Nok en måned nærmere sommerferien. Juni har fokus på noen av de delene av forsvaret og forsvarssektoren som ikke er forsvarsgrener, men som alle har viktige oppgaver med å sørge for stridsevnene til våre kampavdelinger.

Første bilde er Cyberforsvaret. Bildet er tatt ifm en markering av 8 mai på Jørstadmoen. På bildet ser vi flere av avdelingsmerkene til underavdelingene i CYFOR. Cyber er etablert som det fjerde domene og vil bli mer og mer viktig i fremtidens krigføring. (>>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM])>>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

>>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

>>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]


Neste bilde ut er en ENIGMA maskin fra 2 verdenskrig som et symbol på Etterretningstjenesten. E-tjenesten er en av de mest skjermede avdelingene i Forsvaret og som er underlagt egne lovverk og regler. (>>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM])>>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

>>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

>>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]


Tredje ut er Oscarsborg Festning. Festningene er en del av vår kultur og tradisjon og forvaltes av Forsvarsmuseene og Forsvarsbygg. (>>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] , >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] , >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM])>>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

>>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

>>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]


På fjerde bilde så ser vi personell fra FMA som tester utstyr som skal anskaffes for å gi bredbånd i områdene nord for Svarlbard under operasjoner. FMA ble opprettet i 2016 og skilt ut fra FLO. FMA har alt ansvar for anskaffelse av materiell til Forsvaret. (>>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM])>>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

>>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

>>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]


Siste bildet er av avdelingsmerket til Forsvarets Sanitet. FSAN skal sikre at Forsvaret til en hver tid har et gjennomgående, operativt og utholdende sanitetsystem for å understøtte Forsvarets virksomhet før, under og etter oeprasjoner. (>>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM])>>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

>>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

>>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]