Milforum

Globalt toppbanner

Collapse

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Våpenforskriften

Collapse

Annonse før emne

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts
 • Trådstarter

  Våpenforskriften

  Endringer i våpenforskriften

  Våpenforskriften endres fra 1. oktober. Endringene omfatter nye krav til deaktiverte skytevåpen, nye kontrollpliktige våpendeler og krav om tillatelse for å inneha høykapasitetsmagasiner.

  Publisert 30.09.20 av Politidirektoratet|

  De nye reglene kommer som følge av at Norge har implementert et EU-direktiv i norsk rett. Hensikten med reglene er å styrke kontrollen med skytevåpen og vitale våpendeler.

  Kontrollpliktige våpendeler

  I gjeldende regelverk er pipe kontrollpliktige våpendeler. Etter forskriftendringen omfattes også:
  • Sluttstykke
  • Avtagbar låseblokk
  • Revolvertønne.

  Det kreves ikke behovsprøving for erverv av disse. Det er tilstrekkelig at den som skal erverve delene har våpenkort på våpen som kan benytte delene.

  Erverv skjer etter samme regler som for piper i dag:
  • Hos godkjent forhandler kan kjøper erverve delene ved å fremvise våpenkort, men uten å søke politiet på forhånd. Forhandler sender melding til politiet som utsteder våpenkort på den nye delen.
  • Ved erverv fra privatpersoner må det søkes om erverv av våpendel hos politiet på forhånd.
  Merking av våpendeler

  Sluttstykker, låseblokk og revolvertønner som omsettes etter 1. oktober 2020 skal merkes før de kan omsettes på det norske markedet. Politiet deler ikke ut nummerserier, men anbefaler importørene å etablere egne nummerserier med bokstavforkortelse sammen med nummer for å få unik merking.

  De som har disse delene før forskriftsendringene kan beholde disse uten registrering og merking, men ved salg eller annen overdragelse (som for eksempel arv, gave o.l.) må ny eier sørge for gyldig tillatelse og merking. Dette gjelder utelukkende løse deler, og ikke komplett våpen. En person som eksempelvis kjøper en boltrifle med et ekstra sluttstykke og kjøper både rifle og ekstra sluttstykke, må søke om tillatelse for det ekstra sluttstykket og sørge for at det blir merket. Dette gjelder ikke for sluttstykket som sitter i rifla.

  Importører og forhandlere med komplette våpen på lager innført før 1. oktober 2020 kan omsette disse etter de krav til merking som gjaldt før 1. oktober 2020. Komplette våpen som importeres etter 1. oktober 2020 må merke delene i det komplette våpenet i henhold til de nye reglene.

  Magasiner med høy patronkapasitet

  Det blir forbudt å erverve magasiner med høy patronkapasitet. For pistol er det magasiner over 20 patroner, for rifle over 10 og hagle over 5. Politiet kan gi dispensasjon til konkurranseskyttere, samlere, museum, næringsdrivende og ISPS-skip.

  Skyttere som ønsker å erverve høykapasitetsmagasiner søker om dette for hvert enkelt våpen. Tillatelsen som gis gjelder for fritt antall magasiner, tilsvarende det som gjelder for erverv av ammunisjon. Tillatelsen skal trekkes tilbake når eieren selger eller avhender våpenet på annen måte.

  Personer som innehar høykapasitetsmagasiner før forskriften trer i kraft kan beholde disse uten politiets tillatelse.

  Deaktivering av skytevåpen

  Etter endringsforskriften kan godkjent børsemaker eller tilvirker deaktivere skytevåpen. Etter at skytevåpenet er deaktivert skal børsemakeren eller tilvirkeren sende deaktiverte våpendeler direkte til Kripos for etterkontroll. Når delene er kontrollert og merket returnerer Kripos disse til børsemaker/tilvirker, som sveiser de sammen til ett våpen. Våpenet sendes tilbake til Kripos for etterkontroll. Når Kripos har gjennomført sin etterkontroll, skal de merke alle vitale våpendeler med symbolet for godkjenning og utstede en attest for at skytevåpenet er lovlig deaktivert. Deaktiveringen skal også føres inn i det sentrale våpenregisteret sammen med opplysninger om eieren.

  Våpeneiere skal ikke levere inn våpen for deaktivering til politidistriktene, men direkte til børsemaker.

  Krav til børsemaker som kan deaktivere skytevåpen er at vedkommende har fagbrev eller tilsvarende, og er godkjent børsemaker av politiet. Oversikt finnes i Nasjonalt våpenregister. Dersom en børsemaker med bevilling ikke finnes i oversikten, kan han søke om innregistrering. Søknad rettes til politidistriktet hvor vedkommende har sin forretningsadresse.

  Skytevåpen som deaktiveres etter de nye reglene vil være registreringspliktige. Den som erverver et slikt våpen er ansvarlig for å melde eierskiftet til sitt lokale politidistrikt som fører opplysningene inn i det sentrale våpenregisteret.

  Den som har skytevåpen som er lovlig deaktivert etter gjeldende våpenforskrift kan beholde denne uten ny deaktivering. De nye kravene til deaktivering gjelder likevel dersom våpenet skifter eier eller føres ut av landet.

  Etter endringsforskriften må den som skal innføre deaktiverte skytevåpen søke om importtillatelse på lik linje med skarpe skytevåpen.

  >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]


  Den komplette våpenforskriften finner vi her: >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.
Working...
X
Besøksstatistikk