Milforum

Globalt toppbanner

Collapse

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

KOP/Organisering for Brigade 90 -struktur

Collapse

Annonse før emne

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts
 • Trådstarter

  KOP/Organisering for Brigade 90 -struktur

  Hei! Vet noen hvor jeg kan få tak i KOP/Organisering for Brigade 90 -strukturen?
  Jeg antar dette er den nyeste som ikke er gradert?
  Ubique quo fas et gloria ducunt
  Lignende tråder

 • #2
  Jeg har litt på disk.

  Rent strukturmessig på brigadenivå var det ikke store forskjellen fra den tidligere Brigade 78 (den forrige gjennomgående KOP), bortsett fra at det tidligere forsyningskompani og transportkompani ble slått sammen til et (meget stort) trenkompani, at ingeniørkompaniet ble utvidet til en ingeniørbataljon, selv om Ingeniørvåpenet selv etter et par øvelser mente det ikke var noen suksess (de mente etter å ha testet det at de tyngre delene heller burde forblitt på nivå over brigade), og at Sambandskompaniet ble utvidet og overtok de oppgaver Brigadestabskompaniet hadde hatt tidligere. Tre brigader (en på Østlandet, en i Trøndelag og en i Nord-Norge) ble Brigade 90 Panserforsterket, med en panserbataljon (med to stridsvogneskadroner og to stormeskadroner) i tillegg til det en Brigade 90 hadde.

  En Brigade 90 besto dermed av:
  Brigadestab
  Sambandskompani
  MP-tropp
  3 infanteribatajoner
  (1 panserbataljon hvis det var en panserforsterket brigade)
  Oppklaringseskadron
  Feltartilleribataljon (med 4 batterier, hver med 6 skyts, mens Brigade 78 hadde 3 batterier)
  Luftvernbatteri (med 18 RBS-70 utskytningsenheter og 12 NM45 20 mm maskinkanoner, dvs. henholdvis 3 og 2 tropper)
  Ingeniørbataljon
  Panserverneskadron
  Trenkompani
  Teknisk kompani
  Sanitetskompani

  Det som var den store gjennomgående forskjellen var at alle BV-202 og traktorer, og en del av hjulkjøretøyene, var byttet ut med BV-206, som en Brigade 90 i stor grad var basert på. Dermed var dens lendemobilitet mye større enn en Brigade 78.

  Infanteribataljonen hadde kanskje gjennomgått størst forandring. Geværtroppene var blitt mindre (ved å fjerne mitraljøselagene i geværtroppene og oppløse støttetroppen og fordele den på geværtroppene), og det var fire geværkompanier i bataljonen i stedet for tre som det hadde vært før. Videre ble en BV-206 fordelt organisk til hver geværtropp, mens beltevogner tidligere var samlet på kompaninivå. BV-206 var utstyrt med 12,7 mm mitraljøse, mens BV-202 ikke hadde hatt bevæpning, og det var som sagt flere BV-206 enn det hadde vært BV-202 og traktor tidligere. En annen mindre endring var at feltkjøkkenene som tidligere hadde tilhørt kompanistaben i hvert kompani (men normalt hadde blitt operert samlet i bataljonens trenområde (TO)) ble overført til en my forpleiningstropp i stabskompaniet. Det var også mange andre mindre justeringer.

  En infanteribataljon i henhold til 1990-KOP hadde 137 befal og 859 korporaler/menige. De besto av:
  Bataljonsstab (8 befal: BN-sjef, NK, S-1, S-2, S-3, S-4, bataljonslege, feltprest)
  Stabskompani: 42 befal, 188 K/M
  4 geværkompanier, hvert med 12 befal og 130 K/M
  Støttekompani: 39 befal, 151 K/M.

  Stabskompaniet hadde kompanistab, stabstropp, sambandstropp, jegertropp, sanitetstropp, forpleiningstropp og trentropp.
  Støttekompaniet hadde kompanistab, 2 BK-tropper, PV-tropp (kunne være to) og pionertropp.

  Geværkompaniet har jeg full oppsetning på:
  Kompanistab og 3 geværtropper.
  Kompanistaben hadde
  6 befal: Kompanisjef, NK, PV-sperreoffiser, admoff, KP-ass. og sanitetsbefal
  13 korp/men: Admass. (korp), sambandskorp. (korp), 2 sambandssoldater, 3 sanitetssoldater, 2 vognfører/felt, 2 vognfører/last og 2 vognfører/BV-206.
  Naturlig nok var kompanistabens kjøretøy: 2 lastevogn, 2 feltvogn og 2 BV-206.

  Hver geværtropp hadde troppsstab, 3 geværlag og 1 kanonlag.
  Troppsstaben besto av:
  2 befal: Troppssjef og NK
  5 korp/men: Troppsass (korp), sanitetssoldat, vognfører/BV-206, 2 mitraljøsemenn
  Troppsstaben hadde altså en BV-206 og en 12,7 mm mitraljøse (normalt montert på BV-206).

  Kanonlaget hadde 10 korp/menige:
  Lagfører (korp)
  3 kanongjenger, hver med 1 84 mm RFK og 3 mann.

  Geværlaget hadde 8 korp/men:
  Lagfører (korp), nestlagfører, 4 geværsoldater, 2 MG-soldater.
  Last edited by hvlt; DTG 081428 Feb 14, .
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

  Kommentér


  • #3
   Hvor ble det av sambandssoldaten i troppsstaben?
   Dulce et decorum est pro patria mori, sed dulcius pro patria vivere, et dulcissimum pro patria bibere.

   Kommentér


   • #4
    Ser ut som om han i den opprinnelige KOP i hvert fall ble spist opp av troppsassen, dvs. at troppsassen også hadde troppens samband. Sambandssoldaten er der i hvert fall ikke i KOP-notatene, i motsetning til i Brigade 78 go i HV (hvor han til og med er sambandskorporal). Jeg er blitt fortalt at i CV90-oppsatt stormtropp er det også slik at det ikke er noen separat sambandsmann, men at troppsassen har det som en av sine oppgaver????
    At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

    Kommentér


    • #5
     Det fantes en brigadestruktur etter Brig 90, men det er mulig den bare var til forsøk. Der var Brig 6 en ren panserbrigade, og ikke bare PF.


     Sent from my iPhone using Tapatalk
     Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

     Kommentér


     • #6
      Ja, jeg regner med at det ble helt ny struktur med bl.a. innføringen av den motoriserte infanteribataljon en eller annen gang i 2. halvdel av 1990-tallet (der bl.a. hvert geværlag skulle ha sin faste BV-206, og der hver mann i infanteribataljonen skulle ha sitt faste sete i et fast, organisk kjøretøy). Kom dette samtidig som man laget strukturen for "Divisjon 2000"?

      Den motoriserte infanteribataljonen (og en del stridsteknikk/taktikk som ble utarbeidet for den) ble jo sterkt kritisert for at man prøvde å kopiere taktikk fra mekanisert infanteri uten å ha panserbeskyttelsen til mekanisert infanteri.
      At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

      Kommentér

      • Trådstarter

       #7
       >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

       Opprinnelig skrevet av hvlt Vis post
       Ser ut som om han i den opprinnelige KOP i hvert fall ble spist opp av troppsassen, dvs. at troppsassen også hadde troppens samband. Sambandssoldaten er der i hvert fall ikke i KOP-notatene, i motsetning til i Brigade 78 go i HV (hvor han til og med er sambandskorporal). Jeg er blitt fortalt at i CV90-oppsatt stormtropp er det også slik at det ikke er noen separat sambandsmann, men at troppsassen har det som en av sine oppgaver????
       Det er korrekt. Kan leses her;
       Ubique quo fas et gloria ducunt

       Kommentér

       • Trådstarter

        #8
        Hva var et teknisk kompani? Og hvorfor nøyde man seg med et sambandskompani i Brigade 90, mens man i dagens brigadeorganisering har en hel sambandsbataljon? Flere og mer avanserte sambandssystem?

        EDIT: Og har noen tilgjengelig brigadestrukturen til Divisjon 2000?
        Last edited by Grasklyppertraktor; DTG 072219 Feb 14, .
        Ubique quo fas et gloria ducunt

        Kommentér


        • #9
         Jeg kan jo nevne at det i stor grad ble snakket om at i tillegg til økonomi var det i stor grad CFE-avtalen som gjorde at Norge ikke kunne bygge opp større mengder mekanisert infanteri, og dermed som en nødløsning fikk den motoriserte infanteribataljonen som en nødløsning.

         CFE-avtalen fra 1990 tillot Norge å ha 170 stridsvogner, 491 artillerienheter, 100 kampfly, 24 kamphelikoptre og 275 Pansrede kampvogner (herav 181 stormpanservogner). Det var det siste tallet her som kun tillot Norge å ha 181 SPV og 94 andre panservogner som fullstendig tok bort muligheten til å mekanisere noen vesentlig del av mob-hæren. Dette tallet passet egentlig veldig dårlig overens med de øvrige tallene, og man kan lure litt på hva de norske forhandlerne tenkte på på en tid da man hadde funnet at det norske infanteriet måtte ha panserbeskyttelse for å overleve i strid.
         At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

         Kommentér


         • #10
          Opprinnelig skrevet av Grasklyppertraktor Vis post
          Hva var et teknisk kompani? Og hvorfor nøyde man seg med et sambandskompani i Brigade 90, mens man i dagens brigadeorganisering har en hel sambandsbataljon? Flere og mer avanserte sambandssystem?

          EDIT: Og har noen tilgjengelig brigadestrukturen til Divisjon 2000?
          Et teknisk kompani (tidligere het det verkstedkompani) holder hjulene i gang ved å reparere alt som går i stykker, kjøretøy, sambandsutstyr, våpen, ingeniørmateriell etc. I det sivile en kombinasjon av bilverksted og alle andre slags verksteder, samt kranbiler etc. for å berge alle som kjører av veien eller blir delvis skutt i stykker av fienden (men ikke mer enn det kan repareres). Slagordet til teknisk kompani er "reparere, reparere".

          Her er oppsetningen av et teknisk kompani i Brigade 90:

          Kompanistab med kompaniledelse og stabstropp.
          Våpenverksted med troppsstab, våpenseksjon og instrumentseksjon.
          Kjøretøyverksted med troppsstab, verkstedseksjon, 4 reparasjonslag kjøretøy og 3 reparasjonslag ingeniørmateriell
          Beltevognverksted med troppsstab og 8 reparasjonslag beltevogn.
          Sambandsverksted med troppsstab, verkstedseksjon, to reparasjonslag lett og to reparasjonslag tungt.
          Bergningstropp med troppsstab, 5 bergningsvogn hjul, 3 bergningsvogn belte og 2 tungtransport.
          Feltlagertropp med troppsstab, regnskapsseksjon og lagerseksjon.

          I Brigade 90 Panserforsterket var i tillegg beltevognverkstedet utvidet med ytterligere fire reparasjonslag belte og sambandsverkstedet med ett reparasjonslag tungt.
          Last edited by hvlt; DTG 081126 Feb 14, .
          At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

          Kommentér


          • #11
           Jeg ser at her har det vært en god del endring, sannsynligvis utvidelse, fra 1978-KOP. Dvs. 1978-strukturen jeg har for teknisk kompani går ikke i like mye detalj:

           Kompanistab
           Kjøretøyverksted
           Våpenverksted med håndvåpenseksjon, artilleriseksjon og instrumentseksjon
           Ingeniør- og spesialverksted med ingeniørseksjon og spesialseksjon
           Reparasjonslagtropp med 3 bergningsseksjoner og 5 reparasjonslag
           Sambandsmateriell- og verkstedtropp med materiellseksjon og verkstedseksjon
           Lagertropp med regnskapsseksjon og lagerseksjon
           Last edited by hvlt; DTG 072334 Feb 14, .
           At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

           Kommentér


           • #12
            Her har jeg strukturen for enda en avdeling i en brigade etter Brigade 90-oppsett:

            Sanitetskompani:
            Kompanistab
            Sanitetsstab i brigadestaben
            Stabstropp med troppsstab, administrasjonslag, forpleiningslag, transport- og vedlikeholdslag, sambandslag, hygienelag og mentalhygenelag.
            Sanitetstropp med troppsstab, 3 sanitetslag og 6 utrykningslag.
            Sykebiltropp med troppsstab, 5 sykebillag og 1 busslag.
            Sykehustropp med troppsstab, administrasjons- og transportlag, sanitetsmateriellag og 1 lett feltsykehus.
            At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

            Kommentér


            • #13
             Opprinnelig skrevet av hvlt Vis post
             Her har jeg strukturen for enda en avdeling i en brigade etter Brigade 90-oppsett:

             Sanitetskompani:
             3 utrykningslag på hjul, driftet Stasjonær hjelpeplass.
             3 utrykningslag på belte, driftet hver sin mobile hjelpeplass.

             Dette var org. etter KOP. San.Kp/N hadde kun 2 hjullag og to beltelag inne til daglig tjeneste, og det var heller ikke spl og og lege i lagene i den daglige tjenesten.

             Fritt etter hukommelsen 22 år senere....
             Wings of Steel

             Kommentér

             • Trådstarter

              #14
              Veldig mye bra info, takk til de som har bidratt

              Jeg går ut ifra at utrykningslagene på belter brukte den varianten av M113 med større rom bak (Husker ikke betegnelsen), men hva brukte hjul-lagene? SISU/PASI eller MB?
              Ubique quo fas et gloria ducunt

              Kommentér


              • #15
               Mob. hj.pl var satt opp på BV 206. (Hvis jeg ikke husker helt feil, så ble det satt Kp rekord i etablering av mob. hj. pl på drøyt 4 minutter....
               Hjullag var oppsatt på MB 240 m/henger hvor Masseskadesatsen ble oppbevart.
               Stasjonær hj.pl var satt opp på M6 m/henger, hvorpå hjullag på hj.pl.beredskap hadde ansvar for etablering/drift/nedrigging. Hjullag 2 hadde beredskap på masseskade, mens hjullag 3 hadde hvile. Brukte å kjøre 24 timers rotasjon på beredskapen.

               Pansret mob.hj.pl var kun å finne i PBN i Brig-90.
               Last edited by qana34; DTG 090000 Feb 14, .
               Wings of Steel

               Kommentér


               • #16
                Man må huske at i realiteten, spesielt ved stående avdeling som Brig N, hadde man ikke alltid "ren" 78-KOP", ren "90-KOP" etc. Man prøvde nye ting, og man hoppet ikke over natta fra den ene til den andre, slik at man ofte ville se en overgang.

                Når det gjelder sanitet i infanteribataljonene, var det enorm endring fra 78 til 90-KOP. Det tror jeg det også var i brigadens sanitetskompani. Under 78-KOP hadde man to leger og én hjelpeplass i sanitetstroppen (som i nødstilfelle, hvis bataljonen skulle operere på to akser, kunne deles i to, men da måtte den ene improviseres i lagstelt, knappetelt eller sivilt hus) i stabskompaniet, basert på et 14 kvm. telt som behandlingstelt, samt mottak i knappetelt.

                Hjelpeplassen i 78-oppsett skulle plasseres så langt fram som mulig, men før forsyningsaksene til geværkompaniene skilte lag. Brigaden ville opprette en FAP (Fremskutt ambulanseplass) for infanteribataljonen så langt frem som det var mulig å komme med hjulkjøretøy. Hvis bataljonens hjelpeplass var ved vei, ville FAP legges sammen med hjelpeplassen og forsterke den.

                Med 90-KOP fikk man 3 hjelpeplasser, 2 "mobile" og én "stasjonær" og disse var basert på en helt ny konstruksjon, "oppblåsbare" telt, dvs. luftbøyletelt på 20 kvm. For den stasjonære hjelpeplassen ble to slike (transportert på lastebil) satt sammen, mens den mobile brukte bakrommet på en BV-206 med ett slikt telt satt opp inntil. Meningen var at en stasjonær hjelpeplass skulle etablers sentralt i bataljonens teig (nær bataljons-ko, stort sett der man tidligere ville satt opp den ene hjelpeplassen i 78-KOP), mens en mobil skulle følge hvert av de fremre geværkompanier og settes opp ikke så langt bak en av dem.

                En mobil hjelpeplass har følgende kapasitet/oppgaver:
                • skal kunne ta seg av inntil 30 pasienter, herav 20 infusjonstrengende, pr døgn i inntil 4 døgn
                • sortering og prioritering av sårede for behandling og videre evakuering
                • livreddende behandling av kritiske skader
                • foreløpig understøttende behandling av alvorlige og enklere skader/sykdommer
                • endelig behandling av lette skader/enkle sykdomstilfeller, med repatriering av disse
                • klargjøring for evakuering
                • etterforsyning av sanitetsmateriell til støttede avdelinger

                En stasjonær hjelpeplass har følgende kapasitet/oppgaver:
                • skal kunne ta seg av inntil 70 pasienter pr døgn i inntil 4 døgn
                • sortering og prioritering av sårede for behandling og videre evakuering
                • livreddende behandling av kritiske skader
                • foreløpig understøttende behandling av alvorlige og enklere skader/sykdommer
                • endelig behandling av lette skader/enkle sykdomstilfeller
                • klargjøring for evakuering
                • etterforsyning av sanitetsmateriell til støttede avdelinger
                At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                Kommentér

                • Trådstarter

                 #17
                 Interessant!

                 Vet du, hvlt, eller noen andre om stabseskadronen i en panserbataljon var nevneverdig forskjellig fra stabskompaniet i en infanteribataljon?
                 Ubique quo fas et gloria ducunt

                 Kommentér


                 • #18
                  Den var ganske forskjellig ja. Nå går jeg etter hukommelsen, men stabseskadronen i panserbataljonen hadde stabstropp, sambandstropp, pansret oppklaringstropp, to pansrede bk-tropper og en pv-tropp. Altså de tunge ildstøtteavdelingene som var i støttekompaniet i infanteribataljonen.

                  Så hadde panserbataljonen en treneskadron med sanitetstropp, forpleiningstropp, trentropp og bergings-/verkstedstropp.

                  Som sagt etter hukommelsen. Kan prøve å kvalitetssikre litt i morgen.
                  "We like to believe that facts speak for themselves, but they most assuredly do not."

                  Kommentér


                  • #19
                   Som Lille Arne skriver, så var det som tidligere var to kompanier i infanteribataljonen, stabstroppen med bataljonens kommandoledd og administrative støtte, og støttekompaniet med bataljonens taktiske støtte (bombekastere, langtrekkende PV-raketter og pionerer) slått sammen til én eskadron, som i hvert fall på papiret het "stab- og stridstreneskadron".

                   Her må også nevnes at pionertroppene ble borte en eller gang på begynnelsen(?) av 2000-tallet. Pionertropp var infanteriets (og muligens også kavaleriets i starten av panserbataljonen?) "eget" ingeniørvåpen "light". Pionerene var altså infanterister som var trenet i lettere ingeniøroppgaver: Legging av minefelt (spesielt lede legging av minefelt), sprengning/kommunikasjonsødeleggelser, rydde minefelt, forbedre fremrykningsveier for beltevogner, bygge stillinger etc.). Jeg kjenner ikke detaljene i pionertroppen etter 1978-KOP, i den var det en troppsstab med troppssjef, NK, troppsass, 1 vognfører/BV-202 og 4 vognfører/traktor (troppen hadde 3 traktorer til transport av stridsvognminer og 1 traktor og 1 BV til transport av utstyr (bl.a. bergbormaskiner, minesøkere etc.), 3 pionerlag med 1 lagfører (korp) og 6 pionerer, og 1 maskinlag med sjt/fenr som lagfører og 4 maskinførere (2 traktorgravere og 2 traktorer med frontlaster, sivilrekvirerte i mob-hæren).

                   Jeg har en slags KOP for panserbataljon fra litt etter 2000 (etter at CV90 kom). Jeg vet ikke hvor store endringer det hadde vært fra panserbataljonen i Brigade 90 Panserforsterket, så den kan ikke tas som en Brigade 90 PF KOP.

                   Her er det verdt å huske at i infanteribataljonen i Brigade 90 hadde stabskompaniet 42 befal og 188 menige (230) og støttekompaniet 39 befal og 151 menige (190), altså til sammen 81 befal og 339 korporaler/menige, dvs. 420 til sammen.

                   Det jeg har om stab- og stridstreneskadron i panserbataljon fra begynnelsen av 2000-tallet er at den består av 70 befal og 102 korporaler/menige, dvs. 172 hoder. Den består av eskadronstab (5 befal, 2 korp/men, 7 hoder), bataljonsstabselement (17 befal, 7 korp/men, 24 hoder), trentropp (18 befal, 27 korp/men, 45 hoder), sanitetstropp (10 befal, 8 korp/men, 18 hoder), PV-rakettropp med NM142 (4 befal, 12 korp/men, 16 hoder), pansret bombekastertropp (9 befal, 24 korp/men, 33 hoder) og ildledertropp (7 befal, 22 korp/men, 29 hoder). Videre er det en merknad om at følgende modifikasjoner av KOP er gjort i de fredsoppsatte panserbataljoner: I dem er ildledertroppen integrert i pansret BK-tropp, kommandoplasstroppen kommer i stedet for bataljonsstabselementet og i stedet for trentroppen har de en forsyningstropp og en reparasjons- og bergningstropp.

                   Men jeg gjentar at dette er fra et udatert skriv fra begynnelsen av 2000-tallet, og ikke nødvendigvis ligner på slik det var i 1990-KOP. Det er verdt å merke at den totale mengden aav administrativ og taktisk støtte er mye mindre, og at befalsandelen er mye høyere (svært mange tjenestestillinger er nå befalsstillinger, mens de før var korporalstillinger, i hvert fall i infanteriet).
                   At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                   Kommentér


                   • #20
                    I KOPen jeg har (fra 1994) er stabs- og treneskadronen to separate eskadroner. Men jeg tror nok jeg har glemt en ingeniør- eller pionertropp i treneskadronen.
                    "We like to believe that facts speak for themselves, but they most assuredly do not."

                    Kommentér


                    • #21
                     Opprinnelig skrevet av Grasklyppertraktor Vis post
                     Og hvorfor nøyde man seg med et sambandskompani i Brigade 90, mens man i dagens brigadeorganisering har en hel sambandsbataljon? Flere og mer avanserte sambandssystem?
                     Det er mulig det finnes andre grunner til at man har beholdt det, men den gangen man innførte Divisjon 2000 fjernet man altså (nesten) alle støtteavdelingene fra de tre taktiske brigadene. Disse ble samlet på divisjonsnivå, og man fikk da bataljoner hvor man før hadde hatt kompani, f eks for sanitet og samband. Disse ble beholdt (med et par unntak) når man gikk over til brigade igjen. En viktig grunn var nok at regimentene og rekruttskolene i mellomtiden var blitt borte, slik at disse bataljonene også fikk oppsettingsansvar og ansvar for rekruttutdanning. Da ble det litt tynt med bare et kompani, og man beholdt bataljonsrammen. En bieffekt er jo at det gir avansementsmuligheter for oberstløytnanter også i støttevåpnene...
                     Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                     Kommentér


                     • #22
                      Til det Rittmester skriver kan jeg legge til at deet finnes store og små bataljoner og det finnes store og små kompanier, og et stort kompani kan i en del tilfelle være like stort som en liten bataljon. Det som skiller mest er at et kompani har en kaptein (eller i enkelte tilfeller en major) som sjef, mens en bataljon har en oberstløytnant som sjef.
                      At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                      Kommentér


                      • #23
                       En infanteribataljon (da den hadde pionertropp) ville også som regel få underlagt en ingeniørtropp fra dens brigades ingeniørkompani. I så fall ville støttekompanisjefen ha operativ kommando over den.

                       Det er mulig at man etter hvert så på dette som smør på flesk, og at man overførte ressursene fra infanteribataljonens støttekompani til brigadens ingeniørkompani (eller -bataljon), og syntes det var mer rasjonelt.

                       Jeg kan jo nevne noe annet (mulig det blir litt teknisk): I den gamle infanteribataljonen (enten det var Brigade 78 eller 90) var for så vidt støttekompaniet i operasjoner delt i to:

                       Støttekompanisjefen var bataljonens panservern- og sperreoffiser. Dvs. han var den som ledet planleggingen av, og under bataljonssjefen først og fremst ledet i strid, bataljonens kamp mot fiendens panserkjøretøy, på bataljonsnivået. Egentlig var kanskje stridsvognminer det viktigste våpenet, sett i sammenheng med bataljonens tunge PV-raketter (TOW), sammen også med øvrige sperre- og stillingsarbeider, inklusive kommunikasjonsødeleggelser. Han inngikk i bataljonssjefens R-gruppe og ville stort sett oppholde seg sammen med bataljonssjefen i strid (R-gruppen besto normalt av bataljonssjefen, S-2 [etterretningsoffiser], S-3 [operasjonsoffiser], støttekompanisjefen, samvirkende feltartilleribatterisjef og sambandstroppsjefen). Det han hadde direkte kommando over var da TOW-tropper (en eller to), pionertropp, underlagt ingeniørtropp og eventuelle andre underlagte PV-avdelinger.

                       Bombekastertroppene hørte administrativt under infanteribataljonen, men var i strid operativt underlagt (jeg er ikke sikker på om riktig uttrykk var operativ kommando eller operativ kontroll) det samvirkende feltartilleribatteri. Det var ikke slik at ett feltartilleribatteri kun støttet en bataljon, snarere tvert imot (hvis mulig ville man skyte bataljonsmål, dvs. alle feltartilleribataljonens skyts mot ett mål om gangen), men ledelses- og ildledeerelement (batterisjef, samvirkeoffiser og ildledertroppen) til ett batteri var fremme hos én infanteribataljon, og dette batteriet var altså bataljonens samvirkende feltartilleribatteri. Det er tradisjon i artilleriet at sjefen ikke er der det meste av batteriet er, men nær der ilden skal treffe. Han skal ha sitt fokus på der ilden rammer, ikke der ilden kommer fra. Der skytset står er det hans NK, batterioffiseren (BO), som leder på sjefens (BS) vegne.

                       Dette med at BK-troppene var (i felt) administrativt underlagt infanteribataljonens støttekompani, mens de operativt var underlagt det samvirkende feltartilleribatteri, gikk også igjen på lavere nivå, ved at de to OP-lagene (hvert på to mann, en sersjant og en korporal) til BK-troppene som støttet hvert geværkompani var operativt underlagt feltartilleriets OP-lag som støttet geværkompaniet.


                       Så dette var støttekompaniet. Sjefen for stabskompaniet var i felt sjef for bataljonens trenområde (TO). Alle infanteribataljonens forsyningsorganer (dvs. først og fremst knyttet til trentroppen og forpleiningstroppen, samt deler av trenet i hvert kompani), ville stasjoneres litt spredd (over ca. 500 x 500 m) i et TO i bataljonens bakre område (for å være nøyaktig: ammunisjonsplass, driftet av trentroppens ammunisjonslag, og stasjonær hjelpelass fra sanitetstroppen, gikk ikke direkte inn i TO, men ble normalt plassert mer fremskutt). Her var det altså stabskompanisjefen var sjef i strid. Hans og S-4s (forsyningsoffiserens) oppgaver grenset til hverandre, men med stabskompanisjefen som den utførende, som sørget for at rett kompani ble etterforsynt her og nå.

                       Jeg regner med at når stabskompani og støttekompani er slått sammen til ett kompani/eskadron har disse to svært forskjellige oppgavene (planlegge og lede sperrearbeider og panservern og det å lede bataljonens forsyningstjeneste) nå falt annerledes (panserbataljonen med stridsvogneskadronen som viktigste tapspåførende element er jo i sin helhet sterkt på PV-siden).
                       Last edited by hvlt; DTG 102019 Feb 14, .
                       At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                       Kommentér


                       • #24
                        Opprinnelig skrevet av Lille Arne Vis post
                        I KOPen jeg har (fra 1994) er stabs- og treneskadronen to separate eskadroner. Men jeg tror nok jeg har glemt en ingeniør- eller pionertropp i treneskadronen.
                        Ingeniørtroppen var plassert i stabseskadronen.

                        Panserbataljon anno 1994:

                        189 befal + 721 manskaper = 910 til sammen

                        Stab: 12+0=12

                        Stabseskadron: 45+200=245
                        Eskadronsstab
                        Stabstropp
                        Pansret oppklaringstropp
                        2xpansret BK-tropp
                        PVrak-tropp
                        Pansret ingeniørtropp

                        2xStridvognseskadon: 21+62=83
                        Eskadronsstab
                        3xStridsvognstropp

                        2xStormeskadron: 24+126=150
                        Eskadronsstab
                        3xStormtropp

                        Treneskadron: 42+145=187

                        Eskadronsstab
                        Verksteds-/bergingstropp
                        Sanitetstropp
                        Trentropp
                        Forpleiningstropp
                        "We like to believe that facts speak for themselves, but they most assuredly do not."

                        Kommentér


                        • #25
                         Det må ha vært voldsomt store staber i de stridsvogneskadronene. Tre tropper er 48 mann, så da har vi 35 igjen. Høres mer ut som en stabstropp, spør du meg. Dersom ikke noe av personellet var reservemannskap, da.
                         Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                         Kommentér


                         • #26
                          Det har vært en veldig uttynning fra den (som jeg regner med er temmelig opprinnelig 1990-KOP [som ikke var laget i 1990, men noen år før]) til den jeg har fra hva jeg tror er 1. halvdel av 2000-tallet (er ikke datert, mulig dette var noe på prøve el.l.?).

                          Den jeg hadde altså følgende:
                          (Hvis 2 stormeskadroner, den jeg har har egentlig bare en stormeskadron og da har vi 137-294-431):

                          Totalt: (170-404-574)
                          Stab: (0-0-0) (se bataljonsstabselement i stab- og stridstreneskadron)

                          2x stridsvogneskadron (17-41-58)
                          : eskadronstab (5-5-10)
                          : 3x stridsvogntropp (4-12-16)

                          2x stormeskadron (33-110-143) [I denne KOP står det egentlig bare ett]
                          :eskadronstab (6-5-11)
                          :3x stormtropp (9-35-44)

                          Stab- og stridstreneskadron (70-102-172)
                          :Eskadronstab (5-2-7)
                          :Bataljonsstabelement (17-7-24)
                          :PV-raktropp (4-12-16)
                          :Pansret BK-tropp (9-24-33)
                          :Ildledertropp (7-22-29)
                          :Sanitetstropp (10-8-18)
                          :Trentropp (18-27-45)

                          "Stab & Stridstreneskadronen har pr i dag følgende endringer i fredshæren: Trentropp utgjøres av Forsyningstroppen og Rep & Bergningstroppen. Ildledertroppen er en integrert del av PBK troppen. Bnstab-elementet utgjøres av Kommandoplasstroppen."
                          At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                          Kommentér


                          • #27
                           Den jeg har er i et lesehefte for pansret sanitetstropp i panserbataljon, altså udatert, men så vidt jeg husker fra 1. halvdel av 2000-tallet. Jeg kan jo nevne hvordan sanitetstroppen er organisert der:

                           (10-8-18)

                           Ledelseselement: Troppssjef og NK, med en BV-206: (2-0-2) [Jeg er overrasket at det ikke er noen separat vognfører, samt troppsass]

                           2x pansrede ambulanser: Vognkommandør, vognfører, sanitetssoldat (1-2-3), med NM200 (modifisert M113)
                           2x pansrede hjelpeplasser: Vognkommandør, lege, sykepleier, vognfører, sanitetssoldat (3-2-5), med NM196 (mod. M577)
                           At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                           Kommentér


                           • #28
                            Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
                            Det må ha vært voldsomt store staber i de stridsvogneskadronene. Tre tropper er 48 mann, så da har vi 35 igjen. Høres mer ut som en stabstropp, spør du meg. Dersom ikke noe av personellet var reservemannskap, da.
                            Enig. Jeg har dessverre ikke noe mer oppløsning på dette enn i innlegget over. Kan man ha planlagt med fem vogner i troppen? Var ammunisjonskjøretøy og bergingsvogner organiske nede i strveskadronene, eller var de i treneskadronen?
                            "We like to believe that facts speak for themselves, but they most assuredly do not."

                            Kommentér


                            • #29
                             Jeg innbiller meg (svakt minne) at de selvstendige stridsvogneskadronene før det ble panserbataljon hadde en reserve/oppklaringstropp. Det var egentlig en stridsvogntropp med 4 utdannede stridsvognmannskap (altså en troppssjef, en NK, 2 vognkommandører, 4 skyttere, 4 ladere og 4 vognførere) som var oppsatt på hver sin feltvogn og kunne brukes til opklaringoppdrag, men som først og fremst var reservemannskap til stridsvognene. Kan de ha vært noe slikt i den oppsettingen?
                             At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                             Kommentér


                             • #30
                              Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
                              Det fantes en brigadestruktur etter Brig 90, men det er mulig den bare var til forsøk. Der var Brig 6 en ren panserbrigade, og ikke bare PF.
                              Brig 6 som panserbrigade var en del av strukturen til 6. divisjon, og var ikke en "Brig 90" avdeling.

                              Kommentér

                              Working...
                              X
                              Besøksstatistikk