Denne er ny av året:

Politiets trusselvurdering

Click image for larger version  Name:	PTV.jpg Views:	5 Size:	45,8 KB ID:	1047445

I politiets trusselvurdering tar vi for oss et utvalg av kriminalitetstrusler. Disse er valgt ut både på grunn av alvorlighet og fordi politiet vurderer at utviklingen er negativ.

Last ned rapporten her
Om rapporten

Politiets trusselvurdering (PTV) beskriver særlig utvalgte kriminalitetstrusler og gir en fremtidsrettet vurdering av disse.

Gjennom en offentliggjøring av PTV vil politiet bidra til en felles situasjonsforståelse av de kriminalitetsutfordringer samfunnet står overfor. Formålet er å gi et godt grunnlag for samhandling med andre for å forebygge og bekjempe kriminalitet.

I tillegg skal PTV gi politiet beslutningstøtte til å gjøre prioriteringer og sette inn effektive tiltak for hele politiets oppgaveportefølje.

Det utarbeides årlig flere nasjonale trusselvurderinger fra ulike virksomheter. PTV omfatter et utvalg av alvorlige kriminalitetstrusler som faller inn under politiets ansvarsområde.