Milforum

Globalt toppbanner

Collapse

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Offisielt fra Statsråd

Collapse

Annonse før emne

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts
 • Trådstarter

  Offisielt fra Statsråd

  Offisielt frå statsrådet 5. juni 2015

  (...)

  Forsvarsdepartementet
  Frabeordring av oberst Odd Inge Botillen som overadjutant fra Luftforsvaret hos Hans Majestet Kongen fra 31. august 2015.

  Beordring av oberst Halvor Johansen som overadjutant fra Hæren hos Hans Majestet Kongen med virkning fra 1. september 2015, for en periode på tre år.

  Beordring av major Kristian Buvarp som adjutant fra Luftforsvaret hos Hans Majestet Kongen med virkning fra 1. september 2015, for en periode på tre år.

  Frabeordring av orlogskaptein Joakim Traavik Opsahl-Sværen som adjutant fra Sjøforsvaret hos Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen fra 31. august 2015.

  Beordring av kapteinløytnant Odd Martin Røed som adjutant fra Sjøforsvaret hos Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen med virkning fra 1. september 2015, for en periode på tre år.
  Last edited by Rittmester; DTG 221320 Aug 19, . Begrunnelse: Mer dekkende trådtittel
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.
  Lignende tråder

 • #2
  Sv: Personellnytt og Beordringer i fra Statsråd

  Kopierte innlegget inn i ny tråd og foreslår at vi følger opp dette inkludert andre relevante nyheter fra Statsråd.
  Offisielt frå statsråd

  Når regjeringa tek avgjerder som samla kollegium, skjer det som statsrådet under leiing av kongen. Møta til statsrådet blir til vanleg haldne på Slottet kvar fredag. I publikasjonen «Offisielt frå statsråd» står ein kort omtale av avgjerdene. Nokre avgjerder er «unntatt offentlegheit», altså ikkje til offentleg innsyn, og er dermed ikkje med i denne publikasjonen.


  Link til Offisielt fra Statsråd.

  ---

  Noen tidligere beordringer relatert til Forsvaret:


  Offisielt frå statsrådet 29. mai 2015
  I statsrådet i dag vart Kjerstin Askholt åremålsbeskikka som sysselmann på Svalbard for tre år.

  Forsvarsdepartementet
  Kommandør Hans Christian Helseth utnevnes til flaggkommandør i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

  Justis- og beredskapsdepartementet
  Konstituert avdelingsdirektør Snorre Sæther utnevnes til avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.


  Fagdirektør Martin Kjellsen utnevnes til avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.


  Ekspedisjonssjef Kjerstin Askholt åremålsbeskikkes som sysselmann på Svalbard for tre år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. Justis- og beredskapsdepartementet gis fullmakt til å forlenge åremålsbeskikkelsen med inntil tre år.


  Offisielt fra statsråd 22. mai 2015

  I statsråd i dag ble generalløytnant Morten Haga Lunde beordret til tjeneste som sjef for Etterretningstjenesten. Haga Lunde tiltrer fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

  Forsvarsdepartementet
  Beordring av generalløytnant Morten Haga Lunde som sjef for Etterretningstjenesten med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.


  Offisielt frå statsrådet 24. april 2015

  Forsvarsdepartementet
  Prop. 111 LS (2014-2015)
  Ordningen for militært tilsatte og endringer i forsvarspersonelloven m.m. (militærordningen)
  Pressemelding:

  Vil innføre egen karrierevei for spesialistene i Forsvaret
  Pressemelding | Dato: 24.04.2015
  -Vi ønsker å styrke Forsvarets operative evne og holde på dyktige ansatte. Dagens ordninger dekker ikke Forsvarets behov for erfaring, kontinuitet og spesialisert kompetanse. Regjeringen foreslår derfor å endre dagens personellordning, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

  Prop. 113 S (2014-2015)
  Investeringar i Forsvaret
  (Pressemelding)
  Nye investeringer i Forsvaret
  Pressemelding | Dato: 24.04.2015
  Regjeringen fremmer i dag forslag om viktige investeringer i Forsvaret. -Med disse forslagene prioriterer regjeringen viktige investeringer til Hæren. Samtidig tar vi Ørland viktige skritt videre som hovedbase for Norges fremtidige kampfly, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

  Offisielt fra statsråd 17. april 2015

  Samferdselsdepartementet
  Prop. 107 L (2014-2015)
  Endringer i jernbaneloven
  (sikring mot tilsiktede uønskede handlinger)
  (Pressemelding)

  Justis- og beredskapsdepartementet
  Prop. 94 L (2014-2015)
  Endringer i politiregisterloven mv. (politiattesthjemler – tilpasninger til ny straffelov)

  Prop. 101 S (2014-2015)
  Endringer i statsbudsjettet 2015 under Justis- og beredskapsdepartementet (redusert kostnadsramme for anskaffelse av nye redningshelikoptre mv.)

  2. Sanksjoner og ikrafttredelser
  Justis- og beredskapsdepartementet
  Sanksjon av Stortingets vedtak 24. mars 2015 til lov om endringer i utlendingsloven (bortvisning på grunn av straff i utlandet)
  Lovvedtak 46 (2014-2015). Lov nr. 18.
  Loven trer i kraft 1. mai 2015.

  5. Klagesaker mv.
  Utenriksdepartementet, utenrikssaker
  Klage fra Bike for Peace over Utenriksdepartementets vedtak 30. juni 2014 om å avslå søknad om støtte under ordningen «Utvikling og nedrustning» tas ikke til følge.

  6. Utnevnelser mv.
  Utenriksdepartementet, utenrikssaker
  Fagdirektør Ingrid Schulerud utnevnes til ambassadør i Brussel, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.
  Avdelingsdirektør Sten Arne Rosnes utnevnes til ambassadør i Kairo, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

  7. Andre saker
  Utenriksdepartementet, utenrikssaker
  Inngåelse av en avtale mellom Norge og Sveits om tollsikkerhetstiltak.


  Offisielt fra statsråd 17. april 2015

  Forsvarsdepartementet
  Prop. 86 L (2014-2015)
  Midlertidig lov om beskyttelse av og kontroll med geografisk informasjon av hensyn til rikets sikkerhet.

  Justis- og beredskapsdepartementet
  Prop. 92 LS (2014-2015)
  Endringer i straffegjennomføringsloven
  (straffegjennomføring i annen stat), samtykke til inngåelse av avtale med Nederland av 2. mars 2015 om bruken av et fengsel i Nederland og endringer i statsbudsjettet 2015.

  4. Delegasjon av myndigheit
  Forsvarsdepartementet

  Forsvarsdepartementet delegeres myndighet til å foreta nødvendige endringer i BFF med mindre det fører til prinsipielle endringer i Nasjonalt beredskapssystem.
  (Sjå pkt. 6 Andre saker)

  Justis- og beredskapsdepartementet

  Departementene og Statsministerens kontor delegeres myndighet til å foreta nødvendige endringer og oppdateringer i beredskapstiltakene i kapittel 3 i SBS innenfor sine ansvarsområder, med mindre endringene er prinsipielle.
  Justis- og beredskapsdepartementet delegeres myndighet til å videreutvikle, oppdatere og gjøre endringer i øvrige kapitler i SBS, med mindre endringene er prinsipielle.
  (Sjå pkt. 6 Andre saker).

  6. Andre saker
  Forsvarsdepartementet

  Fastsetting av tjenesteordning for feltprester.
  Tildeling av St. Olavsmedaljen med ekegren til løytnant Amund Berg for på fremragende måte å ha utvist tapperhet og ledelse under kamp i internasjonale operasjoner i Bosnia i 1994.
  (Pressemelding)

  Tildeling av Krigsmedaljen til sersjant Halvor Hammerstad for på særlig måte å ha utvist ledelse og mot under kamp i internasjonale operasjoner i Afghanistan i 2010.
  (Pressemelding)

  Tildeling av Krigsmedaljen til kommandørkaptein Ronny Kristoffersen for på særlig måte å ha utvist ledelse og personlig tapperhet under kamp i internasjonale operasjoner i Afghanistan i 2007.
  (Pressemelding)

  Fastsetting av beredskapssystem for forsvarssektoren (BFF 2015).
  Oppheving av Kongelig resolusjon av 29. april 2005.
  (Sjå pkt. 4 Delegasjon av myndigheit).
  Fastsetting av nytt beslutningsnivå for beredskapstiltak i Beredskapssystem for forsvarssektoren.

  Justis- og beredskapsdepartementet
  Fastsetting av sivilt beredskapssystem (SBS).
  Oppheving av Kongelig resolusjon av 29. april 2005 om fastsettelse av Sivilt beredskapssystem.
  (Sjå pkt. 4 Delegasjon av myndigheit).


  Offisielt fra statsråd 20. mars 2015

  4. Delegasjon av myndigheit
  Justis- og beredskapsdepartementet
  Delegering av Kongens myndighet etter forskrift om lokalstyrevalg i Longyearbyen § 13-1 til Justis- og beredskapsdepartementet. Delegeringen gir ikke adgang til å fastsette avvik fra grunnleggende bestemmelser i forskriften.
  (Sjå også pkt. 6 Andre saker).

  Justis- og beredskapsdepartementet
  Det gis samtykke til forsøk med nedsatt stemmerettsalder til 16 år ved lokalstyrevalget i 2015.
  (Sjå også pkt. 4 Delegasjon av myndigheit)

  Kommentér


  • #3
   Sv: Offisielt frå statsrådet 5. juni 2015

   Morten Haga Lunde til Etterretningstjenesten? Er det bare meg, eller er det å gå bakover karriere messig?

   Registrere forøvrig at tjenesten ble ledet av en oberst frem til 1979, og generalmajor frem til 2009. Generalløytnant siden det.


   Sent from my iPhone using Tapatalk
   TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

   Kommentér


   • #4
    Sv: Personellnytt og Beordringer i fra Statsråd

    Mere sidelengs enn bakover. Historisk sett et blindt sidespor også. Gradsnivået ble justert opp da Grandhagen ble dyttet sidelengs fra FD/FST i stedet for opp til Forsvarssjef. Det er ikke så mange stoler igjen i stolleken for generalløytnanter og viseadmiraler.
    "You may not be interested in war, but war is interested in you." -Michael Walzer

    Kommentér


    • #5
     Sv: Personellnytt og Beordringer i fra Statsråd

     Jeg synes egentlig det er litt rart at E-tjenesten nå er tillagt høyere "rang" i Forsvaret enn andre hovedavdelinger. Ellers er det vel bare sjef FOH, sjef FST og sjef Norges militærmisjon i Brussel, samt eventuelt nordmenn med sjefsjobber på det nivået i NATO, som er generalløytnant eller viseadmiral.
     At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

     Kommentér


     • #6
      Sv: Personellnytt og Beordringer i fra Statsråd

      Opprinnelig skrevet av aquila Vis post
      Morten Haga Lunde til Etterretningstjenesten? Er det bare meg, eller er det å gå bakover karriere messig?


      Registrere forøvrig at tjenesten ble ledet av en oberst frem til 1979, og generalmajor frem til 2009. Generalløytnant siden det.


      Sent from my iPhone using Tapatalk
      Oppfatter det overhode ikke som et steg tilbake men mer sidelengs rent gradsmessig og opprettholdelse av "makt"/gradsforhold for hans del, og et steg frem hva gjelder interessant stilling (my view). Er ikke mange alternativer med generalløytnantsstillinger (altså en grad over GIL/GIS/GIHV/FSAN og en rekke andre). Med dette fortsetter han som medlem i Forsvarssjefens Ledergruppe og er midt in-the-hot-spot i en liten og eksklusiv generalløytnant klubb. Rykter på gata sier det også var kvinnelige søkere inne i bildet som sjef-E. Å lede Etterretningstjenesten tror jeg står svært høyt på lista for våre militære ledere, og personlig tror jeg dette må være en av de mest spennende, interessante og utfordrende stillingene man kan bekle. Med sine 55 år ved tiltredelse av stillingen, er det mye som taler for at dette blir hans siste post i tjeneste for Kongeriket før oppnådd pensjonsalder med mindre det skjer endringer i andre stillinger i ledergruppa. Historisk sett siden 2. verdenskrig, har Sjef-E i snitt stått i stillingen i 5,5 år.

      Alternativene? Forsvarssjef er "blokkert" av hans jevnaldrende kollega Bruun-Hanssen som etter alle solemerker vil stå i stillingen frem til nådd pensjonsalder juli 2020. Sjef Forsvarsstaben generalløytnant Gustavson, tiltrådte stillingen i sensommeren 2010. Han når pensjonsalder ca fire år, så her kan det jo potensielt bli et bytte om ikke lenge med mindre han står i stillingen til pensjonsalder. Generalløytnant Mood leder Militærmisjonen i Brussel, som han tiltrådte i fjor, og med sine 56 år antatt står stillingen ut til pensjonsalder ca 3,5 år til?

      Litt avsporing men dog, i gradsnivå under Lunde, og dermed degradering for hans del med mindre man justerer grad slik man jo har gjort tidligere, finner vi bl.a. generalmajor Rygg/GIL fra 11.april i fjor. Han er ett år eldre enn Lunde, og vil sannsynligvis stå i stillingen til nådd pensjonsalder i 2019. Sjef Cyberforsvaret, generalmajor Pedersen, tiltrådte sin stilling i 2013 og står sikkert med sine 56 år i stillingen i ca fire år til når han når pensjonsalder. Lundes tidligere kollega i FOH, nå sjef Spesialstyrkene, kontreadmiral Holte, tiltrådte stillingen sin i fjor, og med sine snart 58 år, blir den jobben ledig antatt høsten 2017 (brigader Kristoffersen 45 år ligger jo særdeles godt ann til denne jobben som påtroppende NK til Holte, og mange spår han helt til topps som FSJ). GIH, generalmajor Jakobsen (54) tiltrådte stillingen våren 2013. Gitt hans alder kan det jo tenkes at han flytter på seg før pensjonstilværelsen kommer. Sjef Forsvarets Høgskole, kontreadmiral Dedichen (51) mangler etter mitt skjønn noe på det operative som kanskje begrenser mulighetene hennes ved neste korsvei.

      Kommentér

      • Trådstarter

       #7
       Sv: Personellnytt og Beordringer i fra Statsråd

       Enig med MiniMe. Å være sjef for et lands hemmelige tjenester (tenk MI6, CIA og SVR) er på ingen måte noe karrieremessig sidespor. Hans råd om vårt forhold til fremmede makter går direkte til beslutningstagere som statsminister og utenriksminister, og han har sånn sett stor frihet i forhold til FSJ. Selv om denne er firestjerners og overordnet til sjef E, har makten til FSJ blitt vingeklippet de siste årene, til fordel for de sivile byråkratene i FD. Hadde jeg vært i posisjon hadde jeg helt klart valgt sjefsstillingen i E fremfor det meste annet.
       Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

       Kommentér


       • #8
        Sv: Personellnytt og Beordringer i fra Statsråd

        Opprinnelig skrevet av MiniMe Vis post
        Sjef Forsvarets Høgskole, kontreadmiral Dedichen (51) mangler etter mitt skjønn noe på det operative som kanskje begrenser mulighetene hennes ved neste korsvei.
        Mtp rabalderet som har vært rundt hennes opprykk tidligere er jeg spent på hvordan evt videre militært opprykk skal håndteres. Selv dersom hun skulle klare å virkelig være den beste kvalifiserte kandidaten trengs det knapt så mye som en sms fra listens mannlige nr 2 for å få media til å gå all-in. Aner jeg noen rolige år som spesialrådgiver og tidlig pensjon?
        meh

        Kommentér


        • #9
         Sv: Personellnytt og Beordringer i fra Statsråd

         Offisielt frå statsrådet 12. juni 2015

         Offisielt frå Statsråd | Dato: 12.06.2015

         I statsråd i dag vart det mellom anna lagt fram ei melding til Stortinget om norske interesser og politikk i Antarktis. Det vart óg lagt fram ei melding om norske interesser og politikk for Bouvetøya.


         1. Proposisjonar og meldingar

         Utanriksdepartementet, utanrikssaker
         Meld. St. 32 (2014-2015)
         Norske interesser og politikk i Antarktis
         (Pressemelding)

         Regjeringen legger frem melding til Stortinget om Antarktis

         Pressemelding | Dato: 12.06.2015

         - Norge har en lang historie som polarnasjon i sør. Det er i dag økende internasjonal interesse for Antarktis, med både flere aktører og et større mangfold av aktiviteter enn tidligere. Som kravshaver og som en av de tolv opprinnelige partene i Antarktistraktaten, skal Norge være en aktiv og relevant aktør i Antarktis, sier utenriksminister Børge Brende.

         For første gang legger en norsk regjering fram en melding til Stortinget som gir en samlet framstilling av norske interesser og norsk politikk i Antarktis. Hovedlinjen i norsk antarktispolitikk bygger på en bevisst holdning om norske suverenitetskrav, kombinert med innsats for at det internasjonale samarbeidet under Antarktistraktatsystemet skal være velfungerende og solid. Meldingen varsler ikke endringer eller brudd med den politikken som har vært ført tidligere.
         - Vår antarktispolitikk handler om å ivareta norske interesser knyttet til et mangfold av aktiviteter i et stort og viktig geografisk område. Norge har vært sentral i utviklingen av traktatsystemet i Antarktis, og har spilt en viktig rolle i utviklingen av regionale forvaltningsmekanismer og –organisasjoner. Et overordnet mål for norsk antarktispolitikk er å sikre at de unike natur- og miljøverdiene tas vare på, sier utenriksministeren.
         Regjeringen trekker fram følgende sentrale områder i norsk antarktispolitikk:
         • En gjenkjennbar og kunnskapsbasert politikk i nord og syd
         • Norges rolle i samarbeidet under Antarktistraktatsystemet
         • Norges særinteresser som kravshaver
         • Bevaring av Antarktis som et verneområde, viet fred og vitenskap
         • Norge som ansvarlig forvalter av ressursene i havet
         • Norge som ansvarlig næringsaktør i sør
         • Antarktis som en del av både innenriks- og utenrikspolitikken

         Meldingen omhandler de norske bilandene som ligger under Antarktistraktatens virkeområde, Dronning Maud Land og Peter I øy. Bouvetøya ligger utenfor Antarktistraktatens virkeområde og er ubestridt norsk. Regjeringen legger derfor samtidig fram en egen melding som omhandler politikk og interesser for Bouvetøya.


         https://www.regjeringen.no/nb/aktuel...tis/id2416737/         Meld. St. 32 (2014–2015)

         Norske interesser og politikk i Antarktis

         Utenriksdepartementet


         Neste

         1 Innleiing

         Norsk antarktispolitikk har vore tufta på å halde fast ved norske suverenitetskrav og å føre vidare det internasjonale samarbeidet for fredeleg utvikling i Antarktis. Denne politikken har lege fast i mange år. Det har likevel ikkje vore gjort nokon heilskapleg gjennomgang av norsk politikk i Antarktis tidlegare, og det har såleis ikkje vore lagt fram noka melding eller anna samla framstilling som legg rammene for norsk antarktispolitikk. I tråd med ei aukande interesse for og auka aktivitet i Antarktis, både frå norske aktørar og aktørar frå andre land, har regjeringa funne at det trengst ei samla framstilling av utviklinga i Antarktis og norske interesser. Siktemålet med meldinga er å forklare hovudomsyna bak den norske antarktispolitikken og korleis han skal vere i tida framover         Figur 1.1 Kart over Antarktis.
         Kjelde: Norsk Polarinstitutt.
         Bakgrunn

         Norge har lange tradisjonar som polarnasjon, både i nord og sør. Dei lange linjene i norsk antarktishistorie fortel om oppdagartrong, vitelyst, næringsinteresser og politisk engasjement frå 1890-talet og fram til i dag. Samstundes er norsk antarktishistorie ikkje berre ei historie om Norge i Antarktis. Antarktishistoria fortel òg om Norge som ein sentral aktør i utviklinga av det internasjonale regimet for samarbeid i Antarktis.

         Les hele dokumentet her:
         https://www.regjeringen.no/nb/dokume...DDEPIS&ch=1&q=         5. Klagesaker m.m.

         Utanriksdepartementet, utanrikssaker
         Klage fra advokat Sveinung O. Flaaten på vegne av Austre Adventfjord AS over Utenriksdepartementets avgjørelse 19. desember 2014 om delvis avslag på begjæring om innsyn i innstillingene nr. 1 og nr. 3 fra Koordineringsutvalget for Svalbardsaker. Klagen tas ikke til følge.


         6. Utnemningar m.m.

         Utanriksdepartementet, utanrikssaker
         Ambassadør Nils Ragnar Kamsvåg utnevnes til ambassadør i New Delhi med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.


         Ministerråd Lene Natasha Lind utnevnes til ambassadør i Beirut med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksepartementet bestemmer.
         Prosjektleder Nils Haugstveit utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
         Ytringsfrihet, informasjonsfrihet og trykkefrihet er grunnelementer i et demokrati. En fri, uavhengig presse er blant de viktigste institusjoner i demokratiske samfunn.

         Kommentér


         • #10
          Sv: Personellnytt og Beordringer i fra Statsråd

          Ingen utnevnelser fra FD. Her er andre mulig interessante punker:

          1. Proposisjoner og meldinger


          Utenriksdepartementet, utenrikssaker

          Meld. St. 36 (2014-2015)
          Noregs deltaking i den 69. ordinære generalforsamlinga i Dei sameinte nasjonane (FN)
          Meld. St. 37 (2014-2015)
          Globale sikkerhetsutfordringer i utenrikspolitikken
          Terrorisme, organisert kriminalitet, piratvirksomhet og sikkerhetsutfordringer i det digitale rom

          Justis- og beredskapsdepartementet
          Prop. 143 L (2014-2015)
          Endringer i barnebortføringsloven, barnevernloven, straffeloven 2005 og rettshjelploven (internasjonal barnebortføring).
          (Pressemelding)

          Prop. 145 L (2014-2015)
          Endringer i utlendingsloven (som følge av endrede strafferammer i straffeloven 2005 m.m.).

          7. Utnevnelser m.v.
          Utenriksdepartementet, utenrikssaker
          President i EFTA Surveillance Authority Oda Helen Sletnes utnevnes til ambassadør ved EU-delegasjonen, Brüssel, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

          Ambassadør i Aten, Jørn Eugene Gjelstad, utnevnes tillike til ambassadør i Nicosia, Kypros.

          8. Andre saker
          Justis- og beredskapsdepartementet
          Avtale av 2. mars 2015 med Nederland om bruken av et fengsel i Nederland inngås.
          (Se pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)
          Anmodning om Kongens samtykke etter tvisteloven § 22-1 annet ledd til at Innstilling nr. 1 og nr. 3 fra Koordineringsutvalget for svalbardsaker i sin helhet føres som bevis i sak mellom Austre Adventfjord AS som saksøker og Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS og staten v/Nærings- og fiskeridepartementet som saksøkt avslås.

          Organisasjonsplan for redningstjenesten fastsettes.
          Organisasjonsplanen trer i kraft 2. november 2015. Samtidig oppheves kgl. res. 4. juli 1980 nr. 4985 – Organisasjonsplan for redningstjenesten i Norge og kgl. res. 13. september 2013 nr. 1102 – Instruks for redningstjenesten.
          Instruks for fylkesmannens og Sysselmannen på Svalbards arbeid med samfunnssikkerhet, beredskap og krisehåndtering fastsettes. Fra samme tidspunkt oppheves kgl. res. 12. desember 1997 – Retningslinjer for regionalt samordningsansvar ved kriser og katastrofer i fred, og kgl. res. 8. april 2008 – Instruks for samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet til fylkesmannen og Sysselmannen på Svalbard.
          Instruksen trer i kraft straks.

          Kilde:
          https://www.regjeringen.no/no/aktuel...615/id2423947/
          Ytringsfrihet, informasjonsfrihet og trykkefrihet er grunnelementer i et demokrati. En fri, uavhengig presse er blant de viktigste institusjoner i demokratiske samfunn.

          Kommentér


          • #11
           Sv: Personellnytt og Beordringer i fra Statsråd

           Oberst Ole-Asbjørn Fauske, som for tiden er nestkommanderende ved Nato sitt hovedkvarter i Sarajevo og samtidig Chief Nato Advisory Team, tiltrer med virkning fra 1. august som sjef Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon (Fakt).

           Kilde:
           Luftmilitært Samfund på Facebook.
           Odd objects attract fire. You are odd.

           Kommentér


           • #12
            Sv: Personellnytt og Beordringer i fra Statsråd

            Det gratuleres til @ofauske herifra

            Om Oberst Fauske på Wikipedia:
            https://no.wikipedia.org/wiki/Ole-Asbj%C3%B8rn_Fauske


            Bilde hentet her: JFC NAPLES - Allied Joint Force Command Naples | Deputy Commander

            Fakta om Fakt:
            Forsvaret.no:
            Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon (FAKT)

            Avdelinga​ samlar Forsvarets komman​dantskap, museum, Forsvarets musikk og Forsvarets veteransenter under ei, felles leiing.

            Avdelinga brukar kulturelle verkemiddel for å formidle tradisjon og historie. Sju museum, åtte kommandantar og fem musikkorps utgjer til saman den kulturelle satsinga i Forsvaret. I tillegg er Forsvarets veteransenter på Bæreia eit tilbod for rekreasjon og samhald blant veteranar. Kultur- og tradisjonsavdelinga har òg driftsansvaret for dei regionale støttefunksjonane som ligg i Oslo.

            Link:
            https://forsvaret.no/fakta/organisas...dre-avdelinger


            Wikipedia:
            Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon
            Fra Wikipedia, den frie encyklopedi


            Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon (FAKT) er en sammenslutning av det norske Forsvarets åtte kommandantskap, syv museer og fem musikkorps. Avdelingen har som målsetning å være en frontfigur for militær profesjonskultur og bygge kunnskap, interesse og gode relasjoner mellom Forsvaret og samfunnet.

            Sjefen for FAKT er også kommandantAkershus festning.

            Kilde:
            https://no.wikipedia.org/wiki/Forsva...r_og_tradisjon
            Regjeringen
            Åpnet Forsvarets avdeling for for kultur og tradisjon

            Tale/artikkel | Dato: 14.10.2008


            - Jeg er sikker på at FAKT vil bli den enheten som Forsvaret trenger for å videreføre sin stolte tradisjon som kulturbærer, sa statssekretær Espen Barth Eide under åpningen av Forsvarets avdeling for for kultur og tradisjon (FAKT).

            Kjære forsvarssjef, kommandant, forsvarsvenner- og kulturvenner,

            Ved åpningen av ”Sommeren på Akershus” tidligere i år snakket forsvarsministeren om vår visjon om å se ”Borgen på Akerneset” fremstå som en av landets viktigste kulturarenaer.

            Nå fire måneder senere er jeg stolt av å kunne vise til at en milepæl på veien mot å nå dette målet er nådd; presentasjonen av Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon, heretter kjent som FAKT.

            I avdelingen inngår Forsvarets musikk, kommandantskapene ved de nasjonale festningsverkene og Forsvarsmuseet. Disse er alle viktige deler av vår kulturhistoriske virksomhet og med på å styrke Forsvarets identitet og synliggjøre Forsvarets rolle i hele vårt vidstrakte land.
            T’en i forkortelsen FAKT står for tradisjon. Et flott ord. Fra det latinske trans, over, og dare, gi. Betydningen er altså i sin rene form at noen gir noe over til en annen.

            Ved å passe på og verne om det som tidligere generasjoner har gitt oss, tar vi vår del av ansvaret for å videreføre Forsvarets rike tradisjoner og den militære kulturarven. Dette gjør vi ved å fokusere på de tre elementene som inngår i FAKT: Musikk, festningsverk og museum.
            Vi viderefører satsningen på militærmusikken, og her på Akershus spiller Forsvarets stabsmusikk videre i nye og tidsriktige lokaler i et ærverdig og gammelt bygg. Dette er et symbol på hvordan Forsvarets musikk de siste årene er løftet opp og frem. Denne regjeringen har økt bevilgningene til Forsvarsmusikken hvert år siden vi tiltrådte.

            Forsvarsmusikken er løftet ikke minst fordi de spiller en formidabel rolle som kulturformidler og som en viktig representant for Forsvaret vårt overfor samfunnet for øvrig.

            I en tid hvor Forsvaret får færre og ikke flere adresser, er Forsvarsmusikkens rolle som et ansikt utad stadig viktigere. Disse tradisjonsrike korpsene har bred kompetanse og er en stor ressurs for Forsvaret og har stor betydning for det lokale kulturlivet. Ikke minst ved at mange av musikerne i Forsvarsmusikken gjør en formidabel innsats for barn og unge på musikkskoler og i musikkorps rundt omkring i landet.
            Festningsverkene har en unik historie – de har satt et tydelig avtrykk i sine lokalsamfunn samtidig som de er en viktig del av den nasjonale kulturarven. Departementet og Forsvaret tar på alvor vårt ansvar for å bære denne arven videre. Det er derfor Regjeringen sørger for mer ressurser til å holde våre mangeartede festningsverk ved like slik at de kan fremstå på en verdig måte – også for kommende generasjoner.
            Tradisjonen skal binde sammen det gamle og det nye for å skape en historisk kontinuitet.

            For å klare denne oppgaven trenger tradisjonen ikke bare dedikerte mennesker, men et hjem. Et hus. Et museum. Forsvarsmuseet.

            Vi har store vyer for Forsvarsmuseet. I det nettopp fremlagte statsbudsjettet sier vi at museet skal ta vare på den militære kulturarven ”gjennom faglig, museal og informativ virksomhet”. Derfor inngår museet i FAKT, og derfor skal vi jobbe for at museumsvirksomheten knyttes til Forsvarets behov, og at den er i kontinuerlig utvikling. Det siste er ikke minst viktig. For å omskrive Winston Churchills utsagn om kunst:


            ”En virksomhet uten tradisjon er som en saueflokk uten hyrde. Uten fornyelse er den død.”
            Jeg er sikker på at FAKT vil bli den enheten som Forsvaret trenger for å videreføre sin stolte tradisjon som kulturbærer.
            Jeg er stolt av hva vi allerede har fått til, og jeg gleder meg til å se resultatene av det arbeidet som ligger foran oss. Jeg ønsker dere i FAKT lykke til videre i det viktige arbeidet som ligger foran dere.

            Kilde:
            https://www.regjeringen.no/no/aktuel...ltur/id532231/
            Ytringsfrihet, informasjonsfrihet og trykkefrihet er grunnelementer i et demokrati. En fri, uavhengig presse er blant de viktigste institusjoner i demokratiske samfunn.

            Kommentér


            • #13
             Sv: Personellnytt og Beordringer bl.a. fra Statsråd

             Hvor langt forvarsel får man ved slike stillingsbytter?
             Regner med det er forskjellig avhengig av om en må flytte, og i så tilfelle hvor langt?
             Odd objects attract fire. You are odd.

             Kommentér

             • Trådstarter

              #14
              Sv: Personellnytt og Beordringer bl.a. fra Statsråd

              Offisielt frå statsrådet 7. august 2015:
              (...)
              Forsvarsdepartementet
              Sanksjon av Stortingets vedtak 15. juni 2015 til lov om endringer i forvarspersonelloven m.m.
              Lovvedtak 108 (2014-2015) Lov nr. 82
              Loven trer i kraft 1. januar 2016.

              Sanksjon av Stortingets vedtak 15. juni 2015 til midlertidig lov om beskyttelse av og kontroll med geografisk informasjon av hensyn til rikets sikkerhet.
              Lovvedtak 107 (2014-2015) Lov nr. 83
              Loven trer i kraft 1. oktober 2015.
              Førstnevnte er altså den nye militære ordningen, som har et eget subforum her på milforum.
              Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

              Kommentér

              • Trådstarter

               #15
               Sv: Personellnytt og Beordringer bl.a. fra Statsråd

               Offisielt fra statsråd 18. desember 2015


               Forsvarsdepartementet


               Utnevning av oberst Dag Søberg til brigader i Hæren med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

               Utnevning av kommandør Rune Fromreide Sommer til flaggkommandør i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.               https://www.regjeringen.no/no/aktuel...015/id2468354/
               Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

               Kommentér


               • #16
                Sv: Personellnytt og Beordringer bl.a. fra Statsråd

                Ikke direkte stillingsrelatert, men indirekte på et vis:

                Offisielt frå statsrådet 22. januar 2016

                Forsvarsdepartementet
                Fullmakt til deltakelse med nytt norsk bidrag i FN-operasjonen MINUSMA til gjennomføring av FNs sikkerhetsrådsresolusjon 2277 (2015).


                Tråd om MINUSMA.

                Kommentér


                • #17
                 Personellnytt og Beordringer bl.a. fra Statsråd

                 6. Utnemningar m.m.

                 Forsvarsdepartementet
                 Utnevning av oberst Tonje Skinnarland til brigader i Luftforsvaret, med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

                 (Fra Statsråd 20.juni 2014:
                 Oberst Tonje Skinnarland beordres som overadjutant fra Luftforsvaret hos Hans Majestet Kongen med virkning fra 1. september 2014, for en periode på tre år.)

                 7. Andre saker

                 Justis- og beredskapsdepartementet
                 Instruks for sysselmannen på Svalbard fastsatt ved kongelig resolusjon 20. april 1979, oppheves.                 https://www.regjeringen.no/no/aktuel...016/id2477962/
                 Ytringsfrihet, informasjonsfrihet og trykkefrihet er grunnelementer i et demokrati. En fri, uavhengig presse er blant de viktigste institusjoner i demokratiske samfunn.

                 Kommentér


                 • #18
                  Sv: Personellnytt og Beordringer bl.a. fra Statsråd

                  Offisielt fra statsråd 11. mars 2016

                  Statsråd ble holdt på Oslo slott 11. mars 2016. Følgende vedtak offentliggjøres:

                  Forsvarsdepartementet
                  Utnevning av kontreadmiral Ketil Olsen til viseadmiral i Sjøforsvaret, med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

                  Nyhetssak: Ny sjef for Militærmisjonen i Brussel.

                  Kontreadmiral Ketil Olsen ble i statsråd i dag utnevnt til viseadmiral og beordret til jobben som sjef for Militærmisjonen i Brussel (MMB) og som norsk militær representant til Militærkomiteen i NATO.
                  Kontreadmiral Olsen har bred erfaring både fra operativ virksomhet og stabstjeneste i Sjøforsvaret og fellesmiljøet. Han har betydelig internasjonal erfaring både fra internasjonale operasjoner og fra 6 års tjeneste i NATOs kommandostruktur. I perioden 2004 – 2007 var han Branch Head, Defense Planning i Allied Command Transformation, Staff Element Europe. I løpet av denne perioden, fra desember 2004 – mars 2005, var han også beordret som Chief J5 til NATO Training Mission i Irak. I perioden 2007 – 2008 var han seksjonsleder i Forsvarsdepartementet, avdeling for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging. Han var deretter stabssjef i Heimevernsstaben i perioden 2008 – 2012.
                  Click image for larger version

Name:	ketil-olsen.png
Views:	1
Size:	559,7 KB
ID:	865781
                  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                  Kommentér


                  • #19
                   Sv: Personellnytt og Beordringer bl.a. fra Statsråd

                   Mon tro hva Mood skal gjøre nå?
                   Odd objects attract fire. You are odd.

                   Kommentér


                   • #20
                    Sv: Personellnytt og Beordringer bl.a. fra Statsråd

                    Opprinnelig skrevet av Znuddel Vis post
                    Mon tro hva Mood skal gjøre nå?
                    Han fylte 57 i desember, og aldersgrensen for offiserer er 60, med mulighet til å gå av (jeg tror med tilnærmet full pensjon) når man er 57. Det er ikke helt uvanlig at høyere offiserer som er nær aldersgrensen "stilles til disposisjon for Forsvarssjefen", for å foreta spesielle utredningsoppgaver el.l. Han virker som en svært vital person med mange aktive år foran seg, så det er mulig han går av nå for å kunne rekke en sivil karriere i næringsliv (konsulentselskap innen ledelse f.eks.) eller en offentlig etat, eventuelt som generalsekretær i en humanitær organisasjon eller en frivillig organisasjon med forsvarstilknytning, som NROF, DFS, Folk og Forsvar el.l. Slike ting har i hvert fall vært typisk for mange i tilsvarende situasjoner tidligere.
                    At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                    Kommentér


                    • #21
                     Sv: Personellnytt og Beordringer bl.a. fra Statsråd

                     Mood som generalsekretær for Flykningrådet eller Røde Kors hadde vært supert i disse tider. Han har også en bakgrunn i Syria og Midt-Østen generelt som kunne vært brukt i fredsforhandlingene, feks i en visegeneralsekretær/spesialutsending rolle.
                     "Gjør Ret, Frygt Intet"

                     Kommentér


                     • #22
                      Sv: Personellnytt og Beordringer bl.a. fra Statsråd

                      Han kan få lov til å starte en flott ny tradisjon med forhenværende generaler som Forsvarsminister.
                      Tar du praten fra en trønder, sitter du ikke igjen med annet enn høy intelligens og et ulastelig utseende.

                      Kommentér


                      • #23
                       Sv: Personellnytt og Beordringer bl.a. fra Statsråd

                       Brigader Tonje Skinnarland ble fredag 1. april tilsatt som ny stabssjef i Luftforsvaret, og ble dermed den første kvinnelige brigaderen i Luftforsvarets historie.

                       https://forsvaret.no/aktuelt/ny-stab...rsvaret-videre
                       Odd objects attract fire. You are odd.

                       Kommentér

                       • Trådstarter

                        #24
                        Sv: Personellnytt og Beordringer bl.a. fra Statsråd

                        Offisielt frå statsrådet 22. april 2016:

                        Forsvarsdepartementet
                        Utnevning av oberst Ingrid Margrete Gjerde til brigader i Hæren, med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
                        Det gratuleres! Den nye stabssjefen i Hæren sitter nå som sjef for Krigsskolen.
                        Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                        Kommentér


                        • #25
                         Sv: Personellnytt og Beordringer bl.a. fra Statsråd

                         Flink dame. Jobbet med henne som fersk løytnant ut av Krigsskolen i BN3 i 1992-1993.
                         [I]"The shitter was full" - Eddie[/I]

                         Kommentér


                         • #26
                          Sv: Personellnytt og Beordringer bl.a. fra Statsråd

                          Hans Kristian Aasen blir tildelt en av landets høyeste dekorasjoner for sin innsats i Afghanistan.

                          http://www.tronderbladet.no/nyheter/...g-12660657.ece

                          Kommentér


                          • #27
                           Sv: Personellnytt og Beordringer bl.a. fra Statsråd

                           Tidligere sjef for E-tjenesten
                           generalløytnant Kjell Grandhagen ble i dag utnevnt til Kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.                           http://www.kongehuset.no/nyhet.html?...8156&sek=26939

                           http://www.rbnett.no/ntb/innenriks/2...n-13445872.ece

                           Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
                           Svolten og tyst, samband fyst

                           Kommentér

                           • Trådstarter

                            #28
                            Sv: Personellnytt og Beordringer bl.a. fra Statsråd

                            Jeg var innom regjeringen.no nå for å se om det var noen militære utnevnelser (det var det ikke), men jeg fant ut at det kanskje ikke bestandig er så spennende å være politiker på toppnivå - to av de fire lovene som ble banket gjennom var hhv tivoliloven og taubaneloven... Ja, ja, noen må vel gjøre det også.
                            Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                            Kommentér


                            • #29
                             Sv: Personellnytt og Beordringer bl.a. fra Statsråd

                             Kristin Lund er ferdig på Kypros. Mon tro hva hun skal finne på nå.

                             Sent fra min E5603 via Tapatalk
                             Odd objects attract fire. You are odd.

                             Kommentér


                             • #30
                              Sv: Personellnytt og Beordringer bl.a. fra Statsråd

                              Det er nye pressetalsmann for Hæren, lurer på hvor Oblt. Jankov blir av. Han var en hyggelig og flink kar for 15-16 år siden i alle fall.


                              Sent from my iPad using Tapatalk
                              TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

                              Kommentér

                              Working...
                              X
                              Besøksstatistikk