Fem langtidsplaner:
Slik har Forsvaret utviklet seg


Forsvarsekspert Hedda Langemyr har sett på Forsvarets utvikling siden 2005. Del 1: 2005-2016.

Hedda Bryn Langemyr
DAGLIG LEDER UTSYN - FORUM FOR UTENRIKS- OG SIKKERHETSPOLITIKK
PUBLISERT Tirsdag 13. oktober 2020 - 15:02 SIST OPPDATERT Tirsdag 13. oktober 2020 - 15:12
Artikkelen ble først publisert i Befalsbladet nr. 3-2020. Vi publiserer den i tre deler.

Denne artikkelen handler om 2005-2016. Onsdag kommer 2017-2020. Torsdag tar for seg status i dag.

En gjennomgang av ulike regjeringers langtidsplaner for Forsvaret dokumenterer en sektor som har stått i kontinuerlig omstilling over lang tid, og som derfor har vært gjenstand for omfattende endringer.

Disse må ses i sammenheng med politiske og sikkerhetsmessige utviklingstrekk og konjunkturer – og gjennom de siste årene en gradvis sterkere erkjennelse av en langt mer uforutsigbar og usikker verdensorden.

I det følgende presenteres noen utviklingstrekk og retningsvalg for norsk forsvarspolitikk basert på en gjennomgang av Forsvarets langtidsplaner gjennom perioden 2005 til den siste planen som Regjeringen la frem i april i år:

Hvilke store retningsvalg kommer til uttrykk gjennom LTP-ene og hvordan reflekteres dette opp mot den sikkerhetspolitiske situasjonen?

Les mer:
https://forsvaretsforum.no/analyse-l...let-seg/165010