Milforum

Globalt toppbanner

Collapse

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Anders Behring Breivik

Collapse

Annonse før emne

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • At han tilsto må selvfølgelig tas i betraktning ved straffutmålingen, men jeg vil påstå dette vil utjevnes av den vanvittige grovheten i det Breivik har gjort, så summen blir vel null strafferabatt. Det samme gjelder at han ringte for å overgi seg. Det var jo bare pro forma, han overga seg ikke før han ble truet til det, tross alt. Hvis han ville overgi seg var det jo bare å slutte å skyte og vente på politiet, han trengte jo ikke kontakt med dem. Når han fortsetter å skyte etter å ha sagt at han vil overgi seg, er jo dette strengt tatt svik og er i hvert fall ikke formildende, men heller skjerpende. At han ikke skjøt barna er et håpløst argument, og at sikkerheten var dårlig likeså. Skal dårlig sikkerhet gi strafferabatt? Hvis to jenter blir voldtatt, skal det være skjerpende for straffeutmålingen at hun ene er ei stor jente med sort belte i en kampsport, mens det er en formildende omstendighet at hun andre er ei lita blondine på 40kg som ikke klarte å gjøre motstand?
  Who needs 72 virgins? How about 72 slutty women who know what they are doing?

  Kommentér


  • Er det ikke bedre å sette han på en avd. med vanlige fanger, skal vi tru medieoppslag tar det vel ikke lang tid før problemet er løst...
   "saaatan din lille heltjævel, du berga dæ faen mæ den hær gangen å!"

   Kommentér


   • Opprinnelig skrevet av isak Vis post
    Er det ikke bedre å sette han på en avd. med vanlige fanger, skal vi tru medieoppslag tar det vel ikke lang tid før problemet er løst...
    Slik som med Banos da eller? de lever jo i beste velgående.
    Kriminelle og Journalister har det med å smøre på.
    Død ved Kølle!
    Bla bla... Hybrid warfare is easy

    Kommentér


    • Opprinnelig skrevet av Kdo_Under Vis post
     Slik som med Banos da eller? de lever jo i beste velgående.
     Kriminelle og Journalister har det med å smøre på.
     Joda, men det skader jo ikke å prøve det ut, funker det ikke kan han jo bare settes tilbake på isolasjon.
     "saaatan din lille heltjævel, du berga dæ faen mæ den hær gangen å!"

     Kommentér


     • Opprinnelig skrevet av pioff Vis post
      Ikke enig med deg der. Han har påtatt seg jobben med å forsvare fyren. Og som forsvarer så må han jo komme med i allefall noen argumenter som potensielt kan hjelpe ham. Og noe særlig mer enn dette kommer vel advokatene (eller noen andre, for den saks skyld) neppe opp med. Personlig blir jeg meget fornøyd om det er dette som utgjør forsvarernes strategi. Det kan bli riktig vakkert å høre aktor sable ned disse "argumentene".
      Joda...poenget er at jeg har vansker med å skjønne at man i det hele tatt kan tenke tanken om å prøve å finne formildende omstendigheter, spesielt i denne saken......dog er nok jeg et ubrukelig juristemne, selverklært sådan....ihvertfall som forsvarer. Kunne aldri levd med meg selv hvis jeg visste at en person som garantert var skyldig gikk fri grunnet at jeg f.eks fant en prosess som var gjort feil eller pga en teknikalitet.

      Ikke at jeg har peiling på hvordan en reell rettssak fortoner seg.....

      Kommentér


      • Opprinnelig skrevet av isak Vis post
       Er det ikke bedre å sette han på en avd. med vanlige fanger, skal vi tru medieoppslag tar det vel ikke lang tid før problemet er løst...
       Kvifor er politiet så opptekne av å beskytte Breivik når han blir transportert til og frå retten og avhøyr på politihuset?

       Kommentér


       • * Den dårlige sikkerheten i regjeringskvartalet, på Utøya og politiets responstid var sterkt medvirkende til at 32-åringen klarte å gjennomføre terroraksjonen, mener forsvarerne.
        Om jeg voldtar lettkledde kvinner får jeg mindre straff enn om de er godt påkledd? Eller om jeg raner en bank i åpningstiden i stedet for etter stengetid, fordi da er døra åpen så det var så lett å gå inn? Srlsly bro.
        - Don't confuse enthusiasm with capability

        Kommentér


        • Opprinnelig skrevet av Mike20 Vis post
         Kvifor er politiet så opptekne av å beskytte Breivik når han blir transportert til og frå retten og avhøyr på politihuset?
         Fordi han som alle andre har krav på rettsikkerhet.

         Helt uavhengig av hvilke handlinger en er anklaget for så har alle krav på den samme rettssikkerheten. Helt uavhengig.

         Ad straff og evnt strafferabatt: Vår maksimalstraff er 21 år ift det han blir tiltalt for. Da vil en evnt strafferabatt handle om de 21 årene, ikke om "vi synes" at han burde sitte inne i 30 eller 40 eller 50 år. Men det er rettens vurdering. Jeg er rimelig sikker på at de fleste dommere ikke vil gi strafferabatt - fordi det vil være i strid med den allminnelige rettsoppfatning. Det er et viktig poeng som folk ofte glemmer, straffeutmåling handler ikke om matematikk, men å levere på det vi oppfatter som rettferdig.
         "Gjør Ret, Frygt Intet"

         Kommentér


         • Det er snakk om at han kan få 30 år....mener det var snakk om en terrorparagraf som kunne brukes i tillegg. Kanskje jusriststudentene her kan noe om det.....?

          Edit: Det er snakk om en utvidelse etter det nye kapittelet i straffeloven som omhandler krigsforbrytelser, og da er strafferammen 30 år.

          Edit 2: Fant henvisningen:

          § 102.Forbrytelse mot menneskeheten

          For forbrytelse mot menneskeheten straffes den som, som ledd i et utbredt eller systematisk angrep rettet mot en sivilbefolkning,

          a)

          dreper en person,

          b)

          utrydder en befolkning helt eller delvis, herunder utsetter den eller deler av den for levekår som tar sikte på å utrydde befolkningen helt eller delvis,

          c)

          gjør en person til slave,

          d)

          deporterer eller tvangsflytter en befolkning i strid med folkeretten,

          e)

          fengsler eller på annen alvorlig måte berøver en person friheten i strid med grunnleggende folkerettslige regler,

          f)

          torturerer en person i vedkommendes varetekt eller kontroll ved å forårsake alvorlig psykisk eller fysisk smerte,

          g)

          utsetter en person for voldtekt, seksuelt slaveri eller tvungen prostitusjon, tvungent svangerskap, tvangssterilisering eller annen tilsvarende grov seksuell vold,

          h)

          utsetter en identifiserbar gruppe for forfølgelse ved å berøve ett eller flere medlemmer av gruppen grunnleggende menneskerettigheter på politisk, rasemessig, nasjonalt, etnisk, kulturelt, religiøst, kjønnsbasert eller annet folkerettsstridig grunnlag,

          i)

          på vegne av, eller med samtykke, støtte eller tillatelse av en stat eller en politisk organisasjon bidrar til at en person forsvinner ufrivillig, med det forsett å unndra vedkommende fra lovens beskyttelse for et lengre tidsrom,

          j)

          innenfor rammen av et institusjonalisert regime basert på én rasemessig gruppes systematiske undertrykking og dominans over en eller flere andre rasemessige grupper begår en apartheidforbrytelse ved å foreta umenneskelige handlinger av samme eller liknende art som de som er omfattet av paragrafen her i den hensikt å opprettholde regimet, eller

          k)

          begår en annen umenneskelig handling av liknende art som forårsaker store lidelser eller alvorlig skade på kropp eller helse.


          Straffen for forbrytelse mot menneskeheten er fengsel inntil 30 år.
          >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

          >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
          Last edited by AGR416; DTG 291105 Oct 11, .

          Kommentér


          • Det er denne:
           Strl (2005) § 102

           For forbrytelse mot menneskeheten straffes den som, som ledd i et utbredt eller systematisk angrep rettet mot en sivilbefolkning, a) dreper en person,
           b) utrydder en befolkning helt eller delvis, herunder utsetter den eller deler av den for levekår som tar sikte på å utrydde befolkningen helt eller delvis,
           c) gjør en person til slave,
           d) deporterer eller tvangsflytter en befolkning i strid med folkeretten,
           e) fengsler eller på annen alvorlig måte berøver en person friheten i strid med grunnleggende folkerettslige regler,
           f) torturerer en person i vedkommendes varetekt eller kontroll ved å forårsake alvorlig psykisk eller fysisk smerte,
           g) utsetter en person for voldtekt, seksuelt slaveri eller tvungen prostitusjon, tvungent svangerskap, tvangssterilisering eller annen tilsvarende grov seksuell vold,
           h) utsetter en identifiserbar gruppe for forfølgelse ved å berøve ett eller flere medlemmer av gruppen grunnleggende menneskerettigheter på politisk, rasemessig, nasjonalt, etnisk, kulturelt, religiøst, kjønnsbasert eller annet folkerettsstridig grunnlag,
           i) på vegne av, eller med samtykke, støtte eller tillatelse av en stat eller en politisk organisasjon bidrar til at en person forsvinner ufrivillig, med det forsett å unndra vedkommende fra lovens beskyttelse for et lengre tidsrom,
           j) innenfor rammen av et institusjonalisert regime basert på én rasemessig gruppes systematiske undertrykking og dominans over en eller flere andre rasemessige grupper begår en apartheidforbrytelse ved å foreta umenneskelige handlinger av samme eller liknende art som de som er omfattet av paragrafen her i den hensikt å opprettholde regimet, eller
           k) begår en annen umenneskelig handling av liknende art som forårsaker store lidelser eller alvorlig skade på kropp eller helse.
           Straffen for forbrytelse mot menneskeheten er fengsel inntil 30 år.
           Problemet er at bestemmelsen, og kapittelet den står i, tar sikte på de typiske krigsforbrytelse-tilfellene. Kapittelet er inspirert av Roma-vedtektene (statuttene til den internasjonale straffedomstolen), og der er tilknytning til stat eller organisasjon et vilkår. Om dette står det i forarbeidene til § 102:

           Det er ikke noe krav om at det dreier seg om et militært angrep. Etter Roma-vedtektene skal det imidlertid være foretatt i samsvar med en stats eller en organisasjons målsetting om å foreta et slikt angrep, jf. artikkel 7 nr. 2 bokstav a. Om ikke staten selv eller en organisasjon står bak, må staten eller organisasjonen aktivt ha fremmet eller oppmuntret til at handlingen ble begått, se forbrytelseselementenes introduksjon til artikkel 7. Dette er antakelig snevrere enn det som følger av den folkerettslige sedvaneretten, som ikke krever mer enn at handlingen er tålt av staten eller en organisasjon, se Antonio Cassese m.fl. (eds).: The Rome Statute of The International Criminal Court: A commentary, Oxford University Press, 2002, side 376. Departementet har ikke funnet det nødvendig ta med dette tilleggsvilkåret.

           Det er uttalt en del i media om bruk av denne som det kan være verdt å lese.
           Beidh a lá leo

           Kommentér


           • Opprinnelig skrevet av Sofakriger Vis post
            Fordi han som alle andre har krav på rettsikkerhet.

            Helt uavhengig av hvilke handlinger en er anklaget for så har alle krav på den samme rettssikkerheten. Helt uavhengig.
            Kvifor skal politiet vere så opptekne av å beskytte terroristen og gje han rettstryggleik når det kjem forslag om at fengselet ikkje skal gjere det. Ref. forslag om at Breivik skal sone med andre fangar, fordi ein håpar at dei vil ta kål på han.


            Opprinnelig skrevet av Sofakriger Vis post
            Ad straff og evnt strafferabatt: Vår maksimalstraff er 21 år ift det han blir tiltalt for. Da vil en evnt strafferabatt handle om de 21 årene, ikke om "vi synes" at han burde sitte inne i 30 eller 40 eller 50 år. Men det er rettens vurdering. Jeg er rimelig sikker på at de fleste dommere ikke vil gi strafferabatt - fordi det vil være i strid med den allminnelige rettsoppfatning. Det er et viktig poeng som folk ofte glemmer, straffeutmåling handler ikke om matematikk, men å levere på det vi oppfatter som rettferdig.
            Breivik får vel mest sannsynleg ein forvaringsdom. Etter begjæring frå påtalemyndigheten kan retten ved dom forlenge den fastsatte ramma med inntil 5 år om gongen. I prinsippet kan dette vare livet ut.

            Kommentér


            • Opprinnelig skrevet av Mike20 Vis post
             Kvifor skal politiet vere så opptekne av å beskytte terroristen og gje han rettstryggleik når det kjem forslag om at fengselet ikkje skal gjere det. Ref. forslag om at Breivik skal sone med andre fangar, fordi ein håpar at dei vil ta kål på han.
             Når har politiet foreslått det?
             Beidh a lá leo

             Kommentér


             • Opprinnelig skrevet av Bestefar Vis post
              Når har politiet foreslått det?
              Det har kome forslag frå Isak litt lenger opp i tråden om å la Breivik sone på ei avdeling med vanlege fangar.

              Opprinnelig skrevet av isak Vis post
              Er det ikke bedre å sette han på en avd. med vanlige fanger, skal vi tru medieoppslag tar det vel ikke lang tid før problemet er løst...
              Ein kan vel ikkje akkurat seie at det er politiet som har foreslått dette, skjønt Isak og politiet....jaja.

              Kommentér


              • Er ikke da svaret på spørsmålet ditt ganske innlysende? Når man snakker om å beskytte noe, så er det jo snakk om å beskytte MOT noe. Det er nettopp når det eksisterer trusler mot rettssikkerheten at staten må sørge for at beskyttelsen virker. Hverken politiet eller staten forøvrig er ansvarlige for hva som skrives på internettfora.
               Beidh a lá leo

               Kommentér


               • Opprinnelig skrevet av Bestefar Vis post
                Er ikke da svaret på spørsmålet ditt ganske innlysende? Når man snakker om å beskytte noe, så er det jo snakk om å beskytte MOT noe. Det er nettopp når det eksisterer trusler mot rettssikkerheten at staten må sørge for at beskyttelsen virker. Hverken politiet eller staten forøvrig er ansvarlige for hva som skrives på internettfora.
                Eg stilte Isak berre spørsmål om kvifor politiet er så opptekne av Breiviks sikkerhet, sett i lys av at han sjølv foreslår å la Breivik sone på ei ordinær fengselsavdeling, fordi han meiner det vil løyse "probemet" Breivik. Synas det hadde vore interessant og høyrt Isak sitt svar, eller vuderingar, rundt dette.

                Men du og eg treng egentleg ikkje vikle oss så mykje meir inn i denne problemstillinga no.

                Kommentér


                • Forvaringsdom er ikke straff. Det er beskyttelse av samfunnet mot en person som utgjør en trussel. Og da snakker vi etter minimumstiden en vurdering om vedkommende utgjør en trussel ved vurderingstidspunktet - ikke hva han opprinnelig ble idømt straff og/eller forvaring for.

                 Breivik er en test på vår rettssikkerhet og vårt samfunnssystem. Omtrent den samme testen om Bush jr strøk på etter 9/11. Nå blir vi prøvd.
                 "Gjør Ret, Frygt Intet"

                 Kommentér


                 • Opprinnelig skrevet av Sofakriger Vis post
                  Det er et viktig poeng som folk ofte glemmer, straffeutmåling handler ikke om matematikk, men å levere på det vi oppfatter som rettferdig.
                  Mulig du vil oppfatte 21 eller mindre som retteferdig for terrorristen, men tror du kan slette ordet VI i den setningen...
                  "saaatan din lille heltjævel, du berga dæ faen mæ den hær gangen å!"

                  Kommentér


                  • Opprinnelig skrevet av isak Vis post
                   Mulig du vil oppfatte 21 eller mindre som retteferdig for terrorristen, men tror du kan slette ordet VI i den setningen...
                   VI er et demokrati - og VI er oss som folk som har bestemt slike ting. DU har full rett til å være uenig og jobbe for å få det endret, og plikt til å respektere at VI har bestemt noe annet.
                   "Gjør Ret, Frygt Intet"

                   Kommentér


                   • Opprinnelig skrevet av Sofakriger Vis post
                    VI er et demokrati - og VI er oss som folk som har bestemt slike ting. DU har full rett til å være uenig og jobbe for å få det endret, og plikt til å respektere at VI har bestemt noe annet.
                    Ikke for å kverulere, men at flertallet har bestemt er ikke nok til å bruke ordet VI, synes jeg. Men er vel nok OT så i rest my case.
                    "saaatan din lille heltjævel, du berga dæ faen mæ den hær gangen å!"

                    Kommentér

                    • Trådstarter

                     Paranoid Schizofreni ble konklusjonen til rettpsykiatrene. Ikke noen bombe.

                     >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

                     Dette er hva kodeboken sier om diagnosen:

                     Schizofreni
                     Generelt kjennetegnes de schizofrene lidelsene av fundamentale og karakteristiske endringer av tenkning og persepsjon, og av inadekvat eller avflatet affekt. Klar bevissthet og intellektuell kapasitet er vanligvis opprettholdt, selv om en viss kognitiv forstyrrelse kan utvikles over tid. De viktigste psykopatologiske fenomenene omfatter tankeekko, tankepåføring eller tanketyveri, tankekringkasting, vrangforestillinger når det gjelder persepsjon og kontroll, influens eller passivitetsbevissthet, hallusinatoriske stemmer som kommenterer eller diskuterer pasienten i tredje person, tankeforstyrrelser og negative symptomer.

                     Schizofrene lidelsers forløp kan være kontinuerlig eller episodisk med progredierende eller stabil defekt, eller det kan være en eller flere episoder med fullstendig eller delvis remisjon. Diagnosen schizofreni skal ikke stilles hvis det foreligger uttalte depressive eller maniske symptomer, unntatt der schizofrenisymptomene var tilstede før den affektive lidelsen. Diagnosen schizofreni skal heller ikke stilles ved åpenbar hjerneorganisk sykdom eller under intoksikasjon eller abstinens. Lignende lidelser som utvikler seg ved epilepsi eller annen hjerneorganisk sykdom skal klassifiseres under F06.2, og de som er fremkalt av psykoaktive stoffer under F10-F19 med felles fjerdetegn .5.

                     Ekskl:
                     schizofren reaksjon (F23.2)
                     schizofreni:
                     • akutt - cyklisk (F25.2)
                     • akutt (udifferensiert) (F23.2)
                     schizotyp lidelse (F21)
                     F20.0 Paranoid schizofreni
                     Paranoid schizofreni domineres av relativt stabile, vrangforestillinger (ofte paranoide), som vanligvis er ledsaget av hallusinasjoner, særlig for hørsel, og perseptuelle forstyrrelser. Forstyrrelser av affekt (evt i følelseslivet), vilje og tale, og katatone symptomer er enten fraværende eller lite fremtredende.
                     Minsk, det nye Utopia

                     Kommentér


                     • Det som jeg synes er litt interessant er i hvor liten grad dette er blitt diskutert på forhånd - altså ikke selve diagnosen men at han faktisk er fullstendig sprø i nøtta. Veldig mange har brukt mye energi på å analysere begrunnelse og motivasjon.
                      "Gjør Ret, Frygt Intet"

                      Kommentér

                      • Trådstarter

                       En grunn har nok vært at dem med god kompetanse i psykiatri har valgt å "ligge lavt", det går ikke å stille diagnoser utfra mediarapporter. Hvis man ser på en del kommentarer er det blandt folk flest en missforståelse hva psykose er. Mange tror at psykose innebører at den syke er utagerande og mangler evne til plannlegelse med mer. Trass Breiviks diagnose er det relevant å se på den ideologi som hans galskap har kobling til. Er trist at han er redd for eurabia og ikke UFO.
                       Minsk, det nye Utopia

                       Kommentér


                       • Nåvel, det hadde ikke vært noen bombe om han hadde blitt erklært tilregnelig heller.
                        Vi får se hva kommisjonen kommer fram til.

                        Kommentér

                        • Trådstarter

                         Det som blir en svær bombe er om rettmedisinsk kommisjon underkjener en tidligere ledere for samme kommisjons rettspsykiatriske gruppe som sammen med en svært erfaren kollega har laget norgeshistoriens mest omfattende rapport.
                         Minsk, det nye Utopia

                         Kommentér


                         • Opprinnelig skrevet av Takkatt Vis post
                          Nåvel, det hadde ikke vært noen bombe om han hadde blitt erklært tilregnelig heller.
                          Egentlig ikke. Psykiatrien har en lang historie som en av de minst presise grener av vitenskapen, så man kan lure på om den bør tillates brukt til å overstyre rettsvesenet i slike tilfeller.
                          Carpe panem

                          Kommentér


                          • Nå er det slik i teorien at psykisk syke ikke skal sone i vanlige anstalter. Dette er dog i teorien, da det dessverre soner mange som er å anse som meget syke i vanlige anstalter. Videre, så tror jeg nok at man ikke skal bekymre seg for å møte ABB i gata i løpet av vår tid her på jorden. Det finnes hjemmel for tilbakeføring til vanlig soning om det skulle bli nødvendig. Glem ikke at det ikke bare skal være samfunnspreventivt at en ikke har tilgang til samfunnet, men det går også på det indivualpreventive. Uansett, så er dette en interessant sak, da vi i Norge ikke har vært borti tilsvarende. Og det muligens vil/bør skape en ny rettspraksis med tanke på strafferammer, type soning osv for slike typer handlinger.
                           Last edited by Etaten; DTG 300259 Nov 11, .
                           Carpe Nocturnum

                           Kommentér


                           • Brynjar Meling, pt bistandsadvokat for Utøya-ofre, har varslet at han vil be om second opinion-vurdering av kjennelsen.
                            ... ... ...

                            Forøvrig interessant å lese kommentarene til kjennelsen i utenlandske medier.

                            Fra >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]:

                            The decision underscores the difference between the justice system in the United States and that in Norway, said James Alan Fox, a criminologist at Northeastern University in Boston.

                            "In the United States, it is extremely difficult to establish successfully an insanity defense," he told CNN in a telephone interview. "You can be paranoid, yet still able to control your behavior and be legally responsible."

                            In cases like the mass killing in Norway, "there tends to be a tremendous amount of pressure from the public and maybe politicians as well to lock someone away for as long as possible, and bring justice to the victims," Fox said.
                            Fra >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]:

                            Richard Charlton, chairman of the Mental Health Lawyers Association in the UK, says he has represented people who have killed other people believing they are saving them from the devil, but courts have not found them to be insane

                            If they knew that killing was wrong, even if God told them to do it, then that's not enough to give them a defence of insanity although it might be sufficient to give them a diminished responsibility defence, he says.
                            I'm inclined to think that a military background wouldn't hurt anyone

                            Kommentér


                            • Opprinnelig skrevet av Takkatt Vis post
                             Nåvel, det hadde ikke vært noen bombe om han hadde blitt erklært tilregnelig heller.
                             Nei, begge deler er vel kinaputter, de som blir overrasket over det ene eller det andre har vel ikke fulgt godt nok med ;-)

                             Men jeg tror muligens dette er bra, men en slik diagnose er vel sjansene større for at han aldri slipper ut igjen enn om han hadde blitt dømt til 21 års fengsel. Vet ikke om rapporten kommer til å bli kjent, men de bruddstykkene vi har fått i media så tyder det vel på et ødelagt sinn og et syn på seg selv og verden som ikke hører hjemme blandt frie folk. Det står jo også at de mener han er suicidal, vi får håpe det stemmer og han beviser den diagnosen først som sist.
                             "saaatan din lille heltjævel, du berga dæ faen mæ den hær gangen å!"

                             Kommentér


                             • Opprinnelig skrevet av isak Vis post
                              Vet ikke om rapporten kommer til å bli kjent, men de bruddstykkene vi har fått i media så tyder det vel på et ødelagt sinn og et syn på seg selv og verden som ikke hører hjemme blandt frie folk.
                              Det er skummelt hvis slike høyst subjektive kriterier skal avgjøre om, og hvor lenge, folk sperres inne. Adjø, rettsstat.
                              Carpe panem

                              Kommentér


                              • Det er vel nettopp det som skaper rettstaten? Fyren er jo rape gal. Blir han dømt til tvungen psykisk helsevern, er han fremdeles innesperret, men under behandling. Skulle han noen gang bli ærklert frisk, så vil det vel vurderes om han da må overføres til vanlig soning
                               Last edited by jaffar; DTG 301053 Nov 11, .
                               mathematical analysis does not matter in high risk decision making

                               Kommentér

                               Working...
                               X
                               Besøksstatistikk