Globalt toppbanner

Collapse

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Scenario for russisk angrep

Collapse
X
Collapse
 •  

 • Scenario for russisk angrep

  >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

  Under de store forsvarsstudiene på 1970-tallet kjørte man en lang rekke krigsspill, dels tradisjonelle med erfarne offiserer på hver side, dels (og det var nytt da) datamaskinsimuleringer. Man prøvde en rekke forskjellige scenarier, men "benchmark scenariet" som bl.a. ble brukt til å sammenligne forskjellige norske taktikker, og spesielt for bruk av kampfly (resultatene munnet ut i bestillingen av 72 stk F-16) var det følgende (det var den relative sammenligning av forskjellige handlingsmåter målt i hvor lenge Bardufoss var på norske hender og sovjetiske styrker ikke hadde nådd artillerirekkevidde av Bardufoss som var det interessante, tallene i seg selv var usikre):

  Et begrenset angrep på Finnmark og Troms, der målet er besettelse av Nord-Norge til og med Ofoten (etablere "bastionforsvar"), og det gjennomføres begrensede aksjoner mot Sør-Norge for å isolere Nord-Norge. Forberedelsene er så godt skjult at ingen etterretning tilsier at et angrep på Norge kan være på gang før 4 døgn før angrepet.

  >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

  Landstyrkene som angriper Nord-Norge består av:
  4 motoriserte infanteridivisjoner
  1 marineinfanteribrigade
  2 luftlanderegimenter
  Armetropper bestående av 1 Scud-regiment, 1 artilleriregiment, 1 luftvernmissilregiment, 1 ingeniørregiment, 1 PV-regiment.

  Marineinfanteribrigaden og 1 mot. infanteridivisjon (minus stridsvognregimentet) gjennomfører amfibieoperasjon delt på tre landgangssteder, Tromsøya, og to steder innerst i Malangen (Nordfjordbotn og Aursfjordbotn). Hvert landgangssted blir angrepet av en bataljon fra marineinfanteribrigaden og ett regiment fra infanteridvisjonen. I første pulje kommer marineinfanteribrigaden opplastet på 20 landgangsfartøyer. Ca. 4 timer senere følger infanteridivsjonen opplastet på 24 sivile handelsskip. Landgangsstyrken eskorteres av 6 jagere og 22 fregatter. Et antall kryssere og jagere er i tillegg eskorte i åpent farvann og flankestøtte.

  Samtidig som landgangsfartøyene med marineinfanteribrigaden krysser territorialgrensen, landsettes de to luftlanderegimentene, det ene på Tromsøya (Tromsø Lufthavn Langnes), det andre mellom landgangsstedene i Malangen og Bardufoss (omkring Olsborg).

  8 timer før landgangsfartøyene kommer inn i norsk territorialfarvann krenker de tre øvrige motoriserte infanterivisjonene finsk territorium. Den ene divisjonen angriper dels gjennom Finland (via Tana og Karasjok), dels direkte over den norsk-russiske grensen, Varanger og Porsanger. De to andre divisjonene (forsterket med stridsvognregimentet fra divisjonen i landgangsoperasjonen og armetroppene) går gjennom Nord-Finland for å angripe langs E-8 mot området Skibotn-Signaldalen-Nordkjosbotn. Det er dette som er hovedinnsatsen. Den ene divisjonen angriper først med den andre følgende etter som reserve for å overta eller forsterke den første når det blir nødvendig.

  >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

  I det de første landgangsfartøyene passerer territorialgrensen angriper 55 middelstunge bombefly (Tu-22M Backfire) norske flystasjoner, K&V-stasjoner og sambandsinstallasjoner. Disse følges av 110 angrepsfly (i dag ville det være fly som Su-24 Fencer, Su-34 Fullback og Su-25 Frogfoot) som både angriper samme mål og støtter landkrigen ved å angripe norske forsvarsstillinger. Bombe- og angrepsflyene og deres baser på Kola forsvares av 175 jagerfly (i dag ville det være MiG-31 Foxhound og Su-27 Flanker). I tillegg støttes de russiske styrkene av 175 transportfly, 70 angreps- og transporthelikoptre, 60 taktiske rekognoseringsfly og 5 A-50 Mainstay luftbårne radarstasjoner.

  Som sagt, dette ble på 1970-tallet brukt som "baseline scenariet" for et russisk angrep på Norge når man skulle sammenligne bl.a. type kampfly og hvordan de best burde brukes, ved at dette var sett på som "et typisk scenario" (absolutt ikke noen fasit på hvordan et angrep i virkeligheten ville være). Kan dette være utgangspunkt for et "baseline scenario" i dag og?
  Attached Files
  Last edited by Intendanten; DTG 131334 Aug 21, . Begrunnelse: Endret tittel, endret emneknagger
   Posting comments is disabled.

  Kategorier

  Collapse

  Latest Articles

  Collapse

  • Om grader og rettigheter på Milforum
   av Intendanten

   Alle brukerne på Milforum har en grad tilsvarende de gradene som brukes i det norske Forsvaret i dag. Over ser du min grad - kommandérsersjant i Luftforsvaret. Dette er ikke bare av kosmetiske hensyn, selv om det er et poeng at både struktur og roller er knyttet opp mot Forsvaret. Det er også et lite element av voksenopplæring ved at folk ser hva de forskjellige distinksjonene betyr. Et viktig moment er at graden sier noe om hvilken faglig tyngde den enkelte kan ha, og hvem det kan lønne...
   DTG 191952 Jun 21,
  • Om Milforum
   av Intendanten


   Om Milforum


   Velkommen til Milforum, stedet hvor du kan møte likesinnede til diskusjoner og informasjonsutveksling rundt det norske totalforsvaret. Dette dekker alle tema fra sikkerhets- og forsvarspolitikk, taktikk og stridsteknikk, rekruttering og utdanning, nyheter og analyser, informasjon om forsvar og samfunnssikkerhet, utstyr og materiell, aktuelle hendelser og militærhistorie, til politi, sivilforsvar og annen type beredskap. Forumet er åpent både for den erfarne...
   DTG 111803 Oct 20,
  • Scenario for russisk angrep
   av hvlt
   >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] Under de store forsvarsstudiene på 1970-tallet kjørte man en lang rekke krigsspill, dels tradisjonelle med erfarne offiserer på hver side, dels (og det var nytt da) datamaskinsimuleringer. Man prøvde en rekke forskjellige scenarier, men "benchmark scenariet" som bl.a. ble brukt til å sammenligne forskjellige norske taktikker, og spesielt for bruk av kampfly (resultatene munnet ut i bestillingen av 72 stk F...
   DTG 080618 Jul 16,
  • Hyperloop (hypotetisk transportteknologi)
   av lukman


   Selskapet Hyperloop One (som er et av to selskaper som jobber med Hyperloop konseptet) kom nylig med denne bloggposten, der man støtter seg på konsulter fra KPMG og Rambøll når man sier at det er en fantastisk ide å bygge en et Hyperloop transportsystem mellom Stockholm og Helsingfors.

   >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

   >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM...
   DTG 080615 Jul 16,
  • Pipeline Management -Amerikanernes behov for stabile oljeleveranser
   av Feltposten


   «US has an open interest in economically isolating Iran if possible, and a pipeline transporting Iranian gas to Pakistan and India would compromise that isolation. If the Americans can persuade Pakistan and India to buy their gas from Turkmenistan instead, Iran will be frozen out. Just a routine case, then, of a great power trying to inflict economic damage on an enemy.»

   Krigene i Afghanistan og Irak handler ikke nødvendigvis om verdenssamfunnets avsky mot ulike religiøse,...
   DTG 201742 Jun 16,
  • Skipsdesign og doktriner, frem til og med 2. verdenskrig
   av Eisenhower


   Jau, dette er altså den store tråden! Jeg skal forhåpentligvis gå mer generelt til verks etter hvert, og forhåpentligvis ta for meg flere skipsklasser fra de store stridende parter under 2. verdenskrig, hvis folk er interessert! Det blir nok mest detaljer rundt Royal Navy og US Navy, da det er de jeg kan desidert mest om, men jeg skal gjøre så godt jeg kan. Dette er forøvrig en generell tråd, så hvis folk har innspill er det bare å komme med dem!

   Skipsdesign og doktriner,...
   DTG 201611 Jan 16,
  Working...
  X
  Besøksstatistikk