Globalt toppbanner

Collapse

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Om grader og rettigheter på Milforum

Collapse
X
Collapse
 •  

 • Om grader og rettigheter på Milforum

  Click image for larger version Name:	OR8_NOR_-_Kommandersersjant_Luft.jpg Views:	0 Size:	4,0 KB ID:	1052797
  Alle brukerne på Milforum har en grad tilsvarende de gradene som brukes i det norske Forsvaret i dag. Over ser du min grad - kommandérsersjant i Luftforsvaret. Dette er ikke bare av kosmetiske hensyn, selv om det er et poeng at både struktur og roller er knyttet opp mot Forsvaret. Det er også et lite element av voksenopplæring ved at folk ser hva de forskjellige distinksjonene betyr. Et viktig moment er at graden sier noe om hvilken faglig tyngde den enkelte kan ha, og hvem det kan lønne seg å høre på i en debatt (men det er ikke bestandig slik at den med høyest grad har rett).

  Gradene brukes også til å styre hva folk har tilgang til og hvilke andre rettigheter man har. Det er flere skjulte underforum som man kan få tilgang til ved riktig gradsnivå. Det er også en del rettigheter som går på ting som hvor mange og store vedlegg man har lov til å poste, om man får lov til å starte spørreundersøkelser, rapportere andre brukere og mye annet. Den åpne delen av Milforum, som alle har tilgang til, består av Oppstillingsplassen, seks fagforum for faglige diskusjoner, samt markedsplassen.

  Med unntak av de laveste mannskapsgradene blir det gjort en vurdering av ledelsen på forumet når det gjelder hvem som bør forfremmes. Dette går primært på kvaliteten på innleggene, hvor sterk faglig bakgrunn den enkelte har, hvilke holdninger som fremvises, etc.


  Vi kan i grovt skille mellom tre hovedtyper brukere på forumet - gjester, sivilister og regulære medlemmer. Den siste kan splittes i flere underkategorier som vi kommer tilbake til senere.

  Click image for larger version Name:	Brukere.JPG Views:	0 Size:	127,4 KB ID:	1052798

  Gjester er uregistrerte brukere som har lesetilgang til de åpne deler av forumet, med noen begrensninger - de kan f eks ikke se lenker. Bare moderatorer (kommer tilbake til disse senere) kan se detaljer om gjestene, som f eks hvilke IP-adresser de opererer fra. Som vanlig bruker kan du bare se dem på denne oversikten nederst på forumforsiden. I dette tilfellet 1915 gjester siste 24 timer. Mange av disse er bot'er, spidere, crawlere og andre som er sendt ut på oppdrag fra Google og andre for å finne ut hva som skjer her og for å indeksere forumet for søk. Tidligere har jeg funnet ut at det jevnt over er fem ganger så mange gjester som er virkelige mennesker som det er innloggede brukere. Jeg har ikke fintelt nå, men i dette tilfellet burde det tilsi at knapt 500 gjestebrukere har sett på forumet, mens de siste 1500 er automatiserte.

  Sivilister er registrerte brukere som ikke har postet noe ennå. De får sett litt mer av forumet enn gjestene, og har mulighet til å poste i >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]og deretter andre steder på forumet. De begynner også å opparbeide seg ansiennitet, som er viktig for noen av de senere forfremmelsene. På bildet over vises noen av gjestene med anonyme profilbilder, f eks den aller siste. Disse har vært registrert mindre enn ett år. Etter ett år får de CIV-grader, som er grader som først og fremst benyttes av sivilt ansatte i Forsvaret som deployerer til operasjoner, og derfor trenger den beskyttelse en uniform gir. Her på forumet får de en stripe etter ett år, to striper etter fem og til slutt tre striper etter 10 år på forumet. Her har vi en slik:
  Click image for larger version Name:	142px-Civ-forsvaret-orken-cr-3-3.jpg Views:	0 Size:	6,0 KB ID:	1052799

  Så har vi regulære medlemmer, som kan deles inn i rekrutter, mannskaper, spesialister, befal og offiserer. For alle disse er det varianter avhengig av om de har tilhørighet i Hær/HV, Sjøforsvar, Luftforsvar eller andre steder (disse får Hærens distinksjoner.)


  Click image for larger version Name:	64px-OR1_1_har.jpg Views:	0 Size:	2,0 KB ID:	1052800
  Over har vi avataren til en rekrutt fra Hæren (avataren vises ikke når man poster, men man kan se den om man går inn på profilen til rekrutten). Folk er rekrutter én måned, som skal være tilstrekkelig til at moderatorene har fått vurdert om det er en reell bruker (og ikke en spambot). De fleste spammere siles faktisk ut før de rekker å bli rekrutter. Rekrutter ser innholdet til Mannskapsmessa, et av de skjulte underforumene, men får ikke lov til å poste der.


  Click image for larger version Name:	64px-Or1_1_sjo.jpg Views:	0 Size:	1,9 KB ID:	1052801
  Etter en måned blir man mannskap, og starter med graden OR-1 Menig. OR står for "Other ranks", og er soldater som ikke er offiserer. Distinksjonen over viser en menig fra Sjøforsvaret. Disse gradsmerkene vises også når man poster. Og nå får man også lov til å poste i Mannskapsmessa, hvor det er rom for mer sosialt og andre typer diskusjoner enn på de seks fagforumene.

  Click image for larger version Name:	OR1_NOR_-_Ledende_flysoldat.jpg Views:	0 Size:	2,2 KB ID:	1052802
  Etter 6 måneder kan man bli OR-1+ Ledende menig. Eller, som det kalles i Luftforsvaret (distinksjonen over), ledende flysoldat. Det er bare de færreste som oppnår denne graden, da det kreves et ganske høyt rykte på forumet. Og rykte er noe man får blant annet når noen liker postene dine, men det skal vi snakke om en annen gang.

  Click image for larger version Name:	64px-Or2_sjo.jpg Views:	0 Size:	2,5 KB ID:	1052804

  Click image for larger version Name:	64px-Or3_har.jpg Views:	0 Size:	2,1 KB ID:	1052803
  Etter ett år blir man OR-2 og etter totalt fem år OR-3, slik det også er i det norske Forsvaret. Over ser vi en OR-2 Visekonstabel fra Sjøforsvaret og en OR-3 Visekorporal 1.klasse fra Hæren.
  Det er også et krav om rykte og et visst antall poster for disse gradene.


  Dette er så høyt man kan nå basert på ansiennitet, rykte og antall poster. For videre forfremmelser blir man vurdert fortløpende basert på hva man poster og har bidratt med. Til OR-4 (korporal, konstabel og ledende spesialist) skjer en slik vurdering en gang i måneden. Da er man i kategorien spesialist. Merk at man ikke trenger å ha blitt OR-3 først - alle som er minimum OR-1+ Ledende menig/flysoldat vurderes. De som blir forfremmetfår da tilgang til andre, skjulte deler av Milforum.

  Click image for larger version Name:	OR4_NOR_-_Korporal_Luft_NY.jpg Views:	0 Size:	2,4 KB ID:	1052805
  Over ser vi en OR-4 Ledende spesialist fra Luftforsvaret, som altså har blitt vurdert skikket til en forfremmelse.

  Click image for larger version Name:	64px-Or5_1_sjo.jpg Views:	0 Size:	2,4 KB ID:	1052806
  For opprykk til sersjant og høyere blant gradene som er befal skjer vurderingen to ganger i året. Over ser vi en OR-5 Kvartermester fra Sjøforsvaret.

  Click image for larger version Name:	64px-Or7+.jpg Views:	0 Size:	3,1 KB ID:	1052807
  Noen av de som er befal får en spesiell rolle som mestersersjant, sjefssersjant eller sjefsmester. Disse har et spesielt fagansvar innenfor ett eller flere underforum, og har også moderatorrettigheter der. Over har vi en OR-7 Stabssersjant fra Hæren som også er mestersersjant.  Click image for larger version Name:	64px-Of1_1_sjo.jpg Views:	0 Size:	3,2 KB ID:	1052808

  Click image for larger version Name:	64px-Of1_1_har.jpg Views:	0 Size:	1,2 KB ID:	1052809
  Den siste kategorien vi skal snakke om er offiserer, som alle er moderatorer på Milforum. De har blant annet myndighet til å utestenge brukere, flytte poster/tråder og annet. De kjennetegnes ved stjernene eller gullstripene. Over har vi den laveste offisersgraden, OF-1 Fenrik (OF står for officer) i henholdsvis Sjøforsvaret og Hæren.
   Posting comments is disabled.

  Kategorier

  Collapse

  Latest Articles

  Collapse

  • Om grader og rettigheter på Milforum
   av Intendanten

   Alle brukerne på Milforum har en grad tilsvarende de gradene som brukes i det norske Forsvaret i dag. Over ser du min grad - kommandérsersjant i Luftforsvaret. Dette er ikke bare av kosmetiske hensyn, selv om det er et poeng at både struktur og roller er knyttet opp mot Forsvaret. Det er også et lite element av voksenopplæring ved at folk ser hva de forskjellige distinksjonene betyr. Et viktig moment er at graden sier noe om hvilken faglig tyngde den enkelte kan ha, og hvem det kan lønne...
   DTG 191952 Jun 21,
  • Om Milforum
   av Intendanten


   Om Milforum


   Velkommen til Milforum, stedet hvor du kan møte likesinnede til diskusjoner og informasjonsutveksling rundt det norske totalforsvaret. Dette dekker alle tema fra sikkerhets- og forsvarspolitikk, taktikk og stridsteknikk, rekruttering og utdanning, nyheter og analyser, informasjon om forsvar og samfunnssikkerhet, utstyr og materiell, aktuelle hendelser og militærhistorie, til politi, sivilforsvar og annen type beredskap. Forumet er åpent både for den erfarne...
   DTG 111803 Oct 20,
  • Scenario for russisk angrep
   av hvlt
   >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] Under de store forsvarsstudiene på 1970-tallet kjørte man en lang rekke krigsspill, dels tradisjonelle med erfarne offiserer på hver side, dels (og det var nytt da) datamaskinsimuleringer. Man prøvde en rekke forskjellige scenarier, men "benchmark scenariet" som bl.a. ble brukt til å sammenligne forskjellige norske taktikker, og spesielt for bruk av kampfly (resultatene munnet ut i bestillingen av 72 stk F...
   DTG 080618 Jul 16,
  • Hyperloop (hypotetisk transportteknologi)
   av lukman


   Selskapet Hyperloop One (som er et av to selskaper som jobber med Hyperloop konseptet) kom nylig med denne bloggposten, der man støtter seg på konsulter fra KPMG og Rambøll når man sier at det er en fantastisk ide å bygge en et Hyperloop transportsystem mellom Stockholm og Helsingfors.

   >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

   >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM...
   DTG 080615 Jul 16,
  • Pipeline Management -Amerikanernes behov for stabile oljeleveranser
   av Feltposten


   «US has an open interest in economically isolating Iran if possible, and a pipeline transporting Iranian gas to Pakistan and India would compromise that isolation. If the Americans can persuade Pakistan and India to buy their gas from Turkmenistan instead, Iran will be frozen out. Just a routine case, then, of a great power trying to inflict economic damage on an enemy.»

   Krigene i Afghanistan og Irak handler ikke nødvendigvis om verdenssamfunnets avsky mot ulike religiøse,...
   DTG 201742 Jun 16,
  • Skipsdesign og doktriner, frem til og med 2. verdenskrig
   av Eisenhower


   Jau, dette er altså den store tråden! Jeg skal forhåpentligvis gå mer generelt til verks etter hvert, og forhåpentligvis ta for meg flere skipsklasser fra de store stridende parter under 2. verdenskrig, hvis folk er interessert! Det blir nok mest detaljer rundt Royal Navy og US Navy, da det er de jeg kan desidert mest om, men jeg skal gjøre så godt jeg kan. Dette er forøvrig en generell tråd, så hvis folk har innspill er det bare å komme med dem!

   Skipsdesign og doktriner,...
   DTG 201611 Jan 16,
  Working...
  X
  Besøksstatistikk