Milforum

Globalt toppbanner

Collapse

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Konsept for utvikling av Hæren - Morgendagens hær

Collapse

Annonse før emne

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts
 • Trådstarter

  Konsept for utvikling av Hæren - Morgendagens hær

  Hæren har gitt ut et konsept for utviklingen av Hæren. Denne er nå tilgjenglig på forsvaret.no og er beskrevet på Stratagem av noen av de som var med i arbeidsgruppen som utarbeidet produktet fra Hærens våpenskole.

  På Milforum så har vi diskutert mye rundt hva Hæren er eller hvor Hæren bør gå. Nå har Hæren tatt en tydelig retning for hva Hæren mener vi skal mot.

  Click image for larger version Name:	Screen-Shot-2021-02-09-at-15.11.47.png Views:	252 Size:	215,9 KB ID:	1044919

  Fra artikkelen i Stratagem:
  De sikkerhetspolitiske omgivelsene er i endring, og ny teknologi endrer måten vi lever på. Krigens karakter forandres i takt med disse endringene, samtidig som krigens natur inneholder flere konstanter. Selv om krigen kan synes fjern for mange, kan det også være vanskelig å skille mellom krig, krise og dyp fred. For å møte dagens og fremtidens sikkerhetspolitiske og militære problem erkjenner Hæren at det er behov for en tydelig utviklingsretning. Sjef Hæren gir derfor nå ut sitt konsept for utvikling, og setter med det kursen for morgendagens hær.

  Konsept for utvikling av Hæren er ikke et operasjonskonsept der innovative metoder for gjennomføring av militære operasjoner presenteres. Utviklingskonseptet fokuserer i større grad på hvilke kapabiliteter som må utvikles for å sikre Hærens evne til ledelse, utførelse og understøttelse av landoperasjoner i rammen av fellesoperasjoner og totalforsvaret. Målsetningen er å styrke evnen til landsdekkende nasjonal innsats i hele konfliktspekteret, der Hæren i større grad skal kunne bidra til felles effekter i Forsvaret og det moderniserte totalforsvaret. Samtidig skal evnen til internasjonal innsats videreføres.

  For å realisere målsetningen er utviklingskonseptet forankret i en analyse av den sikkerhetspolitiske konteksten, konfliktspekteret og allierte konsepter. Videre problematiseres fremtidens operasjonsmiljø og hvilke implikasjoner både trusler og teknologi vil ha for norsk sikkerhet og for utviklingen av Hæren. Den konseptuelle løsningen fokuserer på en styrket evne til samvirke gjennom en overordnet utvikling av de militære basisfunksjonene. I fremtidens operasjonsmiljø møter Hæren et sammensatt trusselbilde med et komplementært kampsystem som er posisjonert for innsats i hele konfliktspekteret. En slik utvikling vil konseptuelt muliggjøre Hærens bidrag til konvergens og tillate realisering av effekt i rammen av integrert samvirke.

  Konsept for utvikling av Hæren ble godkjent 8. februar. På vegne av arbeidsgruppen og bidragsytere i denne prosessen håper vi at konseptet kan fungere som en rettesnor for prioritert utvikling av Hæren, samtidig som at det danner grunnlag for en saklig debatt og dypere analyse.

  Sjef Hærens forord:
  Vi er alle soldater, og det er vi som er Hæren. Verdiene våre ligger fast og basert på dette fundamentet må vi i Hæren evne å utvikle oss.

  Konsept for utvikling av Hæren gir oss retning for denne utviklingen. Dette produktet er verken en plan eller dok-trine. Det er en rettesnor for prioritert utvikling, men skal også danne grunnlag for diskusjon, eksperimentering og dypere analyse. Konseptet forklarer morgendagens Hær og er således relevant for alle Hærens samarbeids-partnere. Jeg forventer at alle hærfolk setter seg inn i hvordan vi skal løse våre oppdrag i fremtidens operasjonsmiljø og husk; fremtiden starter i dag!

  De sikkerhetspolitiske omgivelsene endrer seg. Teknologien endrer måtenvi lever på. Krigens natur har mange konstanter, mens krigens karakter forandres i takt med verden forøvrig. Konsept for utvikling av Hæren skissererdet konseptuelle grunnlaget for å møte dagens og morgendagens sikkerhets-politiske og militære problem. Det gir tydelige rammer for arbeid med prosjekter, materiellanskaffelser, forskning og langtidsplanlegging.

  Som soldater i Hæren skal vi utfordre etablerte sannheter og antakelser, og vi må søke å forstå motstanderen og operasjonsmiljøet vi står ovenfor. På en slik måte kan vi utvikle oss og måten vi opererer på for å kunne løse fremtidens oppdrag. Historien ligger bak oss. Vi kan lære av det som skjedde i går. Det som skjer i morgen kan vi påvirke.Ved å prioritere utviklingen mot et felles målbilde vil jeg at vi drar i samme retning. Vi må forstå hvor vi skal. Jeg skal gjøre mitt, og jeg forventer at du gjør ditt. Kursen er nå satt:

  Morgendagens hær er et moderne domene- og sektoroverskridende kampsystem med evne til integrert samvirke i hele konfliktspekteret.

  Jeg forventer at konseptet etterfølges på alle nivå i Hæren og at det anvendes aktivt i de sammenhenger hvor Hærens utvikling formes. Det er først da det vil bidra til økt forståelse for fremtidig innretning av Hæren hos samvirkende aktører som resten av Forsvaret, alle aktører i totalforsvaret, industri, forskning og allierte.Hæren – klar til strid siden 1628.
  Fra Stratagem
  >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

  Konseptet kan lastes ned her: >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
  Last edited by 93A; 1 dag siden.
  Svolten og tyst, samband fyst
  Lignende tråder

 • #2
  Kursen er satt for morgendagens hær

  De sikkerhetspolitiske omgivelsene er i endring, og ny teknologi endrer måten vi lever på. Krigens karakter forandres i takt med disse endringene, samtidig som krigens natur inneholder flere konstanter. Selv om krigen kan synes fjern for mange, kan det også være vanskelig å skille mellom krig, krise og dyp fred.


  >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
  Ytringsfrihet, informasjonsfrihet og trykkefrihet er grunnelementer i et demokrati. En fri, uavhengig presse er blant de viktigste institusjoner i demokratiske samfunn.

  Kommentér


  • #3
   Det er godt å se gamle Tele-befal komme seg opp og fram.

   Kommentér

   Working...
   X
   Besøksstatistikk