Milforum

Globalt toppbanner

Collapse

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Anders Behring Breivik

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • Rittmester
  replied
  Anders Behring Breivik ble i dag tiltalt for terror og overlagt drap. Statsadvokaten legger ned påstand om tvungent psykisk helsevern.

  http://www.aftenposten.no/nyheter/ir...2-6778890.html

  Leave a comment:


 • Sofakriger
  replied
  Opprinnelig skrevet av Mike20 Vis post
  Anders Behring Breivik meiner at Arbeidarpartiet nyttar asylinstituttet, familiegjenforeningsordninga, opphald på humanitært grunnlag og flyktningekvota som verktøy for ei islamsk kolonisering av Noreg.

  Han hevdar at eit resultat av denne politikken vil bli at etniske nordmenn vil bli ein minoritet i Oslo i løpet av ikkje altfor mange år.

  Anders Behring Breivik synest å meine at AUF-arar er landsforrædarar fordi dei, i alle fall i teorien, står for det som vel må kunne kallast ein relativt liberal innvandringspolitikk.

  http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/...n-3701778.html
  Det som er festlig er at du og mange andre prøver å hente sammenheng og logikk i meningene hans. Gratulerer. Kommandørtemplarløken med medaljene han har kjøpt på ebay er sikkert fornøyd.

  Leave a comment:


 • Mike20
  replied
  Opprinnelig skrevet av SWATII Vis post
  Synes jeg de skal gjøre, tre sverd rett i buken...
  Anders Behring Breivik meiner at Arbeidarpartiet nyttar asylinstituttet, familiegjenforeningsordninga, opphald på humanitært grunnlag og flyktningekvota som verktøy for ei islamsk kolonisering av Noreg.

  Han hevdar at eit resultat av denne politikken vil bli at etniske nordmenn vil bli ein minoritet i Oslo i løpet av ikkje altfor mange år.

  Anders Behring Breivik synest å meine at AUF-arar er landsforrædarar fordi dei, i alle fall i teorien, står for det som vel må kunne kallast ein relativt liberal innvandringspolitikk.

  http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/...n-3701778.html

  Leave a comment:


 • Kaapee
  replied
  Anders Behring Breivik hevder i politiavhør at den skuddsikre vesten han brukte på Utøya og i Regjeringskvartalet er kjøpt fra en Afghanistan-soldat.

  http://www.dagbladet.no/2012/02/06/nyheter/innenriks/drap/terror/anders_behring_breivik/20095998/

  Leave a comment:


 • SWATII
  replied
  Synes jeg de skal gjøre, tre sverd rett i buken...

  Leave a comment:


 • Bestefar
  replied
  ABB foreslår at han skal tildeles Krigskorset med tre sverd:
  http://www.siste.no/Innenriks/article5916802.ece

  Leave a comment:


 • Mike20
  replied
  Opprinnelig skrevet av milvar Vis post
  Det var Breivik selv som ringte til regjeringskvartalet en tid før han utførte udådene sine (men han husker ikke nøyaktig hva han sa).
  Nokre personar ringer og kjeftar på regjeringa og i nokre av desse samtalene kjem det og fram direkte og meir indirekte truslar mot regjeringsmedlemmer.
  Mykje tyder på at det var Breivik sjølv som i mars i fjor ringde og omtala bl.a statsminister Jens Stoltenberg og tidlegare statsminister Gro Harlem Brundtland i svært negative ordelag. Vedkomande skal og ha nevnt eit manifest og snakka om å skyte AUF-arar.


  Opprinnelig skrevet av isak Vis post
  Nå er det vel ikke noe som helst grunn til å tro på terroristen før ting er blitt verifisert av andre kilder.
  Mykje av det han har sagt i politiavhøyr har vel vist seg å stemme. Men klart, i den grad det er mogleg må det han kjem med dobbelsjekkas og verifiseras opp mot andre kjelder. Breivik har vel heile vegen vore samarbeidsvillig med politiet og latt seg avhøyre, inntil nå på nyåret kor han nektar fleire avhøyr fordi politiet ikkje skriftleg kan stadfeste at han kjem til å få behalde pc-en han har på cella.

  Forsvarar Lippestad er kritisk til at politiet ikkje verkar til å vere noko interessert i lydloggen frå telefonsamtala som vart ringd inn til Departementenes servicesenter i mars i fjor.

  http://www.nrk.no/nyheter/1.7972414

  Leave a comment:


 • isak
  replied
  Var det han som ringte? Litt merkelig at han husker så mange detaljer, men han husker ikke når samtalen fant sted, han husker heller ikke hva han sa. Han har vel prøvdå skryte på seg bekjentskaper til flere og organisasjoner han er med i eksisterer ikke. Litt rart at han ikke fortalte om denne samtalen før media begynte å skrive om den. Nå er det vel ikke noe som helst grunn til å tro på terroristen før ting er blitt verifisert av andre kilder. Troverdigheten hans er vel langt under null på alle felt.

  Leave a comment:


 • milvar
  replied
  Det var Breivik selv som ringte til regjeringskvartalet en tid før han utførte udådene sine (men han husker ikke nøyaktig hva han sa). Enda mer som tyder på at mannen er splitter pine gal, akkurat som de sakkyndige konkluderte med.

  Leave a comment:


 • Mike20
  replied
  Stefaren til terrorsikta, den pensjonerte majoren Tore Tollefsen, skildrar Anders Behring Breivik som ein mjuk person som han trudde måtte hatt hjelp til å lage bomba, sidan han ikkje var særleg teknisk av seg.

  Han var heller ikkje god til å køyre bil.

  - Jeg husker en episode da jeg prøvde å lære ham å kjøre bil. Han klarte ikke å kjøre over en liten dump ved et fotgjengerfelt, men kvelte motoren flere ganger slik at jeg til slutt måtte ta over. Etter flere slike episoder ga jeg opp. Det var ikke håp, tenkte jeg, sier han i intervjuet.
  http://www.dagbladet.no/2011/12/21/n...epet/19513374/

  I dag kom det fram at Behring Breivik i sommar ringde Viking fordi han ikkje greidde å setje bombebilen i revers. Han skjøna ikkje at girspaken hadde ein liten ring som måtte haldas oppe med to fingre under rygginga. Bergingsmannen frå Viking har i politiavhøyr forklart at han aldri har vore borte i nokon som ikkje har fått girspaken til å fungere og han karakteriserar Anders Behring Breivik som ei «vestkantfrøken».

  http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7943533

  Leave a comment:


 • lukman
  replied
  Vedrøende den medisinske prinsipp

  I rettspsykiatrien har to hovedprinsipper gjort seg gjeldende, det psykologiske (biologiske) og det medisinske. Det er i dag det medisinske prinsipp som ligger til grunn for norsk straffelov. Etter det medisinske prinsipp beskriver loven ved medisinske og biologiske kjennetegn den tilstand som utelukker tilregneligheten. Hvor det medisinske prinsipp praktiseres, blir det den sakkyndiges plikt å svare bekreftende eller benektende på om der f.eks. foreligger sinnssykdom hos observanden.
  Etter det psykologiske prinsipp vil det avgjørende være gjerningsmannens evne til innsikt og til fri viljesbestemmelse, det vil si om sinnslidelsen har påvirket handlingen. En sinnssyk kan derfor anses ansvarlig for ett forhold, men uansvarlig for et annet.I norsk rett har begge systemene alternert, inntil straffeloven av 1842 gjennomførte det medisinske prinsipp konsekvent idet den anga de grupper av tilstander hvor subjektiv straffeskyld under enhver omstendighet er utelukket. De handlinger som forøves av sinnssyke (“galne eller afsindige”) var etter lovens kapittel 7 § 2 straffrie, og i § 3 het det at den som uten egen skyld var “kommen i bevisstløs tilstand” ikke kunne straffes for de gjerninger han i denne tilstanden forøvet. Straffeloven av 1902 inneholdt opprinnelig et kompromiss mellom det medisinske og psykologiske prinsipp, men rendyrket ved lovendring i 1929 det medisinske prinsipp, jf. strl. § 44.

  Leave a comment:


 • Lille Arne
  replied
  Opprinnelig skrevet av Takkatt Vis post
  Forøvrig er det ikke noe nytt i at det refereres til ukjente og ikke eksisterende organisasjoner. Personlig har jeg aldri hørt at det har blitt tolket som et tegn på sykdom i sammenheng med andre attentat.
  At en voksen mann har fantasivenner som han har fantasimøter med mener jeg er et sykdomstegn.

  Leave a comment:


 • Takkatt
  replied
  Jeg tror forskjellen først og fremst er av filosofisk art. Som et resultat av Sveriges iver etter sosial nytenkning dømmes ingen til straff. Alle dømmes til behandling i ulike former. Det er ganske unikt i verden. Man kan dømmes til psykiatrisk behandling også, som i Norge, men siden alle er til behandling har man ikke behov for termen utilregnelig. Om jeg nå har forstått logikken rett.

  I praksis er det stort sett det samme som i Norge. Flink ville eksempelvis blitt straffedømt i Norge også, i alle fall med dagens lovgivning. Mijailovic også tror jeg.

  I Norge finnes man skyldig, men man dømmes til psykisk helsevern dersom retten finner den tiltalte utilregnelig.

  Graden av psykisk lidelse vurderes i Norge som i alle andre land. Psykose er en alvorlig tilstand som gir straffefrihet. Det som er det interessante med denne saken er at man kanskje forskyver terskelen for hva som regnes som psykose. Understreker kanskje.

  Leave a comment:


 • hvlt
  replied
  Husker ikke, men det sto noe om det i avisen for en stund siden. Den nåværende paragrafen som styrer dette i norsk lov er Straffelovens § 44 som i dag har følgende ordlyd:
  Den som på handlingstiden var psykotisk eller bevisstløs straffes ikke.

  Det samme gjelder den som på handlingstiden var psykisk utviklingshemmet i høy grad.
  Denne ordlyden fikk loven ved en lovendring som ble vedtatt i 1997 og trådde i kraft fra januar 2002. Så vidt jeg forsto av avisartikkelen åpnet loven tidligere for litt mer skjønn i bedømming av siktedes tilregnlighet, utover at han lider av en sykdom som er definert som en psykose. Så vidt jeg forsto av avisartikklen er det slik også i Sverige at man ikke automatisk finnes straffri hvis man er diagnostisert med en sykdom som er definert som psykose, men det har jeg ikke sjekket nærmere. I andre land (f.eks. Storbritannia og mange stater i USA) er definisjonen på utilregnelighet at man ikke er i stand til å forstå at man begår en ulovlig handling.

  Leave a comment:


 • Takkatt
  replied
  Opprinnelig skrevet av hvlt Vis post
  Man må huske at norsk lov er temmelig annerledes og mer liberal enn svensk lov (og de fleste andre lands) når det gjelder forholdet mellom sinnsykdom og straffbarhet. I norsk rett kan man ikke straffes hvis man led av psykose i gjerningsøyeblikket. De fleste andre land (også Sverige) har mer restriktive regler, man kan i mange tilfelle få straff også hvis man led av en psykose (hvis graden var lav og man til en viss grad kunne forstå sine handlinger). Og som Riksadvokaten sier, det er her nok med begrunnet tvil om den siktede led av en psykose i gjerningsøyeblikket, noe det helt klart vil være siden Psykiatrigruppen i Den rettsmedisinske kommisjon har gått god for sakkyndigrapporten.

  Jeg regner med dette med ubetinget straffrihet ved psykotisk tilstand i gjerningsøyeblikket vil bli gjenstand for diskusjon i fremtiden.
  Hvilke skiller er det mellom norsk og svensk lov på dette området?

  Leave a comment:


 • hvlt
  replied
  Man må huske at norsk lov er temmelig annerledes og mer liberal enn svensk lov (og de fleste andre lands) når det gjelder forholdet mellom sinnsykdom og straffbarhet. I norsk rett kan man ikke straffes hvis man led av psykose i gjerningsøyeblikket. De fleste andre land (også Sverige) har mer restriktive regler, man kan i mange tilfelle få straff også hvis man led av en psykose (hvis graden var lav og man til en viss grad kunne forstå sine handlinger). Og som Riksadvokaten sier, det er her nok med begrunnet tvil om den siktede led av en psykose i gjerningsøyeblikket, noe det helt klart vil være siden Psykiatrigruppen i Den rettsmedisinske kommisjon har gått god for sakkyndigrapporten.

  Jeg regner med dette med ubetinget straffrihet ved psykotisk tilstand i gjerningsøyeblikket vil bli gjenstand for diskusjon i fremtiden.

  Leave a comment:


 • Herr Brun
  replied
  Som det sies over, så er det da like sannsynlig at en muslimsk terrorist ville blitt vurdert som utilregnelig, i samme situasjon. Har folk lest manifestet og sett hva slags virkelighet breivik lever i? Han kaller seg tross alt for tempelridder/ridderjustitiarius, refererer til en organisasjon som tilsynelatende ikke finnes osv. At han skal være psykisk syk ser jeg ikke akkurat på som usannsynlig.

  Leave a comment:


 • Bestefar
  replied
  Ja, jeg tror også at det er det det er snakk om. Det virker som om han har et veldig stort behov for å fremstå som mer grandios enn det han egentlig er. Jeg sier ikke at han dermed er utilregnelig, men det at forsøket virker så utrolig stusselig og juvenilt gjør at jeg stusser litt på mentaliteten hans.

  Leave a comment:


 • Takkatt
  replied
  Kanskje er det noe så enkelt som et forsøk på å gjøre ting større og mer betydningsfulle enn de er. Både i forhold til han selv og omverdenen. Det er et ganske vanlig fenomen.Spørsmålet er om det tilsier at han er utilregnelig.
  Syk, kanskje, så syk at han unngår straff? Ikke etter mitt syn.

  Leave a comment:


 • Bestefar
  replied
  Det er en vesensforskjell mellom en "ukjent" organisasjon og en "ikke-eksisterende" organisasjon. En ukjent organisasjon eksisterer, den er bare ikke kjent enda. En ikke-eksisterende org er...vel, ikke-eksisterende. Å henvise til en ukjent organisasjon er naturlig nok ikke et tegn på psykiske problemer. Å henvise til en ikke-eksisterende organisasjon trenger heller ikke være det, men det kommer an på hvaslags referanse det er snakk om.

  I dette tilfellet dreier det seg om et meget, meget lite overbevisende forsøk på å få resten av samfunnet på å tro at det eksisterer en organisasjon. Omstendighetene tatt i betraktning virker det som noe en 11-åring kunne funnet på å gjøre. Det er en helt annen situasjon enn a) at en eksisterende organisasjon forsøker å ta på seg ansvaret og b) at en terrorist hevder tilknytning til en mer eller mindre anonym terroristorganisasjon, hvor det vil være verre å etterprøve påstandene. Dette har sammenheng med at det er en assload av slike organisasjoner, slik at det ikke er noe rart om en islamsk terrorist prøver å fake en tilknytning til en slik org for å skape et større inntrykk enn det handlingene i seg selv gjorde. Det kan faktisk funke. Omstendighetene rundt Knights Templar i denne saken er imidlertid så patetiske at jeg har problemer med å tro at det står et normalt fungerende sinn bak.
  Last edited by Bestefar; DTG 042051A Jan 12, .

  Leave a comment:


 • Takkatt
  replied
  Alle er like for loven Bestefar, men dessverre er nok ikke alltid praksis i samsvar med idealene. Selvfølgelig ville en slik person blitt undersøkt om det ble begjært. Det ville imidlertid vært en svært annerledes situasjon dersom attentatet hadde vært gjennomført av en muslimsk terrorist. Det ville påvirket prosessen. Trur eg.

  Forøvrig er det ikke noe nytt i at det refereres til ukjente og ikke eksisterende organisasjoner. Personlig har jeg aldri hørt at det har blitt tolket som et tegn på sykdom i sammenheng med andre attentat.

  Det er også ganske vanlig at flere organisasjoner tar på seg ansvar for samme aksjon. Ikke alle er like kjente for å si det slik. De siste 15 årene har vel de fleste slike hatt muslimsk tilknytning.

  Leave a comment:


 • holmiz
  replied
  Når man så til de grader hever seg over det norske rettsystemet og samfunnet generelt som det denne fruktkaka har gjort, så synes jeg at det er rett og rimelig at purreløken ei heller får ha glede av de godene vi har. En riktig straff ville være å skru kølla hans fast i ei skrutvinge og spikre den dønn fast til veggen i ei knøttliten trehytte, alternativt en utedass. Så kan vi gi han ei sløv baugfil før vi låser døra til hytta, heller på bensin og tenner på hele hytta.

  Dette av almennprevantive hensyn, dessuten så er det god samfunnsøkonomi. Min mening: Hold han i livet helt til vi er sikre på at det ikke er flere i hans nettverk, deretter er det over ei kule i panna og regning i posten.

  Leave a comment:


 • Bestefar
  replied
  Det er jo påfallende at det skal være en forskjell, handlingene er jo like og det skulle jo dermed ikke være noen grunn til å behandle dem forskjellig. Men det er en forskjell som kan være av interesse, og det er at ABB til stadighet refererer til organisasjoner som etter alt å dømme ikke eksisterer. Når islamistiske terrorister refererer til organisasjoner vil jo det gjerne være til eksisterende organisasjoner. Og om det skulle være snakk om ikke-eksisterende organisasjoner, så er det et såpass stort utvalg av organisasjoner at det ikke er helt greit å avfeie referansene. Det blir ikke helt det samme som med ABBs referanser. ABBs referanser kan jo være et forsøk på spill, men påstandene virker såpass rare at det virker litt....påfallende om han virkelig skulle forvente å bli trodd. Om det er noe som gir meg inntrykk av at han er psykisk syk så er det de referansene, ikke primært handlingene hans (selv om det ikke akkurat hjelper på).
  Last edited by Bestefar; DTG 041946A Jan 12, .

  Leave a comment:


 • Takkatt
  replied
  Det er et godt og konfliktfylt spørsmål. Han kunne selvfølgelig blitt undersøkt, men det ville vært vanskeligere å konkludere med utilregnelighet og lettere for retten å overprøve en slik konklusjon.Trur eg.

  Leave a comment:


 • Frost
  replied
  @ AGR, nå er ikke jeg noen psykolog og ikke kan jeg Jedi mindtricks.
  Men vedkommende som utfører terror, uansett bakgrunn, burde bli undersøkt.

  Men jeg tror undersøkningsmetoden blir bestemt av den psykiske tilstanden til vedkommende.

  Leave a comment:


 • Safariland
  replied
  Hadde vel muligens blitt undersøkt som en del av forsvaret, men aldri i verden om han hadde blitt funnet utilregnelig. Akkurat som ABB ikke bør finnes utilregnelig.

  Leave a comment:


 • Guest's Avatar
  Guest replied
  Et spørsmål jeg har lyst til å stille, uten at jeg har noen aksjer i en spesifikk leir ift dette spørsmålet. Jeg linket til det samme spørsmålet lenger opp på siden:

  Hvis dette hadde vært en muslimsk ekstremist, som etter arrestasjonen hadde proklamert at dette var starten på en 'jihad' mot Norge grunnet vår deltakelse i ymse kriger mot muslimer, og at alle i Norge hadde valget om å enten sverge å ære og tilbe Allah eller bli dømt av hans soldater og havne i helvete.

  Hadde vedkommede blitt undersøkt på samme måte?

  Leave a comment:


 • Takkatt
  replied
  Kan hende Busch får rett, men jeg tror ikke det er så entydig.
  Dette er observasjoner gjort over lang tid, av kvalifisert personell, ikke en ny rapport.

  Det er bare to saker i Norden som kan sammenliknes. De er nevnt tidligere, saken mot Mattias Flink og Mijailo Mijailovic.

  Mijailovic ble først dømt i tingsretten, så ansett utilregnelig og dømt til psykisk helsevern i lagmannsretten/hovretten. Høyesterett/høgsta domstolen fastsatte straffen til livstidsfengsel etter uttalelser fra personell i fengselet. Det skal tillegges at praksisen for vurderingen av helsetilstanden er noe annerledes i Sverige.

  At alle disse tre har begått handlinger som kan betraktes som sykelige eller rent ut sagt galskap, hersker det ingen tvil om. Spørsmålet er om de er ”syke nok” til å unngå straffedom. Mijalovic har psykiske problemer. Det hadde Mattias Flink også. Begge ble altså dømt.

  I sistnevntes tilfelle har den tidsbestemte straffen nok en gang blitt endret. Høgsta domstolen fastslo rett før jul, at det er 30år som gjelder. De øvrige rettinstansene dømte til 32 og 36 år. Han regnes ikke lenger som farlig og kan slippe ut om 2 år hvis prinsippet om 2/3 straffetid følges. Da er det 20 år siden han drepte 7 personer med sitt tjenestevåpen.

  Jeg tror saken mot Breivik kommer til å vandre gjennom hele rettssystemet og skape presedens både når det gjelder vurdering av tilregnelighet og straffelengde. Det er som Hvlt også nevner, motstridende interesser i forhold til vitenskap uten eksakte, målbare svar. Noen vil senke terskelen for utilregnelighet mens andre vil vektlegge straffedom. Skal man tro NRK var kommisjonen også splittet. Atter andre mener vi må endre straffesystemet slik at lengre straffer kan idømmes uten at man må ta hensyn til farlighetsgrad.

  Saken mot Breivik vil være viktig for alle disse vurderingene. To ting er sikkert. Retten dømmer og Stortinget står for lovgivningen. Breiviksaken vil nok påvirke begge instanser.

  Personlig både tror og håper jeg fortsatt på straffedom.

  Leave a comment:


 • isak
  replied
  Kan vi ikke bare gi han et par meter med tau på celle, så kan vi håpe han løser hele problemet for oss...

  Leave a comment:


 • hvlt
  replied
  Opprinnelig skrevet av Vannglass Vis post
  Det første jeg tenker er at jeg er enig i det Busch og hvlt sier. Men, hvordan er det norske psykiatriske miljøet? Er det ett/en internasjonalt anerkjent faglige miljø/autoritet? Vi husker saken om en (og hans disipler) som mener at pedofili er undertrykket homofili, er det noen paralleller til de som har skrevet denne rapporten?
  Det er jo helt klart stort sprik i meninger i fagmiljøet, og det har også vært kritisert fra psykolog-hold at de sakkyndige begge var psykiatere (altså leger med spesialisering i psykiatri), dvs. at ikke en av dem var klinisk psykolog. Begge skal i følge pressen komme fra lik bakgrunn og miljø innen psykiatrien. Torgeir Husby er en meget erfaren psykiater, avdelingsoverlege ved det som før var Vinderen psykiatriske klinikk, nå Psykiatrisk avdeling ved Diakonhjemmet sykehus i Oslo (jeg bor i den delen av Oslo som sogner til Diakonhjemmet sykehus, så bikker det over for meg, er det der jeg havner...). Synne Sørheim er eller var overlege samme sted, og har i lang tid vært underordnet Husby. Dette synes jeg var merkelig, at ikke de to sakkyndige ble plukket ut fra forskjellige steder/miljøer, men til og med over lang tid har hatt et overordnet-underordnet-forhold.

  Men som kjent, Psykiatrisk gruppe i Den rettsmedisinske kommisjon har gitt en kort uttalelse (uten dissenser): den har ingen vesentlige merknader til de sakkyndiges rapport. Og psykiatrisk gruppe har stor bredde, og består av både psykiatere og psykologer (6 psykiatere og 3 psykologer). Jeg kjenner faktisk et av medlemmene (psykolog) ganske godt.

  For å ta det fullstendig:

  Leder og nestleder er begge leger, spesialister i psykiatri. Av de øvrige er det tre spesialister i psykiatri og en spesialist i barne- og ungdomspsykiatri. Av de tre psykologene er en spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi, en er både spesialist i klinisk nevropsykologi og i psykologisk rehabilitering, og den siste er både spesialist i klinisk nevropsykologi og klinisk voksenpsykologi. Total er det tre professorer, fra tre forskjellige universiteter (Oslo, Trondheim og Tromsø). De øvrige er også spredd over sykehus og privat praksis i hele landet.

  Så når Psykiatrisk gruppe i Den rettsmedisinske kommisjon sier at de ikke har vesentlige bemerkninger til rapporten til Husby og Sørheim, er det nærmest umulig å bortforklare den.

  Leave a comment:

Donasjoner

Collapse
Working...
X