Innføringen av offiserskorpset

Dagens offiserer er stort sett spesialister og ordning for militært tilsatte (OMT) gir oss endelig muligheten til å innføre et offiserskorps. Dette har jeg tidligere argumentert for i Forsvarets Forum og fremhevet at fokuset bør være innføringen av nytt offiserskorps når vi nå får to personellkategorier som skal utfylle hverandre.


Les mer...