Globalt toppbanner

Collapse

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Fokus: Politiets Livvakttjeneste

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts
 • Trådstarter

  Fokus: Politiets Livvakttjeneste


  I KRIGSSONEN: Hverdagen til PST-livvaktene varierer fra rene rutineoppdrag i Oslo til å vokte statsråder i krigssoner i utlandet. Her passer livvakten Ingar på Grete Faremo under et besøk i Afghanistan i 2011. (Foto: Harald Henden/VG)

  Politiets livvakttjeneste

  – I ytterste konsekvens må vi gi eller ta liv

  Livvaktene i Politiets sikkerhetstjeneste og Den kongelige eskorten er eksperter i å lese det unormale i en folkemengde. En dag kan det redde livet til VIP-en de skal beskytte.

  Stein er en jovial, veltrent fyr i slutten av 40-årene. Han vil ikke ha ansikt eller etternavn på trykk, men du har kanskje sett ham eller kollegaene i nyhetsbildet, korrekt antrukket med dress, slips og sambandspropp i øret mens de diskret følger statsråder og medlemmer av kongefamilien på to skritts avstand.

  Stein er en av livvaktene i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) som har ansvaret for den personlige sikkerheten til landets øverste myndighetspersoner både her hjemme og ute på reise. Alltid diskret bevæpnet, alltid årvåken og forberedt på det verste som kan skje: Å stoppe en angriper eller få VIP-en i sikkerhet med sitt eget liv som innsats. Det innebærer å kunne skyte for å uskadeliggjøre som en ren ryggmargsrefleks.

  Les hele artikkelen på > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
  Attached Files
  Last edited by Rittmester; DTG 271316 Aug 19, .
  Ytringsfrihet, informasjonsfrihet og trykkefrihet er grunnelementer i et demokrati. En fri, uavhengig presse er blant de viktigste institusjoner i demokratiske samfunn.
  Lignende tråder
 • Trådstarter

  #2
  Sv: Politiets Livvakttjeneste (Vi Menn)

  Noen ressurser rundt Politiets Livvakttjeneste:
  Livvakt


  Foto: PST/Harald Henden (VG)

  PST har det nasjonale ansvaret for å utføre livvaktteneste på norsk jord for norske og utanlandske myndigheitspersonar.


  Desse personane kan vere regjeringsmedlemmer, stortingsrepresentantar og dommarar i Høgsterett og tilsvarande representantar frå andre land og ambassadane til andre land i Noreg. Kongehuset har eiga livvaktteneste i > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] som er underlagd Oslo politidistrikt.

  Les mer > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM].


  ---

  Politihøgskolen.no:
  Utdanning av innsatspersonell kategori 2


  Introduksjon

  Innsatspersonell i norsk politi er delt i fem kategorier etter kompetanse:

  kategori 1: Tjenestepersoner i Beredskapstroppen.
  kategori 2: Tjenestepersoner i livvakttjeneste.
  kategori 3: Tjenestepersoner i utrykningsenhetene (UEH).
  kategori 4: Andre tjenestepersoner med våpengodkjenning.
  kategori 5: Tjenestepersoner med tilpasset opplæring.

  Livvakttjenestene har en meget ansvarsfull og ressurskrevende oppgave i å beskytte Kongelige og myndighetspersoner mot ulike former for forulepninger, angrep, attentater eller bortføringer. Denne oppgaven stiller høye krav til tjenesteutførelse fra innsatspersonell kategori 2.

  Livvakttjenestene er satt til å planlegge og gjennomføre personsikringsoppdrag når PST har anbefalt slike tiltak. Livvakttjenestene er nasjonale bistandsenheter og skal etter anmodning yte bistand til alle landets politidistrikt, inkludert Svalbard. Livvakttjenestene skal dessuten utføre livvakttjeneste for norske beskyttelsespersoner under deres reiser i utlandet etter anbefaling fra PST.
  Målgruppe

  Målgruppen er politiutdannet personell som ønsker å tjenestegjøre i livvakttjenesten.
  Opptakskrav

  Søkere må:

  ha en bachelorgrad i politiutdanning
  være under 36 år ved opptak
  bestå fysiske tester fastsatt av Politihøgskolen
  godkjent helseundersøkelse
  ha godkjenning for utrykningskjøretøy
  beherske engelsk muntlig og skriftlig
  kunne opptre representativt
  være sikkerhetsklarert for HEMMELIG

  Det kan etter særskilt vurdering gjøres unntak fra opptakskravet om øvre aldersgrense.

  Videre er det et opptakskrav at søkere til utdanningen vurderes som egnet for livvakttjeneste. Dette gjøres gjennom flere seleksjonsprosesser. Første utvelgelse baseres på opptakstester og intervju. Søkere må bestå:

  fysiske tester
  psykologiske tester
  situasjonstester
  kjøretester
  skytetester

  Organisering og arbeidsmetoder

  Utdanningen er organisert som et deltidsstudium med samlinger og studiearbeid utenom samlingene, og skal som hovedregel gjennomføres i løpet av 7 måneder. Utdanningen er estimert til ca. 560 timer. Samlingene utgjør inntil 380 timer som fordeles over to samlinger, på henholdsvis seks uker og én uke. I den første samlingen er det inkludert en uke med et eget kjørekurs.

  Undervisnings- og arbeidsmåtene i studiet skal bidra til å gi studentene godt læringsutbytte, og særlig belyse sammenhengen mellom teori og praksis. Studentene skal delta i instruksjoner, forelesninger, gruppeoppgaver, praktiske øvelser, taktisk øving uten styrker (TØUS), trening, drill, konkurranser og litteraturstudier. Det legges særlig vekt på ferdighetstrening. Deler av undervisningen vil foregå på engelsk.

  På grunn av utdanningens innhold, vil ikke Politihøgskolens læringsplattform benyttes i administrering og pedagogisk gjennomføring av studiet.
  Arbeidskrav

  Følgende arbeidskrav og tester må være godkjent før deltakerne får avlegge eksamen:

  test av fysisk egnethet
  test av psykisk egnethet
  teoretiske prøver og praktiske tester i:
  - taktikker og teknikker
  - våpentjeneste og bruk av maktmidler
  - førstehjelp
  - kjøring i livvakttjeneste
  en individuell oppgave om et sentralt emne i utdanningen (inntil 2000 ord). Tema skal godkjennes av fagansvarlig.
  et refleksjonsnotat om egen læring gjennom utdanningen (inntil 1200 ord).

  Vurdering

  Studentene blir kontinuerlig vurdert og får tilbakemeldinger under utdanningen etter nærmere oppgitte kriterier forankret i beskrivelsene i læringsutbytte. De fagansvarlige vil gjennomføre flere samtaler med studentene i løpet av utdanningen. De som ikke oppnår tilfredsstillende læringsprogresjon, må avslutte studiet.

  Studiet avsluttes med en individuell muntlig eksamen. Det benyttes karakterene bestått/ikke bestått.
  Tidsperiode

  Utdanningen vil foregå i uke 11 - 18, samt uke 23, 2015.

  NB: Søknader til denne utdanningen skal sendes Politihøgskolen, og merkes "Grunnutdanning livvakt 2015". Det skal ikke benyttes EVU-web.

  Søknaden skal inneholde følgende informasjon:

  Vedlegg 1: Søknadsskjema (finnes ved å trykke på "søk opptak")
  Vedlegg 2: Motivasjonsnotat
  Vedlegg 3: Skjema for fysisk test
  Vedlegg 4: Skjema for helseundersøkelse
  Vedlegg 5: Vitnemål fra Politihøgskolen
  Vedlegg 6: Dokumentert annen relevant utdanning
  Vedlegg 7: CV og passbilde

  Kontaktperson:
  Politioverbetjent Arne Jon Overland, mobil: 986 92 457, e-post: arne.jon.overland@phs.no

  Undervisningssted:
  Sæter gård, Kongsvinger
  Politihøgskolen, Oslo

  > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

  ---


  Foto: Vera Wold / NRK

  Politiet vil utdanne flere livvakter


  Etterspørselen etter livvakter er stadig økende på grunn av trusselbildet. Politiet ønsker flere søkere til utdanninga, men utvelgelsen er tøff.

  – Situasjonen i samfunnet gjør at vi har et annet bilde enn det vi hadde før, så behovet for livvakttjenester har økt. Det er noe vi må ta hensyn, og tilpasse oss deretter, sier Skaarnes.

  Les hele artikkelen > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM].

  ---

  Nyhetssak fra TV2.no for noen år siden:


  SIKRER: En av livvaktene sikrer mens den andre har kontroll på VIP-personen de skal beskytte. (Foto: PST)

  Slik trener den hemmelige livvakttjenesten i Norge

  Politiets sikkerhetstjeneste offentliggjør bilder av hvordan de trener.

  Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) har for første gang offentliggjort bilder av hvordan livvaktstyrken trener til oppdrag. På bildesiden Flikcr har PST lagt ut en rekke bilder av livvakter som trener på beskyttelse av VIP-personer.

  Ikke bare menn med propp i øret

  PSTs livvakttjeneste er på oppdrag over hele verden for å beskytte alt fra høyesterettsdommere til regjeringsmedlemmer og viktige representanter fra andre land. Ifølge PST er livvaktsoppdrag i hovedsak nærsikring av aktuelle myndighetspersoner, men opplyser at arbeidet også flere andre sider.

  Les hele artikkelen > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM].

  ---  Foto: Gunnar Sakshaug

  PST varsler om store problemer med nytt nødnett


  PSTs livvakttjeneste varsler at det nye nødnettet er så dårlig at de ikke tør bruke det. I stedet bruker de gammelt samband når de skal beskytte landets mest trusselutsatte myndighetspersoner.

  Les hele artikkelen > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM].

  ---

  Kapasiteten til PSTs livvakttjeneste er sprengt

  Trusler og mishagsytringer har økt så sterkt at livvaktene til Politiets sikkerhetstjeneste (PST) nå passer på flere regjeringsmedlemmer og andre politikere enn noen gang tidligere.

  Kapasiteten til PSTs livvakttjeneste er, etter det Aftenposten erfarer, sprengt. Et titalls politikere har nå livvakter fra PST med seg store deler av døgnet. Det er trusler og mishagsytringer i stort antall som har endret hverdagen for mange politikere, i og utenfor Regjeringen.

  Les hele artikkelen > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM].
  Ytringsfrihet, informasjonsfrihet og trykkefrihet er grunnelementer i et demokrati. En fri, uavhengig presse er blant de viktigste institusjoner i demokratiske samfunn.

  Kommentér


  • #3
   Sv: Politiets Livvakttjeneste (Vi Menn)

   > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

   fra seleksjon til livvaktutdanningen.
   Ihr trugt die Schande nicht. Ihr wehrtet Euch.

   Kommentér


   • #4
    Sv: Politiets Livvakttjeneste (Vi Menn)

    > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

    "For kvar dag det går bra, kjem ein nærare dagen det ikkje vil gå bra. Slik tenkjer livvaktene i PST. Og slik må dei tenkje. Det er jobben deira".

    Kommentér


    • #5
     Sv: Politiets Livvakttjeneste (Vi Menn)

     Bare for å skryte litt så var det et par veteraner fra int.ops i det innslaget, som nå har blitt "Onkel". For de som hadde litt lite tro på Mek troppen så var en av de livvaktene tidligere Meker ;-)
     Torveteran
     --------------------------------------
     www.torveteran.wordpress.com

     Kommentér


     • #6
      Sv: Politiets Livvakttjeneste (Vi Menn)

      > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

      Reportasje om livvaktutdanningen.
      Ihr trugt die Schande nicht. Ihr wehrtet Euch.

      Kommentér


      • #7
       Sv: Politiets Livvakttjeneste (Vi Menn)

       > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

       Seksjon for livvakttjeneste og Den kongelige politieskorte er ute etter gode søkere uansett IP-status.

       Informasjonskvelder på PHS i uke 39, nøyaktige tider legges ut på intranett og phs.no.
       It's not the critic who counts....

       Kommentér


       • #8
        Sv: Politiets Livvakttjeneste (Vi Menn)

        Kom over denne videoen ifm med at jeg sjekket ut Youtube-kanalen til PHS.


        Politihøgskolen utdanner livvakter for tjeneste i Politiets sikkerhetstjeneste og Den kongelige politieskorte.

        Kommentér


        • #9
         Yooo, folkens
         Noen som vet hva PST livvakt tjenesten tenker om tatoveringer? Hvis du har tatoveringer som ikke synes utenfor dressen tenker jeg (typ underarm, biceps, rygg osv.)

         ​​​​​​Og eventuelt hva politiet tenker generelt?

         Kommentér


         • #10
          Google gav meg dette om politi generelt:

          Dersom det er snakk om en synlig tatovering, eksempelvis på underarmen eller håndleddet, vil størrelse og motiv ha betydning. Hvis tatoveringen er liten og ikke til sjenanse eller virker støtende på noen, er det uansett ikke autoamtisk diskvalifiserende for opptak. Men, man bør uansett spille med åpne kort overfor opptaksjuryen når man innkalles til intervju på Politihøgskolen, og fortelle om/vise fram den aktuelle tatoveringen. Opptaksnemnda gjør deretter en helhetsvurdering av deg som søker. Tatoveringen kan altså få betydning i denne helhetsvurderingen, men ikke nødvendigvis.
          > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
          Odd objects attract fire. You are odd.

          Kommentér


          • #11
           Opprinnelig skrevet av Znuddel Vis post
           Google gav meg dette om politi generelt:           > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
           Fett, znuddel! Takk for raskt svar


           Noen som vet hva livvaktstjenesten tenker om det?

           Kommentér


           • #12
            Du kan nok gå ut ifra at det stilles strengere krav til dem.
            Odd objects attract fire. You are odd.

            Kommentér

            Heimevernet - historisk filmarkiv

            Collapse

            Working...
            X