Milforum

Globalt toppbanner

Collapse

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Statsbudsjettet 2010 - Forsvaret

Collapse

Annonse før emne

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts
 • Trådstarter

  Statsbudsjettet 2010 - Forsvaret

  13 oktober 2009 legges statsbudsjettet for 2010 frem.

  Det har kommet noen lekkasjer, men jeg har hittil ikke sett noe om Forsvaret. Det nærmeste er kanskje Soria Moria-II, hvor det nevnes en mulig nedtrapping i Afghanistan, noe som kan være et hint om at Forsvaret ikke går gylne tider i møte.

  Info og synspunkter legges inn på denne tråden.
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.
  Lignende tråder

 • #2
  Re: Statsbudsjettet 2010 - Forsvaret

  http://www.vg.no/nyheter/innenriks/arti ... tid=573544

  Stoltenberg: "Norge kutter ikke i Afghanistan".
  Gahr Støre: "Norge blir der så lenge det er nødvendig"

  Her står det at Norge ikke trapper ned i Afghanistan...

  Kommentér


  • #3
   Re: Statsbudsjettet 2010 - Forsvaret

   Tenk hvordan det hadde vært å ha en regjering som var enig med seg selv. Er vel ikke så forferdelig lenge siden de gikk ut med at de skulle trappe ned innsatsen..

   Kommentér


   • #4
    Re: Statsbudsjettet 2010 - Forsvaret

    Opprinnelig skrevet av Safariland
    Tenk hvordan det hadde vært å ha en regjering som var enig med seg selv. Er vel ikke så forferdelig lenge siden de gikk ut med at de skulle trappe ned innsatsen..
    Støttes!

    Kommentér


    • #5
     Re: Statsbudsjettet 2010 - Forsvaret

     Noen som vil gjette på hvor mange millioner budsjettet vil være under det planlagte nivået i henhold til langtidsmeldingen?

     Mitt guesstimate er... 2-300 millioner. Kommer til å taes fra investeringsmidler, såvel som heimevernet og øvelser. Kommer til å rettferdiggjøres med den generelle økonomiske tilstanden, og for å skjerme operasjoner i utlandet.
     Si vis pacem, para bellum

     Kommentér


     • #6
      Re: Statsbudsjettet 2010 - Forsvaret

      Kanskje vi får råd til trening i Norge, da.
      Kanskje jeg får de 25 dagene jeg har sagt meg villig til.
      Carpe panem

      Kommentér


      • #7
       Re: Statsbudsjettet 2010 - Forsvaret

       Opprinnelig skrevet av Rasputina
       Kanskje vi får råd til trening i Norge, da.
       Kanskje jeg får de 25 dagene jeg har sagt meg villig til.
       Haha.
       "Gjør Ret, Frygt Intet"

       Kommentér

       • Trådstarter

        #8
        Re: Statsbudsjettet 2010 - Forsvaret

        Rasputina er en skøyer.
        Befriende med slik herlig humor på et ellers seriøst forum.
        Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

        Kommentér


        • #9
         Re: Statsbudsjettet 2010 - Forsvaret

         Opprinnelig skrevet av Safariland
         Tenk hvordan det hadde vært å ha en regjering som var enig med seg selv. Er vel ikke så forferdelig lenge siden de gikk ut med at de skulle trappe ned innsatsen..
         Det er minst ett valg siden, og SV må svelge noen kameler nå som de er litt mindre igjen...
         Would you, Quintus? Would I?

         Kommentér


         • #10
          Re: Statsbudsjettet 2010 - Forsvaret

          Forsvarsbudsjettet 2010

          Av realøkningen på 395 millioner kroner (1,18 prosent) i forhold til 2009-budsjettet utgjør 100 millioner kroner en budsjettmessig opptrapping i henhold til vedtatt langtidsplan for Forsvaret. I tillegg er forsvarsbudsjettet økt med 50 millioner kroner til særskilt kompensasjonsordning for forsvarspersonell som har pådratt seg psykiske belastningsskader etter operasjoner i utlandet, og en styrking på 220 millioner kroner til operasjoner i utlandet.

          Budsjettet er fordelt med 7,7 milliarder kroner til materiellinvesteringer, 2 milliarder kroner til investeringer i nasjonalfinansiert og fellesfinansiert eiendom, bygg og anlegg (EBA) og 25,2 milliarder kroner til drift av forsvarssektoren.

          Allerede i løpet av de to første årene av langtidsperioden foreslår således Regjeringen å tilføre 500 millioner kroner av bevilgningsøkningen på 800 millioner 2008-kroner som forutsatt i den vedtatte langtidsplanen. Bevilgningen til operasjoner i utlandet økes blant annet for å opprettholde et høyt nivå på de norske bidragene til operasjoner i Afghanistan og gjennomføre bidraget til FN-operasjonen i Tsjad. Videre foreslås det å øke forsvarsbudsjettet med 50 millioner kroner for å dekke utgifter til en ny særskilt kompensasjonsordning til forsvarspersonell som har pådratt seg psykiske belastningsskader etter operasjoner i utlandet.


          Regjeringen foreslår en økning ja, men såvidt jeg kan se er mesteparten av denne økningen utgjort av utenlandsoperasjoner og ettervern, mens bare en brøkdel er en reell endring for å veie opp for tidligere underbudsjettering...
          Si vis pacem, para bellum

          Kommentér

          • Trådstarter

           #11
           Re: Statsbudsjettet 2010 - Forsvaret

           Flere detaljer her: http://www.statsbudsjettet.no/upload/St ... gulbok.pdf

           (...)Hæren er betydelig styrket de senere årene, og Regjeringens forslag for 2010 vil videreføre det nivået som er nådd etter fortsatt oppbygging også i 2009. Sjøforsvarets og Kystvaktens driftsbudsjetter foreslås økt for å følge opp innfasingen av nye fartøyer.
           I Luftforsvaret innfases nye transportfly, mens aktiviteten for kampfly og øvrige systemer videreføres. I Heimevernet videreføres aktiviteten iht. langtidsplanen og kvalitetsreformen, og øvingsaktiviteten øker for områdestrukturen.
           Støtte til operasjoner i form av kommando-, kontroll- og informasjonssystemer, sanitet og logistikk er prioritert med bevilgningsøkning. Det foreslås også økt innsats for å trene kommandoapparatet
           i krisehåndtering og utvikle Forsvarets operative
           hovedkvarter utenfor Bodø. Cold Response 2010 er Forsvarets høyest prioriterte øvelse i 2010.(...)
           Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

           Kommentér


           • #12
            Re: Statsbudsjettet 2010 - Forsvaret

            Detaljene i Forsvarsbudsjettet er her.
            At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

            Kommentér


            • #13
             Re: Statsbudsjettet 2010 - Forsvaret

             For Heimevernet går dette fra virkelig ille til enda verre. Som eneste større post på Forsvarsbudsjettet, hadde Heimevernet nominell nedgang i 2009. Og denne blir bare verre i 2010, med 7,9 millioner. Tar man hensyn til lønns- og prisvekst, samt noen tekniske endringer som forbedrer no, er det en videre nedgang på 16,8 millioner fra katastrofebudsjettet i 2009. Nå greier de å si at det skal være en effektiviseringsgevinst på 22,2 millioner, men det er jo i realiteten kutt.

             Hele forutsetningen for kvalitetsreformen i 2004 var at hele F-styrken skulle trenes hvert år, og det samme skulle en vesenltig del (ca. halvparten) av O-styrken. Resten av O-styrken skulle trenes hvert annet år. Med en F-styrke på 25.000 og en O-styrke på 15.000 vil det si at 80% av den samlede F&O-styrke skal trenes hvert år. Men her står det altså at ca. 20% av F&O-styrkene skal trene i 2010, og at man har ambisjon om å komme opp på 50% i løpet av 2012! Altså, man lar bevisst F&O råtne på rot.
             At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

             Kommentér


             • #14
              Re: Statsbudsjettet 2010 - Forsvaret

              Det er en stor overføring av deler av FLO og det som har vært felles logistikkoppgaver til våpengrenene. Bl.a. overføres Forsvarets kompetansesenter for logistikk og operativ støtte til Hæren.
              At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

              Kommentér

              • Trådstarter

               #15
               Re: Statsbudsjettet 2010 - Forsvaret

               Denne er jo litt interessant:

               Norge vil i 2010 videreføre PRT Meymaneh med hovedsakelig tilsvarende innretning som i 2009. Det vil imidlertid foretas tilpasninger, slik at vår innsats i størst mulig grad samordnes med ISAFs strategi om å overføre lederansvaret for sikkerhet til afghanske sikkerhetsstyrker så snart sikkerhetssituasjonen tillater det. I denne sammenheng planlegges det med at norske styrker gradvis skal konsentrere sin innsats rundt trening, rådgiv-ning og samarbeid med afghanske sikkerhetsstyrker, mens afghanerne selv får hovedansvaret for militære operasjoner. Som del av denne tilpasningen planlegges den norske infanterienheten i PRT Meymaneh terminert fra medio 2010.
               Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

               Kommentér


               • #16
                Re: Statsbudsjettet 2010 - Forsvaret

                Store materiellinvesteringer for landforsvar

                Her er det litt vanskelig å få oversikt, det er dels listet etter formål (landsystemer, luftsystemer, logistikksystemer etc.), dels er store enekltstående prosjekter listet for seg. Disse er flerårige med mulighet til overføring mellom år, og det er bare en anslått sum for mye som skal brukes i 2010.

                I teksten står at under "Formål Nettverksbasert forsvar" er den største investeringen primærsamband for ISTAR. For 2010 er anslått utbetaling for dette formålet 637 millioner. Hva dette er, er det vanskeligere å finne ut av. Under store prosjekter er Link-16 satt av med 31 mill. i 2010. "Videre anskaffes det et antall mobile og deployerbare kommunikasjonsmoduler med Link-16 kapasitet som kan benyttes av Hærens avdelinger og Forsvarets avdelinger i utlandet. ...
                Kontrakt for integrasjon av Link-16 til Hæren, samt andre beslutningsstøttestystemer, ble inngått primo 2009, med leveranse første kvartal 2010." Jeg vet ikke om det er sammenheng mellom disse?

                Under Landsystemer er det anslått utbetaling 881 mill. i 2010. Under store prosjekter finner vi noen få:

                Prosjektet pansrede spesialkjøretøy basert på brukte M113 har en totalkostnad på 1,1 milliarder, hvorav det meste er brukt. Det forventes at 11 mill. brukes i 2010 og 45 mill. etter 2010 på dette prosjektet. Alle kjøretøyer skulle vært levert innen 2007, men det har blitt forsinkelser. Så langt er 230 vogner levert og 58 gjenstår. Siste tror man nå vil leveres i midten av 2011.

                Panserbekjempelse - middels rekkevidde: Dette er Javelin. Totalpris er 1 milliard, hvorav 124 mill. skal brukes i 2010 og 360 mill. etter 2010. "Prosjektet viderføres innholdsmessig som planlagt, men er forsinket ift. opprinnelig fremdriftsplan. Forsinkelsen skyldes forhold hos leverandøren. DIalog med leverandøren er avsluttet, og Forsvaret mottar ammunisjon som tilfredsstiller justerte krav. Prosjektet er planlagt avsluttet i 2012.

                Brukte Leopard 2-stridsvogner: Dette er altså det virkelig gamle prosjektet med innkjøp av 52 stk. brukte Leopard 2A4 fra Nederland og senere ombygging/oppgradering. Så vidt jeg vet er stadig bare en liten del av dem operative. Kostnadsrammen er 1,5 milliarder hvorav 65 mill. skal brukes i 2010 og 341 mill. vil gjenstå etter 2010. Kontrakt ble inngått i 2001, vognene ble levert fra 2003. Flause??

                Landbasert indirekte ildstøtte. Dette er kosen for alle artillerister. Innkjøp av 24 stk. Archer sammen med ammunisjonshåndteringssystemer, logistikk og "en viss mengde moderne ammunisjon". Kanonene er planlagt levert i perioden 2011-2013, vi får se om det går!!! Total kostnadsramme er 1,9 milliarder, hvorav 513 millioner skal brukes i 2010.
                At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                Kommentér


                • #17
                 Re: Statsbudsjettet 2010 - Forsvaret

                 Opprinnelig skrevet av hvlt
                 Men her står det altså at ca. 20% av F&O-styrkene skal trene i 2010, og at man har ambisjon om å komme opp på 50% i løpet av 2012!
                 Var ikke omkvedet for et halvt år siden at 2009 var et unntaksår og at fom. 2010 skulle hele organisasjonen trenes?
                 Er det mulig å melde seg ut av denne "foreningen" mon tro?
                 Bumpibump TM

                 Kommentér


                 • #18
                  Re: Statsbudsjettet 2010 - Forsvaret

                  Mer penger til operasjoner i utlandet og skadde veteraner

                  (Dagbladet.no): Regjeringen fortsetter styrkingen av forsvarsbudsjettet og bevilger 220 millioner kroner ekstra til utenlandsoperasjoner og 50 millioner ekstra til særskilt kompensasjonsordning for forsvarspersonell som har pådratt seg psykiske belastningsskader etter operasjoner i utlandet.

                  100 millioner av økningen er en del av pakken på 800 millioner kroner regjeringen fra før av har lovet i Forsvarets langtidsplan. Dermed er allerede 500 millioner av disse 800 millionene oppfylt med årets budsjett.

                  - Tilfreds, men stramt
                  - Jeg er tilfreds med at regjeringen følger opp intensjonene i langtidsplanen, og at det synligjøres ved en reel økning i budsjettet, sier forsvarssjef Harald Sunde i en uttalelse.

                  Men han understreker at det likevel oppfattes som et stramt budsjett.

                  Totalt er realveksten i budsjettet på 395 millioner kroner. I alt er det budsjettert 34,9 milliarder til Forsvaret, og en inntektsramme på 1,2 milliarder kroner.

                  Mer til utenlands- operasjoner
                  Økningen for utenlandsstyrkene er i hovedsak tiltenkt brukt på bidraget i Afghanistan, der regjeringen ønsker å trappe opp oppbygging, trening og mentorering av afghanske sikkerhetsstyrker gjennom såkalte OMLT-lag. Regjeringen viderefører også den norske helikoptervingen som er blitt en svært viktig ressurs for sanitetsberedskapen for hele Faryab-provinsen.

                  Det norske feltsykehuset i Tsjad samt et brønnboringslag blir i allefall værende frem til mai 2010, mens fregatten som driver piratjakt i Adenbukta utenfor Somalia skal avvikles tidlig i 2010.

                  Øker i nord
                  Regjeringens økte fokus i nordområdene kommer klart frem også i forsvarsbudsjettet.

                  I 2010 er det satt av 300 millioner kroner til nytt ledelsesbygg, flerbrukshall på Skjold og Setermoen og befalsforlegning på Setermoen. Dette beløpet skal også dekke arbeidet med å knytte sammen skytefeltene Mauken og Blåtind. Forsvarets satsning på å gjøre sin del av regjeringens satsning på nordområdene videreføres gjennom militær tilstedeværelse i nord, ifølge budsjettforslaget.

                  Krevende for hæren
                  Forsvarssjef Sunde påpeker at budsjettet vil tillate omtrent det samme aktivitetsnivået i Forsvaret som i året som gikk, men at det vil bli krevende spesielt for Hæren å opprettholde styrkeproduksjonen til internasjonale operasjoner, og prioritere midler til materiell og øvning.

                  — Det er positivt at budsjettet legger opp til økt trening i Heimevernet, sier Sunde i en pressemelding.

                  Innsatsstyrkene skal i 2010 trenes tilnærmet fullt ut. I tillegg skal over 20 prosent av forsterknings- og oppfølgingsstyrkene trenes, Dette er i tråd med langtidsplanen med årlig trening av halve forsterknings- og oppfølgingsstyrken fra 2012, melder forsvarssjefen.
                  http://www.dagbladet.no/2009/10/13/nyhe ... _container
                  ...we few, we happy few, we band of brothers

                  Kommentér


                  • #19
                   Re: Statsbudsjettet 2010 - Forsvaret

                   Jeg fikk akkurat denne pressemeldingen fra Høyre:

                   - Regjeringen avvikler Heimevernet

                   Regjeringens forslag til forsvarsbudsjett betyr at størstedelen av Heimevernet ikke har penger til å øve i 2010. - Regjeringen svikter igjen på de viktigste oppgavene, sier Høyres forsvarspolitiske talsmann, Ivar Kristiansen.

                   - Vi har allerede HV-områder som ikke har hatt penger til å øve hoveddelen av soldatene sine på tre eller fire år. I 2009 øvde ikke forsterknings- og oppfølgingsstyrkene i det hele tatt, og i 2010 skal bare 20 prosent øve.

                   Mot avvikling

                   - Dette er i strid med Stortingets forutsetninger og alle løfter regjeringspartiene ga i valgkampen. Stortinget har uttrykt klare forventninger til Heimevernets øvelser og aktiviteter, men det ser ut som om Regjeringen styrer mot en avvikling, sier Kristiansen.

                   Kristiansen er også sterkt kritisk til andre deler av budsjettforslaget.

                   - Kutter til beinet

                   Regjeringen fortsetter underfinansieringen av sin egen langtidsplan med minst 300 millioner. Samtidig videreføres aktivitetsnivået i alle forsvarsgrenene omtrent på 2009-nivå. Et nivå som allerede er kritisk lavt, og som truer både personellets kompetanse og Forsvarets operative evne på sikt.

                   - Den eneste måten Regjeringen har fått budsjettet til å gå i hop de siste årene er ved å kutte til beinet i flytimer, seilingsdøgn og øvelser. Det hjelper ikke med balanse i 2012 når hele organisasjonen forvitrer i mellomtiden. Forsvaret fortjener bedre enn dette.

                   Se også: Høyres hovedside for budsjettet.
                   Her har vi samlet pressemeldinger og reaksjoner fra Høyre, organsisasjoner og medier: Statsbudsjettet 2010


                   Presseppslag om forsvarsbudsjettet:
                   Sivilforsvaret blir stående på stedet hvil med forslaget til neste års statsbudsjett
                   http://nrk.no/nyheter/distrikt/ostaf...fold/1.6815503

                   Regjeringens forslag til statsbudsjett innebærer at det ikke vil være penger til heimevernøvelser.
                   http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nordland/1.6815833

                   At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                   Kommentér


                   • #20
                    Re: Statsbudsjettet 2010 - Forsvaret

                    Latterlig at finansieringen av utenlandsoperasjoner kommer fra forsvarsbudsjettet, burde vært finansiert over bistandsbudsjettet.

                    Er så flaut og provoserende å se at vi faktisk har gjennomført en nesten like total nedrustning som før 1940. All respekt til dere som jobber og holder ut inne i elendigheten.

                    Kommentér


                    • #21
                     Re: Statsbudsjettet 2010 - Forsvaret

                     Opprinnelig skrevet av Navytimes
                     Latterlig at finansieringen av utenlandsoperasjoner kommer fra forsvarsbudsjettet, burde vært finansiert over bistandsbudsjettet.
                     Hvis man ikke ser forskjell på militær og humanitær bistand er nok dette muligens en løsning, ja...
                     Would you, Quintus? Would I?

                     Kommentér


                     • #22
                      Re: Statsbudsjettet 2010 - Forsvaret

                      Ligger i kortene at det jeg vil frem til er at forsvaret må ha en fast pott av penger som går til forsvar av vårt eget land. Det kan ikke være sånn at fordi den til enhver tid sittende regjering ønsker å øke innsatsen i utlandet så skal dette bety at heimeverne ikke får øve.

                      Innsats i utlandet bør være en egen pott på siden av forsvarsbudsjettet.

                      Kommentér


                      • #23
                       Re: Statsbudsjettet 2010 - Forsvaret

                       Opprinnelig skrevet av Safariland
                       Tenk hvordan det hadde vært å ha en regjering som var enig med seg selv. Er vel ikke så forferdelig lenge siden de gikk ut med at de skulle trappe ned innsatsen..
                       Side 87 i forsvarsbudsjettet. Ref. TV2-nyhetene..

                       Kommentér


                       • #24
                        Re: Statsbudsjettet 2010 - Forsvaret

                        Opprinnelig skrevet av Safariland
                        Opprinnelig skrevet av Safariland
                        Tenk hvordan det hadde vært å ha en regjering som var enig med seg selv. Er vel ikke så forferdelig lenge siden de gikk ut med at de skulle trappe ned innsatsen..
                        Side 87 i forsvarsbudsjettet. Ref. TV2-nyhetene..
                        Det tok media et "par" dager å finne ut av det.
                        AGS var ganske så klar i talen, vi får se hva som skjer.

                        Kommentér


                        • #25
                         Re: Statsbudsjettet 2010 - Forsvaret

                         Opprinnelig skrevet av hvlt
                         For Heimevernet går dette fra virkelig ille til enda verre. Som eneste større post på Forsvarsbudsjettet, hadde Heimevernet nominell nedgang i 2009. Og denne blir bare verre i 2010, med 7,9 millioner. Tar man hensyn til lønns- og prisvekst, samt noen tekniske endringer som forbedrer no, er det en videre nedgang på 16,8 millioner fra katastrofebudsjettet i 2009. Nå greier de å si at det skal være en effektiviseringsgevinst på 22,2 millioner, men det er jo i realiteten kutt.
                         .
                         Jeg som trodde jeg skulle bli kvitt kapok-posen og ludvigsekken min.

                         Kommentér

                         • Trådstarter

                          #26
                          Re: Statsbudsjettet 2010 - Forsvaret

                          Opprinnelig skrevet av jal999
                          Jeg som trodde jeg skulle bli kvitt kapok-posen og ludvigsekken min.
                          Hvis de var god nok for din far, og din farfar før ham, er de vel bra nok for deg også?

                          Leste for øvrig at økningen i trygdeutgifter fra i fjor til i år var ca 30 milliarder, altså marginalt mindre enn hele forsvarsbudsjettet.
                          Vi skryter av at vi har lav arbeidsledighet i dette landet, men med en fjerdedel av befolkningen på trygd har vi en formidabel skjult ledighet. Jeg lurer på hvordan dette stiller seg i forhold til andre land?
                          Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                          Kommentér


                          • #27
                           Re: Statsbudsjettet 2010 - Forsvaret

                           Man kan jo ikke annet enn elske disse som påstår det finnes en enorm "skjult ledighet"...

                           Land i Vest-Europa rapporterer arbeidssøkende arbeidsledige. Hvorfor skulle vi gjøre noe annet?
                           Would you, Quintus? Would I?

                           Kommentér


                           • #28
                            Re: Statsbudsjettet 2010 - Forsvaret

                            Opprinnelig skrevet av krikkert
                            Man kan jo ikke annet enn elske disse som påstår det finnes en enorm "skjult ledighet"...

                            Land i Vest-Europa rapporterer arbeidssøkende arbeidsledige. Hvorfor skulle vi gjøre noe annet?
                            Kall det en inaktiv arbeidstyrke da..

                            Kommentér

                            • Trådstarter

                             #29
                             Re: Statsbudsjettet 2010 - Forsvaret

                             Vel. "Skjult ledighet" fordi vi slår oss på våre brede bryst og påstår at vi har så lav arbeidsledighet i forhold til f eks EU. Det jeg egentlig lurer på, og som jeg ikke har funnet noen bra statistikk på, er hvor stor del av den potensielle arbeidsstyrken som mottar trygd eller annen støtte fra staten.
                             Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                             Kommentér


                             • #30
                              Re: Statsbudsjettet 2010 - Forsvaret

                              Opprinnelig skrevet av krikkert
                              Man kan jo ikke annet enn elske disse som påstår det finnes en enorm "skjult ledighet"...

                              Land i Vest-Europa rapporterer arbeidssøkende arbeidsledige. Hvorfor skulle vi gjøre noe annet?
                              Fordi vi har en uforholdsmessig stor andel av befolkningen på uføretrygd som ift andre land ville vært en del av arbeidsstyrken ?
                              "Gjør Ret, Frygt Intet"

                              Kommentér

                              Working...
                              X