milforum.net - fra sikkerhetspolitikk til stridsteknikk


Milforum - Fra sikkerhetspolitikk til stridsteknikk
Liker Liker:  0

Forum: Fagforum S-3: Operasjoner & avdelinger

Fagforum for Forsvarets øvelser og operasjoner, totalforsvaret, ledelse, militære fag og stridsteknikk.
Alle kan lese, kun godkjente brukere kan poste.
Operasjonsoffiser (S-3) er @Bestefar, operasjonsbefal er @MMB.

Underforum

 1. Forsvarets ulike forsvarsgrener, våpengrener og avdelinger.

  Forumvalg:

  Forum Statistics:

  • Tråder: 2.628
  • Innlegg: 63.746
  1. Generelle diskusjoner om avdelinger og operasjoner i Forsvaret.

   Forumvalg:

   Forum Statistics:

   • Tråder: 703
   • Innlegg: 13.725
  2. Her diskuterer vi internasjonale operasjoner, INTOPS, med tilhørende nyhetsklipp og diskusjon. Forsvarets og Norges deltakelse i Internasjonale operasjoner - INTOPS

   Forumvalg:

   Forum Statistics:

   • Tråder: 381
   • Innlegg: 10.402

   Nyeste innlegg:

  3. Forum for diskusjoner omkring nasjonale som internasjonale militærøvelser.

   Forumvalg:

   Forum Statistics:

   • Tråder: 11
   • Innlegg: 452
  4. Alt om Forsvarssjefen, Forsvarsstaben, Forsvarets operative hovedkvarter, Militærmisjonen i Brussel, Forsvarets fellestjenester, Forsvarets høgskole, Forsvarets personell- og vernepliktssenter, samt Forsvarets logistikkorganisasjon

   Forumvalg:

   Forum Statistics:

   • Tråder: 3
   • Innlegg: 217
  5. Alt (nesten) om Norges nasjonale etterretningstjeneste

   Forumvalg:

   Forum Statistics:

   • Tråder: 2
   • Innlegg: 33
  6. Tema knyttet til den norske Hæren

   Forumvalg:

   Forum Statistics:

   • Tråder: 41
   • Innlegg: 1.507

   Nyeste innlegg:

  7. Det Kongelige norske Sjøforsvaret

   Forumvalg:

   Forum Statistics:

   • Tråder: 35
   • Innlegg: 1.763
  8. Det Kongelige norske Luftforsvaret

   Forumvalg:

   Forum Statistics:

   • Tråder: 62
   • Innlegg: 1.282
  9. Heimevernet

   (3 leser)

   Her diskuterer vi temaer relatert til Heimevernet.

   Forumvalg:

   Forum Statistics:

   • Tråder: 561
   • Innlegg: 17.196
  10. Alt om Cyberforsvaret - CYFOR. Cyberforsvaret er ansvarlig for å etablere og opprettholde Forsvarets handlingsrom i cyberdomenet - det digitale rom - og for å beskytte Forsvarets IKT-systemer mot digitale trusler fra et bredt spekter militære og sivile aktører.

   Forumvalg:

   Forum Statistics:

   • Tråder: 1
   • Innlegg: 1
  11. Vi diskuterer de norske spesialstyrkene FSK og MJK

   Forumvalg:

   Forum Statistics:

   • Tråder: 629
   • Innlegg: 12.666

   Nyeste innlegg:

  12. Sanitet er all virksomhet som skal sikre eller gjenopprette helsemessige forhold, slik at stridsevnen ivaretas. Saniteten i Forsvaret sin hovedoppgave er å tilrettelegge for at operative sjefer kan gjennomføre sine oppdrag med minst mulig begrensninger fra sykdom eller skade.

   Forumvalg:

   Forum Statistics:

   • Tråder: 199
   • Innlegg: 4.502
 2. Diskuter totalforsvaret unntatt Forsvaret, herunder Sivilforsvaret, Redningstjenesten og Politiet.

  Forumvalg:

  Forum Statistics:

  • Tråder: 613
  • Innlegg: 20.373
  1. Forsvarsdepartementet (FD), Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), Forsvarsmateriell (FMA), Forsvarsbygg (FB)

   Forumvalg:

   Forum Statistics:

   • Tråder: 5
   • Innlegg: 117
  2. Her diskuterer vi tematikk relatert til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Sivilforsvaret.

   Forumvalg:

   Forum Statistics:

   • Tråder: 46
   • Innlegg: 1.391
  3. Politiet

   (1 leser)

   Politiet, herunder Politidirektoratet (POD), Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Beredskapstroppen (BT)

   Forumvalg:

   Forum Statistics:

   • Tråder: 236
   • Innlegg: 12.996
  4. Om AMK (Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral), brannvesen, redningstjenesten, tollvesenet, kriminalomsorgen og annen beredskap og myndighetsutøvelse.

   Forumvalg:

   Forum Statistics:

   • Tråder: 8
   • Innlegg: 200
  5. Andre aktører innen totalforsvaret som ikke er en del av statsapparatet.

   Forumvalg:

   Forum Statistics:

   • Tråder: 3
   • Innlegg: 82

   Nyeste innlegg:

 3. Diskuter ledelse, strategi, operasjonskunst og taktikk.

  Forumvalg:

  Forum Statistics:

  • Tråder: 9
  • Innlegg: 176

  Nyeste innlegg:

 4. Stridsteknikk, skyting, feltarbeider, sprengning, vintertjeneste og andre militære fag.

  Forumvalg:

  Forum Statistics:

  • Tråder: 21
  • Innlegg: 2.266

Foruminformasjon

Akkurat nå er

22 stk pålogget (0 er registrert og 22 er gjester.)