Globalt toppbanner

Collapse

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Utdanning i HV

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • Guest's Avatar
  Guest replied
  Re: Utdanning i HV

  Det vil være en serie med leksjoner som gjennomføres, for å friske opp og evt oppdatere kunnskap. Så vil det være både en praktisk og teoretisk eksamen som må bestås.

  Det nøyaktige opplegget er vel ikke klart, og nå skjer det mye annet rart på san fronten, med innføring av nytt konsept osv.

  Resertifisering kan gjennomføres lokalt ja, av sykepleier eller tilsv.

  Leave a comment:


 • Dragon uten hest
  replied
  Re: Utdanning i HV

  Nixon: Hvis du ønsker deg inn i HV, kan du sende søknad direkte til områdesjef om frivillig opptak. Send meg en PM hvis dette er interessant.

  Forøvrig - oppdatering av kompetanse (og kommende sertifiseringskrav) innen sanitet i HV er, og vil alltid være en stor utfordring. Mest fordi det går lenge mellom hver trening, men også fordi sanitet har hatt en tendens til å bli nedprioritert i forhold til andre fagfelter. (Unntatt for rene sanitetsavdelinger da selvsagt)
  Det ligger ofte på vilje og interesse hos personellet og den enkelte sjef.

  Pr i dag kjøres nivå 3-kurs eksternt, beregnet på både san.befal i områder og san.soldater i tropp. Har vært gjennomført 3-4 kurs i året, på henholdsvis Sessvoll eller Værnes.
  Utfordringen ligger i begrenset antall plasser.

  Nivå 2-kursing og godkjenning (for "alle de andre") skjer normalt internt i avdeling i forbindelse med trening. Pr i dag er det vel kun I-styrken som har krav om bestått nivå 2 for samtlige. Her er det mest å få tida til å strekke til som er utfordringen..

  Om du skulle søke deg inn i HV som sanitetspersonell, vil du forhåpentligvis bli påmeldt til det første nivå 3-kurset som dukker opp, om du har en noenlunde oppegående sjef, og distriktet har tilgjengelige plasser.

  AGR416: Jeg er ganske nysgjerrig på det kommende kravet om resertifisering, mest i forhold til hvordan det kan løses praktisk i HV.

  Hvordan vil resertifiseringen foregå? Vil kravet være å bestå teoretisk og praktisk prøve på nytt, eller vil det evt bli krav om en form for "oppdateringskurs"?

  Kan resertifiseringen foregå internt i avdeling, og godkjennes av avdelingssykepleier med nivå 4, på samme måte som vi godkjenner folk på nivå 2 i dag?

  Leave a comment:


 • Sofakriger
  replied
  Re: Utdanning i HV

  Opprinnelig skrevet av Nixon
  Men i HV sitt tilfelle vil det vel betyr at mange i F-styrken ikke har oppdatert sanitetskunnskap og muligens ikke er sertifiserte siden det for noen område kan gå år mellom hver gang de trener?

  Løses dette kanskje ved at sanitetsbiten av F får kursing og trening hvert år selv om ikke hele styrken får det?
  Mye san folk i HV er det fordi det er de de driver med til daglig - feks kjører ambulanse. Men å vedlikeholde slik kompetanse på de som ikke har det sivilt er nok utenfor rekkevidde av midlene tilgjengelig.

  Foreslår du kommer deg inn i HV og ser hva som er mulig å få til - hvis du slipper til med det synsproblemet. Du vil ha problemer med å komme med i HV-I slik du beskriver det her - der skal man normalt oppfylle intops-kravene til helse.

  Leave a comment:


 • Guest's Avatar
  Guest replied
  Re: Utdanning i HV

  Aner ikke hvordan det funker for HV, jobber i Hæren.

  Leave a comment:


 • Nixon
  replied
  Re: Utdanning i HV

  Opprinnelig skrevet av AGR416
  Det er godt mulig at Nivå 3 kurset ditt er "ugyldig", litt avhengig av når du tok det. Nå (dvs det blir innført as we speak) er det krav til resertifisering hvert andre år for å beholde sertifiseringen.
  Da er det nok ugyldig, det begynner å nærme seg et tiår siden jeg var inne.

  Jeg syntes forøvrig det er fornuftig at de lager slike krav. Når jeg var aktiv innen førstehjelp før og etter førstegangstjenesten i det sivile var det krav at en måtte resertifiseres hvert år. Med tanke på at prosedyrene for HLR har endret seg mer fra år til år de siste ti årene enn i hele tiåret før så kan det være lurt å ha oppdatert kunnskap på feltet.

  Men i HV sitt tilfelle vil det vel betyr at mange i F-styrken ikke har oppdatert sanitetskunnskap og muligens ikke er sertifiserte siden det for noen område kan gå år mellom hver gang de trener?

  Løses dette kanskje ved at sanitetsbiten av F får kursing og trening hvert år selv om ikke hele styrken får det?

  Leave a comment:


 • Guest's Avatar
  Guest replied
  Re: Utdanning i HV

  Det er godt mulig at Nivå 3 kurset ditt er "ugyldig", litt avhengig av når du tok det. Nå (dvs det blir innført as we speak) er det krav til resertifisering hvert andre år for å beholde sertifiseringen.

  Leave a comment:


 • Nixon
  replied
  Re: Utdanning i HV

  Takk for gode og innsiktsfulle svar!

  Må innrømme at jeg tenkte litt "rød alarm" om å spørre om det feltet på et åpent forum, men det ligger jo også veldig mye info om innhold i kurs og slikt åpent på forsvarets egne sider og i kurskatalogene.

  Jeg har sagt det før og jeg sier det igjen at PIO, mediasenteret og nettsidene til forsvaret gir så mye info at enhver etterretningsorganisasjon som ønsker å ha full kontroll på det norske forsvaret trenger bare å gå inn på deres egne sider. Leser en gjennom artiklene i arkivet kan en sikkert finne ut hvor det meste er lagret også...

  Troppsjef II kurs og befalskurs innenfor HV virker jo interessant, men alle introduksjonskursene der er jo i forhold til infanteri og geværlag-tjeneste?

  I førstegangstjenesten var jeg sanitetsmannen i troppen, men ble overført til PIO-ass etter å ha søkt UBSHV den gang og etter en litt bedre synstest enn den jeg hadde hatt tidligere viste at jeg ikke har dybdesyn og nå har jeg fått enda dårligere syn (medfødt problem som jeg har blitt operert for flere ganger).

  Vet ikke hvordan kravene er til syn og avstandsbedømmelse for befalskursing i HV, men jeg merket at når en øyenlege skrev at jeg ikke kunne forvente førerkort på noe mer enn bil og da uten henger så var jeg i alle fall ikke aktuell for UB.

  Men det er vel kanskje mulig å være sanitetsmann også i HV selv om det vel litt utdatert det jeg lærte og kunne? Står Nivå 3 på tjenesteuttalelsen, vet ikke om det holder? Det var jo også kurs innen sanitet så jeg, men er dette da åpent for menige?

  Leave a comment:


 • hvlt
  replied
  Re: Utdanning i HV

  Takk for info! Som sagt er min erfaring fra den gangen vi hadde et avsnittnivå mellom område og distrikt (før 2005). I HV-området hadde vi bare en E-off og intet øvrig E&S-personell. Krav var E&S-kurs/område (HVSKS), som bygget på at man var minst fenrik (troppssjefskurs II) og fortrinnsvis hadde erfaring som troppssjef. E&S-kurs/område kvalifiserte til opprykk til løytnant, og E-off/område var normalt løytnant. I HV-avsnittet hadde man en større E-celle som besto av følgende: S-2 (offisielt del av avsnittstaben), Ass S-2 (offisielt i befalslaget, stabstroppen, stabsområdet i HV-avsnittet), samt et eget E-lag som inngikk i stabstroppen i stabsområdet). E-laget besto av en E-offiser som lagfører og et antall (husker ikke hvor mange, 2-3) E-assistenter som var korp/menig. Selvfølgelig ville i praksis S-2, Ass S-2 og E-laget jobbe sammen. Krav til S-2, Ass S-2 og E-offiser/lagfører E-lag var normalt at man hadde vært E-off/område og fortrinnsvis hadde E&S-kurs/avsnitt som bygget på E&S-kurs/område (men E&S-kurs/avsnitt ble bare gitt av og til). Jeg gjetter bare på at noe tilsvarende finnes på distriktsnivå under G-2.

  I siste kursrekker som er lagt offentlig tilgjengelig finner jeg Grunnkurs E/S gitt av HV-distriktene og E/S-kurs gitt av HVSKS, begge obligatorisk for E-off (område). Hvordan dette forholder seg til det som står i siste kursplan med Grunnkurs E/S ved FSES og E&S-kurs gitt av HVSKS vet jeg ikke.

  Leave a comment:


 • njetnjet
  replied
  Re: Utdanning i HV

  Opprinnelig skrevet av hvlt
  I stabstroppen i innsatsstyrken er det normalt E-lag, der er det sannsynligvis menige E-assistent(er).
  Der er det et E-lag ja, men det er faktisk løytnant stillinger (Ass S2).

  Opprinnelig skrevet av hvlt
  Nå er min erfaring litt gammel, men for tjeneste som E-off i HV-området ønsket man tidligere i hvert fall befal med operativ erfaring helst opp til og med troppssjefnivå i operativ tropp (objektsikringstropp, O&K-tropp, jegertropp, UTR-tropp) med (hvis utdannet i HV) kursing til og med troppssjefskurs II før man gikk E-kurs område ved HVSKS.
  Dette gjelder fortsatt, det skal sies at det er også ønskelig med litt tverrfaglig kompetanse i E-cellen, så annen sivil utdanning/erfaring kan også være nyttig. Det formelle kravet til E&S kurs er også fortsatt troppsjef II.

  Opprinnelig skrevet av hvlt
  Nå ser jeg at det har kommet inn et nytt Grunnkurs E&S, vet ikke hva som kreves av bakgrunn, men jeg regner med at man er på nivå fenrik/Troppssjefskurs II?
  Tenker du på E&S område i regi av HVSKS eller Grunnkurs E i regi av FSES? Uansett så er det på nivået du nevner ja.

  ---
  Jeg får egentlig litt "rød alarm" inne i meg når man skriver om organisering o.l. på åpent nett, men jeg gjør oppmerksom på at dette også er åpen info! (Åpen info om kursrekker i forhold til stillinger i Heimevernet etc.)

  Leave a comment:


 • hvlt
  replied
  Re: Utdanning i HV

  I HV er det masse muligheter til å komme i alle slags tjenestefelt ut fra militær bakgrunn, sivil bakgrunn og interesser, både som menig/korporal og som befal (både i I-styrke og i F/O-styrke). Og med HVs befalskurs kan du bli befal selv om du har førstegangstjeneste som menig (ut fra egnethet og behov).

  Punkt 1 er selvfølgelig å bli fordelt til HV, hvis du skriver et brev til Vernepliktsverket om at du ønsker å være i HV og litt om ønsker vil du sikkert snart overføres til ditt lokale HV-distrikt (hvis HV-nemnda godtar deg, dvs. stort sett at du har et noenlunde rent rulleblad og ikke anmerkninger som gjør deg uegnet til å oppbevare våpen). Du vil så bli innkalt til en normalt 1-dags omskolerings/oppkledningsøvelse der du får utlevert utstyr og informasjon om HV og muligheter der. Tar du da initiativ, kan du lett komme i tjenestestillinger du har spesiell interesse av.

  På områdenivå er det en etterretningsoffiser, men i hvert fall tidligere var det ingen E-stab omkring ham med E-assistenter. Fram til 2005 hadde vi i HV-avsnittet et E-lag med et E-befal og 3-4 menige E-assistenter som assisterte avnsittets S2 og Ass-S2. Fra 2005 falt HV-avsnittet bort, så nå må du nok på distriktsnivået for å finne det. I stabstroppen i innsatsstyrken er det normalt E-lag, der er det sannsynligvis menige E-assistent(er). Ellers er dedt nok stabstroppen i Stabsområde/HV-distrikt som er stedet. Ved overføring til HV kan du søke om å bli overført til dette HV-området.

  Nå er min erfaring litt gammel, men for tjeneste som E-off i HV-området ønsket man tidligere i hvert fall befal med operativ erfaring helst opp til og med troppssjefnivå i operativ tropp (objektsikringstropp, O&K-tropp, jegertropp, UTR-tropp) med (hvis utdannet i HV) kursing til og med troppssjefskurs II før man gikk E-kurs område ved HVSKS. Nå ser jeg at det har kommet inn et nytt Grunnkurs E&S, vet ikke hva som kreves av bakgrunn, men jeg regner med at man er på nivå fenrik/Troppssjefskurs II?

  Leave a comment:


 • Nixon
  replied
  Re: Utdanning i HV

  Kurs for 2011: > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

  Jeg har ikke blitt innkalt til HV, men kunne egentlig tenke meg tjeneste der.

  Har bakgrunn som sanitetsmann for tropp og PIO-ass fra førstegangstjeneste.

  Jeg lurer på er om en er i F-styrken, vil en kunne få stilling i stab og kursing i for.eks etterretning og sikkerhet og være i stab og assistere innenfor fagfelt der som menig-korporal, eller må en da først gå noe kursrekke med grunnkurs ledelse, lagførerkurs og den slags før en kan gå videre på andre kurs?

  Eller er det kun I-styrken som er et alternativ?

  Eller er det som en bekjent av meg i forsvaret sa at det slik at det meste i HV annet enn geværmann var forbeholdt de med UB, BS eller KS-utdanning?

  Leave a comment:


 • Griffen
  replied
  Re: Utdanning i HV

  Opprinnelig skrevet av Dragon uten hest
  Opprinnelig skrevet av fredhv
  Skal på lagfører kurs som er lokalt/regionalt. Stemmer at neste steg (grunnkurs lederskap?) da blir på dombås?

  btw, mange som skal på kurset som går på Østlandsområdet?
  Det stemmer at neste "trinn" er Grunnkurs Lederskap, men dette kurset kan nok også avholdes lokalt/regionalt. For region 1 var det planlagt et på Heistadmoen, men dette er av en eller annen grunn borte fra kursoversikten for 2010.
  Region 1 holder GKL den 21/4. HV 01,02,03, 12 og SHV. Ikke spør hvorfor 12 skal delta.

  Leave a comment:


 • fredhv
  replied
  Re: Utdanning i HV

  Er vel lagførerkurs geværlag det så fint heter. Blir nok 10 fine dager.

  Leave a comment:


 • Dragon uten hest
  replied
  Re: Utdanning i HV

  Opprinnelig skrevet av fredhv
  Skal på lagfører kurs som er lokalt/regionalt. Stemmer at neste steg (grunnkurs lederskap?) da blir på dombås?

  btw, mange som skal på kurset som går på Østlandsområdet?
  Det stemmer at neste "trinn" er Grunnkurs Lederskap, men dette kurset kan nok også avholdes lokalt/regionalt. For region 1 var det planlagt et på Heistadmoen, men dette er av en eller annen grunn borte fra kursoversikten for 2010.

  Hvilket lagførerkurs skal du forresten på?

  Leave a comment:


 • fredhv
  replied
  Re: Utdanning i HV

  Skal på lagfører kurs som er lokalt/regionalt. Stemmer at neste steg (grunnkurs lederskap?) da blir på dombås?

  btw, mange som skal på kurset som går på Østlandsområdet?

  Leave a comment:


 • daffman
  replied
  Re: Utdanning i HV

  takker og bukker

  Leave a comment:


 • Lasan
  replied
  Re: Utdanning i HV

  Her ligger linkene både til kurskatalogen og oversikten over Kurs - Seminarer i 2010 > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

  Leave a comment:


 • daffman
  replied
  Re: Utdanning i HV

  Liker den der ja.

  Det finnes vel ikke en katalog som sier når diversje kurs går og hvor de er hene? Vet ikke om dette er noe som er begrenset eller ikke da.

  Leave a comment:


 • ElliMann
  replied
  Re: Utdanning i HV

  Oioioi...har ventet lenge på 2010-katalogen. Good news.

  Leave a comment:


 • Rittmester
  started a topic Utdanning i HV

  Utdanning i HV

  Man kan finne HVs kurskatalog for 2010 på > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] .


  Katalogen gir informasjon om sentrale kurs ved Heimevernets skole- og kompetansesenter (HVSKS) på Dombås og Sjøheimevernskommandoen (SHVKDO) i Bergen. Det er totalt nesten 100 kurs, så det burde være noe for enhver smak.

  Noe litt eldre informasjon finnes også på: > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] .

  Ellers kan man lese en fyldig diskusjon her på milforum på tråden: > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] .

Heimevernet - historisk filmarkiv

Collapse

Working...
X