Milforum

Globalt toppbanner

Collapse

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Forsvarsrelaterte foredrag og arrangementer

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts
 • Trådstarter

  Forsvarsrelaterte foredrag og arrangementer

  FFI arrangerer FFI-forum i Oslo Militære Samfund tirsdag 31 mai kl 13 - 15.

  Tema er:
  "Hva betyr Norges nærvær i Afghanistan?
  Befolkningen i Faryab har svart"

  Invitasjon: http://www.ffi.no/no/Aktuelle-tema/FFI- ... nistan.pdf
  Last edited by Rittmester; DTG 030933A Apr 20, .
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.
 • Trådstarter

  #2
  Re: Forsvarsrelaterte foredrag

  Sikkerhetspolitisk utvalg ved Krigsskolen arrangerer seminar på Litteraturhuset onsdag 1. juni, kl 19.00- 21.00.

  Tema er:
  "Norge i krig: Skaper norske krigere fred?"

  Blant panelet er generalmajor Robert Mood.

  Norge i krig: Skaper norske krigere fred?

  Tid: Onsdag 1. juni, kl 19.00- 21.00

  Sted: Amalie Skram, Litteraturhuset

  Arrangør: Sikkerhetspolitisk utvalg ved Krigsskolen

  Gratis inngang

  Nesten daglig er norske soldater involvert i stridskontakter. Norge er engasjert i opprørsbekjempning på vegne av den Afghanske stat og dette har i aller høyeste grad farget kulturen og utdannelsen til våre soldater. Denne nye kulturen som har blitt fostret frem har fått stadig større aksept og fokuset ligger nå på å skape en sunn krigerkultur.

  Hvordan påvirker denne kulturen evnen til å skape fred i Afghanistan?

  Hvordan henger så denne utviklingen sammen med den rødgrønne regjeringens ambisjon om å vende blikket i større grad mot FN og fredsbevarende operasjoner?

  Skaper norske krigere fred på vegne av fredsnasjonen Norge?

  Sikkerhetspolitisk utvalg ved Krigsskolen ønsker å ha deg med på å holde liv i debatten om hva slags hær Norge har behov for. Hvor ønsker vi at utviklingen skal gå og hvor står vi etter Afghanistan?

  Paneldeltakere:

  Roger Ingebrigtsen, Statssekretær Forsvarsdepartementet

  Ine Marie Eriksen Søreide, leder av stortingets Utenriks- og forsvarskomite

  Kristian Berg Harpviken, direktør i PRIO

  Hedda Langemyr, daglig leder i Norges Fredsråd

  Atle Sommerfeldt, Generalsekretær Kirkens Nødhjelp

  Robert Mood, Generalmajor, tidligere sjef for FNs observatørkorps i Midtøsten (UNTSO)
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

  Kommentér


  • #3
   Re: Forsvarsrelaterte foredrag

   Må en ikke melde seg på for å delta på disse?

   Kan forøvrig anbefale Institutt for Forsvarsstudier sine seminarer. Har deltatt på en del av dem. Disse må en forøvrig melde seg på.

   Om en søker dem opp og legger dem til på facebook får en info om arrangementer og publikasjoner, en kan også få info om seminarene deres gjennom nyhetsbrevet på publikasjons siden deres.

   Neste seminar er på mandag. Oversikt over seminarer på denne lenken: ifs.forsvaret.no/seminar-konferanser/Si ... anser.aspx

   EDIT: NUPI, Nobel Instituttet og PRIO har forøvrig også interessant seminarer. På Nobel tror jeg de er åpne for alle(har bare møtt opp på et av dem), men ved NUPI og PRIO må en melde sin interesse på forhånd.

   Kommentér


   • #4
    Re: Forsvarsrelaterte foredrag

    Dette er jo veldig dagsaktuelt:

    ifs.forsvaret.no/seminar-konferanser/Si ... panel.aspx

    Coalition warfare in Libya: implications for NATO

    International academics discuss the NATO operation in Libya. Tuesday 7 June 17:30–19:00 at the University of Oslo.

    In March 2011, NATO started yet another operation in Libya. What implications has that operation had so far for NATO’s internal processes and external relations?
    This topic will be discussed by four leading experts on NATO:
    Dr Alyson Bailes, University of Iceland
    Prof. Christopher Coker, London School of Economics
    Prof. Damon Coletta, US Air Force Academy and Norwegian Institute for Defence Studies
    Prof. Sten Rynning, University of Southern Denmark    Venue: The University of Oslo, room 847 in the Eilert Sundt building.

    NATO’s operations after the end of the Cold War, particularly in the Balkans and in Afghanistan, have been useful for the transformation of the Alliance. But these operations have also created tensions within the Alliance, affected relations to actors such as Russia, and raised debates over NATO’s purpose and future policy options.

    The panel discussion is organised as part of the research programme “NATO in a Changing World”, a joint effort between the Department of Political Science at the University of Oslo and the Norwegian Institute for Defence Studies (IFS).
    Er ganske sikker på at jeg kommer meg med på den.

    Kommentér

    • Trådstarter

     #5
     NROF arrangerer Militærmaktseminar på Forsvarets høgskole 7 - 9 oktober.
     NB: Søknadsfristen går ut onsdag førstkommende, så man bør bestemme seg raskt!

     Norske Reserveoffiserers Forbund - NROF, arrangerer militærmaktseminar på
     Akershus festning/Forsvarets høgskole. Medlemmer av Forsvarets høgskoleforening
     inviteres til å delta.

     Tema er: "Småstaten Norge og militærstrategi"


     Temaet brytes ned i følgende økter:
     Fredag kl 17:00-20:00
     Forsvaret –
     et utenriks- og sikkerhetspolitisk verktøy

     Lørdag kl 09:00-12:00

     Militærstrategisk tenkning før og nå

     Lørdag kl 13:00 - 16:00

     Militærstrategisk tenkning i norsk kontekst

     Søndag kl 09:00 - 12:00

     Libya og luftmakt som strategi


     Du vil få tilgang på landets fremste eksperter innen feltet militærmakt! Av foredragsholdere kan nevnes; tidl
     forsvarssjef Sverre Diesen, Jacob Børresen, Nils Holme, obltn Harald Høiback, kommandørkapt Ola Bøe Hansen.
     http://forsvaretshogskoleforening.no...readmoreid=484
     Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

     Kommentér


     • #6
      I morgen arrangerer Oslo Forsvarsforening følgende møte:

      At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

      Kommentér


      • #7
       Jeg venter på referat fra møtet over?

       I kveld, tirsdag 20. september, Trondheim Militære Samfund: "Luftforsvarets bidrag i Afghanistan". Løytnant Fulford, kadett ved Luftkrigsskolens 3. avdeling, forteller om noen av de utfordringene Norwegian Aeromedical Detachment (NAD) har møtt, blant annet evakueringen av alvorlig sårede soldater etter trefningen 2. mai 2010.

       Lille Norge, Luftkrigsskolen kl. 1900
       “Tell me what you know. Tell me what you don’t know. Tell me what you think. Always distinguish which is which.” - Colin Powell

       Kommentér


       • #8
        Jeg fikk offisielt referat fra møtet om HV i Oslo Forsvarsforening nå. Jeg deler det på to innlegg, da det ellers er for langt:

        Hva vil vi med Heimevernet?
        Dette er et resymé fra et åpent møte i regi av Oslo forsvarsforening onsdag 14. september 2011 fra kl 1630–1830 i lokalene til Forsvarets stabsskole på Akershus festning

        Lederen i OFF, Christian Bugge Hjorth, var møteleder og i panelet satt stortingsrepresentant Trygve Slagsvold Vedum fra Senterpartiet, forsker Kjell Inge Bjerga fra Institutt for forsvarsstudier, oberstløytnant Nils Arne Skaret fra HV-staben og forsker Iver Johansen fra Forsvarets forskningsinstitutt. Lederen trakk i sin introduksjon inn HVs innsats i kjølvannet av den 22. juli og viste også til andre oppgaver personell fra Heimevernet har vært med på å løse den senere tid. Med dette som bakgrunn ble møtets problemstilling – hva vil vi med HV? – satt under debatt.

        Stortingsrepresentanten, som sitter i utenriks- og forsvarskomiteen, var første innleder. Han vektla at HV gjør Forsvaret synlig og gjennom sitt virke bidrar til at mange fortsatt kjenner til og har et forhold til forsvarsmakten. I en tid hvor færre av det enkelte årskull enn tidligere avtjener verneplikt, er dette et viktig bidrag til å holde oppe forsvarsviljen i befolkningen. Når det for mange ikke lenger er selvsagt hvorfor vi trenger et sterkt forsvar, kan en slik synlighet bety mye for at Forsvaret opprettholder et brukbart budsjettnivå i en tid med stadig hardere kamp mellom ulike samfunnssektorer om tilgjengelige midler. Som en viktig årsak for Norge til å ha et sterkt forsvar, trakk Slagsvold Vedun fram behovet for å hevde suverenitet i havområdene med store energi- og fiskeressurser. Han begrunnet dette med at knappheten på slike ressurser trolig ville øke og at det i framtiden kan bli kamp om disse. Han vektla også at Heimevernet var den organisasjonen som i dagens situasjon kan ta imot og nyttiggjøre seg dem som slutter etter avtjent førstegangstjeneste, samt gi et tilbud til dem som dimitterer etter lengre tjenestetid (reservestyrker). Oppsummert var hans hovedpoeng at det går en linje fra synlighet og utvist samfunnsnytte til forsvarsvilje i befolkningen, noe som igjen danner grunnlaget for politisk vilje til å opprettholde bevilgningene til Forsvaret.

        Oblt Skaret som er informasjonssjef i HV-staben foretok en bred gjennomgang av HVs oppgaver og situasjon. Etter at HV overtok ansvaret for det territorielle forsvaret av Norge i 2006, har kontakt og samordning med det sivile samfunn vært en sentral oppgave. Han nevnte som et eksempel at han som distriktssjef for HV 05, var militærmaktens kontaktpunkt med to fylkesmenn og tre politimestre. Prioriteten var å trene avdelingene mest mulig i tråd med kvalitetsreformen for å holde oppe den operative evnen på innsatsstyrkene som totalt består av rundt 3500 frivillige, gjennom 15-20 dagers årlig trening. Områdestrukturen som består av 240 områder med i størrelsesorden 40.000 soldater, forholder seg til kommunene. Mens innsatsstyrkene har trent bra siden 2006, var 2009 et unntaksår for resten av mannskapene i HV. I 2010 ble 25 prosent av disse øvet og resultatet i 2011 ser ut til å bli 45 prosent. HV mangler i år rundt 300 millioner på budsjettet for å kunne møte kravene til tilstrekkelig øvingsaktivitet.

        Problemene som de knappe treningsressursene til HV-områdene forårsaker, blir forsterket av at den årlige avgangen eller ”turnover” av soldater ligger på rund 10 prosent. Det betyr at det ofte ikke er rom for å ta seg av og lære opp de nye soldatene fra starten av. Det må nødvendigvis svekke avdelingens operative evne som blant annet har lokalkjennskap som viktig byggekloss når et sikringsoppdrag skal løses. I tillegg er den årlige tilveksten mindre enn avgangen, noe som gjør at det totale antall HV-soldater avtar litt etter litt. På den annen side er sjøkomponenten omorganisert og oppgradert materiellmessig, noe som øker evnen til å gjennomføre felles oppdrag i strandsonen, eksempelvis sikring av havner. Kort oppsummert: Driftsmidlene strekker ikke til for å oppfylle minimumskravene til trening for de ordinere HV-styrkene. Den treningen som blir gjennomført, avgrenser seg i stor grad til å øve på grunnleggende soldatferdigheter, mindre på å operere i avdelingsforband. Prioritet har vært gitt til i størst mulig grad å opprettholde kvaliteten på innsatsstyrkene.

        Forsker Bjerga startet med å påpeke at den sikkerhetspolitiske forståelse har endret seg betydelig det siste tiåret. Mens analysene rett etter tusenårsskiftet var svært optimistiske og ikke regnet med at det ville være noen militær trussel mot Norge de neste 15-20 årene, endret vurderingene seg fra rundt 2006–2007 i retning av at den sikkerhetspolitiske situasjon var uforutsigbar. Forsvarsmessig ble mantraet fleksibilitet, noe som forutsatte en styrkebrønn med tilgang til relevante, kampklare taktiske avdelinger med reaksjonsevne og mobilitet. Dette representerte en endret virkelighetsforståelse og medførte blant annet at norske myndigheter ikke lenger kunne regne med noen varslingstid dersom en eventuell aggressor skulle slå til. Denne endrede analysen aktualiserte også spørsmålet om utholdenhet og dermed nytten av å ha reservestyrker til disposisjon.

        Bjerga fremhevet videre at gitt størrelsesnivået på de samlede norske landforsvarsstyrkene, kan en mulig vei å gå være å slå sammen Hæren og HV til et landforsvar, noe generalmajor Gullow Gjeseth og han har anbefalt i en studie. En slik løsning kan legge grunnlaget for en administrativ og operativ forenkling med mulighet for lettere å etablere en felles forståelse for landoperasjoner. Bjerga innrømmet at følelsene og tradisjonene på dette feltet er så sterke at dette ikke ville bli noen enkel prosess å gjennomføre. På den annen side påpekte han at dette ikke behøvde å innebære at HV eller Hæren oppga sine særpreg. Tvert i mot mente han disse egenartene kunne videreføres og styrkes innenfor en slik ramme ved at Hæren rendyrket mobilitet og HV rulleførte reserven som en fremtidig viktig komponent av territorialforsvaret. En slik struktur ville også kunne håndtere en rask utøkning av vernepliktsmassen dersom det – mot formodning? – skulle oppstå en situasjon der dette fremstår som en mulig og reell opsjon.

        Forsker Johansen startet med en generell observasjon: HV er den forsvarsgren som opererer under de mest endrede rammebetingelser, men som er minst endret. Oppdraget med å sikre mobiliseringssystemet og derigjennom bidra til å sette Forsvaret på krigsfot, tilhører historien. Mens Hæren i dag er en operativ organisasjon, strever HV med økonomisk ubalanse, synkende treningsstandard og identitetskrise. Spørsmålet blir: Hva kan HV gjøre innenfor de rammene de har og de midlene det er sannsynlig at forsvarsgrenen vil få i framtiden?
        At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

        Kommentér


        • #9
         Johansen redegjorde for to mulige veier HV kunne velge å følge. Det første alternativet var å satse på et landsdekkende HV etter tradisjonelt mønster. Det krever minimum en styrke på 45.000 mann. Som tidligere påvist er den årlige avgangen av soldater større enn tilgangen. Siden denne trenden allerede har pågått en tid, antok forskeren at det disponible antallet soldater i realiteten har sunket ned mot 30.000 uten at han hadde nøyaktige tall for det. Han konkluderte likevel med at HV ikke kan makte å være landsdekkende i framtiden. Han underbygde det ytterligere med å peke på at flere distriktsområder i Nord-Norge opplever fraflytting. Denne faktoren vil uansett fremtvinge mobile konsepter, hevdet Johansen. Dette aktualiserte den alternative utviklingsaksen HV kunne velge: Legge om til mobile, lette infanteriavdelinger. Det ville åpne opp for å kunne løse følgende relevante og aktuelle oppdrag:
         Sikre Hærens fremrykningsakser og baser
         Inngå i forsvaret av flyplasser
         Løse ISTAR-oppdrag (Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance)
         Johansen mener således at det vil være hensiktsmessig å satse på et mer operativt, godt utdannet og utrustet HV dimensjonert for nasjonale krigsoppgaver. Sagt på en annen måte: Utvikle et HV som støtter resten av Forsvaret under krigsoppdrag. Når det gjelder andre oppgaver HV har, som å støtte politiet med vakt og sikring i forbindelse med terroroppdrag, mente han at slike oppgaver måtte bli færre. HVs oppmerksomhet burde i stedet rettes mot å identifisere hvilke behov styrker fra de andre forsvarsgrenene har for støtte i krig, og innsatsen styres mot å kunne ivareta disse.
         Da debatten startet, ble det igjen påpekt at HV er avhengig av å få tilført ”friske” soldater i bunnen og at nåværende årlige tilsig er for lite til å opprettholde det vedtatte totalantallet av mannskaper i strukturen. Videre at evnen til objektsikring er viktig for utholdenheten og at HV kun har driftsmidler til maksimalt å trene 50 prosent av styrken årlig. HV har dessuten i noen grad bidratt til styrkebrønnen for avdelinger som har vært i Afghanistan.

         Iver Johansen fastslo at det ikke har noen hensikt å operere med militæravdelinger som ikke har tilstrekkelig utdanningsnivå, relevant utstyr og som ikke er støttet av for eksempel logistikk- og sanitetsoppsetninger. Han påpekte også at selv om den nominelle størrelsen på forsvarsbudsjettet kan se bra ut, er kjøpekraften kraftig svekket. (Merknad fra referent: Allerede i 2006 var kjøpekraften redusert til halvparten – eller med 50 prosent – sammenlignet med 1990 som var siste året budsjettet fortsatt utgjorde ca. 3 prosent av BNP. Dette var det ”normale” budsjettnivået under hele den kalde krigen fra begynnelsen av 1950-årene da Koreakrigen pågikk). Svekket kjøpekraft gjør at deler av HV mangler utstyr. I tillegg er Hærens kapasiteter nedslitt. Hvis det ikke tas grep, kan HV risikere å bli en papirtiger.

         I den videre debatten ble en rekke temaer og enkeltfaktorer trukket inn. Jeg vil i det etterfølgende trekke frem noen av disse og kommentere enkelte litt mer utfyllende.

         Det kom tydelig fram at HV primært trener på soldatferdigheter. Noen avdelinger er godt trent, mens andre vil trenge fire uker for å bli klare til innsats. I tillegg er det mange steder manko på avdelingsmateriell. Samordningen med det sivile samfunn er en vesentlig del av HV-distriktenes territorielle ansvar.

         Behovet for at HV finner sin rolle i fred, i nasjonale kriser og krig, kom også opp igjen. Hva skal HV gjøre hvis det blir krig, ble det spurt på nytt. Det ble videre fremhevet at de nasjonale oppgavene må være dimensjonerende, ikke utenlandsoperasjonene. Det ble også understreket at et samarbeid må være toveis. Det er i et slikt perspektiv viktig at Hæren støtter HV for å få det territorielle forsvaret til å virke. Det kom også fram at HV-distriktene ivaretar forsvarsplanleggingen på en god måte, kanskje bedre enn det regimentene i sin tid maktet, ble det hevdet. Forholdet mellom spesialstyrkene og hvem som skal ha hvilken rolle i å støtte politiet, ble også drøftet. Det var liten uenighet om at det HV Norge vil få, blir noe annet enn det tradisjonelle, knyttet til den kalde krigen.

         Et spørsmål som skapte temperatur, var det politiske pålegget om at 50 prosent av hele styrken skal øves årlig. HV-befal som har skoen på, argumenterte saklig og engasjert for at dette ikke var en optimal løsning. En slik detaljstyring vekte harme fordi det bidro til å underminere kvaliteten på de styrkene som står for de operative leveransene som er etterspurt. I tillegg fratar opplegget de ansvarlige sjefene muligheten for selv å finne de løsningene som gjør at de kan ivareta de prioriterte oppdragene på beste måte. Slik referenten oppfattet det, reagerte avdelingssjefene i HV særlig på at de ikke fortsatt kunne velge å holde innsatsstyrkene på et nødvendig treningsnivå for å oppnå dette, men i stedet måtte bruke knappe midler på å trene hele ”grunnfjellet” i elementære ferdigheter.

         Konflikten om ”016”-avdelingene ble også berørt. Fremgangsmåten ble beklaget, men tiltaket ble knyttet til at det var nødvendig å klargjøre at det er de politiske myndigheter som kontroller og disponerer det militære maktapparatet.

         Det ble videre vist til at Norge har en tendens til å velge midt på treet, ja takk begge deler. En slik tilnærming som eventuelt viderefører for mye av konsepter og oppgaver som var knyttet til å sette mobiliseringsforsvaret på krigsfot, kan føre til at HV som forsvarsgren forvitrer på rot. Uansett hvilken retning HV velger å følge, vil det være avgjørende å framstå som en effektiv organisasjon som tilbyr relevante militære kapasiteter for krise og krig, samt levere etterspurte tjenester til det sivile samfunn i fredstid.

         Debatten viste at både Forsvaret og samfunnet har behov for å ta vare på og videreføre den kunnskapen og de ferdighetene HV forvalter. Spørsmålet er på hvilken måte dette skal ivaretas. Hvordan skal for eksempel HV håndtere sitt territorielle ansvar? Ved å slå seg sammen med Hæren til et felles landforsvar, men der begge forsvarsgrenene innenfor et felles konsept tilfører, opprettholder og videreutvikler sine unike bidrag, kapasiteter og særtrekk? Eller ved at HV sikter seg inn mot å utvikle lette infanteriavdelinger for krigsformål som kan understøtte de andre forsvarsgrenenes avdelinger med operative leveranser? Hva med støtte til politiet i forbindelse med terroranslag, er dette fortsatt en aktuell og prioritert oppgave? En oppgave det syntes å være betydelig enighet om, var at utholdenhet krever reservestyrker og at HV som ansvarlig for det territorielle forsvaret, burde rulleføre og ivareta disse.

         Alle spørsmålene i forrige avsnitt er et uttrykk for at det hersker en ikke ubetydelig usikkerhet og kanskje uenighet om hva HVs rolle skal være i framtiden. At denne usikkerheten også eksisterer internt i HV, framkom som en tydelig undertone på møtet. Det som derimot kom utvetydig fram, var at det er en betydelig frustrasjon i HVs organisasjon på grunn av opplevd detaljstyring og mangel på driftsmidler til å gjennomføre kvalitetsreformen etter forutsetningene. Dette er meget forståelig – få ting er mer demotiverende enn å bli fratatt muligheten for å løse en pålagt oppgave, som her på grunn for lite midler til nødvendig trening av soldater og avdelinger.

         Roald Gjelsten
         Oslo forsvarsforening
         Referatet refererer ikke Vedum på noe jeg har sitert ham på i et annet innlegg. Ellers må jeg si at Skaret var den som suverent virket mest fornuftig i panelet, både Johansen og spesielt Bjerga hadde en del merkelige ting. Og så var det noen i publikum som kom med svært merkelige ting, spesielt klarte NK i Sogn HV-område (til dels hjuplet av sin områdesjef) å få en til å lure på om han var vel bevart.

         En interessant ting som kom fram i diskusjonen etterpå var at en årlig trening for et F-styrke HV-område koster kr. 800.000. HV-staben gikk inn for å ha som et framtidig mål at halvparten av alle HV-områder skal trene hvert år og halvparten hvert annet år (for såvidt delt i et A-lag og et B-lag ut fra viktighjeten av oppdrag). Dette vil koste ca. 145 millioner kroner pr. år. Jeg ser rett og slett ikke at dette er et fullstendig urealistisk mål.
         At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

         Kommentér

         • Trådstarter

          #10
          Army Summit 2011

          5 oktober 2011 foregår Army Summit 2011 på Akershus festning.
          Tema er Den norske Hæren etter Afghanistan – hva nå?
          http://forsvaret.no/aktuelt/arrangem...r/default.aspx

          Arrangementet foregår i regi av Den norske atlanterhavskomite, og er mellom 0900 og 1600.
          For program, se her:
          http://forsvaret.no/aktuelt/arrangem...r/Program.aspx
          Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

          Kommentér


          • #11
           Opprinnelig skrevet av hvlt;
           Og så var det noen i publikum som kom med svært merkelige ting, spesielt klarte NK i Sogn HV-område (til dels hjuplet av sin områdesjef) å få en til å lure på om han var vel bevart.
           Ble skrekkelig nysgjerrig på hva sogningene sa , details please?

           Takker forøvrig for referatet, det var interessant lesning.
           I'm inclined to think that a military background wouldn't hurt anyone

           Kommentér


           • #12
            Sånn jeg husker det, så var det vel at han ønsket svar på om det skulle være samme 50% som fikk øve hvert år, eller om det ble en rulleringsgreie som da ville ha mindre effekt.

            Det er et godt spørsmål, dog ble det stilt veldig diffust og med litt vel mye iver...
            - Don't confuse enthusiasm with capability

            Kommentér


            • #13
             OK, ikke verre....
             I'm inclined to think that a military background wouldn't hurt anyone

             Kommentér


             • #14
              Jeg tror (uten å være sikker) at meningen var god. Men man må si at meldingen var "sterk men forvrengt". Man gikk svært sterkt ut, men det var mildest talt uklart hva som egentlig ble ment. Oblt. Skaret fra HV-staben sa opprinnelig at når det gjaldt HV-områdene (F/O), var det forholdsvis kortsiktige målet at man skulle inndele i høyere prioriterte områder og lavere prioriterte områder, og at de høyt prioriterte områdene skulle trene med hele styrken hvert år, mens de lavere prioriterte skulle trene hvert annet år eller så. Jeg tror ikke dette ble helt forstått av tidligere nevnte, han kom i hvert fall med en lang og kraftig tirade som var en tur innom I-styrken, men som jeg oppfattet hadde som hovedpoeng at han syntes det var galt at man f.eks. skulle si at ett område skulle ha "årlig trening" hvert annet år. Han ville (i hvert fall var det slik jeg oppfattet ham) at HV-området skulle få en fast pengesum til trening (mitt gjett, dette kunne f.eks. være halvparten av hva det koster å trene HV-området med alt mannskap, dvs. ca. 400.000 kr pr år), så skulle områdesjefen selv bestemme hvordan det best skulle brukes til trening. F.eks. kunne han velge å trene en tropp 2 uker hvert år, og de tre øvrige troppene overhodet ikke, hvis han syntes det var bedre å ha en godt trenet tropp enn 4 temmelig dårlig trenede tropper. Dette ble sagt på en måte som lett kunne oppfattes som (og ble oppfattet slik av mange) at politikere og HV-staben skulle holde seg unna å gi føringer på hvordan et HV-område skulle trenes, hva det skulle trenes på, hvordan det skulle organiseres, og gjerne også hvilket oppdrag det skulle ha. Bare gi en fast sum penger pr år til områdesjefen, så vil han best finne ut av dette. Å si noe slikt tydet på at man kanskje trengte litt realitetsorientering.
              At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

              Kommentér


              • #15
               Skjønner hva du mener, det var meget spesielt...
               I'm inclined to think that a military background wouldn't hurt anyone

               Kommentér


               • #16
                Jeg tror jeg nevnte et diskusjonsmøte i Oslo Militære Samfund før jul i fjor med tema "Organisering av landforsvaret; Følelser eller hensiktsmessighet" som bl.a. var motivert av at forsker Kjell Inge Bjerga og pensjonert generalmajor Gullow Gjeseth, begge ved Institutt for Forvarsstudier, hadde skrevet et skriv om landforsvaret der de bl.a. ivret for en sammenslåing av Hæren og Heimevernet. Diskusjonsmøtet ble innledet med et panel med disse to og oblt. Nils Arne Skaret, da var han distriktssjef i HV-05, nå er han i HVST. Jeg syntes Skarets innledning og senere innlegg virket svært velbalanserte og gjennomtenkte. Nå fant jeg dem på nett, og gjengir dem her. Hans Powerpoint er her (lenke). Hans innledning er her:

                1.
                Åpning

                2.
                Jeg har tjenestegjort i Hæren siden 1980 og har vært distriktssjef i 3,5 år. Før jeg kom til HV var jeg sjef i PRT Meymaneh. I mitt innlegg vil jeg prøve å etablere en kontrast til Bjergas innlegg, slik at vi har en basis for videre diskusjon. Jeg fokuserer på de ulikhetene som vi har mellom Hæren og HV. Bildene viser noen av våre beste soldater som tar med seg sin sivile kompetanse og livserfaring inn i Heimevernet. HV-soldatens sivile erfaring og kompetanse er ofte vesentlig for å kunne løse Heimevernets oppgaver på en god måte.

                3.
                Heimevernet er en militær sikringsstyrke som legger forholdene til rette for innsatsen fra - politiet (gjennom bistandsinstruksen), hær-, sjø-, luftavdelinger eller NATO-styrker. Det er flere elementer som gjør det samme: INI, E-tj og FLO. Dermed ser vi at det er gunstig med spesialkompetanse innen visse fagområder. FOH gir operative føringer og det er FOH som leder operasjonene. Generalinspektørene er kun styrkeprodusenter som utvikler og leverer styrkebidragene. FOH har det territorielle ansvaret og jeg som distriktssjef samvirker med fylkesmenn og politimesterne.

                4.
                Bjerga hevder at "selvstendige byråkratier vokser fra hverandre". Samtidig hevdes det at "Hæren og Heimevernet er blitt så like". Jeg vil nå beskrive noen av ulikhetene. På bildet ser dere for øvrig vår første Reineklasse fartøy.

                5.
                La meg starte med kapabilitetene. Heimevernets evne og kapasitet er totalt forskjellig fra Hærens. Heimevernet driver enkle defensive oppdrag knyttet til styrkebeskyttelse og objektsikring. Heimevernet skal sørge for at samfunnet fungerer. Hæren løser alle oppgaver innen warfighting. Inkluderer å slå fienden.

                Materiellmessig er derfor Heimevernet oppsatt med enkle systemer med kort rekkevidde, mens Hæren har avanserte våpensystemer med lang rekkevidde. Heimevernet har et styrkevolum som kan nyttes over tid og skape utholdenhet. Hæren har blitt svært liten og har derfor liten utholdenhet (som luft og sjø).

                6.
                Heimevernet har en desentralisert organisasjon med en lokal forankring. Heimevernet fokuserer på det territorielle forsvaret og innføring av Reineklassen fartøyer viser at Heimevernet prioriterer kystsonen. Operasjoner i kystsonen krever som kjent kapasiteter på vannet. Hæren har en sentralisert organisering der styrkeproduksjon til utenlandstjeneste har hovedfokus. Det er fare for at større UTOPS-engasjement i framtiden vil kreve all fokus og at dette vil kunne gå utover det nasjonale forsvaret.

                7.
                Heimevernet og Hæren har valgt forskjellige løsninger innen en del områder. Heimevernet nytter HV-loven som hjemmel for å kalle inn mannskaper og på den måten har vi et meget billig system. Dagens volum gjør at vi skaper en forankring av Forsvaret i befolkningen. Hæren bygger på verneplikten, men blir stadig mer spesialiser og profesjonalisert. Hæren etablerer i 2012 en egen Hærreserve.

                8.
                Hærreserven skal bestå av kadreavdelinger for styrkeoppbygging. Man ser for seg å skrive kontrakter med Hær-offiserer. Jeg mener at man bør tenke rasjonelt og benytte HV-løsningen som ligger der. HV-loven hjemler 9 dagers trening for befal med mulighet for kurs på toppen av dette. Her har trolig HV noe å bidra med til Hæren.

                9.
                Avslutning:
                Jeg har forsøkt å beskrive noen av forskjellene mellom HV og Hæren. HV utvikler seg til å være komplementær til resten av Forsvaret og vår styrke er utholdenhet og lokalkunnskap. HV-loven gir oss en meget kosteffektiv løsning for de oppdrag som HV har i dag.
                At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                Kommentér


                • #17
                 Flott at noen tar seg tid til å legge ut/skrive referat fra foredrag som annonseres her! Det setter vi som ikke har anledning til å møte STOR pris på
                 Last edited by berthe; DTG 031917A Oct 11, .
                 I'm inclined to think that a military background wouldn't hurt anyone

                 Kommentér

                 • Trådstarter

                  #18
                  Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
                  5 oktober 2011 foregår Army Summit 2011 på Akershus festning.
                  Tema er Den norske Hæren etter Afghanistan – hva nå?

                  http://forsvaret.no/aktuelt/arrangem...r/Program.aspx
                  Kort fra dagens Army Summit. Antar det vil bli lagt ut et offisielt referat på Forsvarets sider senere.

                  Godt besøk, mellom 200 og 300, de fleste offiserer, og mange interessante debatter.

                  De to politikerne som deltok med innlegg var statssekretær Roger Ingebrigtsen i FD, og leder for Stortingets utenriks- og forsvarskomite, Ine Marie Eriksen Søreide. Det var interessant å se hvor samstemte de to var om mange ting, det er nok ikke mellom Ap og Høyre de største slagene kommer til å stå innenfor dette temaet. Nå er Ap belemret med å være i regjering med ett parti som er bastant motstander av Forsvar og NATO, og et annet som er positivt til Forsvaret bare man kan få dashet ut en bit av det i alle kommuner i landet. Statssekretæren varslet en moderat økning i Forsvarsbudsjettet, som legges frem i morgen, men ikke så mye at vi får råd til en ekstra brigade...

                  Det var også interessant å høre om hvordan to av våre naboer har anlagt en diametralt motsatt forsvarspolitikk: Danmark, som nå utelukkende satser på internasjonale operasjoner, og Finland, som satser på territorialt Forsvar, og kun sender overskuddskapasitet utenlands.

                  I den avsluttende debatten var man inne på hva vi har lært av Afghanistan, og blant andre ting var det behovet for å institusjonalisere læring, og innføring av et korps spesialistbefal/underoffiserer for å ta hånd om soldatene som ble nevnt.
                  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                  Kommentér


                  • #19
                   Der skulle vi ha vøri !

                   Hva vil du si ble konklusjonen (om noen) på paneldebatten om hva slags hær vi vil trenge i fremtiden?
                   Hva mente kadett Pettersson om lederutdanningen på KS i forhold til hærens utfordringer fremover?
                   I'm inclined to think that a military background wouldn't hurt anyone

                   Kommentér

                   • Trådstarter

                    #20
                    Det ble vel ingen krystallklar konklusjon, men de fleste var enige om at vi må være forberedt på mange flere operasjoner ute i fremtiden, og at det pr i dag er umulig å forutsi nøyaktig hvordan disse vil bli. Derfor må de styrkene vi har ha et bredt treningsgrunnlag, og være forberedt på å dra ut med det de har på kort varsel.

                    Kadetten var positiv til at lederutdanningen er så generell som den er, og ikke for misjonsspesifikk (noe som også er en fordel med tanke på punktet over). Han har vært i Afghanistan tre ganger før han begynte på KS, og syntes at han nå hadde fått en større innsikt og helhetsoversikt enn han hadde før. Hans ankepunkt var at det var for lite tid/penger til øvelser, slik at de som ikke har så praktisk erfaring som han selv blir dårligere rustet til å møte den virkelige verden enn de burde.
                    Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                    Kommentér

                    • Trådstarter

                     #21
                     Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
                     NROF arrangerer Militærmaktseminar på Forsvarets høgskole 7 - 9 oktober.

                     http://forsvaretshogskoleforening.no...readmoreid=484
                     Årets Militærmaktseminar har åpnet bra, og det ser ut til å bli en del interessante emner og debatter også i morgen og søndag.

                     Det er litt komplisert å referere fra seminaret, da det er underlagt the Chatham House Rule:
                     When a meeting, or part thereof, is held under the Chatham House Rule, participants are free to use the information received, but neither the identity nor the affiliation of the speaker(s), nor that of any other participant, may be revealed.
                     Meningen er at folk skal kunne prate fritt, uten å være redd for å bli sitert direkte i pressen.
                     Jeg kommer tilbake når seminaret er ferdig med en noenlunde sanitisert versjon av hva som ble sagt, uten å røpe hvem som sa det.


                     http://www.chathamhouse.org/about-us/chathamhouserule
                     Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                     Kommentér

                     • Trådstarter

                      #22
                      Blant saker som var debattert var:
                      1. Vanskeligheten med å få politikere til å definere 'end-state' for en operasjon, enten det er snakk om Afghanistan, Libya eller noe annet. Det kompliserer den miltære oppgaven når man ikke vet hva målene er
                      2. Kravene til en godt definert strategi
                      3. Begrepshierarkiet politisk - militærstrategisk - operasjonelt - taktisk - stridsteknisk
                      4. Libya-operasjonen som en militær suksess
                      5. Hvorvidt luftmakt kan stå alene, eller bare støtter landmakt og sjømakt
                      6. Småstaten Norges mest effektive strategier
                      7. At Forsvaret trenger en budsjettøkning på nærmere 10% for at vedtatt struktur skal få et rimelig innhold, og en ytterligere 10% økning for å dekke opp for kampflykjøpet
                      8. At Hæren er uthulet av manglende beviligninger og stort press fra intops, og at en sterk Hær er nødvendig for at Sjø og Luft skal ha noen hensikt
                      9. At HV er en overlevning fra den kalde krigen, og snarest bør slås sammen med Hæren
                      10. At Sjøforsvaret har en operativ tilgjengelig som er mye dårligere enn det offentligheten later til å tro
                      11. At våre F-16 får stadig dårligere operativ evne de neste årene før utskiftning
                      12. NATOs viktigste rolle har vært å forhindre krig mellom NATO-land, noe som har lyktes, og organisasjonen burde derfor få Nobels fredspris
                      13. Norge kan aldri få et nisjeforsvar som Danmark, men må ha evne til nasjonalt å løse de fleste kriser
                      14. Pbn vurderes seriøst å gjøres profesjonell på linje med Tmbn
                      15. Verneplikten vil bestå

                      Og mye mer. Det var et veldig bra seminar.
                      Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                      Kommentér


                      • #23
                       Kan du si litt om hva som ble fremhevet som våre mest effektive strategier (pkt 6)?

                       Kom en inn på mismatchen mellom stor politisk vilje til å delta i internasjonale operasjoner og adskillig mindre vilje til å bevilge pengene som trengs for å følge opp (pkt 8)?
                       I'm inclined to think that a military background wouldn't hurt anyone

                       Kommentér

                       • Trådstarter

                        #24
                        Stormaktene kan definere seg globale mål, og lage strategier for å oppfylle disse målene.

                        Småstater er i større grad prisgitt stormaktenes mål og ambisjoner. En strategi som ble nevnt, var å sitte musestille, for ikke å provosere noen. En annen var å finne seg en sterk storebror som beskytter. En tredje var å sørge for at det vil gjøre så vondt å angripe oss at selv en stormakt vil betenke seg.

                        For Norges del ble det konkret diskutert viktigheten av å være med i NATO, men spesielt viktig å ha gode forbindelser til USA, dersom NATO får en svekket rolle. Dernest styrke FN-systemet, som skal hindre stormakter i å kunne ta seg til rette. Samt sørge for å ha et terskelforsvar som, selv om det ikke vil være like sterkt som en stormakts, både vil vise viljen til å forsvare oss selv, og kunne påføre angriperen skade. Ubåter ble nevnt spesielt, da de er ekle å ha med å gjøre siden de kan gjemme seg bort. En av debattantene fremhevet viktigheten av en sterk Hær (mye sterkere enn i dag), siden bakkestyrker er det som vil ta lengst tid å få inn fra våre allierte, i motsetning til flystyrker.

                        Og, ja, det ble snakket om gapet mellom politiske ambisjoner og viljen til å bruke penger. Dette er et STORT problem. En ide var å gjøre som i Danmark, hvor man beskriver noen operative kapasiteter, og hvor mye penger disse vil koste. Politikernes jobb blir da å prioritere mellom kapasitetene, og bevlige penger til det de måtte ønske. De slipper å forholde seg til om det er x eller y antall stridsvogner vi trenger, noe de færreste stortingsrepresentanter har grunnlag for å mene noe om.
                        Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                        Kommentér

                        • Trådstarter

                         #25
                         Foredrag: "Afghanistan i dag - norske soldaters brutale virkelighet" ved Oblt. Rune Wenneberg.

                         Søndag 20. november kl 13.00 holder oberstløytnant Rune Wenneberg foredrag på Forsvarsmuseet om temaet "Afghanistan i dag - norske soldaters brutale virkelighet". Dette er en sjelden mulighet til å få førstehånds informasjon om soldatenes virkelighet og hverdag i Afghanistan, og til å stille spørsmål. Gratis adgang. Kaféen er åpen.
                         http://forsvaretsmuseer.no/nor/Forsv...Rune-Wenneberg
                         Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                         Kommentér


                         • #26
                          Oslo Forsvarsforening, 6. desember:

                          At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                          Kommentér


                          • #27
                           Håper representanter for dette forum vil være til stede på disse to sistnevnte foredragene, slik at vi andre kan få referat
                           I'm inclined to think that a military background wouldn't hurt anyone

                           Kommentér


                           • #28
                            Off-topic, men synes det er litt synd at det meste av slike foredrag holdes i Oslo. Hvordan er det med slik aktivitet i andre deler av riket?

                            Kommentér


                            • #29
                             Oslo Militære Samfund, 29. november: FFI-seminar - "Terroristers bruk av internett"

                             Anders Behring Breivik hevder å ha tilegnet seg det meste av sin våpentekniske kunnskap på internett. Myndigheter over hele Europa uroer seg over trusselen fra ”ensomme ulver” radikalisert på nettet. Står vi overfor en bølge av internett-fasilitert terrorisme?

                             FFIs Terra-prosjekt har fulgt jihadistiske nettsider i over ti år og vil på dette seminaret presentere ny forskning på terroristers bruk av internett. FFI-forskerne vil vise at internett gir terrorister mange nye muligheter, men at det samtidig stiller dem ovenfor nye utfordringer og dilemmaer.

                             INNLEDERE:
                             Thomas Hegghammer, Brynjar Lia, Petter Nesser, Anne Stenersen og Truls H. Tønnessen, alle forskere ved FFIs Terra-prosjekt.

                             PROGRAM:
                             09.30 Velkommen
                             09.35 Innledning, Thomas Hegghammer
                             09.50 Internettbruk i praksis
                             - Europeiske jihadisters bruk av internett, Petter Nesser
                             - Bombeoppskrifter på internett: teori og praksis, Anne Stenersen
                             10.40 Diskusjon
                             11.30 Lunsj
                             12.15 Nettets muligheter og begrensinger
                             - Opprørsgrupper på nett: eksempelet al-Qaida i Irak, Truls H. Tønnessen
                             - Tillit og paranoia på jihadistiske diskusjonsfora, Thomas Hegghammer
                             13.05 Diskusjon
                             13.55 Kaffe
                             14.10 Norske jihadister på YouTube, Brynjar Lia
                             14.35 Diskusjon
                             15.00 Slutt
                             Påmelding og mer informasjon her: http://www.ffi.no/no/Aktuelle-tema/F...r/default.aspx
                             Last edited by berthe; DTG 181417A Nov 11, . Begrunnelse: Layout
                             I'm inclined to think that a military background wouldn't hurt anyone

                             Kommentér


                             • #30
                              Opprinnelig skrevet av Gnist Vis post
                              Off-topic, men synes det er litt synd at det meste av slike foredrag holdes i Oslo. Hvordan er det med slik aktivitet i andre deler av riket?
                              Støttes! Helhjertet!
                              I'm inclined to think that a military background wouldn't hurt anyone

                              Kommentér

                              Donasjoner

                              Collapse
                              Working...
                              X