Milrab - gears you there

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Beskikkelser på Milforum

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

  #31
  Sv: Beskikkelser på Milforum

  Etter å ha gjennomført Milforums andre lagførerskole har vi gleden av å beskikke følgende til korporaler på Milforum, med adgang til befalsmessa (noen av dem hadde det allerede):

  [MENTION=13117]MWD[/MENTION]
  [MENTION=81846]GullwingGroove[/MENTION]
  [MENTION=84527]Ulfhednar[/MENTION]
  [MENTION=16956]BOFG[/MENTION]
  [MENTION=81905]Cardking[/MENTION]
  [MENTION=83322]Crowbar[/MENTION]
  [MENTION=21292]Eiriks[/MENTION]
  [MENTION=80896]henbruas[/MENTION]
  [MENTION=22070]M72[/MENTION]
  [MENTION=18490]schaly[/MENTION]

  Gradene har lønns- og kommandomessig virkning fra 1.april.


  Det gratuleres!
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

  Comment


   #32
   Sv: Beskikkelser på Milforum

   Etter søknad utnevnes [MENTION=81235]Grasklyppertraktor[/MENTION] til Ass S-4 Milforum, og beskikkes til midlertidig oversersjant (OR-6).

   [MENTION=25851]minime[/MENTION] beskikkes til skvadronsmester for gjennom lang tid å ha bidratt særs mye til utviklingen av Milforum.

   Begge beskikkelsene med virkning fra 1.april.

   Samtidig utnevnes [MENTION=13462]Znuddel[/MENTION] til S-4 Milforum.   Gratulerer!
   Last edited by Rittmester; DTG 311448A Mar 19, .
   Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

   Comment


    #33
    Beskikkelser på Milforum

    Gradsoversikt offiserer og befal på Milforum pr 1.april 2019.

    Gradene følger gradsstrukturen i Forsvaret.

    Flesteparten av de over 12 000 medlemmene er mannskaper på gradsnivåene Rekrutt - Menig - Ledende menig - Visekorporal - Visekorporal 1. klasse - Korporal og Korporal 1. klasse, altså nivået OR1 til OR4+.

    Offisersgrader gis til administratorer og moderatorer, mens befalsgrader gis til de som over tid har bidratt til å heve kvaliteten på Milforum.
    Sersjanter som har fagansvar bærer stjerne som sjefs-/mestersersjant.

    Click image for larger version

Name:	86px-Of3_har.png
Views:	1
Size:	2,6 KB
ID:	869869
    Major (OF-3) Administrator

    [MENTION=86267]Sjef Milforum[/MENTION]
    [MENTION=12912]NK Milforum[/MENTION]    Click image for larger version

Name:	84px-Or8+.png
Views:	1
Size:	7,1 KB
ID:	869870
    Kommandérsersjant (OR-8)

    @Lille Arne Sjefssersjant    Click image for larger version

Name:	87px-Of2_har.png
Views:	1
Size:	4,2 KB
ID:	869871
    Rittmester/kaptein (OF-2) Moderator

    @Rittmester S-1 (Personelloffiser)
    @Bestefar S-3 (Operasjonsoffiser)
    @hvlt S-5 (Planoffiser)
    @93A S-6 (Sambandsoffiser)    Click image for larger version

Name:	84px-Or7+.png
Views:	1
Size:	6,6 KB
ID:	869872
    Stabssersjant (OR-7)

    @MMB Ass S-3 (Operasjonsbefal)
    @Kdo_Under Ass S-2 (Etterretningsbefal)


    Click image for larger version

Name:	84px-Or7_har.png
Views:	1
Size:	6,5 KB
ID:	869873
    Stabssersjant (OR-7)

    @Sofakriger    Click image for larger version

Name:	87px-Of1_2_har.png
Views:	1
Size:	3,1 KB
ID:	869874
    Løytnant (OF-1) Moderator

    @lukman
    @Znuddel S-4 (Forsyningsoffiser)
    @aquila S-2 (Etterretningsoffiser)
    @sbaar
    @Einherjar Ass S-6 (Sambandsbefal)    Click image for larger version

Name:	84px-Or6+.png
Views:	1
Size:	5,9 KB
ID:	869875
    Oversersjant (OR-6)

    [MENTION=81235]Grasklyppertraktor[/MENTION] Ass S-4 (Forsyningsbefal)


    Click image for larger version

Name:	84px-Or6_har.png
Views:	1
Size:	5,6 KB
ID:	869876
    Oversersjant (OR-6)

    @Aeliana
    @AGR416
    @isak
    @Reodor F
    @jaffar
    @pioff
    @88charlie
    @carebear
    @Pinch
    @essal


    Click image for larger version

Name:	84px-Or6_sjo.png
Views:	1
Size:	7,5 KB
ID:	869877
    Skvadronsmester (OR-6)

    @Eisenhower
    @magskor
    [MENTION=25851]minime[/MENTION]    Click image for larger version

Name:	87px-Of1_1_har.png
Views:	1
Size:	1,9 KB
ID:	869878
    Fenrik (OF-1) Moderator

    [MENTION=24811]cwo-kp4[/MENTION]    Click image for larger version

Name:	84px-Or5_2_har.png
Views:	1
Size:	3,6 KB
ID:	869879
    Sersjant 1. klasse (OR-5+)

    @84mm
    @njetnjet
    @Safariland
    @Zapata
    @Biggs
    @Frost
    @Gnist


    Click image for larger version

Name:	84px-Or5_2_sjo.png
Views:	1
Size:	7,0 KB
ID:	869880
    Senior kvartermester (OR-5+)

    @yamaha


    Click image for larger version

Name:	84px-Or5_2_har.png
Views:	1
Size:	3,6 KB
ID:	869879
    Vingsersjant (OR-5+)

    @SlakaBall    Click image for larger version

Name:	84px-Or5_1_har.png
Views:	1
Size:	3,3 KB
ID:	869881
    Sersjant (OR-5)

    @Brukernavn
    @BV206
    @Crew Chief
    @flex1984
    @kilopapa
    @Navytimes
    @ofauske
    @Oldemordi
    @Pb-82
    @PF
    @zaitzev
    @peshmerganor
    @9echo
    @Medicx
    @endrelunde
    @Rabagast
    @krsvgr
    @bjartulf
    @Niko
    @Hulkinator
    @Makaan
    @cwo-kp4
    @Signal_m
    @gringo
    @Joppe
    @Bratwurst
    @orcbuster
    [MENTION=16429]mailman[/MENTION]
    [MENTION=79958]nettbank[/MENTION]
    [MENTION=15968]onkel smerte[/MENTION]
    [MENTION=15891]Simplex[/MENTION]


    Click image for larger version

Name:	84px-Or5_1_sjo.png
Views:	1
Size:	4,9 KB
ID:	869882
    Kvartermester (OR-5)

    [MENTION=19959]Eeo[/MENTION]
    Last edited by Rittmester; DTG 311538A Mar 19, .
    Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

    Comment


     #34
     Sv: Beskikkelser på Milforum

     Da er også Milforums tredje lagførerskole avsluttet, og følgende beskikkes til korporal eller korporal 1.klasse med adgang til befalsmessa med virkning fra 1.mai:

     @22
     [MENTION=80768]4312[/MENTION]
     [MENTION=19359]energo[/MENTION]
     [MENTION=14394]Gammeloppklesk[/MENTION]
     [MENTION=15561]Kaapee[/MENTION]
     [MENTION=81884]leserbrukernavn[/MENTION]
     [MENTION=13895]Natter[/MENTION]
     [MENTION=18707]Pasient[/MENTION]
     [MENTION=17432]struksa[/MENTION]
     [MENTION=22240]ThemOne[/MENTION]
     [MENTION=24424]tiurleik[/MENTION]
     [MENTION=25253]Voodoo[/MENTION]
     [MENTION=83646]West[/MENTION]
     [MENTION=15133]XM177A2[/MENTION]

     (Det må sies at alle disse allerede hadde adgang, men nå har det blitt formalisert).
     Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

     Comment


      #35
      Sv: Beskikkelser på Milforum

      Milforums fjerde lagførerskole er avsluttet, og bare fire kom seg gjennom det trange nåløyet.

      [MENTION=19983]hvorre[/MENTION] og [MENTION=19715]loke2[/MENTION] var allerede medlem av befalsmessa, men manglet den formelle kompetansen for å få korporalsdistinksjonene sine.

      [MENTION=83319]MikeKiloPapa[/MENTION] og [MENTION=81285]Chilinøtt[/MENTION] er nå også beskikket til korporaler med adgang til befalsmessa.

      Det gratuleres!
      Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

      Comment


       #36
       Sv: Beskikkelser på Milforum

       Det er foretatt administrative beskikkelser til korporal av et større antall skjermet personell. De vet selv hvem de er. Alle unntatt én hadde allerede adgang til befalsmessa.

       Nå avventer vi beskikkelser av offiserer og befal på runde 2/19 innen 1.juli.
       Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

       Comment


        #37
        Beskikkelser 1.juli 2019

        Beskikkelser 1.juli 2019

        Da er Runde 2/2019 ute, og vi har gleden av å foreta følgende beskikkelser:

        [MENTION=22430]Eisenhower[/MENTION] beskikkes til OF-1 fenrik og moderator etter å ha blitt vurdert egnet til å tre inn i ledelsen av Milforum.

        [MENTION=83478]88charlie[/MENTION] beskikkes til OR-7 stabssersjant for over tid å vesentlig ha bidratt til å heve kvaliteten på forumet gjennom en rekke gode innlegg.

        [MENTION=19959]Eeo[/MENTION] beskikkes til OR-6 skvadronsmester etter å ha levert gode innlegg til forumet over lang tid.

        Følgende OR-5 beskikkes administrativt til OR-5+:
        [MENTION=21369]Din_Laban[/MENTION]
        [MENTION=13677]flex1984[/MENTION]
        [MENTION=21202]Hulkinator[/MENTION]
        [MENTION=18942]Navytimes[/MENTION]
        [MENTION=21681]Oldemordi[/MENTION]
        [MENTION=13654]PF[/MENTION]

        Følgende beskikkes til OR-5 etter å ha kvalifisert seg til og gjennomført Milforum GBU:
        [MENTION=84399]opshunter[/MENTION]
        [MENTION=85438]hbreis[/MENTION]
        [MENTION=85660]LVGRP99[/MENTION]
        [MENTION=83553]Kystvaktmann[/MENTION]
        [MENTION=85311]gigafactory[/MENTION]

        Gratulerer!
        Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

        Comment


         #38
         Sv: Beskikkelser på Milforum

         Gradsoversikt offiserer og befal på Milforum pr 1.juli 2019.

         Gradene følger gradsstrukturen i Forsvaret.

         Flesteparten av de over 10 000 medlemmene er mannskaper på gradsnivåene Rekrutt - Menig - Ledende menig - Visekorporal - Visekorporal 1. klasse - Korporal og Korporal 1. klasse, altså nivået OR1 til OR4+.

         Offisersgrader gis til administratorer og moderatorer, mens befalsgrader gis til de som over tid har bidratt til å heve kvaliteten på Milforum.
         Sersjanter som har fagansvar bærer stjerne som sjefs-/mestersersjant.


         Milforum stab


         Click image for larger version

Name:	86px-Of3_har.png
Views:	1
Size:	2,6 KB
ID:	869869
         Major (OF-3) Administrator

         [MENTION=86267]Sjef Milforum[/MENTION]
         [MENTION=12912]NK Milforum[/MENTION]         Click image for larger version

Name:	84px-Or8+.png
Views:	1
Size:	7,1 KB
ID:	869870
         Kommandérsersjant (OR-8)

         @Lille Arne Sjefssersjant         Click image for larger version

Name:	87px-Of2_har.png
Views:	1
Size:	4,2 KB
ID:	869871
         Rittmester/kaptein (OF-2) Moderator

         @Rittmester S-1 (Personelloffiser)
         @Bestefar S-3 (Operasjonsoffiser)
         @hvlt S-5 (Planoffiser)
         @93A S-6 (Sambandsoffiser)         Click image for larger version

Name:	84px-Or7+.png
Views:	1
Size:	6,6 KB
ID:	869872
         Stabssersjant (OR-7)

         @MMB Ass S-3 (Operasjonsbefal)
         @Kdo_Under Ass S-2 (Etterretningsbefal)         Click image for larger version

Name:	87px-Of1_2_har.png
Views:	1
Size:	3,1 KB
ID:	869874
         Løytnant (OF-1) Moderator

         @Znuddel S-4 (Forsyningsoffiser)
         @aquila S-2 (Etterretningsoffiser)
         @Einherjar Ass S-6 (Sambandsbefal)         Click image for larger version

Name:	84px-Or6+.png
Views:	1
Size:	5,9 KB
ID:	869875
         Oversersjant (OR-6)

         [MENTION=81235]Grasklyppertraktor[/MENTION] Ass S-4 (Forsyningsbefal)         Milforum underavdelinger


         Click image for larger version

Name:	84px-Or7_har.png
Views:	1
Size:	6,5 KB
ID:	869873
         Stabssersjant (OR-7)

         @Sofakriger
         @88charlie         Click image for larger version

Name:	87px-Of1_2_har.png
Views:	1
Size:	3,1 KB
ID:	869874
         Løytnant (OF-1) Moderator

         @lukman
         @sbaar         Click image for larger version

Name:	84px-Or6_har.png
Views:	1
Size:	5,6 KB
ID:	869876
         Oversersjant (OR-6)

         @Aeliana
         @AGR416
         @isak
         @Reodor F
         @jaffar
         @pioff
         @carebear
         @Pinch
         @essal         Click image for larger version

Name:	84px-Or6_sjo.png
Views:	1
Size:	7,5 KB
ID:	869877
         Skvadronsmester (OR-6)

         @magskor
         [MENTION=25851]minime[/MENTION]
         [MENTION=19959]Eeo[/MENTION]         Click image for larger version

Name:	87px-Of1_1_har.png
Views:	1
Size:	1,9 KB
ID:	869878
         Fenrik (OF-1) Moderator

         @cwo_kp4         Click image for larger version

Name:	87px-Of1_1_sjo.png
Views:	1
Size:	9,4 KB
ID:	869957
         Fenrik (OF-1) Moderator

         [MENTION=22430]Eisenhower[/MENTION]         Click image for larger version

Name:	84px-Or5_2_har.png
Views:	1
Size:	3,6 KB
ID:	869879
         Sersjant 1. klasse (OR-5+)

         @84mm
         @njetnjet
         @Safariland
         @Zapata
         @Biggs
         @Frost
         @Gnist
         [MENTION=21369]Din_Laban[/MENTION]
         @flex1984
         @Hulkinator
         @Oldemordi
         @PF
         [MENTION=15968]onkel smerte[/MENTION]

         Click image for larger version

Name:	84px-Or5_2_sjo.png
Views:	1
Size:	7,0 KB
ID:	869880
         Senior kvartermester (OR-5+)

         @yamaha
         @Navytimes         Click image for larger version

Name:	84px-Or5_2_har.png
Views:	1
Size:	3,6 KB
ID:	869879
         Vingsersjant (OR-5+)

         @SlakaBall         Click image for larger version

Name:	84px-Or5_1_har.png
Views:	1
Size:	3,3 KB
ID:	869881
         Sersjant (OR-5)

         @Brukernavn
         @BV206
         @Crew Chief
         @kilopapa
         @ofauske
         @Pb-82
         @zaitzev
         @peshmerganor
         @9echo
         @Medicx
         @endrelunde
         @Rabagast
         @krsvgr
         @bjartulf
         @Niko
         @Makaan
         @cwo-kp4
         @Signal_m
         @gringo
         @Joppe
         @Bratwurst
         @orcbuster
         [MENTION=16429]mailman[/MENTION]
         [MENTION=79958]nettbank[/MENTION]
         [MENTION=15891]Simplex[/MENTION]
         [MENTION=84399]opshunter[/MENTION]
         [MENTION=85438]hbreis[/MENTION]
         [MENTION=85660]LVGRP99[/MENTION]
         [MENTION=85311]gigafactory[/MENTION]         Click image for larger version

Name:	84px-Or5_1_sjo.png
Views:	1
Size:	4,9 KB
ID:	869882
         Kvartermester (OR-5)

         [MENTION=83553]Kystvaktmann[/MENTION]
         Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

         Comment


          #39
          Sv: Beskikkelser på Milforum

          Administrativ forfremmelse av [MENTION=15968]onkel smerte[/MENTION] til sersjant 1.klasse i dag. Det gratuleres!
          Beskikkelsen er gitt tilbakevirkende kraft til 1.juli, og ført inn på oversikten over.

          Comment


           #40
           Sv: Beskikkelser på Milforum           Nåløyet på Milforums lagførerskole blir bare trangere og trangere. Mens det forrige gang var fire som gjennomførte, var det denne gangen bare én som kom seg gjennom de harde testene.

           Vi gratulerer derfor korporal (OR-4) [MENTION=82269]navara[/MENTION] med sin beskikkelse, og ønsker velkommen som medlem av befalsmessa!
           Beskikkelsen har ansiennitetsmessig virkning fra 1.oktober 2019.
           Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

           Comment

            
           • Filter
           • Tid
           • Show
           • New Topics
           Clear All
           new posts
           No content found
           Show More
            
           • Filter
           • Tid
           • Show
           • New Topics
           Clear All
           new posts
           Please log in to your account to view your subscribed posts.
           Underforum Tråder Innlegg Nyeste innlegg
           Oppstillingsplassen
           Tekniske driftsmeldinger
           Tekniske driftsmeldinger.
           Tråder: 8 Innlegg: 661
           Nyeste innlegg: Milforum: Driftsmeldinger
           8 661
           Kunngjøringer fra ledelsen
           Kunngjøringer og informasjon fra forumledelsen.
           Tråder: 15 Innlegg: 1.086
           Nyeste innlegg: Meldinger til/fra S-1
           15 1.086
           Kommentarer fra rekkene
           Stedet for korte spørsmål og kommentarer om forumet. Faglige diskusjoner tar vi på andre tråder under fagforumene.
           Tråder: 3 Innlegg: 461
           Nyeste innlegg: NYE BRUKERE - POST HER!
           3 461
           93A
           NYE BRUKERE - POST HER!
           av 93A
           Fagforum S-1: Personell & administrasjon
           S-1 1. Førstegangstjeneste, opptak og trening
           Rekruttering, opptak og trening til førstegangstjeneste. Livet som vernepliktig etter førstegangstjenesten.
           Tråder: 2.453 Innlegg: 41.955
           Nyeste innlegg: Livet i tjeneste
           2.453 41.955
           Rittmester
           Livet i tjeneste
           Underforum:
           Treningsdagbøker (11/1.130)
           S-1 2. Utdanning og tjeneste
           Utdanning og tjeneste som offiser, befal og spesialist, herunder diskusjoner rundt OMT (Ordning for Militært Tilsatte).
           Tråder: 67 Innlegg: 2.914
           67 2.914
           Underforum:
           S-1 3. Ledige stillinger innen totalforsvaret
           Se annonseringer av ledige stillinger i Forsvaret, Politiet, NSM, Sivilforsvaret og andre forsvars- og sikkerhetsrelaterte næringer.
           Tråder: 30 Innlegg: 492
           30 492
           S-1 4. Utnevnelser, utmerkelser og administrative forhold
           Alt om utnevnelser, utmerkelser og annet administrativt.
           Tråder: 8 Innlegg: 283
           8 283
           Fagforum S-2: Etterretning & sikkerhet
           S-2 1. Generelle nyheter.
           Her følger vi det generelle nyhetsbilde, hovedsaklig sikkerhets og militærrelaterte temaer, verden over.
           Tråder: 1.054 Innlegg: 33.845
           Nyeste innlegg: Interessante nyhetslinker
           1.054 33.845
           Znuddel
           Interessante nyhetslinker
           av Znuddel
           S-2 2. Etterretning
           Følg utviklingen i ulike deler av verden, regioner, land og konfliktområder.
           Underinndeling og innhold er tilpasset Etterretningstjenestens fokusområder.
           Tråder: 395 Innlegg: 28.355
           Nyeste innlegg: Fokus: Mali
           395 28.355
           Znuddel
           Fokus: Mali
           av Znuddel
           Underforum:
           Tema: Russland (58/6.884)
           Tema: Asia (102/4.214)
           S-2 3. Sikkerhet
           Terrorisme, spionasje, sabotasje, subversjon og organisert kriminalitet.
           Underinndeling og innhold er tilpasset PSTs trusselvurderinger.
           Tråder: 59 Innlegg: 5.302
           59 5.302
           Underforum:
           22.juli 2011 (32/4.562)
           S-2 4. Nyhetsfeed
           Automatiske nyhetsfeeder. NB! Slettes automatisk etter en tid, så diskusjoner bør føres videre på andre tråder.
           Tråder: 210 Innlegg: 265
           210 265
           Fagforum S-3: Operasjoner & avdelinger
           S-3 1. Forsvarets avdelinger, øvelser og operasjoner
           Forsvarets ulike forsvarsgrener, våpengrener og avdelinger.
           Tråder: 2.549 Innlegg: 62.550
           Nyeste innlegg: FN Mali: Operasjon MINUSMA
           2.549 62.550
           Underforum:
           Hæren (41/1.518)
           Sjøforsvaret (36/1.959)
           Luftforsvaret (62/1.285)
           Heimevernet (564/17.509)
           S-3 2. Totalforsvaret
           Diskuter totalforsvaret unntatt Forsvaret, herunder Sivilforsvaret, Redningstjenesten og Politiet.
           Tråder: 584 Innlegg: 19.529
           Nyeste innlegg: Rettssaken mot Erik Jensen
           584 19.529
           Underforum:
           Politiet (235/12.996)
           S-3 3. Ledelse
           Diskuter ledelse, strategi, operasjonskunst og taktikk.
           Tråder: 9 Innlegg: 179
           Nyeste innlegg:
           9 179
           Blåfugl
           S-3 4. Militære fag og stridsteknikk
           Stridsteknikk, skyting, feltarbeider, sprengning, vintertjeneste og andre militære fag.
           Tråder: 21 Innlegg: 2.271
           Nyeste innlegg: Den store PI-tråden
           21 2.271
           pioff
           Den store PI-tråden
           av pioff
           Fagforum S-4: Logistikk & materiell
           S-4 1. Kjøretøy, fartøy og fly
           Alt om militære kjøretøy, fartøy og flymaskiner.
           Tråder: 109 Innlegg: 10.281
           109 10.281
           S-4 4. Forsvarets anskaffelser, annet materiell
           Analyser og diskusjoner om ulike anskaffelser av militært materiell til Forsvaret i Norge, samt generelle diskusjoner rundt materiell som ikke er dekket andre plasser.
           Tråder: 65 Innlegg: 827
           65 827
           Underforum:
           Landsystemer (28/624)
           Sjøsystemer (4/5)
           Luftsystemer (6/41)
           INI-systemer (23/128)
           Fagforum S-5: Planer & policy
           S-5 1. Forsvarsbudsjett, planer og doktriner
           Forsvarsbudsjett og langtidsplaner, doktriner og militærmakt. Debatt rundt politiske føringer for Forsvaret, samt Forsvarets egne strategier og planer.
           Tråder: 93 Innlegg: 6.071
           Nyeste innlegg: Strategier for en småstat
           93 6.071
           S-5 3. Militærhistorie
           Her diskuterer vi norsk og internasjonal militærhistorie, avdelingstradisjoner og militaria.
           Tråder: 411 Innlegg: 10.512
           411 10.512
           Underforum:
           S-5 4. Veteranforum
           Informasjon om veteraner og reservister og aktiviteter landet rundt. FN-tjeneste, NATO-Veteraner, NROF etc.
           Tråder: 89 Innlegg: 1.564
           Nyeste innlegg: Team Rubicon.
           89 1.564
           magskor
           Team Rubicon.
           av magskor
           Fagforum S-6: Samband & IKT
           S-6 1. Fagforum Samband
           Dette formet skal være for alle innlegg om sambandsmidler, relaterte systemer, erfaringer, utdanning, avdelinger og historikk samles. Tråden vil være ugradert, noe som er en selvfølge på dette forumet.
           Tråder: 119 Innlegg: 1.706
           Nyeste innlegg: Alternativ til kontorkasse
           119 1.706
           Underforum:
           01 Fagområder (16/297)
           02 Felttriks (23/301)
           S-6 2. Tekniske forum
           Her diskuterer vi tekniske saker innenfor IKT og data, som ikke er dekket av fagforum samband.
           Tråder: 170 Innlegg: 3.017
           170 3.017
           Markedsplassen
           Kjøp og salg
           Her kjøper og selger du utstyr. Kun for privatpersoner.
           Buy and sell kit. Non-commercial use only.
           Tråder: 537 Innlegg: 2.182
           537 2.182
           Milforums testarena
           Tester med terningkast på forskjellige typer utstyr. Det forutsettes at tester ikke har noen tilknytning til produsent eller forhandler av utstyret.
           Tråder: 3 Innlegg: 16
           3 16
           Bedriftspresentasjoner
           Bedrifter som mener de har noe å tilby Milforums lesere, enten i form av produkter eller jobb, kan her legge inn en tråd med informasjon og relevante lenker.
           Tråder: 2 Innlegg: 2
           2 2
           Working...
           X