Milforum

Globalt toppbanner

Collapse

Liten reklamesnutt

Collapse

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Andre verdenskrig - innspill og diskusjon

Collapse

Annonse før emne

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • Opprinnelig skrevet av pioff Vis post
  Et lite supplement til hvlt sitt utmerkede innlegg over. Tyskerne utviklet flere kombinasjonstennere for både anslag og magnetisk influens. Her er en av dem Pi-3 (andre varianter er Pi-2 og Pi-4c)
  I perioden 1939-45 benyttet Kriegsmarine over 30 forskjellige tennapparater operativt i kortere/lengre perioder på sine torpedoer (i tillegg kommer alle typene benyttet av Luftwaffe + ulike varianter/teknologier som var under utvikling/testing).

  Influensmekanismer ble utviklet under første verdenskrig (det første tyske magnetiske tennapparat ble tatt i bruk i 1917). Under andre verdenskrig ble kun magnetiske mekanismer brukt operativt, men andre teknologier var under utvikling. Tennapparater med magnetiske tennmekansimer ble enten tatt ut av bruk, eller så ble denne mekansimen deaktivert, i perioder under den før nevnte "torpedokrisen" som varte fra september 1939 til desember 1942 - inntil man hadde fått på plass en pålitelig mekanisme.

  De tyske tennapparatene var enten rene anslagsapparater eller apparater med kombinert anslags- og influensmekanimser (feks besto Pi2 av det mekaniske tennapparatet Pi1 med en ekstra magnetisk tennmekanisme påmontert).

  Pi3 var et italiensk anslags (mekanisk) tennapparat som ble tilpasset Kriegsmarine for tyske torpedoer. Kombinert med en magnetisk tennmekanisme hadde det betegnelsen TZ3 (Pi = Pistole, TX = Torpedozünder). Opplysningene i den amerikanske EOD-manualen om torpedotyper disse ble benyttet på er ikke fullstendig/korrekt (naturlig nok, da man ikke hadde nødvendig kunnskap om dette).
  If you take responsibility for yourself you will develop a hunger to accomplish your dreams.

  Kommentér


  • Opprinnelig skrevet av pioff Vis post
   Siden vi er i gang. Her er Pi-4c også:
   Pi4 var også et italiensk tennapparat (basert på et opprinnelig design fra 1909), som etterhvert ble produsert av tyskerne for bruk på torpedoer med akustisk søker (dvs G7es(TIV) "Falke", G7es(TV) "Zaunkönig" og G7es(TXI) "Zaunkönig II") hvor man ikke kunne ha frontmonterte tennapparater (en liten digresjon: Dette designet var veldig utbredt og man finner det igjen på alt fra Whitehead-torpedoer under første verdenskrig til moderne torpedoer utviklet på 60/70-tallet).
   Pi4 var et anslagsapparat med en kinetisk mekanisme (dvs en pendel som ble utløst av G-kreftene i anslaget mot målet), i motsetning til feks Pi1 og Pi3 som var rent mekaniske (hvor en sentral spindel ble presset bak og utløste detonatorene ved anslag).

   Det var i alt 6 forskjellige versjoner av dette tennapparatet:
   * Pi4 (original italiensk versjon)
   * Pi4a (tysk versjon med forbedret mekanisme)
   * Pi4b (også benevnt Pi DWK, som var en ytterligere forbedret versjon konstruert av Deutsche Werke Kiel).
   * Pi4c (en egen variant som kun ble benyttet i TZ5).
   * Pi4c EDS (senere omdøpt til Pi4e): Pi4c med EDS-mekanismen fra Pi2 EDS (EDS = "endstreckendetonierersicherung ", dvs sikring som hindret at torpedoen detonerte hvis den bommet på målet).
   * Pi4d SZE (Pi4c med "selbstzerstörungseinrichtung", dvs en mekanisme som sikret at torpedoen detonerte ved utløp av innstilt distanse hvis den bommet på målet, dvs det motsatte av EDS).

   De magnetiske tennmekanismene benyttet med Pi4 (dvs TZ5 og TZ6) var mer sofistikerte og omfattende installasjoner i torpedoen enn de frontmonterte man finner i TZ2 og TZ3. Her hadde man bla store viklinger av kobbertråd i både krigshode og haleparti som satte opp et stort magnetfelt langs hele torpedoens lengdeakse, og mer avansert elektronikk som kunne sikre at apparatet kun ble satt av ved passering under et reelt målfartøy.

   PS - Sånn for ordens skyld: Jeg vet ikke hva som er status på dette pd i Forsvaret, men så vidt jeg vet opprettholder stadig amerikanerne sikkerhetsgradering på "render safe" prosedyrer, så derfor er disse delene fra bla OP 1330 ikke å finne i de utgavene som man kan finne på nettet... (US har de senere år etablert ganske strenge begrensinger på frislipp/publisering av originale militære håndbøker, uavhengig av alder).
   If you take responsibility for yourself you will develop a hunger to accomplish your dreams.

   Kommentér


   • Ble mye torpedo her nå, men når en først begynner å skrive...

    Opprinnelig skrevet av hvlt Vis post
    Jeg måtte sjekke litt mer kilder, og ser jeg baserte meg litt for mye på hukommelsen. Bl.a. basert på fremragende innlegg av bruker Natter (som så vidt jeg forstår er [pensjonert?] teknisk offiser og torpedospesialist i Sjøforsvaret)
    Jeg er hverken pensjonert eller spesialist... ;-)

    Opprinnelig skrevet av hvlt Vis post
    i forumet på kystfort.com, ser jeg at tyskerne hadde torpedoer som var ment å detonere få meter under kjølen på skip allerede i 1939/1940.
    Som nevnt i posten ovenfor kom dette allerede under første verdenskrig, men operativ bruk av noe omfang skjedde naturlig nok først under andre verdenskrig (teknologien var som kjent ikke helt moden den gang).

    Opprinnelig skrevet av hvlt Vis post
    Problemet var at de virket ikke. Men tyskerne fikk dem til å virke i løpet av forholdsvis kort tid og de var operative (med dødbringende effekt) senere i krigen. Amerikanerne hadde større problemer.
    Vel, den tyske "torpedokrisen" varte faktisk over 3 år. Noen "kvikkfiks" var det definitivt ikke snakk om, skjønt dette gikk i bølger hvor man hadde perioder med ulike problemer. Krisen var knyttet til flere forhold:
    * Svakheter i godset i drivmaskinen til G7a(TI) som medførte at bruk av høyeste hastighetsinnstilling (44kn) ble forbudt for alle fartøystyper unntatt S-Boote.
    * Lekkasjer i den hydrostatiske membranen til dybdeapparatene som medførte at torpedoer skutt fra spesielt ubåtene hadde feil referansesetting og gikk for dypt (som medførte at de hverken fikk avsatt de mekaniske eller de magnetiske tennmekanismene).
    * Selv om de magnetiske tennmekanismene hadde muligheter for innstillinger iht geografisk sone var de ikke tilstrekkelig tilpasset magnetfeltene i nordområdene, og spesielt forholdene i trange norske fjorder ("Weserübung" var den største fadesen for det tyske torpedopvåpenet). Dette medførte at man fikk satt av tennapparatene både for tidlig og for sent ift målpassering, evt at de ikke virket i det hele tatt - ref bla Priens tokt med U-47 inne på den britiske flåtebasen i Scapa Flow hvor (med forbehold om at jeg husker riktig) 5 av 7 torpedoer sviktet.
    * De tidlige tennapparatene som var i bruk høsten 1939-våren 1940 (G7A-AZ og G7A-MZ) hadde også korte avfyringsarmer for de mekaniske tennmekanismene som ikke var effekive ved for knappe anslagsvinkler ved treff i målet (man hadde bla flere eksempler på at mannskaper ombord på britiske fartøyer i Narvik observerte tyske torpedoer treffe fartøyet, bare for å se de skrense av uten å detonere. Det samme gjaldt minst en av torpedoene som ble skutt av Prien i Scapa Flow. Problemet ble forstereket av de feilende dybdemekanismene, som medførte at man evt traff for dybt på den buede delen av skipsskroget).

    Problemene hadde sitt utgangspunkt i dårlig design og manglende kvalitetskontroll ved Torpedoversuchsanstalt (TVA) og medførte bla en krigsrettssak mot de ansvarlige der. En grunn til at man kom opp i et stort antall tennapparater ila krigen var bla at man satte i gang med en hasteutvikling av erstatninger for de nevnte G7A-apparatene, som bla inkluderte en egen versjon (Pi40) basert på det britiske Type 3F apparatet som man fikk tak i etter kapringen av ubåten "Seal".


    Opprinnelig skrevet av hvlt Vis post
    De viktigste tyske torpedoene var G7a og G7e.
    G7a/G7e er ikke korrekte tyske torpedobetegnelser - de angir kun "basisegenskaper" for torpedoen. Kriegsmarine opererte med et "torpedonummer" for unik identifisering av hver enkelt torpedomodell, angitt som "Tn", hvor n var et løpenummer i form av romertall (evt også med en liten arabisk bokstav for å skille undervarianter av hoveddesignet) gitt torpedoene i den rekkefølge de ble tatt i bruk operativt. Man hadde i alt 8 varianter av G7a og 20 varianter av G7e, hvor G7a(TI) og G7e(TIII) var de som utgjorde hovedvekten mht kvantitet.
    For de spesielt interesserte har jeg forklart de tyske torpedobetegnelsene i denne Wikipedia-artikkelen: >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker, Trykk her for å bli medlem av Milforum <<<<<

    Opprinnelig skrevet av hvlt Vis post
    Så vidt jeg kunne se ble den ikke utstyrt med magnetisk influens-tennapparat (for å få den til å gå av under kjølen på målet)
    Tennapparat ble ikke matchet med torpedo, kun krigshodet - som igjen ble matchet med torpedoen. Det var mao krigshodet som bestemte hvilket tennapparat som ble brukt. Gitt antall operative typer torpedoer (31), krigshoder (11) og tennapparater (32) i Kriegsmarine ga dette et teoretisk høyt antall mulige kombinasjoner. I praksis var dette imidlertid begrenset, og man hadde en egen forskrift (Technische Dienstvorschrift Nr. 194 Torpedo-Kopf-Pistolen-Tabelle) som regulerte hvilke kombinasjoner som var gokjente til bruk, samt hvilke som var teknisk mulig og som kunne godkjennes under gitte forutsetninger.
    For å oppsummere: Jo, G7a(TI) ble også anvendt med magnetisk tennapparat.

    Opprinnelig skrevet av hvlt Vis post
    For å unngå problemene med boblebanen og støy, ble den elektriske torpedoen G7e utviklet. Den gikk med elektromotor med strøm fra blyakkumulatorer og hadde fra starten et magnetisk influens-tennapparat. Den var mye enklere og billigere i konstruksjon enn G7a, men hadde mye lavere hastighet og kortere rekkevidde enn G7a (rekkevidde 7500 meter med fart på 30 knop). Den kom i tjeneste alt i 1936, og var i bruk på hele den tyske torpedoflåten under Weserübung i 1940. Det viste seg da at den var en teknisk katastrofe. Dette kan man lese om her: >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker, Trykk her for å bli medlem av Milforum <<<<<. Under Weserübung var hele den tyske ubåtflåten i aksjon, væpnet med nye G7e-torpedoer. De gjennomførte fire angrep på slagskipet HMS Warspite, 14 angrep på kryssere, 10 på jagere og 10 på transportskip. Nesten ingen av torpedoene detonerte, og bare ett alliert transportskip og ingen krigsskip ble senket av tyske ubåter. Etter dette gikk man først tilbake til å anvende G7a.

    Men Tyskland kom tilbake, i desember 1942 hadde de i drift en sterkt forbedret utgave som viste seg å fungere ganske bra, og den ble hovedvåpenet for tyske ubåter resten av krigen. Amerikanerne hadde helt tilsvarende problemer med sitt tennapparat Mark 6, som ble brukt på torpedoene Mark 14 og Mark 15, og amerikanerne brukte mye lengre tid enn tyskerne å få dette til å virke skikkelig.
    Mye å kommentere her, men kort:
    Elektriske torpedoer har historikk langt tilbake, og for tysklands del fra før første verdenskrig. Bruken skjøt dog først fart i mellomkrigsårene når man fikk bedre batteriteknologi (først i årene etter andre verdenskrig er for øvrig batteriteknologien blitt dominerende med overlegen energikapasitet sammenlignet med konvensjonelle fremdriftsteknologier som feks damp).
    Teknologien i seg selv var ikke pådriver de første årene siden bla "wet-heater" torpedoene da var overlegen på kombinasjonen fart/distanse. "Synligheten" var helt klart en viktig faktor, men det primære var kostnadene: Det var betydelig raskere og rimeligere å produsere feks en G7e(TII) vs en G7a(TI). Nå er det også verdt å nevne at alle G7e-varianter hadde en boblebane siden de benyttet det samme trykkluftdrevne side- og dybdestyringsmekansimene som G7a-variantene. Den var imidlertid ubetydelig sammenlignet med G7a som benyttet trykkluft/damp til drivmaskinen og slapp store mengder med brukt gass ut gjennom propellakslingen. Uansett: G7a(TI) var Kriegsmarines hovedtorpedo under hele krigen - både på ubåtene og på overflatefartøyene (de elektriske torpedoene var ikke solid nok konstruert til å tåle overvannsutskytning, og med unntak av G7es(TVa) - en spesiell variant av "Zaunkönig" for S-Boote - benyttet alle overflatefartøyer utelukkende G7a(TI)). Ubåtene benyttet dog primært elektriske torpeedoer på dagtid og dampdrevne på natten av hensyn til den synlige boblebanen.

    Beskrivelsen av "Torpedokrisen" på uboat.net er noe overfladisk. Søk heller opp "Wolves without teeth" (husker ikke hele tittelen på sparket) - en doktoravhandling på temaet som går mye mer i dybden.
    Last edited by Natter; DTG 170054 Apr 20, .
    If you take responsibility for yourself you will develop a hunger to accomplish your dreams.

    Kommentér


    • Opprinnelig skrevet av Natter Vis post
     Deler av OP 1330 Er allerede scannet og tilgjengelig online:
     >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker, Trykk her for å bli medlem av Milforum <<<<<

     Jeg er usikker på når "Ordnance Pamphlet 1330 - Mine Disposal Handbook" ble gitt ut første gang, men den kom i stadig oppdaterte og utvidete versjoner frem mot krigsslutt, og er nok også videreført i etterkrigspublikasjoner (den komplette versjonen fra tidlig 1945 - som ikke ligger på nettet - var på totalt ca 1000 sider).
     Den ble første gang utgitt 1. november 1944. Den offisielle sidenummereringen går til 1096 og så er det en del innstikksider som ikke er nummererte (i alle fall i mitt eksemplar, men det kan godt hende de er hentet fra lignende publikasjoner).
     There is nothing that can't be solved by the proper use of high explosives.

     Kommentér


     • Opprinnelig skrevet av pioff Vis post
      Den ble første gang utgitt 1. november 1944. Den offisielle sidenummereringen går til 1096 og så er det en del innstikksider som ikke er nummererte (i alle fall i mitt eksemplar, men det kan godt hende de er hentet fra lignende publikasjoner).
      Ok, takk. Jeg har et par ulike versjoner fra forskjellige kilder, men skulle gjerne hatt komplettert med det jeg evt mangler :-)
      Si fra hvis du er villig til å scanne ditt eksemplar - jeg har sikkert en del materiale å tilby i retur om du skulle være interessert...
      If you take responsibility for yourself you will develop a hunger to accomplish your dreams.

      Kommentér


      • Opprinnelig skrevet av Natter Vis post
       Ok, takk. Jeg har et par ulike versjoner fra forskjellige kilder, men skulle gjerne hatt komplettert med det jeg evt mangler :-)
       Si fra hvis du er villig til å scanne ditt eksemplar - jeg har sikkert en del materiale å tilby i retur om du skulle være interessert...
       Kapittelet om russiske miner, regner jeg med. I mitt eksemplar så er det forøvrig noen ekstra sider der som ikke er med i den ordinære sidenummereringen. Det kan hende den lar seg legge på skanneren, men jeg får ikke testet det før jeg er tilbake på jobb (har hjemmekontor i alle fall ut måneden), det går ikke på hjemmeskanneren (har prøvd). Jeg skal forsøke når jeg er på plass igjen. Jeg har imidlertid liten lyst til å demontere boken da jeg er veldig usikker på om jeg ville få den sammen igjen. Den ble så vidt jeg vet kun trykket opp i 500 eksemplarer, så rent antikvarisk er det en liten godbit.
       There is nothing that can't be solved by the proper use of high explosives.

       Kommentér


       • Opprinnelig skrevet av pioff Vis post
        Kapittelet om russiske miner, regner jeg med. I mitt eksemplar så er det forøvrig noen ekstra sider der som ikke er med i den ordinære sidenummereringen. Det kan hende den lar seg legge på skanneren, men jeg får ikke testet det før jeg er tilbake på jobb (har hjemmekontor i alle fall ut måneden), det går ikke på hjemmeskanneren (har prøvd). Jeg skal forsøke når jeg er på plass igjen. Jeg har imidlertid liten lyst til å demontere boken da jeg er veldig usikker på om jeg ville få den sammen igjen. Den ble så vidt jeg vet kun trykket opp i 500 eksemplarer, så rent antikvarisk er det en liten godbit.
        Ok, skjønner. Setter pris på alle bidrag uansett. Litt utfordrende å se hva som mangler, men jeg skal ta en litt nøye gjennomgang: Mener jeg har minst tre utgaver, men finner bare to nå (med over 40 harddisker med dokumenter/arkivmateriale, er det ikke rett frem å lokalisere alt i en fei). Den ene av disse er fra oktober 1944, så det er formodentlig den første utgaven (har ingen versjonsangivelse), mens den andre er merket som versjon 8 fra juli 1945.
        If you take responsibility for yourself you will develop a hunger to accomplish your dreams.

        Kommentér


        • Opprinnelig skrevet av Natter Vis post
         Den ene av disse er fra oktober 1944, så det er formodentlig den første utgaven
         Et skriv i denne bekrefter det. Ser også at man har lagt til et tiende kapittel en gang før juli 45 (versjon 2-8).

         >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker, Trykk her for å bli medlem av Milforum <<<<<
         Attached Files
         If you take responsibility for yourself you will develop a hunger to accomplish your dreams.

         Kommentér


         • Opprinnelig skrevet av Natter Vis post
          Et skriv i denne bekrefter det. Ser også at man har lagt til et tiende kapittel en gang før juli 45 (versjon 2-8).

          >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker, Trykk her for å bli medlem av Milforum <<<<<
          Sikker på det? Slik jeg leser det dokumentet så beskriver det håndboken i futurum. (Den vil inneholde . . . Den vil avløse tidligere bulletiner). Ikke en allerede utgitt håndbok. Slik jeg ser det så beskriver dokumentet en kommende håndbok - den som ble utgitt 1. november 1944 (hadde det eksistert en tidligere utgave så ville det nok stått følgende på et fremtredende sted i håndboken: "This publication supersedes. . . ) Siste kapittel i mitt eksemplar er datert 1. september 1945 og noen av de unummererte sidene som er lagt til er fra 50-tallet. Så boken har nok vært brukt lenge efter det. En annen bok jeg har; NAVPERS 92930A "Trainee's Workbook for Explosive Ordnance Disposal" fra 1962 har forøvrig en rekke hendvendelser til OP 1330.
          There is nothing that can't be solved by the proper use of high explosives.

          Kommentér


          • Opprinnelig skrevet av pioff Vis post
           Sikker på det?
           Jepp. Den siden er en del av boken (ref sidetallet: "ii"). Kapitlene er også merket med dato (ref vedlegg), så originalen er utvilsomt fra 1.10.1944.

           Har gått gjennom den ene versjonen jeg har, og finner følgende datoer for revisjoner (som tydeligvis sammenfaller med din utgave - formodentlig minus de unummererte sidene du har):

           Revisjoner:
           1.11.1944
           1.12.1944
           1.2.1945
           1.3.1945
           15.4.1945 (Change no. 3)
           1.5.1945 (Change no. 4)
           1.6.1945 (Change no. 5)
           10.6.1945 (Change no. 6)
           15.6.1945 (Change no. 7)
           1.7.1945 (Change no. 8)
           25.7.1945 (Change no. 9)
           1.8.1945 (Change no. 10)
           1.9.1945 (Change no. 11)

           Vet ikke hvorfor "endring nr 3" først kommer på 5. revisjon, men det er mulig de kun teller nytt innhold (nytt materiell lagt til/nye kapitler).
           Ser ingen umiddelbare hull i min utgave, så kanskje jeg bare mangler de ekstra sidene.
           Attached Files
           If you take responsibility for yourself you will develop a hunger to accomplish your dreams.

           Kommentér


           • Kapittel 1 i mitt eksemplar er også datert 1. oktober 1944 (noe som betyr at kapittelet er oppdatert per den datoen - selv om boken ble utgitt 1. november 1944): Side 13 i mitt eksemplar er førstesiden og er datert 1. november 1944 og side 14 er det dokumentet du har lagt ut), så her kommer nok vi aldri til å enes før du legger ut forsiden på en tidligere versjon..
            There is nothing that can't be solved by the proper use of high explosives.

            Kommentér


            • 80 år siden kampene i Narvik

             For 80 år siden sikret alliert samarbeid gjenerobringen av Narvik. Felttoget i nord representerte en viktig seier over nazismen. Et samarbeid vi har bygget videre på frem til i dag.

             >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker, Trykk her for å bli medlem av Milforum <<<<<
             Ytringsfrihet, informasjonsfrihet og trykkefrihet er grunnelementer i et demokrati. En fri, uavhengig presse er blant de viktigste institusjoner i demokratiske samfunn.

             Kommentér


             • Statssekretær Tone Skogens tale ved Veteranplassen i Narvik 28. mai 2020

              Gjenerobringen av Narvik 28. mai 1940 er en av de største begivenhetene i Norges okkupasjonshistorie. På denne dagen hedres veteranene som deltok i kampene i frontavsnittet rundt Narvik våren 1940. På grunn av korona-pandemien vil årets markering i Narvik begrenses til utvalgte programposter. For å begrense faren for smittespredning vil antall gjester være i henhold til helsemyndighetenes føringer for smittevern. Statssekretær Tone Skogen i Forsvarsdepartementet  representerte regjeringen under markeringen og holdt dette innlegget.

              >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker, Trykk her for å bli medlem av Milforum <<<<<
              Ytringsfrihet, informasjonsfrihet og trykkefrihet er grunnelementer i et demokrati. En fri, uavhengig presse er blant de viktigste institusjoner i demokratiske samfunn.

              Kommentér


              • I dag feirer vi 80-årsdagen for den allierte gjenerobringen av Narvik. Det holdes en rekke markeringer og minnetaler, men jeg har lyst til å ta frem denne artikkelen av oberstløytnant (R) Knut Werner-Hagen: >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker, Trykk her for å bli medlem av Milforum <<<<<

               Han korrigerer enkelte historikeres beskrivelse av den fullstendige kontrollen de allierte skal ha hatt i sjøen og i lufta, og at landstyrkene var seks ganger større enn de tyske.
               Et riktig bilde av landkrigen ved Narvik får man først når man identifiserer dens ulike faser. Innledningsvis fullstendig tysk overmakt. I løpet av april; langsomt balansert gjennom mobiliseringen av 6. Divisjon og ankomsten av allierte styrker. Mai måned ledet til en endring i alliert favør, og mot slutten av måneden hadde de en klar styrkeoverlegenhet. Den allierte uttrekningen de første dagene i juni snudde dette fullstendig på hodet, og igjen fikk tyske styrker overtaket. Landkrigen endret seg også som en følge av soldatenes økende kamperfaring. Sjøkrigen ved Narvik var under kontroll av Royal Navy etter sjøslagene tidlig i april. Også dette endret seg i operasjonenes sluttfase. Senkningen av hangarskipet Glorious er et tankevekkende eksempel.
               Luftrommet over operasjonsområdet var dominert av tyske fly. Området er antakeligvis for stort til at man kan bruke begrep som luftherredømme eller luftkontroll. Allierte flystyrker oppnådde kun lokal kontroll i enkelte mindre områder i månedsskiftet mai/juni, etter at de tok Bardufoss i bruk.

               Den meningsløse eksersisen med antall soldater, og feilaktige bruken av begrepet luftkontroll skaper et vrengebilde av Narvik operasjonene, som sørgelig nok blir kopiert av stadig flere. Dagens 80 års markering for den allierte gjenerobringen av Narvik er en god anledning til å korrigere kursen, slik at feilene ikke blir kopiert i det uendelige. Minnet om veteranene fortjener det.
               Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

               Kommentér


               • Det er igjen verdt å minnes BN II/IR 15 som for 80 år siden i dag under sin sjef, major Ivar Hyldmo, først sammen med den franske fremmedlegionen satte i båter over Rombaken, og så kjempet seg opp Taraldsfjellet mot innbitt tysk motstand for å sikre Narvik ovenfra. Bataljonen hadde 12 drepte og 36 sårede, hvorav fire senere døde av skadene, under kampene opp Taraldsfjellet. Inkludert disse hadde bataljonen til sammen 30 falne under felttoget i 1940.

                De ulike tropper lot seg dirigere gjennom koordinering mellom troppssjefene som sendte frem sine mindre grupperinger fra skanse til skanse. Men så stanset det plutselig opp, en slags uforklarlig stillhet. De lot seg falle avventende ned, ventet på et initiativ. De titter frem, kunne høre tyske kommandoer, ble enda mer i villrede. Da trer selve bataljonssjefen frem som den naturlig ledestjerne han også var blant soldatene, en høyverdig major, sindig, rolig - mest litt ydmyk, men med stor verdighet. Hans grå, skitne jakke ble holdt på plass av et bandolær, med seler over skuldrene. Han står nå helt oppreist, noen ble mest forskrekket - følte han ville bli et lett mål. Hans høyre hånd griper raskt ned i den halvåpne pistoltasken i bandolæret, løfter pistol og skriker ut: «Stå på gutter, det er Norge det gjelder….». Soldatene visste der og da at majoren ville lede dem til seier. Døden var ikke å frykte…... de visste at sjefen var sterk i troen, nå fremsto han guddommelig…..de ble alle plutselig usårbare. De hadde Gud på sin side.
                Mye er fremhevet om alle avdelinger i 6. divisjon april-juni 1940, men jeg synes dåden til Ivar Hyldmo og hans menn i Bn II/IR 15 (nesten alle fra Ofoten og Vesterålen) ikke er fremhevet nok. Det kan kanskje skyldes at Hyldmo ikke var yrkesoffiser, og dessuten en beskjeden mann. Andre, som f.eks. sjefen for Alta bataljon, var nok flinkere til å fremheve seg selv (bl.a. ved å skrive bok).

                Ivar Hyldmo var ved krigsutbruddet rektor for Ballangen realskole og major i såkalt distriktstjeneste, dvs. med lønnet tjenesteplikt noen dager i året (distriktsoffiserer var en tjenesteform mellom yrkesoffiser og vernepliktig offiser, med mer tjeneste enn vanlige verneplikige offiserer). Han var kjent som en fremragende lærer, og Ballangen realskole tiltrakk seg elever fra hele Nord-Norge. Etter krigen ble han yrkesoffiser, bl.a. som sjef for Tysklandsbrigaden og som forsvrsattache i London, men han brukte all fritid til å undervise ved Ballangen realskole. Han fikk St. Olavsmedaljen med ekegren for ledelsen av BN II/IR 15 opp Taraldsfjellet, men burde han ikke ha fått Krigskorset m. sverd?

                Click image for larger version

Name:	img_20170717_034433.jpg
Views:	440
Size:	2,10 MB
ID:	1032388


                Ivar Hyldmo var et strålende menneske, en fremragende lærer, og en stor offiser, en mann med helstøpt karakter, en personlighet av høyeste moral.
                Click image for larger version

Name:	Tysk-345A.jpg
Views:	405
Size:	68,9 KB
ID:	1032389
                At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                Kommentér


                • Forsvaret har laget en interaktiv sak om kampene i Narvik.
                 >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker, Trykk her for å bli medlem av Milforum <<<<<

                 Og her fra Forsvarets minnemarkering i Narvik .
                 >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker, Trykk her for å bli medlem av Milforum <<<<<
                 Svolten og tyst, samband fyst

                 Kommentér


                 • I dag for 76 år siden:

                  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                  Kommentér


                  • 75 år siden hjemkomsten til Kong Haakon VII

                   >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker, Trykk her for å bli medlem av Milforum <<<<<
                   Odd objects attract fire. You are odd.

                   Kommentér


                   • Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
                    I dag feirer vi 80-årsdagen for den allierte gjenerobringen av Narvik. Det holdes en rekke markeringer og minnetaler, men jeg har lyst til å ta frem denne artikkelen av oberstløytnant (R) Knut Werner-Hagen: >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker, Trykk her for å bli medlem av Milforum <<<<<

                    Han korrigerer enkelte historikeres beskrivelse av den fullstendige kontrollen de allierte skal ha hatt i sjøen og i lufta, og at landstyrkene var seks ganger større enn de tyske.
                    Tilsvaret fra Tom Kristiansen er ute på Forsvarets Forum nå. Han er ikke særlig imponert over Werner-Hagens korrigering, eller helst "korrigering":

                    Det ville vært rimelig at slike sterke påstander hadde vært underbygget med henvisninger til Grimnes’ og mine tekster. Det som gjenstår, er dermed Werner-Hagens løse påstander. I og med at han selv ikke har publisert noe av betydning om emnet der han viser til Grimnes’ og mine arbeider, er det vanskelig å forstå grunnlaget for hans resonnementer.
                    >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker, Trykk her for å bli medlem av Milforum <<<<<

                    "You may not be interested in war, but war is interested in you." -Michael Walzer

                    Kommentér


                    • Jeg har lenge stusset på strømmen av påstander om at slaget om Narvik skal ha vært både understudert og "fortiet", for når man har vært litt interessert i krigshistorie, så dukker jo Narvik opp igjen og igjen. Allerede under krigen ble det skrevet minst en hel bok om Narvik, og seieren ble brukt i alliert propaganda for alt den var verdt.

                     Doktorgradsstipendiat Joakim Aalmen Markussen ved universitetet i Tromsø går gjennom myten om Narvik som det glemte slaget her, og sporer opprinnelsen til den beryktede avgjørelsen om å nekte veteranene derfra krigsskadepensjon i 1988. Det sporet paradoksalt nok til enda mer forskning på operasjonene.

                     Først etter at det såkalte Eitingerutvalget i 1988 erklærte at innsats ved Narvik ikke automatisk kvalifiserte som usedvanlig harde påkjenninger – og dermed heller ikke til krigsskadepensjon – dukket det opp aktører som hevdet at innsatsen var glemt. Eitingerutvalgets vurderinger av felttoget utløste voldsomme reaksjoner og en sterk interesse for å undersøke hva soldatene i 6. divisjon hadde gjennomlevd. Utover 1990-tallet dukket det opp en lang rekke avdelingshistorier som grundig kartla de norske styrkenes operasjoner og innsats.
                     Et raskt litteratursøk på «Narvik 1940» gir over 200 treff på bøker som omhandler kampene ved Narvik.
                     Det er ganske mange bøker om et "glemt" slag.

                     >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker, Trykk her for å bli medlem av Milforum <<<<<

                     "You may not be interested in war, but war is interested in you." -Michael Walzer

                     Kommentér


                     • Akkurat inntrykket jeg har hatt! Nå har jeg lest Eitingerutvalgets rapport, og jeg synes det virker godt begrunnet. Det gjaldt altså hvilke grupper av veteraner fra 2. verdenskrig som hadde vært utsatt for så ekstreme krigspåkjenninger at man kunne anta at en stor del av dem ville få så store senskader at de ville bli varig uføre. De som var funnet å være i denne gruppen kunne hvis de fikk symptomer på det vi i dag kaller PTSD få krigspensjon uten nærmere individuell vurdering. Krigspensjon er en uførepensjon, ikke en generell ærespensjon. Også de som hadde vært i avdelinger som hadde vært utsatt for moderat påkjenning kunne få krigspensjon etter individuell vurdering.

                      Det striden hovedsakelig gikk på var om soldatene i Alta bataljon under sine kamper hadde vært utsatt for ekstreme eller moderate krigspåkjenninger, dvs. om de automatisk kunne få krigspensjon eller måtte ha individuell vurdering. Så vidt jeg husker fant Eitinger-utvalget at det bare var soldatene i Bn II/IR 15 (gjenerobringen av Narvik) og Bn I/IR 12 (Trønderbataljonen som ble tilintetgjort på Gratangseidet) som hadde som gruppe blitt utsatt for ekstreme krigspåkjenninger under felttoget på Narvik-fronten. Dette var i stor grad basert på hvor mange døde og alvorlig sårede hver avdeling hadde hatt. Eitinger-utvalget fant altså at bl.a. Alta bataljon hadde ut fra kriteriene vært utsatt for moderate krigspåkjenninger. Dette ble påklagd av en gruppe veteraner fra Alta bataljonen og en ny kommisjon ble satt ned av Stortinget på slutten av 1990-tallet for å vurdere spesielt om Alta bataljon hadde vært utsatt for ekstreme krigspåkjenninger ut fra definisjonen. Den nye kommisjonen ga støtte til funnene fra Eitinger-utvalget.
                      At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                      Kommentér


                      • Nytt for meg er at tyskerene brukte tauede autogyroer fra ubåt som observasjonsplattform:

                       >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker, Trykk her for å bli medlem av Milforum <<<<<
                       two to the heart, one to the mind...

                       Kommentér


                       • Vraket av den tyske krysseren Karlsruhe er funnet utenfor kristiansand. Krysseren ble senket av en britisk ubåt 9. april 1940.
                        >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker, Trykk her for å bli medlem av Milforum <<<<<
                        Where is, repeat, where is Task Force Thirty Four? The world wonders.

                        Kommentér


                        • Det meste jeg har lest og sett om slaget ved Midway har vært fra amerikansk perspektiv, men jeg kom over denne på Youtube:                         Dette er den første av to*(?) videoer som på en informativ måte viser slagets gang slik japanerne opplevde det. I samme serie er det andre med amerikansk perspektiv.


                         *: Det står 1/3, men to ser ut til å dekke hele slaget.
                         Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                         Kommentér


                         • Levningene etter 31 krigsfanger fra andre verdenskrig funnet i det vestlige Polen.

                          >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker, Trykk her for å bli medlem av Milforum <<<<<

                          Odd objects attract fire. You are odd.

                          Kommentér


                          • Ramlet tilfeldigvis innom denne siden, omhandlende Operason Paukeslag, nå: >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker, Trykk her for å bli medlem av Milforum <<<<<

                           Og hva finner jeg aller først på kildelisten? Jo, nettopp, Milforum! Nærmere bestemt tråden om andre verdenskrig. Det har blitt krøll på lenken til spesifikke innlegg, men det er åpenbart mine to innlegg om saken, #970 og #971, de har brukt.
                           Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                           Kommentér


                           • Rittmester Det er jo veldig hyggelig da. Kjekt at noen brukes andres kilder. Du for ha ein fin dag.

                            Kommentér


                            • En huseier i Bergen har oppdaget et hemmelig rom på loftet sitt med masse urørte gjenstander fra andre verdenskrig.

                             Har sannsynligvis vært tilholdssted for Milorg.

                             >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker, Trykk her for å bli medlem av Milforum <<<<<
                             Odd objects attract fire. You are odd.

                             Kommentér


                             • Jeg synes det ser mer ut som en kid-cave enn en hemmelig motstandsbase. Forhåpentligvis går det an å finne ut hvem denne Henning-fyren er.
                              "You may not be interested in war, but war is interested in you." -Michael Walzer

                              Kommentér


                              • Tanken streifet meg også. Eller kanskje en kombo? Noen har gjemt unna noe stash i 1945, og så har noen unger funnet det senere?
                               Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                               Kommentér

                               Working...
                               X
                               Besøksstatistikk