Milforum

Globalt toppbanner

Collapse

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Offisersutdannelse

Collapse

Annonse før emne

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • #31
  Sv: Offisersutdannelse i Hæren

  Opprinnelig skrevet av hvlt Vis post
  Et forsøk på en norsk modell inspirert av britisk og amerikansk utdannelse, men oversatt til norske forhold:

  Start med det som nå er 1. år av gjennomgående krigsskole. Deretter (rekkefølgen er for så vidt likegyldig) et valgfritt bachelorprogram ved det matematisk-naturvitenskapelige, det humanistiske eller det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiO stort sett finansiert av studenten selv/Lånekassa, men med noen økonomiske incentiver. Det kunne f.eks. være lønnede sommerbolker, med militære kurs i universitetets sommerferier (i stedet for at studentene har sommerjobber). Fjellkurs sommer ville være en flott ting å få gratis i en sommerferie. Jeg er litt mer usikker på om det hadde passet å putte inn stridskurset som et slikt sommerelement, men det er en mulighet. Etter fullført sivil bachelor noe som ligner på KS' kvalifiseringskurs, men kanskje utvidet til et helt år med mer "infanteristiske" fag, der norsk vinterkurs må inngå (eller de elementer som ikke er dekket første året), samt stridskurs hvis ikke det er tatt tidligere. Fagkurs i det våpen/tjenestegren man skal ha må være av 4-6 måneders varighet og kan hvis mulig puttes helt eller delvis inn i dette siste året, eventuelt tas etterpå.

  Dette at man får offiserer med forskjellig sivilfaglig bakgrunn, noen med samfunnsfag, noen med humanistiske fag og noen med realfag, mener jeg vil være en styrke.
  Tror det er fornuftig med privat forskuttering av det sivile løpet siden man i denne ordningen får færre "checkpoints" ift. den tidligere ordningen. MAn mangler tjeneste som sersjant (inkl. tjenesteuttalelsen) og KS-opptaket. (ser på det initielle opptaket til gjennomgående KS som et BS-opptak i den sammenhengen)

  Svært enig i at teknisk kompetanse må inn utover 4-seksjonene. Historien om Cappellen i Artilleriet er kanskje litt ekstrem men den viser hvor bra det kan bli når man tilfører skikkelige realkompetanse. Spørsmålet er bare hvor mye som gir effekt og på hvilket nivå. En ingeniør rett ut av en høyskole burde kanskje hatt 2-3 år i en teknisk bedrift for å få virkningsgrad på utdanningen. Det har ikke forsvaret tid til.
  Artillery is the God of War

  Kommentér


  • #32
   Sv: Offisersutdannelse i Hæren

   Opprinnelig skrevet av hvlt Vis post
   Så vidt jeg husker hadde "gamle krigsskolen", altså mens den var treårig første gang, før man fikk KSG og KSL, senere Krigsskole I og Krigsskole II, dvs. før ca. 1985, linjedeling i språklinje og reallinje, der man valgte å enten ha mest vekt på språk og samfunnsfag eller fysikk og matematikk i de sivile fagene. Så da hadde man en basis av sivile fag, og med valgfrihet. Og det var mulig for de som var realfaglig interesserte å få faglig påfyll som kadett. Krigsskolen den gangen ble allikevel kritisert for å være for "stridsteknisk" med mål at man etter den skulle kunne gå direkte inn som løytnant i hvilken som helst av Hærens våpen- og troppearter (det tror jeg heldigvis har falt ut, nå har man fagkurs i én våpenart siste semester, den man skal inn i).

   Den tiden man hadde Krigsskole II hadde man der militærteknologilinje, der operative offiserer med interesse for realfag og teknologi kunne virkelig få påfyll, noe som forsvant igjen med den nye treårige KS. Jeg tror Hæren i dag kan lide av en mangel på operative offiserer som har virkelig dypere forståelse for realfag og teknologi, og ikke bare et kort kurs første semester på KS.
   De spesifikke våpenfaglige kursene kom i hver fall i en periode etter fullført KS (1980+/-), og varierte nok i lengde etter behov.

   Kommentér

   • Trådstarter

    #33
    Sv: Offisersutdannelse i Hæren

    Til 88charlie::
    Jeg tenkte ikke her på de som uansett skal bli tekniske offiserer, men at det er godt at det blant de operative offiserene finnes en del med en generell grunnleggende realfaglig kompetanse slik at de kan skille bullshit fra virkelighet. For 40 år siden hadde nesten halvparten av de som gikk ut av gymnaset (og altså kunne komme inn på Krigsskolen) reallinje med fordypning i matematikk og fysikk som tilsvarte (minst) dagens R2-matematikk og Fysikk 2. I dag er andelen av elevene på Studiespesialisering på VGS som tar Matematikk R2 og Fysikk 2 mye lavere, og jeg tror ikke andelen med realfagspesialisering er høyere blant de som går KS enn i resten av samfunnet, dessverre. Hvis bare en viss andel av våre operative militære ledere har en bakgrunn tilsvarende en bachelorgrad i f.eks. fysikk, kjemi eller informatikk, tror jeg det vil bety en stor styrking.

    Du nevner jo oberst Didrik Cappelen. Hans kombinasjon av artillerifaglig operativ kompetanse og fysisk og ingeniørfaglig kompetanse var avgjørende for at Norge på 1970-tallet kunne utvikle det som da var verdens suverent beste ildledningssystem for feltartilleri. Der vil vi nok neppe komme igjen, men jeg synes det er synd hvis ikke i hvert fall noen artillerioffiserer kombinerer praktisk erfaring som batterisjef med en noe dypere forståelse av ballistikk og av hvordan ildledningssystemer fungerer, utover det overfladiske.
    At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

    Kommentér


    • #34
     Sv: Offisersutdannelse i Hæren

     100 prosent enig


     Sent from my iPhone using Tapatalk
     Artillery is the God of War

     Kommentér


     • #35
      Sv: Offisersutdannelse i Hæren

      Litt blandet følelse her. Det å lære å gjennomføre Plan og Beslutningsprosessen er ikke rocket science, og også nyttig i sivil ledelse. Så er faglig dybde innenfor flere sivile fag, både realfag og humaniora svært nyttig for en leder i Forsvaret og gir gode og forskjellige vurderinger på militære beslutninger. På den annen side så viser vel historien at mange gode militære ledere har brukt mye tid og energi på dybdestudier av militærhistorien, for både taktiske og strategiske læringspunkter.

      Jeg tror det er viktig å ha respekt for det militærfaglige som går ut over teknisk virkemåte. KS må ha tid og rom for å studere kriger, styrker og ledelse i først og fremst nyere konflikter. For å få tilstrekkelig dybde i dette kreves det tid og fokus.
      "Gjør Ret, Frygt Intet"

      Kommentér

      • Trådstarter

       #36
       Sv: Offisersutdannelse i Hæren

       Jeg har prøvd å sjekke dette mot amerikansk tenkning. Tidligere ble det sagt at amerikanerne hadde vært mye mer ivrige enn oss her i Norge på akademiske studier i militær filosofi (krig som kunst og vitenskap) og krigshistorie. Det har endret seg hos oss mye fra 70/80-tallet til i dag. Men når jeg sammenligner med hva amerikanerne gjør, har de foretrukket å for det meste legge det senere i karrieren. Som sagt tidligere vil en amerikansk offiser som begynner i tropp kunne ha dette bak seg som total rent militær fulltids ballast: 10 uker rekruttskole, 12 uker BOLC A og 15-20 uker til sammen med BOLC B og eventuelt spesialistkurs, altså i underkant av ett år til sammen. Den ferske britiske offiser vil ha litt mer, 60 uker f.eks. for en infanterioffiser.

       I tillegg vil amerikaneren ha en 4-årig "liberal arts" bachelor grad, briten sannsynligvis en 3-årig bachelorgrad mer lik en norsk.

       I hvert fall hva amerikanerne vil si er at det å ha gjennomgått den akademiske skoleringen man får gjennom en amerikansk bachelor-grad, enten det er i realfag, samfunnsfag eller humaniora, er det som skolerer en til en generell akademisk holdning og mulighet til senere å ta til seg undervisning og lesing i militær teori og historie på en kritisk og akademisk måte.

       Offiseren i infanteri eller kavaleri/panser vil først komme tilbake til skolebenken etter 4 års tjeneste som fenrik og løytnant (inklusive tiden som brukes på BOLC B etc.). Da vil han (unntatt alle de som frivillig slutter etter fire år for å gå over til en sivil karriere) ta Maneuver Captains' Career Course som er 6 måneder med for det meste direkte fagrettet undervisning og trening i kompani-, bataljon- og brigadeoperasjoner, først og fremst rettet mot tjenestestillinger som kompanisjef og S3 i bataljon. Men etter kapteintjeneste i ca. 6 år er det tilbake til skolebenken igjen, og da til en mye mer akademisk skole, Command and General Staff Officer Course (CGSOC) ved The Command and General Staff School (igjen del av Command and General Staff College). Dette ettårige kurset tas normalt omkring forfremmelse fra kaptein til major, altså i ca. 32-33 års alder. Det er delt opp i først et to ukers forkurs, deretter 16 uker "common core", så 28 ukers "advanced operations course" og til slutt 11 uker med valgfrie kurs, der det er svært mange å velge mellom. Militær teori og historie er gjennomgangstema, men også mer direkte stabstrening etc. Hovedformålet er å "løfte blikket fra det taktiske til det operasjonelle nivået". Parallelt med at man tar selve kurset vil man arbeide med en vitenskapelig avhandling som skal forsvares muntlig. Ved bestått GCSOC med visse karakterkrav etc. og godkjent avhandling oppnår man graden Master in Military Art and Science.

       De beste studentene ved CGSOC kan fortsette et år til med Advanced Military Studies Program (AMSP) ved School for Advanced Military Studies som også er en del av Command and General Staff College. Dette ettårige programmet består av 7 kurs: Theory of Operational Art, Evolutions of Operational Art, Strategic Context of Operational Art, Design and Operational Art, Contemporary Operational Art, Applied Integrated Planning, Research. De som har gjennomført AMSP vil så være "trainee" i ett år i en høyere stab, spesielt i planseksjonen.
       At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

       Kommentér


       • #37
        Sv: Offisersutdannelse i Hæren

        Det høyere nivået her er vel tilsvarende stabskole? Jeg vet ikke oppdatert status på denne, men så langt jeg vet tar mange stabsskole ved allierte institusjoner. Det er bra og kanskje det vi bør ha som lite land.

        Jeg tror det er viktig at kompanisjefen har militærteoretisk ballast ("the art of war"). Jeg tror det er en forutsetning for at intensjonsbasert ledelse skal fungere. Husk at i lille Norge er ikke kompaniet (tilsvarende) ett av mange i et større hele, men ofte en enhet med kanskje unike spesialiteter og krav til selvstendig oppdragsgjennomføring.
        Har vi dette på plass på dette nivået kan vi holde høyere staber lean&mean.

        Samtidig ser jeg et rasjonale rundt å utdanne troppsjefer/fartøysjefer/kompanisjefer effektivt, siden mange av disse skal ut av Forsvaret få år etter KS. Det er vel to spørsmål her, hvor langt karrieremessig skal KS rekke før man må ha påfyll - og i hvor stor grad skal sivil utdanning være en del av KS. Dette gjør man ved å definere KS sine læringsmål. Som andre har påpekt tror jeg dette er viktig å tenke litt nytt om nå som vi har fått OR, og dra erfaringer fra våre allierte (ikke bare UK og US).
        "Gjør Ret, Frygt Intet"

        Kommentér

        • Trådstarter

         #38
         Sv: Offisersutdannelse i Hæren

         Ja, i Norge har vi VOG (Videregående offisersutdaning ved Forsvarets Høgskole, felles for alle forsvarsgrener) som består av enten bare stabsstudiet eller av masterstudiet, som er stabsstudiet + en 6 måneders masteroppgave. I og med at forfatterne av masteroppgavene ofte ser ut til å være oberstløytnanter (aldri kapteiner), selv om det det i søknadskravene står minst to år relevant tjeneste etter krigsskolen, kan det for meg se ut som om studentene her oftest er litt eldre enn i USA, men det kan hende jeg blingser. Det er jo også mange som tar tilsvarende studium i utlandet (USA, Storbritannia, Tyskland, Danmark og Sverige), og det tas inn noen utenlandske studenter i Norge hvert år.
         At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

         Kommentér


         • #39
          Sv: Offisersutdannelse i Hæren

          Snittalderen på VOU er 40+, og det er majorer og oberstløytnanter som går der.

          Det er sent i karrieren og få plasser. For tiden prøver man å rette på det med et samlingsbasert masterstudium som er et fellesprosjekt mellom stabsskolen og krigsskolene.

          I en mer ideell verden hadde det vært mer plass til akademisk påfyll underveis i karrieren. Men offiserskorpset er så lite og så tynt strekt utover (særlig på lt.-kapt.-nivå) at avdelingene helst ikke vil gi slipp på noen over tid.
          "You may not be interested in war, but war is interested in you." -Michael Walzer

          Kommentér


          • #40
           Sv: Offisersutdannelse i Hæren

           Interessant artikkel om offisersutdannelsen i England.

           >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker, Trykk her for å bli medlem av Milforum <<<<<
           There is nothing that can't be solved by the proper use of high explosives.

           Kommentér

           • Trådstarter

            #41
            Sv: Offisersutdannelse i Hæren

            Den var veldig interessant. Det jeg syntes manglet var en forklaring at i Storbritannia er universitetsutdannelse i mye større grad enn i Norge og Sverige sett på som viktig mer av indirekte enn av direkte grunner. Man studere for å lære å lære og for å bevise a man er flink. Det man trenger direkte i jobben senere lærer man når man trenger det. (Jeg skal ikke helt overdrive det, man må selvfølgelig ha studert jus for å bli advokat eller medisin for å bli lege, men i mange mer generelle yrker er det slik). Dette er temmelig gjennomgående i hele det britiske samfunnet, ikke bare i Hæren, men kanskje dårlig forstått i Sverige og Norge.

            Graduate i Storbritannia betyr en som har en 3-årig bachelorgrad, eventuelt en som har en av de nye 4-årige "undergraduate master".
            At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

            Kommentér


            • #42
             Sv: Offisersutdannelse i Hæren

             Hvis hvlt: sin første post i tråden stemmer så har KS pt. 15 studiepoeng i Engelsk, altså tilsvarende et halvt semester hvis man kun ser på poengene. (mao 1/6 Bachelor)

             Har hørt mye positivt om selve Engelskundervisningen men ser ikke helt grunnen til at man skal ha så mye engelsk. Opptakskravet pt. er generell studiekompetanse som jeg vil tro inneholder like mye engelsk som var vanlig i førsteåret på VGS AF "før i tiden".

             For de fleste jeg kjenner som jobber internasjonalt har det holdt fint med engelsken fra videregående og der NATO har sine sjargonger så kan jeg love at det sivile ikke står noe tilbake, tvert i mot.

             Hadde det kanskje holdt med et litkurs i mil-engelsk for å få inn oversettinger som "brink", "åskam", "nabb" og "kringvern"?

             15 studiepoeng er mye og kunne gjort større nytte på andre fagområder.
             Artillery is the God of War

             Kommentér


             • #43
              Sv: Offisersutdannelse i Hæren

              Skal engelsk droppes fra KS må det innføres språktest ved opptak. Har du hanglet deg gjennom videregående engelsk med 2-ere og 3-ere, og så praktisert minimalt i 5-7 år etter det, vil du fort slite språklig. Den som ikke henger med på engelsken når h*n plutselig detter inn i en internasjonal stab, blir satt på sidelinja og stemplet som en "weak sister".

              Engelsk, kanskje særlig muntlig,er livsviktig for et alliansebasert forsvar som vårt.
              "You may not be interested in war, but war is interested in you." -Michael Walzer

              Kommentér

              • Trådstarter

               #44
               Sv: Offisersutdannelse i Hæren

               I Danmark fant man for noen år siden at nivået i engelsk hos mange norske studenter som bare hadde hatt obligatorisk engelsk i Vg1 var for dårlig (i forhold til dansk gymnas), slik at mange norske studenter i Danmark med bare det hadde problemer med å følge undervisningen ved danske universiteter (ved danske universiteter er det mye mer vanlig enn i Norge at begynnerundervisningen er på engelsk). Derfor ble det innført som opptakskrav, i hvert fall på Københavns Universitet og CBS (Handelshøyskolen), at norske studenter måtte enten ha bestått engelsk også på Vg2-nivå (Internasjonal engelsk) eller ha tatt språktest med minimumskrav (TOEFL iBT med minst 80 i score eller IELTS med minst 6.0) før de søker (men for under to år siden) .
               Last edited by hvlt; DTG 190817 Apr 16, .
               At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

               Kommentér

               • Trådstarter

                #45
                Sv: Offisersutdannelse i Hæren

                En annen ting, hvis det tas opp kadetter til krigsskolene som har mange 2ere og 3ere på vitnemålet fra VGS er jeg svært skuffet.
                At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                Kommentér


                • #46
                 Sv: Offisersutdannelse i Hæren

                 Hvlt sa det ganske greit. Det er jo bare å innføre krav til karakterer.

                 Nekter å tro at alliansearbeid er vanskeligere enn det som foregår i internasjonal "business".


                 Sent from my iPhone using Tapatalk
                 Artillery is the God of War

                 Kommentér


                 • #47
                  Sv: Offisersutdannelse i Hæren

                  Med en dreining av offisersutdanningen mot flere som går gjennomgående, med tilhørende strengere krav til akademiske resultater fra videregående evt. bachelor, går det nok an å kutte i engelskundervisningen. Evt integrere den ved at mer av undervisningen foregår på engelsk/med engelsk pensum.

                  Da må det også bli så attraktivt å være offiser at det er si topp 10% fra videregående som kommer inn.

                  Jeg har undervisningserfaring fra både sivilt universitet og en av krigsskolene, og kan love at alle med fullført VGS ikke har tilstrekkelige engelskkunnskaper til å klare seg hverken her eller der. De ville sikkert ikke klart seg i internasjonal business heller - tenker du deg om, finnes det sikkert noen "gatekeepers" der også som sorterer ut de som ikke holder mål.
                  "You may not be interested in war, but war is interested in you." -Michael Walzer

                  Kommentér


                  • #48
                   Sv: Offisersutdannelse i Hæren

                   Opprinnelig skrevet av lukman Vis post
                   Hvis man ønsker å "integrere" sivil høyere utdanning med KS. Da høres den franske modellen fornuftig ut. Det vil si at KS gir en master i ledelse, med garantert stilling som leder.
                   Kjenner ikke pensumet som ligger bak denne mastergraden men ledelsebegrepet er såpass vidtomspennende at jeg aldri har hatt sansen for slike titler. Dessuten mangler typiske selvoppnevnte "lederstudium" som f.eks. HH i Bergen en sentral komponent som heter praksis. I mitt hode er et KS-løp, gjerne med full BS i forkant, den eneste sanne lederutdanningen i Norge, ikke så mye pga. pensumet men pga opplegget rundt med seleksjoner, pliktår og ledelse i praksis, alt under relativt tett oppfølging (+/-). Seleksjon er fryktelig viktig når det gjelder lederutdanning da veldig mye rett og slett går på iboende evner som ikke kan læres.

                   Hvis man ønsker å forbedre insitusjonen KS bør man ikke fikle for mye på det mest sentrale, ledelseutdanningen, men heller søke å øke den allmenne kompetansen. Kanskje man burde utfordret de mest sentrale universitets og høgskolemiljøene til å bidra med hver sin bolk i skolepensumet?

                   På NTNU fantes det en gang i tiden noe som het "Medisin for ikke-medisinere", som var vektet 7.5 studiepoeng (kvart semester). Hvor bra det var vites ikke men jeg tror målet var å lære seg nok om medisinfeltet til at man kunne manøvrere nok til å skaffe seg hjelp fra de rette ekspertene.

                   Man kunne kanskje fått til noe tilsvarende fra nevnte HH, NTH og UIO?
                   Artillery is the God of War

                   Kommentér


                   • #49
                    Sv: Offisersutdannelse i Hæren

                    Opprinnelig skrevet av Lille Arne Vis post
                    Med en dreining av offisersutdanningen mot flere som går gjennomgående, med tilhørende strengere krav til akademiske resultater fra videregående evt. bachelor, går det nok an å kutte i engelskundervisningen. Evt integrere den ved at mer av undervisningen foregår på engelsk/med engelsk pensum.

                    Da må det også bli så attraktivt å være offiser at det er si topp 10% fra videregående som kommer inn.

                    Jeg har undervisningserfaring fra både sivilt universitet og en av krigsskolene, og kan love at alle med fullført VGS ikke har tilstrekkelige engelskkunnskaper til å klare seg hverken her eller der. De ville sikkert ikke klart seg i internasjonal business heller - tenker du deg om, finnes det sikkert noen "gatekeepers" der også som sorterer ut de som ikke holder mål.
                    Fullført er nå så men har man et godt nok snitt til å komme inn på de typiske profesjonsutdanningene samt KS så kan man anta at Engelsken står litt i stil. Vi snakker vel C (ev 4 fra forrige ordning) og oppover her.

                    Litt engelsk kan man gjerne beholde men 1/6 av bacheloren er kanskje i overkant mye.

                    Med mindre man ikke forstår denne (humor)

                    >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker, Trykk her for å bli medlem av Milforum <<<<<
                    Artillery is the God of War

                    Kommentér

                    • Trådstarter

                     #50
                     Sv: Offisersutdannelse i Hæren

                     Noen strøtanker: Lille Arne: nevnte spesielt at det i Norge er mangel på løytnanter/kapteiner, og ut fra tallene svært mange lenger opp. Både i USA og Storbritannia er det meget stor frivillig avgang fra offisersyrket etter plikttjenesten (3 år i UK, 4 år i USA), svært mange går over i det sivile, stort sett omtrent da overgangen fra løytnant til kaptein hadde kommet hvis de hadde blitt værende. Men så har også utdannelsen de har fått til da fra Forsvaret vært kort og forholdsvis "billig" (i hvert fall i UK).

                     I USA er som jeg skrev den vanligste veien (ca 40%) til offiser i US Army via ROTC. Som kjent er universitetsutdannelse svært dyrt i USA, de fleste (og spesielt de beste) universiteter krever skolepenger, for de beste private universitetene opp til flere hundre tusen kroner pr år, i tillegg til det husvære, mat og det man ellers trenger koster. Hvis man starter i ROTC (og blir tatt opp) fra starten av studiet får man et stipend fra Forsvaret som betaler alle studieutgifter. De aller fleste som går den veien til offiser i Hæren gjør det for å få en gratis bachelor-grad, og har i utgangspunktet ikke noe ønske om en militær karriere utover den fire år lange plikttjenesten. Samtidig er offisersutdannelse og fire års praksis som offiser sterkt meriterende for sivile lederjobber, så det er svært mange som går over i en sivil karriere.

                     I UK har som det også sto i artikkelen pioff: skrev ca. 85% av alle som kommer inn på Sandhurst en bachelorgrad fra et universitet før de begynner, selv om det ikke er et krav. Hele 15% har sin bachelorgrad fra Oxford eller Cambridge, en svært mye høyere prosent enn generelt i UK. Jeg har selv vært tre år ved University of Cambridge, og kan skrive under på at nivået på laveregradsstudiene er mye høyere enn i Norge, dels på grunn av den ekstreme silingen (det er nesten ingen som kommer inn som ikke var den beste i klassen eller helst beste på skolen på det som tilsvarer VGS), dels på grunn av det enormt mye høyere forholdet mellom antallet lærere og antallet studenter (årsbudsjettet ved University of Cambridge delt på antall studenter er ca. 10 ganger det samme tallet for Universitetet i Oslo, mye av undervisningen er intensiv gruppeundervisning der gruppene består av to studenter med en lærer). Sandhurst og 3 års tjeneste som løytnant regnes som en svært meriterende lederutdannelse/erfaring i det britiske samfunnet (særlig i næringslivet). Med en bachelorgrad fra Oxford, Sandhurst og tre år som offiser er veien åpen for en karriere i business i City. Dermed får man nok løytnanter, men sliter heller ikke med alt for mange majorer og oberstløytnanter.
                     At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                     Kommentér


                     • #51
                      Sv: Offisersutdannelse i Hæren

                      Men får du løytnanter som er gode ledere i krig? Det må jo være hovedpoenget, ikke at de slutter frivillig så pyramiden holdes spiss.
                      "Gjør Ret, Frygt Intet"

                      Kommentér

                      • Trådstarter

                       #52
                       Sv: Offisersutdannelse i Hæren

                       Jeg tror ikke den franske Saint-Cyr modellen har særlig interesse bortsett fra som en kuriositet. Det franske samfunnet er generelt ekstremt (akademisk) elitistisk. Helt på siden av universitetene har man systemet med "Les Grandes Écoles". Dette er høyskoler som har mye høyere prestisje enn de vanlige universitetene (selv om professorene oftest ikke forsker særlig, men stort sett bare underviser). Opptakskravene er ekstremt strenge. For å komme gjennom nåløyet, som består av svært harde opptaksprøver som tester deg i det meste fra høyere matematikk på universitetsnivå til naturfag, samfunnsfag, språk og økonomi. De fleste har etter videregående gått spesielle prépas som forbereder for opptak til Grandes Écoles. Disse er det også svært vanskelig å komme inn på (man må ha toppkarakterer fra det som tilsvarer VGS) og har så et ekstremt hardkjør i to år som leder fram til opptaksprøvene til Grandes Écoles.

                       De mest kjente Grandes Écoles er kanskje École polytechnique (som er litt som gamle NTH, den finansieres faktisk av Forsvarsdepartementet og studentene blir reserveoffiserer i det franske forsvaret når de får sin mastergrad), HEC Paris, École Normale Supérieure og Sciences Po. Det er på disse den akademiske kremen av fransk ungdom går, og ikke på de ordinære universitetene. Og krigsskolene (Saint-Cyr for Hæren og de tilsvarende for sjø og luft) er nettopp også Grandes Écoles som nyter høy prestisje og tiltrekker seg noen av Frankrikes smarteste.
                       At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                       Kommentér


                       • #53
                        Sv: Offisersutdannelse i Hæren

                        Flere stillinger i NATO-staber har krav om 3333 i engelsk, så du kan risikere å ikke få en jobb om du ikke er god nok i språket.
                        Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                        Kommentér

                        • Trådstarter

                         #54
                         Sv: Offisersutdannelse i Hæren

                         Opprinnelig skrevet av Sofakriger Vis post
                         Men får du løytnanter som er gode ledere i krig? Det må jo være hovedpoenget, ikke at de slutter frivillig så pyramiden holdes spiss.
                         Britiske offiserer er vel ikke kjent for å være dårlige, og de har da stått sine prøver i Helmand. Det er en stor forskjell til det vi er vant til i Norge. Troppssjefen driver aldri instruksjon av soldatene i vanlige soldatferdigheter, det er det NK/troppssersjant og lagførere som gjør. Troppssjefen lager troppens utdanningsplan, med det forventes ikke at han skal være særlig bedre enn soldatene på fyring av primus, adsam av våpen eller nærstridsskyting, det forventes at det er OR-befalet som skal være det, og som skal instruere i slikt.
                         At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                         Kommentér


                         • #55
                          Sv: Offisersutdannelse i Hæren

                          Skal ikke motsi deg på det, men synes diskusjonen fokuserte vel mye på å skape attraktive sivile ledere slik at pyramiden blir spiss. Vi bør også ha med oss aspektet av å levere de aller beste troppsjefene som Norge kan rekruttere og utdanne. Omsorg er også i ny modell en hovedfaktor, så det er ikke sikkert NHH-Preben-streber er det du alltid vil ha.
                          "Gjør Ret, Frygt Intet"

                          Kommentér


                          • #56
                           Sv: Offisersutdannelse i Hæren

                           Opprinnelig skrevet av hvlt Vis post
                           Du må huske at vi nå kommer over i et helt nytt regime med innføringen av spesialistkorpset og må tenke helt nytt. Den nye troppssjef vil være støttet av sersjanter som lagførere som har vært grenaderer i 4-5 år før de ble sersjanter, og av en NK/troppssersjant som kanskje har 5 års tjeneste som grenader og 5 års tjeneste som lagfører før han ble troppssersjant. I en profesjonell hær er det ikke meningen at troppssjefen skal være den mest erfarne soldaten, det er det troppssersjanten som skal være. Den nye troppssjef må bruke sin troppssersjant som mentor for seg selv. Dette er helt annerledes enn slik vi har hatt det i enhetsbefalstiden med pliktersjanter som NK tropp som troppssjefen må "holde i øra". Nå er det mer motsatt, det er troppssersjanten som skal lære opp troppssjefen til å bli erfaren slik at han kan gå videre og bli en god kompanisjef.

                           Click image for larger version

Name:	65464759.jpg
Views:	1
Size:	107,0 KB
ID:	865882

                           Kommentér


                           • #57
                            Sv: Offisersutdannelse i Hæren

                            Ref alle innslagene om bachelor og mastergrader som går hånd i hånd med utenlandske offisersutdanninger. Er det da å forstå at OR-korpsene ikke har samme akademiske snitt? Snakker vi da om levninger fra gamle klasseskiller? Altså at rike og velutdannete(dyrt) ble offiserer og arbeidere ble sersjanter og soldater?

                            Hvis vi nå får et OR-korps som skal utgjøre spisskompetansen blir de samtidig blottet for vekttall? ( og omvendt)

                            Isåfall er det en litt unorsk utvikling.


                            Sent from my iPhone using Tapatalk
                            Artillery is the God of War

                            Kommentér


                            • #58
                             Sv: Offisersutdannelse i Hæren

                             Selvfølgelig er det en del av bakgrunnen for OR/OF-inndelingen de fleste steder. Og bakgrunnen for at en del akademisk utdannede spesialister - legen, presten og juristen er de mest synlige - så og si overalt er OF.

                             Foreløpig ser det norske systemet ut til å skille seg ut ved at en del "akademiske" spesialister skal bli OR, med forholdsvis mange vekttall - sykepleiere, ingeniører fra FIH og etterretningsspesialister fra FEH. For sistnevnte er ambisjonen at de etter hvert skal fylle på med både master og PhD.

                             OR med PhD er bare litt vanligere enn egg med bart hos de fleste av våre allierte, så blir det slik, blir det i høyeste grad særnorsk.
                             "You may not be interested in war, but war is interested in you." -Michael Walzer

                             Kommentér


                             • #59
                              Sv: Offisersutdannelse i Hæren

                              Det er bra den veien at akademiske spesialister kan bli OR, men spørsmålet er da om "håndverkeren" kan bli OF. Og da er vel svaret nei. Så hvis man vil betrakte det som et klasseskille ( utdanningsnivå går i arv) så kan man det.
                              "Gjør Ret, Frygt Intet"

                              Kommentér

                              • Trådstarter

                               #60
                               Sv: Offisersutdannelse i Hæren

                               Opprinnelig skrevet av 88charlie Vis post
                               Ref alle innslagene om bachelor og mastergrader som går hånd i hånd med utenlandske offisersutdanninger. Er det da å forstå at OR-korpsene ikke har samme akademiske snitt? Snakker vi da om levninger fra gamle klasseskiller? Altså at rike og velutdannete(dyrt) ble offiserer og arbeidere ble sersjanter og soldater?

                               Hvis vi nå får et OR-korps som skal utgjøre spisskompetansen blir de samtidig blottet for vekttall? ( og omvendt)

                               Isåfall er det en litt unorsk utvikling.


                               Sent from my iPhone using Tapatalk
                               Uten å ha erfaring fra vei- og tunnelanlegg (bortsett fra et maskinentrepenørfirma ute i slekta), kan man jo allikevel prøve å sammenligne med det. Der vil du kanskje ha noen få ufaglærte, en del lærlinger og et stort antall fagarbeidere med fagbrev (vei- og anleggsfaget, fjell- og bergverksfaget, anleggsmaskinførerfaget, etc. eller annen opplæring/praksis (maskinførerbevis) som førere av forskjellig anleggsmaskiner og som ellers gjør alt arbeidet. Noen av de mest erfarne av disse er formenn og leder arbeidet på stedet. Noen som har startet som fagarbeidere har tatt fagskole og jobber gjerne litt lenger opp i systemet som ledere og planleggere og noen (få hvis det er en av de store entrepenørbedriftene som Skanska, Veidekke etc., flere i et mindre firma) av dem blir til slutt ledere høyt opp i systemet.

                               Så har du ingeniørene med bachelor- (de fleste med utdanning fra studiespesialisering, noen via fagbrev og forkurs eller påbygning før ingeniøhøyskolen) og sivilingeniørene med mastergrad. Det er de som stort sett gjør beregningene og er lederne på toppnivået.

                               Jeg ville nesten derfra direkte sammenligne med militæret: OR-1 er de ufaglærte, høyere OR fagarbeidere, formenn, folk med fagskoleutdanning etc. og OF med ingeniører og sivilingeniører osv oppover. Hver har sine roller.
                               At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                               Kommentér

                               Working...
                               X
                               Besøksstatistikk