Google

Collapse

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Fagmilitært Råd 2015: Cyberforsvaret

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • Fagmilitært Råd 2015: Cyberforsvaret

  SAMBAND: Forsvarssjefen er anbefalt å foreslå at Cyberforsvaret blir lagt ned og erstattes av Forsvarets samband (FSMB). Her sambandslaget fra Forsvarets ingeniørhøgskole under øvelse Initial Entry i september 2014. Foto: DANIEL NORDBY/HÆREN

  Aldrimer.no
  Samtidig som russiske og andre lands cyberangrep mot Norge stadig øker i omfang, vil Cyberforsvaret etter alt å dømme bli foreslått lagt ned i fagmilitært råd (FMR).


  Av KJETIL STORMARK / kjetil@aldrimer.no

  Det fremgår av beslutningsdokumentet for FMR som ble sluttbehandlet på forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssens ledergruppemøte (LGM) mandag og tirsdag i forrige uke.

  Dokumentet, datert 12. juni i år, bærer overskriften «Førstelinjeforsvaret: Saksgrunnlag til FSJ LGM 22-23 juni 2015».
  Kort liv

  Cyberforsvaret ble opprettet 18. september 2012 og har dermed eksistert i mindre enn tre år. Opprettelsen skjedde etter at regjeringen i langtidsplanen for Forsvaret foreslo at Forsvarets informasjonsinfrastruktur skulle endre navn til Cyberforsvaret og få status som egen forsvarsgren. Men nå er det etter alt å dømme livet slutt for den nye forsvarsgrenen.

  I stedet vil det bli opprettet en ny avdeling med navnet Forsvarets samband (FSMB), mens en rekke fellesoppgaver blir fordelt mellom de gjenværende forsvarsgrenene og Forsvarsstaben i Oslo. Etterretningstjenesten tar også over en del av oppgavene som Cyberforsvaret har i dag.

  – Strategisk styring

  «Cyberforsvaret endres for å styrke den strategiske styringen av INI/IKT (Forsvarets informasjonsstruktur/informasjons- og kommunikasjonsteknologi, red. anm), styrke de organiske IKT-kapasitetene i forsvarsgrenene, styrke drift og opprettholdelse av felles INI/IKT-kapasiteter og unngå overlappende aktiviteter med den nye materielletaten (der Forsvarsdepartementet overtar ansvaret for materiellanskaffelser fra FLO, red.anm)», heter det i beslutningsdokumentet.

  «Den strategiske styringsfunksjonen vil bli etablert i FST (Forsvarsstaben, red.anm), og drift og opprettholdelse av felles INI/IKT-kapasitet vil samles under avdelingsbetegnelsen Forsvarets samband (FSMB) – med ledelse på Jørstadmoen. Funksjonsområdet CND (computer network defense, red.anm) overføres til ETJ (Etterretningstjenesten, red.anm), mens det opprettholdes en BKI-/CERT-funksjon i FSMB (BKI: Beskyttelse av kritisk infrastruktur. CERT: Computer Emergency Response Team). I tillegg til ansvar for drift og opprettholdelse av fellessystemene vil Sjef FSMB (Forsvarets samband, red.anm) ha fagansvar for sambandsutdanning i Forsvaret. NOBLE (Norwegian Battle Lab and experimentation, red. anm) vurderes p.t. nedlagt i Førstelinjeforsvaret», skriver Forsvarsstaben i dokumentet.

  Nedbygging
  De første antydningene om den planlagte nedbyggingen av Cyberforsvaret kom allerede i februar 2015, da Aftenposten skrev at investeringsbudsjettene for Cyberforsvaret skulle halveres i 2015 og kuttes med 70 prosent i de påfølgende årene. Nå kommer etter alt å dømme neste omdreining.

  I dokumentet som ligger til grunn for beslutningen, fremgår det at det er svært viktig for Forsvarets ledelse å styrke den nasjonale sambandskapasiteten. Denne er svært sårbar i dag, noe aldrimer.no tidligere har omtalt.

  Les mer: Advarte mot å svekke nasjonal beredskap

  «Forsvaret vil utvikle en tilstrekkelig robust sambandsinfrastruktur for å gi nødvendig evne til ledelse og samvirke i et fellesoperativt perspektiv. (…) Styrkingen av ISR-funksjonen (Intelligence, surveillance, reconnaissance, red. anm) vil understøttes av en styrking av evne til bredbåndssamband i interesseområdene. Tilgjengelighet på kommunikasjonsplattformer i form av satellitt og andre eleverte plattformer som bærere av FKI vil bli prioritert», heter det i beslutningsnotatet.

  En nasjonal støttekommando (NSK) skal etableres i Østlandsregionen for ledelse av de operative støttefunksjonene innen logistikk og sanitet. Sjef Forsvarets samband skal rapportere direkte til sjef for Forsvarets operative hovedkvarter (FOH).

  Les hele artikkelen, inkludert FLO=FLOG og om Sykestuene, her.

 • #2
  Sv: Foreslår å legge ned Cyberforsvaret (Aldrimer.no)

  Noen som har hørt noe mer om dette? Jeg har ikke klart å plukke opp noen nyheter angående dette i ettertid, hverken internt eller eksternt.

  Kommentér


  • #3
   Sv: Foreslår å legge ned Cyberforsvaret (Aldrimer.no)

   Cyber består, ja?

   Kommentér


   • #4
    Sv: Fagmilitært Råd 2015: Cyberforsvaret

    Det ser slik ut, ja. Har ikke lest grundig nok ennå til å se om oppgavene kanskje reduseres.
    Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

    Kommentér


    • #5
     Sv: Fagmilitært Råd 2015: Cyberforsvaret

     Forundrer meg egentlig om oppgavene reduseres gitt trykket på satellitt og UAVs. Blir interessant å lese detaljene og rationale.

     Kommentér


     • #6
      Sv: Fagmilitært Råd 2015: Cyberforsvaret

      Her fant jeg litt:

      "Cyberforsvaret endres for å konsentrere sin virksomhet om drift av felles kapasiteter innenfor ​informasjonsinfrastrukturen (INI). I tillegg vil sjefen for Cyberforsvaret ha ansvar for IKT-utdanningen i Forsvaret. Drift og utdanning videreføres samlet under én avdeling."
      Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

      Kommentér


      • #7
       Sv: Fagmilitært Råd 2015: Cyberforsvaret

       Fikk med meg litt av livestreamen for Forsvarsansatte under lunsjen. Der kom det, som dere nevner, frem at Cyberforsvaret består. Jeg har ikke fått satt meg inn i FMR per nå, men skal titte litt på det utover kvelden. Håper satcom blir styrket, og at CYFOR fortsatt får sitte på denne kapasiteten. Spredning av teknisk ansvar for dette feltet har vi hatt meget negative erfaringer med tidligere. Når de ute ikke er opdatert på det tekniske, så er det vitkitg å ha et sentralisert fagmiljø som kan ordne opp.

       Oppdatering: Ser ut som om mye av satcom forblir i CYFOR. Men ser også at man ønsker å samlokalisere all drift til ett tjenestested? Lurer på hvordan de skal få til dette. Er jo en del større tjenestesteder det ikke er henisktsmessig å flytte, slik som Eggemoen.

       Kommentér

       Fremhevede emner

       Collapse
        

       Sjøforsvarets organisering

       Har kopiert inn noen innlegg fra tematråden om Sjøforsvaret inn her.
        

       Sikkerhetsloven


       (Illustrasjonsfoto: Denne posten er ikke gradert.)


       Vi fikk ny sikkerhetslov 1.januar 2019: https://www.nsm.stat.no/publikasjone....-januar-2019/


       Det ble utgitt en serie veileder utover høsten i fjor: https://www.nsm.stat.no/publikasjone.../veiledninger/...
        

       UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet

       UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet har kommet ut med en ny utgave:

       https://forsvaret.no/fakta_/ForsvaretDocuments/UD%202-1%20(norsk).pdf

       ...
        

       Fokus: Etterretningstjenesten


       Etterretningstjenesten


       Etterretningstjenesten er ​Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​HVE M ER ETTERRETNINGSTJENESTEN, OG HVA GJØR VI?

       Selv om tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, løser tjenesten oppdrag for hele myndighetsapparatet og arbeider...
        

       Fokus: Ubåttjenesten

       Oppretter egen tråd for Ubåttjenesten.

       Generelle ubåtnyheter postes her: https://milforum.net/forum/fagforum-...%A5t-tr%C3%A5d

       Nyheter om våre fremtidige ubåter postes her: https://milforum.net/forum/fagforum-...er-212-klassen
        

       100 ÅR ETTER

       100 år etter Forrige århundre er fullt av dramatiske begivenheter som har formet verden helt opp til vår tid. Mange grenser i Europa er direkte resultat av de to verdenskrigene, og også i resten av verden hører vi fortsatt gjenklangen fra den svunne kolonitiden, med land som ble skapt av vinnerne fra den første krigen, og som ble selvstendig i tiden etter den andre. Denne tråden dekker gapet mel...
        

       Fokus: Kystvakten

       Kystvakten - En tråd for å samle informasjon og nyheter om Norges Kystvakt.       Fra Forsvaret.no
       Historien: (fra Marinemuseet) Før 1905 var oppsynstoktene noe sporadisk, men den industrielle utvikling forårsaket at ekspedisjonene og toktene kom inn under mer faste former. Engelske trålere gjorde seg bemerket i de Nord Norske fa...
        

       Et nytt forsvarskonsept?

       I to artikler Sverre Diesen har hatt i Norsk Militært Tidsskrift avslutter den tidligere forsvarssjefen med å etterlyse et nytt, helhetlig forsvarskonsept for landet. Et komplett, detaljert konsept vil helt sikkert være gradert, men det forhindrer oss ikke i å føre en overordnet diskusjon her. I og med at jeg regner med at Diesen har tilgang til relevant gradert materiale, og han altså etterlyser...
        

       Fokus: Kystjegerkommandoen (KJK)

       Oppretter en egen tråd om avdelingen for aktuelle nyheter og diskusjoner.
        

       NSM: Årlig risikovurdering


       Ole Gunnar Onsøien
       NTB scanpix

       – Betydelig risiko for spionasje, sabotasje og terror


       Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) med ny, nedslående vurdering av IKT-trusselbildet i Norge.

       – Både store og små virksomheter i offentlig og privat sektor er utsatt. Den grunnleggende sikkerheten er ikke på plass, sier direktør Kjetil Nilsen i Nasjonal sikkerhetsmyndighet...
        

       Fokus - Etterretningstjenestens årlige vurdering       Etterretningstjenestens rapport kan lastes ned fra lenken til høyre på siden:
       http://forsvaret.no/aktuelt/publisert/n ... pport.aspx

       Rapporten dekker hovedpunktene:
       Kode:
         Globale utviklingstrekk
         Nordområdene / Arktis
         Russland
         Afghanistan
         Pakistan
         Kina
         Midtøsten og Nord-Afrika
         Iran
         Sudan
         Somalia
         Terrorisme
         Spredning av
       ...
        

       Fokus: KNM Maud logistikkfartøy

       Regjeringen vil styrke Sjøforsvaret

       Regjeringen vil anskaffe et nytt logistikk- og støttefartøy til Sjøforsvaret. Fartøyet forventes å være tilgjengelig for Sjøforsvaret fra 2014. Kostnadsrammen for totalprosjektet er 1 550 mill. kroner. Regjeringen har i dag lagt frem St.prp. nr. 70 (2008-2009) – ”Om investeringar i Forsvaret” der dette prosjektet inngår.

       http://www.mil.no/start/aktuelt/pressem...
        

       Fokus: Skjold-klassen kystkorvetter

       Skjold-klassen: Lengde: 47.5 m bredde:13.5 største høyde: 15 m Deplasement: 273 tonn rekkevidde: 800 nm ved 40-45 knop. Hva er rekkevidden ved lavere hastighet? Jeg ville tro den kan være en smule lengre? Dette er kanskje klassifisert info siden jeg ikke har funnet det noensteder? Hvis jeg har regnet riktig så blir "payload fraction" såvidt under 15% -- er det noen som vet hva den var for Hau...
        

       Naval Strike Missile (NSM)

       Jeg ble litt overrasket over ikke å finne en tråd dedikert til NSM/JSM på milforum!

       Etter min mening det mest spennende og banebrytende som skjer innen norsk forsvars-industri idag -- det er vel verdt en egen tråd?

       Noen "basic facts" (som nok er kjent for de fleste her...):

       http://www.kongsberg.com/eng/kda/pro...G/KDA/Products...

       Donasjoner

       Collapse
       Working...
       X