milforum.net - fra sikkerhetspolitikk til stridsteknikk
Milforum - Fra sikkerhetspolitikk til stridsteknikk
Liker Liker:  0

Forum: Fagforum S-3: Operasjoner & avdelinger

Fagforum for Forsvarets øvelser og operasjoner, totalforsvaret, ledelse, militære fag og stridsteknikk.
Alle kan lese, kun godkjente brukere kan poste.
Operasjonsoffiser (S-3) er @Bestefar, operasjonsbefal er @MMB.

Underforum

 1. Forsvarets ulike forsvarsgrener, våpengrener og avdelinger.

  Forumvalg:

  Forum Statistics:

  • Tråder: 2.622
  • Innlegg: 63.376
  1. Generelle diskusjoner om avdelinger og operasjoner i Forsvaret.

   Forumvalg:

   Forum Statistics:

   • Tråder: 703
   • Innlegg: 13.716

   Nyeste innlegg:

  2. Her diskuterer vi internasjonale operasjoner, INTOPS, med tilhørende nyhetsklipp og diskusjon. Forsvarets og Norges deltakelse i Internasjonale operasjoner - INTOPS

   Forumvalg:

   Forum Statistics:

   • Tråder: 380
   • Innlegg: 10.391
  3. Forum for diskusjoner omkring nasjonale som internasjonale militærøvelser.

   Forumvalg:

   Forum Statistics:

   • Tråder: 10
   • Innlegg: 451
  4. Alt om Forsvarssjefen, Forsvarsstaben, Forsvarets operative hovedkvarter, Militærmisjonen i Brussel, Forsvarets fellestjenester, Forsvarets høgskole, Forsvarets personell- og vernepliktssenter, samt Forsvarets logistikkorganisasjon

   Forumvalg:

   Forum Statistics:

   • Tråder: 2
   • Innlegg: 213
  5. Alt (nesten) om Norges nasjonale etterretningstjeneste

   Forumvalg:

   Forum Statistics:

   • Tråder: 2
   • Innlegg: 33
  6. Hæren

   (1 leser)

   Tema knyttet til den norske Hæren

   Forumvalg:

   Forum Statistics:

   • Tråder: 40
   • Innlegg: 1.504
  7. Sjøforsvaret

   (1 leser)

   Det Kongelige norske Sjøforsvaret

   Forumvalg:

   Forum Statistics:

   • Tråder: 35
   • Innlegg: 1.664

   Nyeste innlegg:

  8. Det Kongelige norske Luftforsvaret

   Forumvalg:

   Forum Statistics:

   • Tråder: 63
   • Innlegg: 1.275
  9. Heimevernet

   (2 leser)

   Her diskuterer vi temaer relatert til Heimevernet.

   Forumvalg:

   Forum Statistics:

   • Tråder: 559
   • Innlegg: 16.985
  10. Alt om Cyberforsvaret - CYFOR. Cyberforsvaret er ansvarlig for å etablere og opprettholde Forsvarets handlingsrom i cyberdomenet - det digitale rom - og for å beskytte Forsvarets IKT-systemer mot digitale trusler fra et bredt spekter militære og sivile aktører.

   Forumvalg:

   Forum Statistics:

   • Tråder: 0
   • Innlegg: 0

   Nyeste innlegg:

   Ingen
  11. Vi diskuterer de norske spesialstyrkene FSK og MJK

   Forumvalg:

   Forum Statistics:

   • Tråder: 629
   • Innlegg: 12.657
  12. Sanitet er all virksomhet som skal sikre eller gjenopprette helsemessige forhold, slik at stridsevnen ivaretas. Saniteten i Forsvaret sin hovedoppgave er å tilrettelegge for at operative sjefer kan gjennomføre sine oppdrag med minst mulig begrensninger fra sykdom eller skade.

   Forumvalg:

   Forum Statistics:

   • Tråder: 199
   • Innlegg: 4.487

   Nyeste innlegg:

 2. Diskuter totalforsvaret unntatt Forsvaret, herunder Sivilforsvaret, Redningstjenesten og Politiet.

  Forumvalg:

  Forum Statistics:

  • Tråder: 613
  • Innlegg: 20.352
  1. Forsvarsdepartementet (FD), Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), Forsvarsmateriell (FMA), Forsvarsbygg (FB)

   Forumvalg:

   Forum Statistics:

   • Tråder: 5
   • Innlegg: 117
  2. Her diskuterer vi tematikk relatert til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Sivilforsvaret.

   Forumvalg:

   Forum Statistics:

   • Tråder: 46
   • Innlegg: 1.388

   Nyeste innlegg:

  3. Politiet

   (3 leser)

   Politiet, herunder Politidirektoratet (POD), Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Beredskapstroppen (BT)

   Forumvalg:

   Forum Statistics:

   • Tråder: 236
   • Innlegg: 12.979
  4. Om AMK (Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral), brannvesen, redningstjenesten, tollvesenet, kriminalomsorgen og annen beredskap og myndighetsutøvelse.

   Forumvalg:

   Forum Statistics:

   • Tråder: 8
   • Innlegg: 199
  5. Andre aktører innen totalforsvaret som ikke er en del av statsapparatet.

   Forumvalg:

   Forum Statistics:

   • Tråder: 3
   • Innlegg: 82

   Nyeste innlegg:

 3. Diskuter ledelse, strategi, operasjonskunst og taktikk.

  Forumvalg:

  Forum Statistics:

  • Tråder: 9
  • Innlegg: 176
 4. Stridsteknikk, skyting, feltarbeider, sprengning, vintertjeneste og andre militære fag.

  Forumvalg:

  Forum Statistics:

  • Tråder: 20
  • Innlegg: 2.227

Foruminformasjon

Akkurat nå er

31 stk pålogget (8 er registrert og 23 er gjester.)

 1. Bestefar,
 2. nettbank,
 3. habla,
 4. Crew Chief,
 5. Pinch,
 6. MWD,
 7. dobrodan,
 8. Grasklyppertraktor