Oversikt over offiserer og befal på Milforum pr 2021-07-01

Milforum følger Forsvarets gradsstruktur og i så stor grad som praktisk mulig også de roller og funksjoner man vil finne i en enhet på bataljonsnivå. Dette gjelder spesielt staben, som er inndelt i fagseksjoner slik man vil kunne se i en bataljon. Moderatorer har offisersgrader, fagbefal med spesielt ansvar har grad som mestersersjant/sjefssersjant, og andre brukere som over tid har vist god kvalitet og innsikt har øvrige befalsgrader. Det store flertall av de over 5000 brukerne på Milforum har dog mannskapsgrader.


Milforum stab

​​​​​​​​​​​
Sjef: OF-4 Oberstløytnant @> LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

​​​​​​​​​​​
Nestkommanderende: OF-3 Major @> LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

​​​​​​​​​​​
Sjefssersjant: OR-8+ Kommandérsersjant @> LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

​​​​​​​​​​​
Intendant: OR-8 Kommandérsersjant @> LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]


Personell & administrasjon


​​​​
S-1: OF-2 Rittmester @> LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

​​​​​​​​​​​
Ass S-1: OR-7 Flotiljemester @> LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]


Etterretning & Sikkerhet

​​​​​​​​​
S-2: OF-1 Løytnant @> LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

​​​​​​​​​
Ass S-2: OR-6 Oversersjant @> LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]


Operasjoner, avdelinger & militære fag

​​​​​​​​​​​
S-3: OF-2 Rittmester @> LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

​​​​​​​​​​​
Ass S-3 (ingeniør): OR-7 Stabssersjant @> LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

​​​​​​​​​​​
Ass S-3 (logistikk): OR-6 Oversersjant @> LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
Ass S-3 (sanitet): OR-6 Oversersjant @> LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]


Logistikk & materiell

​​​​​​​​​
S-4: OF-2 Kaptein @> LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

​​​​​​​​​​​
Ass S-4: OR-6 Oversersjant @> LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
Ass S-4: OR-6 Oversersjant @> LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]


Planer & policy

​​​​​​​​​​​
S-5: OF-2 Kaptein @> LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

​​​​​​​​​
Ass S-5: OR-7 Stabssersjant @> LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]


Samband & IKT

​​​​​​​​​​​
S-6: OF-2 Kaptein @> LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

​​​​​​​​​​​
Ass S-6: OR-6 Oversersjant (m) > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

Tjenestegjørende offiserer

​​​​​​​​​​​
OF-1 Løytnant > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
OF-1 Løytnant > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
OF-1 Løytnant > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
OF-1 Løytnant > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
OF-1 Løytnant > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

​​​​​​​​​​​
OF-1 Løytnant > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
​​​​

Tjenestegjørende befal

​​​​​​​​​​​
OR-7 Stabssersjant > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
OR-7 Stabssersjant > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
OR-7 Stabssersjant SofakrigerOR-7 Flotiljemester > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]


​​​​​​​​​​​
OR-6 Oversersjant > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
OR-6 Oversersjant > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
OR-6 Oversersjant > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
OR-6 Oversersjant > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
OR-6 Oversersjant > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
OR-6 Oversersjant > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
OR-6 Oversersjant > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]


​​​​​​​​​​​
OR-6 Skvadronsmester > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]


​​​​​​​​​​​
OR-5+ Sersjant 1.klasse > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
OR-5+ Sersjant 1.klasse > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
OR-5+ Sersjant 1.klasse > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
OR-5+ Sersjant 1.klasse > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
OR-5+ Sersjant 1.klasse > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
OR-5+ Sersjant 1.klasse > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
OR-5+ Sersjant 1.klasse > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
OR-5+ Sersjant 1.klasse > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
OR-5+ Sersjant 1.klasse @lightfoot
OR-5+ Sersjant 1.klasse > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
OR-5+ Sersjant 1.klasse > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
OR-5+ Sersjant 1.klasse > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
OR-5+ Sersjant 1.klasse @Claus Madsen
OR-5+ Sersjant 1.klasse @EivindM
OR-5+ Sersjant 1.klasse > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
OR-5+ Sersjant 1.klasse > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
OR-5+ Sersjant 1.klasse @zaitzev
OR-5+ Sersjant 1.klasse > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
OR-5+ Sersjant 1.klasse > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
OR-5+ Sersjant 1.klasse > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
OR-5+ Sersjant 1.klasse @Chilinøtt


​​​​​​​​​​​
OR-5+ Senior kvartermester > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
OR-5+ Senior kvartermester > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
OR-5+ Senior kvartermester @Natter


​​​​​
OR-5+ Vingsersjant > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
OR-5+ Vingsersjant > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
OR-5+ Vingsersjant > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
OR-5+ Vingsersjant @endrelunde


​​​​​​​​​​​
OR-5 Sersjant > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
OR-5 Sersjant > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
OR-5 Sersjant > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
OR-5 Sersjant > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
OR-5 Sersjant > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
OR-5 Sersjant > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
OR-5 Sersjant > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
​​​

​​​​​​​​​​​
OR-5 Kvartermester > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]


​​​​​
OR-5 Sersjant > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
​​​​​​​

Videre er det 57 spesialister på nivå OR-4 og OR-4+.

Til slutt er det 87 reservebefal og -spesialister.