstarter

      Sv: Offisersutdannelse

      De første premierløjtnantene utdannet etter det nye systemet er vel på vei ut til avdeling ganske snart, tror systemet ble satt i verk fra 2014.
      At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

      Kommentér


      • Sv: Offisersutdannelse

       https://forsvaret.no/hogskolene/Fors...tforsvaret.pdf

       En artikkel skrevet av ansatte ved Luftkrigsskolen (og stabsskolen?) i høst - selvfølgelig med hovedfokus på Luftforsvaret, men mye her er relevant uansett gren. Også publisert i forkortet utgave i høstnummeret av JetSet. God lesning for den interesserte.

       "Det er ikke tilstrekkelig å avlegge eksamen i jus og etikk – du må testes på de valg du tar i stressede situasjoner hvor du utfordres på om du har internalisert kunnskapen. Det vil koste å utdanne slike offiserer. Men som en tidligere kollega (Nils Naastad) pleide å uttrykke det: «om du synes kompetanse koster – prøv inkompetanse». (...) Luftforsvaret er i ferd med å få kampfly, helikoptre, maritime patruljefly, radarer, og nye luftvernsystemer. Inkludert levetidskostnader vil vi bruke flere hundre tusen millioner kroner på teknologi de neste årene. Men vi synes fortsatt at høyere utdanning er for dyrt. Det er bokstavelig talt et farlig resonnement."

       Kommentér

       • Trådstarter

        Sv: Offisersutdannelse

        Nå er det et par ting den artikkelen sier som kanskje ikke er helt riktig. Flertallet av offiserer i U.S. Air Force er ikke utdannet gjennom Air Force Academy, men gjennom ROTC før flyverutdannelsen, dvs. en sivil bachelor + litt militært stort sett på fritiden, helger etc. Og Air Force Academy har en mye større andel sivile fag (og dermed mindre andel militære fag) i den totale utdannelsen enn det de norske krigsskolene har.

        RAF har 24 ukers Initial Officer Training før kadettene begynner flytreningen.

        Mitt hovedspørsmål er om man kan påvise at skvadronsjefer i RAF eller i USAF er dårligere skvadronsjefer enn norske skvadronsjefer?
        At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

        Kommentér


        • Sv: Offisersutdannelse

         Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post

         Takkatt:: Når det gjelder dette med alder ved opptak og skifte av karriereløp, så har lukman: tidligere pekt på at dette blir dyrere, da gjennomsnittlig ståtid reduseres, og det følgelig må utdannes flere pr år.
         Lukmans eksempel er altfor lineært til å avspeile de problemer et utdanningssystem møter i virkeligheten. Et lite forsvar byr på mulighet for fleksibilitet. Det er nesten alltid fordelaktig. Ikke tror jeg økonomi bør være det viktigste prinsippet for hvordan utdanning utformes heller. Forsvaret ønsker også mulighet til å veksle mellom karriereløpene.

         I begge løp må det planlegges for en avskalling. Hvilke mekanismer sikrer at de beste blir i Forsvaret?

         Forsvaret har lang erfaring i seleksjon basert på realkapasitet. Jeg tror mye mer på det, enn krav om eksempelvis bachelor. De viktigste parametrene, utover det fysiske, bør etter mitt syn være:

         Intelligens
         Innlæringskapasitet
         Innovativ
         Interesse
         Initiativ
         Integritet

         Jeg falt for fristelsen til å finne ord med samme førstebokstav. Med innovativ mener jeg evnen til å kople sammen informasjon og kunnskap til nye løsninger, samt problemløsning. Gjerne under stress.

         Som et lite apropos kom jeg på en undersøkelse om sammenheng mellom karakterer, inntekt og innovasjon. Den viste en klar sammenheng mellom karakterer og senere lønn for ansatte. Men ingen sammenheng mellom karakterer og innovasjon. Dvs. Nye løsninger som genererte nye arbeidsplasser, nye firma og dermed nye verdier.

         Forsvaret er i kontinuerlig behov for nytenkning og forbedringer. Dette behovet blir ikke mindre i framtiden tror jeg.

         Kommentér


         • Sv: Offisersutdannelse

          Opprinnelig skrevet av Takkatt Vis post
          Forsvaret har lang erfaring i seleksjon basert på realkapasitet. Jeg tror mye mer på det, enn krav om eksempelvis bachelor. De viktigste parametrene, utover det fysiske, bør etter mitt syn være:
          Jeg er enig i det du skriver, altså i forhold til å skaffe seg de rette typene gjennom seleksjon framfor å "bare" lene seg på en bachelorgrad. I praksis vil man nok gjøre begge deler og da vil bachelorløpet strengt tatt kunne gi bedre kandidater fordi de har innhentet en ekstra kompetanse samtidig med 3 år lengre livserfaring. Sammenlikner man to ellers kliss like kandidater, den ene fra VGS og den andre, 3 år eldre med en rykende fersk Bachelor, så tror jeg de fleste er enige om at den andre vil være et bedre valg, nær sagt uansett hvilken Bachelor han tok.

          I og med eksempelet tar for seg den samme kandidaten i forskjellige tidsrom så blir det en umulig sammenlikning så spørsmålet blir mer hvem som er best i stand til å fasilitere den modningen som finner sted under bacheloren, forsvaret eller en utdanningsinstitusjon? (eventuelt hvor gamle kandidatene bør være da men ser bort ifra tilfeller med 3 "hvileår").

          Greit nok at realkapasitet sier mye om en person men det kan i mange tilfeller ikke erstatte realkompetanse. På den andre siden har vi allerede krav til realkompetanse innenfor våpenteknisk, sanitet, E-tjeneste og andre avdelinger hvor det er helt nødvendig. Vil en kompanisjef fungere bedre om han har en bachelor i f.eks. økonomi?

          Når det nå er snakk om å flytte offisersutdanningen til dels ut av forsvaret er det 2 hovedaspekter man må vurdere

          1) Gir modningen og den akademiske bakgrunnen en bedre kandidat enn om dette skjedde internt som i dag?
          2) Er det nødvendig med formalkompetanse for de vi kan kalle generalister, og i så fall hvilken og hva er forventet effekt?
          Artillery is the God of War

          Kommentér

          • Trådstarter

           Sv: Offisersutdannelse

           Som jeg prøvde å si tidligere: Vi bør virkelig gå detaljert inn i erfaringene andre land har, og ikke bare tenke og tro. Fungerer andre lands offiserer dårligere enn norske? Så må man huske at offiserer ikke bare skal være dyktige kompanioffiserer (der de i fremtiden skal støttes av erfarne sersjanter), etter de første kanskje 10-12 år som løytnant og kaptein/rittmester/kapteinløytnant skal de bli stabsoffiserer og være det (eller general) resten av karrieren.
           At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

           Kommentér


           • Sv: Offisersutdannelse

            Enig med deg der hvlt:. Vi må ikke finne opp kruttet på nytt eller dra enn "MRR" inn i offisersutdannelsen.

            Jeg er dog skeptisk til hvordan man i det hele tatt skal klare å måle disse forskjellene og deretter anvende resultatet på norske forhhold.

            Samtidig må det være en grunn til å forandre på en av landets eldste utdanningsinstitusjoner. Økt kvalitet, besparelser eller begge deler.

            Personlig tror jeg vi kan kjøre opplegget akkurat som i dag med 2 årig befalskole og deretter 3-årig KS. Hvordan man løser sjt-graden i pliktåret bør være en mindre problemstilling og det samme med grad etter endt 2 årig etatsutdanning. For noen/mange er det greit nok med et 2-årig løp og vi må ikke glemme befalskolens standing i samfunnet.

            Deretter kan man flikke på pensumet på KS, gjerne med større innslag av ekstern utdanning, kanskje over flere semester.
            Artillery is the God of War

            Kommentér


            • Sv: Offisersutdannelse

             Hører egentlig hjemme på tråden om befals- og spesialistutdanning, men har også innvirkning her: Hærens sersjantmajor har sagt at i fremtiden vil det være GBK som vil være normalen for befalsutdanning. Makes sense, dersom man ser for seg et mer eller mindre profesjonelt forsvar hvor man rekrutterer fra bunnen og finner erfarne soldater med talenter. Jeg sier ikke at BS er en dårlig utdannelse, snarere tvert i mot, men det er ikke spesielt kosteffektivt å bruke penger på ett års utdanning for deretter å risikere at vedkommende forsvinner ut ett år senere. Den gangen vi hadde et stort mobiliseringsforsvar, ja, men ikke nå. Og hvis vedkommende vil bli offiserer virker det rimelig å utdanne ham/henne til nettopp det, uten å ta to ekstra år i bunnen.
             Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

             Kommentér


             • Sv: Offisersutdannelse

              Jeg tror vi er helt enige 88charlie:.

              Jeg er enig med Hvlt også om at vi ikke behøver å finne opp kruttet på nytt. Men det er jo nettopp det som er i ferd med å gjøres, og løsningen går på tvers av forsvarets anbefaling.

              Tidligere var det mye snakk om å ta vare på kompetansen som forsvaret investerte i. Det bør gjelde for befal også. Det er sløseri å stenge for muligheten for å bytte karriereløp. Og jeg tror en person med befalsskole, pliktår og et par år som troppsbefal har mye bedre forutsetninger for å bli en bra stabsoffiser, enn en som kvalifiseres til en eller annen form for KS-utdanning pga sivil bachelor.
              Forutsatt at innlæringskapasitet får en større plass i selekteringen.

              Det er heller ingenting i veien for at ulike sivile utdannelser avlegges som del karriereløpet. En ambisiøs, velutdannet offiser på 27-35 år bør ha kapasitet til å ta bechelor grad på halvparten av den stipulerte tiden for de fleste relevante fag.

              Kommentér


              • Sv: Offisersutdannelse

               Enig med Rittmesteren.

               Befalsskolen er en avleggs løsning med tanke på dagens befalsordning.
               Det er mye bedre (og mer kosteffektivt) og rekruttere fra egne rekker til GBK, enn å bruke masse ressurser på et to-årig løp hvor retensjon er minimal etter kun få år.
               It's not about surviving, it's about winning.

               Kommentér


               • Sv: Offisersutdannelse

                Det er heller ingenting i veien for at ulike sivile utdannelser avlegges som del karriereløpet. En ambisiøs, velutdannet offiser på 27-35 år bør ha kapasitet til å ta bechelor grad på halvparten av den stipulerte tiden for de fleste relevante fag.
                Ja jøss.....det er ikke som om ATF skaper nok utfordringer med å ha folk på jobb, hvis man i tillegg skal gi slipp på folk for å ta sivil utdanning på siden. Ihvertfall hvis man jobber i kp/esk strukturen.
                It's not about surviving, it's about winning.

                Kommentér


                • Sv: Offisersutdannelse

                 Opprinnelig skrevet av Takkatt Vis post
                 Det er heller ingenting i veien for at ulike sivile utdannelser avlegges som del karriereløpet. En ambisiøs, velutdannet offiser på 27-35 år bør ha kapasitet til å ta bechelor grad på halvparten av den stipulerte tiden for de fleste relevante fag.
                 Nå kjenner jeg ikke din bakgrunn, men da tror jeg ikke du kjenner til belastningen ved å ta en bachelor. Det er mange elementer der som er tidkrevende, og det er derfor mye vanskeligere å halvere tiden her enn på eksempelvis en master.

                 Kommentér


                 • Sv: Offisersutdannelse

                  Opprinnelig skrevet av Takkatt Vis post
                  Jeg tror vi er helt enige 88charlie:.

                  Jeg er enig med Hvlt også om at vi ikke behøver å finne opp kruttet på nytt. Men det er jo nettopp det som er i ferd med å gjøres, og løsningen går på tvers av forsvarets anbefaling.

                  Tidligere var det mye snakk om å ta vare på kompetansen som forsvaret investerte i. Det bør gjelde for befal også. Det er sløseri å stenge for muligheten for å bytte karriereløp. Og jeg tror en person med befalsskole, pliktår og et par år som troppsbefal har mye bedre forutsetninger for å bli en bra stabsoffiser, enn en som kvalifiseres til en eller annen form for KS-utdanning pga sivil bachelor.
                  Forutsatt at innlæringskapasitet får en større plass i selekteringen.

                  Det er heller ingenting i veien for at ulike sivile utdannelser avlegges som del karriereløpet. En ambisiøs, velutdannet offiser på 27-35 år bør ha kapasitet til å ta bechelor grad på halvparten av den stipulerte tiden for de fleste relevante fag.
                  Vi liker jo det vi kjenner best

                  Lurer fælt på hvilken bachelor du mener kan tas på 18 mnd. For ingeniøryrket som jeg kjenner best er dette i praksis umulig pga. måten fagene er seriekoblet. (krype før man kan gå osv). Selv en sykt smart person vil slite med å absorbere pensumet utelukkende gjennom lærebøker og bostedsaddresse på lesesalen. Undervisningen er en interraksjon mellom lærer og elev, også når det gjelder pensumet (alt står mao ikke i lærebøkene). I tillegg er bacheloroppgavene stort sett lagt opp som et samarbeid mellom veileder og elev gjennom et helt semester.

                  edit: ser bachelor ble kommentert mens jeg var til lunsj
                  Artillery is the God of War

                  Kommentér


                  • Sv: Offisersutdannelse

                   Opprinnelig skrevet av AGR416 Vis post
                   Enig med Rittmesteren.

                   Befalsskolen er en avleggs løsning med tanke på dagens befalsordning.
                   Det er mye bedre (og mer kosteffektivt) og rekruttere fra egne rekker til GBK, enn å bruke masse ressurser på et to-årig løp hvor retensjon er minimal etter kun få år.
                   Det har du nok rett i men det jeg mente var at man beholder undervisningsopplegget + praksisåret som ett av leddene i den nye offisersutdannelsen. Skulle noen falle fra etter to år så må det inn ordninger for hvordan det skal skje men det blir altså unntaksvis. Meningen er ikke å produsere sersjanter til det sivile (ev Fenriker som i dag) så det er ikke en 2+3 ordning jeg snakker om. På den andre siden kunne man gjerne hatt en styrt "lekkasje" mellom år 2 og 3 men det blir detaljer. Utgangspunktet må være at flest mulig går videre.

                   Fordelen er at vi kan benytte mye av opplegget som allerede eksisterer og kandidatene får prøvd seg som en OR, under opplæring av eldre OR før man begynner på den videre utdanningen som offiser. KS kan da fortsette sin utvikling for å eventuelt bli mer akademisk de tre årene som er til rådighet og tilpasse seg den nye hverdagen hvor OR støtter OF.
                   Artillery is the God of War

                   Kommentér


                   • Sv: Offisersutdannelse

                    Opprinnelig skrevet av AGR416 Vis post
                    Ja jøss.....det er ikke som om ATF skaper nok utfordringer med å ha folk på jobb, hvis man i tillegg skal gi slipp på folk for å ta sivil utdanning på siden. Ihvertfall hvis man jobber i kp/esk strukturen.
                    Dette er et veldig viktig poeng. På noen måter er vi på vei dit allerede, med forskjellige varianter over deltidsmaster som skal tas ved siden av full eller nesten helt full jobb. Det gir selvfølgelig dårligere kvalitet på studiene, stjeler operativ evne, og spiser av et allerede presset normalt familieliv for offiserer i operative avdelinger.

                    Hvis vi skal mene alvor med at offiserer skal ta sivil (eller militær) høyere utdannelse, må dette være en spikret del av karriereplanen, og man må ha redundans i systemet slik at den operative virksomheten ivaretas mens offiserer hever kompetansen sin.
                    "Commander’s judgment and intuition may be as good as the best mathematical models. Don’t trust analysis just because it has numbers behind it."

                    Kommentér


                    • Sv: Offisersutdannelse

                     Opprinnelig skrevet av Lille Arne Vis post
                     Dette er et veldig viktig poeng. På noen måter er vi på vei dit allerede, med forskjellige varianter over deltidsmaster som skal tas ved siden av full eller nesten helt full jobb. Det gir selvfølgelig dårligere kvalitet på studiene, stjeler operativ evne, og spiser av et allerede presset normalt familieliv for offiserer i operative avdelinger.

                     Hvis vi skal mene alvor med at offiserer skal ta sivil (eller militær) høyere utdannelse, må dette være en spikret del av karriereplanen, og man må ha redundans i systemet slik at den operative virksomheten ivaretas mens offiserer hever kompetansen sin.
                     Må si jeg aldri har skjønt poenget med å ta en bachelor eller (enda) en master når man kommer litt oppi årene. Man må gjerne kurse seg i hytt og gevær men det å stunte inn et sånt pensum, og atpåtil i et familiedrepende konsentrert format (som det nesten må bli), så lenge etter man kanskje "burde" ha gjort det, minner litt om en higen etter titler. I mitt yrke finnes det sivilingeniører som får small-penis-syndrom fordi de ikke har en MBa og klarer å snakke regnskapsk med blårussene.....Når presset blir for stort betaler bedriften for en MBa som gjerne tas et par flyplasser unna under ukependling for å liksom få skikkelig dreis på det. Utbyttet må være minimalt men titlene er så viktige at det gjøres "en masse".

                     Jeg bruker alltid å si at viktigere enn graden man oppnår er hvor man tok den og med hvem. Når man tar en grad så inngår man et samboerskap med et studiested og tilhørende by som er minst like utviklende som selve undervisningen. Dette varierer selfølgelig fra studiested til studiested men i de tre store byene er det såpass store miljøer og et uttall aktiviteter at det bidrar tungt inn mot personlig utvikling. Et opplegg på kveldstid et sted i Bardu blir liksom ikke det samme.
                     Artillery is the God of War

                     Kommentér


                     • Sv: Offisersutdannelse

                      Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
                      Enig med hvlt: at det beste ville vært å se hvordan det virker i Danmark, men jeg er redd for at politiske myndigheter har det så travelt med å spare penger at vi ikke rekker det. En stor forskjell på de to landene er at danskene lenge har hatt et fungerende sersjantkorps, mens vi nå innfører et, og det hadde vært smart å beholde en fot i bakken noen år til, og ikke forandre alt med én gang. Jeg tror ikke vi har den luksusen, og derfor må gjøre endringer allerede nå (eller før 2018, da). ....
                      Jeg er redd for det ja, man (og det er vel primært FD) ønsker å innkassere "gevinsten" før grunnlaget er tilstede - og etterpå "glemmer" man at det var det man gjorde, og jakter på andre å skylde på når det går galt. Det gjør det ganske sikkert i en del tilfeller - spørsmålet er vel mer om det går så galt at konsekvensene kan slå tilbake på de som tok avgjørelsen - men de finner vel gjerne en syndebukk igjen, tilsvarende det de engang gjorde med GIH...

                      Kommentér


                      • Sv: Offisersutdannelse

                       Opprinnelig skrevet av 88charlie Vis post
                       Vi liker jo det vi kjenner best

                       Lurer fælt på hvilken bachelor du mener kan tas på 18 mnd. For ingeniøryrket som jeg kjenner best er dette i praksis umulig pga. måten fagene er seriekoblet. (krype før man kan gå osv). Selv en sykt smart person vil slite med å absorbere pensumet utelukkende gjennom lærebøker og bostedsaddresse på lesesalen. Undervisningen er en interraksjon mellom lærer og elev, også når det gjelder pensumet (alt står mao ikke i lærebøkene). I tillegg er bacheloroppgavene stort sett lagt opp som et samarbeid mellom veileder og elev gjennom et helt semester.

                       edit: ser bachelor ble kommentert mens jeg var til lunsj
                       Nja, det er vel en faktor som aldri kan elimineres, men det gjelder å missforstå rett også.

                       I et nedenfra og opp system for generalister, er neppe ingeniørskompetanse det ønskelige for å avansere fra Kp/esk-nivå og inn i ulike stabsroller. Da har nok logistikk, økonomi, ledelse, adm, historie, statsvitenskap etc, etc mye større relevans. En selektert, velutdannet offiser bør ha forkunnskaper om relevante fag som langt overstiger det som forventes av de som kommer ut fra VGS. Derfor tror jeg tiden kan forkortes.

                       Hvis studiene blir en del av karriereutviklingen fra Kp/esk nivå, gjerne med et eget utdanningsår, kompenseres de som vil satse på en videre karriere i forsvaret. Avskalling senere er en nødvendighet, men de som går over i det sivile liv vil ha en utdannelse som er knyttet til det arbeidet de skal utføre/faktisk har utført. Det vil være en stor fordel for de som ikke går videre til Stabsskolen.

                       Ved å legge «sivilutdannelse» senere i karriereforløpet oppnås to fordeler:
                       Studiene er relevante for videre karriereløp
                       Kunnskapen er «oppdatert» når den skal benyttes.

                       Når det gjelder BS kontra GBK tror jeg det er lurt å skynde seg veldig langsomt. Erfaringen med profesjonalisering fra Sverige er temmelig negativ. Avdelingene er sjelden fullt bemannet, gjennomtrekken er stor og søknaden til offiserutdannelsen har gått kraftig ned.

                       Årets FOS var det beste i manns minne. Det gjelder å ta vare på den utålmodige resursen som resurssterke, interesserte søkere utgjør. Da kan det være viktigere å legge mer resurser til befalsskolen slik at elevene står sterkere når de kommer ut til avdelingene.

                       Kommentér


                       • Sv: Offisersutdannelse

                        Glemte å skrive at antall søkere til politihøyskolen også har gått ned. Det spekuleres i en sammenheng med avviklingen av verneplikten.

                        Kommentér


                        • Sv: Offisersutdannelse

                         http://www.jv.dk/artikel/2450813:Var...r-akademiseret

                         Danmark sliter etter at de gikk fra å utdanne OF fra "etablert" personell, til å skulle rekruttere direkte fra sivilbefolkningen.
                         Obersten som ropte varsku for et par år siden ble sagt opp pga "illojalitet", men det viser seg nå at han nok hadde rett...


                         Sent from my iPhone using Tapatalk

                         Kommentér


                         • Sv: Offisersutdannelse

                          Manglen på officerer i Danmark har betydet, at reserveofficeruddannelsen er fundet frem igen. Et års uddannelse og et års aktiv tjeneste. De bruges som delingsførere (troppssjef) i rekrutskolen. Derefter er de færdig i systemet, men der er naturligvis mulighed for videre karriere.

                          http://www2.forsvaret.dk/uddannelses..._i_haeren.aspx

                          Kommentér


                          • Sv: Offisersutdannelse

                           Opprinnelig skrevet av krsvgr Vis post
                           http://www.jv.dk/artikel/2450813:Var...r-akademiseret

                           Danmark sliter etter at de gikk fra å utdanne OF fra "etablert" personell, til å skulle rekruttere direkte fra sivilbefolkningen.
                           Obersten som ropte varsku for et par år siden ble sagt opp pga "illojalitet", men det viser seg nå at han nok hadde rett...


                           Sent from my iPhone using Tapatalk


                           Det er vel en viktig poeng at det danske forsvaret ikke kan slitte på grunn av en ny ordning som i praksis startet dette året, og der det er en god stund til de første kadettene er ferdige. Den nye danske ordning er muligvis dårlig, men det vet man ikke så lenge den er testet ut.                           Sent from my iPhone using Tapatalk
                           Minsk, det nye Utopia

                           Kommentér


                           • Sv: Offisersutdannelse

                            Opprinnelig skrevet av lukman Vis post
                            Det er vel en viktig poeng at det danske forsvaret ikke kan slitte på grunn av en ny ordning som i praksis startet dette året, og der det er en god stund til de første kadettene er ferdige. Den nye danske ordning er muligvis dårlig, men det vet man ikke så lenge den er testet ut.
                            Av en eller annen grunn får jeg ikke lenger opp kommentarene fra avisartikkelen men mener å huske en sersjant der som mente det var så som så med de som kom inn fra akademia. Mulig han var instruktør i den forbindelse, husker ikke.

                            Har Danmark hatt en prøveordning før de startet opp for fullt?

                            EDIT:

                            Fant kommentaren på telefonens browser:

                            Som tidligere oversergant ved HKIC kan jeg kun bakke op. Politikker og topledelsen er ved at tage livet af et forsvar jeg i mange år har været stolt af at være en del af!
                            Som underviser for mange nye officerere har jeg klart kunne se en forringelse. En militær baggrund giver ofte en meget bedre forståelse for det grundlæggende håndværk, der er en batchelor ikke meget værd.
                            Som oversergent har jeg ikke tiltro til at skulle ledes af, i hvert fald 50%, af de nye officere, det gjorde beslutningen om at skulle forlade forsvaret noget nemmere - desværre!

                            Den afledte effekt af et ringere officerskorps er derfor at rigtig mange dygtige soldater på alle niveauer (ledere, mellemledere, operatøre) forlader forsvaret.
                            Artillery is the God of War

                            Kommentér


                            • Sv: Offisersutdannelse

                             Mye interessant lesing i siste nummer av Forposten, hvor temaet er utdanningsreformen i Forsvaret.
                             https://forsvaret.no/hogskolene/Fors...Nettutgave.pdf

                             Dekanen ved Krigsskolen kommer med mye god informasjon og synspunkter. Offisersutdannelsen skal som kjent reduseres til tre år, med rekruttering direkte fra videregående skole, primært. Han sier ganske klart at et kutt på 50% ikke vil gi en bedre utdannelse, men den vil bli rimeligere og annerledes, og det er muligheter for å den mer spisset mot offisersprofesjonen. Forutsetningen som legges til grunn er at man, spesielt på troppsnivå, har et erfarent OR-korps som kan dekke opp for hullene i den praktiske kompetansen til OF-korpset.

                             De legger opp til (dette er ikke endelig vedtatt):
                             - At de første 12 ukene på Krigsskolen(e) skal være felles med GBU/GBK
                             - At de første 6 eller 12 månedene skal være felles med Hær/Luft/Sjø, eventuelt samlokalisert dersom det gir besparelser
                             - At de første 12 månedene skal være identisk med GOK (altså offiserskurset som gis til de som allerede har en akademisk grad)
                             - At de praktiske delene av utdannelsen skal være i et mye tettere samspill med HVS
                             - At deler av teknisk utdannelse og forvaltningsutdannelse skal kjøpes sivilt
                             - At hele utdannelsen finansieres med et stipend på 1G, og ikke full lønn

                             Det kan bli interessant å se hvordan dette går. Det er helt klart at vi raskt må få stablet på beina et godt sersjantkorps for å ivareta spesialistkompetansen. For egen regning vil jeg imøtegå et argument som har blitt brukt om at ingen erfarne OR vil ønske å søke seg til KS, fordi de da går ned i lønn. Jeg mener at de som virkelig ønsker det, vil. (Da jeg selv sluttet i Forsvaret gikk jeg over på studielån på universitet, og det gikk helt fint, selv om økonomien ble dårligere på kort sikt).
                             Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                             Kommentér


                             • Offisersutdannelse

                              Linken fungerer ikke på iPhonen men kom det frem noe som helst om hvilke Bachelorgrader man ser for seg? Hvordan skal man eventuelt skille mellom karakterer fra vidt forskjellige studieretninger til opptaket?

                              Jeg begriper ikke denne trangsynte forkjærligheten for en grad som er like romslig som europeiske standarder for utslipp fra bilmotorer.

                              Man kunne fint beholdt KS'ene som de var og heller sett på hvordan man skal flette inn kadetter med forskjellige militære/sivile utgangspunkt. I tillegg vurdert konkrete faglige oppgraderinger eller linjer med tekniske/økonomiske/samfunnsfaglige retninger men uten at de nødvendigvis ga føringer på videre tjeneste.

                              Edit: litt rotete innlegg skrevet inn i mellom ungepass men det var altså primært den delen som baserer seg på ferdige sivile grader jeg fokuserte på.
                              Inntak rett fra VGS kan jo fint få skreddersydde fagpakker i KS-regi
                              Artillery is the God of War

                              Kommentér


                              • Sv: Offisersutdannelse

                               Opprinnelig skrevet av 88charlie Vis post
                               Linken fungerer ikke på iPhonen men kom det frem noe som helst om hvilke Bachelorgrader man ser for seg? Hvordan skal man eventuelt skille mellom karakterer fra vidt forskjellige studieretninger til opptaket?

                               Jeg begriper ikke denne trangsynte forkjærligheten for en grad som er like romslig som europeiske standarder for utslipp fra bilmotorer.

                               ......
                               Du er slett ikke alene om den bekymringen.

                               Kommentér

                               Working...
                               X