Milforum

Globalt toppbanner

Collapse

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Nå vil tollerne bli politi «light»

Collapse

Annonse før emne

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • Znuddel
  replied
  Sv: Nå vil tollerne bli politi «light»

  Noen som vet hva dette endte med? Har de fått begrenset politimyndighet?

  Leave a comment:


 • 84mm
  replied
  Spørsmålet er om de har hjemmel til det..

  Tolloven § 13-9.Plikt til å medvirke ved tollkontroll
  (1) Enhver som befinner seg på et sted og under forhold som nevnt i §§ 13-1 og 13-3, skal stanse når tollmyndighetene ved tegn eller på annen måte krever det. Vedkommende skal gi de opplysningene og yte den hjelpen som tollmyndighetene finner nødvendig for at de kan gjennomføre kontrollen. Vedkommende skal vise frem varer som han eller hun bringer med når tollmyndighetene krever det.
  (2) Departementet kan gi forskrift om medvirkningsplikten etter denne paragraf.
  Hvilke opplysninger plikter man å gi og hva er generelle opplysninger?
  En toller kan godt spørre om alt mulig men hva plikter jeg å svare på, utover hva jeg evt måte ha med meg av varer/tjenester/tollpliktig innførsel?

  Påtaleloven § 8-1.Opplysninger som skal gis ved avhør
  Før det foretas avhør av mistenkte, skal han gjøres kjent med hva saken gjelder og med eventuell siktelse. Han skal gjøres kjent med at han ikke har plikt til å forklare seg.
  Mistenkte skal dessuten gjøres kjent med at han har rett til å la seg bistå av forsvarer etter eget valg på ethvert trinn av saken, herunder ved politiets avhør av ham. Siktede bør spørres om hvem han ønsker oppnevnt som sin offentlige forsvarer når han har krav på slik forsvarer.
  Mistenkte skal spørres om navn, stilling og bopel. Likeledes skal han, eventuelt etter at forklaring er gitt, anmodes om å gi de opplysninger som etter § 8-15 skal tas med i personaliarapporten.
  § 8-15.Utarbeidelse av personaliarapport m.m.
  I forbindelse med avhør av mistenkte skal det utarbeides en personaliarapport som skal inneholde følgende opplysninger: Fullt navn, fødselsdata, fødselsnummer, bosted, telefon og fødested.
  I den grad det anses nødvendig, skal rapporten dessuten inneholde:
  Foreldrenes navn, mistenktes statsborgerskap, stilling og arbeidssted, formue og inntekt, samlivsforhold og navn på ektefelle og samboende, forsørgelsesbyrde, skolegang og faglig utdannelse, offentlige bevilgninger og sertifikater, vernepliktsforhold, pensjonsrettigheter, tidligere påtaleunnlatelser, straffedommer og forelegg, tidspunkt for eventuell løslatelse fra soning og ikke avgjorte saker.
  Her plikter man ikke å svare i avhør, utover personalia og alminnelige opplysninger..
  Last edited by 84mm; DTG 221036A Dec 14, . Begrunnelse: lovtekst og slikt

  Leave a comment:


 • milvar
  replied
  Opprinnelig skrevet av 84mm Vis post
  Kan ikke si at jeg utelukkende vil være storfornøyd med at ifbm tollkontroll på Svinesund itillegg må blåse i alkotest, stilles spm om gjøren og laden. Ikke det at jeg har noe å skjule men at dette faktisk går litt ut over retten til å ikke måtte svare for alt mulig rart til myndighetene.. så lenge man ikke er mistenkt for noe da seff..
  Det går vel ikke ut over noen rettigheter å bli stilt generelle spørsmål?

  Leave a comment:


 • 4312
  replied
  Synes vi burde utvide tolletaten gi de flere oppgaver og sikre grensene bedre mot alt

  Leave a comment:


 • 84mm
  replied
  Kan ikke si at jeg utelukkende vil være storfornøyd med at ifbm tollkontroll på Svinesund itillegg må blåse i alkotest, stilles spm om gjøren og laden. Ikke det at jeg har noe å skjule men at dette faktisk går litt ut over retten til å ikke måtte svare for alt mulig rart til myndighetene.. så lenge man ikke er mistenkt for noe da seff..
  Tollerne ønsker jo også batong, pepperspray og evt andre makt/tvangsmidler lett tilgjengelig..
  Politiet får bedrive politioppgaver mens tollerene får bedrive tolleraktiviteter synes nå jeg..
  Last edited by 84mm; DTG 201157A Dec 14, . Begrunnelse: Intet å fortolle

  Leave a comment:


 • Lille Arne
  replied
  Forsterket grensevakt/grensekontroll tipper jeg. Det virker fornuftig - hvorfor jage politifolk opp til grenseovergangene om du alt har tollere i nærheten.

  Leave a comment:


 • yamaha
  replied
  Personkontroll er vel strengt tatt noe tollvesnet kan gjøre i dag uten store problemer og videreutdaning, det samme gjelder vel forsåvidt den rent faktiske utførelsen av en kjøretøyskontroll.

  Det jeg er mer spent på, er hva som legges i ordet beredskapsoppgaver.

  Leave a comment:


 • Sofakriger
  replied
  Må de det? Vi må ikke gå i fella med å overakademisere alt. Å gi et forelegg for en brukerdose, holde i blåseapparatet og skrive ned tidspunktet etc er ikke rocket science. Politi med enkle oppgaver i mange siviliserte land har mye kortere utdanning enn hos oss.

  Leave a comment:


 • Navytimes
  replied
  Høres ikke helt dumt ut, men betyr vel at tollvesenet i tilfelle må tilføres ganske mye ressurser i videreutdanning og oppbemanning. Hvis disse ikke kommer som friske penger er det vel mest vinning opp i spinning

  Leave a comment:


 • 84mm
  started a topic Nå vil tollerne bli politi «light»

  Nå vil tollerne bli politi «light»

  Vil: * Etterforskere mindre narkotikasaker. * Foreta promillekontroller.
  * Bli en del av samfunnets beredskap


  Tollerne vil utvide sine fullmakter: Etterforske smugling av mindre mengder narkotika til eget bruk, gjennomføre promillekontroller og få beredskapsoppgaver i samfunnet.

  Ttoll- og avgiftsdirektør Bjørn Røse;
  Utvidelsen av etatens arbeidsområde er et direkte svar på regjeringens ønsker om å legge til rette for en styrket grensekontroll og gi Toll- og avgiftsetaten begrenset politimyndighet. Det avvises ikke helt av den øvrige justisetaten eller Stortinget.


  En helhetlig og effektiv grensekontroll forutsetter at Tollvesenet også påtar seg nye oppgaver som personkontroll, promillekontroll, kjøretøykontroll og beredskapsoppgaver, sier han til Norsk Politi.
  Vg.no
Working...
X