Milforum

Globalt toppbanner

Collapse

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Offisielt fra Statsråd

Collapse

Annonse før emne

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts
 • Trådstarter

  #61
  Sv: Personellnytt og Beordringer bl.a. fra Statsråd

  Nytt fra Statsråd i dag:

  Opprinnelig skrevet av Statsråd
  Forsvarsdepartementet
  Utnevning av oberstløytnant Jon Gerhard Reichelt til generalmajor i Hæren med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
  (Nyheitssak)

  Utnevning av oberst Halvor Johansen til brigader i Hæren med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

  Utnevning av kommandør Rune Andersen til flaggkommandør i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

  Utnevning av kommandør Ottar Haugen til flaggkommandør i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
  Ny sjef for Forsvarets Sanitet
  Pressemelding | Dato: 27.04.2018 | Nr: 26/2018
  Oberstløytnant Jon Gerhard Reichelt ble i statsråd i dag utnevnt til generalmajor og beordret til stillingen som Sjef Forsvarets sanitet.

  Reichelt har bred medisinsk og militær erfaring. Han er uteksaminert fra medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslo i 1991, og disputerte til doktorgrad i 2008. I 2013 gjennomførte han Forsvarets høgskoles sjefskurs. Han har erfaring som lege utenfor forsvarssektoren, blant annet som konstituert overlege/teamleder ved Gaustad sykehus, mange år som lege og medisinskfaglig rådgiver ved Psykiatrisk legevakt for Romerike og Oslo, og som overlege i psykiatri ved det Norske Radiumhospital.

  Jon Gerhard Reichelt har tjenestegjort i Forsvaret siden 2000. I perioden fra 2000 til 2005 var han leder av mentalhygienelaget og mentalhygieneseksjonen ved Sanitetsregimentet. I perioden fra 2006 til 2015 ledet han Kontor for psykiatri og stressmestring i Forsvarets sanitet. Fra 2015 har Reichelt vært disponert som sjef Institutt for militærpsykiatri og stressmestring ved Forsvarets sanitet.

  Jon Gerhard Reichelt tiltrer stillingen som Sjef Forsvarets Sanitet fra det tidspunkt som Forsvarsdepartementet bestemmer.
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

  Kommentér


  • #62
   Sv: Personellnytt og Beordringer bl.a. fra Statsråd

   Er det vanlig at en hopper over en grad?
   Stillingen dikterer graden?

   Sent fra min SM-A520F via Tapatalk
   Odd objects attract fire. You are odd.

   Kommentér


   • #63
    Sv: Personellnytt og Beordringer bl.a. fra Statsråd

    Gradshopperen er vel vab,så der er det nok litt mer vanlig hoppe over en grad.Det er heller ikke sikkert at det er noen stillinger på oberst/kommandør nivå i fsan.
    When in doubt,empty your magazine.

    Kommentér

    • Trådstarter

     #64
     Sv: Personellnytt og Beordringer bl.a. fra Statsråd

     Han hoppet over to grader, faktisk.
     Og ja, det er nok et begrenset antall oberster og brigaderer i FSAN.
     Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

     Kommentér


     • #65
      Sv: Personellnytt og Beordringer bl.a. fra Statsråd

      Det er helt vanlig å hoppe over en haug med grader når man blir sjef FSAN. En blir ikke sjef FSAN ved å gå de militære gradene. Sjef FSAN er generalmajor, slik en lege er major, uavhengig av tidligere grad og militær erfaring.

      Kommentér

      • Trådstarter

       #66
       Sv: Personellnytt og Beordringer bl.a. fra Statsråd

       https://www.regjeringen.no/no/aktuel...018/id2603171/

       Oberst Lars Lervik utnevnt til brigader i Hæren.
       Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

       Kommentér


       • #67
        Sv: Personellnytt og Beordringer bl.a. fra Statsråd

        Opprinnelig skrevet av sbaar Vis post
        Det er helt vanlig å hoppe over en haug med grader når man blir sjef FSAN. En blir ikke sjef FSAN ved å gå de militære gradene. Sjef FSAN er generalmajor, slik en lege er major, uavhengig av tidligere grad og militær erfaring.
        Slik jeg kjenner det fra mottak av diverse mob-tillegg til Sanbn/DIV 6 tidlig på 2000-tallet så blir ikke leger automatisk major - det er stillingen som avgjør. Så vidt jeg husker ble de fleste med bakgrunn som VAB leger kaptein etter hvert, om ikke stillingen tilsa høyere grad.

        Kommentér


        • #68
         Sv: Personellnytt og Beordringer bl.a. fra Statsråd

         Opprinnelig skrevet av Niko Vis post
         Slik jeg kjenner det fra mottak av diverse mob-tillegg til Sanbn/DIV 6 tidlig på 2000-tallet så blir ikke leger automatisk major - det er stillingen som avgjør. Så vidt jeg husker ble de fleste med bakgrunn som VAB leger kaptein etter hvert, om ikke stillingen tilsa høyere grad.
         Ja, det er noen ganske få leger som er kaptein. De aller fleste er major. Poenget mitt var uansett, som du er inne på, at grad styres av stilling. Den som får stilling som sjef FSAN, blir generalmajor/kontreadmiral (OF-7), uavhengig av tidligere grad.

         Kommentér


         • #69
          Sv: Personellnytt og Beordringer bl.a. fra Statsråd

          Her snakker vel Niko: om vernepliktige leger (altså ikke ansatte i Forsvaret)i mobiliseringsforsvaret, mens det ellers var snakk om ansatte leger eller eventuelt frivillige leger i intops. Av hensyn til lønn og for i det hele tatt for å kunne rekruttere leger har gradsnivpet i de to siste tilfellen vært høyere.

          Leger som var utskrevne (hadde vært VAB-løytnant i førstegangstjenesten) befal eller vernepliktige (hadde befalsskole + blitt lege etterpå) befal mener jeg var stadig løytnanter inntil de hadde en eller to repøvelser (husker ikke om det var en eller to) hvoretter de automatisk ble kapteiner. Høyere grad enn det var ved tjenestestilling, gjerne hvor spesialisering var viktig. Men dette var altså for leger som var rederveoffiserer i mob-forsvaret, ikke ansatte leger. I HV er det vel stadig slik?
          At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

          Kommentér


          • #70
           Sv: Personellnytt og Beordringer bl.a. fra Statsråd

           Lege på HV-distrikt er major, slik som presten og juristene.
           "Commander’s judgment and intuition may be as good as the best mathematical models. Don’t trust analysis just because it has numbers behind it."

           Kommentér

           • Trådstarter

            #71
            Sv: Personellnytt og Beordringer bl.a. fra Statsråd

            Jo, men finnes det ikke vernepliktige leger på lavere nivå i organisasjonen?
            Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

            Kommentér


            • #72
             Sv: Personellnytt og Beordringer bl.a. fra Statsråd

             Er de ansatte (hel- eller deltid) og inngår i OPL/F?

             Her fant jeg mitt gamle eksemplar (fra 2001) av Forsvarets personellhåndbok, og det sier hvordan forholdene var den gangen vi fremdeles (så vidt) hadde et mobiliseringsforsvar.

             For det første ansatte leger i Forsvaret (OPL/F):

             Yrkestilsetting skjer direkte i stilling med grad som følger av stillingens OPL/F referanse. I stillinger tillagt flytende grad yrkestilsettes det i den laveste graden. I stillinger tillagt flytende grad, som kaptein/major tilsvarende, og hvor befalet er yrkestilsatt som kaptein/kapteinløytnant kan alle skikkede gis avansement til major/orlogskaptein etter minst 4 års tjeneste i stilling som kaptein/kapteinløytnant. Hvis befalet har oppnådd status som spesialist innen fagfelt som er relatert til stillingsbeskrivelsen, kan krav til tjeneste som befal settes til 2 år.

             Dersom det ikke er utarbeidet tariffavtale tilsettes befalet i full stilling, med redusert arbeidstid som følger:
             Kaptein/Kapteinløytnant/Major/Orlogskaptein: 18 timer pr uke
             Oberstløytnant/Kommandørkaptein : 24 timer pr uke
             Oberst/Kommandør: 37,5 timer pr uke
             For å opprettholde sin faglige kompetanse relatert til stillingen kan befalet inneha delstilling innen privat eller offentlig helsevirksomhet. Slikt arbeid skal godkjennes, via kontrakt, med tilsettingsmyndigheten.
             Ut fra det som sto der, virker det som om laveste grad for yrkestilsatt lege da var kaptein.

             Så om vernepliktige og utskrevne leger i mobiliseringsforsvaret: Enhver som hadde befalsskole fra hvilken som helst forsvarsgren og senere ble lege ville bli overført til FSAN og bli beskikket til vernepliktig løytnant ved avlagt embedseksamen, mens en lege som har vært VAB-lege (med Sanitetsoffiserskurs) i førstegangstjenesten er utskrevet løytnant etter fullført førstegangstjenste. Forskjellen mellom dem er at utskrevne leger er vernepliktige inntil utgangen av året de fyller 44, mens vernepliktige leger er vernepliktige inntil utgangen av året de fyller 55. Ellers er det ingen forskjeller. De gis grad i OPL/K som følger:

             Beskikkelse til utskrevet/vernepliktig kaptein/kapteinløytnant kan tidligst foretas 4 år etter beskikkelse til utskrevet/vernepliktig løytnant. I tillegg til avtjent førstegangstjeneste må følgende tjeneste være utført som utskrevet/vernepliktig løytnant:
             • 2 repetisjonsøvelser, eller
             • 1 repetisjonsøvelse og 3 måneders tjeneste, eller
             • 6 måneders tjeneste.

             Beskikkelse til utskrevet/vernepliktig major/orlogskaptein kan tidligst foretas 10 år etter embetseksamen og 4 år etter beskikkelse til utskrevet/vernepliktig kaptein/kapteinløytnant. Den som beskikkes må være mobiliseringsdisponert i stilling tillagt den høyere grad og må ha utført følgende tjeneste etter beskikkelse til kaptein/kapteinløytnant:
             •2 repetisjonsøvelser, eller
             •1 repetisjonsøvelse og 3 måneder tjeneste, eller
             •6 måneders tjeneste.
             Leger som kalles inn på grunnlag av høyere sivil spesialutdanning kan avansere til utskrevet/vernepliktig major uten å fylle foranstående krav.
             Avansement til vernepliktig/utskrevet oberstløytnant/kommandørkaptein kan gis etter reglene:

             Vernepliktig/utskrevet major/orlogskaptein beskikkes til henholdsvis vernepliktig eller utskrevet oberstløytnant/kommandørkaptein etter følgende regler: Beskikkelse til oberstløytnant/kommandørkaptein kan tidligst foretas 3 år etter beskikkelse til major/orlogskaptein. For dette avansement stilles det ikke opp alternative kvalifiseringskrav. Vedkommendes kvalifikasjoner vurderes i hvert enkelt tilfelle mot den ledige stilling i krigsorganisasjonen.
             At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

             Kommentér


             • #73
              Sv: Personellnytt og Beordringer bl.a. fra Statsråd

              Det sto ikke noe om HV her, men ellers for forfremmelser av vernepliktig/utskrevet befal tilsvarte 5 "årets trening" i HV 2 repetisjonsøvelser, jeg regner med at det ville gjelde her og.
              At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

              Kommentér


              • #74
               Sv: Personellnytt og Beordringer bl.a. fra Statsråd

               Legen på distriktet var opl/K sist jeg så noe til ham.

               San-tropp i stabsområde og san-element i I-styrke har vel lege(r). Mener vagt å huske at det var et distrikt som i et anfall av toskeskap hadde konvertert en lege i I-styrke fra løytnant til oversersjant.
               "Commander’s judgment and intuition may be as good as the best mathematical models. Don’t trust analysis just because it has numbers behind it."

               Kommentér


               • #75
                Sv: Personellnytt og Beordringer bl.a. fra Statsråd

                Opprinnelig skrevet av hvlt Vis post
                Her snakker vel Niko: om vernepliktige leger (altså ikke ansatte i Forsvaret)i mobiliseringsforsvaret, mens det ellers var snakk om ansatte leger eller eventuelt frivillige leger i intops. Av hensyn til lønn og for i det hele tatt for å kunne rekruttere leger har gradsnivpet i de to siste tilfellen vært høyere.

                Leger som var utskrevne (hadde vært VAB-løytnant i førstegangstjenesten) befal eller vernepliktige (hadde befalsskole + blitt lege etterpå) befal mener jeg var stadig løytnanter inntil de hadde en eller to repøvelser (husker ikke om det var en eller to) hvoretter de automatisk ble kapteiner. Høyere grad enn det var ved tjenestestilling, gjerne hvor spesialisering var viktig. Men dette var altså for leger som var rederveoffiserer i mob-forsvaret, ikke ansatte leger. I HV er det vel stadig slik?

                Ja, det er riktig.

                Imidlertid er det forhold at mange ansatte leger og leger i Intops er majorer egentlig ikke prinsipielt forskjellig fra slik det var i mob-hæren, det er OPL som er hjemmelen for den graden - ikke noen form for automatisk opprykk på bakgrunn av tjenestetid o.l.

                Som andre har vært inne på, så er det nok ofte av rekrutteringsmessige årsaker at stillingene plasseres på dette nivået i OPL, noe som ikke var like aktuelt i mob-hæren.

                Kommentér


                • #76
                 Sv: Personellnytt og Beordringer bl.a. fra Statsråd

                 Opprinnelig skrevet av Niko Vis post
                 Slik jeg kjenner det fra mottak av diverse mob-tillegg til Sanbn/DIV 6 tidlig på 2000-tallet så blir ikke leger automatisk major - det er stillingen som avgjør. Så vidt jeg husker ble de fleste med bakgrunn som VAB leger kaptein etter hvert, om ikke stillingen tilsa høyere grad.
                 Jeg var en gang i et slikt mot-tillegg. Da var det én major (overlege) og en haug med løytnanter. Sykepleier/radiograf var fenrik, spesialsykepleier var løytnant, troppsjef kaptein og oversykepleier kaptein.
                 Det er bedre å ta toget med NSB enn å fly med LSD.

                 Kommentér


                 • #77
                  Sv: Personellnytt og Beordringer bl.a. fra Statsråd

                  Opprinnelig skrevet av hvlt Vis post
                  Her snakker vel [MENTION=83631]Leger som var utskrevne (hadde vært VAB-løytnant i førstegangstjenesten) befal eller vernepliktige (hadde befalsskole + blitt lege etterpå) befal mener jeg var stadig løytnanter inntil de hadde en eller to repøvelser (husker ikke om det var en eller to) hvoretter de automatisk ble kapteiner. Høyere grad enn det var ved tjenestestilling, gjerne hvor spesialisering var viktig. Men dette var altså for leger som var rederveoffiserer i mob-forsvaret, ikke ansatte leger. I HV er det vel stadig slik?
                  Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
                  Jo, men finnes det ikke vernepliktige leger på lavere nivå i organisasjonen?
                  Har tre leger i troppen min (mens det tidligere bare sto en i KOP, nå to i KOP). Alle er løytnanter - en av dem har vært der i sju år (han ble for øvrig kalt inn som sersjant, men etter litt klaging ble han straks løytnant...) I innsats er legen oversersjant.
                  Det er bedre å ta toget med NSB enn å fly med LSD.

                  Kommentér


                  • #78
                   Sv: Personellnytt og Beordringer bl.a. fra Statsråd

                   Opprinnelig skrevet av Lille Arne Vis post
                   Lege på HV-distrikt er major, slik som presten og juristene.
                   Mulig. Hos oss fungerer den ene legen i santropp også som distriktslege - løytnant. Distriktspresten kjenner jeg godt privat, og han er major. Derimot er sjef sancelle på distriktet kapteinløytnant (sykepleier), mens NK (veterinær) er løytnant.
                   Det er bedre å ta toget med NSB enn å fly med LSD.

                   Kommentér


                   • #79
                    Sv: Personellnytt og Beordringer bl.a. fra Statsråd

                    Opprinnelig skrevet av Simplex Vis post
                    I innsats er legen oversersjant.
                    Noe spesielt på grunn av lege uten befalsutdannelse, hverken befalsskole eller Sanitetsoffiserskurs? Uansett hørtes det merkelig ut. Leger hadde før FSAN som rulleførende avdeling, uansett om de var i Hær, Sjøforsvar, Luftforsvar eller HV. Nå er det muligens FPV som er det? Men uansett står vel ikke et HV-distrikt fritt til å bestemme grad for leger, det må da være en sak for FSAN.
                    Last edited by hvlt; DTG 031249A Jun 18, .
                    At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                    Kommentér


                    • #80
                     Sv: Personellnytt og Beordringer bl.a. fra Statsråd

                     Dagens info

                     Utnevning av oberst Frode Ommundsen til brigader i Hæren med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

                     Kommentér


                     • #81
                      Sv: Personellnytt og Beordringer bl.a. fra Statsråd

                      Så gøy! Det er hel ved i han der!
                      *smerte er midlertidig, ære varer evig*

                      Kommentér


                      • #82
                       Sv: Personellnytt og Beordringer bl.a. fra Statsråd

                       Opprinnelig skrevet av opshunter Vis post
                       Dagens info

                       Utnevning av oberst Frode Ommundsen til brigader i Hæren med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
                       Ifh Hærens Facebookside så skal han inn som ny stabssjef i Hærstaben.

                       https://m.facebook.com/story.php?sto...27652790640851
                       Svolten og tyst, samband fyst

                       Kommentér

                       • Trådstarter

                        #83
                        Sv: Personellnytt og Beordringer bl.a. fra Statsråd

                        Offisielt fra statsråd 30. november 2018

                        Forsvarsdepartementet

                        Utnevning av kommandør Helge Arnli til flaggkommandør i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

                        Utnevning av kommandør Bjørn-Erik Marthinsen til flaggkommandør i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

                        Utnevning av kommandør Gunnstein Bruåsdal til flaggkommandør i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

                        Utnevning av kommandør Lars Arne Aulie til flaggkommandør i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
                        Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                        Kommentér


                        • #84
                         Sv: Personellnytt og Beordringer bl.a. fra Statsråd

                         Offisielt frå statsrådet 20. desember 2018

                         Forsvarsdepartementet
                         Utnevning av oberst Ulf Dahl til brigader i Hæren med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

                         https://www.regjeringen.no/no/aktuel...018/id2623481/
                         Svolten og tyst, samband fyst

                         Kommentér


                         • #85
                          Sv: Personellnytt og Beordringer bl.a. fra Statsråd

                          Fra fredagens statsråd:
                          Utnevning av oberst Joar Eidheim til brigader i Hæren med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

                          https://www.regjeringen.no/no/aktuel...019/id2626809/
                          Det er faan meg på tide å BITRE... Bitre, bitre. bitre

                          Kommentér


                          • #86
                           Sv: Personellnytt og Beordringer bl.a. fra Statsråd

                           Litt mer detaljer hos forum.

                           ​Oberst Eidheim (52) er av regjeringen utnevnt til brigader i Hæren og beordret til stillingen som ACOS J5/JFC Brunssum fra sommeren 2019. Han startet sin karriere som fallskjermjeger og har erfaring fra alle ledernivå ved FSK. I tillegg har Eidheim tjenesteerfaring fra blant annet kavaleriet, hærens våpenskole og NATO stab. I dag innehar Eidheim stilling som seksjonssjef ved operasjonsavdelingen i Forsvarsstaben. Oberst Eidheim har gjennomført utenlandsoperasjoner i Bosnia, Kosovo samt tre kontingenter i Afghanistan.
                           https://forsvaretsforum.no/joar-eidheim
                           Svolten og tyst, samband fyst

                           Kommentér


                           • #87
                            Sv: Personellnytt og Beordringer bl.a. fra Statsråd

                            Bare for å pirke: er det regjeringen, eller Kongen (i statsråd), som utnevner flaggoffiserer? Ref sitatet i posten til 93A:.

                            Kommentér


                            • #88
                             Sv: Personellnytt og Beordringer bl.a. fra Statsråd

                             Utnevnes vel av FD og godkjennes av regjeringen gjennom kongen i statsråd?
                             Det er faan meg på tide å BITRE... Bitre, bitre. bitre

                             Kommentér


                             • #89
                              Sv: Personellnytt og Beordringer bl.a. fra Statsråd

                              Embetsmenn utnevnes av Kongen i statsråd. Før 1996 var alle offiserer fra og med oberstløytnant/kommandørkaptein embetsmenn, men da ble grensen endret til oberst/kommandør. Ca. 2006 ble det endret enda et steg opp, til brigader/flaggkommandør, men at enkelte oberster og kommandører som f.eks. skal ha lederstillinger i FD på nivå med sivile embetsmenn skal utnevnes av Kongen.

                              Det er selvfølgelig departementet som innstiller, men det er den samlede regjeringen, ved Kongens signatur, som utnevner. En embetsmann kan forresten ikke formelt si opp jobben, men må søke Kongen om avskjed i nåde.
                              At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                              Kommentér

                              • Trådstarter

                               #90
                               Sv: Personellnytt og Beordringer bl.a. fra Statsråd

                               Fra Statsråd i dag:

                               Utnevning av oberst Ivar Omsted til brigader i Hæren med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
                               Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                               Kommentér

                               Working...
                               X