Globalt toppbanner

Collapse

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Anders Behring Breivik

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • Man må huske at norsk lov er temmelig annerledes og mer liberal enn svensk lov (og de fleste andre lands) når det gjelder forholdet mellom sinnsykdom og straffbarhet. I norsk rett kan man ikke straffes hvis man led av psykose i gjerningsøyeblikket. De fleste andre land (også Sverige) har mer restriktive regler, man kan i mange tilfelle få straff også hvis man led av en psykose (hvis graden var lav og man til en viss grad kunne forstå sine handlinger). Og som Riksadvokaten sier, det er her nok med begrunnet tvil om den siktede led av en psykose i gjerningsøyeblikket, noe det helt klart vil være siden Psykiatrigruppen i Den rettsmedisinske kommisjon har gått god for sakkyndigrapporten.

  Jeg regner med dette med ubetinget straffrihet ved psykotisk tilstand i gjerningsøyeblikket vil bli gjenstand for diskusjon i fremtiden.
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

  Kommentér


  • Opprinnelig skrevet av hvlt Vis post
   Man må huske at norsk lov er temmelig annerledes og mer liberal enn svensk lov (og de fleste andre lands) når det gjelder forholdet mellom sinnsykdom og straffbarhet. I norsk rett kan man ikke straffes hvis man led av psykose i gjerningsøyeblikket. De fleste andre land (også Sverige) har mer restriktive regler, man kan i mange tilfelle få straff også hvis man led av en psykose (hvis graden var lav og man til en viss grad kunne forstå sine handlinger). Og som Riksadvokaten sier, det er her nok med begrunnet tvil om den siktede led av en psykose i gjerningsøyeblikket, noe det helt klart vil være siden Psykiatrigruppen i Den rettsmedisinske kommisjon har gått god for sakkyndigrapporten.

   Jeg regner med dette med ubetinget straffrihet ved psykotisk tilstand i gjerningsøyeblikket vil bli gjenstand for diskusjon i fremtiden.
   Hvilke skiller er det mellom norsk og svensk lov på dette området?

   Kommentér


   • Husker ikke, men det sto noe om det i avisen for en stund siden. Den nåværende paragrafen som styrer dette i norsk lov er Straffelovens § 44 som i dag har følgende ordlyd:
    Den som på handlingstiden var psykotisk eller bevisstløs straffes ikke.

    Det samme gjelder den som på handlingstiden var psykisk utviklingshemmet i høy grad.
    Denne ordlyden fikk loven ved en lovendring som ble vedtatt i 1997 og trådde i kraft fra januar 2002. Så vidt jeg forsto av avisartikkelen åpnet loven tidligere for litt mer skjønn i bedømming av siktedes tilregnlighet, utover at han lider av en sykdom som er definert som en psykose. Så vidt jeg forsto av avisartikklen er det slik også i Sverige at man ikke automatisk finnes straffri hvis man er diagnostisert med en sykdom som er definert som psykose, men det har jeg ikke sjekket nærmere. I andre land (f.eks. Storbritannia og mange stater i USA) er definisjonen på utilregnelighet at man ikke er i stand til å forstå at man begår en ulovlig handling.
    At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

    Kommentér


    • Jeg tror forskjellen først og fremst er av filosofisk art. Som et resultat av Sveriges iver etter sosial nytenkning dømmes ingen til straff. Alle dømmes til behandling i ulike former. Det er ganske unikt i verden. Man kan dømmes til psykiatrisk behandling også, som i Norge, men siden alle er til behandling har man ikke behov for termen utilregnelig. Om jeg nå har forstått logikken rett.

     I praksis er det stort sett det samme som i Norge. Flink ville eksempelvis blitt straffedømt i Norge også, i alle fall med dagens lovgivning. Mijailovic også tror jeg.

     I Norge finnes man skyldig, men man dømmes til psykisk helsevern dersom retten finner den tiltalte utilregnelig.

     Graden av psykisk lidelse vurderes i Norge som i alle andre land. Psykose er en alvorlig tilstand som gir straffefrihet. Det som er det interessante med denne saken er at man kanskje forskyver terskelen for hva som regnes som psykose. Understreker kanskje.

     Kommentér


     • Opprinnelig skrevet av Takkatt Vis post
      Forøvrig er det ikke noe nytt i at det refereres til ukjente og ikke eksisterende organisasjoner. Personlig har jeg aldri hørt at det har blitt tolket som et tegn på sykdom i sammenheng med andre attentat.
      At en voksen mann har fantasivenner som han har fantasimøter med mener jeg er et sykdomstegn.
      "De känner döden, de vet at den som slutar vandra dör, och att en knivskada, ett benbrott, en plötslig hosta kan vara avskedstecknet."

      Kommentér

      • Trådstarter

       Vedrøende den medisinske prinsipp

       I rettspsykiatrien har to hovedprinsipper gjort seg gjeldende, det psykologiske (biologiske) og det medisinske. Det er i dag det medisinske prinsipp som ligger til grunn for norsk straffelov. Etter det medisinske prinsipp beskriver loven ved medisinske og biologiske kjennetegn den tilstand som utelukker tilregneligheten. Hvor det medisinske prinsipp praktiseres, blir det den sakkyndiges plikt å svare bekreftende eller benektende på om der f.eks. foreligger sinnssykdom hos observanden.
       Etter det psykologiske prinsipp vil det avgjørende være gjerningsmannens evne til innsikt og til fri viljesbestemmelse, det vil si om sinnslidelsen har påvirket handlingen. En sinnssyk kan derfor anses ansvarlig for ett forhold, men uansvarlig for et annet.I norsk rett har begge systemene alternert, inntil straffeloven av 1842 gjennomførte det medisinske prinsipp konsekvent idet den anga de grupper av tilstander hvor subjektiv straffeskyld under enhver omstendighet er utelukket. De handlinger som forøves av sinnssyke (“galne eller afsindige”) var etter lovens kapittel 7 § 2 straffrie, og i § 3 het det at den som uten egen skyld var “kommen i bevisstløs tilstand” ikke kunne straffes for de gjerninger han i denne tilstanden forøvet. Straffeloven av 1902 inneholdt opprinnelig et kompromiss mellom det medisinske og psykologiske prinsipp, men rendyrket ved lovendring i 1929 det medisinske prinsipp, jf. strl. § 44.


       > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
       Minsk, det nye Utopia

       Kommentér


       • Stefaren til terrorsikta, den pensjonerte majoren Tore Tollefsen, skildrar Anders Behring Breivik som ein mjuk person som han trudde måtte hatt hjelp til å lage bomba, sidan han ikkje var særleg teknisk av seg.

        Han var heller ikkje god til å køyre bil.

        - Jeg husker en episode da jeg prøvde å lære ham å kjøre bil. Han klarte ikke å kjøre over en liten dump ved et fotgjengerfelt, men kvelte motoren flere ganger slik at jeg til slutt måtte ta over. Etter flere slike episoder ga jeg opp. Det var ikke håp, tenkte jeg, sier han i intervjuet.
        > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

        I dag kom det fram at Behring Breivik i sommar ringde Viking fordi han ikkje greidde å setje bombebilen i revers. Han skjøna ikkje at girspaken hadde ein liten ring som måtte haldas oppe med to fingre under rygginga. Bergingsmannen frå Viking har i politiavhøyr forklart at han aldri har vore borte i nokon som ikkje har fått girspaken til å fungere og han karakteriserar Anders Behring Breivik som ei «vestkantfrøken».

        > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

        Kommentér


        • Det var Breivik selv som ringte til regjeringskvartalet en tid før han utførte udådene sine (men han husker ikke nøyaktig hva han sa). Enda mer som tyder på at mannen er splitter pine gal, akkurat som de sakkyndige konkluderte med.

         Kommentér


         • Var det han som ringte? Litt merkelig at han husker så mange detaljer, men han husker ikke når samtalen fant sted, han husker heller ikke hva han sa. Han har vel prøvdå skryte på seg bekjentskaper til flere og organisasjoner han er med i eksisterer ikke. Litt rart at han ikke fortalte om denne samtalen før media begynte å skrive om den. Nå er det vel ikke noe som helst grunn til å tro på terroristen før ting er blitt verifisert av andre kilder. Troverdigheten hans er vel langt under null på alle felt.
          "saaatan din lille heltjævel, du berga dæ faen mæ den hær gangen å!"

          Kommentér


          • Opprinnelig skrevet av milvar Vis post
           Det var Breivik selv som ringte til regjeringskvartalet en tid før han utførte udådene sine (men han husker ikke nøyaktig hva han sa).
           Nokre personar ringer og kjeftar på regjeringa og i nokre av desse samtalene kjem det og fram direkte og meir indirekte truslar mot regjeringsmedlemmer.
           Mykje tyder på at det var Breivik sjølv som i mars i fjor ringde og omtala bl.a statsminister Jens Stoltenberg og tidlegare statsminister Gro Harlem Brundtland i svært negative ordelag. Vedkomande skal og ha nevnt eit manifest og snakka om å skyte AUF-arar.


           Opprinnelig skrevet av isak Vis post
           Nå er det vel ikke noe som helst grunn til å tro på terroristen før ting er blitt verifisert av andre kilder.
           Mykje av det han har sagt i politiavhøyr har vel vist seg å stemme. Men klart, i den grad det er mogleg må det han kjem med dobbelsjekkas og verifiseras opp mot andre kjelder. Breivik har vel heile vegen vore samarbeidsvillig med politiet og latt seg avhøyre, inntil nå på nyåret kor han nektar fleire avhøyr fordi politiet ikkje skriftleg kan stadfeste at han kjem til å få behalde pc-en han har på cella.

           Forsvarar Lippestad er kritisk til at politiet ikkje verkar til å vere noko interessert i lydloggen frå telefonsamtala som vart ringd inn til Departementenes servicesenter i mars i fjor.

           > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

           Kommentér


           • ABB foreslår at han skal tildeles Krigskorset med tre sverd:
            > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
            Beidh a lá leo

            Kommentér


            • Synes jeg de skal gjøre, tre sverd rett i buken...
             ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ

             Kommentér


             • Anders Behring Breivik hevder i politiavhør at den skuddsikre vesten han brukte på Utøya og i Regjeringskvartalet er kjøpt fra en Afghanistan-soldat.> LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

              Kommentér


              • Opprinnelig skrevet av SWATII Vis post
               Synes jeg de skal gjøre, tre sverd rett i buken...
               Anders Behring Breivik meiner at Arbeidarpartiet nyttar asylinstituttet, familiegjenforeningsordninga, opphald på humanitært grunnlag og flyktningekvota som verktøy for ei islamsk kolonisering av Noreg.

               Han hevdar at eit resultat av denne politikken vil bli at etniske nordmenn vil bli ein minoritet i Oslo i løpet av ikkje altfor mange år.

               Anders Behring Breivik synest å meine at AUF-arar er landsforrædarar fordi dei, i alle fall i teorien, står for det som vel må kunne kallast ein relativt liberal innvandringspolitikk.

               > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

               Kommentér


               • Opprinnelig skrevet av Mike20 Vis post
                Anders Behring Breivik meiner at Arbeidarpartiet nyttar asylinstituttet, familiegjenforeningsordninga, opphald på humanitært grunnlag og flyktningekvota som verktøy for ei islamsk kolonisering av Noreg.

                Han hevdar at eit resultat av denne politikken vil bli at etniske nordmenn vil bli ein minoritet i Oslo i løpet av ikkje altfor mange år.

                Anders Behring Breivik synest å meine at AUF-arar er landsforrædarar fordi dei, i alle fall i teorien, står for det som vel må kunne kallast ein relativt liberal innvandringspolitikk.

                > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
                Det som er festlig er at du og mange andre prøver å hente sammenheng og logikk i meningene hans. Gratulerer. Kommandørtemplarløken med medaljene han har kjøpt på ebay er sikkert fornøyd.
                "Gjør Ret, Frygt Intet"

                Kommentér


                • Anders Behring Breivik ble i dag tiltalt for terror og overlagt drap. Statsadvokaten legger ned påstand om tvungent psykisk helsevern.

                 > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
                 Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                 Kommentér


                 • Egentlig forventer jeg at han blir dømt til psykisk helsevern, selv om de åpner for vanlig fengsel. For, om jeg nå har skjønt systemet riktig, om den nye rapporten sier at han er tilregnelig, så har det da oppstått tvil, og den skal komme tiltalte til gode.
                  A good bagel violently executed now is better than a perfect bagel executed next week

                  Kommentér


                  • Noen som har link til den elektroniske utgaven av tiltalebeslutningen?
                   Bumpibump TM

                   Kommentér


                   • Den er ikke offentliggjort ennå:
                    > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
                    All animals are equal, but some animals are more equal than others.

                    Kommentér


                    • Opprinnelig skrevet av yamaha Vis post
                     Egentlig forventer jeg at han blir dømt til psykisk helsevern, selv om de åpner for vanlig fengsel. For, om jeg nå har skjønt systemet riktig, om den nye rapporten sier at han er tilregnelig, så har det da oppstått tvil, og den skal komme tiltalte til gode.
                     Det er regnet som "komme til gode" å bli erklært syk i nøtta?
                     "Gjør Ret, Frygt Intet"

                     Kommentér


                     • I betydningen at vi da har to motstridende rapporter å bygge på. I så tilfelle er det tvil om hans tilregnelighet, og han skal dømmes som utilregnelig. Slik har i hvert fall jeg latt meg forklare hvordan det norske rettsystemet funker...
                      A good bagel violently executed now is better than a perfect bagel executed next week

                      Kommentér


                      • Jeg har også sett det argumentet, men det har også blitt bestridt av andre som burde ha greie på saken. Det har vel å gjøre med at ingen kan instruere retten i hva den skal ta hensyn til av bevismateriale, og dersom det eksisterer to motstridende sakkyndigrapporter kan retten velge å ta mer hensyn til den ene. Det er jo ikke all tvil som skal komme tiltalte til gode, kun rimelig tvil.

                       For øvrig åpnes det som nevnt for at det kan legges ned påstand om fengselsstraff: > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
                       Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                       Kommentér


                       • Vil ikke et spørsmål om sinnstilstand være et spørsmål om rimelig tvil?
                        A good bagel violently executed now is better than a perfect bagel executed next week

                        Kommentér


                        • Det jeg har lurt på er hvorfor han skal observeres og alt det der, andre som har forsøkt å lage bilbomber er jo blitt arrestert med en gang? Og hvorfor greier ingen aviser og nyhetskilder å få med alle som overlevde?

                         Kommentér


                         • Opprinnelig skrevet av Sofakriger Vis post
                          Det som er festlig er at du og mange andre prøver å hente sammenheng og logikk i meningene hans. Gratulerer. Kommandørtemplarløken med medaljene han har kjøpt på ebay er sikkert fornøyd.
                          Trur ikkje ein utan vidare berre skal sjå bort frå meiningane til Anders Behring Breivik og avfeie det heile som ein gal manns verk. Terrorangrepa var overlagte og politisk motivert.

                          Det fins nok ein del som fryktar det fleirkulturelle Norge i like stor grad som terroristen og det trur eg ikkje ein skal forsøke å stikke under ein stol. Det er noko med troll, lys, eksplosjon osv.

                          Kommentér


                          • Vi får håpe at våre kjære politikere evner å innvilge nok midler til at vi får en fornuftig beredskap...
                           Odd objects attract fire. You are odd.

                           Kommentér


                           • Og når pengene er bevilget, så kan beredskapsleddene, sivilt og militært, også får mulighet til å trene på en slik case
                            Det er faan meg på tide å BITRE... Bitre, bitre. bitre

                            Kommentér


                            • Rettssaken mot terrorsiktede blir filmet. Vi får se opptakene om 25 år.
                             > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

                             Kommentér


                             • Kan jo bli litt av en prestasjon å se på ti uker opptak som er 25 år gammel. Godt de ikke filmet Treholt/landsviker rettsaken.
                              "saaatan din lille heltjævel, du berga dæ faen mæ den hær gangen å!"

                              Kommentér


                              • Spørsmålet er jo om de lagrer det i et format som er lesbart om 25 år.
                               A good bagel violently executed now is better than a perfect bagel executed next week

                               Kommentér

                               Takk for innsatsen F-16

                               Collapse

                               Working...
                               X