Milforum

Globalt toppbanner

Collapse

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Nyhetslink: Heller IT enn HV

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts
 • Trådstarter

  Nyhetslink: Heller IT enn HV

  http://www.abcnyheter.no/nyheter/110125 ... -it-enn-hv

  Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen vil bruke penger på cyber-forsvar. Han åpner for å kutte i Heimevernet.

  -----

  Hva er agendaen til Diesen?

 • #2
  Re: Nyhetslink: Heller IT enn HV

  Opprinnelig skrevet av schaly
  http://www.abcnyheter.no/nyheter/110125/heller-it-enn-hv

  Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen vil bruke penger på cyber-forsvar. Han åpner for å kutte i Heimevernet.

  -----

  Hva er agendaen til Diesen?
  Vet ikke hva agendaen hans er, men det ser ut som om det holder på å vokse ut horn i pannen på ham...
  two to the heart, one to the mind...

  Kommentér


  • #3
   Re: Nyhetslink: Heller IT enn HV

   Nå har vel aldri Diesen vært særlig forlibt i HV og vi har nå alltid ment at det står horn ut av panna på ham.
   HVUV vår 08
   [i]Si vis pacem, para bellum![/i]

   Kommentér


   • #4
    Re: Nyhetslink: Heller IT enn HV

    computerbaserte militære operasjoner
    Må da finnes bedre ord på Norsk enn dette.

    Kommentér


    • #5
     Re: Nyhetslink: Heller IT enn HV

     Opprinnelig skrevet av motoko
     computerbaserte militære operasjoner
     Må da finnes bedre ord på Norsk enn dette.
     Databaserte militære operasjoner?

     Kommentér


     • #6
      Re: Nyhetslink: Heller IT enn HV

      Han er inne på noe da. At cyberwarfare vil være avgjørende i en evt. fremtidig konflikt er ikke hemmelig, og selv ikke 100 000 HV-gubbs kan stoppe det. Nei, jeg sier ikke at HV må legges ned i sin helhet, men trenger man virkelig titusenhvis av mann i en forsterknings- og oppfølgingsstyrke som likevel ikke får bevilget nok penger til øve tilstrekkelig?
      Det der må jo bety at han er litt tam - han skrelte i det minste grensejegeren før han spiste ham
      -Lille Arne

      Kommentér

      • Trådstarter

       #7
       Re: Nyhetslink: Heller IT enn HV

       Er helt enig at man må være foreberedt på (styrke) denne type krigføring! Men at løsningen for å få dette til, er å kutte i andre allerede "minimaliserte" forsvarsgrener kan jeg ikke forstå.

       Savner en forsvarsledelse/forsvarspolitikere som vil slåss for å få økt bevilgningene eller i det minste forteller i klart språk hva som er konsekvensen med en fortsatt underbudsjettering.

       Kommentér


       • #8
        Re: Nyhetslink: Heller IT enn HV

        Opprinnelig skrevet av Bluefor
        Han er inne på noe da. At cyberwarfare vil være avgjørende i en evt. fremtidig konflikt er ikke hemmelig, og selv ikke 100 000 HV-gubbs kan stoppe det. Nei, jeg sier ikke at HV må legges ned i sin helhet, men trenger man virkelig titusenhvis av mann i en forsterknings- og oppfølgingsstyrke som likevel ikke får bevilget nok penger til øve tilstrekkelig?
        At de ikke får nok penger til å trene bør ikke bety at de skal reduseres, helst bør HV få tilført mer penger så de faktisk kan ha 50 000trente mann som vi har bruk for. HVs oppdrag er av en slik art at de er meget personell krevende å drive over lengre tid.

        Selv om vi i dag baserer oss på at en evnt fi vil bedrive mindre koordinerte anslag, betyr ikke det at alt vi skal møte de med er mindre styrker. Det vil nå være mer logisk at vi fortsatt har 50 000mann spredt rundt i landet, hvorav 45000 er ypperlige til å drive objektsikring/forsvar av objekt som de tidligere nevnte fi vil ta ut, og med 5000 mann som har nok ekstra trening og motivasjon til å kunne bekjempe de samme mindre avdelingene innen rimelig tid. Vi kan ikke basere oss på at hæren skal fly landet rundt for å drive objektsikring OG bekjempelse. Realiteten er at hæren ikke klarer å utføre oppdraget til HV fordi de ikke har nok personell (Ikke engang alle 3 forsvarsgrenene sammen klarer det over tid).
        Ehh... hva gjør den knappen her?

        Kommentér


        • #9
         Re: Nyhetslink: Heller IT enn HV

         Siden første gang jeg hørte Diesen tale (han var da brigader, tror det var ca. 1998) har han hatt en ganske åpen agenda: Han foraktet alt som kunne kalles reservister/deltidssoldater med lojalitet først og fremst til fedrelandet og "høyere idealer", og elsket alt som kunne kalles profesjonelle yrkessoldater, spesielt hvis dere lojalitet var til sin egen avdeling og ikke til samfunnet omkring. Han hadde oppdaget det store og sett lyset da han noen måneder fikk være "gjeste-NK" i et britisk infanterikompani i 1981. I følge Diesen var det store at det lojaliteten gikk til (som det ble snakket om i messe-middager, som det ble skålet for etc.) var regimentet og ikke Storbritannia (eventuelt Dronningen, regjeringen etc.). Skålen for regimentet var mye viktigere enn Dronningens skål.

         Men nå innbiller jeg meg faktisk at Diesen en kort periode i sin karriere tjenestegjorde i HV-staben, selv om det ikke er på CVen hans.
         At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

         Kommentér


         • #10
          Re: Nyhetslink: Heller IT enn HV

          Opprinnelig skrevet av hvlt
          Men nå innbiller jeg meg faktisk at Diesen en kort periode i sin karriere tjenestegjorde i HV-staben, selv om det ikke er på CVen hans.
          Står om det i masteroppgaven som omhandler doktrineoppbyggningen i HV.
          Død ved Kølle!
          Bla bla... Hybrid warfare is easy

          Kommentér


          • #11
           Re: Nyhetslink: Heller IT enn HV

           På tide å søke jobb i datajegerkomandoen ?

           Kommentér


           • #12
            Re: Nyhetslink: Heller IT enn HV

            Opprinnelig skrevet av schaly
            http://www.abcnyheter.no/nyheter/110125/heller-it-enn-hv

            Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen vil bruke penger på cyber-forsvar. Han åpner for å kutte i Heimevernet.

            -----

            Hva er agendaen til Diesen?
            Er lite snakk om nettverksbasert forsvar nå om dagen. Cyberforsvar er relevant, men er vel ikke en selvfølge at det er forsvaret som ska drive med dette.
            Minsk, det nye Utopia

            Kommentér


            • #13
             Re: Nyhetslink: Heller IT enn HV

             Militære konflikter har alltid hatt et innslag av informasjonskrigføring. Helt fra de tidligste tider har det i seg selv vært et mål hindre motstanderen å få et riktig bilde av egne styrker, samtidig som en selv ønsker et mest mulig korrekt bilde av motstanderen.

             På samme måte har det alltid vært et mål å slå ut eller forstyrre motstanderens evne til stridsledelse og samtidig beskytte egen evne til dette. Sist, men ikke minst, så har det alltid vært et mål å slå ut motstanderens infrastruktur, logistikk og andre støttefunksjoner så billig og enkelt som mulig.

             Tyskerens Funkspiel og britenes misinformasjonskampanje i forkant av D-dagen under andre verdenskrig er et godt eksempel på de to første.

             "Cyberwar" er for meg nok et "buzzword" som framstiller en utvidelse av et eksisterende bilde som noe helt revolusjonerende nytt. Det finnes ikke en gang en allment akseptert definisjon av begrepet. Deler av det amerikanske forsvaret har en mer praktisk tilnærming som kanskje er det de fleste mener med begrepet.

             Det "Cyberwar" i praksis utvider bildet med er evne til å påføre reell fysisk skade kun gjennom angrep fra IKT-systemer på andre IKT-systemer som kontrollerer fysiske prosesser. I bransjen er dette gammelt nytt. Feil på kontrollanlegg har medført slike problemer siden de bel innført... Muligheten til å angripe har derimot økt fordi systemer i større og større grad kobles sammen. Dette gjelder ikke bare Internet, men også gjennom mer indirekte veier som flytting av data vha USB-minnepinner mellom lukket og åpent system. Dette er heller ikke en nyhet. Allerede så tidlig som 80-tallet (muligens tidligere) ble det vist at det var mulig å angripe lukkede systemer beskyttet med såkalt "air gaps" så lenge de tillot utveksling av data. Den gangen på steinalderteknologien spolebånd...

             Så som vanlig er det lite nytt under solen, hvis en har fulgt med i historietimen.

             Det å sette to fullstendig ulike kapasiteter opp mot hverandre blir feil. I god Ole Brum ånd så er svaret: Ja takk, begge deler. De er ikke uavhengige av hverandre. Obligatorisk lesing i den sammenhenger er Bruce Schneiers tanker om dette.

             Rene "cyberangrep" skjer daglig, men trolig så er hoveddelen av dette kriminalitet og ikke statlig autoriserte angrep. En "cyberangrep" fra en stat på en annen vil sannsynligvis følges opp av andre mer kjente fysiske midler. Mange mener krigen mellom Russland og Georgia er et eksempel på dette.

             Stuxnet-ormen som har satt Irans atomprogram år tilbake er mer et eksempel på en sabotasjeaksjon enn "cyberwar". Faren med denne typen nettbasert sabotasje er vanskene med å sørge for at "våpenet" treffer bare det tilsiktede målet. Et annet problem med slike "våpen" er at når de først er sluppet løs så kan alle andre også bruke det. Også mot deg selv.

             Hvem som bør ha ansvaret for denne typen offensive operasjoner er for meg enkelt. Forsvaret er statens maktmiddel overfor andre stater. All bruk av offensive våpen som påfører motstander skade må en ha positiv kontroll over i en organisasjon som har dette i ryggmargen og forstår konsekvensene. I Norge er dette Forsvaret.

             Defensive operasjoner er mer ullent, men her så sammenfaller kommersielle, offentlige og militære behov i større grad. Private og offentlige virksomheter må uansett forsvare seg mot datakriminalitet og forsvarsmidlene er i stor grad i de samme. Allerede i dag samarbeider, i varierende grad, de ulike aktørene om dette.

             Det er først når det er helt klart at en angrep rettet mot Norge er fra en statlig aktør at dette bildet endres. Hvem skal da ha det koordinerende ansvaret for "totalcyberforsvaret"?

             Her finner vi ikke noen gode svar i lovverk eller sedvane. Jeg tror at Forsvaret igjen trolig er den rette til å ha et slikt ansvar. Om ikke annet fordi Forsvaret med større sannsynlighet kan være i stand til å ha fungerende K2IS på plass selv om store deler av sivil IKT-infrastruktur er satt ut av spill.
             "Reality is that which, when you stop believing in it, doesn't go away." Philipp K. Dick

             Kommentér


             • #14
              Re: Nyhetslink: Heller IT enn HV

              Cyberangrep kommer nok til å øke i årene framover, spesielt med tanke på at Forsvaret blir mer og mer nettverksbasert.
              Er ikke helt oppdatert på hvordan komunikasjonen innad i Forsvaret foregår i dag, men vil tro at det er en hel del mer avansert(og dermed større sjangse for sabotasje) enn i gamledager når det var kun samband som gjaldt.
              Om en Fiende klarer å ramme komunikasjonen i Forsvaret i stor grad, vil det nok ikke si så mye hvor mange soldater vi har. Eller hva om at F16/Fregattene etc får virus?
              Slik sett er nok forsvar mot dette av mye mer nytte for Norge enn et par tusen HV gubbs.

              Kommentér


              • #15
               Re: Nyhetslink: Heller IT enn HV

               Det ene utelukker ikke det andre. På samme måte som F-35 ikke utelukker ubåter. Ulike kapasiteter utfyller hverandre.

               Diesen har nok kommet med en spissformulering. Godt mulig for å dra i gang en debatt, men spørsmålet jeg synes er mer interessant er:

               Hvilke kapasiteter trenger vi for å kunne håndtere det brede spekteret av trusler som kan true oss?

               Ingen enkelt kapasitet er i stand til dette. Vi vil ha behov for et utvalg kapasiteter som til sammen dekker hele spekteret. Om vi i dag har den riktige miksen, må nok noen andre svare på enn meg. Men blir det nok kaos så trengs nok gubbs til bidra til å skape orden...
               "Reality is that which, when you stop believing in it, doesn't go away." Philipp K. Dick

               Kommentér


               • #16
                Re: Nyhetslink: Heller IT enn HV

                Her var linken til Bruce Schneier jeg egentlig lette etter: Cyberwar is overhyped

                En annen som har tenkt over problematikken er Marcus Ranum i epsiode 4 (MP3) av The Rearguard security podcast.
                "Reality is that which, when you stop believing in it, doesn't go away." Philipp K. Dick

                Kommentér


                • #17
                 Re: Nyhetslink: Heller IT enn HV

                 Vil doble satsingen på cyberforsvar

                 Diesen i media igjen. Denne gangen med en mer fullstendig argumentasjon enn en spissformulering.
                 Diesen mener et plausibelt scenario er et cyberangrep som skjer samtidig med militært angrep.

                 - Jeg tror ikke på cyberangrep som en selvstendig form for krig, men som et supplement til fysiske angrep. At folk med uærlige hensikter kan trenge seg inn i informasjonssystemer kan bli en realitet, sier han.
                 Jeg ville nok ha formulert siste setning noe annerledes: At folk med uærlige hensikter har trengt seg inn i informasjonssystemer er en realitet...
                 "Reality is that which, when you stop believing in it, doesn't go away." Philipp K. Dick

                 Kommentér


                 • #18
                  Re: Nyhetslink: Heller IT enn HV

                  Dagens "cyber-attack capability" kan sammenliknes med det å ta ut/besette postkontorer, telegraflinjer, telefonlinjer mm.

                  På den tiden jeg rotet rundt i Bosnia, så var det et av NATOs momenter å kontrollere TV-tårn og kringkasting slik at disse ikke ble brukt til propaganda, "signaltjenesete" mm.
                  Dulce et decorum est pro patria mori, sed dulcius pro patria vivere, et dulcissimum pro patria bibere.

                  Kommentér


                  • #19
                   Re: Nyhetslink: Heller IT enn HV

                   Opprinnelig skrevet av dobrodan
                   Opprinnelig skrevet av schaly
                   http://www.abcnyheter.no/nyheter/110125/heller-it-enn-hv

                   Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen vil bruke penger på cyber-forsvar. Han åpner for å kutte i Heimevernet.

                   -----

                   Hva er agendaen til Diesen?
                   Vet ikke hva agendaen hans er, men det ser ut som om det holder på å vokse ut horn i pannen på ham...
                   Agendaen hans har alltid vært å profesjonalisere Forsvaret med soldater lojale til sine avdelinger etter "romersk prinsipp".

                   Til noe trenger man teknologi, til andre manpower. Det er noe som heter "skutt opp"..!
                   Dulce et decorum est pro patria mori, sed dulcius pro patria vivere, et dulcissimum pro patria bibere.

                   Kommentér

                   Donasjoner

                   Collapse
                   Working...
                   X