Siste runde med kalenderbilder i 2020. I desember er det HV som er i fokus.

Første ut er av en soldat fra Heimevernets Innsatsstyrke Derby som er markør under øvelse Oslofjord. (link til forsvarets side om HV.)

Click image for larger version

Name:	des_Derby_%C3%B8v%20Oslofjord_1920X1200.jpg?dl=0.jpg
Views:	145
Size:	409,4 KB
ID:	1040826
​​
16:10 (1920 x 1200, 1680 x 1050 og 1280 x 800)

16:9 (1920 x 1080, 1366 x 768 og 1280 x 720)

4:3 (1600 x 1200 og 1024 x 768)


Neste bilde er fra oppdraget HV har med bistand til grensekontroll under pandemien. Bilde er fra en av HV-05 sine kontrollposter. (link til forsvarets støtte til grensekontroll.)

​​Click image for larger version

Name:	des_HV05_grensekontroll_1920X1200.jpg?dl=0.jpg
Views:	99
Size:	697,8 KB
ID:	1040827

16:10 (1920 x 1200, 1680 x 1050 og 1280 x 800)

16:9 (1920 x 1080, 1366 x 768 og 1280 x 720)

4:3 (1600 x 1200 og 1024 x 768)Tredje ut er en Multi feltvogn fra innsatsstyrke Rype som samtrener med Telemark Bataljon på Rena. (link til forsvarets sider om Innsatsstyrkene.)

​​Click image for larger version

Name:	des_Rype_multi_1920X1200.jpg?dl=0.jpg
Views:	107
Size:	1,04 MB
ID:	1040828

16:10 (1920 x 1200, 1680 x 1050 og 1280 x 800)

16:9 (1920 x 1080, 1366 x 768 og 1280 x 720)

4:3 (1600 x 1200 og 1024 x 768)Siste bildet er av sjef HV, generalmajor Elisabeth Michelsen, som sender måldata til F-35 under en demonstrasjon i Rena leir sitt øvingsområde sammen med Opplandske heimevernsdistrikt 05(HV-05) ((link til forsvarets artikkel om demonstrasjonen))

​​Click image for larger version

Name:	des_Sj%20HV_1920X1200.jpg?dl=0.jpg
Views:	104
Size:	631,7 KB
ID:	1040829

16:10 (1920 x 1200, 1680 x 1050 og 1280 x 800)

16:9 (1920 x 1080, 1366 x 768 og 1280 x 720)

4:3 (1600 x 1200 og 1024 x 768)