milforum.net - fra sikkerhetspolitikk til stridsteknikk
Milforum - Fra sikkerhetspolitikk til stridsteknikk

milrab.no - gears you there
Liker Liker:  0

Forum: S-3 1. Forsvarets avdelinger, øvelser og operasjoner

Forsvarets ulike forsvarsgrener, våpengrener og avdelinger.

Underforum

 1. Generelle diskusjoner om avdelinger og operasjoner i Forsvaret.

  Forumvalg:

  Forum Statistics:

  • Tråder: 702
  • Innlegg: 13.657

  Nyeste innlegg:

 2. Her diskuterer vi internasjonale operasjoner, INTOPS, med tilhørende nyhetsklipp og diskusjon. Forsvarets og Norges deltakelse i Internasjonale operasjoner - INTOPS

  Forumvalg:

  Forum Statistics:

  • Tråder: 381
  • Innlegg: 10.418

  Nyeste innlegg:

 3. Forum for diskusjoner omkring nasjonale som internasjonale militærøvelser.

  Forumvalg:

  Forum Statistics:

  • Tråder: 10
  • Innlegg: 427

  Nyeste innlegg:

 4. Alt om Forsvarssjefen, Forsvarsstaben, Forsvarets operative hovedkvarter, Militærmisjonen i Brussel, Forsvarets fellestjenester, Forsvarets høgskole, Forsvarets personell- og vernepliktssenter, samt Forsvarets logistikkorganisasjon

  Forumvalg:

  Forum Statistics:

  • Tråder: 2
  • Innlegg: 191
 5. Alt (nesten) om Norges nasjonale etterretningstjeneste

  Forumvalg:

  Forum Statistics:

  • Tråder: 2
  • Innlegg: 33

  Nyeste innlegg:

 6. Tema knyttet til den norske Hæren

  Forumvalg:

  Forum Statistics:

  • Tråder: 40
  • Innlegg: 1.466

  Nyeste innlegg:

 7. Det Kongelige norske Sjøforsvaret

  Forumvalg:

  Forum Statistics:

  • Tråder: 35
  • Innlegg: 1.656

  Nyeste innlegg:

 8. Det Kongelige norske Luftforsvaret

  Forumvalg:

  Forum Statistics:

  • Tråder: 63
  • Innlegg: 1.275
 9. Her diskuterer vi temaer relatert til Heimevernet.

  Forumvalg:

  Forum Statistics:

  • Tråder: 556
  • Innlegg: 16.885

  Nyeste innlegg:

 10. Alt om Cyberforsvaret - CYFOR. Cyberforsvaret er ansvarlig for å etablere og opprettholde Forsvarets handlingsrom i cyberdomenet - det digitale rom - og for å beskytte Forsvarets IKT-systemer mot digitale trusler fra et bredt spekter militære og sivile aktører.

  Forumvalg:

  Forum Statistics:

  • Tråder: 0
  • Innlegg: 0

  Nyeste innlegg:

  Ingen
 11. Vi diskuterer de norske spesialstyrkene FSK og MJK

  Forumvalg:

  Forum Statistics:

  • Tråder: 627
  • Innlegg: 12.636
 12. Sanitet er all virksomhet som skal sikre eller gjenopprette helsemessige forhold, slik at stridsevnen ivaretas. Saniteten i Forsvaret sin hovedoppgave er å tilrettelegge for at operative sjefer kan gjennomføre sine oppdrag med minst mulig begrensninger fra sykdom eller skade.

  Forumvalg:

  Forum Statistics:

  • Tråder: 199
  • Innlegg: 4.485

  Nyeste innlegg:

Foruminformasjon