Globalt toppbanner

Collapse

Milforum Google-søk

Collapse

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Varsler flere øvingsdøgn for soldater i Heimevernet

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • Sofakriger
  replied
  Jeg regner med måltallet som viser antall faktiske øvingsdøgn pr HV-soldat siste 12 mnd rullerende er gradert - men jeg skjønner ikke helt hvorfor. Det er måloppnåelse av skattepenger og tallfestet i budsjett og lov - samt at det avgjør nok ikke for russerne om de skal invadere. Uavhengig av om det er 0,3, 2 eller 15.

  Noen som har sett et tall eller overhodet vet om det lages og rapporteres på?

  Leave a comment:


 • SatDan
  replied
  Opprinnelig skrevet av navara Vis post
  Det er forøvrig varslet at "unntaksårene" vi nå har vært igjennom der alle skulle trenes (som jo har blitt avlyst for de aller fleste) nå er over og at vi er tilbake på en hardere prioritering av enkelte områder.
  Skikkelig god timing det der :/

  Leave a comment:


 • navara
  replied
  Det er forøvrig varslet at "unntaksårene" vi nå har vært igjennom der alle skulle trenes (som jo har blitt avlyst for de aller fleste) nå er over og at vi er tilbake på en hardere prioritering av enkelte områder.

  Leave a comment:


 • navara
  replied
  Enhetens styrkeoppsetningsplan. Det er det man gjør for å komme fra sivile enkeltmennesker til en militær avdeling. I praksis vil dette som regel bety innrykk, KTS og kontrollskyting...

  Leave a comment:


 • Rotting
  replied
  Opprinnelig skrevet av aquila Vis post
  Vi klarer å få unna adm greiene ganske raskt når vi samles, men det tar bort endel tid. Bare det å sortere bort syke og delvise tar mye tid og krefter for troppssjefer og områdesjef. Tiden vi bruker på ESO (Enhetens Styrke Oppsetting) er gradert, men tror de som var med for mange år siden og ikke har vært med de siste årene ville blitt imponert.

  Men utover det praktiske, så opplever jeg at soldatene mentalt trenger tiden frem til kvelden første dag på å bli påskrudd. På samme måte så er folk i avrundingsmodus fra kl.08 den morgenen vi skal hjem. Forsøk på å gjennomføre andre aktiviteter enn puss/vedlikehold første økt siste dag har vært svært lite bra for moralen.
  Hva betyr ESO(egen styrke oppsetning)? Vi skal på øvelse snart med dette som hovedmål, men jeg finner søderen ikke ut hva dette er i praksis.

  Leave a comment:


 • navara
  replied
  Opprinnelig skrevet av LVGRP99 Vis post
  Åja, den sivile sjefen. Jeg tenkte det var din militære sjef som av en eller annen uforklarlig grunn skulle bli muggen (misunnelig?)
  Beklager, burde brukt "arbeidsgiver" fra start

  Jeg kan være med på at det er hensiktsmessig med 2 år mellom lagførerkurs (GRL+VG) før du tar neste nivådannende kurs; TrSj/Tr.Sjt e.l.
  I mellomtiden skal det ikke være noe i veien for å pakke på så mange relevante fagkurs du bare klarer. Hvis du så begynner på TrSj er det jo 2 kurs du må ta for høyeste grad og disse bør det ikke være noe i veien for å ta temmelig tett. før du så virker noen år på TrSj nivå før du går oppover.

  Selv virka jeg i 1 år som TrSjt før jeg ble områdesjt, og vi har eksempler på folk som gikk Vg lagførerkurs ifjor som nå er disponert til TrSjt og skal på kurs i år. Så det er en veiledende greie.

  Når det er sagt, kan det jo hende du er en løk som de helst ikke vil ha oppover i systemet og dermed trenerer... DET vet jo ikke jeg noe om :P
  Men SjHV og HVSKS har jo sagt at det skal satses på kurs ifjor, i år og neste år, så dette er tidspunktet å melde seg på.
  Hvis din lokale sjef er litt tråkk på det prøv å snakke med distriktet...

  Leave a comment:


 • Hulkinator
  replied
  Opprinnelig skrevet av MWD Vis post

  Jeg fikk melding om at vi m�tte vente to �r mellom kurs. Med fagkurs og niv�dannende kurs, ville det ta ti �r f�r jeg er ferdig med kurssrekka, uten andre aktuelle kurs enn de strengt n�dvendige. Men det er tydelig at noen hos PLA ikke er helt p� nett n�r det gjelder reglene.
  Det kan ha noe med tiden det vil ta for personell berørt av OMT for å få de forskjellige opprykkene.

  Det som er lite snakket om er talenter; de som bør dra på kurs oftere en hvert 2 år.

  Sent fra min SM-G965F via Tapatalk

  Leave a comment:


 • MWD
  replied
  Opprinnelig skrevet av navara Vis post
  Har heller aldri hørt noe om at det er noen maks grense på hvor mye kurs du kan ta pr år, utover at sjefen din muligens kan bli muggen når du går på det 5. toukers kurset i tillegg til årlig trening

  Men som det sies; noen trenger tid i stilling før de går videre, andre kan gå rett videre. (Iværtfall fra Grl. Lagførerkurs til VG).

  MWD Nysgjerrig spurt; hva legger du i "så lang tid" mellom kurs?
  Jeg fikk melding om at vi måtte vente to år mellom kurs. Med fagkurs og nivådannende kurs, ville det ta ti år før jeg er ferdig med kurssrekka, uten andre aktuelle kurs enn de strengt nødvendige. Men det er tydelig at noen hos PLA ikke er helt på nett når det gjelder reglene.

  Leave a comment:


 • LVGRP99
  replied
  Åja, den sivile sjefen. Jeg tenkte det var din militære sjef som av en eller annen uforklarlig grunn skulle bli muggen (misunnelig?)

  Leave a comment:


 • navara
  replied
  Mest fordi endel arbeidsgivere liker å ha sine ansatte på jobb

  Leave a comment:


 • LVGRP99
  replied
  Opprinnelig skrevet av navara Vis post
  utover at sjefen din muligens kan bli muggen når du går på det 5. toukers kurset i tillegg til årlig trening
  Hæ? Hvorfor skulle sjefen bli muggen over det?? (SÅ godt betalt er det ikke å gå på kurs. Med mindre din sivile arbeidsgiver betaler deg for 5x2 uker i tillegg til kursgodgjørelsen, da...)

  Leave a comment:


 • navara
  replied
  Har heller aldri hørt noe om at det er noen maks grense på hvor mye kurs du kan ta pr år, utover at sjefen din muligens kan bli muggen når du går på det 5. toukers kurset i tillegg til årlig trening

  Men som det sies; noen trenger tid i stilling før de går videre, andre kan gå rett videre. (Iværtfall fra Grl. Lagførerkurs til VG).

  MWD Nysgjerrig spurt; hva legger du i "så lang tid" mellom kurs?

  Leave a comment:


 • hvlt
  replied
  Ja, jeg tok 4 kurs, hvert på 12 dager, i løpet av 6 år. Det var ikke noe problem for 20 år siden i hvert fall.

  Leave a comment:


 • aquila
  replied
  Opprinnelig skrevet av MWD Vis post
  Takk for info. Dette samsvarer ikke med den infoen jeg har fått fra avdeling. Har man krav på godtgjørelse når man er frivillig på kurs?
  Selvsagt, all frivillig tjeneste godgjøres i tråd med regelverket.

  Leave a comment:


 • aquila
  replied
  Som hvlt redegjør for så er det ikke noe i veien for å gå på kurs oftere enn hvert tredje år, man kan dog ikke pålegges dette mot sin vilje. Selv tok jeg 4 kurs på til sammen 2 måneder på 2 år. Fra menig til kurset tilsvarende løytnant, krav om tid i graden gjorde at jeg var sersjant en liten stund før jeg fikk ekstraordinært opprykk til fenrik utenom hovedregelen.

  Men jeg er unntaket heller enn regelen. Jeg var først og fremst sivilt kvalifisert og forhåpentligvis personlig egnet til den spesifikke stillingen jeg er kurset opp til. For de aller fleste er det best både for den enkelte og for HV at man får erfaring (vi snakker tross alt om en uke i året) på lavere stillinger før man går videre.

  Jeg ser at for mange er det ikke spesielt hensiktsmessig å vente som nestlagfører etter første kurs.

  Jeg tror heller ikke HV er spesielt tjent med å ha uvillige på veldig mange kurs.

  Leave a comment:


 • MWD
  replied
  Takk for info. Dette samsvarer ikke med den infoen jeg har fått fra avdeling. Har man krav på godtgjørelse når man er frivillig på kurs?

  Leave a comment:


 • hvlt
  replied
  Opprinnelig skrevet av MWD Vis post
  hvlt/ aquila Kan ikke dere få fremmet et forslag om endring av punktet i HV-Loven om maks kursdager? Føler at mye av progresjonen stopper opp der når det går så lang tid mellom kurs.

  Heimevernsloven eksisterer ikke lenger. Heimevernsloven, Vernepliktsloven og Forsvarspersonelloven er erstattet av Forsvarsloven, som trådde i kraft i juli 2017.

  Det er grense for mye man kan pålegges av det som nå heter offisers- befals- og spesialistopplæring, dvs. det som før var kurs for utskrevet og vernepliktig befal, samt HV-befal. Men det er (og har da heller ikke vært) noen begrensning på hvor mye man kan ta frivillig.

  Det som står i loven nå er:

  "Vernepliktige kan bli pålagt inntil 19 måneders ordinær tjeneste. Stortinget bestemmer hvor lang førstegangstjenesten, den årlige heimevernstjenesten, repetisjonstjenesten og offisers-, befals- og spesialistopplæringen skal være."

  og:

  "Tjenestepliktige som får offisers-, befals- og spesialistopplæring i Heimevernet, kan bli pålagt et tillegg til tjenestetiden på inntil 14 dager hvert tredje år. Tilleggstjenesten kan kreves gjennomført samlet eller fordelt."

  Stortingets bestemmelse av tjenesteplikten står i vedlegg til Forsvarsbudsjettet hvert år. Det som står om tjenesteplikten i HV i budsjettet for 2020 er:

  "Tjenesteplikten i Heimevernet er inntil seks dager for vernepliktige med menig grad, og inntil ni dager for offiserer, befal og spesialister (OR 2– 4).

  Det er ingen begrensning i antall innkallinger i tjenesteperioden. Tjenestepliktige kan inngå kontrakt om utvidet tjenesteplikt. Slik tjenesteplikt kommer i tillegg til den årlige tjenesteplikten. Tjenestepliktige kan kalles inn til fag- og funksjonsrettet etterutdanningskurs av inntil tolv dagers varighet. Denne tjenesten regnes som ordinær tjeneste, og kan, dersom det er nødvendig, komme i tillegg til den årlige repetisjons- eller heimevernstjenesten.

  Tjenestepliktige som sier seg villige til sjefsstillinger og forutbestemte nøkkelstillinger på lavere og midlere nivå, kan kalles inn til etterutdanningskurs av inntil fem ukers varighet.

  Tjenestepliktige som ikke er pålagt annen tjeneste, kan kalles inn for å støtte gjennomføring av repetisjonstjeneste og etterutdanningskurs. Tjenesten omtales som hjelpetjeneste."

  Dette viderefører så vidt jeg kan se det som også gjaldt før: I tillegg til ordinære repetisjonsøvelser eller årlig HV-trening kan man pålegges å ta et kurs av inntil 12 dagers varighet, men ikke oftere enn hvert tredje år. Men det er da ikke noe i veien for å gå oftere på kurs frivillig (det gjorde da jeg da jeg var i HV).

  Leave a comment:


 • MWD
  replied
  hvlt/ aquila Kan ikke dere få fremmet et forslag om endring av punktet i HV-Loven om maks kursdager? Føler at mye av progresjonen stopper opp der når det går så lang tid mellom kurs.

  Leave a comment:


 • navara
  replied
  Umiddelbar oppdragsløsning; Njæ, usikker på hvor godt utbytte av det egentlig er. Avdelinger som har status KLAR, som I osv, ja, men vi som er beredskapsklar er ikke klare for oppdragsløsning første dag. Kanskje kommer bryteren litt fortere på, men læringsutbytte blir nok mer learning by burning enn noe annet.
  Derimot kan man ikke bruke hele første dag i klasserom, men fortest mulig komme til skudd på skytebanen eller stridsteknikk i skogen har vist seg effektivt

  Leave a comment:


 • aquila
  replied
  Vennligst ikke opplys klartider og/eller tid til ESO, informasjonen er normalt gradert.
  Mod

  Leave a comment:


 • Simplex
  replied
  Spesialister (OR2-4+) kunne vært deltidsansatte instruktører med noen ekstra dager: altså et lite og eksklusivt OR-korps og blitt benyttet i hele distriktet.

  Leave a comment:


 • Simplex
  replied
  Opprinnelig skrevet av navara Vis post
  6/9 for alle kommer nok ikke på plass i år, men jeg liker ambisjonen.
  Nope. Blir 4/6 for oss nå i mars. Ser også området ikke kaller inn spesialistene sine til noe lengre tjeneste enn andre mannskaper. Kun befal og offiserer i kommandolinje som blir kalt inn til befalsdager.

  Ellers begynner mitt område å få så gode rutiner på adm. disse tingene (uttak, vernemaske, sikkerhetsbrief, osv. er unnagjort på x-y timer).

  Problemet hos oss virker ikke til å være at distriktssjef ikke har nok innflytelse, men områdesjefen. Distriktet pålegger områder å bruke tid på større distriktsøvelser slik at distriktets stab får øvet seg. Mangeårig klaging fra områdene som vil ha trening, og mindre øvelser i egen regi der det kan trenes på det som det er behov for. Nå klages det på læringsutbyttet som er lite fordi områdene ikke kommer i spill. To døgn med VKP uten at man har sett en fiende, san.tropp som ikke blir brukt fordi den var for langt unna der striden foregikk, osv. Men, distriktsstaben må begynne å bli umåtelig god etterhvert...

  Potensielt gradert informasjon fjernet. Mod
  Last edited by aquila; DTG 131652 Feb 20, . Begrunnelse: Moderering av gradert informasjon

  Leave a comment:


 • aquila
  replied
  Både SMS og rett på oppdrag høres lurt ut. Det skal foreslås til sjef.

  Leave a comment:


 • Rittmester
  replied
  Å gjennomføre innrykk slik man gjennomfører mobilisering, beskrevet av magskor , synes jeg umiddelbart høres ut som en god ide for å skru folk på raskt. Hele laget/troppen ut på umiddelbar oppdragsløsning, og så tilbake igjen etter la oss si ett døgn. Da kan man skrive reiseregninger og kjøre leksjoner etc, før ny øvelse. Eller?

  Leave a comment:


 • navara
  replied
  Opprinnelig skrevet av aquila Vis post

  Men utover det praktiske, så opplever jeg at soldatene mentalt trenger tiden frem til kvelden første dag på å bli påskrudd. På samme måte så er folk i avrundingsmodus fra kl.08 den morgenen vi skal hjem. Forsøk på å gjennomføre andre aktiviteter enn puss/vedlikehold første økt siste dag har vært svært lite bra for moralen.
  Det er der vi skal prøve oss med SMS'er ala' Øvelse Bjørgvin 2019 i år. I håp om å få bryteren i bevegelse litt før oppmøte og kanskje spare noen timer på tiden til helt påskrudd. Siste dagen har vi som regel oppdragsløsning og da er de gjerne i den bobla frem til oppdraget er utført. Men det bør gjerne forespeiles tidlig at også den dagen går med mer eller mindre i sin helhet, så ikke folk legger planer. Er det inneforstått med at dagen er "ødelagt" er ofte mye gjort etter min erfaring.

  Forrige trening fikk vi tilbakemelding på at vi hadde for lite dødtid...

  Leave a comment:


 • magskor
  replied
  Har kanskje skreve dette før, men det er sikkert nye leasar. I gamle Alden SHV område var innrykk slik.

  Befal var alt på plass og organiserte.
  Alle måtte gå gjennom same løypa.
  1 kontroll av id, våpen og ammunisjon.
  2 skrive reiserekning, levere inn den.
  3 gå til bordet som ditt lag hadde, der sitter sjef og nk.
  Når ca halve laget er på plass tar sjef desse med for å hente avdelingsutstyr og starte utrustning av fartøy.
  NK ventar på resten, når resten er klar så hjelper dei til med utrustning.
  Så fort fartøy er klar, tar sjef over kommando over fartøy, og går rett ut til område det fartøyet har fått utdelt og startar rapportering.
  Obs og adminstrasjon på same måte, så snart ein har nok folk til å bemanne så startar ein på øvinga/oppdraget.
  Som regel var dei første fartøya på veg ut til sitt område før lunch. Det var ein liten konkurranse mellom dei forskjellige skipperane om å vere fort ute i feltet og kunne gi dei første rapportane.

  Neste dag starta eventuell undervisning. Då vart enten instruktørane sendt ut til dei forskjellige laga for å ta undervisning ombord, eller båtlaga vart kalla inn for å få undervisninga på land. Dette kunne variere litt alt etter kva det vart lagt vekt på i øvinga. Men alltid første dag få fartøya ut for å få kontroll på området. Grunnen til at ein gjorde det på den måten var at det ville vere mest mulig likt ei mobilisering. Dermed viste alle si rolle viss det skulle bli mobilisering.

  Leave a comment:


 • aquila
  replied
  Vi klarer å få unna adm greiene ganske raskt når vi samles, men det tar bort endel tid. Bare det å sortere bort syke og delvise tar mye tid og krefter for troppssjefer og områdesjef. Tiden vi bruker på ESO (Enhetens Styrke Oppsetting) er gradert, men tror de som var med for mange år siden og ikke har vært med de siste årene ville blitt imponert.

  Men utover det praktiske, så opplever jeg at soldatene mentalt trenger tiden frem til kvelden første dag på å bli påskrudd. På samme måte så er folk i avrundingsmodus fra kl.08 den morgenen vi skal hjem. Forsøk på å gjennomføre andre aktiviteter enn puss/vedlikehold første økt siste dag har vært svært lite bra for moralen.

  Leave a comment:


 • navara
  replied
  For det første; jeg vet iværtfall at i mitt distrikt har de et underskudd fra ifjor som må tas inn i år. Dermed ryker ambisjonen om 6/9 allerede fra start. Men vi får vel noe sånt som 4/6 og det er slett ikke ille.

  Ang OR Korps er jeg litt usikker på hva som menes med vervede. Spesialistene har jo utvidet tjenesteplikt og i den grad man har fornuftig tjeneste til de i befalsperioden er det rom for å øke kompetansen der. At distriktet skal ha fast ansatte instruktører er nok å anse som lite hensiktsmessig; Måten det har vært gjort hos oss etter OMT er at Område og Troppsersjant har vært på trening, der instruktørene har vært tilsvarende personell fra I-styrken som har vært innleid på midl. kontrakt. Så har Omr/Tr.Sjt trent befalet som igjen har trent mannskapene. Som regel med instruktøren fra "forrige nivå" som veileder. Dette har etter mitt syn gitt god effekt gjennom hele linja.
  Som regel er treningene samlet i TPO'er og da er det 3-4områder som trener, da hjelper det ikke med 1 instruktør ansatt resten av året...

  Ifht at første og siste dag går med til Adm&Fors er det temmelig langt fra sannheten. Vi har som regel minimum hatt én leksjon før Lunch første dag, evt vært på skytebanen e.l. avhengig av hva vi skal gjøre på treningen. Et år vi kun skulle kontrollskyte sendte vi biler til skytebanen så fort de ble fylt opp, og delte ikke inn i lag og tropp før vi var igjennom det. Siste dag er det puss av våpen, multifuel osv. Avsluttende opprydding tar matr.ass'ene i stabstroppen seg av dagen etter.

  Leave a comment:


 • Signal_m
  replied
  Jeg tror det er større sjangs for store snøbyger i helvete,enn det er for 6/9 over hele fjøla, over tid. Flott med høye ambisjoner men inntil jeg ser innkallingen avskriver jeg dette som et luftslott av og for de høye kvinner og herrer.

  Leave a comment:


 • Rittmester
  replied
  Man kunne jo for en forholdsvis billig penge fått en liten håndfull faste OR som instruktør pr distrikt (la oss f eks si en på våpen/stridsteknikk, en på samband og en på sanitet) og sendt disse ut til alle HV-områder som har øvelse som instruktører. Det tror jeg hadde hatt god effekt. Samt, som Lille Arne også er inne på, la OR2-4 få flere døgn.

  For øvrig, hvlt nevner den tiden som går med til adm&fors. Jeg vet ikke hvordan det er i HV i dag, men i min tid i Hæren bortfalt stort sett hele første dag til skriving av reiseregninger, diverse administrative briefer og uttak av personlig utstyr (befal hadde uniform og våpen hjemme, men måtte også ta ut alt mulig annet). Samt uendelig med venting. Jeg håper HV har et mer strømlinjeformet opplegg. Jeg kan ikke for mitt bare liv skjønne at ikke det administrative for en 6-dagers trening skal kunne gjøres unna på en halvtime.

  Leave a comment:

Forsvarets historiske filmarkiv

Collapse

Working...
X
Besøksstatistikk