Milforum

Globalt toppbanner

Collapse

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Anders Behring Breivik

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • Bestefar
  replied
  Personlig hadde jeg nok ikke helt klart å mobilisere de helt store moralske motforestillingene mot å ta livet av ABB, men merk at det Jacobsen argumenterer for ikke er det samme som det Halvorsen snakker om. Han mener bare det skal være lov å ta hensyn til hva ABB har gjort når det skal foretas frie vurderinger om hva ABB skal og ikke skal få lov til mens han gjennomfører soningen.

  Leave a comment:


 • Herr Brun
  replied
  Opprinnelig skrevet av leserbrukernavn Vis post
  Når mine forrige ord er sagt, jeg er fortsatt ikke overbevist om at han gjorde dette aleine. Finnes det rom for å stille seg selv spørsmålet om ABB er et utvalgt "offer" for andre ekstremister?
  Ja, det finnes rom for å stille det spørsmålet. Du finner rommet på nyhetsspeilet.no...

  Leave a comment:


 • AGR416
  replied
  Å sammenligne han med en katt som burde vært avlivet er å dra det litt langt.

  Dog deler jeg nok sentimentet om at han ikke burde få en sjanse til, at han burde bli sperret inne resten av livet. Jeg kan vanskelig se at han skal kunne klare å bidra positivt til samfunnet.

  Han har med klart overlegg og ondskap forspilt sin sjanse. Jeg har ingen empati med han eller hans situasjon, og mener at han ikke fortjener noen særlige løft i tilværelsen.

  Leave a comment:


 • leserbrukernavn
  replied
  Når mine forrige ord er sagt, jeg er fortsatt ikke overbevist om at han gjorde dette aleine. Finnes det rom for å stille seg selv spørsmålet om ABB er et utvalgt "offer" for andre ekstremister?

  Leave a comment:


 • leserbrukernavn
  replied
  Skal vi følge Kristin Halvorsen sin tankegang fullt om at ABB aldri kommer til å slippe ut, og at han derfor heller ikke skal få lov til å studere, er ikke det det samme som å si at fra et samfunnsøkonomisk perspektiv burde ABB vært avliva? Han er jo ikke lengre noe annet enn ei overkjørt katt som absolutt ingen liker, bortsett fra de som finner han interessant når det kommer til prinsipielle diskusjoner?

  Leave a comment:


 • Herr Brun
  replied
  Opprinnelig skrevet av krikkert Vis post
  Dette er ganske fjernt fra hva som er praksis i dag. I realiteten er det i hvilken grad man er en sikkerhetsrisiko (og delvis rehabiliteringsmessige hensyn) som er styrende for hvilke aktiviteter man kan holde på med. Dette er forhold som ikke bestemmes i noen dom. For øvrig er det ganske snodig å skulle påpeke at en kanskje ti år gammel dom skal være styrende for forskjellsbehandling i dag, i og med at dommen rekker jo å bli ganske gammel...
  Det jeg vel egentlig mente var at forskjell i straffenivået skal bestemmes av domstolen, og ikke av fengselet. Som du sier: Sikkerhetsrisiko og rehabiliteringsmessige hensyn må styre hvordan straffen gjennomføres, ikke hva kriminalomsorgen synes om forbrytelsen. Det er ikke kriminalomsorgens jobb å straffe Breivik strengere eller mildere basert på hva kriminalomsorgen måtte mene om forbrytelsens grovhet.

  Leave a comment:


 • krikkert
  replied
  Opprinnelig skrevet av Herr Brun Vis post
  Han mister helt av syne at Breivik har fått sin dom. Eventuell forskjellsbehandling mellom Breivik og andre fanger skal bestemmes av domstolen i dennes kjennelse.
  Dette er ganske fjernt fra hva som er praksis i dag. I realiteten er det i hvilken grad man er en sikkerhetsrisiko (og delvis rehabiliteringsmessige hensyn) som er styrende for hvilke aktiviteter man kan holde på med. Dette er forhold som ikke bestemmes i noen dom. For øvrig er det ganske snodig å skulle påpeke at en kanskje ti år gammel dom skal være styrende for forskjellsbehandling i dag, i og med at dommen rekker jo å bli ganske gammel...

  Leave a comment:


 • Bestefar
  replied
  Dette er en kort oppsummering av straffens formål fra regjeringen (Prop 90 03/04 om ny straffelov): http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/...html?id=179391

  Jeg mistenker vel at gjengjeldelsesaspektet kamufleres litt mer enn man gir uttrykk for, men det er faktisk med.

  Leave a comment:


 • Rittmester
  replied
  Dette er for så vidt et interessant tema på generell basis, som kanskje fortjener en egen tråd, men siden det nå gjelder Breivik spesielt, kan vi jo inntil videre ta det her.

  Altså, hvilke elementer er det som ligger i en straff, og hvilke rom for differensiering finnes (innenfor lovens rammer)?

  Personlig mener jeg det minst er følgende, hvorav noen er mer fremtredende i offentlige debatter:
  - Det individualpreventive - kjeltringen skal få et slikt ubehag at han ikke har lyst til å gjøre det igjen
  - Det almenpreventive - også andre skal skjønne at dette ikke er smart å gjøre
  - Rettferdig - både offeret og andre skal synes at straffen sto i forhold til forbrytelsen (dog ikke øye for øye, nødvendigvis)
  - Nøytralisering - kjeltringen skal holdes borte fra samfunnet, slik at han ikke får mulighet til å finne på nye kjeltringstreker
  - Hevn - mer følelsesmessig betonet enn de tre første elementene - slasken skal lide for det han har gjort
  - Rehabilitering - kjeltringen skal komme på bedre tanker, og bli et bra samfunnsmenneske

  Det virker på meg som om spesielt den siste står sterkere i Norge enn f eks i USA, og for mange forbrytere er sikkert ikke det så dumt. Om det har noen hensikt å prøve å rehabilitere Breivik er vel en annen sak.

  Som Bestefar er inne på finnes det vel rom for skjønn for fengselsmyndighetene når det gjelder forholdene i soningen, og det er ikke noe galt i at man ser på forbrytelsen som er utført når disse vurderingene gjøres. Og disse vurderingene kan godt begrunnes i de seks punktene nevnt over. Det eneste punktet som kan tale mot å nekte ham utdannelse er det om rehabilitering.

  Etter minstetiden på 10 år, og deretter inntil hvert femte år, skal man vurdere om han fortsatt skal holdes, og det er det retten som gjør. Den kan selvsagt velge å slippe ham fri, men inntil de gjør det er det fengselsmyndighetene som bestemmer hvordan han skal sone, innenfor hva fengselsloven sier.

  Leave a comment:


 • Bestefar
  replied
  Jeg er i prinsippet helt enig med ham i at ABB bør få kjenne på hva han har gjort så lenge han soner straffen.

  Når det gjelder forskjellsbehandling: Slik jeg leser ham, gir han bare uttrykk for at forbrytelsen hans skal være et relevant hensyn når fengselet vurderer hva ABB skal og ikke skal få lov til å gjøre i hverdagen. I den grad de reglene som gir fengselet adgang til å vurdere slike tiltak bygger på deres frie skjønn, er det vel nettopp fengselet - ikke domstolen - som skal ta de avgjørelsene. Og i de avgjørelsene er jeg helt enig med Jacobsen i at forbrytelsen bør kunne være et relevant moment, så langt reglene tillater det. Han er vel ganske tydelig på at han mener at dette skal skje nettopp innenfor de rammene regelverket trekker.

  Noe særlig detaljert inn i regelverket tror jeg ikke Jacobsen har gått, og det har jeg forsåvidt heller ikke gjort heller. Men jeg ser helt klart hvor Jacobsen kommer fra. Og jeg tror egentlig poenget hans er ment å være mer generelt enn denne studiesaken.
  Last edited by Bestefar; DTG 011436A Aug 13, .

  Leave a comment:


 • Herr Brun
  replied
  Jeg mener Jacobsen bommer sterkt på to ting:
  1:
  Jeg mener straffen må ligge helt i ytterkanten av det et sivilisert samfunn tillater seg, uten at det vipper over i tortur. Breivik bør hver eneste time, fysisk og psykisk, kjenne konsekvensene av det han har gjort. Klarer vi ikke å få til det, så er vi heller ikke noen rettsstat.
  Dette blir rett og slett for dumt, og det står i sammenheng med punkt
  2:
  Han mister helt av syne at Breivik har fått sin dom. Eventuell forskjellsbehandling mellom Breivik og andre fanger skal bestemmes av domstolen i dennes kjennelse. Det er ikke kriminalomsorgens oppgave å påføre "ekstrastraff" til de forbryterne "folket" mener bør straffes hardere enn andre. Dersom domstolen ikke har verktøyene til å skjelne mellom Breivik og "andre forbrytere" (jeg er heller ikke enig med Jacobsen i at det er noe skille mellom Breivik og andre mordere m.m., kun gradsforskjeller), så burde lovgiver ha tenkt på det før.
  Last edited by Herr Brun; DTG 011908A Aug 13, .

  Leave a comment:


 • Bestefar
  replied
  Opprinnelig skrevet av Herr Brun Vis post
  Interessant var et interesant ordvalg. Den kronikken er så skivebom og inneholder så mye dumt at det er vanskelig å vite hvor man skal starte.
  Synes ikke den var så ille. Meningene han gir uttrykk for i den artikkelen er ikke så helt langt unna mine egne. Synet han har på straff er også den uuttalte sannheten som "ingen" tør å gi uttrykk for, men som alle skjønner er sant: Det er og skal være et element av hevn i straff.

  Leave a comment:


 • Rittmester
  replied
  Jeg støtter ikke den artikkelen, for å si det sånn, men han har trolig et poeng i at det innenfor gjeldende lover og regler, og gjeldende praksis i fengsler, sannsynligvis er rom for å forskjellsbehandle fanger ut fra forskjellige kriteria. Jeg antar f eks at to innsatte med samme dom, men i forskjellige fengsler, vil kunne ha noe forskjellige soningsbetingelser. Jeg antar også at enkelte goder, sannsynligvis inkludert muligheter for å studere, er noe som kan tildeles innsatte ut fra en vurdering som fengselsledelsen gjør i det enkelte tilfelle.

  Altså ikke tortur, men heller ikke gi ham alt han peker på.

  Leave a comment:


 • Herr Brun
  replied
  Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
  Hvilke forhold bør Breivik ha i fengselet? Flere interessante innlegg etter han skal ha ønsket å ta statsvitenskap, blant annet dette:
  http://www.vg.no/nyheter/meninger/ar...artid=10105693
  Interessant var et interesant ordvalg. Den kronikken er så skivebom og inneholder så mye dumt at det er vanskelig å vite hvor man skal starte.
  Last edited by Herr Brun; DTG 011412A Aug 13, .

  Leave a comment:


 • Rittmester
  replied
  Hvilke forhold bør Breivik ha i fengselet? Flere interessante innlegg etter han skal ha ønsket å ta statsvitenskap, blant annet dette:
  http://www.vg.no/nyheter/meninger/ar...artid=10105693
  Last edited by Herr Brun; DTG 011412A Aug 13, . Begrunnelse: Endret link fra ipadversjon til vanlig - ipad/mobil går automatisk

  Leave a comment:


 • Mike20
  replied
  Opprinnelig skrevet av isak Vis post
  Kan jo bli litt av en prestasjon å se på ti uker opptak som er 25 år gammel. Godt de ikke filmet Treholt/landsviker rettsaken.
  Det vart gjort lydopptak av rettssaka mot Arne Treholt. Kan bli litt av ein prestasjon å høyre gjennom alt det også, når dei opptaka vert frigjevne.

  Leave a comment:


 • yamaha
  replied
  Spørsmålet er jo om de lagrer det i et format som er lesbart om 25 år.

  Leave a comment:


 • isak
  replied
  Kan jo bli litt av en prestasjon å se på ti uker opptak som er 25 år gammel. Godt de ikke filmet Treholt/landsviker rettsaken.

  Leave a comment:


 • Trolljegern
  replied
  Rettssaken mot terrorsiktede blir filmet. Vi får se opptakene om 25 år.
  http://www.vg.no/nyheter/innenriks/o...artid=10078905

  Leave a comment:


 • cwo-kp4
  replied
  Og når pengene er bevilget, så kan beredskapsleddene, sivilt og militært, også får mulighet til å trene på en slik case

  Leave a comment:


 • Znuddel
  replied
  Vi får håpe at våre kjære politikere evner å innvilge nok midler til at vi får en fornuftig beredskap...

  Leave a comment:


 • Mike20
  replied
  Opprinnelig skrevet av Sofakriger Vis post
  Det som er festlig er at du og mange andre prøver å hente sammenheng og logikk i meningene hans. Gratulerer. Kommandørtemplarløken med medaljene han har kjøpt på ebay er sikkert fornøyd.
  Trur ikkje ein utan vidare berre skal sjå bort frå meiningane til Anders Behring Breivik og avfeie det heile som ein gal manns verk. Terrorangrepa var overlagte og politisk motivert.

  Det fins nok ein del som fryktar det fleirkulturelle Norge i like stor grad som terroristen og det trur eg ikkje ein skal forsøke å stikke under ein stol. Det er noko med troll, lys, eksplosjon osv.

  Leave a comment:


 • Krokodille
  replied
  Det jeg har lurt på er hvorfor han skal observeres og alt det der, andre som har forsøkt å lage bilbomber er jo blitt arrestert med en gang? Og hvorfor greier ingen aviser og nyhetskilder å få med alle som overlevde?

  Leave a comment:


 • yamaha
  replied
  Vil ikke et spørsmål om sinnstilstand være et spørsmål om rimelig tvil?

  Leave a comment:


 • Rittmester
  replied
  Jeg har også sett det argumentet, men det har også blitt bestridt av andre som burde ha greie på saken. Det har vel å gjøre med at ingen kan instruere retten i hva den skal ta hensyn til av bevismateriale, og dersom det eksisterer to motstridende sakkyndigrapporter kan retten velge å ta mer hensyn til den ene. Det er jo ikke all tvil som skal komme tiltalte til gode, kun rimelig tvil.

  For øvrig åpnes det som nevnt for at det kan legges ned påstand om fengselsstraff: http://www.aftenposten.no/nyheter/ir...f-6779058.html

  Leave a comment:


 • yamaha
  replied
  I betydningen at vi da har to motstridende rapporter å bygge på. I så tilfelle er det tvil om hans tilregnelighet, og han skal dømmes som utilregnelig. Slik har i hvert fall jeg latt meg forklare hvordan det norske rettsystemet funker...

  Leave a comment:


 • Sofakriger
  replied
  Opprinnelig skrevet av yamaha Vis post
  Egentlig forventer jeg at han blir dømt til psykisk helsevern, selv om de åpner for vanlig fengsel. For, om jeg nå har skjønt systemet riktig, om den nye rapporten sier at han er tilregnelig, så har det da oppstått tvil, og den skal komme tiltalte til gode.
  Det er regnet som "komme til gode" å bli erklært syk i nøtta?

  Leave a comment:


 • M72
  replied
  Den er ikke offentliggjort ennå:
  http://www.riksadvokaten.no/ra/ra.php?vedlegg=568

  Leave a comment:


 • SlakaBall
  replied
  Noen som har link til den elektroniske utgaven av tiltalebeslutningen?

  Leave a comment:


 • yamaha
  replied
  Egentlig forventer jeg at han blir dømt til psykisk helsevern, selv om de åpner for vanlig fengsel. For, om jeg nå har skjønt systemet riktig, om den nye rapporten sier at han er tilregnelig, så har det da oppstått tvil, og den skal komme tiltalte til gode.

  Leave a comment:

Donasjoner

Collapse
Working...
X