Milforum

Globalt toppbanner

Collapse

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Er Islam en totalitær ideologi?

Collapse

Annonse før emne

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts
 • Trådstarter

  Er Islam en totalitær ideologi?

  Jeg har ikke hatt muligheten til å skrive her på en stund nå, og tiden fremover vil nok ikke bli mindre hektisk for min del.

  Det største problemet i debatten, slik jeg ser det, er antallet løse tråder som akkumuleres. De fleste vil nok være enig i at debatten har et svært bredt tema, der religion blandes med historie, geografi, politikk, krig osv. Slik jeg ser det så vil det være formålstjenelig å sette noen rammer på debatten slik at vi bruker tiden på å snakke om den samme problemstillingen. Alternativt kan vi kaste bort tiden vår ved å stadig utvide debatten, inntil ingen husker hva vi egentlig startet å debattere. Rittmester påpekte behovet for en mer strukturert debatt, og jeg er helt enig. Jeg tillater meg derfor å definere mitt syn på en sammenfattet måte, og vil begrense min argumentasjon til den følgende påstanden;

  - Islam er en totalitær ideologi.

  Hvis vi skal debattere på en god måte, så må vi dele opp temaet og forme debatten etterhvert som konklusjonene bygger veien videre. Temaet er simpelthen alt for sammensatt til at vi kan bykse frem slik vi synes å ha gjort til nå. Jeg håper at dette initiativet sees på som et konstruktivt forslag, og ikke et forsøk på hersketeknikk. Jeg søker ikke å la påstander stå ubesvart, men jeg ser et behov for å bearbeide tema mer strukurert.
  Islams litterære grunnlag

  Islam har et omfattende sett med regler. Disse reglene har sitt utspring primært fra koranen, og sekundært fra tradisjonene - hadith. Muhammed, muslimenes profet, har en spesiell posisjon i Islam. Han var både apostel og forkynner av Allahs ord til menneskene, men han var også den perfekte muslim. At Muhammed var den perfekte muslim er helt sentralt i Islam og kan ikke benektes. Å gjøre dette innebærer dødsstraff i de fleste Islamske stater. Det skal nevnes i denne sammenheng at blasfemi mot Allah som regel straffes med fengsel, mens blasfemi mot Muhammed dømmes langt hardere. Muhammed omtales ofte som al-Insan al-Kamil - Den Perfekte Mannen. Dette underbygges av flere surer i koranen, kanskje tydligst i sura 33:21

  >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

  I Islam har koranen høyeste autoritet, fordi dette er en bok som man tror er skrevet av Allah selv. Koranens surer (kapitler) ble åpenbart for Muhammed i løpet av en periode på 23 år (610-632). Koranen er ikke skapt, den har alltid eksistert ved Allahs side i paradiset. Den originale koranen ved Allahs side kalles Umm al-Kitab - bokens mor. Muslimer tror at dagens koran er en feilfri kopi av den boken som eksisterer ved Allahs side i paradiset, og det er en utbredt oppfattning at ingenting menneskene gjør eller skriver kan måle seg med det som står i koranen, fordi koranen er skrevet av Allah selv, skaperen av verden og alt i den.

  Den sekundære kilden til Islam er tradisjonene til Muhammed. Dette er i all hovedsak korte fortellinger om hva Muhammed sa og gjorde i forskjellige sammenhenger. Dette er svært viktig, fordi koranen i stor grad mangler kontekstuell informasjon vedrørende de forskjellige åpenbaringene. Her bruker vi hadith historiene for å skape en kronologisk historie om Muhammeds liv, og man får på denne måten belyst konteksten for de fleste koranversene. Uten hadith kan vi ikke forstå koranen.

  De forskjellige tradisjonene er innhentet og fremstilt som verk av 6 muslimer. Disse samlingene har fått sine navn etter tradisjonssamleren, og de to mest autoritære samlingene heter henholdsvis Sahih al-Bukhari, av Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari (810-870) og Sahih Muslim, etter Muslim ibn al-Hajjaj (ca 821-875). Disse to samlingene er i en særstilling fordi man fester så stor lit til dem. Dette understrekes ved at de har fått tittelen "sahih", som betyr autentisk. Disse to verkene har henholdsvis 7275 og 9200 fortellinger om Muhammed, og er dermed like volumøse som de er autoritære.

  Den tredje kilden i Islam er biografiene om Muhammed. Når man kjenner Muhammeds rolle i Islam, og forstår hans normerende posisjon, så er det åpenbart at biografier av en slik person er av ytterste viktighet. Den første biografien av Muhammed ble skrevet av Ibn Ishaq (704-767), og senere redigert av Ibn Hisham (-834). Ibn Ishaqs orginale tekst har gått tapt, trolig for all tid, og Ibn Hisham har selv erklært at han redigerte bort "ekstreme og upassende ting" fra Ibn Ishaqs orginale tekster. Hva dette innebærer kan vi bare spekulere i. Blandt andre kjente Muhammedbiografer kan man nevne Al-Waqidi (748-822), og Al-Tabari (838-923). Det som er interessant i denne sammenheng er at Al-Tabari ofte henviser til Ibn Ishaq i sitt verk, men henviser til tekster som ikke eksisterer i Ibn Hishams redigerte versjon. Man har derfor grunn til å tro at Al-Tabari var i besittelse av Ibn Ishaqs orginale tekster. Ved å la disse tre historikernes verk overlappe og fylle igjen eventuelle hull, kan man gjenskape et relativt komplett bilde av Muhammeds liv.  Shari'a, Islamsk lov

  Islamsk lov har ingen ting med preislamske skikker eller kulturelle tradisjoner å gjøre. Shari'a er utelukkende basert på de Islamske kilder som er nevnt over. Shari'a betyr direkte oversatt "veien til vannet". Den underliggende betydningen er åpenbar, dette er veien til det gode - paradis. Shari'a beskriver i stor detalj hvordan muslimer skal leve. La meg vise til noen eksempler;

  (1) All form for pengebruk der renter (al-riba) er involvert er forbudt i Islam.

  (2) Muslimske kvinner kan ikke gifte seg med vantro menn.

  (3) Muslimer kan ikke endre sin religion fra Islam. Konvertering straffes med døden.

  (4) Islam må være den øverste myndighet i samfunnet, og vantro må leve som annenrangs borgere som betaler skatt til muslimene.

  (5) Kvinner og menn skal omskjæres. Her må det presiseres at den mest omfattende Islamske lovteksten som er oversatt til engelsk, Umdat Al-Salik, opererer med kitman. I den arabiske orginalversjonen spesifiseres det at kvinnens klitoris skal skjæres av, mens i den engelske oversettelsen står det at klitoris ikke skal fjernes.

  (6) Kvinner kan ikke gå utendørs uten en mannlig eskorte som er i familie med kvinnen.

  (7) Straffen for sex utenfor ekteskap er 100 piskeslag.

  (8) Straffen for tyveri er amputasjon av hånd for førstegangsforseelse, og amputasjon av ben for andre gangsforseelse.

  (9) Man har strenge regler for hva man har lov til å spise, og det er strenge regler for hvordan dyr skal slaktes for å være lovlig som mat for muslimer. Dyret skal vendes mot Mekka, strupen skal kuttes og dyret skal blø ihjel uten bedøvelse.

  (10) Islam har svært strenge regler for bekledning. Kvinner kan bare vise øyne og hender, og har ikke lov til å hoppe eller gjøre andre aktiviteter som kan sette kroppens deler i bevegelse og avsløre hvordan man ser ut under klærne.


  Umdat al-Salik er en klassisk shari'a lovtekst på 1321 sider med tett skrift. Det jeg har presentert her er ukontroversielle eksempler på klassisk shari'a som har vært praktisert kontinuerlig over 1400 år. Islam er en totalitær ideologi fordi Islams kjernetekster er totalitære, og de landene som praktiserer Islam i sin reneste form er totalitære stater.

  Når man stempler en muslim som radikal, så sier man implisitt at denne personen følger Islam slik ideologien er beskrevet i kjernetekstene. En moderat muslim er en som ikke følger disse tekstene. At tekstene i seg selv definerer førstnevnte som en rettroende muslim, og muslimen i det andre eksempelet som en hykler, betyr at Islam er radikalt, totalitært og har sin egen definisjonsmakt.
  Lignende tråder

 • #2
  Opprinnelig skrevet av JanKristian Vis post

  (...)
  - Islam er en totalitær ideologi.

  (...)


  Når man stempler en muslim som radikal, så sier man implisitt at denne personen følger Islam slik ideologien er beskrevet i kjernetekstene. En moderat muslim er en som ikke følger disse tekstene. At tekstene i seg selv definerer førstnevnte som en rettroende muslim, og muslimen i det andre eksempelet som en hykler, betyr at Islam er radikalt, totalitært og har sin egen definisjonsmakt.
  Nå er du i gang med den håpløse sirkelargumentasjonen din igjen, og sammenblandingen av Islam som tekst med Islam som agent. Du skriver at Islam er en totalitær ideologi fordi tekstene har potensiale til å legitimere et totalitært styre. (Slik det gjøres i f.eks. Iran og Saudi-Arabia). Deretter går du videre til å skrive at Islam "..har sin egen definisjonsmakt" - I all verden, kommer koranen hoppende etter muslimer som ikke greier å slavisk forstå og følge denne teksten (som du til overmål i eksemplene over viser at krever X antall tusen sider med kontekstualisering, forklaring og biografiske eksempler for å kunne forståes) og kapper av dem hodet? Tekster i seg selv er ikke i stand til å gjøre slikt. De har ikke definisjonsmakt, det er det eventuelt de troende som har. Så - snakker du om tekstene eller om de troendes samfunn når du snakker om Islam?


  Du har en ekstremt essensialiserende forståelse av Islam - Islam er en totalitær ideologi. Den som ikke har forstått det er enten en hykler (om han er muslim) eller naiv (som jeg). Du overser helt det som opptil flere her i tråden har påpekt - Islam er ikke bare en samling tekster (som på magisk vis går over til å være en slags styrende og handlende kraft i forklaringene dine), men også summen av praksisen til muslimer. Og de er langt i fra alle så totalitære som du mener at de burde være. Og absolutt ikke samstemte og enige om hva Islam foreskriver for dem, uansett hva som står i koranen eller hva den lokale Mullahen eller JanKristian hevder at det skal være.

  La meg komme med en motpåstand:

  -Islam er mange ting, og forskjellige ting for forskjellige troende.
  "We like to believe that facts speak for themselves, but they most assuredly do not."

  Kommentér


  • #3
   Når man stempler en muslim som radikal, så sier man implisitt at denne personen følger Islam slik ideologien er beskrevet i kjernetekstene. En moderat muslim er en som ikke følger disse tekstene. At tekstene i seg selv definerer førstnevnte som en rettroende muslim, og muslimen i det andre eksempelet som en hykler, betyr at Islam er radikalt, totalitært og har sin egen definisjonsmakt.
   Ikke enig i den definisjonen, nettopp fordi du ikke tar høyde for tolkning som er en nøkkelfaktor ift om teorien/påstanden din stemmer, ei heller for andre medvirkende årsaker til radikaliseringen.

   En radikalisert muslim tolker tekstene helt bokstavelig, og i mitt hode er det en forskjell mellom å følge Islam slik den er beskrevet i tekstene og det å være radikal. Akkurat som at en kristen som lever livet etter tekstene i bibelen ikke er radikal; det er forskjell på en kristen som ikke tar abort når hun blir gravid, i motsetning til radikale kristne som sprenger abortklinikker.

   Kommentér


   • #4
    Opprinnelig skrevet av JanKristian Vis post
    ....følgende påstanden;

    - Islam er en totalitær ideologi.

    .....
    Denne påstanden er for vid og generell. Dine begrunnelser tar ikke høyde for kulturelle, demografiske, politiske, kontekstuelle eller noen andre forhold, og har bare en marginal interesse for en ren teoretisk, "ekstremistisk" isolert tolkning av et utvalg islamske tekster som har begrenset om noe nytteverdi i den virkelige verden.
    Ehh... hva gjør den knappen her?

    Kommentér


    • #5
     En radikalisert muslim toker ikke tekstene bokstavelig. Han tolker de så de passer hans ønsker og formål. Det åpner ikke for kritikk av Islam som religion.

     Logikken om at "det står i Quran, derfor er det sant" er ren og skjær tullelogikk. Tillates det å brukes om Islam, så skal det tillates brukt om Kristendommen og.

     Jan Kristian: Ja. Det står mye rart i Quran. Det gjør det i en drøss med andre mer eller mindre hellige bøker. Det gjør ikke automatisk Islam til en totalitær ideologi.

     At muslimene kollektivt må innta scenen og aktivt jobbe for å stoppe terrorister og svovelmullaer, er å strekke det for langt. Da forventer jeg at Katolikkene samler seg og renser opp i presteskapet sitt, kaster alle på dør som har misbrukt barn, beriket seg selv med Gud som "støttespiller" og som med bibelen i hånd fordømmer alle som ikke lever slik Gud har ment det (Ifølge nevnte presteskap).

     Det er moderate krefter i de muslimske samnfunnene. De er dessverre lite synlig - ofte med fare for eget liv og helse.
     De ter endringer i de mest innbarka muslimske landene. Kuwait fikk sin første kvinnelige minister i 2005. Kvinner får lov til å kjøre bil i Kuwait. Saudi vurderer en oppmykning av kvinners rettigheter og er seriøst opptatt av å endre samfunnet sitt - på tross av den dogmatiske wahabismen. Små ting, javel. Men det er små skritt i riktig retning.
     mathematical analysis does not matter in high risk decision making

     Kommentér


     • #6
      En radikalisert muslim toker ikke tekstene bokstavelig. Han tolker de så de passer hans ønsker og formål
      Potato Tomato....var det jeg mente.

      Kommentér


      • #7
       Gode innlegg fra flere over her!

       Nå er mye av innlegget ditt allerede kommentert, men jeg skal kommentere et par ting.

       For det første: Når det gjelder påstanden om islam som ideologi, så er det som Lille Arne påpeker en oppkonstruert sirkelargumentasjon. Det er ganske enkelt å gjennomskue hensikten med påstanden. Tanken er at man først skal bruke islamske tekster for å "bevise" at islam på teoretisk grunnlag skal være styrende for alle muslimers politisk tenkning. Når man først har "etablert" dette, kan man bruke teoretisk islam som grunnlag for kritikk av islam generelt - noe som hos de mest radikale ekstremistene gir seg uttrykk i et ønske om å forby islam (åpenbart håpløst - en slik lov vil åpenbart være grunnlovsstridig). Slik forsøker man å komme rundt det faktum at islam slett ikke har en slik styring på politisk tankegang hos muslimer flest. Da kan man stemple moderate muslimer som "hyklere" - et praktisk sett fullstendig meningsløst begrep. De eneste som vil ha noen reell interesse av å snakke om moderate muslimer som hyklere er a) muslimske ekstremister som ønsker å radikalisere muslimer, og b) høyreekstremister som ønsker å forby islam. De moderate muslimene ser åpenbart ikke på seg selv som hyklere, til tross for at de ikke mener at islam skal dominere alt i samfunnet, og dermed er påstanden om at islam er en totalitær ideologi meningsløs.

       Det andre jeg skal kommentere går på litt på det samme, men her vurdert nærmere opp mot sharia-lovgivning. Du bruker igjen utdrag fra tekster som grunnlag, uten å relatere det til hvordan ting faktisk fungerer i praksis. Dersom vi aksepterer påstanden din om at islam er en totalitær ideologi, og at islam ikke tillater andre rettskilder enn sharia, så må det nødvendigvis bety at alle muslimske land kun bruker sharia som rettskilde, og at alle muslimer også støtter opp om sharia som eneste rettskilde. Dersom dette ikke stemmer, så betyr jo det at islam IKKE har den styringen over muslimer som må til for å kalle den en ideologi.

       Så la oss se på fakta. Fra før har vi sett at muslimer flest i Norge ikke ønsker sharia-lover i Norge. Dette er i seg selv nok til å slå bein under teoriene dine. Når det gjelder den faktiske etterlevelsen av sharia i den islamske verden, så er det overhodet ikke slik at alle muslimske land utelukkende bruker sharia som rettskilde. Du er glad i å trekke frem straffebestemmelsene som eksempel, men ettersom sharia også dekke andre rettsområder er det fullt mulig å ha et lovsystem hvor sharia påvirker enkelte rettsområder (for eksempel familie/arverett), men ikke andre (eksempelvis strafferett). Slik er det også i praksis. Det er slett ikke slik at alle islamske land utelukkende kjører sharia som rettskilde.

       Når det gjelder muslimers meninger om temaet, >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] er en oppsummering av en Gallup-undersøkelse om teamet.
       In only a few countries did a majority say that Sharia should have no role in society; yet in most countries, only a minority want Sharia as "the only source" of law. In Jordan, Egypt, Pakistan, Afghanistan, and Bangladesh, majorities want Sharia as the "only source" of legislation.
       Mange "hyklere" der ute, med andre ord...
       Ellers er forskjellen mellom landene også en interessant faktor. Dersom det kun er islam som skal være styrende, hvorfor er det så markerte forskjeller? Man skulle da tro at meningene om islams rolle i lovgivning skulle være ganske like blant muslimer over hele verden. Kan det tenkes at muslimer IKKE utelukkende styres av religiøse tekster...?

       For å dra en sammenligning med kristnes syn på religion og lovgivning i USA:

       Forty-six percent of Americans say that the Bible should be "a" source, and 9% believe it should be the "only" source of legislation.
       Perhaps even more surprising, 42% of Americans want religious leaders to have a direct role in writing a constitution, while 55% want them to play no role at all. These numbers are almost identical to those in Iran.
       Dette blir vel kanskje enda mer slående når man tenker over at andelen muslimer i Iran er høyere enn andelen kristne i USA...
       Last edited by Bestefar; DTG 201511 Aug 11, .
       Beidh a lá leo

       Kommentér


       • #8
        Dersom det kun er islam som skal være styrende, hvorfor er det så markerte forskjeller? Man skulle da tro at meningene om islams rolle i lovgivning skulle være ganske like blant muslimer over hele verden. Kan det tenkes at muslimer IKKE utelukkende styres av religiøse tekster...?

        En ganske bra artikkel om Sharia, og hvordan forskjelige muslimske samfunn ser på balansen mellom sharia og et sekulært styre:

        >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

        Den påpeker også at det er store forskjeller i tolkningen og bruken av sharia i forskjellige land.

        In a 2007 University of Maryland poll (PDF), more than 60 percent of the populations in Egypt, Morocco, Pakistan, and Indonesia responded that democracy was a good way to govern their respective countries, while at the same time, an average of 71 percent agreed with requiring "strict application of [sharia] law in every Islamic country." Whether democracy and Islam can coexist is a topic of heated debate. Some Islamists argue democracy is a purely Western concept imposed on Muslim countries. Others feel Islam necessitates a democratic system and that democracy has a basis in the Quran since "mutual consultation" among the people is commended (42:38 Quran). John L. Esposito and John O. Voll explain the debate in a 2001 article in the journal Humanities.
        Saudi Arabia employs one of the strictest interpretations of sharia. Women are not allowed to drive, are under the guardianship of male relatives at all times, and must be completely covered in public. Elsewhere, governments are much more lenient, as in the United Arab Emirates, where alcohol is tolerated.

        Kommentér


        • #9
         Opprinnelig skrevet av JanKristian Vis post
         ...

         (5) Kvinner og menn skal omskjæres. Her må det presiseres at den mest omfattende Islamske lovteksten som er oversatt til engelsk, Umdat Al-Salik, opererer med kitman. I den arabiske orginalversjonen spesifiseres det at kvinnens klitoris skal skjæres av, mens i den engelske oversettelsen står det at klitoris ikke skal fjernes.

         ...
         Velger her å sitere en fatwa fra Mohammad Hussein Fadlallah

         The Religious Authority, Sayyed Muhammad Hussein Fadlullah, issued a Fatwa in which he considered that all what causes harm to the soul, body and the sexual abilities of the males or females, as prohibited acts. He pointed out to the phenomenon of female circumcision and stressed that the woman's parents or guardians do not have the right to do any thing that is against her, especially if it causes harm to her.

         His Eminence emphasized that female circumcision is neither legislated by the Islamic Sharia nor is it a part of the Sunnah of the Prophet (p.). He also indicated that Islam did not deal with the inherent social customs in a head-on way, but in a gradual way that leads to the termination of this custom in the long run.

         He also stressed that Islam has dealt with some customs and practices and even some concepts by building an intellectual foundation that respects the woman.

         Answering some questions about the Islamic view regarding female circumcision, His Eminence said:

         When we study the reported traditions in this context, we find that female circumcision was not legislated by the Islamic Sharia, nor had it any basis in Islam, but it was just a custom that was practiced in the pre-Islamic times as a means for the woman to adorn herself for her husband or for herself.
         Vem er han som har gitt denne Fatwan?

         Grand Ayatollah Muhammad Hussein Fadl-Allāh (Arabic: محمد حسين فضل الله‎) (also Sayyed Muhammad Hussein Fadl-Allāh) (November 16, 1935 – July 4, 2010) was a prominent Lebanese Twelver Shi'a marja.[2]
         From a Lebanese family, but born in Najaf, Iraq, Fadlallah studied Islamic sciences in Najaf before moving to Lebanon in 1952. In the following decades, he gave many lectures, engaged in intense scholarship, wrote dozens of books, founded several Islamic religious schools, and established the Mabarrat Association. Through the aforementioned association he established a public library, a women's cultural center, and a medical clinic.
         Fadlallah was sometimes called the "spiritual mentor" of Hezbollah in the media, although this was disputed by other sources. He was also the target of several assassination attempts, including a car bombing in Beirut in 1985.
         >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

         Her er vi tilbake til sakens kjerne. Du, JanKristian, ser deg som en større auktoritet på Sharia enn hva Mohammed Hussein Fadlallah er. På hvilket grunnlag? Grunnlaget er at du er radikal anti-muslim. Da velger du å fortolke Sharia mest mulig negativt. Hvorfor? Du ønsker konflikt. Med dette viser du at DU er represetant for en hat ideologi. Ditt forakt for grunnlegende menskelige rettigheter støtter under dette.
         Minsk, det nye Utopia

         Kommentér


         • #10
          Mye hat prat her nå. Igjen så står man litt i fare for å ikke se skogen for bare trær.

          Jeg velger å sette søkelyset mot det radikale Islam, på lik linje med andre radikale trosretninger og ideologier, spesielt når disse fronter vold eller planlegger/truer det samme. Synes det blir mye enklere å forholde seg til problemet på den måten, og også da bekjempe disse som står bak like holdninger.
          ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ

          Kommentér


          • #11
           Men det er ikke det radikale Islam som diskuteres her - det er hvorvidt Islam er en totalitær ideologi, SWAT. Akkurat nå er det vel du som ikke ser skogen her..

           Hvor er alt hatpratet du sikter til?
           mathematical analysis does not matter in high risk decision making

           Kommentér


           • #12
            Mere en ironisk hengslenging til lukman som mente at en JK selv står for en hat ideologi. Med hensyn til hva du og tråden sikter til, så er vel svaret på det som flere har vært inne på, at dette egentlig må bli et todelt svar(minst). Det er ikke meg bekjent lov i f.eks. Iran og Saudi Arabia med andre, å ha eller danne politiske parti, om disse ikke støtter opp om deres regime. (Velayate faqih) I mine øyne så er dette et rimelig klart bevis for i disse land at man kjører en totalitær ideologi basert på Islam. Samme "ulla" som da (tidligere) Sovjet kjørte sitt løp basert på komunismen, totalitært der også, de og en rekke andre.
            ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ

            Kommentér


            • #13
             Grunnen til at lukman sa det var vel gjerne at JanKristian har tatt til orde for å deportere alle muslimer som ikke konverterer til hans egen reviderte utgave av islam...en ide som ikke bare vil stride mot Grunnloven, men mot menneskerettighetskonvensjonene vi er forpliktet til å etterleve...
             Beidh a lá leo

             Kommentér


             • #14
              Forsto det, og med akkurat de ordene på minnet, jeg kom akkurat over en intressant artikkel i den siste utgaven av Reason Magazine, skrevet av Cathy Young en journalist som skriver for Reason og Real Clear Politics.

              Henners artikkel har tittelen: "Fear of a Muslim America." Den er noe lang men jeg legger ut link til den på slutten her.

              Hun skriver sett utifra et "Amerikansk Ståsted," men hun berører mye som har relevans til trådemnet her. (Avsnittet under er en del av hennes artikkel.)

              The Myth of the Muslim Monolith

              The hard-to-swallow truth is that anti-Islam polemicists have a point: Islam is not quite the same as any other major religion. There is no country in the world right now where a Christian or Jewish government executes people for blasphemy, apostasy, or illicit sex; several major Muslim states do. Earlier this year in Pakistan, after Punjab Gov. Salman Taseer spoke out in defense of a Christian woman sentenced to death for allegedly insulting Muhammad, Taseer himself was murdered. Large segments of the Pakistani public, including politicians and clerics, hailed his assassin as a hero. Even in modernized Malaysia and Indonesia, which have legal guarantees for religious minorities and are often cited as models of tolerance among majority-Muslim states, Shariah courts have the de facto power to bar any Muslim from converting to another faith or (for women) marrying a non-Muslim.

              But many self-styled anti-jihadists—Geller, her guru and comrade-in-arms Robert Spencer, Michelle Malkin, and quite a few others—go further, claiming that fanaticism, intolerance, and violence are at the core of Islam and that the religion is impervious to reform. Spencer, who blogs at JihadWatch.org, adamantly asserts that terrorism is the real face of Islam and that so-called moderate Muslims are either liars or dupes who don’t understand the true nature of their faith. As evidence, he and others quote inflammatory verses from the Koran that prescribe the conquest and slaughter of unbelievers and enjoin the faithful against befriending Christians and Jews.

              Yet the Bible has more than a few alarmingly violent and intolerant passages, and even the relatively pacific New Testament contains an exhortation from St. Paul to avoid friendships with non-Christians. Such verses have not prevented most Christians from coming to terms with modernity and liberal democracy. Much more of Islam is stuck in a pre-modern, authoritarian frame of mind. When a figure like Sheik Yusuf al-Qaradawi—the Qatar-based cleric who advocates capital punishment for apostates and homosexuals and the “light beating” of unruly wives—can be an esteemed religious scholar and a reputed “moderate,” it says a great deal about the current state of the religion.

              But there are many Muslims who have condemned and stood up against terrorism, including those who recently volunteered to serve as human shields for Christian churches in Egypt after church bombings by Islamist fanatics. There are Muslim scholars who are advocating a revision of Islamic orthodoxy on issues ranging from women’s rights to blasphemy and apostasy, and who are challenging the age-old clerical doctrine that the Koran’s earlier, more peaceful and tolerant verses are nullified by the later, more militant ones. In 2004, over 2,500 Muslim academics from 23 countries signed a petition condemning “theologians of terror” (al-Qaradawi among them) who use Islamic scriptures as justification for political violence. It remains to be seen whether such voices will prevail in the Arab Spring sweeping the Middle East.

              Islamist radicalism is pervasive enough to pose thorny problems for the West. Even in the United States, where the Muslim community is far more integrated into the mainstream culture than in Europe, some mosques have been used for terrorist recruitment and some supposedly moderate Muslim groups have provided a platform to those who advocate violence.

              Al-Darsani readily agrees that the Muslim community in the United States has a problem with extremism. “It certainly does not help,” he says, “when their religious leaders use Islam as a tool to vent their political dissatisfaction through violent rants about how evil America is and how the West is waging a cosmic war against Islam.” Yet Al-Darsani is also convinced that “this is where freedom and tolerance come into play: As second- and third-generation American Muslims are exposed to freely exchanged ideas and establish themselves in America, they will become an integral part of the American fabric.”

              The tolerance this requires is exactly what the “anti-jihadists” vehemently reject. Spencer’s JihadWatch site has argued that even secularized Muslims are potentially dangerous because either they or their children could revert to militant Islam. Comments threads on anti-jihadist sites are filled with calls to block Muslim immigration or ban Islam altogether.

              With Muslims accounting for nearly a quarter of the world’s population, the modernization of Islam is one of the 21st century’s most urgent priorities. But the obstacles to reform come not only from militant Islamism but from Islamophobia as well. The Islamophobes, after all, repeat everything the Islamists tell Muslims: that the West is implacably hostile to them and their faith, that the most extreme and violent form of Islam is also its truest form, and that a liberalized Islam is impossible. American Muslims, and America, deserve better.

              >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
              ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ

              Kommentér


              • #15
               Det finns en klar trussel mot ffa muslimer fra mørkermenn som bruker islam som bakteppe for å fremje en politik som vel fortjener å få epitetet ondskapsful. Men JanKristian og de øvrige anti-muslimene ønsker ikke å svekke disse mørkemennen. Man prøver istedet å si at dem her rett i sin misbruk av islam.
               Minsk, det nye Utopia

               Kommentér


               • #16
                SWAT: Bra artikkel. Jeg er i hovedsak enig med de synspunktene der. (Leste hele greia, det var ganske mye interessant på de øvrige sidene også)
                Beidh a lá leo

                Kommentér


                • #17
                 +1

                 Artikkelen tar jo trådstarter helt på kornet: "The Islamophobes, after all, repeat everything the Islamists tell Muslims: that the West is implacably hostile to them and their faith, that the most extreme and violent form of Islam is also its truest form, and that a liberalized Islam is impossible. "
                 "We like to believe that facts speak for themselves, but they most assuredly do not."

                 Kommentér


                 • #18
                  Jeg skal gi JanKristian delvis rett i utgangsspørsmålet for denne tråde: Islam, slik den praktiseres mange steder i dag, er totalitært anlagt, ved at en krets patriarker gir føringer som de forventer andre skal rette seg etter, og hvor sanksjonene kan være harde, til dels bestialske. For dette finner de nok grunnlag i Koranen, slik de tolker den. Dette er også et større problem i Islam enn f eks i katolisismen, som jo også fremstår som hierarkisk.

                  Men, her er vi altså tilbake til det mange her har påpekt, det som står i en bok er helt sekundært i forhold til hvordan de millionene som praktiserer religionen faktisk gjør det. Og, enda viktigere, hvordan utviklingen skjer over tid. Islam har ikke vært gjennom en reformasjon, og har et langt stykke å gå før religionen blir så tolerant som den bør være. Dette betyr ikke at dn er avskåret fra å gå gjennom en utvikling til det bedre. Det er ikke noe naturgitt/gudegitt at muslimer må gå til en voldelig jihad for å fremme kalifatet; dette er faktisk noe de bestemmer selv. Vi kan hjelpe dem på veien ved å utsette Islam for rasjonell kritikk, som enkelte av dem vil oppfatte som krenkelser, men det får så være.

                  En bra kronikk om temaet finner vi i Dagbladet i dag: "Krenk i vei - vi må slutte å beskytte og særbehandle Islam"

                  >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
                  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                  Kommentér


                  • #19
                   The Myth of the Muslim Monolith
                   Bra greier. Håper bl.a. alt styret med karikaturene var godt for noe mtp. modning av den islamske verden der hvor det trengs.

                   Kommentér

                   • Trådstarter

                    #20
                    Siden meningstyranniet har gått helt av hengslene, må vel også denne tråden lukkes?

                    Opprinnelig skrevet av Milforum
                    Achtung! Diese Debatte enthält verbotene Meinungen bilden.

                    Kommentér


                    • #21
                     Nei, men du blir straks utestengt.

                     Kommentér

                     • Trådstarter

                      #22
                      Hvorfor må ikke denne tråden stenges, men denne måtte det?
                      >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

                      Kommentér


                      • #23
                       Jeg for dum til å snakke med deg, sorry.

                       Kommentér

                       • Trådstarter

                        #24
                        Det blir ikke nødvendig å kaste meg ut.
                        Dere har lykkes i å gjøre det så utrivelig for meg at jeg ikke lenger ønsker å være her.

                        Kommentér


                        • #25
                         Å nei, si det ikke er sant.

                         Kommentér


                         • #26
                          Opprinnelig skrevet av AGR416 Vis post
                          Nei, men du blir straks utestengt.
                          Da er det gjort.

                          Moderator
                          "Gjør Ret, Frygt Intet"

                          Kommentér


                          • #27
                           Smooth!

                           Kommentér


                           • #28
                            Er han ute?
                            Dulce et decorum est pro patria mori, sed dulcius pro patria vivere, et dulcissimum pro patria bibere.

                            Kommentér


                            • #29
                             Bifalles

                             Kommentér


                             • #30
                              +1
                              Odd objects attract fire. You are odd.

                              Kommentér

                              Working...
                              X
                              Besøksstatistikk