Milforum

Globalt toppbanner

Collapse

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Fokus: Forsyningssikkerhet

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • #31
  Sv: Matvarer- Sikkerhetspolitikkens enkleste kvantifiserbare mål

  Sammen med alt det som allerede er navnt, så mener jeg det er viktig å huske på alle de arealene som stammer fra nedlagte småbruk og i dag nyttes som fritidseiendom. Dette kan forholdsvis fort dyrkes opp igjen hvis det trengs. Til eksempel eier jeg selv nok areal i form av fritidseiendom til å kunne forsørge en storfamilie på kjøtt og grønsaker. Noen livdyr og litt frø, så er vi igang.

  Kommentér


  • #32
   Sv: Matvarer- Sikkerhetspolitikkens enkleste kvantifiserbare mål

   Og hvor lang tid etter at hyllene på kiwi er tomme trenger du for å høste noe av betydning da, gitt at du får tak i alt du trenger?

   Sent fra min E5823 via Tapatalk

   Kommentér


   • #33
    Sv: Matvarer- Sikkerhetspolitikkens enkleste kvantifiserbare mål

    Selvfølgelig er det ikke noe til hjelp i et kort perspektiv, men hvis vi ser lengre på det, over flere år, så er det en faktor jeg mener bør taes med i regnestykket. Selv om det tar en sesong å dyrke mat der, så kan det også brukes som beitemark for dyr som man ikke har nok soya/kraftfor til. Poenget mitt er at Norges totale andel matjord og beitemarker kan økes i krig og krise, ift. hva det er i fredstid.

    Kommentér

    • Thread Author

     #34
     Sv: Matvarer- Sikkerhetspolitikkens enkleste kvantifiserbare mål

     Opprinnelig skrevet av Navytimes Vis post
     Det ligger vel i kortene at om vi kommer opp i en slik krise vi her snakker om, så kan vi ikke spise biff annenhver dag slik vi gjør nå. Så det vil vel innebære nødslakting av betydelige deler av kjøttproduserende besetninger, slik ar også behovet for soya synker.

     Sent fra min E5823 via Tapatalk
     Nja, soya blir jo også brukt i kraftfor for oppdrettsanleggene, og det er vel disse enkelte hevder at vi må basere oss på som matkilde hvis det blir krise.

     Edit: Hvor stort poeng vi skal gjøre av fisken, er jeg faktisk svært usikker på. Dagens trålerflåte vil jo nesten kreve eskorte av et eller annet slag ut til fiskefeltene(kanskje særlig i barentshavet), og da blir jo spørsmålet om vi har en marine som har kapasitet til dette. Før i tiden var vel også deler av fiskeriflåten oppsatt i mobforsvaret, og det er vel ikke urimelig å anta at fiskeriflåten utgjør en potensiale som kan bli tidlig mobilisert inn i f.eks marinen, og dermed ikke lengre være tilgjengelig for å fiske.

     Det er faktisk så enkelt i dag som at det vestlige industrilandbruket(og her tar vi jo med oppdrettsnæringa) er avhenging av å bruke enorme mengder kraftfor for og nå avdråttsmålene. Hvis vi ser til f.eks melkeproduksjonen her, så har man jo faktisk vesentlig mindre enheter med bruk(man har fått færre, men større bruk som et resultat av en villet politikk. Lanbrukets svar på sentralisering kan man jo kalle det), hvor man har færre kyr men produserer mer melk per ku. Noe som kun er mulig ved økt bruk av kraftfor.

     Se for eksempel litt om det her: http://www.bondebladet.no/gardsdrift...os-norske-kyr/

     Når det gjelder landbruksareal, så er det riktig at noe av dette i dag står ubrukt. Men store deler er også bygd ned(særlig der det er lettest å drive) fordi landbruksjord ofte er flat og enkelt å bygge på. Det ubrukte kan selvsagt settes i drift igjen, men som Navytimes sier, det vil jo ta tid før man ser en avling, og livdyr er vel bare å glemme før man har skaffet for til de. Jeg sier ikke at det ikke er umulig å få opp produksjonen på fritidseiendommer(her må det vel skytes inn at ofte varierer det jo fra eiendom til eiendom med tanke på hva slags utstyr og lokaler som er tilgjengelig), men etter min mening er det å skulle basere seg på fritidseiendommer til produksjon i krig og krise, uten at det er gjort forberedelser for dette, omtrent som å forvente at dagens forsvar skal kunne forsvare mer enn en bydel i Oslo.
     Last edited by yamaha; DTG 110909A Jan 16, . Begrunnelse: Se torsken.
     Just when you'd think they were more malignant than ever Hell could be, they could occasionally show more grace than Heaven ever dreamed of. Often the same individual was involved. It was this freewill thing, of course. It was a bugger.

     Kommentér


     • #35
      Sv: Matvarer- Sikkerhetspolitikkens enkleste kvantifiserbare mål

      Opprinnelig skrevet av yamaha Vis post
      Jeg sier ikke at det ikke er umulig å få opp produksjonen på fritidseiendommer(her må det vel skytes inn at ofte varierer det jo fra eiendom til eiendom med tanke på hva slags utstyr og lokaler som er tilgjengelig), men etter min mening er det å skulle basere seg på fritidseiendommer til produksjon i krig og krise, uten at det er gjort forberedelser for dette, omtrent som å forvente at dagens forsvar skal kunne forsvare mer enn en bydel i Oslo.
      Forstår veldig godt argumentene dine og du har helt rett i at mye matjord er bygd ned. Vil også understreke at jeg ikke har planer om å gå helt doomsday-prepper med forhåndslagring av plog og settepoteter på hytta. Var som sagt mest ment som eksempel på at Norge har ledige areal som kan være med å erstatte noe av den for-importen vi evt. mister.

      Kommentér

      • Thread Author

       #36
       Sv: Matvarer- Sikkerhetspolitikkens enkleste kvantifiserbare mål

       Heldigvis er jo faktisk det noen eiendomer som er klargjort for større produksjon. Jeg vet at i hvert fall for noen år siden(rundt 2014) ble det satt potet i slottsparken(jeg tror til og med det finnes filmer av kronprinsen som plukker), noe man jo faktisk gjorde under krigen. Så det jo ikke umulig å få matproduksjon opp på de rareste steder, men det krever jo tid og innsats.
       Just when you'd think they were more malignant than ever Hell could be, they could occasionally show more grace than Heaven ever dreamed of. Often the same individual was involved. It was this freewill thing, of course. It was a bugger.

       Kommentér


       • #37
        Sv: Matvarer- Sikkerhetspolitikkens enkleste kvantifiserbare mål

        Den kanskje største "nedbyggingen" av landbruksjord de senere årene har vært til anlegg av golfbaner omkring de store byene. Disse lar seg meget raskt bli oppdyrket igjen ved behov. Bondelaget og Småbrukarlaget er svært flinke til å skrike opp om nedleggelse av gårder og sette det likt med at jord tas ut av produksjon. Det er jo selvfølgelig bevisst løgn og propaganda. Det er svært lite landbruksareal som tas ut av produksjon. Det som oftest skjer er at gårder som ble splittet i flere gårder for 80-250 år siden på grunn av overbefolkning på landsbygda igjen slås sammen igjen.

        Stort sett alle matrikkelgårder i Norge (dvs. gitt ved ett gårdsnummer) var en enkelt bondegård da de ble matrikulert på 1600-tallet, og er senere blitt splittet opp i en rekke gårder (bruksnummer) etter det, særlig på 1800-tallet, og særlig før den store utvandringen til Amerika. Dette har resultert i et meget stort antall for små gårder. At disse slås sammen igjen nå til mer rasjonelle størrelser betyr ikke noe negativt for matproduksjonen, snarere tvert imot. Det er mye bedre med et antall heltidsbønder som driver stort enn et stort antall "hobbybønder" som har full jobb i kommunen eller i en bedrift og sår til og høster 100-150 da med korn i ferie/kveldstid for å få inn litt statsstøtte som "attåtnæring" (samt overinvesterer i landbruksmaskiner etc. som de kan avskrive mot skatten for det som egentlig er hovedinntekten sin, jeg kjenner flere leger som gjør det). Der jeg kommer fra opprinnelig (Nøtterøy) har to bønder jeg kjenner etter hvert overtatt mye av jordbruksarealer både på Nøtterøy og i resten av Vestfold (og Buskerud med) som tidligere ble dyrket av "små/hobbybønder", ved oppkjøp og leie/forpakting av jord, og driver nå i meget stor stil med grønnsakdyrking. De introduserte hjertesalat i Norge, og har nylig utviklet "morenepotet" som har blitt en storselger. Jeg vil mye heller ha noen få slike enn hauger av tannleger, industriarbeidere og kommuneansatte som hver satt på 100 da jord som de først og fremst brukte til å avskrive skatt og motta subsidier (slik landbruk i bl.a. Vestfold i stor grad hadde blitt).
        At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

        Kommentér

        • Thread Author

         #38
         Sv: Matvarer- Sikkerhetspolitikkens enkleste kvantifiserbare mål

         Kanskje litt gamle tall, men jeg vet ikke om fylkesmannen er helt enig med deg:
         https://www.fylkesmannen.no/Document...Jordavgang.pdf

         Se også denne for nyere, nasjonale tall:
         http://www.ssb.no/jord-skog-jakt-og-...stikker/kofola
         Just when you'd think they were more malignant than ever Hell could be, they could occasionally show more grace than Heaven ever dreamed of. Often the same individual was involved. It was this freewill thing, of course. It was a bugger.

         Kommentér


         • #39
          Sv: Matvarer- Sikkerhetspolitikkens enkleste kvantifiserbare mål

          Opprinnelig skrevet av yamaha Vis post
          Kanskje litt gamle tall, men jeg vet ikke om fylkesmannen er helt enig med deg:
          https://www.fylkesmannen.no/Document...Jordavgang.pdf
          På 21 år har 3,3% av det dyrkede arealet i Vestfold blitt tatt ut av landbruksproduksjon, ca. halvparten av det har blitt tatt i bruk til enten golfbaner eller til dyrking av juletrær, dvs. er beholdt som arealer som raskt kan dyrkes opp igjen. Er det en dramatisk nedbygging?
          At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

          Kommentér

          • Thread Author

           #40
           Sv: Matvarer- Sikkerhetspolitikkens enkleste kvantifiserbare mål

           Uten at vi skal lage for mye drama av det, men bondelaget sitt poeng ligger vel ofte i at den totale mengden landbruksareal i dette landet er såpass lite, og i sær godt landbruksareal(som det du finner i vestfold, østfold, trøndelag og jæren) er det som oftest blir bygd ned.

           Jeg blir forresten stadig like overrasket hver gang noe sier at det er "enkelt" og "raskt" å dyrke opp (nedbygd) jord igjen. Jeg skulle ha likt å sett noen demonstere dette.
           Just when you'd think they were more malignant than ever Hell could be, they could occasionally show more grace than Heaven ever dreamed of. Often the same individual was involved. It was this freewill thing, of course. It was a bugger.

           Kommentér


           • #41
            Sv: Matvarer- Sikkerhetspolitikkens enkleste kvantifiserbare mål

            Dyrke opp golfbane? Traktor, plog, harv, såmaskin, slådd?
            At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

            Kommentér


            • #42
             Sv: Matvarer- Sikkerhetspolitikkens enkleste kvantifiserbare mål

             Hovedpunktet mitt er at det Bondelaget og Bonde- og Småbrukarlaget blander fullstendig sammen i propagandaen sin er nedlegging av bruk der enten bruk slås sammen til et større bruk eller jorda til et bruk overtas av en annen gård, og virkelig nedleggelse av gård der jorda ikke lenger blir dyrket. De kjører fram den ene "triste historien" etter den andre der det som har skjedd er det første, mens de bevisst fremstiller det som det er det andre som har skjedd. Senest for noen dager siden så vi en gråtende gammel bonde "si farvel til gården" der både jord og melkekvote var solgt til nabogården etter at arvingene til "gammelbonden" ikke fant det interessant å drive en så liten gård lenger. Og slik holder propagandaen på uten ende. Det blir ikke mindre dyrket mark av dette og ikke færre kuer, men en bonde vil få nok kuer og jord til å kunne ha et skikkelig liv av det.
             At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

             Kommentér


             • #43
              Sv: Matvarer- Sikkerhetspolitikkens enkleste kvantifiserbare mål

              Opprinnelig skrevet av yamaha Vis post
              Nja, soya blir jo også brukt i kraftfor for oppdrettsanleggene, og det er vel disse enkelte hevder at vi må basere oss på som matkilde hvis det blir krise.

              Edit: Hvor stort poeng vi skal gjøre av fisken, er jeg faktisk svært usikker på. Dagens trålerflåte vil jo nesten kreve eskorte av et eller annet slag ut til fiskefeltene(kanskje særlig i barentshavet), og da blir jo spørsmålet om vi har en marine som har kapasitet til dette. Før i tiden var vel også deler av fiskeriflåten oppsatt i mobforsvaret, og det er vel ikke urimelig å anta at fiskeriflåten utgjør en potensiale som kan bli tidlig mobilisert inn i f.eks marinen, og dermed ikke lengre være tilgjengelig for å fiske.
              For å kommentere litt videre på disse innspillene:

              Majoriteten av opprett er for eksport bransjen; går vi over til havfiske, og samtidig utnytter alle den spis-bare proteinene som er i havet så er det rikelig med mat der. Eks. så er tørket og prosessert tang og tare en stor del av kostholdet i Japan som bla. har en høyere snitt levetid på sin befolkning mye grunnet sitt noe moderate sjø baserte kosthold.

              Og dersom noen aktivt skal gå ut å nekte norske fiskere tilgang til havet så betyr det at det er en ytre part som ønsker å sabotere Norsk mat produksjon og da vil det ikke hjelpe med svære siloer på land heller. Ett stort sprøyte-fly med en ugunstig blanding som flyr litt rundt på det utvidede Østlandet og du vil ta ut store deler av den dyrkbare marken i landet.

              Kommentér


              • #44
               Sv: Matvarer- Sikkerhetspolitikkens enkleste kvantifiserbare mål

               Opprinnelig skrevet av hvlt Vis post
               Dyrke opp golfbane? Traktor, plog, harv, såmaskin, slådd?
               Heller Bulldoser, Gravemaskin og store ruller med drenering, vi snakker minst et år fra oppstart til første avling(Den kommer heller ikke til være spesielt stor).

               Bondeorganisasjonene tenker først på seg selv deretter på sine medlemmer og til slutt på alt annet, slik som alle andre interesseorganisasjoner.


               Matsikkerhet slik jeg ser det:
               Krig
               30 dager med det totale helvete (Som vi sammen med alliertetaper eller vinner), som krever mer mat enn vi per i dag konsumerer grunnetforstyrrelse av infrastruktur og hamstring. Dette bør kjedene ha i sinlogistikklinje, noen mangler kan man tåle.
               +30 dager med kaos og ettervirkninger som krever det sammesom i dag med større mangler, det betyr noen lagre av råvarer for produksjon avlivsnødvendige ting som mat til barn.
               + 30 dager med ekstra buffer som gir myndighetene tid til åinnhente mat på verdensmarkedet, vi er en handelsnasjon og klarer oss ikke utenhandel, taper vi krigen må okkupanten skaffe mat til befolkningen med mindre vitapte krigen mot en folkemorder.

               Krise
               72 timer mat hjemme hos hvermannsen og resten i butikkeneslogistikklinje.
               Vi er mennesker, det ligger i DNA å løse ting sammen når detblir krise.

               Internasjonal matkrise
               Tar tid, da rekker vi å planere og masseutskifte golfbaner,tilpasse oppdrettsnæringen og kanskje venne folk av å spisse så mye som de gjøri dag.
               Død ved Kølle!
               Bla bla... Hybrid warfare is easy

               Kommentér

               • Thread Author

                #45
                Sv: Matvarer- Sikkerhetspolitikkens enkleste kvantifiserbare mål

                Opprinnelig skrevet av Pinch Vis post
                For å kommentere litt videre på disse innspillene:

                Majoriteten av opprett er for eksport bransjen; går vi over til havfiske, og samtidig utnytter alle den spis-bare proteinene som er i havet så er det rikelig med mat der. Eks. så er tørket og prosessert tang og tare en stor del av kostholdet i Japan som bla. har en høyere snitt levetid på sin befolkning mye grunnet sitt noe moderate sjø baserte kosthold.

                Og dersom noen aktivt skal gå ut å nekte norske fiskere tilgang til havet så betyr det at det er en ytre part som ønsker å sabotere Norsk mat produksjon og da vil det ikke hjelpe med svære siloer på land heller. Ett stort sprøyte-fly med en ugunstig blanding som flyr litt rundt på det utvidede Østlandet og du vil ta ut store deler av den dyrkbare marken i landet.
                Det er mye som er mulig. Mitt poeng lå bare i at dagens fabrikktrålere er relativt lette mål, kontra en flåte av små skøyter.
                Just when you'd think they were more malignant than ever Hell could be, they could occasionally show more grace than Heaven ever dreamed of. Often the same individual was involved. It was this freewill thing, of course. It was a bugger.

                Kommentér


                • #46
                 Sv: Matvarer- Sikkerhetspolitikkens enkleste kvantifiserbare mål

                 Opprinnelig skrevet av hvlt Vis post
                 Dyrke opp golfbane? Traktor, plog, harv, såmaskin, slådd?
                 Hvis du lovet dem full straffrihet, tror jeg en gjeng bønder med det riktige utstyret kunne lage ganske mye åker av en golfbane mens de intetanende golferne satt på hull 19... Hvor lang tid det tar før du får første avling spørs vel når på året dette skjer, men i gunstigste fall bør du nå få til en avling poteter på noen få måneder, gitt at du har settepotetene.

                 Så fremt ikke krigen var en full atomkrig, så bør indikatorene til Kdo_Under: være greie nok. Fisk må selvsagt inngå i grunnlaget.
                 Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                 Kommentér


                 • #47
                  Sv: Matvarer- Sikkerhetspolitikkens enkleste kvantifiserbare mål

                  Opprinnelig skrevet av yamaha Vis post
                  Det er mye som er mulig. Mitt poeng lå bare i at dagens fabrikktrålere er relativt lette mål, kontra en flåte av små skøyter.
                  Det er lettere å eskortere 10 fabrikktrålere enn, 200 sjarker.
                  Om noen kan og vil fjerne fiskeriene er det mye som er billigere enn å senke båter.

                  Knerte drivstofftilførselen er samme kostnad som en sjark/tråler og man har bare noen statiske mål isteden for flere bevegelige.
                  Død ved Kølle!
                  Bla bla... Hybrid warfare is easy

                  Kommentér


                  • #48
                   Sv: Matvarer- Sikkerhetspolitikkens enkleste kvantifiserbare mål

                   Opprinnelig skrevet av hvlt Vis post
                   Hovedpunktet mitt er at det Bondelaget og Bonde- og Småbrukarlaget blander fullstendig sammen i propagandaen sin er nedlegging av bruk der enten bruk slås sammen til et større bruk eller jorda til et bruk overtas av en annen gård, og virkelig nedleggelse av gård der jorda ikke lenger blir dyrket. De kjører fram den ene "triste historien" etter den andre der det som har skjedd er det første, mens de bevisst fremstiller det som det er det andre som har skjedd. Senest for noen dager siden så vi en gråtende gammel bonde "si farvel til gården" der både jord og melkekvote var solgt til nabogården etter at arvingene til "gammelbonden" ikke fant det interessant å drive en så liten gård lenger. Og slik holder propagandaen på uten ende. Det blir ikke mindre dyrket mark av dette og ikke færre kuer, men en bonde vil få nok kuer og jord til å kunne ha et skikkelig liv av det.
                   Det stemme kanskje på den garden, men det er mange gardar som blir lagt ned og hamnar under asfalt. Mange kjøpesenter på tidlegare dyrka mark, for å ikkje snakke om husbygging. Greit det går for å lage ei golfbane om til åker, men det tar tid å få tak i settepoteter eller såkorn. Det er ikkje noko vi har på lager. Då risikerer ein at valet blir mellom å fø folket eller la dei svelte litt mens ein gror fram ei ny avling.

                   Kommentér


                   • #49
                    Sv: Matvarer- Sikkerhetspolitikkens enkleste kvantifiserbare mål

                    Jada, jord blir tatt ut av produksjon, som sagt 3,5% i Vestfold over 21 år. Men det er en liten brøkdel av gårdene som legges ned hvor jorda tas ut av produksjon. Det meste tas over av større gårder, og det er det Bondelaget etc. klart prøver å skjule.
                    At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                    Kommentér


                    • #50
                     Sv: Matvarer- Sikkerhetspolitikkens enkleste kvantifiserbare mål

                     Noen tall:

                     Norge har 10 903 km2 dyrka mark per 1.1.2008. Av dette er 8 695 km2 fulldyrka. Det resterende omfatter 1 828 km2 innmarksbeite og 379 km2 overflatedyrka mark. I tillegg til den dyrka marka har landet ytterligere 12 342 km2 dyrkbar mark. Over halvparten - 6 987 km2 - av dette er produktiv skogsmark. I tillegg kan 4 301 km2 myr også dyrkes opp ved behov. 1 053 km2 av arealreserven er anna jorddekt fastmark.

                     Statistikken viser at det dyrka arealet i Norge kan fordobles ved behov. Statistikken er basert på Digitalt MarkslagsKart (DMK), som inneholder data samlet inn i målestokk 1:5,000. Det er gjennomført kartlegging i alle landets kommuner. Kartleggingen og ajourføringen av kartene foregår over lang tid. Statistikken er derfor uttrykk for opplysningene som ligger i databasen per 1.1.2008 mens den faktiske situasjonen kan avvike noe fra dette.
                     (Min understrekning)

                     http://www.skogoglandskap.no/publika...blication_view (fra 2008)
                     Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                     Kommentér


                     • #51
                      Sv: Matvarer- Sikkerhetspolitikkens enkleste kvantifiserbare mål

                      http://www.abcnyheter.no/penger/okon...er-norge-i-wto

                      Dette kan gjøre noe med vår matsikkerhet.
                      Trenger bare litt flaks, så går det godt

                      Kommentér


                      • #52
                       Sv: Matvarer- Sikkerhetspolitikkens enkleste kvantifiserbare mål

                       Ikke 100% relevant for tråden, men fant ikke noe bedre sted å legge:
                       https://www.scientificamerican.com/a...ion-continues/

                       Kommentér


                       • #53
                        Sv: Matvarer- Sikkerhetspolitikkens enkleste kvantifiserbare mål

                        Før jul vedtok den tyske regjeringen dramatiske tiltak ved en matkrise. Solberg-regjeringen styrker derimot ikke norsk kriseberedskap for mat.

                        Den tyske regjeringen ser egen matforsyning i krisetider som så viktig at den nylig vedtok å kunne beslaglegge gårdsbruk.

                        http://www.abcnyheter.no/nyheter/201...ge-gir-blaffen


                        Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ser ingen hendelser i framtida som gir høy risiko for norsk matforsyning.
                        Det er bare en liten forutsetning:

                        Så lenge handelssystemene fungerer.

                        http://www.abcnyheter.no/nyheter/201...k-matforsyning
                        Odd objects attract fire. You are odd.

                        Kommentér

                        • Thread Author

                         #54
                         Sv: Matvarer- Sikkerhetspolitikkens enkleste kvantifiserbare mål

                         Da er det jo tankevekkende å lese slike saker:
                         http://www.nationen.no/verden/matpro...imaendringene/

                         Hvis temperaturene som ventet fortsetter å stige, og det ikke gjøres store kutt i klimautslippene, kan avlingene bli mye mindre mot slutten av dette århundret. Produksjonen av mais, soyabønner og hvete anslås å synke med henholdsvis 50, 40 og 20 prosent i USA
                         Just when you'd think they were more malignant than ever Hell could be, they could occasionally show more grace than Heaven ever dreamed of. Often the same individual was involved. It was this freewill thing, of course. It was a bugger.

                         Kommentér


                         • #55
                          Matvarer- Sikkerhetspolitikkens enkleste kvantifiserbare mål

                          Primær fôret i Norge består jo av 80-90% korn og da mest norsk produsert korn. Soya er vel mest for å optimalisere/øke melkeproduksjonen.

                          I tillegg har der vel vært en generelt oppadgående trend kurv på produksjon, både i USA og verden ettersom flere og flere mindre utviklede land innfører mer og flere moderne høstingsmetoder.

                          Brasil forventer jo å doble sin produksjon i løpet av de neste 10 årene; mye ved å optimalisere arealet som i dag brukes til kveg produksjon. Flere regioner i Brasil har rundt ett hekta med jord per drøvtygger.


                          Sent from my iPhone using Tapatalk

                          Kommentér

                          • Thread Author

                           #56
                           Sv: Matvarer- Sikkerhetspolitikkens enkleste kvantifiserbare mål

                           Soya, som vi da bruker i kraftfor for å gi kua(og andre dyr) mer næringsrik mat, er nok viktigere enn hva folk skulle tro for produksjonen i Norge.

                           I Norge har antall melkekyr faktisk sunket, men produksjonen av melk har holdt seg på samme nivå. Dette har man jo kun klart ved å hente ut mer melk per ku.

                           Ellers er disse to grei lesestoff. Kanskje litt gamle, men de beskriver trendene godt.
                           http://www.bondebladet.no/gardsdrift...os-norske-kyr/

                           http://www.agrianalyse.no/file=2696
                           Just when you'd think they were more malignant than ever Hell could be, they could occasionally show more grace than Heaven ever dreamed of. Often the same individual was involved. It was this freewill thing, of course. It was a bugger.

                           Kommentér


                           • #57
                            Sv: Matvarer- Sikkerhetspolitikkens enkleste kvantifiserbare mål

                            Som sagt, soya utgjør ca 10% av kraftfôret. Ikke mer, ikke mindre. Det produseres ca 130 000 tonn soya mel til kraftfôr produksjon i Norge.

                            Men så klarer vi oss sikkert med ett 20-30% redusert melkekonsum ved krig/krise.


                            Sent from my iPhone using Tapatalk

                            Kommentér

                            • Thread Author

                             #58
                             Sv: Matvarer- Sikkerhetspolitikkens enkleste kvantifiserbare mål

                             Nå er vi kanskje langt på vei ut over tråden egentlige tema, så jeg legger vel bare ved denne linken som omhandler soya. Du har helt rett i at det utgjør ca 10% av kraftforet, men mengden soyamel er nok litt høyere, ca 200.000 tonn.
                             https://www.felleskjopet.no/om-felle...fakta-om-soya/

                             Når det er sagt, er vel kanskje det mer sentrale spørsmålet hvilke tiltak som er tenkt, eller som er gjennomførbare ved en kris eller ved krig. Tyskerene vil jo rekvivere gårder, vi kan jo gjøre det samme her. Men har vi på plass et system for f.eks rasjonering av mat og andre ressurser?

                             Og kanskje ikke minst, hva skal til for å opprettholde en vis produksjon, eller er det bortkastet?
                             Just when you'd think they were more malignant than ever Hell could be, they could occasionally show more grace than Heaven ever dreamed of. Often the same individual was involved. It was this freewill thing, of course. It was a bugger.

                             Kommentér


                             • #59
                              Sv: Matvarer- Sikkerhetspolitikkens enkleste kvantifiserbare mål

                              Å produsere tilstrekkelig mat i Norge til at befolkningen ikke sulter ihjel i en krise burde ikke være umulig, når man tar med fisk, dyrker poteter overalt det er mulig etc. Vi vil neppe oppleve 1808-1809 eller 1812-1813 igjen (den norske regjeringskommisjon skrev i februar 1809: "Hungeren som hos Almuen frembringer Fortvilelse og Raserie, Driver Folket til Anarkie og Blodscener. Riget vil da synke i navnløs Elendighed og være tabt. Det stolte norske Folk nedverdiges."

                              Sist det var beredskapslagring av korn ble nesten alt kornet lagret i én silo, i Stavanger. Jeg vet ikke hvor god beredskap det egentlig var.
                              At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                              Kommentér

                              • Thread Author

                               #60
                               Sv: Matvarer- Sikkerhetspolitikkens enkleste kvantifiserbare mål

                               Altså, vi vil vel neppe oppleve en okkupasjon av typen 1940-1945 igjen, så hvorfor skal vi egentlig bruke så mye penger på forsvar og jagerfly...?

                               Fra spøk til alvor, men jeg stusser fremdeles over at man i beredskapssammenghenger ser ut til å ha en stor samling med nessekonger som ser på sitt domene som viktigst, uten å nødvendigvis ta noen grep over sammenhengen i verden.
                               Just when you'd think they were more malignant than ever Hell could be, they could occasionally show more grace than Heaven ever dreamed of. Often the same individual was involved. It was this freewill thing, of course. It was a bugger.

                               Kommentér

                               Donasjoner

                               Collapse
                               Working...
                               X