Milforum

Globalt toppbanner

Collapse

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Innføring av OR- og OF-grader i HV og reserven

Collapse

Annonse før emne

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • Sv: Innføring av OR- og OF-grader i HV og reserven

  Mitt tips er at HV kjører rent på: kurs + stilling = grad.

  Det spennende er hvor mange OF man legger opp til egentlig. Og om man legger opp til "snarveier" til OF i reserven utenom KS. Svaret på de to spørsmålene henger nok litt sammen. Jo flere OF, jo større behov for alternative veier til OF.

  Mitt forslag:
  Alle i HV gis grad OR-2 ved overføring. Kurs som i dag ikke er gradsgivende (sanitet, MB, etc) for menige mannskaper i dag gir opprykk. Dog ikke OR-4, der kreves dagens lagførerkurs eller tilsvarende.

  Videre at OR-5 krever grunnkurs lederskap, som i dag. Og at OR-6 gis for kurs og stilling tilsvarende dagens fenriker.

  Hvert område får en OR-7 som områdesersjant.

  Jeg ønsker meg at man har flere OF enn dem med KS, og at disse gis et eget offiserskurs. Kall det gjerne "videregåendekurs lederskap". Dette som felles for troppssjefer og offiserer i områdestaben. Også her: kurs + stilling = grad. Ingen normal avansement, og ny stilling med lavere grad gir nedrykk. (Altså at man som i dag har graden midlertidig.)

  Unntak fra regelen om intet normal avansement kan være disse senior gradene (or-5+ feks).


  Sent from my iPhone using Tapatalk
  TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

  Kommentér


  • Sv: Innføring av OR- og OF-grader i HV og reserven

   For å ta noen danske HJV-eksempler fra, for å gjøre enkelt, det som tilsvarer et norsk objektsikringsområde, som vel er det flest kjenner her. Dvs. et dansk Hjemmeværnskompagni, med bevogtningsdelinger (objektsikringstropper) og eventuelt patruljedelinger (O&K-tropper). Her må man også se på det danske skillet officer (offiser)/befalingsmand (befal/sersjant), og vi ser at vi at kursene er delt officersuddanelse, befalingsmandsuddanelse og kurser for enkeltmann og avdeling.

   Starter vi på toppen med områdesjefen (kompagnichef), er det kvalifiserende kurset et officerskursus som rett og slett heter Chefkursus 3020 (lenke til kursbeskrivelse i blått).

   Forutsetning for å ta det kurset er at man har Næstkommanderende Underafdeling 3010 som også står som officersuddanelse og kvalifiserer til tjeneste som NK område.

   To kurs står som forutsetning for dette kurset: Videregående Officerskursus 3200 og Militær sikkerhedstjeneste 8355.

   Kurset i militær sikkerhetstjeneste er et fjernundervisningskurs som kun forutsetter at man har den lovpålagte minimusutdannelse for menige HJV-soldater.

   Videregående Officerskursus er kurset som kvalifiserer til tjeneste som troppssjef i en objektsikringstropp (bevogtningsdeling), og det vil vel da omtrent ligge på nivå med norsk Troppssjefskurs III gevær. Man ser at det kurset igjen har som forutsetning kursene Øvelsestilrettelæggelse, Internet 8246 og Alment officerskursus Næstkommanderende bevogtningsdeling 3000. Det første er som navnet sier et fjrnundervisningskurs. Det andre kvalifiserer til tjeneste som NK tropp, men står oppført som officersuddanelse, så det ser ut som HJV benytter offiserer som NK tropp.

   Som man ser er kurset ment for folk som alt er lagførere (gruppefører på dansk), og forutsetter at man har tatt kursene 2200 Videregående befalingsmandskursus 2200, Instruktørkursus 1100 og Næstkommanderende bevogtningsdeling, brevskole 8315.

   Videregående befalingsmandskursus er for nestlagførere og kvalifiserer til tjeneste som lagfører (gruppefører på dansk). For å ta dette kurset er det obligatorisk å ha tatt kursene Alment befalingsmandskursus (Næstkommanderende bevogtningsgruppe) 2000, Sikkerhedsbefalingsmandskursus 2070, Enhedsuddannelse, Delingens bevogtning 6003 (videregående avdelingsutdannelse for tropp i objektsikring) og Krigens Folkeret 8370 (fjernundervisningskurs).

   Det første av disse er altså for soldater som er tatt ut til å bli nestlagførere i objektsikringslag (NK bevogtningsgruppe) og er første skritt på befalingsmandsutdannelsen. Dette forutsetter bare minimumsutdannelsen for menige HJV-soldater + at man har deltatt i grunnleggende avdelingsutdannelse på troppsnivå.
   At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

   Kommentér


   • Sv: Innføring av OR- og OF-grader i HV og reserven

    Vi ser altså at kursrekken ikke er så veldig forskjellig fra den norske, la oss si:
    Lagførerkurs gevær - Alment befalingsmandskursus (Næstkommanderende bevogtningsgruppe) 2000
    Grunnkurs lederskap - Videregående befalingsmandskursus 2200
    Troppssjefskurs II gevær - Alment officerskursus Næstkommanderende bevogtningsdeling 3000
    Troppssjefskurs III gevær - Videregående Officerskursus 3200
    Områdesjefskurs I - Næstkommanderende Underafdeling 3010
    Områdesjefskurs II - Chefkursus 3020

    Forskjellen er kanskje de andre mindre kursene som kreves i tillegg i Danmark, de fleste av disse er enten fjernundervisningskurs eller endagskurs.
    At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

    Kommentér


    • Sv: Innføring av OR- og OF-grader i HV og reserven

     De norske kursene er som kjent (nesten) alltid av 2 ukers varighet, i praksis 11 dager (tirsdag uke 1 til fredag uke 2 som regel). De danske ser ut til å ha mer varierende varighet (når vi holder småkursene og fjernundervisningsdelene utenfor):

     Alment befalingsmandskursus (Næstkommanderende bevogtningsgruppe) 2000: 66 timer
     Videregående befalingsmandskursus 2200: 54 timer + 66 timer (delt i to moduler)
     Alment officerskursus Næstkommanderende bevogtningsdeling 3000: 55 timer
     Videregående Officerskursus 3200: 57 timer + 54 timer (delt i to moduler)
     Næstkommanderende Underafdeling 3010: 5 dager
     Chefkursus 3020: 7 dager
     At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

     Kommentér


     • Sv: Innføring av OR- og OF-grader i HV og reserven

      Mye interessant på HJV-sidene hvlt: refererer til. På mange av kursene kan man også gå inn og finne bl a powerpointer som brukes under utdannelsen.

      Fra 2017 endrer danskene en del. Det viktigste ser ut til å være at de forskjellige NK-kursene ikke lenger blir obligatoriske, dvs at man kan gå rett fra geværmann til lagfører til troppssjef og til kompanisjef. Kursene endrer også navn, slik at de bedre beskriver den funksjonen man skal fylle. F eks heter den grunnleggende befalsutdannelsen, som gir grad korporal, nå Geværskytte 1 (næstkommanderende gruppe). Se skisse under:

      Click image for larger version

Name:	HJV.PNG
Views:	1
Size:	86,8 KB
ID:	866361


      http://www.hjv.dk/oe/HVS/Sider/Blivbefalingsmand.aspx
      Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

      Kommentér


      • Sv: Innføring av OR- og OF-grader i HV og reserven

       Under har vi en bra oversikt over det danske utdanningssystemet. Kolonnene svarer til de forskjellige troppetypene, og radene er fra troppssjef ned til menig. (Som en kuriositet kan nevnes at kurset PTRDF øverst til høyre (patrulje delingsfører) avholdes på HV-skolen Dombås og er identisk med troppssjefskurs III jeger.)


       Click image for larger version

Name:	HJV.PNG
Views:	1
Size:	46,8 KB
ID:	866362
       Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

       Kommentér


       • Sv: Innføring av OR- og OF-grader i HV og reserven

        Mange takk, den la jeg ikke merke til! Her gjør de endringer som klart har befal og ikke offiserer som NK tropp.

        Eller er det verdt å legge merke til at i Danmark har man tre OF-1 løytnantsgrader: sekondløjtnant, løjtnant og premierløjtnant. Kadetter på krigsskolen etc. er sekondløjtnanter med en stjerne. Løjtnant finnes kun i reserven og hjemmeværnet og har en stjerne og en "trekant". Med fullført krigsskole starter man som premierløjtnant som har to stjerner. Overført til norsk kan man vel si at sekondløjtnant tilsvarer norsk fenrik og premierløjtnant tilsvarer norsk løytnant, mens dansk løjtnant er altså en mellomliggende grad som kun brukes for reserveoffiserer. Og ut fra figuren vil altså i det danske hjemmeværnet en troppssjef være løjtnant, en NK område være premierløjtnant og en områdesjef kaptajn.
        At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

        Kommentér


        • Sv: Innføring av OR- og OF-grader i HV og reserven

         Er det noen som kan (og vil) svare på følgende:
         1) Ca hvor omfattende er GSU2 og hva er pensum i grovt?
         2) Og hva med Grunnleggende Grenaderutdanning (GGU)? Eller er disse to det samme?
         3) Og omfang og innhold på Videregående Grenaderutdanning (VGU), som så vidt jeg har forstått er en nødvendig men ikke tilstrekkelig forutsetning for å bli OR4?
         4) Til slutt ca omfang på GBK slik det praktiseres i dag (jeg har sett mellom 9 og 12 uker forskjellige steder).

         Spør for å eventuelt kunne dra paralleller til HVs kursrekker og se på mulige endringer for disse.
         Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

         Kommentér

         • Trådstarter

          Sv: Innføring av OR- og OF-grader i HV og reserven

          4) I utlysningen av GBK i Hæren i 2016 er det oppgitt en varighet på ti uker.
          "Commander’s judgment and intuition may be as good as the best mathematical models. Don’t trust analysis just because it has numbers behind it."

          Kommentér


          • Sv: Innføring av OR- og OF-grader i HV og reserven

           Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
           Er det noen som kan (og vil) svare på følgende:
           1) Ca hvor omfattende er GSU2 og hva er pensum i grovt?
           2) Og hva med Grunnleggende Grenaderutdanning (GGU)? Eller er disse to det samme?
           3) Og omfang og innhold på Videregående Grenaderutdanning (VGU), som så vidt jeg har forstått er en nødvendig men ikke tilstrekkelig forutsetning for å bli OR4?
           4) Til slutt ca omfang på GBK slik det praktiseres i dag (jeg har sett mellom 9 og 12 uker forskjellige steder).

           Spør for å eventuelt kunne dra paralleller til HVs kursrekker og se på mulige endringer for disse.
           Av oss som bestod grenaderopptak ble en del (Noen kjører sitt eget opplegg) sendt på Grunnkurs/GSU2 kurs med instruktører fra HRS-miljøet på Rena. Det varte 3,5 uke hvorav ca halvparten var på øvelse.

           Formålet slik jeg forstod det var at folk hadde forskjellig bakgrunn fra FGTJ, og vi skulle alle opp på et brukende nivå, samt at TMBN m. samvirke ville forsikre seg at vi hadde drillet inn de samme metodene som de brukte.

           Pensum er: sanitet (med fokus på care under fire), nærkamp, skyting og stridsteknikk (Tørr, rød, blå og skarp) og noe kart/kompass.

           Kurset var meget bra og treningen var god og realistisk. Der var tydelig at det ble lagt mye tid og penger i det, og samtlige hadde god progresjon, for noen fra å knapt ha hatt stridsteknikk til å gjennomføre laget skarpt.

           Forskjellen på GSU2 og GGU vet jeg ikke, høres ut som mye av det samme, spør du meg.
           Ubique quo fas et gloria ducunt

           Kommentér


           • Sv: Innføring av OR- og OF-grader i HV og reserven

            Innholdet i GGKU og VGKU holder KS/HBS på å utvikle nå. Det har lite for seg å spekulere for mye i innholdet før det er besluttet hvordan det blir seende ut. GSU 2 handler om praktisk ferdigheter, et faglig kurs. GGKU og VGKU skal være militær profesjonsutdanning, med et mer akademisk tilsnitt. Jeg tror ikke man bør forvente at GSU 2 bakes inn i dette.

            Kommentér


            • Sv: Innføring av OR- og OF-grader i HV og reserven

             Jeg lurer på om noen har satt seg inn i jussen bak konverteringen.

             Jeg forstår at ansatte i forsvaret, og folk som søker på stillinger, blir plassert etter ny grad, men hva med oss gamlekara som ikke har noe valg?

             Jeg gikk BS tidlig 90 tallet. Jeg valgte da bevist 2 årig etatsutdanning, fordi jeg da ville bli offiser. Min motytelse var da at verneplikten min gikk fra 44 år til 55 år. Hadde jeg gått USK (som det het da), ville jeg blitt utskrevet, og vært ferdig med verneplikten i en alder av 44.

             Er pr i dag beskikket som Vpl Løytnant, har foruten utenlandstjeneste og lang tjenestid også div. kvalifiserende HV kurs (2 forskjellige som begge ville gitt Lt grad. Hadde allerede graden, men måtte ta dem pga stilling).

             Hvis jeg (teoretisk sett) nekter å konvertere til oversersjant med påstand om at ingen lov kan ha tilbakevirkende kraft, og at jeg ikke ønsker konvertering til OR. Gammel lov sier at ingen kan "degraderes" mot sin vilje, og selv om alle påstår at OR ikke er degradering, men sideskift, er det et faktum at bl.a. Geneve konvensjonen skiller mellom commissioned officers and other ranks.

             Jeg er nå > 44 < 55, og eneste grunnen til at jeg fremdeles er i rullene er jo at jeg gikk Etatsutdanning og ble offiser (vernepliktig). Slik jeg ser det vil det være "moralsk" (usikker på om juridisk) galt å konvertere noen som ikke gir aksept, og som pga vernepliktsalder ikke har mulighet til å si opp.

             Når det ser sagt, så kommer jeg nok ikke til å lage noe særlig kvalme vedrørende saken, jeg synes bare at tvangskonvertering av reserven/hv-mannskap pga endrede behov virker som å gi loven "tilbakevirkende" kraft, noe som er lovstridig. De utdannet meg og andre til offiserer, vi er vernepliktige til 55 nå, men om de tar fra oss offisersgraden - er vi da fremdeles vernepliktig til 55? Kan forsvaret med loven i hånd konvertere noen som ikke ønsker, og som ikke har mulighet til å slutte? Jeg er med andre ord litt ute etter en juss diskusjon vedrørende temaet.

             Kommentér


             • Sv: Innføring av OR- og OF-grader i HV og reserven

              De fleste som går befalskolen nå blir utskrevet befal etter befalskolen og får vernepliktig rang etter et år.
              Dvs at de har plikttjeneste til de blir 55.

              Man får i grunnen et ark, der kan man krysse forskjellige kryss, som bunner ut i:
              Jeg er OF og ønsker å forbli OF.
              Jeg er OF, men ønsker å bli OR.
              Jeg er OR og ønsker å bli OR.
              Jeg er OR, men ønsker å bli OF.

              De som kun har befalskole, men har jobbet i mange år og nå kanskje er seksjonssjef uten å ha gått krigsskole eller inneha bachelor; de ønsker gjerne å sitte i stillingen sin, utføre samme jobb.
              Mange av de som er >40 vil sitte så lenge i båten og vente, det er nemlig store lønnsforskjeller på sikt.

              Skrevet med skrivefeil fra min Sony Xperia Z5
              Your signature cannot be longer than 70 characters long.

              Kommentér


              • Sv: Innføring av OR- og OF-grader i HV og reserven

               Opprinnelig skrevet av TxM Vis post
               Jeg lurer på om noen har satt seg inn i jussen bak konverteringen.

               Jeg forstår at ansatte i forsvaret, og folk som søker på stillinger, blir plassert etter ny grad, men hva med oss gamlekara som ikke har noe valg?

               Jeg gikk BS tidlig 90 tallet. Jeg valgte da bevist 2 årig etatsutdanning, fordi jeg da ville bli offiser. Min motytelse var da at verneplikten min gikk fra 44 år til 55 år. Hadde jeg gått USK (som det het da), ville jeg blitt utskrevet, og vært ferdig med verneplikten i en alder av 44.

               Er pr i dag beskikket som Vpl Løytnant, har foruten utenlandstjeneste og lang tjenestid også div. kvalifiserende HV kurs (2 forskjellige som begge ville gitt Lt grad. Hadde allerede graden, men måtte ta dem pga stilling).

               Hvis jeg (teoretisk sett) nekter å konvertere til oversersjant med påstand om at ingen lov kan ha tilbakevirkende kraft, og at jeg ikke ønsker konvertering til OR. Gammel lov sier at ingen kan "degraderes" mot sin vilje, og selv om alle påstår at OR ikke er degradering, men sideskift, er det et faktum at bl.a. Geneve konvensjonen skiller mellom commissioned officers and other ranks.

               Jeg er nå > 44 < 55, og eneste grunnen til at jeg fremdeles er i rullene er jo at jeg gikk Etatsutdanning og ble offiser (vernepliktig). Slik jeg ser det vil det være "moralsk" (usikker på om juridisk) galt å konvertere noen som ikke gir aksept, og som pga vernepliktsalder ikke har mulighet til å si opp.

               Når det ser sagt, så kommer jeg nok ikke til å lage noe særlig kvalme vedrørende saken, jeg synes bare at tvangskonvertering av reserven/hv-mannskap pga endrede behov virker som å gi loven "tilbakevirkende" kraft, noe som er lovstridig. De utdannet meg og andre til offiserer, vi er vernepliktige til 55 nå, men om de tar fra oss offisersgraden - er vi da fremdeles vernepliktig til 55? Kan forsvaret med loven i hånd konvertere noen som ikke ønsker, og som ikke har mulighet til å slutte? Jeg er med andre ord litt ute etter en juss diskusjon vedrørende temaet.
               Jeg spør av nysgjerrighet: Hvilke(n) lov(er) er det du refererer til?

               Kommentér


               • Sv: Innføring av OR- og OF-grader i HV og reserven

                Jeg regner med at han refererer til Vernepliktsloven:

                § 7.Vernepliktige er forpliktet til å overta den tjenestestilling i Forsvaret som de blir beordret til, og utføre den tjeneste som blir pålagt dem. Ingen kan mot sin vilje beordres til tjeneste med lavere grad enn den vedkommende er beskikket, tilsatt eller utnevnt i, med mindre særlige forhold i krig gjør slik beordring nødvendig.

                Vernepliktige er forpliktet til å motta høyere grad og gjennomgå nødvendig utdannelse. Med mindre graden er midlertidig eller gitt for et bestemt oppdrag, kan den bare fratas de vernepliktige hvis de har vist seg uskikket eller uverdig til å inneha den.
                Nå har vel enda ikke noe kommet ut om konvertering av reservebefal (vernepliktig og utskrevet)? Så vidt jeg forstår gjaldt spørsmålet hans ikke-stadigtjenestegjørende vernepliktig befal?
                At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                Kommentér


                • Sv: Innføring av OR- og OF-grader i HV og reserven

                 Opprinnelig skrevet av hvlt Vis post
                 Jeg regner med at han refererer til Vernepliktsloven:

                 Nå har vel enda ikke noe kommet ut om konvertering av reservebefal (vernepliktig og utskrevet)? Så vidt jeg forstår gjaldt spørsmålet hans ikke-stadigtjenestegjørende vernepliktig befal?
                 Slik jeg har forstått dette så har man ved å legge OR og OF grad som sidestilte, men ikke "toveis-kompatible" så vil man vel strengt tatt ikke mulighet til å si at det er nedrykk, så lenge man konverteres inn til tilsvarende OR grad til sin vernepliktige OF grad.
                 Det er faan meg på tide å BITRE... Bitre, bitre. bitre

                 Kommentér

                 • Trådstarter

                  Sv: Innføring av OR- og OF-grader i HV og reserven

                  Nå er ikke jeg jurist, men jeg kan ikke skjønne at det går an å tvangskonvertere yrkesoffiserer heller uten et slikt krumspring. Man tar ikke fra noen graden, man bare bytter den i en likeverdig?

                  På fullstendig ryktebasis har jeg hørt at HV ikke kommer til å gidde å konvertere de vernepliktige offiserene, for å slippe byråkrati (de må anmode FVPS om å gjøre det) og for å slippe gnæg.
                  "Commander’s judgment and intuition may be as good as the best mathematical models. Don’t trust analysis just because it has numbers behind it."

                  Kommentér


                  • Sv: Innføring av OR- og OF-grader i HV og reserven

                   Svaret på spørsmålet får man vel egentlig ikke før noen faktisk blir tvangskonvertert og prøver dette rettslig.
                   Det er bedre å ta toget med NSB enn å fly med LSD.

                   Kommentér


                   • Sv: Innføring av OR- og OF-grader i HV og reserven

                    Har ikke peiling på lov og rett i denne sammenheng, men ser det som naturlig at stillingen beskriver graden. Kompetanse og ansynitet beskriver lønnstrinn.45 eller 55 år burde også følge stilling ikke utdannelsen som ble gjort i begynnelsen av tjueårene, for kropp og sin forandrer seg med alderen og ikke alle klarer å stå til de blir 55 og noen står lett forbi 45.
                    Trenger bare litt flaks, så går det godt

                    Kommentér


                    • Sv: Innføring av OR- og OF-grader i HV og reserven

                     Opprinnelig skrevet av Simplex Vis post
                     Svaret på spørsmålet får man vel egentlig ikke før noen faktisk blir tvangskonvertert og prøver dette rettslig.
                     Og da er det enkelt, hvis du prøver det rettslig så er du offisers materialet. Kansje du må bytte stilling men det er jo tydelig at du ikke tilhører den skitne arbeiderklassen
                     - Don't confuse enthusiasm with capability

                     Kommentér


                     • Sv: Innføring av OR- og OF-grader i HV og reserven

                      Forøvrig siste nytt fra ryktefronten angående OR/OF i HV:

                      NK-tropp utgår, blir erstattet av oversersjant som troppsersjant. Videre troppsass blir sersjant med noe utvidet ansvar (tar av NK sine administrative oppgaver). Troppsjef forblir OF (fortrinnsvis OF-2).

                      Så presiserer jeg igjen at dette er rykter, sannsynligvis basert på at noen har spilt inn dette som et forslag.
                      TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

                      Kommentér


                      • Sv: Innføring av OR- og OF-grader i HV og reserven

                       Eh, mener du OF-2 som i kaptein?
                       Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                       Kommentér


                       • Sv: Innføring av OR- og OF-grader i HV og reserven

                        Går ut fra at du mente troppssjef OF1 (løytnant) her? OF2 er jo som kjent kaptein
                        Opprinnelig skrevet av aquila Vis post
                        Forøvrig siste nytt fra ryktefronten angående OR/OF i HV:

                        NK-tropp utgår, blir erstattet av oversersjant som troppsersjant. Videre troppsass blir sersjant med noe utvidet ansvar (tar av NK sine administrative oppgaver). Troppsjef forblir OF (fortrinnsvis OF-2).

                        Så presiserer jeg igjen at dette er rykter, sannsynligvis basert på at noen har spilt inn dette som et forslag.
                        Si vis pacem, para bellum

                        Kommentér

                        • Trådstarter

                         Sv: Innføring av OR- og OF-grader i HV og reserven

                         Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
                         Eh, mener du OF-2 som i kaptein?
                         Eller rittmester
                         "Commander’s judgment and intuition may be as good as the best mathematical models. Don’t trust analysis just because it has numbers behind it."

                         Kommentér


                         • Sv: Innføring av OR- og OF-grader i HV og reserven

                          Jeg trykket på feil knapp. Skulle være OF-1 (fortrinnsvis løytnant, men også Fenrik).
                          TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

                          Kommentér


                          • Sv: Innføring av OR- og OF-grader i HV og reserven

                           Oops, så ikke at flere hadde kommentert - under reklamen.
                           At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                           Kommentér


                           • Sv: Innføring av OR- og OF-grader i HV og reserven

                            Opprinnelig skrevet av Lille Arne Vis post
                            Eller rittmester
                            Er ikke det OR 10?
                            Død ved Kølle!
                            Bla bla... Hybrid warfare is easy

                            Kommentér

                            • Trådstarter

                             Sv: Innføring av OR- og OF-grader i HV og reserven

                             Spøk til side, så høres forslaget fornuftig ut. Hvordan (ryktes det) at det blir med lagførere? Sersjanter?

                             Var det noe på ryktefronten om hvor disse of-1 skal komme fra?
                             "Commander’s judgment and intuition may be as good as the best mathematical models. Don’t trust analysis just because it has numbers behind it."

                             Kommentér


                             • Sv: Innføring av OR- og OF-grader i HV og reserven

                              Lagførere forblir sersjanter. Noen vil kanskje bli oversersjanter eller seniorsersjanter.

                              Ryktefronten rundt hvordan disse OF-1 skal spontant oppstå er ganske tom. Det var egentlig i en diskusjon om dette uten at noen hadde svar at det kom frem at det forelå forslag om løsningen nevnt over.
                              TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

                              Kommentér


                              • Sv: Innføring av OR- og OF-grader i HV og reserven

                               De som foreslår at Troppsass skal overtas av sersjant har misforstått OR-systemet.

                               Troppsassistenten sine roller kan man lese om i respektiv tropps troppsreglement.
                               De bunner ut i at Troppsassistenten ledes av NK-tropp, etter føringer NK får fra sjef.
                               En OR3-4 kan helt fint bekle det meste av en NK-tropps stilling, dersom man ser på den administrative delen av jobben.

                               Men det blir et svært problem når man skal ha en sersjant OR5, da en OR5 helst bør være LF/NLF. I tillegg så skal man gjerne prøve å dytte en Admass inn i en OR5-stilling, med litt fartstid vil den bli OR5+ eller kanskje OR6!

                               Da har Admassen høyere, eller like høy rang som en NK-tropp, og i mange tilfeller kan lik rang ta over lik stilling, når man sitter og vurderer folks egnethet.

                               Arverekkefølgen i tropp er som oftest:
                               Troppsjef
                               NK-tropp
                               LF1-4
                               NLF1-4
                               Troppsass.
                               Etc.

                               I garnison har man ofte løst det slik:
                               Troppsjef
                               NK-tropp
                               LF1-4
                               Troppsass
                               NLF1-4
                               Etc.


                               Men når alt av befal har falt bort, så er det kanskje på tide å trekke noe tilbake og gjennomføre reorg, før man begynner videre plan.


                               Troppsassistenten er en meget viktig resurs i troppen, og jeg vil heller lese hva som står i troppsreglementene angående hvilke oppgaver troppsass skal løse i dag, før man sier at rollen nå er en befalsstilling.

                               (Troppsass har allerede mye oppgaver per dags dato, men det kreves ikke befalskurs i forkant)

                               Skrevet med skrivefeil fra min Sony Xperia Z5
                               Your signature cannot be longer than 70 characters long.

                               Kommentér

                               Working...
                               X