Milforum

Globalt toppbanner

Collapse

Liten reklamesnutt

Collapse

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Regjeringen oppnevner Afghanistan-utvalg

Collapse

Annonse før emne

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts
 • Trådstarter

  Regjeringen oppnevner Afghanistan-utvalg

  (Saken er tidligere omtalt på nyhetstråden; hensikten med denne tråden er å dra i gang en debatt om temaet. Noen av sakene som kan diskuteres er allerede debattert på milforum, men det er gunstig å få samlet innspill ett sted.)

  Opprinnelig skrevet av Forsvarsdepartementet
  Regjeringen oppnevner Afghanistan-utvalg

  Regjeringen oppnevnte i dag ved kongelig resolusjon et utvalg som skal evaluere og trekke lærdommer av Norges sivile og militære innsats i Afghanistan for perioden 2001-2014 (Afghanistanutvalget).

  - Norge har siden 2001 hatt et omfattende engasjement i Afghanistan, både sivilt og militært. Når Afghanistan nå står overfor en ny fase der de selv skal ha ansvaret for sikkerhet og styre av eget land, er tiden kommet for å gjøre en evaluering av den helhetlige norske innsatsen, sier utenriksminister Børge Brende.

  Utvalget skal gjennom sitt arbeid sikre at erfaringene fra Afghanistan kan benyttes til planlegging, organisering og gjennomføring av Norges framtidige bidrag til internasjonale operasjoner.

  - Etter snart 13 sammenhengende år i Afghanistan avsluttes ISAF-operasjonen ved utgangen av året. Vi har løst mange og varierte oppdrag, og benyttet et bredt spekter av virkemidler. Det er viktig at vi nå systematiserer våre erfaringer slik at vi kan trekke på disse i fremtidige operasjoner, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

  Utvalget vil bli ledet av tidligere statsråd og ambassadør Bjørn Tore Godal.

  Arbeidet vil starte i januar 2015 og utvalget skal levere sin rapport til utenriksministeren og forsvarsministeren innen 1. juni 2016.

  Les hele mandatet for Afghanistan-utvalget her.

  Utvalgets medlemmer

  Regjeringen har lagt vekt på at utvalget skal bestå av eksperter med bred kunnskap om Afghanistan, norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk, internasjonale relasjoner, fredsbygging, post-konflikt, bistand og humanitær politikk, sivilt militært samvirke, menneskerettigheter og folkerett.

  Følgende er oppnevnt til utvalget:
  •Tidligere ambassadør Bjørn Tore Godal, Oslo, leder
  •Professor Mats Berdal, London
  •Professor Gunhild Hoogensen Gjørv, Tromsø
  •Pensjonert general Torgeir Hagen, Hamar
  •Direktør Kristian Berg Harpviken, Oslo
  •Senior partner Gro Nystuen, Veierland
  •Professor Sten Rynning, Odense
  •Seniorforsker Astri Suhrke, Bergen
  •Professor Rolf Tamnes, Oslo
  •Forsker Torunn Wimpelmann, Bergen
  For å unngå at debatten sklir ut, kan det være naturlig å avgrense milforum-diskusjonen til å omhandle de samme punktene som ligger i mandatet til utvalget, som er:
  Internasjonale spørsmål
  •Utforming av den overordnede internasjonale strategi og målsetning for Afghanistan og en vurdering av om disse mål er nådd.
  •FNs/UNAMAs rolle og effekt som koordinator for det internasjonale engasjementet, herunder innen utviklingssamarbeid, humanitær innsats og politisk dialog med afghanske myndigheter.
  •Den FN-ledede militære innsats før Nato overtok ansvaret for Isaf.
  •Utforming av Natos strategi og planer og Norges handlingsrom, deltakelse i og påvirkning av denne prosessen.
  •Effekten av Natos og Isafs samlede engasjement.
  •Forholdet mellom den internasjonale militære innsatsen, den sivile bistanden og den politiske prosessen, herunder hvordan disse ulike komponentene har påvirket resultatoppnåelsen på tvers av ulike sektorer.
  •Iverksettelse av Strategi for FNs Sikkerhetsrådsresolusjon 1325, kvinner, fred og sikkerhet.
  •Effekten av regionale prosesser på stabilisering av Afghanistan og regionen, inkludert Norges engasjement.

  Nasjonale spørsmål
  •Utforming og utvikling av Norges sivile og militære bidrag, herunder militære bidrag til FN og Nato, deltakelse i Operation Enduring Freedom, politibidragene bilateralt, gjennom den EU-ledede EUPOL-A misjonen, støtte til FNs UNAMA-misjon og utviklingsbistand, bilateralt så vel som gjennom multilaterale kanaler som UNDP og Verdensbanken.
  •Hvorvidt norske styrker hadde adekvat utstyr og opplæring.
  •Hvorvidt norske styrker fikk tilfredsstillende opplæring i lokale forhold og kontekst, samt håndtering av dette.
  •Hvorvidt det nasjonale og operasjonelle handlingsrom i forbindelse med utformingen av den samlede norske innsats ble utnyttet.
  •Effekten av norsk sivil og militær bistand, herunder hvorvidt den har understøttet de overordnede politisk, vedtatte mål, for Norges engasjement i Afghanistan.
  •Hvorvidt det norske sivile og militære engasjementet har vært gjennomført på en kostnadseffektiv måte.
  •Forholdet mellom det norske sivile og det militære engasjement, også sammenliknet med andre lands strategi. Dette omfatter også det norske engasjement i og ressursallokering til Faryab-provinsen.
  •I hvilken grad den norske Faryab-strategien møtte behovene på bakken.
  •Effekten av norsk humanitær bistand og engasjement i Afghanistan.
  •Hvordan sikkerheten til norsk sivilt og militært personell, samt lokalt ansatt personell ble ivaretatt, herunder rekruttering og forberedelse til utreise.
  •Forståelsen av oppdraget i Norge, og styrkenes opplevelse av politisk og samfunnsmessig støtte.
  •Oppfølgingen av norsk sivilt og militært personell og deres pårørende, samt lokalt ansatt personell etter avsluttet tjeneste i Afghanistan.
  Hva mener dere? Kjør debatt!


  >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.
  Lignende tråder

 • #2
  Tormod Heier har som vanlig et friskt og interessant innspill i sitt debattinnlegg i dagens Aftenposten: >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

  Personlig, som "bekjennende konservativ", så jeg for så vidt aldri positivt på Kristin Krohn Devold og hva hun gjorde med Forsvaret, spesielt Hæren (i stor grad i tospann med Sverre Diesen, mens han var hennes nærmeste militære rådgiver som "militær assisterende departementsråd" 2003-2005, og hun sørget for at han overtok som forsvarssjef før hun gikk av), men man må også se litt mer kynisk på Norges deltagelse i Afghanistan, Irak og Libya.

  Ingen av disse krigene/operasjonene (eller hva man nå velger å kalle dem) var strategisk virkelig viktige for Norge. På tross av hva politikere etc. har sagt om mål å gjøre disse til bedre steder å være for befolkningen i dem, er det neppe det som har gjort at Norge motvillig gikk inn med mindre styrker i Irak, mer ivrig med større styrker i Afghanistan og svært ivrig med stort antall bomber i Libya. Det strategisk viktige for Norge er først og fremst å ha et så godt som mulig bilateralt forhold til USA og dessuten at NATO-alliansen holdes levende og opprettholder kampkraft og et kommandoapparat som er i stand til å lede større militære operasjoner hvor som helst, også i Norge hvis det skulle kreves.

  Norge tok for så vidt på seg en oppgave mye større enn hva vi hadde evne til i Afghanistan: Nedkjempe alle mulige slags opprørsbevegelser og hjelpe et godt styre til verden i Faryab-provinsen + Ghormach-distriktet, et område på omkring 23000 kvadratkilometer (omtrent som Oppland fylke), med ca. en million innbyggere, nesten ingen infrastruktur og et stort antall stridende grupperinger. Og dette tok et land som ikke evnet å sende mer enn noen få hundre soldater til området ansvaret for, samtidig som man bandt seg på hendene ved å si at det militære og det sivile ikke måtte blandes...

  Men altså, Norge har ingen strategisk interesse i Faryab-provinsen i Afghanistan, for ikke å snakke om Ghormach. Det at vi tok på oss en slik oppgave, selv om vi ikke hadde evne til å løse den (men gjorde så godt vi kunne, men husk at tyskerne aldri hadde under 250.000 okkupasjonstropper i Norge (med ca. 2,5 millioner innbyggere) under 2. verdenskrig, det de regnet som et minimum for å holde nordmennene nede) ga oss derimot "stjerner i boka" hos USA, "stjerner" vi kan høste noe av hvis det trengs senere. Det var spesielt viktig etter at vi var temmelig motvillige i Irak i 2003 og trakk oss ut derfra så fort som mulig, og fikk dårlig kharma hos G. W. Bush.
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

  Kommentér


  • #3
   Håper vi har lært mye av Afghanistan krigen og at den kompetansen blir videreført til de vi utdanner i Norge.
   Trenger bare litt flaks, så går det godt

   Kommentér


   • #4
    Sv: Regjeringen oppnevner Afghanistan-utvalg

    Afghanistan-utvalgets rapport er klar:

    >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
    "You may not be interested in war, but war is interested in you." -Michael Walzer

    Kommentér


    • #5
     Sv: Regjeringen oppnevner Afghanistan-utvalg

     Bjørn Tore Godal med kronikk i Aftenposten ("kortversjon" av Godal-rapporten): >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
     At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

     Kommentér


     • #6
      Sv: Regjeringen oppnevner Afghanistan-utvalg

      Er spent å se hva veteranene som har vært der nede sier til dette rapporten!?

      Kommentér


      • #7
       Sv: Regjeringen oppnevner Afghanistan-utvalg

       Det blir også spennende å se om læringen fra Afghanistan kan få innflytelse på hvordan Norge håndterer situasjonen i Syria -- det er naturligvis en annen konflikt i et annet land, men kanskje man likevel kan overføre litt av læringen?

       Kommentér


       • #8
        Sv: Regjeringen oppnevner Afghanistan-utvalg

        Har ikke tid til å finlese 227 sider, men har skummet litt.

        Følgende utdrag er av interesse:


        I sum var Forsvarets bidrag til operasjonene i Afghanistan betydelig, men engasjementet var mer styrt av fortløpende vurderinger av behov, hva Norge kunne tilby og av hensynet til personellets sikkerhet enn av en helhetlig norsk bidragsstrategi. I perioder, spesielt etter 2006, var norske politiske myndigheter opptatt av den forverrede sikkerhetssituasjonen i nord, og det ble foretatt grep, som flytting av QRFen fra Mazar-i-Sharif til Maimana og etablering av en enhet med sanitetshelikoptre. Dette var imidlertid snarere reaksjoner på ubehagelige hendelser enn uttrykk for en gjennomtenkt strategi. Det viktigste målet for Norge var å være med, støtte NATO og særlig USA. Strategiutvikling utover dette ble i stor grad foretatt av USA og NATO.
        Det jeg har uthevet er spot on. Den siste setning om hva målet med bidraget var er dessverre sant, dvs støtte NATO og USA, og jeg har lest notatet hvor dette står svart på hvitt.

        Jeg er og enig i mye som er beskrevet i kapittelet om Faryab, om hvordan den norske modellen med et klart sivilt-militært skille ikke fremstod som særlig god.
        It's not about surviving, it's about winning.

        Kommentér


        • #9
         Sv: Regjeringen oppnevner Afghanistan-utvalg

         Alle som har vært der nede i perioden har nok erfart at den norske bistandsmodellen stod til stryk og skapte mer frustrasjon og friksjon enn det trengte å være. Noen ganger blir man så prinsippiel at det ødelegger for det man egentlig skal oppnå.
         Svolten og tyst, samband fyst

         Kommentér


         • #10
          Sv: Regjeringen oppnevner Afghanistan-utvalg

          Jeg er litt usikker på om dette er så negativt. Norges Forsvar er til for å forsvare Norges strategiske interesser, og først og fremst Kongeriket Norges frihet og selvstendighet som nasjon som det aller viktigste. Som et lite land på grensen til en stormakt som ikke nødvendigvis er vennligsinnet, er vårt viktigste middel til å bevare landets frihet og selvstendighet en best og tryggest mulig allianse med våre alliansepartnere, og da spesielt USA. Derfor er det å opptre slik at vi blir oppfattet av USA som en trofast venn kanskje det viktigste vi kan gjøre for å sikre Norges frihet og selvstendighet, ved siden av å ha et sterkest mulig førstelinjesforsvar hjemme som gjør det fysisk og militært mulig for våre allierte å unnsette oss.

          Det neste temaet som har en strategisk interesse for Norge, men en god del lenger ned på skalaen i forhold til det første, er å hindre at det er steder (og spesielt land) som brukes i stor skala for under makthavernes beskyttelse å planlegge, organisere, trene og logistisk støtte storskala-terroraksjoner i Europa og Nord-Amerika. Al Qaida hadde vært i stand til, beskyttet og støttet av taliban-regimet i Afghanistan (Det islamske emirat Afghanistan 1996-2001) å ha baser der man var i stand til å planlegge, forberede og lede operasjoner som 9/11. Etter 2001 har ikke afghansk område blitt brukt til det samme. Her må det jo sies at Lashkar-e-Taiba var i stand til å planlegge, trene og gjennomføre terroraksjonene i Mumbai i 2008 (som i omfang og kompleksitet var av omtrent samme størrelsesorden) helt og holdent ut fra baser i Pakistan (pakistanske delen av Kashmir), uten at Vesten har invadert Pakistan og utryddet regimet.... Om Afghanistan en gang i fremtiden får et regime som er villig til å huse en internasjonal terrororganisasjon på samme måte som Det islamske emirat Afghanistan huset Al Qaida er tvilsomt.
          At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

          Kommentér


          • #11
           Sv: Regjeringen oppnevner Afghanistan-utvalg

           Jonas Gahr Støre tok seg en svipptur til PRT Meymaneh i 2011. Jeg tar det litt som en selvfølge at han fikk hodet fullt av rosenrøde Powerpoint-presentasjoner på PRT-bygget om hvor bra alt stod til med det ufeilbare norske prosjektet drevet av den ufeilbare norske modellen - av folk som til daglig ellers, når høytstående politikere ikke var i AO, gikk og bantes over hvor fucked hele Opplegg-Afghanistan var.

           Etterpå ble det stelt istand grilling og samtlige i PRTen var invitert. Grilling ble forøvrig bannlyst i PRTen av veterinæren den kontingenten, fordi "hun og" ville vise handlekraft og være relevant, i mylderet av andre høvdinger i leir som fikk lov å sitte på tuene sine og bestemme det ene og andre - men det er klart unntak gjøres når selveste Støre kommer på besøk...

           Støre ville da selvsagt ha den gode samtalen med "gutta på bakken", eller "grasroten" om du vil - og det kunne vel heller ikke skade å få tatt mest mulig bilder av seansen heller.

           Uansett, så ble Støre konfrontert av opptil flere, da på en konstruktiv og gjennomtenkt måte, om hvor lite effektivt - eller rettere sagt dysfunksjonelt - dette her "bistand her, militæret der" greiene var. Makan til kontant avvisning, skylapper og generelt lite tilbøyelig typen var for andre folk sine - erfaringsbaserte - innspill og meninger. "NEINNEINNEIN! NORSK ARKTISK MODELL ER BEST! BEST SIER JEG! JEG HAR RETT OG DU TAR FEIL!".

           Avsmaken min til han der Støre, ble sementert den dagen for å si det sånn...
           Elite Som En Trensoldat

           Kommentér


           • #12
            Sv: Regjeringen oppnevner Afghanistan-utvalg

            Støre er en tåkefyrste og besserwisser uten like.

            Har flere bekjente som har jobbet med ham i ulike sammenhenger og mannen er visstnok helt umulig å samarbeide med. Spesielt om man forsøker å utfordre hans syn/komme med noe nytt som han ikke har tenkt ut selv.
            As you wish.

            Kommentér

            Working...
            X
            Besøksstatistikk