Milforum

Globalt toppbanner

Collapse

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Offisielt fra Statsråd

Collapse

Annonse før emne

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • Rittmester
  replied
  Justis- og beredskapsdepartementet

  Åremålsbeskikkelse av avdelingsdirektør Sofie Nystrøm som direktør for Nasjonal sikkerhetsmyndighet for en periode på seks år med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og beredskapsdepartementet bestemmer.

  Leave a comment:


 • Rittmester
  replied
  Gimmingsrud var sjef MJK tidligere, så det virker jo som et litt spennende valg.

  Leave a comment:


 • 93A
  replied
  Fra dagens statsråd :
  Forsvarsdepartementet
  Utnevning av kommandør Stein Håvard Bergstad til flaggkommandør i Sjøforsvaret og beordring i stilling som sjef maritime kapasiteter i Forsvarsmateriell fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.


  Utnevning av kommandør Trond Gimmingsrud til flaggkommandør i Sjøforsvaret og beordring i stilling som sjef Marinen fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer..

  https://www.regjeringen.no/no/aktuel...020/id2791100/

  Leave a comment:


 • 93A
  replied
  Fra dagens statsråd:

  Generalmajor Yngve Odlo ble i statsråd i dag utnevnt til generalløytnant og beordres i stillingen som sjef for Forsvarets operative hovedkvarter. (link til nyhetssak)

  Flaggkommandør Rune Andersen ble i statsråd i dag utnevnt til kontreadmiral og beordres i stillingen som sjef for Sjøforsvaret. (link til nyhetssak)

  Leave a comment:


 • Rittmester
  replied
  Tar denne her også for ordens skyld:


  Opprinnelig skrevet av 93A
  Ny sjef i Brigade Nord er:

  Forsvarsdepartementet

  Utnevning av oberst Pål Eirik Berglund til brigader i Hæren og beordring i stilling som sjef Brigade Nord med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

  https://www.regjeringen.no/no/aktuel...020/id2741135/


  Leave a comment:


 • Rittmester
  replied
  Forsvarsdepartementet

  Utnevning av kontreadmiral Nils Andreas Stensønes til viseadmiral i Sjøforsvaret og beordring i stilling som sjef Etterretningstjenesten fra det tidspunktet Forsvarsdepartementet bestemmer.

  (Nyheitssak)

  Leave a comment:


 • aquila
  replied
  Fra statsråd i dag:

  Utnevning av oberst Frode Arnfinn Kristoffersen til brigader i Hæren i stilling som sjef avdeling for utdanning, plan og operasjoner i Etterretningstjenesten fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

  Utnevning av oberst Steffen Masserud til brigader i Hæren i stillingen som sjef adjutantstaben på Det Kongelige Slott med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

  Leave a comment:


 • 93A
  replied
  Fra Statsråd i dag:

  Forsvarsdepartementet
  Utnevning av brigader Lars Sivert Lervik til generalmajor i Hæren og beordring i stilling som sjef Hæren fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer
  https://www.regjeringen.no/no/aktuel...020/id2706058/

  https://forsvaret.no/aktuelt/ny-sjef-h%C3%A6ren
  Last edited by 93A; DTG 121217A Jun 20, .

  Leave a comment:


 • 93A
  replied
  Fra dagens statsråd:

  Forsvarsdepartementet
  Utnevning av oberst Trond Nilsen til brigader i Hæren og beordring i stilling som nestkommanderende Forsvarsstaben økonomiavdelingen fra det tidspunkt som Forsvarsdepartementet bestemmer.
  https://www.regjeringen.no/no/aktuel...020/id2705196/

  Nilsen har tidligere vært sjef for SBBN og Fagsjef Samband og K2IS i Hæren.

  Leave a comment:


 • 93A
  replied
  Anders Jernberg er ingeniør og tidligere sjef for Ingbn (2013-2015)

  https://forsvaret.no/aktuelt/fikkamerikanskmedalje
  https://www.nrk.no/nordland/nar-far-...ake-1.11811407
  https://www.salangen-nyheter.com/sol...398-28288.html

  Leave a comment:


 • aquila
  replied
  Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
  Forsvarsdepartementet

  Utnevning av oberst Anders Jernberg til brigader i Hæren og beordring i stilling som sjef nasjonalt logistikkoperasjonssenter fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
  Kjenner ikke denne Brigader Jernberg, men jøss for et godt offisersnavn.

  Leave a comment:


 • Rittmester
  replied
  Forsvarsdepartementet

  Utnevning av oberst Anders Jernberg til brigader i Hæren og beordring i stilling som sjef nasjonalt logistikkoperasjonssenter fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

  Leave a comment:


 • Rittmester
  replied
  Forsvarsdepartementet

  Utnevning av oberst Geir Anders Fagerheim til brigader i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

  Leave a comment:


 • Rittmester
  replied
  Ingen militære utnevnelser i dag, men det kan jo anmerkes at Frank Bakke-Jensen fortsetter som FMIN også etter dagens utskiftninger.

  https://www.regjeringen.no/no/aktuel...020/id2687465/

  Leave a comment:


 • Rittmester
  replied
  Forsvarsdepartementet
  Utnevning av oberst Håkon Warø til brigader i Hæren med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.


  —-

  Warø blir NK FLO.

  I tillegg kommer brigader Morten Eggen fra FMA og inn som NK / stabssjef i HV.

  Leave a comment:


 • Rittmester
  replied
  Forsvarsdepartementet

  Utnevning av kommandør Oliver Berdal til flaggkommandør i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

  Leave a comment:


 • Rittmester
  replied
  Lars Sølvberg gikk rett fra oberst til generalmajor, og det er ikke utenkelig at neste forsvarssjef går rett fra generalmajor til general, men ja, det er unntakstilfeller.

  Leave a comment:


 • hvlt
  replied
  Det er vel bare i slike tilfeller (leger i Forsvarets sanitet, Feltprestkorpset, Veterinærkorpset etc.) man kan hoppe over en eller flere grader på den måten. Etterretningstjenesten har kanskje hatt noe lignende. Vilhelm Evang (som overhodet ikke hadde noen militær utdannelse eller erfaring) gikk fra sivil direkte til "sivil-militær" major ved Forsvarsdepartementets etterretningskontor i London under krigen, og etter krigen, i 1946, ble han sjef for Forsvarets Etterretningstjeneste og gitt ordinær militær grad som oberstløytnant, forfremmet til oberst i 1953. (Han var sjef for Forsvarets etterretningstjeneste til 1966.)

  Leave a comment:


 • Rittmester
  replied
  Forsvarsdepartementet

  Utnevning av oberstløytnant Knut Espen Høidal til brigader i Hæren med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.


  Kommentar: Høidal er stabsprest, så jeg formoder dette betyr at han blir feltprost.

  Leave a comment:


 • Rittmester
  replied
  Sv: Offisielt fra Statsråd

  Fire nye sjefer i Forsvaret
  Pressemelding | Dato: 11.10.2019

  Kongen i statsråd har i dag utnevnt fire generalmajorer som blir nye sjefer i Forsvaret. Elisabeth Gifstad Michelsen blir Heimevernets nye sjef. Henning-André Frantzen blir sjef for Forsvarets høgskole, Ingrid Margrethe Gjerde blir sjef for planavdelingen i Forsvarsstaben og Trond Kotte blir sjef for økonomiavdelingen i Forsvarsstaben.



  Generalmajor Elisabeth Gifstad Michelsen har variert erfaring fra Hæren. Hun fungerer i stillingen som sjef for Heimevernet i dag. Michelsen har erfaring både fra internasjonale operasjoner og fra stillinger på fellesoperativt og strategisk nivå. Hun har høyere militær utdanning fra US Army War College. I tillegg er hun maskiningeniør og har mastergrad innen strategisk ledelse og økonomi.

  Generalmajor Henning-André Frantzen har bred bakgrunn fra Hæren, fra sentrale stillinger i utdanningssystemet og på strategisk nivå i Forsvarsdepartementet. I tillegg til militær utdanning og erfaring, har han en solid akademisk bakgrunn, blant annet en PhD fra Kings College i London.

  Generalmajor Ingrid Margrethe Gjerde har bred og variert operativ bakgrunn fra Hæren i sentrale lederstillinger. Hun har også erfaring fra internasjonale operasjoner og tjeneste fra strategisk nivå i Forsvaret og Forsvarsdepartementet. Gjerde har høyere militær utdanning på flere nivå fra US Army og sivil utdanning på cand.polit nivå.

  Generalmajor Trond Kotte har variert bakgrunn fra blant annet Luftforsvaret og strategisk nivå i Forsvarsstaben. Han har militær stabsutdanning fra Royal College of Defence i London og en Master of business and administration fra Norges handelshøyskole.

  https://www.regjeringen.no/no/aktuel...ret/id2673708/

  Leave a comment:


 • Rittmester
  replied
  Sv: Offisielt fra Statsråd

  Offisielt frå statsrådet 11. oktober 2019

  Utnevning av brigader Ingrid Margrethe Gjerde til generalmajor i Hæren med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
  (Nyheitssak)

  Utnevning av brigader Henning-André Frantzen til generalmajor i Hæren med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
  (Nyheitssak)

  Utnevning av brigader Elisabeth Gifstad Michelsen til generalmajor i Hæren med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
  (Nyheitssak)

  Utnevning av brigader Trond Kotte til generalmajor i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
  (Nyheitssak)

  Utnevning av kommandør Ståle Pedersen til flaggkommandør i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

  Leave a comment:


 • Rittmester
  replied
  Sv: Offisielt fra Statsråd

  Forsvarsdepartementet

  Utnevning av oberst Odd Andreas Søbstad til brigader i Hæren med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

  Leave a comment:


 • Rittmester
  replied
  Sv: Offisielt fra Statsråd

  Huse blir sjef HVS.

  Leave a comment:


 • 93A
  replied
  Sv: Offisielt fra Statsråd

  Fra dagens statsråd. https://www.regjeringen.no/no/aktuel...019/id2666859/

  Utnevning av oberst Lars Magnus Huse til brigader i Hæren med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

  Utnevning av oberst Torgeir Sten Berg til brigader i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

  Leave a comment:


 • magskor
  replied
  Sv: Personellnytt og Beordringer bl.a. fra Statsråd

  Håpar det er ein som kan følgje opp det Kristoffersen har starta opp.

  Leave a comment:


 • schaly
  replied
  Sv: Personellnytt og Beordringer bl.a. fra Statsråd

  og hvem blir da Sjef HV og blir nå Kristoffersen preppet til å bli ny Forsvarssjef?

  Leave a comment:


 • 93A
  replied
  Sv: Personellnytt og Beordringer bl.a. fra Statsråd

  Da var det offisielt.

  Forsvarsdepartementet
  Utnevning av kontreadmiral Elisabeth Natvig til viseadmiral i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
  (Nyheitssak)

  Utnevning av kontreadmiral Louise Kathrine Dedichen til viseadmiral i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
  (Nyheitssak)

  Beordring av generalmajor Eirik Johan Kristoffersen til tjeneste som sjef Hæren med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
  (Nyheitssak)
  https://www.regjeringen.no/no/aktuel...019/id2661247/

  Tre nye sjefer i Forsvaret

  Pressemelding | Dato: 21.06.2019 | Forsvarsdepartementet

  Kongen i statsråd har i dag utnevnt Elisabeth Natvig til viseadmiral og ny sjef for Forsvarsstaben, Louise Kathrine Dedichen til viseadmiral og ny sjef for Militærmisjonen i Brussel og generalmajor Eirik Johan Kristoffersen blir ny sjef for Hæren.

  Viseadmiral Natvig har bred militær erfaring og har jobbet i flere ulike avdelinger i Forsvaret. Hun har bakgrunn fra Sjøforsvaret. Natvig har blant annet hatt flere lederstillinger innen IKT i Forsvaret, i tillegg til lederstillinger i Forsvarsdepartementet. Hun har siden november 2016 vært sjef for planavdelingen i Forsvarsstaben.

  Viseadmiral Dedichen har variert militær karriere. Hun har bakgrunn fra Sjøforsvaret, og har blant annet tjenestegjort ved Militærmisjonen i Brussel tidligere. Dedichen har også erfaring fra Forsvarsdepartementet. Hun har tjenestegjort ved Forsvarets høgskole siden 2006. Først som sjef for Forsvarets stabsskole, før hun i 2008 ble utnevnt til sjef Forsvarets skolesenter, som i dag er Forsvarets høgskole.

  Generalmajor Kristoffersen har solid operativ erfaring fra Hæren og Forsvarets spesialstyrker. Han har blant annet tjenestegjort som sjef for Forsvarets spesialkommando, nestkommanderende ved Forsvarets spesialstyrker/stab, og en kortere periode som avdelingssjef ved Forsvarets operative hovedkvarter. Kristoffersen har siden 30. november 2017 vært sjef for Heimevernet.
  https://www.regjeringen.no/no/aktuel...ger/id2660795/

  Leave a comment:


 • 93A
  replied
  Sv: Personellnytt og Beordringer bl.a. fra Statsråd

  Virker som at vi får noen svar på fredag ang ny sjef Hæren og stabssjef i forsvarsstaben.

  https://forsvaretsforum.no/avsl%C3%B...for-h%C3%A6ren

  Leave a comment:


 • Hulkinator
  replied
  Sv: Personellnytt og Beordringer bl.a. fra Statsråd

  Her mangler vi noen!
  26 april
  Utnevning av avdelingsdirektør Hege Sjo til ekspedisjonssjef i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
  Utnevning av kommandør Sigurd Smith til flaggkommandør i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.




  Sent fra min SM-G965F via Tapatalk

  Leave a comment:


 • Rittmester
  replied
  Sv: Personellnytt og Beordringer bl.a. fra Statsråd

  22 mars:

  Utnevning av oberst Erlend Bekkestad til brigader i Hæren med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

  Leave a comment:

Working...
X