Ny måned og nye blinkskudd. Denne gangen blir det fly som vil prege temaet, både på kalender og på bannerene på forsiden.

Første ut er fra NORTAD 3 som har deployert til Mali igjen. På bildet ser vi en Hercules C-130J med motorene i gang på bakken. >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker, Trykk her for å bli medlem av Milforum <<<<< >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker, Trykk her for å bli medlem av Milforum <<<<<

Click image for larger version

Name:	Nortad%203_herc_1920x1200.jpg?dl=0.jpg
Views:	118
Size:	414,3 KB
ID:	1046207

>>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker, Trykk her for å bli medlem av Milforum <<<<<

>>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker, Trykk her for å bli medlem av Milforum <<<<<

>>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker, Trykk her for å bli medlem av Milforum <<<<<


Neste bilde er fra Iceland Air Policing hvor Norge for andre gang på ett år skal vokte islandsk luftrom. Island har ikke et eget luftforsvar, og for å møte landets behov for suverenitetshevdelse og luftromsovervåkning, bidrar NATO med periodisk luftforsvarstilstedeværelse i fredstid. >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker, Trykk her for å bli medlem av Milforum <<<<<

Click image for larger version

Name:	Airpolicing_refuel_F-35_closeup_1920X1200.jpg?dl=0.jpg
Views:	62
Size:	260,4 KB
ID:	1046208

>>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker, Trykk her for å bli medlem av Milforum <<<<<

>>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker, Trykk her for å bli medlem av Milforum <<<<<

>>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker, Trykk her for å bli medlem av Milforum <<<<<


Tredje og fjerde bilde er tatt ifm refuling i luftet med norske F-35 og et fransk KC-135 >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker, Trykk her for å bli medlem av Milforum <<<<<



>>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker, Trykk her for å bli medlem av Milforum <<<<<

>>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker, Trykk her for å bli medlem av Milforum <<<<<

>>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker, Trykk her for å bli medlem av Milforum <<<<<


Click image for larger version

Name:	Airpolicing_refuel_F-35_1920X1200.jpg?dl=0.jpg
Views:	62
Size:	215,7 KB
ID:	1046210

>>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker, Trykk her for å bli medlem av Milforum <<<<<

>>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker, Trykk her for å bli medlem av Milforum <<<<<

>>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker, Trykk her for å bli medlem av Milforum <<<<<
Attached Files