Globalt toppbanner

Collapse

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Fokus: Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • Znuddel
  replied
  Det er planlagt å opprette ei eiga eining som skal overvake alle som reiser inn og ut av Noreg med fly. Målet er å avsløre terroristar eller alvorleg kriminalitet. Planen er at eininga skal vere operativ og på plass i Kripos sine lokale frå 1. januar 2022, og i full drift frå 1. juli.

  >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

  Leave a comment:


 • Znuddel
  replied
  Dagen etter at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) fikk «urovekkende» informasjon om en 16 år gammel gutt i Oslo, gikk de til aksjon og pågrep ham. Nå er han fengslet i to uker.

  >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

  Leave a comment:


 • Znuddel
  replied
  PST hudfletter universitetene: «Fullstendig blåøyde og veldig, veldig naive»

  >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

  Kommentar av Simen Bakke i Politiets IKT-tjenester:

  Dette var en interessant artikkel på nyåret. Ikke bare fordi den omhandler etterretningstrusselen mot universitets- og forskningssektoren, men fordi den indirekte forteller mye om statens tilnærming til sikkerhets- og risikostyring.

  All den tid man ikke har nasjonale og standardiserte krav, føringer, prosesser og prosedyrer for å analysere, vurdere og håndtere risiko - så overlates dette ansvaret til den enkelte virksomhet. Slik som tilfellet er her, ved de mange universitetene.

  Når universitetene 1) har helt andre formål enn nasjonal sikkerhet og dermed annet verdigrunnlag det foretar beslutninger på bakgrunn av, og 2) man ikke gir universitetene tilstrekkelig forutsetninger (les: sikkerhetskompetanse, ressurser og etterretning) - vil man ende opp med beslutninger som primært ivaretar andre hensyn enn nasjonal sikkerhet.

  Dette løses ikke ved å omtale universitetssektoren som naiv og blåøyd, men enten ved 1) å gi universitetene forutsetninger til å håndtere risikoen lokalt eller 2) å få på plass tydelige nasjonale krav, føringer og prosesser for hvordan sektoren skal forholde seg til etterretningstrusselen.
  >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

  Leave a comment:


 • Znuddel
  replied
  Pressemelding 3. desember 2020:

  PST vurderer at norsk petroleumssektor utsettes for etterretningsaktivitet. Blant målene er både offentlige og private selskaper, teknologimiljøer ved universiteter og forskningsinstitutter, samt norske myndigheter.

  >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

  Leave a comment:


 • M72
  replied
  Sannsynlighetsordene PST benytter er:
  Meget sannsynlig: Det er meget god grunn til å forvente
  Sannsynlig: Det er grunn til å forvente
  Mulig: Det er like sannsynlig som usannsynlig
  Lite sannsynlig: Det er liten grunn til å forvente
  Svært lite sannsynlig: Det er svært liten grunn til å forvente

  Opprinnelig skrevet av PST
  Vi vurderer det fortsatt som MULIG at noen vil forsøke å gjennomføre terrorhandlinger i Norge, motivert av religiøse eller islamistiske motiver. Terrortrusselen fra ekstrem islamisme er imidlertid skjerpet fra den siste vurderingen PST gjorde i sommer. Det skal lite til før vurderingen av den forventede trusselen vil bli endret til SANNSYNLIG.
  Dvs. det er like sannsynlig som usannsynlig for terrorhandlinger i Norge, motivert av religiøse eller islamistiske motiver, men det skal lite til før det er grunn til å forvente et angrep.

  Leave a comment:


 • Znuddel
  replied
  Oppdatert terrortrusselvurdering 30. oktober 2020:

  Terrortrusselnivået i Norge er fortsatt moderat, men PST vurderer at trusselen fra ekstrem islamisme er skjerpet fra siste vurdering.

  >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

  Leave a comment:


 • Znuddel
  replied
  Politiets sikkerhetstjeneste har oppdatert sin vurdering på trusselen fra høyreekstreme.

  De vurderer nå at et nytt høyreekstremt terrorangrep i 2020 er «mulig».

  >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

  Leave a comment:


 • M72
  replied
  Litt mer om faktiske og rettslige forhold:
  Opprinnelig skrevet av PST
  PST har innhentet passasjerinformasjon og lagt utlendingsloven § 20, jf. utlendingsforskriften § 4-24 til grunn. Det har vært uenighet mellom utvalget og PST om det rettslige grunnlaget.
  Allerede i 2017 skrev PST til EOS-utvalget at regelverket «nok ikke» hjemlet tilgang til bookingsystemet eller rutinemessig oversendelse av passasjerlister.

  Det virker som om deler av uenigheten går på omfanget av innsamlingen, der PST har samlet inn store mengder data (rutinemessig fått passasjerlistene fra åtte flyselskap), mens utvalget tolker forskriftens "Personopplysninger skal samles inn for spesifikke, uttrykkelig angitte og berettigede formål" noe mer snevert.

  Det virker noe søkt at PST bruker en paragraf om innreise til riket som grunn for å generelt samle passasjeropplysninger også for innriks flygninger.

  Samtidig er det overraskende (i disse big-data tider) at PST ikke har hatt lov til å generelt samle alle passasjeropplysninger for internasjonale flygninger. Og det virker rart at PST ikke har prøvd å få lovlig tilgang til dette.

  Det at PST ikke har hatt tilstrekkelig internkontroll og dokumentasjon av egen innhentingsvirksomhet er ganske sjanseløst. Det skulle man tro at PST var i stand til uavhengig av lovligheten av virksomheten.

  PST pressemelding om >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM].

  Leave a comment:


 • Rittmester
  started a topic Fokus: Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

  Fokus: Politiets sikkerhetstjeneste (PST)


  Click image for larger version Name:	240px-PST_emblem.svg.png Views:	0 Size:	10,4 KB ID:	1022627

  Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] og en del av >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM], direkte underlagt >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] og sidestilt med >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]. PST har ansvar for å ivareta rikets sikkerhet og bekjempe >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM], >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM], spredning av >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] og >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM], samt drive >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM].

  Fra Wikipedia: >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]


  Så, til en aktuell sak fra nyhetstråden:
  Opprinnelig skrevet av yamaha Vis post
  Jeg tror dette passer inn her: >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

  PST får skarp kritikk for å ha hentet inn passasjerlister fra blant annet Norwegian uten å ha hjemmel for det. Eller ulovlig, som vi sier det på norsk.

  Se også EOS-utvalget sine sider:
  >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

  Om sakens faktiske og rettslige forhold

  * PST har gjennom Norwegians bookingsystem urettmessig skaffet seg tilgang til store mengder opplysninger om norske og utenlandske passasjerer på nasjonale og internasjonale ruter. En slik tilgang har PST ikke hatt hjemmelsgrunnlag for.

  * PST har fått åtte andre flyselskaper til rutinemessig å sende passasjerlister til tjenesten. Denne rutinemessige innhentingen er ulovlig. Opplysningene har også blitt oppbevart i flere måneder. Dette har omfattet opplysninger om anslagsvis 1 million reisende årlig – både norske og utenlandske statsborgere.

  * PST har videreført praksisen med å hente inn opplysninger om norske flypassasjerers utenlandsreiser, også etter at utvalget i 2014 kritiserte tjenesten i én konkret sak for ikke å ha lovhjemmel for slik innhenting.

  * PST har ikke hatt tilstrekkelig internkontroll og dokumentasjon av egen innhentingsvirksomhet.

Forsvarets historiske filmarkiv

Collapse

Working...
X
Besøksstatistikk