Milforum

Globalt toppbanner

Collapse

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Foredrag i Oslo Militære Samfund (OMS)

Collapse

Annonse før emne

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts
 • Trådstarter

  Foredrag i Oslo Militære Samfund (OMS)

  Hver mandag vinter/vår og høst avholdes det forsvarsrelaterte foredrag i Oslo Militære Samfund (OMS). Mange av disse er interessante, og både Forsvarssjef, Forsvarsminister og Utenriksminister er blant de faste foredragsholderne. De viktigste talene blir ofte referert i pressen, og alle talene og programmet legges ut på nettsidene >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] .

  I går avhold GIH sitt foredrag (referert i nyhetstråden: >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] ). Neste ukes foredrag ser svært interessant ut, da oblt Hokstad skal fortelle om erfaringer med OMLT i Afghanistan.

  Sidene lokalene til OMS er befengt med trange, ubehagelige stoler, tett atmosfære, samt et høyt antall for lengst pensjonerte generaler og oberster, tenkte jeg at det er mest humant overfor ikke-medlemmer å benytte denne plassen til å gjengi korte referater og analyser av talene som holdes. Jeg oppfordrer også andre medlemmer av OMS til å bidra - og det er selvsagt mulig for andre å uttale seg ut fra de talene som blir lagt ut på nettet.

  For å utdype litt rundt gårsdagens tale av generalmajor Opedal: Hans agenda er selvsagt å argumentere rundt viktigheten av å ha en god Hær. Likevel vil vi neppe få høre noen sensasjonelle ytringer hverken fra han eller andre GI'er her; de er av politisk nødvendighet nødt til å si seg enige med at de ressurser som er gitt vil gi 'en liten, men god Hær'. Man må lete litt for å finne kritikk av myndighetene - men noe finner vi da:
  Det er ikke en del av mitt handlingsrom å bestemme størrelsen av drifts- eller investeringsbudsjettet til Hæren. Skal jeg nå dit jeg har fått ordre om - forutsetter det finansiering. Med årets budsjettramme er jeg nødt til å videreføre et nasjonalt landforsvar i ubalanse.
  Verdt å merke seg er også han oppfordring til økt åpenhet:
  Jeg oppfordrer derfor mine soldater til å åpent dele både sine historier og synspunkter. Et eksempel er kaptein Øyvind Berg – som i 30 minutter på NRK satte ord på sine erfaringer fra Afghanistan.
  Foredraget i sin helhet finnes også her: >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] .
  Last edited by Rittmester; DTG 271219 Aug 19, .
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.
  Lignende tråder
 • Trådstarter

  #2
  Re: Oslo Militære Samfund

  I går holdt oberstløytnant Svend Arne HOKSTAD et interessant foredrag om sine erfaringer som sjef OMLT 1.

  Han fortalte om både oppsettingsfase, organisering, jobben de gjorde, og erfaringer som bør tas videre. Det er mye bra stoff som sikkert kan diskuteres videre her. Han skryter også av folkene han hadde med seg, og det vet jeg inkluderer minst én av milforums faste bidragsytere.

  >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
  >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

  (Foredraget ble ledsaget av en del plansjer, som jeg ikke vet om vil bli lagt ut)
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

  Kommentér

  • Trådstarter

   #3
   Re: Oslo Militære Samfund

   Ine Eriksen Søreide, leder av Stortingets Utenriks- og Forsvarskomité, holdt foredrag 8 mars, med tittelen ”Norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk - Perspektiv fra Stortingets nye utenriks- og forsvarskomité.”

   Hun fortalte generelt om flere forhold ved Forsvaret, besøk hos TMBN under CR10, og også at hun tror at Regjeringen ikke vil være i stand til å gjennomføre den allerede vedtatte langtidsplanen. Hun tegnet et ganske dystert bilde av den økonomiske situasjonen for Forsvaret fremover, men syntes også det er positivt med større åpenhet rundt hva Forsvaret driver med.

   Hele foredraget kan leses her: >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
   På Forsvarsnett er det et kortere referat: >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
   Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

   Kommentér

   • Trådstarter

    #4
    Re: Oslo Militære Samfund

    Gårsdagens foredrag ble holdt av tidligere forsvarssjef Diesen, og er et glimrende foredrag som jeg anbefaler alle å lese!

    >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

    Se for øvrig diskusjon om en del av innholdet her: >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
    Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

    Kommentér

    • Trådstarter

     #5
     Re: Oslo Militære Samfund

     De to siste foredragene/debattene i OMS har handlet om personellstrukturen, herunder debatt om underoffiser-/spesialistbefalsordningen. Jeg fikk dessverre ikke vært der, men kanskje noen andre lesere av milforum var tilstede?

     Noe fra innlederne ligger på linken under, men ikke selve diskusjonen. Spesielt presentasjonen som finnes nederst på siden er interessant som bakgrunnsmateriale.

     >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
     Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

     Kommentér


     • #6
      Re: Oslo Militære Samfund

      Bra updates. Keep up!

      Kommentér

      • Trådstarter

       #7
       Re: Oslo Militære Samfund

       Sjefen for Etterretningstjenesten, generalløytnant Kjell Grandhagen, holdt tale i OMS i går, under tittelen "Etterretningstjenesten mellom hemmelighold og åpenhet".

       Talen kan leses i sin helhet på den nederste linken, men jeg vil fremheve ett avsnitt, hvor han gir et spark til dem som avslørte saken om E-14:

       Opprinnelig skrevet av SJEF E
       I løpet av de siste ukene har jeg dessverre måttet konstatere at heller ikke E-tjenesten er skjermet for enkeltmenneskers behov for å dele taushetsbelagt informasjon med omverdenen gjennom pressen. Det er oppriktig talt en situasjon jeg hadde håpet vi aldri skulle komme i, men det har altså skjedd. Nå vil jeg legge til at det etter mitt skjønn så langt ikke har fremkommet informasjon gjennom Dagbladet og Verdens Gangs dekning av den såkalte E-14-saken som alvorlig truer vitale norske interesser eller setter enkeltmenneskers liv i alvorlig fare. Men det er heller ikke poenget. Min bekymring går på to forhold; for det første at noen med tilknytning til E-tjenesten overhode kan finne på å bryte sin livslange taushetsplikt ut fra en egenvurdering av hva man synes det er greit å gå ut med; og for det andre fordi den virksomheten vi her snakker om – såkalt Human Intelligence (HUMINT) eller menneskebasert innhenting av informasjon har en slik karakter at modus operandi ikke endrer seg grunnleggende over tid. Det å gå ut med informasjon om operasjoner i fortid kan derfor potensielt bidra til å øke risikoen ved operasjoner i fremtid. Igjen – det er uforståelig for meg at noen med tilknytning til tjenesten i fortid eller nåtid kan gi fra seg slik informasjon. Det er vanskeligere å forlange at pressen selv skal gjøre slike overlegninger, men det er mitt håp at også ansvarlige norske redaktører ser at man nå er svært nær grensen for hva man kan omtale uten at konsekvensene kan bli meget alvorlige. Jeg forstår at etterretning pirrer journalistisk nysgjerrighet, har offentlig interesse, har aspekter av mystikk og spenning ved seg og muligens selger godt, men etterretning er også en virksomhet av vital betydning for landet vårt og med en ikke ubetydelig personlig risiko for involverte enkeltmennesker
       (Mine understrekinger)

       >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]åpenhet.aspx

       >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
       Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

       Kommentér

       • Trådstarter

        #8
        GIH holdt 31 oktober et foredrag med tittelen: "“HÆREN I ENDRING”
        Vil verneplikten overleve? Skal Hæren profesjonaliseres?"

        Gledelig nok benytter han mye tid på spesialistene - de vervede og avdelingsbefalet, og deres karrieremuligheter.


        >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
        Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

        Kommentér

        • Trådstarter

         #9
         "Forsvaret - evne til innsats"

         Forsvarssjefens foredrag i OMS 23 januar 2012: >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

         >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
         Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

         Kommentér

         • Trådstarter

          #10
          Mandag førstkommende skal i hvert fall jeg til OMS for å høre Sjef E fortelle om status:
          >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
          Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

          Kommentér

          • Trådstarter

           #11
           Interessant foredrag om fokusområdene til ETJ i går. H M Kongen var også en interessert tilhører.
           • Det første fokusområdet var internasjonal terrorisme, primært Al-Qaida og andre militante islamister.
           • Dernest snakket generalløytnant Grandhagen om cyberangrep/digitale trusler, hvor spionasje fra fremmede makter skjer daglig, og hvor det også er en trussel om å ta over/ødelegge datanettverk
           • Det tredje området var Afghanistan, herunder nabolandene Pakistan, India og Iran, som utgjør en betydelig innflytelse på hva som skjer i Afghanistan
           • Et fjerde var Midt-Østen og Nord-Afrika
           • Sudan, Sør-Sudan og Somalia er også interessant for ETJ
           • Kina ble viet mye tid, spesielt med bakgrunn i at Kina stadig er på jakt etter ressurser, og Arktis er svært interessant i så måte. Kina har allerede en isbryter, og en forskningsstasjon på Svalbard.
           • Siste hovedpunkt var Russland, som har ambisjoner om å øke sitt forsvarsbudsjett med 50%, samtidig som de har blitt nedgradert fra 'hybrid-stat' (mellomting mellom demokrati og autoritært regime) til et rent autoritært regime. Den økonomiske utsikten på kort sikt er god, men på lang sikt vil ensidig avhengighet av olje, stor korrupsjon, stor fattigdom og skjev demografi føre til store problemer


           Foredraget kan leses i sin helhet her: >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

           For øvrig henvises til Fokus 2012, som dannet bakgrunn for mye av foredraget: >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
           Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

           Kommentér

           • Trådstarter

            #12
            I går var GIH, generalmajor Per Sverre Opedal, i OMS, og holdt foredrag om "En tidløs landmakt".
            >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

            Selv om hans første poeng om innføring av verneplikt om kvinner er det som har fått størst oppmerksomhet i media, brukte han mest tid til å snakke om militær profesjonsbygging. Uten å være helt konkret på det var det også tydelig at han ser for seg bedre ordninger for spesialister og spesialistbefal enn i dag.

            Han hadde også fem hovedpunkter som er verdt å få med seg:
            For første gang på lenge kan vi fornye og modernisere innenfor en helhet. Jeg har prioritert fem områder:
            EN – økt ildkraft
            · Nytt artillerisystem
            · Oppgradere og øke antall kampvogner
            · Nye støttevåpen og bekjempelsessystemer
            TO – økt beskyttelse
            · Kampluftvern
            · Stridsoppklaringssystemer
            · Ruteklarering
            TRE - bedre mobilitet
            · Flere enheter på belter
            · Bedre bergningskapasitet
            FIRE – bedre kommando og kontroll
            · Bedre kommunikasjon med fellesoperativt nivå
            · Beslutningsstøtte systemer
            FEM – bedre materiellbalanse
            · Færre plattformer gir bedre logistikk og driftsprofil
            · Større grad skille mellom administrativ kjøring og operativ drift
            · Bytte ut dyre feltkjøretøyer med billigere og vanlige biler

            For første gang utgir jeg en gjennomføringsplan med flerårig budsjettramme for mine underlagte sjefer. Alle innsatsfaktorer er tatt med. Slik skaper vi en bedre og mer helhetlig ramme for sjefene, og jeg får et bedre styringsverktøy for hele perioden. Det vil gjøre det lettere å omsette ressurser til økt operativ evne.
            Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

            Kommentér


            • #13
             Generalmajor Opedal har jeg virkelig sansen for. Har møtt ham og snakket med ham ved flere anledninger, og inntrykket mitt er at han er soldatenes general, med det rette fokus for en framming av Forsvaret, og ikke slik som enkelte andre av dem...

             Det gleder meg også at han er såpass personlig engasjert i hele denne spesialistordningen, så får det heller være at en del herrer innenfor spesielt NOF oppfører seg mer som trassige drittunger rundt dette prosjektet, inkludert OR-systemet, enn de profesjonelle offiserer de burde være.
             Elite Som En Trensoldat

             Kommentér


             • #14
              En av de mest positive tingene med PSO er at han snakker om Forsvaret. Ikke om Hæren. Ikke om Luftforsvaret eller Sjø. Han snakker nesten utelukkende om Forsvaret - vi har ett forsvar har jeg hørt han si mange ganger.

              Når det gjelder spesialistordningen, så er jeg ikke ekstatisk begeistret for løsningen, men den kan vi kanskje diskutere ett annet sted?
              mathematical analysis does not matter in high risk decision making

              Kommentér

              • Trådstarter

               #15
               Jeg var i OMS i går og hørte på leder av 22-julikommisjonen, Alexandra Beck Gjørv, som snakket om "Samfunnssikkerhet etter 22.juli". Foredraget i sin helhet ligger her:
               >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

               Dessverre var det ikke så mye nytt for oss som har lest rapporten, heller ikke i diskusjonsrunden etterpå. Det skader likevel ikke å gjenta en av hovedkonklusjonene:
               Etter vår oppfatning er det som skiller det som gikk godt fra
               det som gikk dårlig i hovedsak knyttet til holdninger, kultur og lederskap, og
               hvordan mennesker og organisasjoner utøvet den myndighet de var
               gitt.
               Hun gikk spesielt inn på Forsvaret, og pekte på at Forsvaret ikke egentlig ble satt på noen alvorlig prøve 22.juli, men at det likevel var noen forbedringspunkter.

               Se for øvrig diskusjonen her på milforum:
               >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
               Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

               Kommentér

               • Trådstarter

                #16
                I går holdt forsvarssjefen sin tale om status i Forsvaret, og forrige mandag var det forsvarsministerens nyttårstale. Begge foredragene kan leses her: >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

                Neste uke er det debattmøte "Exit Afghanistan – politiske og militære ”lessons learned”. Det kan jo bli interessant!
                Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                Kommentér

                • Trådstarter

                 #17
                 I kveld holder brigader Karl Egil Hanevik, FST, foredraget "Utviklingen av de norske spesialstyrkene”.

                 >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

                 Foredraget vil beskrive opprettelsen av Spesialoperasjonsavdelingen ved Forsvarsstaben og erfaringene fra nylig gjennomføre operasjoner i Afghanistan med vekt på utviklingen av den afghanske krisehåndteringsenheten.
                 Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                 Kommentér

                 • Trådstarter

                  #18
                  Her er dagens tale av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide:
                  >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

                  Jeg håper virkelig de følger opp dette med mer åpenhet, også om de svake sidene ved Forsvaret, fremfor å rosemale alt, slik tidligere regjeringer har gjort.


                  Vårens program i OMS kan vi finne her: >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
                  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                  Kommentér

                  • Trådstarter

                   #19
                   Sv: Oslo Militære Samfund

                   Fra tråden "Forsvarsrelaterte foredrag":                   Opprinnelig skrevet av admin Vis post

                   Slår et slag for OMS og legger inn foredragsrekken deres. OMS, >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM].
                   >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] om OMS.

                   Vel verdt å få med seg, og det skader IKKE at yngre folk viser interesse for OMS, hvor snittalder er godt over 30 for å si det enkelt, uten at det er noe feil i det, og jenter/kvinner er definitivt like velkommen i foreningen. Yngste aktive jente er vel akkurat passert 30 år og trekker følgelig snittalder noe ned. Vet det er noen her inne som deltar og er medlem, men det kunne sikkert vært flere...

                   Personlig betraktning om OMS (er selv aktivt medlem)

                   OMS er for mange kjent som foreningen der engasjerte tidligere generaler og admiraler samt HKH Harald & co er medlemmer, noe som jo er riktig. Her kan du brått treffe på ikoner som >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM], tidligere hær/sjø/luft/Forsvarssjefer, og ikke minst >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] på enkelte foredrag. Og som kuriositet kan nevnes at det på enkelte foredag er lett å observere utenlandske etterretningsoffiserer i sivil, særlig under foredrag avholdt av PST og E-tjenesten og andre åpenbart interessante områder for nevnte tjenester. Folk som virkelig brenner for den gode sak, og som tross tidvis høy alder, stiller de skarpeste spørsmålene til foredragsholderne rett etter foredraget. Et historisk sus i veggene, og bare bygningen og dekoreringen er "breath-taking" for en over snittet forsvarsinteressert person.

                   Foreningen har en svært så >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]:

                   HKH Harald sin deltakelse i OMS er ganske så unik og flott. At Kongen deltar på bla. foredraget til Sjef-E og åpenbart følger aktivt med, er flott å observere. Og det er fint å se den respekt og oppmerksomhet Kongen utviser de pensjonerte generaler, admiraler m.v. Stor grad av verdighet og respekt begge veier.

                   På nettsidene til OMS finner du et >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] med tidligere foredrag - en gullgrube for enkelte:
                   Klikk på ønsket årstall for å lese eller laste ned fil med foredrag holdt i respektive år:

                   >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]


                   At snittalderen i foreningen går ned, er i foreningens interesse for fremtidig eksistens og dynamikk. Er du interessert i Forsvaret og utenrikspolitikk, er OMS virkelig en fin anledning til å få luftet uniformen eller din sivile grådress og pensko et par timer av noen mandagskvelder fra oktober til mai.

                   For å bli >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] trengs to anbefalinger fra eksisterende medlemmer. Kontakt undertegnende for mer informasjon hvis interessert i OMS.
                   Link til >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM].

                   Program for Høsten 2015
                   Foredragene starter kl 18.00.
                   Medlemmene anmodes om å komme 15 minutter tidligere
                   Direksjonen oppfordrer medlemmene til å benytte Samfundets aktiviteter til faglig oppdatering, hyggelig samvær og diskusjoner med venner og kolleger. (Ta gjerne med en gjest!)

                   Baren åpner kl 1600 (også for smørbrødsalg). Påmelding til middag eller bestilling av varme smørbrød til intendanten før foredraget. Bindende påmelding til middag (Seksa) meldes til intendanten innen fredag før aktuell mandag kl 12.00 : Pr
                   E-post:
                   mailto:intendantoms@gmail.com - pr telefon: 920 48 067.
                   Middag serveres i underetasjen (Seksa) etter foredraget. Vi går til bords ca kl 19.20 (pris kr 350,- med alkohol, kr 300,- uten. Øvrige deltakere kr 400.-). Varme smørbrød serveres i salongene til samme tid.
                   Direksjonen minner om pent antrekk (jakke og slips, tilsvarende for damer). Eventuelle endringer av aktivitetsoversikten bekjentgjøres fortløpende på >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM], ved oppslag i Samfundet samt fra talerstolen i forbindelse med møtene.

                   Dagens foredrag:

                   Mandag 5. oktober
                   Ambassadør Knut Vollebæk:”Europas minoriteter - en sikkerhetspolitisk utfordring”
                   Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                   Kommentér

                   • Trådstarter

                    #20
                    Sv: Oslo Militære Samfund

                    Neste foredrag i OMS:

                    Mandag 12. oktober
                    Utenriksminister Børge Brende: «Utfordringer i norsk utenrikspolitikk»
                    Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                    Kommentér


                    • #21
                     Sv: Oslo Militære Samfund

                     Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
                     Fra tråden "Forsvarsrelaterte foredrag":
                     Dagens foredrag:

                     Mandag 5. oktober
                     Ambassadør Knut Vollebæk:”Europas minoriteter - en sikkerhetspolitisk utfordring”
                     >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] samt hele foredraget over. Lagt under Europaforumet vår.

                     Skal forsøke få til det samme på de foredragene jeg deltar på fremover. Standarden på foredragsholderne i OMS pleier være høy.

                     Det ble forøvrig annonsert at ulike foredrag rundt #fmr2015 er på trappene.

                     Kommentér

                     • Trådstarter

                      #22
                      Sv: Oslo Militære Samfund

                      Fra den generelle foredragstråden:
                      Opprinnelig skrevet av admin Vis post
                      OMS i kveld kl 18:00. Dette tror jeg blir særs interessant:

                      Foredragsholdere er
                      Tidligere administrerende direktør ved FFI Paul Narum og tidligere forsvarssjef Sverre Diesen:

                      "Skal Norge beholde et nasjonalt forsvar?"
                      Regjeringens opsjoner i neste langtidsplan.

                      http://oslomilsamfund.no/


                      Som nevnt var foredragsholderne krystallklare på at man ikke bare må bevilge penger som en engangssum for å finansiere den anbefalte strukturen, man må sørge for at budsjettet i alle år etter dette holder seg på samme andel av BNP. De var ikke optimistiske til at dette skulle skje - siden 1990 har det vært en jevn nedadgående trend, uansett regjering og stortingsflertall. (Forsvarsbudsjettet var da på ca 3% av BNP. NATOs mål er 2%, i dag er det norske forsvarsbudsjettet på ca 1,5%, og Diesen mente 1,4% kunne være realistisk å få til.) De var også klare på at forsvarsbudsjettet nå er på 40 milliarder, ikke de 49 det skrytes av i festtaler. Dette skyldes engangsbevilgninger til F-35 samt bruttobudsjetteringen til Forsvarsbygg.

                      For øvrig kan det sies at Diesen lenge (også mens han var forsvarssjef) har hatt disse meningene - politikerne står helt fritt til å velge hvilket nivå av sikkerhet de ønsker for landet, ved å vedta et budsjett, men når de først har gjort det, får de stå ved det og bevilge penger forutsigbart i alle år etterpå. I motsatt fall kaster vi bare bort store summer ved å kjøpe inn dyrt utstyrt som aldri blir brukt.

                      Jeg kom over denne artikkelen fra 2009 av Jacob Børresen, som også refererer til Diesen: >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] . "Pengemangel avvikler Forsvaret", som også er Diesens og Narums mening i dag. Børresen kritiserer også nåværende forsvarssjef Bruun-Hansen for misforstått lojalitet.
                      Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                      Kommentér

                      • Trådstarter

                       #23
                       Sv: Oslo Militære Samfund

                       Referat og medfølgende presentasjon fra dette foredraget ligger her: >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] .

                       For øvrig finner man fortsatt alle avholdte foredrag her: >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
                       Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                       Kommentér

                       • Trådstarter

                        #24
                        Sv: Oslo Militære Samfund

                        Dagens foredrag:

                        Mandag 9. november
                        Ståle Ulrichsen, Forsker ved Sjøkrigsskolen og NUPI

                        «Et skråblikk på FMR (Forsvarssjefens Militærfaglige Råd)»
                        Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                        Kommentér


                        • #25
                         Oslo Militære Samfund

                         Click image for larger version

Name:	ImageUploadedByTapatalk1447137587.608618.jpg
Views:	1
Size:	648,0 KB
ID:	865247

                         Et bilde jeg tok i går. Meget interessant foredrag og som alltid forfriskende tanker fra Ulrichsen. Klar tale om sirkus-Forsvarsbygg, hans skepsis til F-35 og avhengighet av link/satellitter vs verdi den dagen russerne gir oss svarte skjermer samt bekymring for bygging av fredsflyplass på Ørland (ref beskyttelse av disse kampflyene), (feil)investeringer i sjøforsvaret osv. Tenk heller billigere systemer/skip/fly med billigere men effektive våpen. Bekymring rundt FMR/fjerning av helikopterkapasitet for Hæren. "Slutt å lek butikk"...

                         Edit: ref hans tanker rundt ubåter og vår planlagte reduserte kapasitet til å tracke disse. Denne maskinen ble vist. Merk payload config muligheter også på denne typen maskiner: >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]


                         admin - Milforum
                         ___________________________
                         Sjekk våre t-skjorter: >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

                         Kommentér


                         • #26
                          Sv: Oslo Militære Samfund

                          Er det et mål for OMS å stimulere til samfunnsdebatt - eller er det en møteplass for fagfolk som heller tilfører fag til samfunnsdebatten?

                          Grunnen til at jeg spør er at jeg lurer på om pressen er tilstede/får lov/gidder/ønskes på OMS-foredrag som dette. Jeg burde jo sett Ulrichsen på Dagsnytt18 samme dag?
                          "Gjør Ret, Frygt Intet"

                          Kommentér

                          • Trådstarter

                           #27
                           Sv: Oslo Militære Samfund

                           Pressen er der på noen av foredragene, usikker på om de var der i går.

                           Jeg tror det er (og i hvert fall at det burde være) et mål for OMS å bidra til samfunnsdebatten. Uheldigvis domineres forsamlingen av gamle menn. Jeg tror et viktig grep ledelsen og andre som er involvert i driften av OMS kan ta, er å stimulere yngre folk til å komme (uten at jeg helt kan svare på hvordan), samtidig som man må være mer aktiv overfor pressen.
                           Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                           Kommentér


                           • #28
                            Sv: Oslo Militære Samfund

                            Pressehåndtering er noe som er oppe til diskusjon i foreningen as we speak og endringer vil definitivt komme. Svært enig med Sofakriger: - foredrag som Ulrichsens burde definitivt skapt mer debatt. Han stiller svært direkte og for mange veldig ubehagelige spørsmål, underbygd av egne tanker, om bl.a FMR, investeringer i F-35, ubåter, Korvetter m.v. sett i lys av reell forsvarsevne. Særlig også sammenlikningenen med de russiske ubåtene vs antall missiler, vs luftvern og våre potensielle kapasiteter. Kalde gufs vil gå nedover de flestes rygg når realitetene diskuteres, og dette burde nådd dagspressen.

                            Kommentér


                            • #29
                             Sv: Oslo Militære Samfund

                             Noen slide-photos fra nevnte foredrag:

                             Click image for larger version

Name:	ImageUploadedByTapatalk1447176138.624798.jpg
Views:	1
Size:	261,4 KB
ID:	865249

                             Click image for larger version

Name:	ImageUploadedByTapatalk1447176150.314602.jpg
Views:	2
Size:	330,7 KB
ID:	865250

                             Click image for larger version

Name:	ImageUploadedByTapatalk1447176158.650739.jpg
Views:	1
Size:	338,8 KB
ID:	865251

                             Click image for larger version

Name:	ImageUploadedByTapatalk1447176192.451511.jpg
Views:	1
Size:	287,5 KB
ID:	865252


                             admin - Milforum
                             ___________________________
                             Sjekk våre t-skjorter: >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

                             Kommentér


                             • #30
                              Sv: Oslo Militære Samfund

                              Punkt 1 på sliden om antall soldater i manøverbataljonen kontra Forsvarsbygg er virkelig noe å tenke på...
                              TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

                              Kommentér

                              Working...
                              X
                              Besøksstatistikk