Forsvarsdepartementet oppnevnte Svendsen-utvalget i august 2019. Utvalget skal vurdere hvordan Forsvaret kan bedre evnen til å rekruttere, beholde, utvikle og avvikle kompetanse, herunder bidra til å utvikle et nødvendig kompetansemangfold i Forsvaret.

Lenke til regjeringen.no hvor rapporten er lagret: https://www.regjeringen.no/contentas...n_utvalget.pdf

Nettstedet DIGI.no har allerede tatt for seg rapporten: https://www.digi.no/artikler/utvalg-...trusler/494949

Hva tenker vi om dette?