Oversikt over offiserer og befal på Milforum pr 2021-01-01

Milforum følger Forsvarets gradsstruktur og i så stor grad som praktisk mulig også de roller og funksjoner man vil finne i en enhet på bataljonsnivå. Dette gjelder spesielt staben, som er inndelt i fagseksjoner slik man vil kunne se i en bataljon. Moderatorer har offisersgrader, fagbefal med spesielt ansvar har grad som mestersersjant/sjefssersjant, og andre brukere som over tid har vist god kvalitet og innsikt har øvrige befalsgrader. Det store flertall av brukere på Milforum har dog mannskapsgrader.


Milforum stab

Click image for larger version Name:	64px-Of4_har.jpg Views:	324 Size:	2,5 KB ID:	1024632​​​​​
Sjef: OF-4 Oberstløytnant @>>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

Click image for larger version Name:	64px-Of3_har.jpg Views:	324 Size:	2,3 KB ID:	1024633​​​​​
Nestkommanderende: OF-3 Major @>>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

Click image for larger version Name:	64px-Or8+.jpg Views:	306 Size:	3,2 KB ID:	1024634​​​​​
Sjefssersjant: OR-8+ Kommandérsersjant @>>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

Click image for larger version Name:	OR8_NOR_-_Kommandersersjant_Luft.jpg Views:	1 Size:	4,0 KB ID:	1042401​​​​​
Intendant: OR-8 Kommandérsersjant @>>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]


Personell & administrasjon

Click image for larger version Name:	64px-Of2_har.jpg Views:	301 Size:	1,7 KB ID:	1024636
​​​​
S-1: OF-2 Rittmester @>>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

Click image for larger version Name:	64px-Or7_sjo.jpg Views:	0 Size:	3,7 KB ID:	1033698​​​​​
Ass S-1: OR-7 Flotiljemester @>>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]


Etterretning & Sikkerhet

Click image for larger version Name:	64px-Of1_2_har.jpg Views:	273 Size:	1,4 KB ID:	1024638​​​​​
S-2: OF-1 Løytnant @>>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

Click image for larger version Name:	64px-Or6+.jpg Views:	247 Size:	2,7 KB ID:	1024640​​​​​
Ass S-2: OR-6 Oversersjant @>>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]


Operasjoner, avdelinger & militære fag

Click image for larger version Name:	64px-Of2_har.jpg Views:	218 Size:	1,7 KB ID:	1024641​​​​​
S-3: OF-2 Rittmester @>>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

Click image for larger version Name:	64px-Or7+.jpg Views:	215 Size:	2,9 KB ID:	1024642​​​​​
Ass S-3 (ingeniør): OR-7 Stabssersjant @>>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

Click image for larger version Name:	64px-Or6+.jpg Views:	204 Size:	2,7 KB ID:	1024643​​​​​
Ass S-3 (logistikk): OR-6 Oversersjant @>>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
Ass S-3 (sanitet): OR-6 Oversersjant @>>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]


Logistikk & materiell

Click image for larger version Name:	64px-Of2_har.jpg Views:	203 Size:	1,7 KB ID:	1024644​​​​​
S-4: OF-2 Kaptein @>>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

Click image for larger version Name:	64px-Or6+.jpg Views:	212 Size:	2,7 KB ID:	1024645​​​​​
Ass S-4: OR-6 Oversersjant @>>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
Ass S-4: OR-6 Oversersjant @>>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]


Planer & policy

Click image for larger version Name:	64px-Of2_har.jpg Views:	195 Size:	1,7 KB ID:	1024646​​​​​
S-5: OF-2 Kaptein @>>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

Click image for larger version Name:	64px-Or7+.jpg Views:	193 Size:	2,9 KB ID:	1024647​​​​​
Ass S-5: OR-7 Stabssersjant @>>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]


Samband & IKT

Click image for larger version Name:	64px-Of2_har.jpg Views:	190 Size:	1,7 KB ID:	1024648​​​​​
S-6: OF-2 Kaptein @>>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

Click image for larger version Name:	64px-Of1_2_har.jpg Views:	190 Size:	1,4 KB ID:	1024649​​​​​
Ass S-6: OF-1 Løytnant @>>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

Øvrige offiserer

Click image for larger version Name:	64px-Of1_2_har.jpg Views:	176 Size:	1,4 KB ID:	1024650​​​​​
OF-1 Løytnant >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
OF-1 Løytnant >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
OF-1 Løytnant >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]


Click image for larger version Name:	64px-Of1_2_sjo.jpg Views:	0 Size:	3,6 KB ID:	1033700​​​​​
OF-1 Løytnant >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]


Click image for larger version Name:	64px-Of1_1_har.jpg Views:	182 Size:	1,2 KB ID:	1024652​​​​​
OF-1 Fenrik >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

Øvrig befal

Click image for larger version Name:	64px-Or7_har.jpg Views:	176 Size:	2,8 KB ID:	1024653​​​​​
OR-7 Stabssersjant >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
OR-7 Stabssersjant >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
OR-7 Stabssersjant Sofakriger


Click image for larger version Name:	64px-Or7_sjo.jpg Views:	1 Size:	3,7 KB ID:	1042402
OR-7 Flotiljemester >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]


Click image for larger version Name:	64px-Or6_har.jpg Views:	184 Size:	2,6 KB ID:	1024654​​​​​
OR-6 Oversersjant >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
OR-6 Oversersjant >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
OR-6 Oversersjant >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
OR-6 Oversersjant >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
OR-6 Oversersjant >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
OR-6 Oversersjant >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
​​​​​​​

Click image for larger version Name:	64px-Or6_sjo.jpg Views:	157 Size:	2,5 KB ID:	1024655​​​​​
​​​​​​​OR-6 Skvadronsmester >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]


Click image for larger version Name:	64px-Or5_2_har.jpg Views:	171 Size:	2,4 KB ID:	1024656​​​​​
OR-5+ Sersjant 1.klasse >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
OR-5+ Sersjant 1.klasse​​​​​​​ >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
​​​​​​​OR-5+ Sersjant 1.klasse >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
OR-5+ Sersjant 1.klasse​​​​​​​ >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
OR-5+ Sersjant 1.klasse​​​​​​​ >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
OR-5+ Sersjant 1.klasse​​​​​​​ >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
OR-5+ Sersjant 1.klasse​​​​​​​ >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
OR-5+ Sersjant 1.klasse​​​​​​​ >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
OR-5+ Sersjant 1.klasse​​​​​​​ >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
OR-5+ Sersjant 1.klasse​​​​​​​ >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
OR-5+ Sersjant 1.klasse >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
OR-5+ Sersjant 1.klasse >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
OR-5+ Sersjant 1.klasse lightfoot


Click image for larger version Name:	64px-Or5_2_sjo.jpg Views:	160 Size:	2,3 KB ID:	1024657​​​​​
OR-5+ Senior kvartermester >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
OR-5+ Senior kvartermester >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

​​​​​​​
Click image for larger version Name:	OR5_NOR_-_Senior_sersjant_Luft.jpg Views:	0 Size:	3,1 KB ID:	1033707​​
​​​​​​​OR-5+ Vingsersjant >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
OR-5+ Vingsersjant >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
OR-5+ Vingsersjant​​​​​​​ >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]OR-5+ Vingsersjant @endrelunde


Click image for larger version Name:	64px-Or5_1_har.jpg Views:	154 Size:	2,3 KB ID:	1024658​​​​​
OR-5 Sersjant >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
OR-5 Sersjant >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
OR-5 Sersjant >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
OR-5 Sersjant >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
OR-5 Sersjant >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
OR-5 Sersjant >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
OR-5 Sersjant >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
OR-5 Sersjant >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
OR-5 Sersjant >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
OR-5 Sersjant >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
OR-5 Sersjant >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
OR-5 Sersjant >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
OR-5 Sersjant >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
OR-5 Sersjant EivindM
OR-5 Sersjant Chilinøtt
OR-5 Sersjant Claus Madsen

​​​​​​​
Click image for larger version Name:	64px-Or5_1_sjo.jpg Views:	150 Size:	2,0 KB ID:	1024659​​​​​
OR-5 Kvartermester >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]


Click image for larger version Name:	OR5_NOR_-_Sersjant_Luft_NY.jpg Views:	0 Size:	2,9 KB ID:	1033706​​
OR-5 Sersjant >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
​​​​​​​

Videre er det 58 spesialister på nivå OR-4 og OR-4+.

Til slutt er det 79 reservebefal og -spesialister.