Sjef Luftforsvarets leseliste

Leselisten er ment som en inspirasjon og en veiledning for Luftforsvarets personell som ønsker å tilegne seg ny kunnskap og utvikle seg selv som luftmaktsbevisst spesialist, offiser eller sivilt ansatt.
De utvalgte titlene i leselisten har fokus på luftmakt og luftmilitær ledelse, men tar hensyn til at krigføring og luftmaktsutøvelse


Les mer...