Milrab - gears you there

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Fagmilitært Råd 2015: Cyberforsvaret

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

  Fagmilitært Råd 2015: Cyberforsvaret

  SAMBAND: Forsvarssjefen er anbefalt å foreslå at Cyberforsvaret blir lagt ned og erstattes av Forsvarets samband (FSMB). Her sambandslaget fra Forsvarets ingeniørhøgskole under øvelse Initial Entry i september 2014. Foto: DANIEL NORDBY/HÆREN

  Aldrimer.no
  Samtidig som russiske og andre lands cyberangrep mot Norge stadig øker i omfang, vil Cyberforsvaret etter alt å dømme bli foreslått lagt ned i fagmilitært råd (FMR).


  Av KJETIL STORMARK / kjetil@aldrimer.no

  Det fremgår av beslutningsdokumentet for FMR som ble sluttbehandlet på forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssens ledergruppemøte (LGM) mandag og tirsdag i forrige uke.

  Dokumentet, datert 12. juni i år, bærer overskriften «Førstelinjeforsvaret: Saksgrunnlag til FSJ LGM 22-23 juni 2015».
  Kort liv

  Cyberforsvaret ble opprettet 18. september 2012 og har dermed eksistert i mindre enn tre år. Opprettelsen skjedde etter at regjeringen i langtidsplanen for Forsvaret foreslo at Forsvarets informasjonsinfrastruktur skulle endre navn til Cyberforsvaret og få status som egen forsvarsgren. Men nå er det etter alt å dømme livet slutt for den nye forsvarsgrenen.

  I stedet vil det bli opprettet en ny avdeling med navnet Forsvarets samband (FSMB), mens en rekke fellesoppgaver blir fordelt mellom de gjenværende forsvarsgrenene og Forsvarsstaben i Oslo. Etterretningstjenesten tar også over en del av oppgavene som Cyberforsvaret har i dag.

  – Strategisk styring

  «Cyberforsvaret endres for å styrke den strategiske styringen av INI/IKT (Forsvarets informasjonsstruktur/informasjons- og kommunikasjonsteknologi, red. anm), styrke de organiske IKT-kapasitetene i forsvarsgrenene, styrke drift og opprettholdelse av felles INI/IKT-kapasiteter og unngå overlappende aktiviteter med den nye materielletaten (der Forsvarsdepartementet overtar ansvaret for materiellanskaffelser fra FLO, red.anm)», heter det i beslutningsdokumentet.

  «Den strategiske styringsfunksjonen vil bli etablert i FST (Forsvarsstaben, red.anm), og drift og opprettholdelse av felles INI/IKT-kapasitet vil samles under avdelingsbetegnelsen Forsvarets samband (FSMB) – med ledelse på Jørstadmoen. Funksjonsområdet CND (computer network defense, red.anm) overføres til ETJ (Etterretningstjenesten, red.anm), mens det opprettholdes en BKI-/CERT-funksjon i FSMB (BKI: Beskyttelse av kritisk infrastruktur. CERT: Computer Emergency Response Team). I tillegg til ansvar for drift og opprettholdelse av fellessystemene vil Sjef FSMB (Forsvarets samband, red.anm) ha fagansvar for sambandsutdanning i Forsvaret. NOBLE (Norwegian Battle Lab and experimentation, red. anm) vurderes p.t. nedlagt i Førstelinjeforsvaret», skriver Forsvarsstaben i dokumentet.

  Nedbygging
  De første antydningene om den planlagte nedbyggingen av Cyberforsvaret kom allerede i februar 2015, da Aftenposten skrev at investeringsbudsjettene for Cyberforsvaret skulle halveres i 2015 og kuttes med 70 prosent i de påfølgende årene. Nå kommer etter alt å dømme neste omdreining.

  I dokumentet som ligger til grunn for beslutningen, fremgår det at det er svært viktig for Forsvarets ledelse å styrke den nasjonale sambandskapasiteten. Denne er svært sårbar i dag, noe aldrimer.no tidligere har omtalt.

  Les mer: Advarte mot å svekke nasjonal beredskap

  «Forsvaret vil utvikle en tilstrekkelig robust sambandsinfrastruktur for å gi nødvendig evne til ledelse og samvirke i et fellesoperativt perspektiv. (…) Styrkingen av ISR-funksjonen (Intelligence, surveillance, reconnaissance, red. anm) vil understøttes av en styrking av evne til bredbåndssamband i interesseområdene. Tilgjengelighet på kommunikasjonsplattformer i form av satellitt og andre eleverte plattformer som bærere av FKI vil bli prioritert», heter det i beslutningsnotatet.

  En nasjonal støttekommando (NSK) skal etableres i Østlandsregionen for ledelse av de operative støttefunksjonene innen logistikk og sanitet. Sjef Forsvarets samband skal rapportere direkte til sjef for Forsvarets operative hovedkvarter (FOH).

  Les hele artikkelen, inkludert FLO=FLOG og om Sykestuene, her.

  #2
  Sv: Foreslår å legge ned Cyberforsvaret (Aldrimer.no)

  Noen som har hørt noe mer om dette? Jeg har ikke klart å plukke opp noen nyheter angående dette i ettertid, hverken internt eller eksternt.

  Comment


   #3
   Sv: Foreslår å legge ned Cyberforsvaret (Aldrimer.no)

   Cyber består, ja?

   Comment


    #4
    Sv: Fagmilitært Råd 2015: Cyberforsvaret

    Det ser slik ut, ja. Har ikke lest grundig nok ennå til å se om oppgavene kanskje reduseres.
    Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

    Comment


     #5
     Sv: Fagmilitært Råd 2015: Cyberforsvaret

     Forundrer meg egentlig om oppgavene reduseres gitt trykket på satellitt og UAVs. Blir interessant å lese detaljene og rationale.

     Comment


      #6
      Sv: Fagmilitært Råd 2015: Cyberforsvaret

      Her fant jeg litt:

      "Cyberforsvaret endres for å konsentrere sin virksomhet om drift av felles kapasiteter innenfor ​informasjonsinfrastrukturen (INI). I tillegg vil sjefen for Cyberforsvaret ha ansvar for IKT-utdanningen i Forsvaret. Drift og utdanning videreføres samlet under én avdeling."
      Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

      Comment


       #7
       Sv: Fagmilitært Råd 2015: Cyberforsvaret

       Fikk med meg litt av livestreamen for Forsvarsansatte under lunsjen. Der kom det, som dere nevner, frem at Cyberforsvaret består. Jeg har ikke fått satt meg inn i FMR per nå, men skal titte litt på det utover kvelden. Håper satcom blir styrket, og at CYFOR fortsatt får sitte på denne kapasiteten. Spredning av teknisk ansvar for dette feltet har vi hatt meget negative erfaringer med tidligere. Når de ute ikke er opdatert på det tekniske, så er det vitkitg å ha et sentralisert fagmiljø som kan ordne opp.

       Oppdatering: Ser ut som om mye av satcom forblir i CYFOR. Men ser også at man ønsker å samlokalisere all drift til ett tjenestested? Lurer på hvordan de skal få til dette. Er jo en del større tjenestesteder det ikke er henisktsmessig å flytte, slik som Eggemoen.

       Comment

        
       • Filter
       • Tid
       • Show
       • New Topics
       Clear All
       new posts
       No content found
       Show More
        
       • Filter
       • Tid
       • Show
       • New Topics
       Clear All
       new posts
       Please log in to your account to view your subscribed posts.
       Underforum Tråder Innlegg Nyeste innlegg
       Oppstillingsplassen
       Tekniske driftsmeldinger
       Tekniske driftsmeldinger.
       Tråder: 8 Innlegg: 662
       Nyeste innlegg: Milforum: Driftsmeldinger
       8 662
       Kunngjøringer fra ledelsen
       Kunngjøringer og informasjon fra forumledelsen.
       Tråder: 15 Innlegg: 1.086
       Nyeste innlegg: Meldinger til/fra S-1
       15 1.086
       Kommentarer fra rekkene
       Stedet for korte spørsmål og kommentarer om forumet. Faglige diskusjoner tar vi på andre tråder under fagforumene.
       Tråder: 3 Innlegg: 466
       Nyeste innlegg: NYE BRUKERE - POST HER!
       3 466
       Fagforum S-1: Personell & administrasjon
       S-1 1. Førstegangstjeneste, opptak og trening
       Rekruttering, opptak og trening til førstegangstjeneste. Livet som vernepliktig etter førstegangstjenesten.
       Tråder: 2.453 Innlegg: 41.955
       Nyeste innlegg: Livet i tjeneste
       2.453 41.955
       Underforum:
       Treningsdagbøker (11/1.130)
       S-1 2. Utdanning og tjeneste
       Utdanning og tjeneste som offiser, befal og spesialist, herunder diskusjoner rundt OMT (Ordning for Militært Tilsatte).
       Tråder: 67 Innlegg: 2.917
       67 2.917
       Underforum:
       S-1 3. Ledige stillinger innen totalforsvaret
       Se annonseringer av ledige stillinger i Forsvaret, Politiet, NSM, Sivilforsvaret og andre forsvars- og sikkerhetsrelaterte næringer.
       Tråder: 30 Innlegg: 494
       30 494
       S-1 4. Utnevnelser, utmerkelser og administrative forhold
       Alt om utnevnelser, utmerkelser og annet administrativt.
       Tråder: 8 Innlegg: 283
       8 283
       Fagforum S-2: Etterretning & sikkerhet
       S-2 1. Generelle nyheter.
       Her følger vi det generelle nyhetsbilde, hovedsaklig sikkerhets og militærrelaterte temaer, verden over.
       Tråder: 1.054 Innlegg: 33.847
       1.054 33.847
       S-2 2. Etterretning
       Følg utviklingen i ulike deler av verden, regioner, land og konfliktområder.
       Underinndeling og innhold er tilpasset Etterretningstjenestens fokusområder.
       Tråder: 395 Innlegg: 28.355
       Nyeste innlegg: Fokus: Mali
       395 28.355
       Znuddel
       Fokus: Mali
       av Znuddel
       Underforum:
       Tema: Russland (58/6.884)
       Tema: Asia (102/4.214)
       S-2 3. Sikkerhet
       Terrorisme, spionasje, sabotasje, subversjon og organisert kriminalitet.
       Underinndeling og innhold er tilpasset PSTs trusselvurderinger.
       Tråder: 59 Innlegg: 5.302
       59 5.302
       Underforum:
       22.juli 2011 (32/4.562)
       S-2 4. Nyhetsfeed
       Automatiske nyhetsfeeder. NB! Slettes automatisk etter en tid, så diskusjoner bør føres videre på andre tråder.
       Tråder: 212 Innlegg: 268
       212 268
       Fagforum S-3: Operasjoner & avdelinger
       S-3 1. Forsvarets avdelinger, øvelser og operasjoner
       Forsvarets ulike forsvarsgrener, våpengrener og avdelinger.
       Tråder: 2.549 Innlegg: 62.551
       Nyeste innlegg: Tema: Luftforsvaret
       2.549 62.551
       Underforum:
       Hæren (41/1.518)
       Sjøforsvaret (36/1.959)
       Luftforsvaret (62/1.286)
       Heimevernet (564/17.509)
       S-3 2. Totalforsvaret
       Diskuter totalforsvaret unntatt Forsvaret, herunder Sivilforsvaret, Redningstjenesten og Politiet.
       Tråder: 584 Innlegg: 19.529
       Nyeste innlegg: Rettssaken mot Erik Jensen
       584 19.529
       Underforum:
       Politiet (235/12.996)
       S-3 3. Ledelse
       Diskuter ledelse, strategi, operasjonskunst og taktikk.
       Tråder: 9 Innlegg: 179
       Nyeste innlegg:
       9 179
       Blåfugl
       S-3 4. Militære fag og stridsteknikk
       Stridsteknikk, skyting, feltarbeider, sprengning, vintertjeneste og andre militære fag.
       Tråder: 21 Innlegg: 2.271
       Nyeste innlegg: Den store PI-tråden
       21 2.271
       pioff
       Den store PI-tråden
       av pioff
       Fagforum S-4: Logistikk & materiell
       S-4 1. Kjøretøy, fartøy og fly
       Alt om militære kjøretøy, fartøy og flymaskiner.
       Tråder: 109 Innlegg: 10.285
       109 10.285
       S-4 4. Forsvarets anskaffelser, annet materiell
       Analyser og diskusjoner om ulike anskaffelser av militært materiell til Forsvaret i Norge, samt generelle diskusjoner rundt materiell som ikke er dekket andre plasser.
       Tråder: 65 Innlegg: 827
       65 827
       Underforum:
       Landsystemer (28/624)
       Sjøsystemer (4/5)
       Luftsystemer (6/41)
       INI-systemer (23/128)
       Fagforum S-5: Planer & policy
       S-5 1. Forsvarsbudsjett, planer og doktriner
       Forsvarsbudsjett og langtidsplaner, doktriner og militærmakt. Debatt rundt politiske føringer for Forsvaret, samt Forsvarets egne strategier og planer.
       Tråder: 93 Innlegg: 6.071
       Nyeste innlegg: Strategier for en småstat
       93 6.071
       S-5 3. Militærhistorie
       Her diskuterer vi norsk og internasjonal militærhistorie, avdelingstradisjoner og militaria.
       Tråder: 411 Innlegg: 10.512
       411 10.512
       Underforum:
       S-5 4. Veteranforum
       Informasjon om veteraner og reservister og aktiviteter landet rundt. FN-tjeneste, NATO-Veteraner, NROF etc.
       Tråder: 89 Innlegg: 1.564
       Nyeste innlegg: Team Rubicon.
       89 1.564
       magskor
       Team Rubicon.
       av magskor
       Fagforum S-6: Samband & IKT
       S-6 1. Fagforum Samband
       Dette formet skal være for alle innlegg om sambandsmidler, relaterte systemer, erfaringer, utdanning, avdelinger og historikk samles. Tråden vil være ugradert, noe som er en selvfølge på dette forumet.
       Tråder: 119 Innlegg: 1.706
       Nyeste innlegg: Alternativ til kontorkasse
       119 1.706
       Underforum:
       01 Fagområder (16/297)
       02 Felttriks (23/301)
       S-6 2. Tekniske forum
       Her diskuterer vi tekniske saker innenfor IKT og data, som ikke er dekket av fagforum samband.
       Tråder: 170 Innlegg: 3.017
       170 3.017
       Markedsplassen
       Kjøp og salg
       Her kjøper og selger du utstyr. Kun for privatpersoner.
       Buy and sell kit. Non-commercial use only.
       Tråder: 537 Innlegg: 2.182
       537 2.182
       Milforums testarena
       Tester med terningkast på forskjellige typer utstyr. Det forutsettes at tester ikke har noen tilknytning til produsent eller forhandler av utstyret.
       Tråder: 3 Innlegg: 16
       3 16
       Bedriftspresentasjoner
       Bedrifter som mener de har noe å tilby Milforums lesere, enten i form av produkter eller jobb, kan her legge inn en tråd med informasjon og relevante lenker.
       Tråder: 2 Innlegg: 2
       2 2
       Working...
       X