Globalt toppbanner

Collapse

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Anders Behring Breivik

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • Jeg tror det er viktig å huske det juridiske aspektet i denne saken. Selv om psykiaterne er sakkyndige, så har man en egen kommisjon til å vurdere deres arbeid og til syvende og sist er det retten som avgjør.

  Alle skal være like for loven. For kommisjonen blir det viktig å vurdere om konklusjonen er i tråd med praksis. Viktige spørsmål blir: Hvor sikker er diagnosen? Blir majoriteten av personer med samme symptomer erklært utilregnelige?

  Rettspsykiatrien og rettslæren utvikler seg over tid. Denne saken kommer med stor sannsynlighet til å skape presedens. Det interessante i denne sammenheng er hvilke terskel man setter for at noen er strafferettslig utilregnelig. Denne terskelen har flyttet seg gjennom historien. Noen vil sikkert hevde at de sakkyndigs konklusjon flytter terskelen ytterligere. Et av de juridiske dilemmaene er som følger: En person vet, forstår og erkjenner at de handlinger han planlegger og begår, er ulovlige. Er han da utilregnelig i juridisk forstand?

  Kommentér


  • Opprinnelig skrevet av Sofakriger Vis post
   En trenger ikke være ubersmart for å bryte tillitskontrakten i samfunnet. Om han drepte så mange fordi vi var blåøyde eller fordi han var heldig eller fordi planen var gjennomførbar er faktisk litt viktig. Hvis man tar på seg de faglige brillene og tenker at man skulle være fi i et krigsspill med et lignende scenario - er planen og gjennomføring mildt sagt full av forenklingspotensiale. At en plan lykkes betyr ikke at det er en god plan rent planfaglig.

   Konkret eksempel: Regjeringsbygget skulle rives og maktpersoner rammes. Sprengningen gikk av på et tidspunkt hvor få var tilstede og bygget raste ikke. Er det suksess? Forferdelig, men ikke suksess.

   Å sette likhetstegn ved at siden han "lykkes" med å drepe mange så hadde han en god plan og var en smarting er farlig.
   Det jeg har understreket er faktorer som spiller inn ift den typen mennesker jeg nevnte over. Det er de som er farlige nok. Også fordi de har "flaks" på de rette stedene, ved at de verken er amatører eller proffe.

   Jeg har aldri sagt at det var en god plan, jeg har sagt at den han hadde tross alt funket. Da spiller det liten rolle i ettertid hvorvidt det var en god plan eller ikke, eller hvorvidt han er smart eller ikke. At vår naivitet, beredskap også er en faktor er hevet over enhver tvil, men igjen, det er derfor folk som Brevik er farlige

   At han er farlig har han jo tydelig vist.

   Kommentér


   • http://www.kompetanse-senteret.no/pa...ferettslig.pdf

    En lang faglig god artikel som forklarer en del.
    Minsk, det nye Utopia

    Kommentér


    • Ser på rettskilder:

     Etter gjeldende rett kan den som var psykotisk på handlingstiden, ikke straffes (§ 44 første ledd). Psykose i strafferettslig forstand er de tilstander som psykiatrien til enhver tid regner som psykose. Eksempler er schizofreni, paranoia og manisk depressiv psykose. Begrepet «psykotisk» kom inn i lovteksten ved endringen 17. januar 1997 nr. 11 og erstattet det tidligere uttrykket «sinnssyk». Departementet uttalte om psykosebegrepet (Ot.prp. nr. 87 (1993-94) side 22):

     «Det er i dag enighet blant psykiatere om at det som først og fremst kjennetegner en psykose, er at forholdet til virkeligheten i vesentlig grad er forstyrret. Evnen til å reagere adekvat på vanlige inntrykk og påvirkninger mangler. Den psykotiske mister ofte kontrollen over tanker, følelser og handlinger.»

     Norsk rett bygger på det medisinske prinsipp. Det innebærer at den som var psykotisk på handlingstidspunktet, skal frifinnes, uavhengig av om handlingen var sykelig motivert. Sinnstilstanden på handlingstiden er avgjørende. En etterfølgende psykose fritar ikke for straff.
     http://www.regjeringen.no/mobil/nb/d...html?id=179615
     Minsk, det nye Utopia

     Kommentér


     • Hva slags prognose har vanligvis en mann med "paranoid schizofreni utviklet over lang tid"?

      Det ligger vel an til lunken kaffe og sløvt plastbestikk i lang, lang tid for Anders.
      “Tell me what you know. Tell me what you don’t know. Tell me what you think. Always distinguish which is which.” - Colin Powell

      Kommentér


      • Har ikke snakket med broderen, men sett igjenom publiserte studier og skolebøker. Velger å sitere (men på i dårlig oversettelse) Goodwin og Guze. Faktorer som er assisiert med dårlig prognose:

       Snikende debut
       Ikke noen klare utløsende hendelser
       En forhistorie med schizoid personlighet (sær, sosialt isolert)
       Klar og bevist
       Følelsemessig flat og avtrubbet
       Enslig mann

       Så er det bare å lese hva som står i avisen vedrørende Breivik.
       Minsk, det nye Utopia

       Kommentér


       • Fra et intervju med morderen Mijailo Mijailović. Han drepte sveriges utenriksminister Anna Lindh i 2003.
        Han prater mye bambus, og har vært inn og ut av psykhuset, men likevel interessant:

        Hur han försökte och nästan lyckades lura till sig vård i stället för fängelse:
        Efter att polisen spanat på Mijailovic i några dagar, och under tiden knutit hans DNA till den keps som hittats i en papperskorg längs med flyktvägen, slog de till.
        - Jag är Tom Cruise. sa han i det första förhöret, och krävde även Tom Cruise som sin försvarare.
        Hans beteende orsakade stor oenighet bland de undersökande läkarna om huruvida han var frisk nog att dömas till fängelse, eller om han led av en svår psykisk störning vid brottstillfället.
        Tingsrätten skrev i sin dom: Tingsrätten finner sammantaget att Mijailo Mijailovic brister i trovärdighet och att hans uppgifter om att en inre röst styrde honom därför inte förtjänar avseende och dömde honom till fängelse.
        Hovrätten ändrade påföljden till rättspsykiatrisk vård efter att professorn Anders Forsman gjort bedömningen att Mijailovic led av psykotiskt syndrom.
        Högsta domstolen blev sista instans. Då hävdade överläkaren Göran Fransson från rättspsykiatriska kliniken i Sundsvall, där Mijailovic suttit tiden innan den sista rättegången, att Mijailovic agerat medvetet för att få rättpsykiatrisk vård. HD gick på tingsrättens linje och dömde Mijailo Mijailovic till livstids fängelse. Något han själv nu säger var riktigt.
        - Jag svamlade för att få rättspsykiatrisk vård. Allt var påhittat. Jag hörde inte röster. Det var bara ruffel och båg.
        - Jag vet inte vad det är för domstol och läkare att du i Sverige 2004 kan säga Jag hörde röster när jag begick brottet och de går på det. En läkare som tror på tomtar och troll, som ska lära upp studenter, men själv inte vet vad som är rätt och fel.

        Kommentér


        • En ting jeg har tenkt litt på. Jeg har prøvd å satt meg litt inn i vurderingen som har blitt gjort av Breivik, men sliter med å skjønne alt. Men spørsmålet mitt er, sett at en gruppe islamistiske terrorister hadde gjennomført noe tilsvarende, og blitt tatt i live. Disse har jo også et minst like ekstremt verdenssyn som Breivik har, bare med et litt annet utgangspunkt. Kan man da anta at siden Breivik ble vurdert som utilregnelig, er det sannsynlig at også islamistiske terrorister (folk som Mohammed Atta, Richard Reid, London-terroristene osv) ville blitt vurdert som utilregnelige? Håper virkelig at det er min manglende kunnskap om hva som ligger bak slike vurderinger som gjør at jeg feiltolker, og ikke at det faktisk kan være slik...

         Kommentér


         • Det må åpenbart gjøres konkrete vurderinger. Hvor "far off" vrangforestillingene er vil jeg tro har betydning, og det er jo bare ett av flere symptomer.
          Who needs 72 virgins? How about 72 slutty women who know what they are doing?

          Kommentér


          • http://www.vg.no/vgpluss/article/CKMNG4g

           Angående vrangforestillinger.
           "Men da sa Jonatan at det var ting som måtte gjøres, selv om de var farlige, for ellers er jeg ikke noe menneske, bare en liten lort." - Lindgren.

           Kommentér


           • Hitler hadde jo den klart schizofrene vrangforestilling at han, en østerriksk feilet kunstmaler, kunne bli hersker over Tyskland. Det var jo en latterlig tanke som bare en schizofren kan ha. Videre var han jo klart paranoid som trodde jødene var ute etter alle tyskere.
            At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

            Kommentér


            • Opprinnelig skrevet av hvlt Vis post
             Hitler hadde jo den klart schizofrene vrangforestilling at han, en østerriksk feilet kunstmaler, kunne bli hersker over Tyskland. Det var jo en latterlig tanke som bare en schizofren kan ha. Videre var han jo klart paranoid som trodde jødene var ute etter alle tyskere.
             Interessant, kompetanse er et relativt begrep……

             Kommentér


             • Opprinnelig skrevet av Takkatt Vis post
              Interessant, kompetanse er et relativt begrep……
              Opprinnelig skrevet av Xylia Vis post
              http://www.vg.no/vgpluss/article/CKMNG4g

              Angående vrangforestillinger.
              Ble feil der, det var denne jeg mente. Kompetanse er et relativt begrep......

              Kommentér


              • Man er ikke syk av noen irrasjonelle tanker, selv uhyrlige sådanne, men når man er såpass på viddene, og gir uttrykk for en slik angst og forestillinger er man enten syk eller later som man er syk. Det var vel aldri tvil om at Breivik var gal - det man skulle finne ut var om det var en personlighetsforstyrrelse eller om det var en psykose. Hvis det første er han tilregnelig, hvis det andre er han utilregnelig.

               I den moderne psykiatrien har det blitt mer og mer vanlig å ikke sykeliggjøre en psykisk tilstand før den skaper problemer for en selv eller andre. For eksempel blir man ikke regnet som psykisk syk bare fordi man liker seksuell lek med f.eks avføring, blod, bildekk eller hva som helst - det er først når man ufrivillig involverer andre, eller påfører seg selv skade, funksjonsproblemer, eller selv synes det er et problem, at det blir til en diagnose. Før i tiden hadde folk med slike fetisher nok havnet rett på asylet. Men etter 22. juli så kan man jo spørre seg om det er for sent å diagnostisere folk som psykisk syke først når de har gjort noe alvorlig eller selv søker hjelp. Uansett er jo handlingene hans, og det han har sagt og skrevet, det viktigste i diagnosen. Det at han har drept så mange mennesker og truer med å gjøre det igjen skulle vel føre til at han aldri slipper ut igjen selv om det skal revurderes med jevne mellomrom.

               Ellers så er nok en god del islamistiske selvmordsbombere psykiatriske kasus ja, men det er ikke sikkert at de er utilregnelige selv om de er gale. De kan godt ha psykopatiske trekk og andre personlighetsforstyrrelser. Det har vel vært noen få tilfeller der psykisk utviklingshemmede har vært selvmordsbombere også.

               Kommentér


               • Opprinnelig skrevet av Xylia Vis post
                http://www.vg.no/vgpluss/article/CKMNG4g

                Angående vrangforestillinger.
                Dette handler ikke om vrangforestillinger, men om neologismer. Det er klart at de ord som han bruker er neologismer i det norske språk. Kanskje blir noen av ordene tatt opp i norsken som feks "rusbrus" ble i sin tid. I psykiatri bruker man ofte en mer snever definisjon av hva som er neologismer som antas være et symptom på formelle tankeforstyrrelser. Det er sånn som jeg oppfatter ordet, og jeg hadde ikke tenkt at bruken av disse ordene skal regnes som "schizofren-tale". Men ser man ikke kun på tredet, men prøver å se på skogen (der Breivik gikk rundt med munnbinn hjemme, og skriver om sin stefars seksualliv i sitt politiske mannifest), så er det vanskelig å se at Breivik omtaler som med samme titel som noen figurer i et fantasyspill er et tegn på tilregnelighet.
                Minsk, det nye Utopia

                Kommentér


                • Alle er like for loven, Tusseladd. Om retten finner Breivik skyldig, det skal de uansett prøve, men utilregnelig i gjerningsøyeblikket, så skal han til psykisk helsevern. Han finnes altså skyldig, men idømmes ikke til straff. Hvis han blir frisk så er det hans fulle rett å slippe ut.

                 Advokater og alle andre som uttaler at han aldri slipper ut, ytrer seg desverre ikke prinsipielt, men gjennom antagelser om at diagnosen er riktig og at han aldri blir frisk. Det er egentlig ganske tvilsom praksis i forhold til rettssamfunnet.

                 Det er retten som bestemmer om han er tilregnelig, ikke de sakkyndige. Det er et viktig og nyttig prinsipp som er eksemplifisert tidligere i tråden med mannen som drepte Anna Lindh.

                 Breivik har planlagt sig gjerning nøye. Er det utenkelig at han har planlagt straffen også?

                 Lukman, det eksempelet er ikke særlig bra i disse Knausgård tider :-). Artikkelen handler om at de sakkyndige kan ha feilbedømte Breiviks språk. Det er temmelig alvorlig for deres troverdighet. Deres mulig bristfeldige forståelse av internett har vært påpekt tidligere.

                 Kommentér


                 • Ikke at dem har feilbedømt hans språk, men at dem har brukt den mer vanlige definisjonen for neologisme (nyord) istedet for dem mer snevre som oftest brukes i psykiatri. Tror det skyldes at enkelte ting går tradisjon (man har ikke lært seg "den sanne" betydelsen av ordet). Kan ikke se at det forandrer på konklusjonen. Vi har to valg:

                  1. Det finns en mektig terror-organisjonen med navn Knights Templar Europe. Breivik er kommendør i denne organisjonen, og 22 juli er kun starten på et langt og hardt krig.
                  2. Mannen er gal.


                  Minsk, det nye Utopia

                  Kommentér


                  • Opprinnelig skrevet av Takkatt Vis post
                   Fra et intervju med morderen Mijailo Mijailović. Han drepte sveriges utenriksminister Anna Lindh i 2003.
                   Han prater mye bambus, og har vært inn og ut av psykhuset, men likevel interessant:

                   Hur han försökte och nästan lyckades lura till sig vård i stället för fängelse:
                   Efter att polisen spanat på Mijailovic i några dagar, och under tiden knutit hans DNA till den keps som hittats i en papperskorg längs med flyktvägen, slog de till.
                   - Jag är Tom Cruise. sa han i det första förhöret, och krävde även Tom Cruise som sin försvarare.
                   Hans beteende orsakade stor oenighet bland de undersökande läkarna om huruvida han var frisk nog att dömas till fängelse, eller om han led av en svår psykisk störning vid brottstillfället.
                   Tingsrätten skrev i sin dom: Tingsrätten finner sammantaget att Mijailo Mijailovic brister i trovärdighet och att hans uppgifter om att en inre röst styrde honom därför inte förtjänar avseende och dömde honom till fängelse.
                   Hovrätten ändrade påföljden till rättspsykiatrisk vård efter att professorn Anders Forsman gjort bedömningen att Mijailovic led av psykotiskt syndrom.
                   Högsta domstolen blev sista instans. Då hävdade överläkaren Göran Fransson från rättspsykiatriska kliniken i Sundsvall, där Mijailovic suttit tiden innan den sista rättegången, att Mijailovic agerat medvetet för att få rättpsykiatrisk vård. HD gick på tingsrättens linje och dömde Mijailo Mijailovic till livstids fängelse. Något han själv nu säger var riktigt.
                   - Jag svamlade för att få rättspsykiatrisk vård. Allt var påhittat. Jag hörde inte röster. Det var bara ruffel och båg.
                   - Jag vet inte vad det är för domstol och läkare att du i Sverige 2004 kan säga Jag hörde röster när jag begick brottet och de går på det. En läkare som tror på tomtar och troll, som ska lära upp studenter, men själv inte vet vad som är rätt och fel.
                   Det var årets versjon.... i fjor var det slikt i samme svenske avis:

                   Sedan livstidsdomen har Mijailo Mijailovic, 31, åkt jojo mellan fängelsebunkrar och slutna rättspsykiatriska kliniker.
                   - Det går upp och ner med honom, bekräftar Lars Nylén, generaldirektör vid Kriminalvården.
                   http://www.expressen.se/nyheter/1.21...uk-i-fangelset

                   For å ta Mijailovic historien kjapt:

                   -Det ble gjort det som i Sverig kalles "stor rättpsykiatrisk uträdning" på den rettpsykiatriske kliniken på Huddinge sykehus. Den faglige konklusjonen var at han ikke oppfyllte lovens krav til fengselsforbud.
                   -Han var en kjenning hos psykiatrien innen drapet. Diagnosen han har er en borderline personlighetsforstyrrelse.
                   -Det startet en politisk sirkus i Sverige etter at han ble dømt til fengsel. Profilerte jussprofessorer og politiker snakket om justisiemord og at det var forfallet i svenskt helsevesen som hadde skylden.
                   -Da tar Prof Forsman scenen, han plasserer skylden hos samfunnen og underkjenner den "stora rättpsykiatriska utredningen". Dette skriver han etterpå i Svenske dagbladet:

                   Det finns enligt min mening ett kollektivt politiskt ansvar för övergreppet på psykiatrin som sträcker sig över partigränserna. I den mån Anna Lindhs baneman är ett försummat psykiatriskt ärende finns därför ett kollektivt politiskt ansvar för hennes död. Anna Lindh är visserligen långtifrån det enda tragiska exemplet på följderna av en nerbantad och svältfödd psykiatri. Men det skulle tydligen krävas ett ministermord för att höja medvetenheten hos det politiska etablissemanget, vars verklighet inte alltid förefaller delas av folket. Nu återstår att se vad den tillsatta psykiatrisamordnaren kan åstadkomma.
                   Skal man lære seg noe om fallet med Anna Lindhs mørdere så er det kanskje å ikke la "opionen" påvirke alt for mye?
                   Minsk, det nye Utopia

                   Kommentér


                   • Opprinnelig skrevet av Takkatt Vis post
                    Alle er like for loven, Tusseladd. Om retten finner Breivik skyldig, det skal de uansett prøve, men utilregnelig i gjerningsøyeblikket, så skal han til psykisk helsevern. Han finnes altså skyldig, men idømmes ikke til straff. Hvis han blir frisk så er det hans fulle rett å slippe ut.
                    Det kommer an på risikovurderingen, det. Det kan godt hende at han slutter å være psykotisk, men fremdeles vurderes som farlig for samfunnet p.g.a. meninger og personlighetsforstyrrelser. Da kan han fremdeles ikke slippe ut. Det skal vurderes i det han blir frisk, men man ser ikke bort ifra hva han har gjort, og muligheten for at han simulerer frisk eller at han simulerte syk før.

                    Kommentér


                    • Opprinnelig skrevet av lukman Vis post
                     Vi har to valg:

                     1. Det finns en mektig terror-organisjonen med navn Knights Templar Europe. Breivik er kommendør i denne organisjonen, og 22 juli er kun starten på et langt og hardt krig.
                     2. Mannen er gal.
                     Jeg kan komme på minst ett øvrig alternativ:

                     3. Mannen er ikke gal - bare nokså eksentrisk.
                     Carpe panem

                     Kommentér


                     • Eksentrikere gjør slikt som å lage en ti tonns sjokoladepudding i poolen eller tar seg middagslur i toppen av et grantre eller noe slikt merkelig, de begår ikke massemord, planlegger avl på nordmenn eller grunnlegger sekter. Eksentrisk betyr pussig, ikke steingal.

                      Kommentér


                      • Forskjellen mellom en eksentriker og en med en real psykiatrisk diagnose er at eksentrikeren gjerne har masse penger.
                       There is nothing that can't be solved by the proper use of high explosives.

                       Kommentér


                       • Aftenposten.no: Breivik fikk 2 av 100 mulige poeng i psykiatrisk test

                        Symptomene til Behring Brevik fikk verdien 2 (av 100) av de sakkyndige. Det innebærer at han er så farlig for seg selv og omgivelsene at han trenger konstant hjelp og tilsyn.

                        Funksjonsevnen var 23 (av 100). Dermed er han er "ute av stand til å fungere på nesten alle områder, for eksempel holde sengen hele dagen, ingen jobb, venner eller hjem", ifølge testmanualen.
                        Får se hva kommisjonen evt. sier om dette.

                        Kommentér


                        • Score 2 på GAF S er ekstremt sjelden og betegner i realiteten en grønnsak. Det er grunn til å stille spørsmål ved om denne testen i det hele tatt er egnet som diagnostiseringsverktøy i Breiviks tilfelle ettersom det må være åpenbart for alle at det ikke står fullt så dårlig til med ham.

                         ... .. ...

                         Registrerer forøvrig at stadig flere fra andre fagmiljøer enn psykiatrisk påpeker at det som blir betegnet som patologisk virkelighetsoppfatning i Breiviks tilfelle, faktisk er maistream forestillinger blant høyre-ekstreme. Nå sist professor ved Politihøyskolen, Tore Bjørgo på NRK.no.
                         I'm inclined to think that a military background wouldn't hurt anyone

                         Kommentér


                         • Opprinnelig skrevet av berthe Vis post
                          Registrerer forøvrig at stadig flere fra andre fagmiljøer enn psykiatrisk påpeker at det som blir betegnet som patologisk virkelighetsoppfatning i Breiviks tilfelle, faktisk er maistream forestillinger blant høyre-ekstreme. Nå sist professor ved Politihøyskolen, Tore Bjørgo på NRK.no.
                          Forestillingene om islamisering osv. er han neppe alene om, men hva med målene/forventningene han ellers gir uttrykk for når det gjelder Norge og seg selv? Regentstatus, avlsprosjekter etc.

                          Kommentér


                          • Opprinnelig skrevet av lukman Vis post
                           Skal man lære seg noe om fallet med Anna Lindhs mørdere så er det kanskje å ikke la "opionen" påvirke alt for mye?
                           Den viktigste erfaringen er vel betydningen av informasjon og vurderinger fra flere kilder og at vurderinger fra sakkyndige etterprøves. Samt det rent prinsipielle: Retten gjør en selvstendig vurdering.

                           Tusseladd, jeg har litt problemer med å se hvordan en frisk person kan frihetsberøves så lenge han ikke er dømt.

                           Opprinnelig skrevet av Gnist Vis post
                           Forestillingene om islamisering osv. er han neppe alene om, men hva med målene/forventningene han ellers gir uttrykk for når det gjelder Norge og seg selv? Regentstatus, avlsprosjekter etc.
                           Dette er jo ikke nye ideer på noen måte. De virker sprø selvfølgelig, men av hva jeg har lest så er det også sammenheng og logiske linjer i tankene. Historien har også vist at enkelthendelser kan utløse dramatiske endringer. Seneste eksempel er vel oppstarten på den arabiske våren/opprøret i Tunis.

                           Det er Breiviks etiske og politiske vurderinger som leder han til å begå ugjerningen. Kanskje er hans omdømme så hinsides vår fornuft at vi ønsker å se på dem som galskap, men man kan også se spor av historiske hendelsesforløp i hans fortelling, og han er langt i fra alene om disse vurderingene. Han har også forstått at hans handling er lovstridig.

                           Personlig har jeg problemer med å godta at en person som har hatt kraft og intellektuelle resurser til å gjennomføre denne ugjerningen er utilregnelig. Han bør dømmes og få den behandlingen han eventuelt måtte behøve for sine psykiske lidelser på linje med andre straffedømte.

                           Som Lukman tidligere har vært inne på, er det et problem at fengselsvesenet har for dårlige resurser til behandling av psykisk syke straffedømte. Det betyr imidlertid ikke at de er feil dømt. De skal ha bedre behandling for sine lidelser.

                           Kommentér


                           • Opprinnelig skrevet av Takkatt Vis post
                            Tusseladd, jeg har litt problemer med å se hvordan en frisk person kan frihetsberøves så lenge han ikke er dømt.
                            Han er jo dømt. Dømt til tvungent psykisk helsevern. Hvis han blir for frisk til å holdes i psykiatrisk sikkerhetsavdeling, men fremdeles er farlig for samfunnet, kan han settes i forvaring/fengsel. Jo, det er lovhjemmel til det:
                            LOV 1999-07-02 nr 62: Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven).
                            § 5-6. Overføring til anstalt under kriminalomsorgen

                            Etter begjæring fra den faglig ansvarlige, jf. § 5-3, kan retten bestemme at den domfelte skal overføres fra tvungent psykisk helsevern til anstalt under kriminalomsorgen, når særlige grunner taler for det. Overføring kan bare skje når den domfeltes sinnstilstand ikke lenger er som beskrevet i straffeloven § 44 første ledd. Vilkåret om gjentakelsesfare i straffeloven § 39 nr. 1 eller nr. 2 må fortsatt være oppfylt.

                            Påtalemyndigheten fremmer saken for tingrett, som avgjør den ved dom. Behandlingen av saken skal påskyndes.

                            Finner retten at vilkåret om gjentakelsesfare i straffeloven § 39 nr. 1 eller nr. 2 ikke er oppfylt, skal reaksjonen opphøre, jf. straffeloven § 39b.
                            Hvis dette skjer har han har altså blitt frisk fra sin angst og psykose, men er fremdeles en ondskapsfull psykopat.

                            Kommentér


                            • Vil bare påpeke at han per i dag ikke er dømt heller. Men for en gang skyld klager jeg ikke på at han er "forhåndsdømt" i media...

                             Om han ikke lengre er psykisk syk, men fortsatt er en fare for samfunnet, så skal han altså fra tvunget psykisk helsevern til forvaring, fram til han ikke er en fare for samfunnet lengre? Eller?
                             Who needs 72 virgins? How about 72 slutty women who know what they are doing?

                             Kommentér


                             • dobbelpost
                              Last edited by Tusseladd; DTG 032123 Dec 11, .

                              Kommentér


                              • Opprinnelig skrevet av Herr Brun Vis post
                               Vil bare påpeke at han per i dag ikke er dømt heller. Men for en gang skyld klager jeg ikke på at han er "forhåndsdømt" i media...
                               Nei, men i den fremtidige situasjonen som Takkatt viser til (at ABB blir frisk under tvungen behandling) så er han dømt. Han er ikke dømt til straff, men han er dømt.

                               Om han ikke lengre er psykisk syk, men fortsatt er en fare for samfunnet, så skal han altså fra tvunget psykisk helsevern til forvaring, fram til han ikke er en fare for samfunnet lengre? Eller?
                               Ja. Men det skal behandles i retten. Han kan jo prøve å hevde at han ikke lenger er farlig.

                               Kommentér

                               Donasjoner

                               Collapse
                               Working...
                               X