Milrab - gears you there

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Forsvarets Veterankonferanse

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

  Forsvarets Veterankonferanse

  UNIFIL-UNDERSØKELSEN 2016

  ​4 av 5 mener de fikk tilstrekkelig opplæring før avreise til Libanon
  Nesten 1 av 2 opplevde å bli beskutt med håndvåpen, artilleri, rakett eller andre våpen
  9 av 10 er stolte av å ha tjenestegjort i UNIFIL og opplevde tjenesten som meningsfylt
  1 av 8 UNIFIL-veteraner har trolig en psykisk plage i dag
  Nesten 9 av 10 mener de stort sett har utmerket eller meget god helse i dag
  22.207 nordmenn tjenestegjorde i UNIFIL fra 1978 til 1998. Av de gjenlevende svarte 10.605, noe som gir en svarprosent på 51,3. Undersøkelsen ble utført i perioden september 2014–april 2015. Undersøkelsen bygger videre på den første UNIFIL-undersøkelsen, publisert i 1993.


  https://forsvaret.no/aktuelt/unifil-undersoekelsen-2016

  link til PDF : http://forsvaret.no/aktuelt_/Forsvar...sen%202016.pdf

  #2
  Sv: Forsvarets Veterankonferanse

  Skumleste gjennom. Ser solid ut, med gode modeller og forholdsvis høy svarprosent. Men samtidig skuffende at folk ikke gidder å svare, eller sender inn ufullstendige svar.
  It's a joke, not a cock. Don't take it so hard

  Comment


   #3
   Sv: Forsvarets Veterankonferanse

   Jeg har skumlest. Her synes jeg det er gjort grundig arbeid. Over halvparten av samtlige norske som tjenestegjorde i UNIFIL 1978-1998 svarte på spørreundersøkelsen, og det har blitt gjort et grundig arbeid for å finne ut om de som ikke svarte skilte seg helsemessig vesentlig fra de som svarte (noe det gjorde, de som ikke svarte har i snitt sannsynligvis dårligere helse enn de som svarte).

   Resultatet er kanskje som forventet: Et temmelig stort flertall av UNIFIL-veteraner har klart seg meget bra og føler de har blitt styrket av tjenesten, men et ikke uvesentlig mindretall har fått varige psykiske helseplager. Antallet som har eller har hatt psykisk sykdom er omtrent som for nordmenn flest av samme kjønn og alder, men i utgangspunktet burde man ha forventet et lavere antall, da de som har fullført militærtjeneste må forventes å ha vært friskere enn gjennomsnitt over alle (som inkluderer de som har vært psykisk syke fra barnealder).

   Jeg savner litt mer nedbrekking på enkeltkontingenter (selv om det ville gitt dårlig statistikk). Det påvises at kontingentene I-III og IX (den israelske invasjonen i 1982), og spesielt kontingent I, hadde vesentlig flere alvorlige hendelser enn de øvrige kontingentene. Samtidig kom kontingent I direkte "fra gata" uten noen oppsettingsperiode eller trening. Jeg skulle gjerne ha sett en del av svarene kun for kontingent I (også fordi jeg selv var i den), bl.a. på spørsmål som "Jeg fikk tilstrekkelig opplæring og var godt forberedt på tjenesten i Libanon?" eller "Sanitærforholdene var tilfredsstillende?".
   At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

   Comment


    #4
    Sv: Forsvarets Veterankonferanse

    Meget interessante delresultater fra UNIFIL-undersøkelsen: Flere ulykker og selvmord.

    Her har man tatt for seg alle norske som deltok i UNIFIL og som har dødd etter tjenesten. Av disse har 171 omkommet i ulykker og 140 har tatt selvmord. Når man deler inn i kontingenter med spesielt stor belastning (stort konfliktnivå, regnet 1978-1984) og kontingenter med lavere belastning (1985-1998) viser det seg at i den første gruppen var selvmordshyppigheten 30% høyere enn normalt for tilsvarende utvalg av normalbefolkningen på samme tid, og antall som omkom i ulykker 50% større enn for normalbefolkningen. For de som var med i UNIFIL i perioden med lavere konfliktnivå var selvmordshyppigheten noe lavere enn for normalbefolkningen og andelen som omkom i ulykker hele 50% lavere enn i normalbefolkningen. Forsvarets Sanitet finner at dette kun kan forklares ved at de som har opplevd høykonfliktperiodene har større tendens til å begå selvmord og spesielt større tendens til risikoadferd, spesielt i trafikken.
    At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

    Comment


     #5
     Sv: Forsvarets Veterankonferanse

     Det er for tiden ein stor frustrasjon i veteranmiljøet angåande erstatning ifm desse hendelsene.
     Det er mange som sliter og meiner ting har samenheng med ting dei opplevde i tjenesten. Men mange sliter med å erstatning, og må slite med spk. Og deira mange krav til spesialist vurderinger. Samt gjentatte revurderinger.

     I'm in my nothing box

     Comment

      
     • Filter
     • Tid
     • Show
     • New Topics
     Clear All
     new posts
     No content found
     Show More
      
     • Filter
     • Tid
     • Show
     • New Topics
     Clear All
     new posts
     Please log in to your account to view your subscribed posts.
     Underforum Tråder Innlegg Nyeste innlegg
     Oppstillingsplassen
     Tekniske driftsmeldinger
     Tekniske driftsmeldinger.
     Tråder: 8 Innlegg: 662
     Nyeste innlegg: Milforum: Driftsmeldinger
     8 662
     Kunngjøringer fra ledelsen
     Kunngjøringer og informasjon fra forumledelsen.
     Tråder: 15 Innlegg: 1.086
     Nyeste innlegg: Meldinger til/fra S-1
     15 1.086
     Kommentarer fra rekkene
     Stedet for korte spørsmål og kommentarer om forumet. Faglige diskusjoner tar vi på andre tråder under fagforumene.
     Tråder: 3 Innlegg: 466
     Nyeste innlegg: NYE BRUKERE - POST HER!
     3 466
     Fagforum S-1: Personell & administrasjon
     S-1 1. Førstegangstjeneste, opptak og trening
     Rekruttering, opptak og trening til førstegangstjeneste. Livet som vernepliktig etter førstegangstjenesten.
     Tråder: 2.453 Innlegg: 41.955
     Nyeste innlegg: Livet i tjeneste
     2.453 41.955
     Underforum:
     Treningsdagbøker (11/1.130)
     S-1 2. Utdanning og tjeneste
     Utdanning og tjeneste som offiser, befal og spesialist, herunder diskusjoner rundt OMT (Ordning for Militært Tilsatte).
     Tråder: 67 Innlegg: 2.917
     67 2.917
     Underforum:
     S-1 3. Ledige stillinger innen totalforsvaret
     Se annonseringer av ledige stillinger i Forsvaret, Politiet, NSM, Sivilforsvaret og andre forsvars- og sikkerhetsrelaterte næringer.
     Tråder: 30 Innlegg: 494
     30 494
     S-1 4. Utnevnelser, utmerkelser og administrative forhold
     Alt om utnevnelser, utmerkelser og annet administrativt.
     Tråder: 8 Innlegg: 283
     8 283
     Fagforum S-2: Etterretning & sikkerhet
     S-2 1. Generelle nyheter.
     Her følger vi det generelle nyhetsbilde, hovedsaklig sikkerhets og militærrelaterte temaer, verden over.
     Tråder: 1.054 Innlegg: 33.847
     1.054 33.847
     S-2 2. Etterretning
     Følg utviklingen i ulike deler av verden, regioner, land og konfliktområder.
     Underinndeling og innhold er tilpasset Etterretningstjenestens fokusområder.
     Tråder: 395 Innlegg: 28.355
     Nyeste innlegg: Fokus: Mali
     395 28.355
     Znuddel
     Fokus: Mali
     av Znuddel
     Underforum:
     Tema: Russland (58/6.884)
     Tema: Asia (102/4.214)
     S-2 3. Sikkerhet
     Terrorisme, spionasje, sabotasje, subversjon og organisert kriminalitet.
     Underinndeling og innhold er tilpasset PSTs trusselvurderinger.
     Tråder: 59 Innlegg: 5.302
     59 5.302
     Underforum:
     22.juli 2011 (32/4.562)
     S-2 4. Nyhetsfeed
     Automatiske nyhetsfeeder. NB! Slettes automatisk etter en tid, så diskusjoner bør føres videre på andre tråder.
     Tråder: 212 Innlegg: 268
     212 268
     Fagforum S-3: Operasjoner & avdelinger
     S-3 1. Forsvarets avdelinger, øvelser og operasjoner
     Forsvarets ulike forsvarsgrener, våpengrener og avdelinger.
     Tråder: 2.549 Innlegg: 62.551
     Nyeste innlegg: Tema: Luftforsvaret
     2.549 62.551
     Underforum:
     Hæren (41/1.518)
     Sjøforsvaret (36/1.959)
     Luftforsvaret (62/1.286)
     Heimevernet (564/17.509)
     S-3 2. Totalforsvaret
     Diskuter totalforsvaret unntatt Forsvaret, herunder Sivilforsvaret, Redningstjenesten og Politiet.
     Tråder: 584 Innlegg: 19.529
     Nyeste innlegg: Rettssaken mot Erik Jensen
     584 19.529
     Underforum:
     Politiet (235/12.996)
     S-3 3. Ledelse
     Diskuter ledelse, strategi, operasjonskunst og taktikk.
     Tråder: 9 Innlegg: 179
     Nyeste innlegg:
     9 179
     Blåfugl
     S-3 4. Militære fag og stridsteknikk
     Stridsteknikk, skyting, feltarbeider, sprengning, vintertjeneste og andre militære fag.
     Tråder: 21 Innlegg: 2.271
     Nyeste innlegg: Den store PI-tråden
     21 2.271
     pioff
     Den store PI-tråden
     av pioff
     Fagforum S-4: Logistikk & materiell
     S-4 1. Kjøretøy, fartøy og fly
     Alt om militære kjøretøy, fartøy og flymaskiner.
     Tråder: 109 Innlegg: 10.285
     109 10.285
     S-4 4. Forsvarets anskaffelser, annet materiell
     Analyser og diskusjoner om ulike anskaffelser av militært materiell til Forsvaret i Norge, samt generelle diskusjoner rundt materiell som ikke er dekket andre plasser.
     Tråder: 65 Innlegg: 827
     65 827
     Underforum:
     Landsystemer (28/624)
     Sjøsystemer (4/5)
     Luftsystemer (6/41)
     INI-systemer (23/128)
     Fagforum S-5: Planer & policy
     S-5 1. Forsvarsbudsjett, planer og doktriner
     Forsvarsbudsjett og langtidsplaner, doktriner og militærmakt. Debatt rundt politiske føringer for Forsvaret, samt Forsvarets egne strategier og planer.
     Tråder: 93 Innlegg: 6.071
     Nyeste innlegg: Strategier for en småstat
     93 6.071
     S-5 3. Militærhistorie
     Her diskuterer vi norsk og internasjonal militærhistorie, avdelingstradisjoner og militaria.
     Tråder: 411 Innlegg: 10.512
     411 10.512
     Underforum:
     S-5 4. Veteranforum
     Informasjon om veteraner og reservister og aktiviteter landet rundt. FN-tjeneste, NATO-Veteraner, NROF etc.
     Tråder: 89 Innlegg: 1.564
     Nyeste innlegg: Team Rubicon.
     89 1.564
     magskor
     Team Rubicon.
     av magskor
     Fagforum S-6: Samband & IKT
     S-6 1. Fagforum Samband
     Dette formet skal være for alle innlegg om sambandsmidler, relaterte systemer, erfaringer, utdanning, avdelinger og historikk samles. Tråden vil være ugradert, noe som er en selvfølge på dette forumet.
     Tråder: 119 Innlegg: 1.706
     Nyeste innlegg: Alternativ til kontorkasse
     119 1.706
     Underforum:
     01 Fagområder (16/297)
     02 Felttriks (23/301)
     S-6 2. Tekniske forum
     Her diskuterer vi tekniske saker innenfor IKT og data, som ikke er dekket av fagforum samband.
     Tråder: 170 Innlegg: 3.017
     170 3.017
     Markedsplassen
     Kjøp og salg
     Her kjøper og selger du utstyr. Kun for privatpersoner.
     Buy and sell kit. Non-commercial use only.
     Tråder: 537 Innlegg: 2.182
     537 2.182
     Milforums testarena
     Tester med terningkast på forskjellige typer utstyr. Det forutsettes at tester ikke har noen tilknytning til produsent eller forhandler av utstyret.
     Tråder: 3 Innlegg: 16
     3 16
     Bedriftspresentasjoner
     Bedrifter som mener de har noe å tilby Milforums lesere, enten i form av produkter eller jobb, kan her legge inn en tråd med informasjon og relevante lenker.
     Tråder: 2 Innlegg: 2
     2 2
     Working...
     X