Globalt toppbanner

Collapse

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Forsvarets årsrapport for 2019

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts
 • Trådstarter

  Forsvarets årsrapport for 2019

  Forsvarets årsrapport for 2019 er publisert i dag: >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

  Svært glossy og fin, men går man til side 23, "Mål L-1 Operativ evne til å løse Forsvarets Oppgaver" og "Mål L-2 Beredskap og evne til operasjoner i krise og krig", finner man henholdsvis:

  Den senere tids utvikling med en mer krevende sikkerhetspolitisk situasjon kombinert med økt aktivitet, gjør at ambisjoner og krav overstiger det Forsvaret makter å levere. Volumet på personell og materiell er lavt. Den operative evnen til å løse Forsvarets oppgaver er samlet sett mindre god.
  og

  Det er likevel fortsatt nødvendig å prioritere arbeidet med å øke Forsvarets beredskap og evne til operasjoner i krise og krig. Dette gjelder særlig for økningen av reservedelsbeholdninger og tilgangen på forsyninger. Selv om utviklingen har vært positiv, er ikke situasjonen tilfredsstillende på grunn av stort etterslep på vedlikehold og tæring på lagrene. Bemanningen i ulike avdelinger er for lav til å si at vi har tilstrekkelig utholdenhet. Utviklingen er samlet sett positiv, men det er behov for ytterligere innsats. Derfor vurderes beredskap og evne til operasjoner til mindre god.
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.
  Lignende tråder

 • #2
  >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]


  Forsvarssjefen feller hard dom over operativ evne og beredskap


  Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen beskriver i sin siste årsrapport klare begrensninger i Forsvarets beredskap og evne til å løse operasjoner i krise og krig.

  Kommentér


  • #3
   PDF'en ligger her: >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

   Jeg mener å huske at det tidligere var en mer oversiktlig fremstilling med karakter på hvert enkelt område, men jeg fant ikke et krystallklart sammendrag i dokumentet. Sannsynligvis fordi det står så begredelig til. Men vi kan jo oppsummere her (alle understrekinger i teksten er mine):

   MÅL L-1 OPERATIV EVNE TIL Å LØSE FORSVARETS OPPGAVER: (...) "Den forverrede sikkerhetspolitiske situasjonen og økt aktivitet i norske nærområder gjør at dagens struktur ikke imøtekommer de økte forventningene til nasjonal tilstedeværelse i våre nærområder. Strukturen møter heller ikke forventningene til økte bidrag til NATOs stående styrker og beredskapsstyrker. Hele organisasjonen mangler nødvendig utholdenhet. Bemanningsnivået er tilpasset en langt lavere fredstidsaktivitet enn det som kreves i dagens situasjon, og det gir ikke nødvendig fleksibilitet til å omprioritere menneskelige ressurser når det er behov for det. Dette innebærer at belastningen for mange av Forsvarets ansatte blir urovekkende høy."

   MÅL L-2 BEREDSKAP OG EVNE TIL OPERASJONER I KRISE OG KRIG: (...) "Selv om det er gjort flere grep for å styrke reaksjonsevnen, ta igjen etterslepet på vedlikehold og fylle beredskapslagrene, er situasjonen enda ikke tilfredsstillende. Når bemanningen er for lav i flesteparten av Forsvarets operative avdelinger, har ikke disse tilstrekkelig utholdenhet."

   MÅL L-3 DAGLIGE OPERASJONER: (...) "vi har for få enheter til å løse Forsvarets oppgaver innenfor gjeldende ambisjonsnivå."

   MÅL Ø-1 MÅLRETTET OG EFFEKTIV ANVENDELSE AV TILDELTE MIDLER: (...) "For de kommende årene er det et gap mellom oppdrag og krav sammenlignet med de skisserte økonomiske rammene."

   MÅL I-1 FOREBYGGENDE SIKKERHET: (...) "Det er store utfordringer innen informasjonssikkerhet, og her er det iverksatt flere tiltak."

   MÅL I-2 BÆREKRAFTIG VIDEREUTVIKLING AV FORSVARETS STRUKTUR OG ORGANISASJON: (...) "Det er usikkert om Forsvaret klarer å nå kravene til effektivisering."

   MÅL I-3 STYRING OG KONTROLL: "Innføringen av ny styringsløsning skal få effekt mot slutten av langtidsperioden." (...)

   MÅL M-1 RIKTIG KOMPETANSE TIL RETT TID: (...) "Det vil fortsatt være en hovedutfordring å øke utholdenheten om ikke bemanningen økes innenfor enkelte fagområder og i de operative avdelingene i årene som kommer."


   Så kommer rosinen i pølsa. Under har jeg limt inn sammendraget fra Forsvarssjefens fagmilitære råd, som lå til grunn for den nettopp fremlagte langtidsplanen. Som vi husker hadde den flere ambisjonsnivåer, med D som det dårligste. Teksten under beskriver følgene av å gå inn for dette. Det forslaget som nå er fremmet politisk er ennå dårligere enn alternativ D, så vi må forvente at flere av de positive effektene som er listet opp under forsvinner, og noen av de negative bare blir mer negative. Kortversjonen av dette er at det ikke kan forventes noen bedring i de målene som er listet opp i årsrapporten over, og at dette er politisk styrt.

   Click image for larger version Name:	Alternativ D.jpg Views:	0 Size:	86,7 KB ID:	1030729
   Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

   Kommentér


   • #4
    Alt som før og fi mot nord.
    Svolten og tyst, samband fyst

    Kommentér

    Forsvarets historiske filmarkiv

    Collapse

    Working...
    X
    Besøksstatistikk