Milforum

Globalt toppbanner

Collapse

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Nyhetssaker: Veteraner

Collapse

Annonse før emne

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • Kdo_Under
  replied
  Opprinnelig skrevet av Lille Arne Vis post
  Men var Hafrsfjord Intops? Siden Norge ikke var samlet før slaget var over så stod det i ikke-Norge, og var dermed en internasjonal op?
  Og finnes det en trønder som etter 15 halvlitere ymter frempå om at: -Æ had førstkontigenten dær æ.

  Leave a comment:


 • Lille Arne
  replied
  Men var Hafrsfjord Intops? Siden Norge ikke var samlet før slaget var over så stod det i ikke-Norge, og var dermed en internasjonal op?

  Leave a comment:


 • hvlt
  replied
  Det er bare de som deltok i slaget i Hafrsfjorden som er virkelige veteraner. Forresten, de som var i kongshæren i slaget på Stiklestad kan til nød få lov til å kalle seg ungveteraner.

  Leave a comment:


 • Beverfjes
  replied
  Veteransaken og veteranbegrepet er et minefelt. Jeg har ikke spesielt sterke følelser rundt saken selv, men noterer meg at det er stor variasjon i hvordan miljøer oppfatter begrepet veteran, og hvilket forhold til de har til det.

  Som påpekt over er det forskjeller mellom de ulike forsvarsgrenene, der Sjø muligens skiller seg mest ut siden de merker liten forskjell på å seile for Norge, NATO stående styrker eller i en intops. Det er også store forskjeller på generasjoner. Det er et ganske tydelig skille mellom de som var i Libanon/ tidlig Balkan, og de som etter hvert kom inn i Kosovo og ikke minst Afghanistan. Blant den eldre gruppen er det en god del folk som bruker all sin tid på å dyrke veteransaken, noen miljøer ligger nærmest også i krig med hverandre av ulike årsaker. Blant folk som hovedsakelig har tjenestegjort etter 2000 er det mitt inntrykk at disse har et ganske distansert eller avslappet forhold til veteranbegrepet. Jeg tror også veldig mange yngre sliter med å identifisere seg med den eldre generasjonen. Det er vel en grunn til at snittalderen blant medlemmene i NVIO er tett oppunder 60 og at de sliter med rekrutteringen av yngre folk.

  Det blir interessant å se hvor dette nye sporet etter hvert fører.

  Leave a comment:


 • Feltposten
  replied
  Veterandebatten: – Jeg kommer ikke til å mene noe før veteranorganisasjonene er enige

  Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen hadde innlegget på trykk i Forsvarets Forum 4. juni 2021.

  >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

  Leave a comment:


 • magskor
  replied
  Generalsekretæren i NVIO har eit innlegg om dette. >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

  Leave a comment:


 • magskor
  replied
  Har registrert noko av det same som Rittmester og SanSjø sa det og når marinen skulle til Unifil. Omtrent ordrett sa han noko slikt som dette "intops er noko nytt som har komme dei siste åra når hæren såg seg tjent med oppdrag i utlandet, sjøforsvaret har hatt oppdrag i utlandet i alle år sidan den dansk norsk marinen var med på å sloss mot piratar i Tripoli. Er ein mindre på eit internasjonalt oppdrag når ein rydder miner i Østersjøen enn når ein sitter på eit kontor i Afghanistan?"
  Så ja eg meinar at alle som har tjenestegjort for Norge bør kunne kalle seg veteran.

  Leave a comment:


 • Rittmester
  replied
  Opprinnelig skrevet av magskor Vis post
  Forsvarsjefen vil inkludere alle som har tenestegjort i forsvaret i veteranbegrepet.
  >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

  Jeg har opp gjennom årene observert tilnærmet krigstilstand i enkelte grupper på nett når det gjelder hvem som skal få lov til å kalle seg veteran. Dette har forbauset og skuffet meg, men sannsynligvis har det sammenheng med at enkelte legger mer i sin identitet som veteran enn det jeg gjør. Jeg støtter helhjertet forsvarssjefens initiativ. Du er veteran når du har tjenestegjort. Ferdig. Så kan selvsagt de som ønsker å kalle seg 'brigadeveteran', 'intopsveteran', 'afghanistanveteran' eller noe annet snevre inn definisjonen til sitt eget bruk, og det er helt OK.

  Jeg funderer på om dette primært er et hærproblem, og da først og fremst blant folk som nå er reservister og ikke stadig tjenestegjørende. Luftforsvaret og Sjøforsvaret har også hatt folk i Mali, Libanon, Adenbukta og andre steder, men i forhold til de operative oppgavene de stadig utfører i hjemlige farvann er dette i begrenset omfang. For Hærens del har spesielt Afghanistan vært med på å definere en generasjon soldater. Deltakelse der eller Syria/Irak/Mali er sterkt meritterende for en videre karriere. Og for å kalle seg veteran, ser det ut som.

  Jeg ser absolutt nytten av å ha vært ute og båret skarpladd våpen hver dag, men jeg tror nytteverdien for militær kompetanse er avhengig av hvem du er og hvilken tjenestestilling du har. For en fotsoldat på enkeltmannsnivå, i lagsforband og troppsforband - svært relevant. 'Fotsoldat' ikke bare qua infanterist, men også stormer, stormingeniør, sanitetssoldat, skarpskytter eller andre på dette nivået. Absolutt også for ledere på disse nivåene.

  For ledere på høyere nivå er overføringsverdien når det gjelder ledelse og å ha ansvar for livene til egne soldater stor. Nytten av samarbeid med andre nasjoner er også betydelig og har overføringsverdi for ledere og stabsoffiserer. Men ikke så stor når det gjelder føring av avdelinger på kompaninivå og over, både fordi disse har vært annerledes organisert enn avdelingene hjemme, og fordi stridens natur har gjort at man ikke får manøvrert og utøvd taktikk i en brigaderamme, som må være det dimensjonerende for en krig.

  Vi har også hatt artillerister og stridsvognmannskaper i Afghanistan, og de har helt sikkert blitt bedre fotsoldater av det, men de har ikke fått utført sine primære oppgaver. Listen kan økes.

  Grunnen til at jeg ramser opp disse er at hun som har jobbet 30 år i MPA og overvåket Norskehavet og Barentshavet, eller han som har vært på ubåt i de samme områdene i denne tiden, hver eneste dag har gjort sitt skarpe oppdrag, eller det som i krig ville vært et skarpt oppdrag med et minimum av justeringer av ROE og våpenlast. Overføringsverdi fra fred til krig er nær 100%. Det gjelder ikke stridsvognskytteren som har vært 6 måneder som koassistent i PRT Mey, selv om det er han som kan kalle seg 'veteran' ut fra en snever definisjon av begrepet.

  Leave a comment:


 • magskor
  replied
  Forsvarsjefen vil inkludere alle som har tenestegjort i forsvaret i veteranbegrepet.
  >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
  ​​​​​​​

  Leave a comment:


 • 93A
  replied
  Finalistene til veteranprisen 2020 er:

  Bjørn Arne Benjaminsen
  Geir Olav Stamnes
  Jan-Edgar Nilsen
  NAV Elverum ved kompetansemiljøet for veteransaker

  Fra forsvaret.no
  Bjørn Arne Benjaminsen er veteran fra Libanon og Bosnia. Benjaminsen var først aktiv i Trøndelag, for han tok med seg sine erfaringer og engasjement til Lofoten. Der var han med på initiativet som førte til opprettelsen av Lofoten House of Veterans. Bjørn Arne Benjaminsen har utmerket seg som primus motor og særlig sentral i arbeidet med å bringe veteraner sammen. På kort tid har han bidratt til å skape et engasjement, entusiasme og positivt fokus for veteraner og deres familier i regionen.
  I innstillingene av Benjaminsen trekkes særlig fram hans store engasjement og evne til å gjennomføre det han sette seg fore. Bjørn Arne Benjaminsen har stått for en inkluderende og positiv profilering av veteranene i samfunnet, og vært initiativtaker og primus motor for en aktiv veteranforening i regionen.

  Geir Olav Stamnes er veteran fra Gulfkrigen og operasjoner i Somalia og det tidligere Jugoslavia. Han har drevet aktivt med veteran- og familiearbeid helt siden 1997. Stamnes var også med på oppstarten av Veteranforbundet SIOPS (Skadde i internasjonale operasjoner), hvor han satt som styremedlem og fungerte som en helserådgiver, for å hjelpe veteraner og familier med fysiske, psykiske eller økonomiske vansker. Senere arbeidet Stamnes gjennom NVIO – Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner, hvor han var tidlig ute med å fortelle om egne opplevelser. På denne måten har Stamnes bidratt til uvurderlig kunnskapsheving i det sivile hjelpeapparatet.
  I innstillingene av Stamnes pekes det på at han siden 1997 og fram til dags dato har vist et enestående engasjement, og gitt støtte til veteraner og deres familier.
Geir Olav Stamnes har bidratt personlig både økonomisk, fysisk og psykisk for å bedre levekårene for veteraner. Han har vært tilstede for de som har hatt behov for det, og hjulpet både veteraner og familier med behov for det inn i hjelpeapparatet.

  Jan-Edgar Nilsen er veteran fra Libanon og Balkan. Fra 2015 har han engasjert seg i Veteranforbundet SIOPS (Skadde i internasjonale operasjoner), for at skadde veteraner skal føle stolthet, og at de skal få anerkjennelse, behandling, utvikling og vekst. Til tross for sine egne helseplager er Nilsens innsats preget av positiv tenkning og uselvisk innsats, for å støtte andre veterankolleger. For ham har det vært viktig å være åpen om plagene og viktigheten av å søke hjelp tidlig. Under mottoet «opp av stolen og ut i naturen sammen med andre» har Jan-Edgar Nilsen engasjert seg for å skape aktiviteter for veteraner. Siden 2016 har han vært prosjektleder og ildsjel for Veteranseilasen, som er SIOPS’ største mestringsprosjekt for skadde veteraner. I tillegg til Veteranseilasen har Nilsen utviklet mange andre mestringsaktiviteter for skadde veteraner.
  I innstillingene av Jan-Edgar Nilsen pekes det særlig på hans brennende og lidenskapelige engasjement for veteransaken – og særlig for å bedre levekårene for skadde veteraner. «Alltid positiv, alltid lyttende, alltid søkende etter å skape forandring for skadde veteraner» er gjennomgangstonen i beskrivelsene av Jan-Edgar Nilsen.

  I 2011 opprettet NAV et eget kompetansemiljø for veteransaker, lokalisert til NAV Elverum. Kompetansemiljøet bestod i starten av Gunn Strand og Guri Hammervold Johansen, og de to ble i løpet av kort tid bedre kjent som «2G» i veteranmiljøene. Siden oppstarten har Guri Hammervold Johansen dessverre gått bort, og kompetansemiljøet består i dag av Gunn Strand, Mette Seland Pettersen og Carl Bergsvik.Kompetansemiljøet for veteransaker kan brukes av alle sakbehandlere i NAV, og veteraner kan også ta direkte kontakt. Miljøet har spesialkompetanse i å veilede veteraner som har behov for det i NAV-systemet. Med sin kompetanse og personlige engasjement har de bidratt til at veteraner som kontakter NAV får den hjelp og bistand som de har behov for.
  I innstillingene av NAVs kompetansemiljø for veteransaker trekkes det fram at veteraner med behov for NAVs tjeneste opplever at de både blir hørt og sett – og får gode råd og kyndig veiledning. Det pekes også på at de ikke bare bidrar med støtte direkte til enkeltveteraner, men også på tvers av fagmiljøer både innenfor og utenfor forvaltningen. I møte med veteraner har de har ikke bare utført en jobb som saksbehandlere, de har vært medmennesker.
  >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

  Leave a comment:


 • 93A
  replied
  Da er det bare å sette av 23 oktober fra 11:30–12:00 i kalenderen.

  Utdeling av Forsvarets veteranpris 2020
  Click image for larger version

Name:	121586748_3391137197632599_5079633408321517190_o.jpg
Views:	223
Size:	169,0 KB
ID:	1038355


  Forsvarets veteranpris har blitt utdelt årlig siden 2013. Vanligvis deles den ut som en del av den årlige veterankonferansen. På grunn av koronasituasjonen i år er konferansen foreløpig utsatt til våren. Veteranprisen blir likevel delt ut i høst.

  Vi inviterer derfor til digital prisutdeling!
  Følg hele sendingen direkte fredag 23. oktober kl. 11:30.
  Sendingen varer i ca. 30 minutter. Et opptak av sendingen blir liggende tilgjengelig på Facebook-siden i etterkant.
  >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

  Leave a comment:


 • Znuddel
  replied
  Et samlet stortingsflertall vil gjøre om på reglene for foreldelse og bruk av spesialisterklæringer for veteraner som søker om erstatning.

  >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

  Leave a comment:


 • Sofakriger
  replied
  Opprinnelig skrevet av leserbrukernavn Vis post
  Vet ikke om dette er rette fora, men jeg har jobba med flere veteraner. Og husker godt det som var sagt på pauserommet den gangen jeg startet som ung og lovende vekter for snart 20 år siden; "Velkommen til oss, men her blir du ikke ansett som fullverdig vekter før du kan vise til at du har tatt en slask på fersk gjerning".

  En skulle altså være tøff og uredd. Om det er menneskene som fikk jobben eller systemet det er noe feil med veit ikke jeg, men jeg mistenker sistnevnte. Selv har jeg kjørt bil for fort, og vet godt hvordan det føles når staten ikke liker deg, men hvordan en veteran opplever det håper og tror jeg at jeg slipper å oppleve. For det er garantert verre å være veteran med mye mer å tenke på, enn å ha kjørt for fort og måtte forholde seg til utredning om straff, møte i tingretten, forklare ungene om fotlenke etc. Men jeg ser paraleller som jeg ikke liker.

  Det må være langt tyngre for folk som har vært sendt ut av staten å føle på sviket de kjenner på som følge det de har opplevd ikke blir forstått av "systemet", som det at det samme "systemet" skal straffe meg for å ha kjørt for fort.

  "Staten" er ikke en person, men en sammensetting av mange politiske meninger.
  Det er dette jeg er bekymret for. Denne sykeliggjøringen av det å være veteran. Noen får PTSD, de aller fleste har lært om seg selv og verden - og fått gode venner.

  Leave a comment:


 • leserbrukernavn
  replied
  Vet ikke om dette er rette fora, men jeg har jobba med flere veteraner. Og husker godt det som var sagt på pauserommet den gangen jeg startet som ung og lovende vekter for snart 20 år siden; "Velkommen til oss, men her blir du ikke ansett som fullverdig vekter før du kan vise til at du har tatt en slask på fersk gjerning".

  En skulle altså være tøff og uredd. Om det er menneskene som fikk jobben eller systemet det er noe feil med veit ikke jeg, men jeg mistenker sistnevnte. Selv har jeg kjørt bil for fort, og vet godt hvordan det føles når staten ikke liker deg, men hvordan en veteran opplever det håper og tror jeg at jeg slipper å oppleve. For det er garantert verre å være veteran med mye mer å tenke på, enn å ha kjørt for fort og måtte forholde seg til utredning om straff, møte i tingretten, forklare ungene om fotlenke etc. Men jeg ser paraleller som jeg ikke liker.

  Det må være langt tyngre for folk som har vært sendt ut av staten å føle på sviket de kjenner på som følge det de har opplevd ikke blir forstått av "systemet", som det at det samme "systemet" skal straffe meg for å ha kjørt for fort.

  "Staten" er ikke en person, men en sammensetting av mange politiske meninger.

  Leave a comment:


 • Znuddel
  replied
  Moxnes med innlegg om veteransaken:

  >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

  Leave a comment:


 • Znuddel
  replied
  Artikkel om en veteran som kjemper mot SPK:

  >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

  Leave a comment:


 • Hulkinator
  replied
  >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
  Veterandebatten: – Et skille mellom oss og dem

  Da jeg begynte min karriere i Forsvaret i 2011 var miljøet allerede tydelig preget av Norges bidrag i Afghanistan, skriver Jon Henrik Landsrød.


  >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

  Skadd under øvelse: – Vi trenger et sted å høre til

  Tittelen veteran er ikke det viktigste, men det gir åpning for fellesskap, skriver André Wilhelm Auke.

  Leave a comment:


 • Grasklyppertraktor
  replied
  Forsvarets Forum har den siste tida publisert debattinnlegg vedrørande veteran-omgrepet og kven det skal dekke:

  – Vi er Forsvarets veteraner

  Er det meningen at det bare er vi som har tjenestegjort i utlandet for Forsvaret som skal eie veteranbegrepet?, spør Freddy Bolle.


  «Med veteran menes alle norske statsborgere som har deltatt eller deltar i fredsbevarende, fredsopprettende eller statsbyggende innsats i andre land, fra utenriks-, justis- og forsvarssektoren».

  Men blir det riktig? Hva med alle de som har gjennomført førstegangstjenesten, de som har jobbet i Forsvaret i mange år uten å ha vært ute i internasjonal tjeneste. De er også veteraner i mine øyne. De har bidratt til Forsvaret av Norge.

  Fortjener ikke de også en anerkjennelse ved å bli inkludert på veterandagen?

  [...]

  Tenk på familiene og medsoldater etter de som omkom etter Vassdal-ulykken, familie og venner av alle pilotene fra Luftforsvaret som har mistet livet i tjeneste opp igjennom årene.
  >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]  Veterandebatten: - Vi må fjerne skillet

  Veteranbegrepet må utvides og gjelde alle som har tjenestegjort for Norge med det norske flagget på uniformen, skriver Jørn Kildedal.


  Det var med stor interesse jeg leste Freddy Bolle sitt innlegg i Forsvarets forum, mandag 18. mai, dagen etter grunnlovsdagen. Etter min tid i Forsvaret, fra Forsvarets Gymnas, Befalsskole og Krigsskole, samt tjeneste i brigaden i Nord-Norge og diverse stillinger rundt i Kongeriket, har jeg ofte undret meg over hva den enkelte legger i begrepet «veteran» og hvorfor en veteran må ha tjenestegjort utenfor landets grenser?

  [...]

  I Kristiansand Militære Samfunn er vi flere forsvarsforeninger samlet, hvor blant annet Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner (NVIO) er en del av foreningen. Jeg har flere ganger prøvd å få til noe felles på deres arena, slik som veteranloftet hvor de ofte samles, men der ønsker de kun å slippe inn «ekte veteraner»?
  >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]  Veterandebatten: – Alle soldater er like mye verdt

  Men det betyr ikke at alle bør omtales som veteraner, skriver Bjørn Erik Solli.


  [...]

  For meg er veteranbegrepet noe jeg benytter for å vise respekt og anerkjennelse til personer som både har gjort noe ekstra og i tillegg har godt av det. Utover å passe inn i definisjonen Bolle refererer til er det flere av dem som trenger og fortjener en ekstra anerkjennelse.
  Det betyr ikke at de er verdt mer enn andre soldater, men at de har gjort noe mer enn hva som kreves av fredsdrift i Norge.
  Så krevende at det kan ha satt permanente spor i ens identitet og helse.

  [...]

  Hvorfor ønsker soldater som ikke har tjenestegjort i utlandet å bli inkludert som veteraner? Det kan selvsagt være mange årsaker til det, men min hypotese er at veteranbegrepet oppleves som å gi status, anerkjennelse og eksklusivitet. Noe som paradoksalt vil svekkes om det skal gjelde alle soldater fra rekrutt til fire stjernes flaggoffiser som noen gang har tjenestegjort. Det virker som det ikke er godt nok å være soldat lenger.

  Et annet eksempel på det ser vi i «operatørsyken». Det er visst ikke «kult» nok lenger å være fjernoppklaringssoldat, eksplosivrydder eller droneflyger for å nevne noe. De skal visst omtales som feltoperatør, EOD-operatør og UAV-operatør. Jeg antar at dette kommer fra spesialstyrkenes bruk av spesialoperatørbegrepet og den tilhørende statusen deres. Jeg vil derfor påstå at det er viktigere å jobbe for å knytte soldatbegrepet mot en velfortjent anerkjennelse enn å vanne ut veteranbegrepet.

  >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
  Last edited by Znuddel; DTG 222118 May 20, . Begrunnelse: Fikset litt på fontfarge og størrelse.

  Leave a comment:


 • Znuddel
  replied
  Veteraner sikrer adgang til sykehus med koronatesting.

  >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

  Leave a comment:


 • Rittmester
  replied
  Forsvarets sider om veteraner er oppdatert med informasjon om erstatningsordningen til FN: >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

  Leave a comment:


 • jaffar
  replied
  Med et økende antall veteraner i Fosen-kommunene, er det nå endelig planer på plass for veterantreff på Ørlandet, forsvarskommunen med F35.
  >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] (betalingsmur, dessverre)

  Leave a comment:


 • Rittmester
  replied
  Veteranundersøkelse

  En del her på forumet har fått tilsendt "Spørreundersøkelse om oppfølging og ivaretakelse av personell som har deltatt i internasjonale operasjoner for Norge". Minner om at svarfristen er torsdag.

  Leave a comment:


 • magskor
  replied
  Sv: Nyhetssaker: Veteraner

  Artikkel i VG om livet til ein veteran etter Afghanistan.


  >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

  Afghanistan-veteran om angsten: Slik er livet etter krigen
  «Gud er norsk» sa soldatene, for de hadde flaks så mange ganger. Men da angsten grep ham etterpå, trodde Afghanistan-veteran Thorbjørn Tønnesen at han hadde fått hjerteinfarkt.


  ANDREA ROGNSTRANDMATTIS SANDBLAD (FOTO)
  Oppdatert 10. mai
  – Jeg fikk ikke puste, jeg har aldri hatt det sånn før. Jeg ble redd. Det var vel noe som hadde brukket inne i meg, på en måte.

  Han var hjemme på Rena med kona Merete. De ringte etter sykebil, trodde det var hjertet. Men legen konstaterte at det var en angstreaksjon.

  – Det var sånn det startet. Det var sånn vi spurte om hjelp, forteller Merete til VG i dag.

  Fire falne
  27. juni 2010: De mangler et kjøretøy bakerst i den norske kolonnen utenfor Maymaneh i Afghanistan. Når kollegene snur, finner de den syv tonn tunge Iveco LMV feltvognen sprengt i biter. Veibomben krevde livene til Christian Lian (31), Simen Tokle (24), Andreas Eldjarn (21) og Trond Bolle (41).

  Det er den enkelthendelsen som har kostet flest norske liv i Afghanistan.  To av de drepte ble fløyet til Meymaneh med helikopter. De to andre ble kjørt tilbake til leir i en SISU-ambulanse.

  Vraket av feltvognen ble fraktet tilbake til verkstedet i Meymaneh av amerikanske styrker. Der sto verksmester Thorbjørn Tønnessen i Combat Service Support klar til å sikre kjøretøyet, en jobb som skulle bli med ham i tankene i mange år etterpå.

  – Etter smellet fikk vi beskjed om at det var én død. Deretter to. Så fire, forteller Tønnessen.

  Norges bidrag i Afghanistan
  VG møter ham hjemme på Rena. Han slår seg ned i sofaen med kona Merete. På veggene henger bilder og avisutklipp fra fire perioder i Afghanistan innrammet. De har satt fram kaffe og skolebrød.

  Kaptein Tønnessen, som var sjef for verksted for våpen, samband og kjøretøy, forberedte en stor plasthall for å ta i mot den rammede feltvognen i Meymaneh leir. De teipet igjen vinduene så ingen skulle kunne se inn.

  – Det var ikke noe hyggelig å se vraket når du visste at det hadde sittet fire stykker der. Rattet var helt vridd, hele gulvet hadde gått opp og girkassen var pulverisert.

  Falne nordmenn i Afghanistan
  Etter at de hadde sikret ammunisjonen fra kjøretøyet, kvitterte Tønnessen for feltvognen til videre etterforskning. Deretter bisto han feltpresten med håndtering av de omkomne.

  De la de falne i kister. Inntrykkene er fortsatt med ham.

  – Vi gjorde alt vi kunne for at det skulle bli så verdig som mulig. At de skulle behandles med respekt.

  SEREMONIELL AVSKJED: Medsoldatene i Meymaneh var opptatt av å gi sine fire falne en så verdig som mulig avskjed.

  Det er faste prosedyrer når en soldat faller i strid, som hvilken retning man skal ligge i kisten og hvordan det norske flagget skal draperes. Dette ble møysommelig utført den junidagen for nesten ti år siden.

  – Kistene ble båret 700–800 meter til et telt der det skulle være en seremoni før de ble sendt av gårde. Da sto alle oppstilt: Amerikanske, svenske, finske og danske soldater hilste da kistene passerte.


  HJEMME: 1. juli 2010, fire dager etter at Trond André Bolle (41), Andreas Eldjarn (21), Simen Tokle (24) og Christian Lian (31) ble brutalt drept av en veibombe i Faryab-provinsen i Afghanistan kom bårene endelig hjem til Norge. Foto: Robert S. Eik, VG

  – Jeg følte at vi gjorde det vi kunne. Det har vært en spesiell opplevelse hele greia. Vi hadde godt samhold der, men plutselig er du hjemme alene og har på en måte mistet alle du var så knyttet til.
  I 2013 sjekket han inn på Modum bad og fikk diagnosen posttraumatisk stresslidelse.

  – Stolt av det jeg har gjort
  Tønnessen har valgt å fortelle om sine erfaringer fra krigen fordi han vil være åpen om at han har slitt i etterkant. Det er en erkjennelse han brukte lang tid på å ta inn over seg og på å fortelle til familie og arbeidsgiver.

  – Jeg er stolt av det jeg har gjort. Jeg hadde nok gjort det samme igjen, tror jeg. Selv om jeg hadde visst utfallet, sier han i dag.


  Etter at de fire medsoldatene ble drept i juni 2010 dro Tønnessen hjem på permisjon. I løpet av dagene hjemme var han preget av det han hadde vært gjennom.

  – Jeg var veldig sliten hele tiden. Jeg satt bare å tenkte og tenkte og tenkte.

  Deretter dro han tilbake til Meymaneh, og tjenestegjorde enda to perioder. Til sammen har han vært over to år i Afghanistan. Hans siste tur var i 2011–2012, med den siste operative kontingenten til Norge.

  – Jeg slet allerede før jeg dro, men jeg tenkte at hvis jeg dro ned en gang til, ville jeg få en positiv opplevelse. Men det ble ikke som jeg trodde, sier han.

  Han opplevde både rakettangrep mot leiren og en folkemasse som ble altfor nærgående i løpet at oppholdet.

  Minnene fra Afghanistan handler likevel ikke bare om krig og elendighet. Tønnessen forteller om vakre blomsterenger - også med opiumsvalmuer - etter regntiden. Om lokale som vennlig tok imot dem og om dedikerte og kompetente medarbeidere.

  – Jeg sitter igjen med veldig mye positivt og jeg følte at Norge gjorde en god innsats der. Vi var veldig godt trent. Jeg tror ikke at vi hadde gjort det så godt om vi ikke var så godt trent.  Store kontraster til livet hjemme
  Hverdagen som møtte ham i Norge sto i sterk kontrast til den alltid spente situasjonen i Meymaneh. I løpet av få døgn gikk han fra 12-timers arbeidsdager i opp mot 52 grader, til to måneder fri i norsk vårtemperatur på Rena.

  – Det var vel ikke så mange som helt skjønte – hverken av venner eller arbeidsgivere – før ting kom fram og det hadde gått en stund. De skjønte vel ikke åssen han sleit, vi skjønte vel ikke helt selv heller hvordan det var, forklarer Merete.

  Hun har vært en enorm støtte for ektemannen både under og etter utenlandsoppdragene, forteller han.

  PTSD er psykiske reaksjoner på tidligere traumeopplevelser. Disse kan inkludere både angst og depressive symptomer. Se faktaboks nedenfor.

  Fakta om posttraumatisk stresslidelse
  Tønnessen sliter fortsatt med søvnløshet og manglende matlyst. Noen ganger føler han på en tomhet. Han kan bli sittende og tenke i lange perioder. Lukter, høye lyder, sanger og filmer kan trigge minnene hans.

  – Så var det med å snu ryggen til, sier kona, og forklarer at han alltid plasserte seg i et rom slik at han hadde oversikt.

  Hun syns det er vanskelig å forklare hvordan stresslidelsen vises, men eksemplifiserer med en tur de var på i Sverige.

  – Alt var kjempebra og fint, og så plutselig satt han i bilen og gråt.  Veteranen forklarer at det sitter langt inne å si ifra for mange, for de kan miste sikkerhetsklareringen sin og dermed risikere jobben.

  Til tross for at han hadde det vanskelig, fortalte ikke Tønnessen noe til kolleger eller arbeidsgiveren. I en periode sykemeldte han seg når det ble tøft, men det tok tid før han «spille med åpne kort».

  I 2013 sjekket den erfarne offiseren inn på Modum bad i åtte uker.

  – Der er det beinhardt, slår han fast.

  To andre veteraner var til behandling der samtidig som ham. De fant fellesskap i at de hadde noen av de samme reaksjonene på det de hadde vært gjennom.

  – Jeg lærte at du ikke er alene. Da er det heller ikke flaut å innrømme at man har gått på trynet.

  På Modum bad ble han utfordret til å møte noen av situasjonene han fryktet. En slik situasjon var å være mindre på vakt i store folkemengder. Offiseren måtte dra til Oslo og stille seg med ryggen mot folkemengdene. Han forteller at han var gjennomsvett etter øvelsen.

  Han ble sendt hjem fra Modum bad med beskjed om å lage dagsplaner for å unngå å bli passiv og innestengt.

  – Det kan være at man skal gå en tur. Det begynner med små ting. Ikke for mye på en gang.  Eksponerer seg for minnene
  Ved Modum bads avdeling for angstlidelser behandles folk som sliter med PTSD. I hovedsak er det to tilnærminger behandlerne benytter seg av, forteller Avdelingsleder og psykiater Heidi Houmb ved Modum bads avdeling for angstlidelser. Hun understreker at hun kommenterer behandlingen på generelt grunnlag.

  – Behandlingstilbudet vi har er for folk som sliter med PTSD, ikke spesielt for veteraner. Det arter seg på samme måte om man har vært i krigen eller hatt andre typer traumatiske opplevelser, sier Houmb.

  Pasientene på Modum bad behandles i grupper på åtte eller ni, i åtte eller ni uker. Tilnærmingene er «forlenget eksponering» eller metakognitiv terapi.

  Forlenget eksponering er basert på kognitiv atferdsterapi.

  – Da skal man eksponere seg for traumeminnet gjennom visualisering. Pasienten må plukke ut det minnet som plager mest i nåtid, selv om man kan være eksponert for flere hendelser, og så gjenfortelle det minnet to ganger i uken som om det skjer her og nå, forteller psykiateren.

  Poenget er å utsette seg for å gå inn i minnet på nytt og på nytt. Når de ikke har time for å fortelle om minnet, lytter de til opptak for å eksponere seg.

  – Det er for å bearbeide minnet sånn at det kan legge seg til ro i hjernen, sier Houmb.

  I tillegg til å bearbeide minnet, skal man dessuten eksponere seg for ting eller situasjoner man har unngått i dagliglivet. Det kan være å gå gjennom en folksom gate eller å utsette seg for lyder på skytebanen, sier Hoemb.

  – Man skal lære seg å skille mellom det som tilhører fortiden og det som er nåtid.

  Den metakogniske behandlingen er også eksponeringsbasert, men man går ikke gjennom traumehistorier på samme måte. I den tilnærmingen ser man på hvordan tankeprosessene påvirker følelseslivet og reaksjonene i kroppen.

  – Atferden man velger kan være en opprettholdende faktor. Det jobbes mye med bekymring og grubling, og hvordan det påvirker tilstanden og hvordan man har det i hverdagen.


  FUNNET BALANSE: Afghanistan-veteran Thorbjørn Tønnessen og hans kone Merete har lært teknikker for å håndtere plagene han lever med. Foto: Mattis Sandblad, VG

  – Funnet et balansepunkt
  Etter at han åpnet opp om at han har hatt det vanskelig, har han fått støtte fra mange kanter. Både Forsvaret, prest, privatlegen og bedriftshelsetjenesten har stilt opp.

  – Jeg har funnet et balansepunkt nå. Det at jeg har muligheten til å jobbe 50 prosent i Forsvaret gir meg veldig mye. Det å stå opp om morgenen og føle at jeg gjør en god jobb der. Jeg vet ikke åssen jeg hadde hatt det uten.

  I dag styrer han vedlikeholdshallen på Rena leir. Han føler nyhetsbildet tett, særlig når det er noe nytt fra Afghanistan. Tankene går til lokale venner og kolleger der nede.

  – Når det skjer ting i Meymaneh nå, syns jeg det er litt rart. Det var en som viste meg et oversiktsbilde av hvordan det ser ut nå. Det eneste som står ordentlig igjen er det verkstedet som jeg var med å bygge opp. Det er sikkert styrt av Taliban i dag.

  2010 begynte flere land å forberede uttrekning av sine ISAF-tropper. NATO og den afghanske regjeringen kom til en enighet som tilsa at de utenlandske troppene skulle trekkes ut innen utgangen av 2014. Norge er blant landene som fortsatt har noe personell der, i hovedsak til opplæring og trening av afghanske styrker.

  Norske styrker forlot Meymaneh i september 2012. I etterkant så man en voldsom økning i antall voldshendelser og at gamle konflikter blusset opp igjen.  Forsvaret: – Positivt at han står fram
  – At Tønnessen står frem med sine problemer ser jeg på som utelukkende positivt. Er man åpen om problemene er det også lettere å kunne få adekvat profesjonell hjelp, skriver Otto Gøran Tøndel, kommunikasjonssjef for Forsvarets veteraninspektør i en e-post til VG.

  Han forklarer at Forsvaret er ansvarlig for helseoppfølging av sine ansatte før og under deltakelse i internasjonale operasjoner. Etter hjemkomst har Forsvaret et spesielt oppfølgingsansvar i ett år. Deretter er det sivilt helsevesen som blir primært kontaktpunkt for veteranene.

  – Før utreise gjennomgår personellet grundig selektering og medisinsk klarering for å sikre at de er medisinsk skikket for tjenesten, opplyser Tøndel.

  Ved hjemkomst er det ordninger for medisinsk sjekk og samtaler.

  I regjeringens oppfølgingsplan «I tjeneste for Norge» fra 2014 oppfordres kommunene til utarbeide kommunale veteranplaner.

  – En kommunal veteranplan kan bidra til å etablere og gjennomføre en systematisk oppfølging av veteraner og deres familier, samt gi heder og anerkjennelse til alle veteraner, skriver Tøndel.

  Han opplyser at cirka 70 prosent av veteranene bor i kommuner som har en veteranplan.

  Veteraner kan benytte seg av følgende støtteordninger:

  Kameratstøttetelefonen: 800 48 500
  Forsvarets grønne linje: 800 30 445
  >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

  Leave a comment:


 • 93A
  replied
  Sv: Nyhetssaker: Veteraner

  Kronikk skrevet av Sersjantmajor Rune Wenneberg i siste nr av Veteran. Denne ligger også på NIVO sine sider.

  På skuldrene til kjemper

  Afghanistan nyttårsaften 2009
  Det ringer i ørene mine. Tolvsjuen på bilen ved siden av meg har nettopp har skutt mot en motstander som var dum nok til å stikke frem hodet. Jeg forsøker å riste av meg pipingen, uten å lykkes, mens jeg jobber med å få oversikt over et svært kaotisk stridsfelt. På sambandet hører jeg nå så vidt de rolige stemmene som rapporterer observasjoner, gir ildordrer og koordinerer egne bevegelser. Det er mange sivile i området og fokuset er å hindre at de blir truffet. På den andre siden av den lave muren jeg ligger og observerer over, ser jeg fire soldater stille seg bak hverandre på en bygning, klar til å entre. Dette er ett av husene det har blitt skutt fra. Bakerste soldat klemmer med stø hånd på skulderen til mannen foran og bevegelsen gjentas frem til fremste soldat. Dette er signalet til førstemann om at «vi er med deg – og vi er klar!» Han venter to sekunder, hever våpenet sitt og forsvinner raskt inn i mørket på inngangen med de andre tre rett bak. Jeg husker at jeg fikk gåsehud og tårer i øynene av stolthet.
  Tolv timer senere sitter vi trøtte og kaffedrikkende i en sirkel på feltsenger inne i basen og gjennomfører debrief. Der får jeg høre lagføreren på rolig trøndersk oppsummere at de var blitt enige om å ikke bruke håndgranater før de entret, noe drillen sier at de skal. De skulle heller ikke skyte før de helt sikkert ser en bevæpnet motstander i det mørke huset. -Det kunne være sivile i huset og ingen av oss ønsker å skade eller drepe de som kunne være uskyldige ofre. Det kunne vi ikke leve med, sier lagføreren. For disse unge norske soldatene var det en selvfølge å akseptere en betydelig økt personlig risiko for å unngå å skade uskyldige. Jeg ble om mulig enda stoltere enn jeg var for tolv timer siden.

  Denne generasjonen profesjonelle krigere og veteraner står på skuldrene til kjemper. De går i sporet til generasjoner med veteraner som ikke hadde den samme lange treningen, det moderne utstyret og erfaringen som dagens profesjonelle soldater har. Dagens soldater forberedes ofte i årevis med en krevende seleksjon, brutal og målrettet trening og ikke minst mentale forberedelser for å gi dem alle verktøy for å fungere i krevende situasjoner – Og ikke minst være i stand til å leve med seg selv etterpå. Slik har det ikke alltid vært. Da jeg som ung og naiv 21-åring dro til Libanon hadde jeg tre uker med middelmådig trening før jeg sto usikker og uforberedt i min første skarpe situasjon. Soldatene jeg hadde som makkere da, var betydelig dårligere trent og forberedt, men de var av det samme kalibret som de som skulle komme senere. Vi har lært mye av hva som fungerte og hva som ikke fungerte fra tidligere generasjoner soldater og veteraner. Denne lærdommen, og disse brede skuldrene dagens soldater står på, har reddet utallige liv i kamp og under operasjoner senere.

  I dag sitter jeg i en stilling der jeg er ansvarlig for at treningsstandarden til våre soldater er det de og nasjonen fortjener. Jeg bruker daglig mine selvopplevde erfaringer som veteran og ikke minst erfaringene, på godt og vondt, til andre. De som tråkket vei er sterkt medansvarlige for at Norge i dag anses for å ha blant verdens beste soldater. Til dere ukjente og kjente helter er vi, som i dag fortsatt går i uniform, evig takknemlig.

  Akershus festing 8 mai 2019
  Jeg går forbi en sliten eldre mann med dress og stokk som konsertert ser i bakken for ikke å snuble. Fire medaljer er festet i en ujevn rekke på brystet hans. Jeg hilser til lua og det tar noen sekunder før han ser meg. Som om han fikk en øyeblikkelig vitamininnsprøyting retter han seg i opp ryggen, ser forvirret ut et øyeblikk før han smiler og hilser tilbake. Rett bak han står fire veteraner i MC-dress og gir hverandre ektefølte bamseklemmer, som bare gode venner kan. De gir meg en tommel opp og sier gratulerer med dagen, mens flaggene vaier og et hav av veteraner og veteranvenner forbereder seg på medaljeutdeling. Dette er mitt fellesskap. Dette er mine brødre og søstre som jeg ikke engang kjenner, tenker jeg. Tankene tar meg videre, tilbake til Afghanistan og nyttårsaften. Jeg ser ut over denne paletten med de flotteste menneskene jeg vet om, og føler meg enda stoltere enn jeg gjorde på en feltseng for ti år siden.

  Takk til alle dere kjemper der ute! Enkelte av dere betaler fortsatt en høy pris, men dere har gjort en forskjell. Det er det ikke alle som kan si.

  Rune Wenneberg
  Sersjantmajor
  Hærens sjefsserjant og stolt veteran
  >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

  Leave a comment:


 • Znuddel
  replied
  Sv: Nyhetssaker: Veteraner

  Arnstein Hestnes er ansatt som sjef for Forsvarets veteransenter på Bæreia.

  >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

  Sent fra min SM-A520F via Tapatalk

  Leave a comment:


 • Znuddel
  replied
  Sv: Nyhetssaker: Veteraner

  Stortingsflertallet sørger for at veteraner som har tjenestegjort internasjonalt etter 1. januar 2010, får ankerett i erstatningssaker.

  >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

  Sent fra min SM-A520F via Tapatalk

  Leave a comment:


 • 93A
  replied
  Sv: Nyhetssaker: Veteraner

  Leserinnlegg av Kjetil Bragstad i Aftenposten.

  Å være veteran er et tveegget sverd | Kjetil Bragstad

  For mitt vedkommende sitter det langt inne å ta på uniformen med stolthet og finne tillit til staten.
  >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

  Leave a comment:


 • 93A
  replied
  Sv: Nyhetssaker: Veteraner

  Kunstutstilling og boklansering i regi av Veteranforbundet SIOPS 6 nov fra 17-20


  Prosjektet Veteraner er et samarbeid mellom SIOPS og major Erik Elden, og består av en kunstutstilling, en bokutgivelse og salg av trykk.

  [ATTACH]5733[/ATTACH]

  Den 6. november inviterer vi til lansering av prosjektet i SIOPS' Info- og Ressurssenter i Kongens Gate 3 i Oslo.

  33 tegninger av veteraner tegnet av Erik Elden stilles ut, og I forbindelse med utstillingen vil det bli utgitt en bok på SIOPS forlag, hvor Erik Elden forteller en historie fra 2010 til 2017 med en rekke portretter av veteraner. Gjennom tekst og tegninger viser han livet som yrkesoffiser og soldat, med tjeneste i inn- og utland. Boken er en hyllest til alle veteraner og soldater som hver dag løser oppdrag og tar vare på hverandre.

  I tillegg til salg av bok legges trykk av 4 utvalgte ut for salg. Trykkene er i størrelse A3 og det trykkes opp 25 eksemplarer av hver tegning. Prisen for trykkene blir 100,-

  Alle inntekter fra prosjektet går til Veteranforbundet SIOPS' arbeid for skadde veteraner.
  >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

  Fra Elden sin facebookside

  Jeg gir ut ny bok, skal ha kunstutstilling og skal selge trykk av tegninger. Alle inntekter går til veteranorganisasjonen SIOPS, for å støtte våre veteraner.

  Alt starter den 6. november hos SIOPS i Kongens gt 3, Oslo.
  [ATTACH]5734[/ATTACH]
  >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
  Attached Files

  Leave a comment:


 • Rittmester
  replied
  Sv: Nyhetssaker: Veteraner

  Anbefalelsesverdig lesning fra Hans-Erik Dyvik Husby - En AG3 har 17 deler - Til norske veteraner: >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

  Til mine norske*venner som er, og har vært i væpnede konflikter, og som ikke har det*så bra. Jeg tenker på dere denne julen. Mvh Hank.

  Leave a comment:


 • EivindM
  replied
  Sv: Nyhetssaker: Veteraner

  Fant ikke noe bedre sted å poste denne, men det er anbefalt lesing: >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

  Sent fra min E5823 via Tapatalk

  Leave a comment:

Working...
X
Besøksstatistikk